Võ Trí Hảo - Quyền lực nhà nước nhìn từ mô hình công ty cổ phần

 • Bởi Admin
  09/10/2011
  2 phản hồi

  Võ Trí Hảo

  Điều lệ công ty là một bản khế ước thỏa thuận giữa các cổ đông để phục vụ quyền lợi cao nhất của các cổ đông. Tương tự như vậy, hiến pháp là một bản khế ước được thỏa thuận bởi nhân dân để phục vụ quyền lợi cao nhất của nhân dân.

  Công ty cổ phần và nhà nước là hai thực thể nhân tạo, do con người lập ra, quay lại phục vụ con người. Nếu nhà nước phong kiến, độc tài chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ, thì nhà nước của dân do dân vì dân có bổn phận phục vụ tất cả các thành viên trong xã hội. Tương tự như vậy công ty cổ phần là của cổ đông, do cổ đông, vì cổ đông.

  Thế nhưng tại sao hiệu quả quản trị trong các công ty cổ phần (tư nhân) thường cao, còn quản lý nhà nước thường được các văn kiện Đảng nhắc nhở là „còn yếu kém"; tại sao hiện tượng bội tín trong các công ty cổ phần không nhiều, nhưng hiện tượng tham nhũng trong các cơ quan nhà nước lại tràn lan đến mức Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xem là một trong ba nguy cơ của quốc gia; tại sao trong cùng nền văn hóa „duy tình" của người Việt nhưng việc tuyển dụng con cha cháu ông lại diễn ra phổ biến trong các cơ quan nhà nước, trong khi tại các công ty cổ phần tư nhân thì không?

  Từ những vấn đề này tác giả muốn phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa công ty cổ phần và nhà nước của dân do dân vì dân với hy vọng đưa những tinh túy của quản trị doanh nghiệp vào trong quản lý nhà nước.

  Muốn bình an lập nhà nước, muốn giàu thì lập công ty

  Thủa hồng hoang, khi loài người mới hình thành, thì những tập tính của động vật còn rất rõ nét, chưa có trật tự như xã hội ngày nay: khi đó con người có quyền giết người khác - tựa như việc hai con bò húc nhau không phải xin phép ai - ;nhưng mình có người quyền giết người khác thì người khác cũng có quyền giết mình. Loài người thông minh đã nhanh chóng nhận ra rằng việc để cho từng cá nhân tiếp tục nắm giữ quyền giết người này thì sẽ rất nguy hại cho sự tồn tại của loài người. Nên họ đã cùng nhau thỏa thuận trao những quyền nguy hiểm như vậy cho một chủ thể trung gian hành xử. Chủ thể trung gian này chính là tiền thân của nhà nước.

  Bên cạnh nhóm quyền mang tính nguy hiểm, thì việc để các cá nhân tiếp tục nắm giữ một số quyền tự do kinh tế sẽ không mang lại hiệu quả, không đủ quy mô để thực hiện những việc lớn, thì các thành viên cộng đồng cũng thỏa thuận trao cho chủ thể trung gian. Như vậy không phải là nhà nước trao quyền cho các thành viên xã hội, mà là ngược lại - các thành viên xã hội trao quyền cho nhà nước.

  Hoàn toàn tương tự, công ty cổ phần được thành lập bởi chính các cổ đông, khi họ thấy rằng từng thành viên tiếp tục làm ăn riêng lẻ không mang lại hiệu quả. Các cổ đông đã trao quyền định đoạt tài sản cá nhân của mình sang bàn tay của chủ thể trung gian bằng hình thức góp vốn. Nhân dân đóng góp chủ yếu cho nhà nước bằng tiền thuế và sức lao động dưới hình thức lao động công ích và nghĩa vụ quân sự; thì các cổ đông chủ yếu đóng góp cho công ty bằng tiền, một số ít các CEO cũng làm việc cho công ty với đồng lương tượng trưng.

  Thay vì đầu tư hết tiền bạc vào công ty, các cổ đông khôn ngoan bao giờ cũng giữ lại cho mình một góc tài sản để chi dùng cá nhân. Tương tự như vậy các thành viên xã hội cũng không dại gì tự nguyện trao hết tất cả các quyền của mình cho nhà nước: phần quyền còn giữ lại này chính là các quyền tự do cơ bản của công dân thường được ghi nhận trong các tuyên ngôn nhân quyền, trong các bản hiến pháp.

