Một tin ngắn nhưng... lạ trên Tuổi Trẻ: Kiến nghị lập tòa án hiến pháp

 • Bởi Khách
  02/12/2011
  14 phản hồi

  Quốc Thanh

  2_3.jpg

  Hình minh họa từ Internet do Dân Luận thêm vào.

  TT - “Quốc hội cần lập tòa án để xử những cá nhân, tổ chức có hành vi hay các hoạt động vi phạm hiến pháp”.

  Ông Trần Trọng Tân - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương - nhấn mạnh như vậy tại hội thảo tổng kết việc thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức ngày 30-11.

  Ông Trần Trọng Tân còn nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng được xác định trong hiến pháp, nhưng việc xác định này với những điều kiện rất chặt chẽ. Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, mọi hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật... Nếu Đảng xa rời giai cấp công nhân và nhân dân lao động, không tôn trọng, không phát huy quyền làm chủ của dân thì không còn tư cách là Đảng lãnh đạo.

  Theo ông Tân, quy định chặt chẽ như vậy là rất hay nhưng cho đến nay, kể từ khi có Hiến pháp năm 1980 đã 31 năm, vẫn chưa có luật cụ thể để thực hiện. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng đó là thiếu sót lớn. Tôi đề nghị cần có luật cụ thể để thực hiện điều 4 của hiến pháp”.

  Cho rằng có nhiều nỗ lực thực hiện chức năng giám sát song ông Phạm Văn Hải - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - nhìn nhận công tác này chỉ đạt được ở mức tương đối. Theo ông, để khắc phục dần tình trạng này phải bắt đầu từ sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  Theo đó, MTTQ VN TP kiến nghị lần sửa đổi hiến pháp này cần có hẳn một chương về MTTQ, trong đó quy định những vấn đề mang tính định khung để chuẩn bị cho việc ban hành các bộ luật sau này như Luật giám sát của MTTQ VN; sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ VN...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Phản hồi: 

  Lời nói của ông Trần Trọng Tân cũng chẳng có gì lạ và chẳng bao giờ sẽ có, vẫn luận điệu cũ rích: đảng là đội tiên ....
  Vẫn còn tư tưởng đảng lãnh đạo có nghĩa là cha thiên hạ thì việc chẳng bao giờ có điều không tưởng ấy tại VN. Bao giờ thay đổi thành đảng cầm quyền và có nhiều đảng cầm quyền thì may ra.

  Phản hồi: 

  Nếu có một Tòa án Hiến Pháp “thật sự” ở VN, thì điều nó cần làm đầu tiên phải là xóa bỏ ngay lập tức điều 4 HP vì đó là một quy định mang tính áp đặt, hoàn toàn vi hiến ! Không thể có bất kỳ một tổ chức, một đảng phái, một đoàn thể nào của một dân tộc nào đó, lại được quyền đứng lên trên và chi phối toàn bộ cuộc sống của dân tộc ấy.
  Nếu có , đó là thể chế độc tài, dùng bạo lực và dối trá để cưỡng bức một dân tộc. May thay, lịch sử luôn dẫn ta đến những kết cuộc khá thê thãm cho những “thứ” như thế . Kết cuộc rất hiếm khi khác nhau, mặc cho thể chế độc tài ấy dùng bất kỳ thủ đoạn nào để củng cố quyền lực của họ ! Và không có bất kỳ ngoại lệ nào từ khi con người bắt đầu kết hợp thành những cộng đồng !

  HP 1946 khởi đầu mang nhiều ý nghĩa tiến bộ, và hoàn toàn không có “thứ như điều 4”. Để xác lập vị thế độc tôn , CSVN đã lén lút đưa điều 4 vào một cách vi hiến. Thủ đoạn chính trị ấy, nhất thơi đã giúp họ cũng cố và xác lập quyền lực tuyệt đối của đảng phái họ, đứng trên mọi thứ HP và pháp luật.

  Ngày nay, phản biện xã hội, ý thức và tầm nhìn của người dân VN đã khác, cuộc CM thông tin vĩ đại đã nhanh chóng phổ biến các giá trị sống , những quyền phổ quát nhất của con người đến mọi nơi. Điều đó khiến sự tranh đấu của người dân hướng thẳng vào điều 4. Trong tình hình đó, cách hay nhất là nhanh chóng hợp pháp hóa nó, Luật hóa nó như ông Trần Trọng Tân – thuộc Ban Tư tưởng văn hóa trung ương của Đảng CSVN đang làm. Là những Đảng viên có chức quyền, những đặc quyền đặc lợi của họ và gia tộc đều gắn liền với sự tồn tại của Đảng CSVN. Nói cách khác, “bọn họ” đang dùng một “thủ đoạn chính trị” khác để che dấu vết của một “thủ đoạn chính trị” trước đó !

