Nguyễn Ngọc Già - Sai phạm, không công bằng, tùy tiện khi tịch thu tài sản gia đình công dân Huỳnh Ngọc Tuấn

 • Bởi Khách
  09/11/2011
  12 phản hồi

  Nguyễn Ngọc Già

  Thông tin mới nhất mà Dân Luận dẫn nguồn từ trang danlambao, theo đó cho biết (1), cuộc khám xét nhà công dân Huỳnh Ngọc Tuấn cùng con gái của ông - công dân Huỳnh Thục Vy, được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam với tư cách Thanh tra Sở, trong đó trưởng đoàn là ông Phạm Hồng Quảng - Chánh thanh tra Sở cùng hai phó đoàn là : Trần Quít (Phó Chánh thanh tra Sở) và Trần Quang Thái (cán bộ phòng PA61) cùng 8 người với tư cách thành viên đã tiến hành khám xét và lập biên bản thu giữ cái gọi là "tang vật" của gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn vào ngày 08/11/2011, đã cho thấy hình thức và nội dung việc làm có nhiều vi phạm và thiếu công bằng đối với việc viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật:

  - Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 tại điều 46. (2)

  - Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008. (3)

  - Nghị định 63/2007/NĐ - CP ngày 10/4/2007 tại điểm a khoản 7 điều 6. (4)

  Căn cứ quan trọng nhất để đòan thanh tra Sở TT - TT Quảng Nam thực hiện lập biên bản, tịch thu tài sản cá nhân là mục a khoản 7 điều 6 của Nghị định 63/NĐ-CP ban hành ngày 10/4/2007, như sau:

  "CUNG CẤP, TRAO ĐỔI, TRUYỀN ĐƯA, HOẶC LƯU TRỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN SỐ ĐỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, PHÁ HOẠI KHỐI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN MÀ CHƯA ĐẾN MỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ".

  I. VỀ NỘI DUNG CUỘC KHÁM XÉT VÀ TỊCH THU TÀI SẢN GIA ĐÌNH ÔNG HUỲNH NGỌC TUẤN:

  Tìm đỏ mắt trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (viết tắt PLXLVPHC): năm 2002, PLXLVPHC sửa đổi năm 2008 và Nghị định 63 không một ai có thể tìm ra định nghĩa:

  - VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?
  - CÁC HÀNH VI NÀO ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH?

  Một văn bản quy phạm pháp luật, quan trọng nhất là phải có định nghĩa thuật ngữ, giải thích từ ngữ cặn kẽ, tất nhiên chỉ có cơ quan UBTVQH mới là nơi giải thích Luật.

  Theo cái gọi là "biên bản phát hiện tài liệu" (*) do bà Nguyễn Thị Thu Ba lập và cô Huỳnh Thục Vy ký phản đối khi 15 bài viết tổng cộng 66 trang bị gọi là "có nội dung xấu" thì trước hết cần phải phạt ngay các ông, bà: NGUYỄN TRỌNG VĨNH, NGUYỄN VĂN AN, NGUYỄN TRUNG, HUY ĐỨC, TRƯƠNG DUY NHẤT, HỒ THU HỒNG cùng hàng chục vị lão thành cao niên với tuổi đảng lên đến vài mươi năm, xin dẫn ra như sau:

  - Ông Nguyễn Trọng Vĩnh có bài (5) mang tính chất "CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCNVN" rất nặng bằng câu: "Chính Trung Quốc mới là người phá hoại quan hệ Việt – Trung". Ông Vĩnh đã chỉ đích danh Trung Quốc phá hoại mối bang giao Việt- Trung, ý nghĩa không chỉ CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCNVN mà còn phá hoại cả mối đại đoàn kết dân tộc, vì ai ai cũng biết tình hữu nghị Việt- Trung đang được hai Đảng và hai Nhà nước vun bồi ngày càng đầy đặn, thấm đậm nghĩa tình, trong khi ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã CÔNG KHAI bằng một bài báo để không chỉ chống phá Nhà nước CHXHCNVN mà còn gây căng thẳng ngoại giao tốt đẹp giữa Việt nam và Trung Quốc. Trước khi xử lý vi phạm ông Huỳnh Ngọc Tuấn, cô Huỳnh Thục Vy, thiết nghĩ cần mang ông Vĩnh ra phạt (ít nhất) việc vi phạm hành chính hoặc thậm chí nặng hơn phải truy tố ông ấy ra tòa theo điều 88 Luật hình sự nước CHXHCNVN mới thỏa đáng kèm theo các tội quy định tại điều 87 "Tội phá hoại chính sách đoàn kết", 89"Tội phá rối an ninh"!