  Qua việc phân tích nguồn gốc quyền lực của công ty cổ phần và của nhà nước, chúng ta có thể thống nhất với nhau một số điểm:

  • Nhà nước và công ty là chủ thể nhân tạo, nên nó không có quyền tự thân. Tất cả quyền mà nhà nước hay các công ty có được là do các thành viên trao cho.
  • Nhà nước chỉ được điều chỉnh, can thiệp vào những quyền tự do của công dân khi xã hội trước đó đã đồng ý về điều này.
  • Khi công ty làm ăn thua lỗ, khi nhà nước không còn đáp ứng được mục đích đặt ra thì các thành viên có thể từ chối tiếp tục đóng góp hoặc trong trường hợp trầm trọng thì có thể tiến hành giải thể.
  • Tài sản chi dùng cá nhân là độc lập với tài sản công ty, thì nhân quyền là góc quyền tự do của từng cá nhân, nhà nước không được phép xâm phạm.

  Điều lệ công ty và hiến pháp

  Nếu hiến pháp pháp quy định về việc thành lập, hoạt động của các cơ quan nhà nước chủ chốt như quốc hội, thủ tướng, tòa án, kiểm toán thì điều lệ công ty sẽ quy định về hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán... những thiết chế chủ chốt của công ty.

  Nếu hiến pháp quy định mối quan hệ giữa nhà nước và công dân thì điều lệ công ty điều chỉnh mối quan hệ giữa cổ đông và công ty. Nếu các công dân thực hiện quyền lực trực tiếp thông qua trưng cầu dân ý, thì các cổ đông thực hiện quyền lực trực tiếp thông qua đại hội cổ đông; nếu các công dân thực hiện quyền lực gián tiếp thông qua quốc hội, chính phủ, tòa án thì các cổ đông của mình cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến đường lối, các quyết định của công ty thông qua lá phiếu bầu hội đồng quản trị.

  Nhưng trên tất thảy, điểm tương đồng lớn nhất giữa hiến pháp và điều lệ công ty là ở chỗ, cả hai đều là những khế ước được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa các thành viên. Điều lệ công ty là một bản khế ước thỏa thuận giữa các cổ đông để phục vụ quyền lợi cao nhất của các cổ đông. Tương tự như vậy, hiến pháp là một bản khế ước được thỏa thuận bởi nhân dân để phục vụ quyền lợi cao nhất của nhân dân.

  Chính vì vậy khế ước đặc biệt này được Rousseau gọi là khế ước xã hội. Hiện thân của khế ước xã hội này chính là hiến pháp. Khế ước xã hội hiện thân một cách minh thị* ở các bản hiến pháp thành văn hoặc hiện thân một cách mặc thị ở các quốc gia có „hiến pháp bất thành văn".

  Lời nói đầu Hiến pháp bang Massachusetts năm 1780 đã trực tiếp đồng nhất hiến pháp và khế ước xã hội như sau:

  Cơ quan chính trị được thành lập bởi liên minh tự nguyện giữa các cá nhân; nó là một khế ước xã hội, qua khế ước này toàn thể nhân dân ký kết thỏa ước với từng công dân, và mỗi công dân ký kết với toàn thể nhân dân rằng mọi người sẽ bị điều hành bởi những luật nhất định vì mục tiêu tốt lành chung."

  Một ví dụ kinh điển nữa cho hình thức thể hiện minh thị của khế ước xã hội là Mayflower Compact**

  Vào năm 1620 thì một nhóm bất đồng về tôn giáo (Pilgrim) đã rời bỏ nước Anh trên con thuyền mang tên là Mayflower để đi tìm vùng đất tự do cho mình. Khi con thuyền còn lênh đênh trên đại dương thì các thành viên có mặt trên con tàu đã bàn định về "nhà nước" tương lai của mình. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1620, họ đã cùng nhau ký một thỏa thuận (Compact tiếng Anh cổ có nghĩa là hợp đồng) về sau được giới học thuật gọi là Mayflower Compact để thiết lập nên "nhà nước" tương lai của mình. Khi con tàu cập bến vào vùng đất trống mà ngày nay là Plymouth - USA, thì Mayflower Compact đã đóng vai trò là hiến pháp cho chính quyền Plymouth trong những ngày đầu tiên.