  Làm thế nào để luật hóa một điều vi hiến và một thủ đoạn chính trị ? Đó không phải là việc của dân tộc, mà là việc của họ. Chỉ mượn việc sửa đổi HP (mà họ tự nêu lên) để mệnh danh, để …“gọi là” việc của dân tộc !

  Độc tài có nghĩa là không bao giờ chấp nhận chia xẻ quyền lực và quyền lợi chung cho bất kỳ đối tượng nào khác ngoài một cá nhân hay một nhóm thiểu số duy nhất. Điều này là không thể chấp nhận được với đa số còn lại.

  Thiết nghĩ chúng ta không cần phải tin vào tấn trò tỡm lợm, loại tự biên tự diễn ấy ! Họ phải lập Toà án Hiến Pháp, họ phải xóa bỏ ngay điều 4, và tiếp đến, phải trả lại quyền lực và sự quyết định cho số đông nếu “thiểu số” bọn họ còn muốn tồn tại. Nếu không họ sẽ phải bị tiêu diệt.

  Nói cách khác, chính bản chất phản tự nhiên của điều 4 , dù không có Tòa nào xử , sẽ khiến nền độc tài toàn trị của CSVN phải bị hủy diệt

  Phản hồi: 

  Tôi cho rằng ý kiến của ông TRẦN TRỌNG TÂN là tích cực, tuy nhiên tôi sợ rằng ko có những thay đổi căn bản thì việc lập thêm tòa án hiến pháp chỉ làm cho hệ thống quyền lực thêm cồng kềnh, kém hiệu quả. Chúng ta đã có cả một hệ thống tòa dày đặc mà rồi nhiều quyền của người dân vẫn bị vi phạm. Ans xử oan sai còn nhiều, chưa kể loại án đã định sẵn. Đừng nên vẽ rắn thêm chân nữa làm gì

  Phản hồi: 

  Không chịu cải cách và cải cách triệt để cả KT và CT ! Sẽ bị CM lật đổ là đương nhiên .

  Phản hồi: 

  Đúng là hiện nay Đảng Cs không phải là đảng của giai cấp công nhân và nông dân. Điều rõ thấy là trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng không hề có ai là công nhân thực thụ. Trong thực tế thì rõ ràng trong quốc hội có 38 đại biểu là doanh nhân tức tư bản. Còn chính sách của đảng CS bây giờ là cướp đất của nông dân, bóc lột công nhân. Có ông có mác đảng viên nhưng là ông chủ trong các công ty, thuê công nhân và nói theo sách Mác-Lê nin là bóc lột công nhân. Mặt khác Đảng còn nhập tư bản nước ngoài vào bóc lột công nhân. Làm gì có chuyện công nhân làm chủ nhà máy xí nghiệp. Trong các công ty có vốn nước ngoài đầu tư thì công nhân biểu tình, đảng đứng về phía chủ đàn áp công nhân thẳng tay không thương tiếc. Nếu nói Đảng CS do giai cấp công nhân lãnh đạo thì nay có tới 4 loại hình công nhân, đó là công nhân quốc doanh, CN trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công nhân trong các Cty 100% vốn nước ngoài và công nhân tự do, vậy công nhân nào lãnh đạo? Chẳng biết trường Đảng và Hội đồng lý luận TƯ có khả năng và trình độ giải đáp câu hỏi này không? Phải thực sự là công nhân cầm búa cầm kìm mới thấy hết nỗi cơ cực của người CN hiện nay. Đảng chỉ lừa dối CN để mưu cầu lợi ích riêng. Hầu hết CN đều bất bình và không tán thành đường lối của Đảng mang danh nghiã công để bịp bợm CN. Người ta bảo Đảng bây giờ là đảng TÀO VI (Vì tao) là rất đúng bản chất. Chính ra bây giờ công nhân và nông dân mới giác ngộ, tức là hiểu bộ mặt thật của đảng CS.

  Phản hồi: 

  “Quốc hội cần lập tòa án để xử những cá nhân, tổ chức có hành vi hay các hoạt động vi phạm hiến pháp”

  Toà án Hiến Pháp này đúng ra phải dự kiến có ngay khi soạn thảo HP. Cũng giống như xây đường giao thông thì phải dự kiến có đèn xanh đèn đỏ, cảnh sát giao thông, ...

  Đến bây giờ 2011 MTTQ mới kiến nghị tòa án HP thì chứng tỏ bác Hồ vĩ đại, TT Võ Văn Kiệt kiệt xuất và GS TS TBT Nguyễn Phú Trọng, cả ba đều thiếu kiến thức xã hội và không có tầm nhìn xa

  Phản hồi: 

  đảng ta là đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp mọi mặt xã hội.. Đó là ý kiến chỉ đạo ub sửa đổi HP trong một nội dung hội nghị trung ương lần 3 mới đây. Trên tinh thần đó thì ngoài việc cũng cố điều 4 HP 92 csvn sẽ sửa đổi HP mới theo chiều hướng bảo đảm tồn tại độc tài dài lâu . Trừ phi một cuộc cm nổ ra khi nào và ở đâu là điều không tránh khỏi cho csvn.