  - Ông Nguyễn Văn An: với tuyên bố nổi tiếng khi kịch liệt chỉ trích thể chế hiện nay là thể chế "VUA TẬP THỂ" trong bài trả lời phỏng vấn với trang VNN mà thiết nghĩ không cần dẫn nguồn, bởi lẽ chính ông Nguyễn Văn An đã bị ngay những CÁN BỘ CAO CẤP NHẤT: Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sĩ Nguyên, Phan Văn Khải... trong guồng máy tố cáo kịch liệt (6) nhưng rồi những tố cáo hoàn toàn đủ cơ sở này lại rơi vào quên lãng. Trước khi xử lý công dân Huỳnh Ngọc Tuấn, công dân Huỳnh Thục Vy, những tưởng Nhà nước CHXHCNVN cần phải xử lý thích đáng ông Nguyễn văn An vì thư tố cáo của các ông lãnh đạo cao cấp trong đảng cho thấy ông Nguyễn Văn An đã vượt qua khỏi mục a khoản 7 điều 6 của Nghị định 63 mà đủ cơ sở cấu thành tội danh về hành vi chống phá Nhà nước theo điều 87, 88, 89.

  - Ông Nguyễn Trung với bài: "Suy nghĩ về sự nghiệp duy tân đất nước. Hay là ảo tưởng?" có nội dung CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC CHXHCNVN rất mãnh liệt: "Người dân không đứng lên giành lấy cho mình sự giác ngộ như thế, sao tránh khỏi hoạt động thụ động theo kiểu bày đàn? Vâng, người dân phải vượt qua nỗi sợ của mình, đứng lên giành lấy. Vì không thể trông chờ vào bất kỳ sư ban cho hay lòng bác ái nào". Ông Nguyễn Trung không những cần phải bị phạt vạ vi phạm hành chính với số tiền 70.000.000 đồng cho đến 100.000.000 đồng (mục a khoản 7 điều 6 NĐ 63) khi phát tán, cung cấp, trao đổi, lưu trữ thông tin số chống phá nhà nước, mà còn kích động nhân dân đứng lên GIÀNH LẤY SỰ GIÁC NGỘ, điều đó có nghĩa ông Trung cổ súy và kích động "LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN" theo điều 79. Tại khoản 1 điều 79 cho thấy ông Nguyễn Trung có thể có tư cách "NGƯỜI XÚI GIỤC", "NGƯỜI HOẠT ĐỘNG ĐẮC LỰC". Có dấu hiệu, ông Trung là thành viên của một tổ chức phản động lưu vong nào đó ở hải ngoại, nhận tiền và viết bài chống phá Đảng & Nhà nước? Chỉ cần qua bài viết này, Đảng & Nhà nước cần thấy DẤU HIỆU ông Nguyễn Trung không những vi phạm điều 88 mà còn có đủ cơ sở để kết luận ông vi phạm cả điều 79 và điều 80 (Tội làm gián điệp), đề nghị Nhà nước tạm giam 4 tháng theo luật định để điều tra khởi tố ông Nguyễn Trung theo quy định pháp luật nhằm nêu gương cho các công dân khác, bởi lẽ ông Nguyễn Trung là một người nổi tiếng với vai trò là cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan mà đã công khai kêu gọi nhân dân đứng lên giành lấy chính quyền, không trông chờ SỰ BÁC ÁI NÀO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC. Ông Nguyễn Trung viết như thế, hóa ra Đảng & nhà nước không có LÒNG NHÂN TỪ VÀ BÁC ÁI? Lưu ý, cụm từ "bác ái" mà ông Trung sử dụng thông thường do các Tôn giáo sử dụng. Có dấu hiệu ông Nguyễn Trung là người của một tổ chức Tôn giáo phản động nào đó, bởi không hề có một văn bản nào của đảng và Nhà nước sử dụng cụm từ phản động này. Chỉ có cụm từ "nhân đạo" mà tên phản động Trần Khải Thanh Thủy vừa được đảng & nhà nước phóng thích vì lý do nhân đạo.

  - Ông Huy Đức với bài: "Một đảng và Hiến pháp" có nội dung kích động bạo lực như sau: "Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: “Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều “chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi...". Ông Huy Đức có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ giả hiệu mà bài này là một minh chứng sống động. Cần phải phạt vạ ông Huy Đức theo mục a khoản 7 và khoản 8 (hình thức sử phạt bổ sung) điều 6 của Nghị định 63 để làm gương cho mọi người.

  - Ông Trương Duy Nhất với bài viết châm biếm "Rau muống kiện bà Doan", trong có đoạn kích động quần chúng kéo nhau KIỆN BÀ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC như sau: "...lên tận trời kêu kiện bà Doan Phó Chủ tịch nước." Trên cương vị Phó chủ tịch nước, GS. TS Nguyễn Thị Doan đã bị ông Trương Duy Nhất đem ra châm biếm, mỉa mai, đó có thể kết luận ông Trương Duy Nhất đã xúc phạm, phỉ báng người đại diện Nhà nước ở cấp cao thứ hai. Ông Nhất cũng cần phải bị phạt vạ theo mục a khoản 7 điều 6 và ông Nhất đã vi phạm vào điều 121 "Tội làm nhục người khác", 122 "tội vu khống" thuộc Luật hình sự.