  Tuy không trực tiếp, rõ rệt nhưng chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hình bóng*** về khế ước xã hội ngay trong bản hiến pháp đầu tiên của lịch sử Việt Nam - Hiến pháp 1946.

  Lời nói đầu của Hiến pháp 1946 ghi:

  "Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,..."

  Sau đó Điều 70 khoản c quy định về thủ tục sửa đổi hiến pháp như sau:

  Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết."

  Hành động phúc quyết ở đây có thể ví với hành động phê chuẩn hợp đồng.

  Điểm dị biệt tha hóa

  Điểm khác biệt đầu tiên dễ nhận biết giữa công ty cổ phần và nhà nước nằm ở quyền biểu quyết. Nếu như tất cả các công dân trong nhà nước hiện đại đều có biểu quyết ngang nhau trong vấn đề bầu cử, cũng như khi trưng cầu dân ý, thì quyền biểu quyết của các cổ đông lại phụ thuộc vào số vốn (cổ phần) mà họ nắm giữ trong công ty.

  Hay nói cách khác, về mặt hình thức quyền biểu quyết của công dân bình đẳng hơn, dân chủ hơn so với quyền biểu quyết trong công ty. Đây là điểm dị biệt tốt. Và nếu chỉ dừng lại ở điểm dị biệt này thì đáng lẽ tham nhũng trong nhà nước phải thấp hơn trong công ty cổ phần tư nhân. Vậy điều gì làm cho quyền lực trong nhà nước dễ bị tha hóa hơn so với quyền lực trong công ty cổ phần?

  Sự tha hóa có mầm mống từ điểm dị biệt thứ hai: sự khác biệt về quy mô và tính chất phức tạp. Thường một công ty chỉ tập trung từ ba đến bảy lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, thì nhà nước phải quản lý gần như hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Ít có công ty có quy mô vượt quá một triệu nhân viên, thì hầu hết các quốc gia đều có quy mô trên mười triệu công dân. Sự khác biệt về quy mô kéo theo sự khác biệt về tính minh bạch trong hình thành cũng như vận hành quyền lực trong nhà nước và trong công ty. Tính minh bạch thấp trong việc hình thành, vận hành quyền lực nhà nước chính là điểm dị biệt làm cho quyền lực nhà nước dễ bị tha hóa. Tôi gọi sự điểm dị biệt này là điểm dị biệt tha hóa.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Bài viết của tác giả này đề cập đến hai vấn đề chẳng liên quan gì đến nhau: nhà nước và công ty. Nhà nước hoạt động theo những qui tắc của luật công. Doanh nghiệp hoạt động theo những nguyên tắc của luật tư. Nhà nước là một tổ chức quyền lực công cộng, còn doanh nghiệp là lợi ích nhóm. Tác giả đưa những vấn đề thuộc luật tư sang lĩnh vực công một cách rất khiên cưỡng, gượng ép, không có cơ sở và cũng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ví dụ, tác giả sai ngay từ đầu khi đặt vấn đề "lợi ích" của người dân với vấn đề "lợi nhuận" trong công ty cổ phần. Những giá trị"bình đẳng, tự do, hạnh phúc..." của công dân không thể đem so sánh với tiền bạc được.
  Tôi đánh giá: mục đích bài viết không rõ ràng, lập luận yếu, mập mờ. Đọc xong thực sự tôi không hiểu tác giả muốn nói gì, biện minh cho cái gì.

  Theo tôi, cả sự so sánh lẫn những kết luận của bài này đều rất gượng ép, khiên cưỡng, đơn giản hoá.

  Có thể đó là do tác giả chưa hiểu rõ thực chất (bản chất) hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chăng?

  Tác giả viết:
  Muốn bình an lập nhà nước, muốn giàu thì lập công ty

  Bình an là gì? Có phải là ổn định xã hội, ổn định chính trị? Bình an có chắc mang lại Hạnh phúc, Tự do cho mỗi cá nhân hay tước đi những cái đó của họ?