  Phản hồi: 

  tổng Trọng đã phê phán quan điểm của HCM về đảng cầm quyền là chưa đầy đủ.. Phải tự mãn như ý ông ta là đảng ta là đảng lãnh đạo...đúng là vĩ cuồng và hoang tưởng cho ông và đảng của ông . Vì vậy lời nói của ông Tân chỉ là cò mồi dân chủ giả hiệu. Lừa dân, mị dân mà thôi. Độc tài, đảng trị gắn liền với thể chế công an trị là bản chất của nhà nước vnxhcn.

  Phản hồi: 

  [quote]Nếu Đảng xa rời giai cấp công nhân và nhân dân lao động, không tôn trọng, không phát huy quyền làm chủ của dân thì không còn tư cách là Đảng lãnh đạo.
  [/quote]

  Trước 1980, trong hiến pháp làm gì có điều 4, thế mà đảng CSVN (Lao Động) vẫn ngang nhiên lãnh đạo đấy thôi ! Nên dẹp bỏ điều 4 đi cho giống mọi nước trên thế giới.

  Nếu một đảng mà các đảng viên của nó, không có suy nghĩ, hành động theo một tiêu chí, một chuẩn đề ra thì phải đổi tên đảng để minh bạch hơn, tránh lừa đảo.

  Cái gọi là đảng CSVN hiện nay, các đảng viên của nó đa số không phải là công nhân mà chủ yếu là tư bản, trí thức (dỏm cũng như thật), doanh nhân, nghề nói dóc (lý luận đảng), ...
  Trong số khoảng 250 đảng viên trung ương và 14 tay trong BCT, ai có thể chỉ ra có bao nhiêu tên đảng viên đang thật sự là công nhân không ? Họ thuộc vào tầng lớp khác, biết gì về công nhân và cuộc sống của họ mà nói phét ? Cái gọi là đảng CSVN phải đổi tên là đảng "Độc Quyền", đảng "Công An trị", đảng "Tiền đâu" thì mới đúng với bản chất của nó

  Một đảng đòi luôn luôn lãnh đạo dân thì dân mất quyền làm chủ thôi. Bạn bị người khác bắt phải làm những gì theo ý của người ta thì bạn có còn làm chủ hay không ?

  Phải dẹp bỏ lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Thay vào đó là "chính phủ", thủ tướng hoặc CT nước, lãnh đạo một số việc (kinh tế, quân sự, giáo dục, ...) theo nhiệm kỳ bầu cử. Tư tưởng của dân thì để mỗi cá nhân tự lãnh đạo lấy chính mình.
  Mỗi cá nhân trưởng thành đầy đủ sức khỏe, hơn 18 tuổi, hãy để họ suy nghĩ và hành động như một người trưởng thành và có trách nhiệm với xã hội. Đừng láo lếu, bịp bợm đòi lãnh đạo, định hướng họ với bất kỳ lý do gì

  Đảng CSVN KHÔNG có quyền lãnh đạo công dân VN, người chủ của đất nước.

  Phản hồi: 

  Tòa án hiến pháp được lập ở VN là chuyện không tưởng !. Nếu làm được điều đó không khác gì người VN bay vào vũ trụ. Mà không cần phi thuyền vậy !!!...???

  Phản hồi: 

  Làm được thì tốt quá! Nhưng các đồng chí '4 tốt, 16 vàng' phương Bắc có cho phép hay không?

  Phản hồi: 

  Đã có bao nhiêu luật, nay lại định ra thêm luật nữa để đại biểu QH có cớ ngồi dai thảo luận. Thế nhưng việc thực hiện luật thì chẳng thấy ai nêu lên, hiện nay thì chính cơ quan pháp luật vi phạm luật nhiều nhất nhưng có ai bị đưa ra tòa đâu. Những người đi dạo chơi ở Bờ Hồ thì phạm điều nào, khoản nào, luật nào mà cũng bị công an và lưu manh côn đồ bắt. Chính những kẻ bắt người vi phạm pháp luật, nhưng có bị cơ quan nào xét xử đâu. Nhà nước này trị dân bằng thủ đoạn và bạo lực chứ không căn cứ vào pháp luật. Hiện nay cái bộ máy đàn áp của ta đang đứng đầu khối ASEAN. Chẳng biết đây có phải là một niềm tự hào không? Hiện nay những kẻ lưu manh côn đồ, đầu trâu mặt ngựa đang được trọng dụng để đàn áp người lương thiện. Chúng ta đang giữ an ninh trật tự để vì ...Trung Quốc.