  - Bà Hồ Thu Hồng - Tổng biên tập báo Văn hóa- Thể thao, người luôn méo mó và phỉ báng Nhà nước CHXHCNVN bằng cách dùng chữ chớt nhả gọi Quốc hội nước CHXHCNVN bằng cái con-chữ: CUỐC HỘI, dẫn chứng như sau: "Đợi Beo hỏi bác cuốc hội khu vực mới zả nhời nổi, câu này hỏi khí khó". Đây chỉ là dẫn chứng điển hình, còn rất nhiều bài viết của bà Hồ Thu Hồng luôn PHỈ BÁNG CHÍNH QUYỀN, PHỈ BÁNG QUỐC HỘI. Nói như bà Hồng phải chăng gọi ông Nguyễn Sinh Hùng là : Chủ tịch CUỐC HỘI nước CHXHCNVN??? Đó phải chăng là sự sỉ nhục quốc thể bởi Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam. Nếu ông Huỳnh Ngọc Tuấn và cô Huỳnh Thục Vy bị phạt vi phạm hành chính một thì bà Hồ Thu Hồng phải bị phạt ở mức nặng nhất, thậm chí phải bị truy tố ra tòa theo điều 88 Luật hình sự tại khoản a: "tuyên truyền xuyên tạc, PHỈ BÁNG chính quyền nhân dân", và điếu 121 "Tội làm nhục người khác", ở đây là làm nhục người đại diện nhân dân cao nhất nước - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

  - Người dân vẫn không quên 31 VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG đã tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 9 năm ngoái, trong khi Bộ Chính trị đã kết luận vụ án Vinashin không cần phải kỷ luật ai cả. Điều này chứng tỏ 31 vị lão thành cách mạng như: Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Hữu Đức và mấy chục vị tướng tá khác đã CỐ TÌNH đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng và nhà nước để CÔNG KHAI "CUNG CẤP, TRAO ĐỔI, TRUYỀN ĐƯA, HOẶC LƯU TRỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN SỐ ĐỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXNCHVN, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN" ngoài ra trước đó, 38 vị lão thành cách mạng đã công nhiên tố cáo, phỉ báng và mạ lỵ ông Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh với những lý lẽ, bằng chứng vô căn cứ, nhưng sự việc đã bị bỏ rơi. Cần nghiêm trị tất cả các vị lão thành cách mạng đã dám tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn SInh Hùng (chức vụ lúc các vị lão thành viết thư tố cáo), Thứ tưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.

  ***

  II . VỀ HÌNH THỨC CUỘC KHÁM XÉT VÀ TỊCH THU TÀI SẢN GIA ĐÌNH ÔNG HUỲNH NGỌC TUẤN:

  Biên bản số 60/BB - VPHC ngày 08/11/2011 cho thấy:

  Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại: Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Tuy vậy, trong phần chữ ký dành cho người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại lại... bỏ trống?!. Biên bản không có giá trị vì không có trực tiếp người bị thiệt hại xác nhận trong biên bản. Mặt khác, trong Nghị định 63 và pháp lệnh XLVPHC cũng như trong Luật công nghệ thông tin, , không quy định NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI HAY TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI DƯỚI DANH NGHĨA CỤ THỂ: Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.. Đoàn thanh tra đã áp dụng luật và viện dẫn luật hoàn toàn sai trong trường hợp này.

  Điều ngạc nhiên, khi xem kỹ quyết định số 01/QĐ - TGTVPP ngày 08/11/2011:

  - Hoàn toàn không có con dấu của tổ chức Nhà nước. Một hình thức xác quyết chính danh của Nhà nước trước một việc quan trọng.

  - Không có nơi nhận (hay nơi gởi thường ở góc bên trái cuối văn bản). Bất kỳ quyết định nào cũng cần phải có nơi nhận (trong trường hợp này, nơi nhận không chỉ ông Huỳnh Ngọc Tuấn mà còn các cơ quan phối hợp khác), nơi lưu trữ, cấp trên để báo cáo... Hình thức này chưa bao giờ thiếu trong các quyết định tại bất cứ cơ quan, tổ chức Nhà nước nào ở Việt Nam.

  - Những chữ viết tay nguệch ngoạc, có chữ sai chính tả với tiêu đề "danh mục tạm giữ" là cách làm không chuyên nghiệp, thể hiện tính vô pháp, tùy tiện, bạ đâu viết đó. Cách viết bậy, vô tổ chức này đã bôi bác, hạ thấp giá trị của "quyết định", và hạ thấp phẩm giá của người ban hành quyết định. Cần nhớ đây là quyết định mang tính nhà nước(!!!). Lẽ ra, danh mục tạm giữ cần phải lập một biên bản riêng và rõ ràng.

  - Người lập biên bản cũng là trưởng đoàn thanh tra. Đây là cách làm việc ôm đồm, thao túng, tùy tiện, chủ quan.