  Còn giàu có là gì nếu không có sự bình an, hạnh phúc?

  Thực ra, cả nhà nước và công ty đều có mục đích chung là sự thịnh vượng (hiểu theo nghĩa: thịnh vượng là sự phát triển toàn diện thuận theo qui luật của xã hội và tự nhiên, cả về vật chất và tinh thần, tình cảm, lý trí, cả bên trong và bên ngoài cho cả mỗi cá thể và tổng thể) của các cổ đông, trong đó bình an và giầu có chỉ là hai trong những tiêu chí chính của cả nhà nước và các công ty.

  Nếu nhà nước không đặt sự thịnh vượng của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó nền tảng là sự phát triển kinh tế văn hoá cao và hài hoà, mà chỉ là sự "bình an" thì nhà nước đó chỉ đi đến ngõ cụt của sự độc tài.

  Chỉ có xuất phát điểm và bối cảnh của Nhà nước và công ty để đạt mục tiêu Thịnh vượng trên là hoàn toàn khác nhau. Nhà nước là tập hợp chung sống của một nhóm người cụ thể (dân tộc) trên một không gian nhất định (lãnh thổ quốc gia), trong khi công ty là sự hợp tác của các đồng vốn (của các cổ đông nhưng không hẳn là các cổ đông, vì các cổ đông có thể chọn xuất hiện hay không trong công ty) trong khuôn khổ luật pháp và văn hoá của nhà nước nhất định.

  Từ xuất phát điểm khác nhau này lại vẫn có một sự giống nhau về bản chất trong hoạt động: quyền công dân bình đẳng trên lá phiếu và quyền cổ đông bình đẳng trên từng đồng vốn góp. Điều này tác giả cũng hiểu sai nên kết luận sai:

  Tên tác giả viết:
  Nếu như tất cả các công dân trong nhà nước hiện đại đều có biểu quyết ngang nhau trong vấn đề bầu cử, cũng như khi trưng cầu dân ý, thì quyền biểu quyết của các cổ đông lại phụ thuộc vào số vốn (cổ phần) mà họ nắm giữ trong công ty

  vì "chủ thể" thực trong công ty là đồng vốn, thể hiện qua chủ sở hữu là cổ đông, không phải cổ đông.

  Từ hiểu nhầm này, tác giả hơi ngây thơ hay giả vờ ngây thơ khi bàn về lý do tham nhũng:

  Tên tác giả viết:
  Sự tha hóa có mầm mống từ điểm dị biệt thứ hai: sự khác biệt về quy mô và tính chất phức tạp. Thường một công ty chỉ tập trung từ ba đến bảy lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, thì nhà nước phải quản lý gần như hầu hết các lĩnh vực của đời sống.

  Như thế là biện minh cho tham nhũng của nhà nước?

  Thực chất của tham nhũng là kẽ hở bất cập không được kiểm soát giữa quyền hành được giao và quyền sở hữu của can bộ (công ty hay nhà nước). Trong các công ty, các cổ đông thực sự sỏ hữu một phần đồng vốn - tài nguyên của công ty của mình nên về lý thuyết ít có lý do để tham nhũng hơn, trong khi cán bộ nhà nước không sở hữu tài nguyên đất nước nhưng lại có toàn quyền sinh sát trên tài nguyên đó mà công dân và xã hội đã bị chính đảng và nhà nước tước mất quyền kiểm soát, làm họ -những cán bộ đảng và nhà nước -tưởng mình là chủ sở hữu thật và họ ... sở hữu luôn, ta gọi là tham nhũng.

  Vì thế, tham nhũng là hiện tượng tự nhiên khi có sự bất cập giữa quyền hành và quyền sở hữu của cá nhân trong cả công ty và trong nhà nước mà không có sự kiểm soát tương ứng hiệu quả.

  Còn khi chúng ta có những "công ty" "nhà nước" như hiện nay thì sự bất cập càng lớn gấp bội và sự kiểm soát càng lỏng lẻo và hình thức muôn phần, nên tham nhũng mới tran lan và nặng nề thành thối nát, chứ chả đơn giản như tác giả nói đâu.

  JLN