Đinh Tấn Lực - Nhớ Bạn

 • Bởi Admin
  13/12/2011
  1 phản hồi

  Đinh Tấn Lực

  Gặp nhau cốc cà phê

  Chuyền tay tờ biểu ngữ

  Áo No-U rạng rỡ

  Truyền đơn nào riêng tư?

  *

  Đêm mong trời chóng sáng

  Hẹn nhau bên Hồ Gươm

  Ai áo dài hoa đẹp

  Xuống đường mộng xuân ươm

  *

  Bốn năm rồi chưa tắt

  Hồn son trẻ tinh anh

  Hoàng Trường Sa: đất Việt!

  Nắm tay vươn trời xanh

  *

  Miến giờ đà tỉnh ngủ

  Vượt ra khỏi bóng đè

  Ngưỡng Quảng lên dàn phóng

  Đây còn ôm mác lê

  *

  Mặc bao trang kiến nghị

  Giặc vẫn hôn gót Tàu

  Máu dân đen bầm tím

  Cờ vẫn màu đỏ au

  *

  Hận bao người yêu nước

  Vũ, Định, Thức, Long, Trung,

  Kim, Hồi, Nghiên, Hạnh, Thủy,

  Diệu, Hòa, Duyệt, Oai, Dung,

  *

  Nghĩa, Trội, Hoàng, Tần, Hải,

  Hiền, Bảy, Tỉnh, Anh, Sơn,

  Thành, Tâm, Oanh, Phong, Nhật…

  Cùng bị án thương nòi

  *

  Oán một phường Chiêu Thống

  Cong gối khấu thiên triều

  Bán nước rồi bắt dân

  Phim Hoàng Sa cấm chiếu

  *

  Bốn năm rồi dằng dặc

  Điếu Cày trong ngục tối

  Minh Hằng tù cải tạo

  Trách gì đêm đen trôi?

  *

  Nào ai người nhớ bạn

  Còn nặng tình núi sông

  Hãy phá còng phương Bắc

  Cắt lưỡi bò Biển Đông.

  *

  12-12-2011 – Không thể quên một mùa đông hừng hực chống Tam Sa ở hai đầu đất nước

  Blogger Đinh Tấn Lực

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Nào ai người nhớ bạn

  Còn nặng tình núi sông

  Hãy phá còng phương Bắc

  Cắt lưỡi bò Biển Đông.

  Bác Đinh Tấn Lực nên nói rõ về hai chữ "phương Bắc" này giùm. Thấy vài bác nữa cũng làm thơ nhưng cuối bài có phần giải thích các điển tích.