  - Điều khôi hài và lạ lẫm, ở vị trí NGƯỜI LÀM CHỨNG & vị trí ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN lại là ông NGUYỄN THANH LIÊM. Ông Liêm là gì? Xin thưa, một ông Trưởng thôn - nghĩa là tương đương tổ dân phố - một danh xưng không có gia trị pháp lý tính trên luật pháp. Ô! một ông trưởng thôn có thể là BỘ MẶT của Chính quyền?! Vậy xét về mặt "chính quyền" ông Phạm Hồng Quảng ký tên với tư cách người lập biên bản, hóa ra còn thua cả một ông trưởng thôn???!!! Quả là lố lăng và chẳng còn tôn ti thể thống gì cả! Tự thân ông Phạm Hồng Quảng đã hạ thấp vai trò và bôi nhọ chức trách mà nhà nước trao quyền cho ông!!! Đó phải chăng là một hình thức PHỈ BÁNG nhà nước?

  III. KẾT:

  Tóm lại, việc khám xét, lập biên bản, tịch thu tài sản gia đình công dân Huỳnh Ngọc Tuấn hoàn toàn sai phạm, ấu trĩ về mặt tư duy cũng như pháp luật. Sai cả từ hình thức cho đến nội dung việc làm. Bên cạnh đó toàn bộ đoàn thanh tra tỏ ra tùy tiện, cẩu thả, bê bối, vội vã, lụp chụp và non kém về pháp luật trong khi tiến hành công việc.

  Tác phong như thế, tư duy như thế, áp dụng luật như thế, bôi nhọ hình ảnh Nhà nước CHXHCNVN như thế, toàn bộ nhân sự đoàn thanh tra quyết không thể đứng trong đội ngũ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.

  Đề nghị Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan xử lý ngay việc làm tắc trách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng này để bảo vệ hình ảnh "Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của dân, do dân, vì dân".

  Nguyễn Ngọc Già
  _______________

  http://danluan.org/node/10531 (1)

  http://thuvienphapluat.vn/archive/Phap-lenh/Phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh... (2)

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nYE7WJy70KMJ:www.unaids.org.vn... (3)

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wCMqo2idml0J:www.chinhphu.vn/v... (4)

  (*) Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe cái "biên bản PHÁT HIỆN tài liệu"!!!??? Phải chăng, "PHÁT HIỆN" được dùng NHƯ LÀ HÌNH THỨC phát hiện ra bọn TRỘM ĐẠO, MỜ ÁM ĐỂ DỄ BỀ QUY CHỤP TỘI CHO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN??? Lẽ ra cô Huỳnh Thục Vy đòi phải sửa ngay cái tiêu đề trước khi ký vào biên bản, chẳng hạn:

  "Biên bản kiểm đếm"

  Hôm nay, ngày... tháng... năm

  Tại địa điểm: ...

  Thành phần:...

  cùng tiến hành kiểm đếm các bài báo đã đăng công khai và từ lâu trên trang danchimviet.info...

  Nói điều này, để thấy, đoàn thanh tra đã in sẵn ở cơ quan và mang đến đòi cô Vy ký vào chứ làm gì có lập biên bản tại chỗ như là mới "vừa phát hiện" (!). Có gì gọi là "phát hiện" khi toàn bộ 15 bài viết của cô Vy đã được đăng tải từ lâu và công khai trên nhiều trang báo tự do??? Hình thức cũ mèm khi áp dụng với TS. Cù Huy Hà Vũ đang được lặp lại!

  http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/09/07/trich-d%E1%BA%ABn-l%E1%B... (5)

  http://danluan.org/node/7452 (6)

  http://danluan.org/node/6309 (7)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bọn mất dậy phạt 260 triệu đồng và tịch thu máy tính của gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn:

  Phạt 3 cha con ở Quảng Nam 260 triệu đồng

  Hôm nay, Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với số tiền là 260 triệu đồng đối với ba cha con ông Huỳnh Trọng Tuấn (SN 1963), Huỳnh Thục Vy (SN 1985), Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1989).

  Cả ba cha con ông Tuấn đều trú tại tổ 16, khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ và tạm trú tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ.

  Ngoài xử phạt số tiền trên ra, cơ quan chức năng còn tịch thu 1 bộ máy vi tính, 1 CPU rời, 1 máy in hiệu Canon LBP-1210, 1 USB - đây là các công cụ mà ba cha con ông Tuấn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

  Trương Gia Hân

  http://www.phapluatvn.vn/phapluat/201111/Phat-3-cha-con-o-Quang-Nam-260-...

  Phản hồi: 

  [quote=Ọe]Chính vì thế nên mới khiến người ta buồn nôn chứ bác gấu. Cứ đường đường chính chính khám xét, bắt bớ, đàn áp hoặc trả thù thẳng cánh như bọn xã hội đen thì đâu tởm đến mức bị người đời gọi là trò hề? Một chính quyền phải mượn cớ này cớ nọ, dùng thủ đoạn bỉ ổi đáng khinh để bức hại một cá nhân mà còn lải nhải chày cối gì nữa.
  Nhiều lúc thấy giải thích cho đứa trẻ con hiểu vấn đề đỡ mệt hơn giải thích cho bác gấu. Sau này trên đường đời bác gấu gặp phải tiểu nhân giở trò bỉ ổi hãm hại thì đừng than trách cuộc đời nha. :D[/quote]
  Thì tôi thấy người ta cũng khám xét đấy chứ, và cái chuyện nam nữ ở trong cùng một khách sạn lúc 12 h đêm, nam thì đã cởi trần trùng trục, trai đơn gái chiếc, hỏi không làm gì thì ai tin? Trừ khi anh vũ liệt (nhưng tôi xem tử vi ông Vũ thì không thấy thế).
  Nên cái vụ 2 cái BCS là chuyện hoàn toàn hợp lý. Tôi thấy không có gì quá đáng, có quá đáng thì phải trách ông Vũ tự đặt mình vào hoàn cảnh như thế.
  Bác nói cho thằng trẻ con thì tất nhiên là dễ rồi, vì bác nói nhăng nói cuội nói ngu nói dốt đứa bé nó cũng nghe không có tư duy phản biện. Nhồi sọ đứa bé giống như việc bác bị bọn chống cộng nhồi sọ, chắc cũng dễ, còn nói chuyện với những người có tư duy phản biện thì phải khác.

  Phản hồi: 

  [quote=Bạch Hùng]
  Ông Vũ chưa từng bị khởi tố vì vụ việc 2 Bao Cao Su, xin nhớ cho.[/quote]

  Chính vì thế nên mới khiến người ta buồn nôn chứ bác gấu. Cứ đường đường chính chính khám xét, bắt bớ, đàn áp hoặc trả thù thẳng cánh như bọn xã hội đen thì đâu tởm đến mức bị người đời gọi là trò hề? Một chính quyền phải mượn cớ này cớ nọ, dùng thủ đoạn bỉ ổi đáng khinh để bức hại một cá nhân mà còn lải nhải chày cối gì nữa.

  Nhiều lúc thấy giải thích cho đứa trẻ con hiểu vấn đề đỡ mệt hơn giải thích cho bác gấu. Sau này trên đường đời bác gấu gặp phải tiểu nhân giở trò bỉ ổi hãm hại thì đừng than trách cuộc đời nha. :D

  Phản hồi: 

  Ô hay! tớ có bảo ông Vũ bị khởi tố vì 2 cái bao cao su đâu.

  Đồng ý với cậu BH là ông vụ bị khởi tố điều 88.

  Tuy vậy, 2 bao cao su là chứng cớ để bắt ông Vũ đấy chứ, cậu nhở? tớ và cậu đang bàn về chứng cớ cơ mà! OK? Mà này, tớ tư vấn cho cậu để cậu nói với bọn đến cướp nhà người ta thô bạo như thế này này: vục đại mẹ vô nhà ông Tuấn 8 sextoys ví như: 1 con búp bê này, 2 tubes kem bôi trơn này, BCS loại có gai này, à hay là 1 cái MỒM ĐỒ CHƠI! cái này hay ra phết, BH ạ! gọi theo tiếng tây là oral sex đấy! diệu kế! để cậu có cần thì đưa CÁI MỒM ĐẤY ra và vả cái... của cậu vào đấy cho nó êm ái và tình cổm, thay vì cậu đòi vả vào mồm người khác bằng tay nghe bạo lực quá thể!

  Cái cậu và tớ bàn thứ hai là về cái cậu gọi là "luật phải chuẩn". Luật tró nào ở cái xứ sở "thiên đường mù" ... u mà chuẩn, cậu chỉ cho tớ thương lãm xem? tớ bắt đầu thích cậu như trước đấy thích ông tiến sĩ chuyên môn la toáng trên DL đấy!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách bộp chộp]CSVN mà cũng biết cần chứng cớ à? tớ cứ tưởng bọn "còn đảng còn mình chình ình hơn hớn", nó muốn có chứng thì ra chứng, muốn tìm cớ thì ra cớ như 2 BCS đã xải đấy! việc tró gì bày đặt "cần chứng cớ", nói láo như con cáo! [/quote]Đấy là bạn tưởng thế, hoặc bị bọn chống cộng nó nhồi sọ cho như thế chứ thực ra là không như thế. Chứng cớ thì bao giờ cũng cần thiết, ít ra để vả vào mồm những người chuyên ngành tuyên truyền bịa đặt chống phá NNCHXHCNVN.
  Ông Vũ chưa từng bị khởi tố vì vụ việc 2 Bao Cao Su, xin nhớ cho.

  Phản hồi: 

  Đã là luật thì phải chuẩn, một khi muốn cho tội phạm không còn bất kỳ một con đường nào để lấp liếm chối tội. Hoàn toàn chẳng có gì thừa thãi khi biết thừa nội dung bài viết được đăng tải từ lâu nhưng vẫn cần chứng cớ. (BH viết)

  CSVN mà cũng biết cần chứng cớ à? tớ cứ tưởng bọn "còn đảng còn mình chình ình hơn hớn", nó muốn có chứng thì ra chứng, muốn tìm cớ thì ra cớ như 2 BCS đã xải đấy! việc tró gì bày đặt "cần chứng cớ", nói láo như con cáo!

  Đã là luật thì phải chuẩn? chu cha mẹc chèn đéc ơi! luật nào chuẩn hả ông ngoại Bạch Hung?

  Phản hồi: 

  [quote]cùng tiến hành kiểm đếm các bài báo đã đăng công khai và từ lâu trên trang danchimviet.info...
  Nói điều này, để thấy, đoàn thanh tra đã in sẵn ở cơ quan và mang đến đòi cô Vy ký vào chứ làm gì có lập biên bản tại chỗ như là mới "vừa phát hiện" (!). Có gì gọi là "phát hiện" khi toàn bộ 15 bài viết của cô Vy đã được đăng tải từ lâu và công khai trên nhiều trang báo tự do??? Hình thức cũ mèm khi áp dụng với TS. Cù Huy Hà Vũ đang được lặp lại![/quote]
  Phải khám xét mới có đủ bằng chứng kết tội chứ, ví dụ ra tòa Huỳnh Thục Vy cãi cố, bảo là tôi chả biết gì cả, tôi mù chữ.. tự dưng có người mạo danh tôi viết bài đi khắp nơi, người ta hack Account của tôi.... Chọn password email dễ bị hack không phải là cái tội.

  Đã là luật thì phải chuẩn, một khi muốn cho tội phạm không còn bất kỳ một con đường nào để lấp liếm chối tội. Hoàn toàn chẳng có gì thừa thãi khi biết thừa nội dung bài viết được đăng tải từ lâu nhưng vẫn cần chứng cớ.

  Phản hồi: 

  Cần phân biệt rõ ràng hành vi chống pháhành vi biểu lộ tư tưởng của công dân trong xã hội của một nhà nước pháp quyền.

  Sử dụng hệ thống quyền lực nhà nước để lấp liếm, tráo trở, đe doạ, hành hung, đàn áp, bạo lực, bắt bớ, tù đày, giết người.... là điều không được chấp nhận đối với bất kỳ nhà nước nào trên hành tinh này.

  Mọi hành vi của công dân phải được pháp luật bảo hộ.

  Cho dù bất kỳ công dân nào có hành vi vi phạm pháp luật, nhà nước chỉ được phép xử lý công dân đó theo luật pháp, nhà nước không thể qui chụp công dân đó là chống phá nhà nước.

  ví dụ: uống rượu lái xe:
  * lần thứ nhất - phạt tiền
  * lần thứ hai - rút quyền được lái xe(tịch thu bằng lái)
  * lần thứ ba - rút quyền công dân (vào tù)

  Công dân có quyền thực hiện hành vi biểu lộ tư tưởng, cho dù là những tư tưởng đi ngược lại những tư tưởng của chế độ, chính sách, chủ trương .v..v.. của nhà nước, bằng cách nói ra, viết ra những tư tưởng của mình với người khác.

  Phản hồi: 

  [quote=Vinashin-2]Trên danh nghĩa là nhà nước pháp quyền. Thực tế, đó là nhà nước bán khai, chuyên trị luật rừng ! Muốn vu vạ, bắt ai thì bắt. Muốn hại ai thì quyết làm cho bằng được.

  Đã qua bao nhiêu năm thống trị mà sao cả lũ đầy tớ đảng ta cứ ứng xử như người ta rừng thời cải cách ruộng đất í nhẩy ? Thiên đường xã nghĩa là đây, hay là địa ngục trần gian ?
  .[/quote]

  Xin lỗi bạn Vinashin-2, VN là "nhà nước pháp quyền XHCN". Bạn quên cụm chữ quan trọng nhất là XHCN, ý muốn nói đảng trị. VN là một nhà nước đảng trị. Không phải là chuyên trị luật rừng là là luật của đảng soạn ra để cai trị dân.

  Nếu gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn dám cả gan đụng chạm gần xa tới đảng CSVN, thì họ bị bắt, bị quấy rối, bị tịch thu tài sản là việc đương nhiên. Đơn giản là vậy, luật đảng trị chứ chẳng có luật lệ của nhà nước pháp quyền nào cả. Xin các bác hiểu rõ đây là thiên đường của đảng vì họ đang đè đầu mọi người

  Phản hồi: 

  Các bác hay đưa điều luật nọ điều luật kia ra để đấu lý với chính quyền, nhưng các bác quên một điều là tất cả các nhà nước cộng sản trên toàn cầu đều không làm theo luật. Chính trên Dân luận cũng có bài nêu lên điều này đó thôi. Nhưng cũng thêm một điều như thế này: không cho tự do báo chí là quyền nhà nước, nhưng không thể không cho tự do tư duy, tức suy nghĩ. Nghiã là ý nghĩ trong đầu người ta thì làm sao mà biết được mà cấm? Người ta có ý nghĩ trong đầu chửi cha chửi mẹ những kẻ làm sai cũng chẳng thể bắt người ta được. Trước kia sợ quên thì người ta ghi suy nghĩ vào sổ tay, ngày nay văn minh hơn thì người ta ghi vào máy tính hay USB. Hai cái thứ này tức là "bộ óc" của người ta. Vì thế không thể bắt hay tịch thu hai cái thứ này được, chỉ khi nào người ta phát tán đến tay người khác mới có chứng cớ bắt, còn người ta để trong nhà người ta thì không thể cho là tàng trữ như tàng trữ vũ khí (rõ ràng là hai thứ này khác nhau, vũ khí có thể làm chết người nếu sơ sểnh, còn máy tính, USB hay giấy vở thì chẳng gây gì cho ai khi chưa đến tay). Thế nhưng chế độ CS thì có coi lẽ phải, lý luận hay pháp luật, thậm chí đạo đức là gì đâu. Còn người ta gửi đi đâu, nơi nào công bố tung ra dư luận thì nới đó chịu trách nhiệm. Mở internet thì thấy hầu như 3/4 thế giới chửi mình, tức là chửi chế độ CS. Mình không thay đổi cách ứng xử làm cho tốt hơn để người ta không chửi mà cứ bắt nạt dân. Nhiều khi biến dân lành thành dân ác, biến người lương thiện thành kẻ bất lương, biến người tốt thành người xấu, biến người bình thường thành người chống đối. Một "thành tích" của công an CS là biến địch thành ta, biến ta thành địch. Bác Già có uy tín thì nên kêu hộ gia đình ông Tuấn, đồng thời vận động nhiều trí thức lên tiếng hộ, để đến tai cấp trên hoặc nước ngoài. Điều này nói chắc thừa vì mọi người trong gia đình ông Tuấn đếu có trình độ, có khi họ làm rồi cũng nên. Biết hoàn cảnh gia đình ông Tuấn thì nhiều người ái ngại lắm. Thôi thì góp thêm tiếng nói ủng hộ, thương người như thể thương thân.

  Phản hồi: 

  Trên danh nghĩa là nhà nước pháp quyền. Thực tế, đó là nhà nước bán khai, chuyên trị luật rừng ! Muốn vu vạ, bắt ai thì bắt. Muốn hại ai thì quyết làm cho bằng được.

  Đã qua bao nhiêu năm thống trị mà sao cả lũ đầy tớ đảng ta cứ ứng xử như người ta rừng thời cải cách ruộng đất í nhẩy ? Thiên đường xã nghĩa là đây, hay là địa ngục trần gian ?
  .

  Phản hồi: 

  Vũ Nhật Khuê - Vụ gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị khủng bố : Tự biên và tự diễn

  Vũ Nhật Khuê ( Danlambao) - Sau khi Dân Làm Báo đưa tin nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn ở Quảng Nam bị khủng bố thì các cơ quan truyền thông công cụ của nhà cầm quyền Việt Nam cũng vào cuộc.

  Cách đưa tin của báo lề đảng thì bao giờ cũng chụp mũ và đầy chất thù hằn. nào là " bắt quả tang" rồi thì "phương tiện phục vụ chống phá nhà nước", tiếp tục là "đối tượng này" và thì "bị phạt tù 10 năm", nào là "tiếp tục chống phá nhà nước."

  Với công cụ tuyên truyền phục vụ cho hành động chuyên chế nên cách đưa tin cũng nặng nề về kết án đối tượng.

  Báo Pháp luật Việt Nam, một cơ quan của Bộ Tư Pháp đưa tin như thế này:

  Chúng ta thử hình dung toàn cảnh như sau:

  Quảng Nam bắt quả tang 3 cha con lưu trữ tài liệu chống phá nhà nước

  Sáng nay, theo Quyết định số 618/QĐ-STTTT, ngày 7/11/2011 về việc thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra việc chấp hành phát luật trên lĩnh vực công nghệ công tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  Tại nhà bà Huỳnh Thị Hường (trú thôn Phú Qúy, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Đoàn thanh tra của Sở TT&TT Quảng Nam đã phát hiện 3 cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1965), Huỳnh Thục Vy (SN 1985), Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1989, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, đang tạm trú tại nhà bà Hường) đang lưu trữ 5 quyển vở viết tay các bài viết đều đứng tên của cả 3 có nội dung tương tự như các bài viết mà các đối tượng này đã đăng trên internet, website, blog về hành vi chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện thêm một số phương tiện phục cho việc soạn thảo, phát tán bài viết chống phá nhà nước gồm: 1 bộ máy vi tính, 1 máy in và 1 thiết bị lư trữ ngoài (USB).

  Được biết, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn cũng đã bị bắt về hành vi chống phá nhà nước và bị phạt tù 10 năm. Đến năm 2002, Tuấn ra tù và tiếp tục thực hiện hành vi chống phá nhà nước.

  Hiện đoàn thanh đã lập biên bản và tạm niêm phong các tang vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống phá nhà nước của 3 bố con Tuấn.

  Trương Gia Hân

  Link : http://phapluatvn.vn/thoi-su/201111/Quang-Nam-bat-qua-tang-3-cha-con-luu...

  Sau khi ra khỏi nhà tù vì tội viết một cuốn sách nói lên sự thật. Án tù 10 năm đầy trọn không giảm ngày nào vì viết một cuốn sách. Nếu so với án tù giết người của công an viên chỉ đi tù 3 năm thì thấy nó nghiệt ngã chừng nào. Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đi tù vợ chết không kịp thấy mặt chồng, bỏ lại đàn con nheo nhóc. Lương tâm con người bình thường cũng lên án bản án tù bất công này. Ra khỏi tù nhà văn tiếp tục cầm viết. Các con của ông chứng kiến nỗi đau tan nát gia đình cũng không làm ngơ.

  Cả nhà cầm bút và gõ phím trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.

  Những bài viết của cha con nhà văn nghèo khó làm chấn động văn đàn trong và ngoài nước cũng làm cho nhà cầm quyền khó chịu.

  Quyết định 618/ QD- STTTT mới ký ngày 7.11.2011 nhưng sáng sớm hôm sau đã có một đoàn (bầy) gồm 40 người (có thể còn chút nhân tính) ập vào nhà người chị ruột của nhà văn để làm một việc: " bắt quả tang".

  Nhân chứng thì khỏi nói: đi kèm với đoàn (bầy) kiểm tra sẽ có nào là tổ trưởng, thôn trưởng, công an khu vực, công an xã, các hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh nói chung là " quần chúng tự phát "( chả lẽ ở truồng đến trụ sở công an để được phát quần nên tự mỗi người phát cho mình 1 cái quần để tham gia cùng đoàn( bầy) đi BẮT QUẢ TANG).

  Đối tượng : 3 cha con ông nhà văn ốm nhom ốm nhách trói gà không chặt.

  Vật chứng: mấy cuốn tập ghi các bài viết, máy tính để bàn, máy in, USB.

  Với vật chứng này thì đoàn (bầy) công tác vào bất kỳ nhà nào ở miền quê nghèo Quảng Nam cũng có thể thấy.

  Điều mà dư luận quan tâm cũng là điều mà phía an ninh lo lắng để buộc tội nhà văn như sau:

  1. Nhà văn quá nghèo, phải đi ở nhờ nhà của chị ruột của mình. Liệu các vật chứng này có phải là của nhà văn dùng để " gây án " chăng? Nếu các tài sản này( ngoài mấy cuốn tập cũ kỷ) không phải của nhà văn thì sao?

  2. Nếu cho là tài sản của nhà văn thì cần chứng minh mối quan hệ giữa nhà văn và mấy cái vật chứng này. Đơn giản dễ hiểu Giáo sư Nguyễn Đang Mạnh viết về Hồi Ký ông Hồ Chí Minh nhưng người tung lên mạng là ai chứ Giáo Sư không tung lên. Tức là phía cơ quan nhà cầm quyền cần chứng minh là Bài viết A, B, C gì đó do nhà văn tung lên internet lúc mấy giờ, ở đâu cái này hơi khó.

  3. Khái niệm chống phá nhà nước nghe mơ hồ và trừu tượng quá cần định nghĩa cho rõ. Không hễ cái gì người ta nói không đúng ý đảng là chống phá nhà nước. Nhà nước và đảng là 2 phạm trù khác nhau không nhập nhằng làm một được.

  4. Ở đây nhắc đến án tù 10 năm trước của nhà văn là việc tự vạch trần, tự phơi bày, tự tố cáo tội ác nhà cầm quyền hiện nay. Đi tù vì viết sách khác đi tù giết người, đi tù vì yêu nước khác đi tù cướp giựt. Không thể lập lờ quy kết bậy bạ cho nhà văn yêu nước được.

  Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều chuyến xuất ngoại của lãnh đạo cầm quyền hiện nay. Chắc chắn không chỉ các cơ quan nhân quyền, cơ quan bảo vệ nhà văn, nhà báo lên tiếng, các chính phủ viện trợ cho Việt Nam sẽ không quên những chuyện này đâu. Và trên hết bà con Việt Kiều hải ngoại luôn cập nhật từng phút những tin tức đàn áp trong nước sẽ không để yên cho quý vị muốn làm gì thì làm.

  Hãy chấm dứt hành động khủng bố đàn áp nhà dân chủ trong nước . Nếu quý vị muốn ra nước ngoài vay tiền không phải gục đầu và chạy trốn mãi.

  Vũ Nhật Khuê
  Theo Dân Làm Báo