Tại sao chúng ta thụ động như thế?

 • Bởi Admin
  27/09/2011
  0 phản hồi

  Kichbu chuyển ngữ

  Tại sao chúng ta lại thụ động như thế trong những vấn đề của đất nước, trong việc giúp đỡ người thân thiết? Tại sao ở chúng ta không có lòng yêu nước và niềm tự hào vì bản thân, đất nước và dân tộc? Tại sao chúng ta là nô lên của đồng tiền và hệ thống chính trị của chúng ta? Tại sao chúng ta quên những khái niệm tươi sáng như lòng nhân từ, từ bi? Và thêm nhiều những tiêu cực tại sao…

  Ở chúng ta từ lâu tất nhiên có nhiều nét tiêu cực, ví dụ, tư duy nô lệ, khuất phục trước thế lực nào đó, thậm chí cho dù nó bất công như hiện nay. Tinh thần Buntar, trong cách hiểu đúng – nói dũng cảm không với những bất công sờ sờ ra đó, từ lâu đã bị giết chết trong nhân dân, dưới thời Liên Xô nó đã bị tiêu diệt trong nhân dân. Nhưng và ngay cả chính quyền hiện nay đã thành công trong việc tẩy bỏ nhiều điều trong chúng ta – tinh thần yêu nước, lòng tự hào của chúng ta, tình đồng đội, lòng nhân từ…Chúng ta đang giống ai thế? Một đám đông vô thưởng vô phạt và vô dụng, vô nguyên tắc, chỉ lo kiếm tiền, và ngày càng không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, chỉ biết tiền. Làm điều thiện, suy nghĩ con cái, cháu chắt của chúng ta sẽ sống trong một đất nước như thế nào? – Không, mặc ai khác nghĩ thì cứ nghĩ.

  Trên internet mọi người thảo luận nhiều về cả chính quyền, về cả đất nước, cả về dân tộc… Ai đồng ý, ai phản đối. Một số nói ở chúng ta là kẻ bần nông, chính quyền yếu kém…- và tại sao chúng ta ngồi và nói ra rả, khoanh tay không nỗ lực để chống kẻ bần cùng này? Những người khác nói rằng ở chúng ta mọi việc bình thường. Nhưng ở đâu bình thường nếu chúng tra đang giữ những giải trong bảng thống kê tiêu cực như tham nhũng, như nô lệ, như các vụ sát hại… Vâng đó là mức sống của người dân nói chung ở một trong những nước trên thế giới giàu có về tài nguyên như thế nào. Còn thêm những người lạc quan theo cách của mình, những người này nó ở chúng ta không phải tất cả đều tốt đẹp nhưng Rus (Nga) và chưa từng trải qua và đang trải qua và chính quyền này, và giai đoạn này. Đây là nói chung chủ nghĩa lạc quan to lớn nào đó, đường lối của chính quyền rõ ràng đang gây tổn hại cho đất nước và nhân dân, dân số đang bị sụt giảm số lượng… còn chúng ta cứ ngồi im lặng và chờ khi thời gian sẽ chiến thắng chính quyền này. Hay là những thế hệ khác của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này, chỉ không phải là chúng ta.

  Ở Zadornov có ví dụ không tồi – chỉ những người Nga có thể chạy cả đoàn như tàu điện trốn người kiểm soát vé. Và đó không phải là sự vâng lời pháp luật, đó là nỗi sợ hãi tầm thường và sự hèn nhát của người nô lệ trước chính quyền để có thể mua vé, và nếu không có tiền đi đến nơi làm việc thì phản đối – vì sao ở đất nước như này giá cả như thế và lương hướng như thế. Vâng và dĩ nhiên chúng ta hướng đến sự cẩu thả.

  Có lẽ mọi người chúng ta cần nghiêm túc hơn, đừng hy vọng vào chú bác chính trị gia hay quan chức nào đó và bắt đầu suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình, suy nghĩ cẫn trọng về những người thân, về đất nước nói chung, về tương lai của con trẻ?... Từ lâu tôi nghĩ đã đến lúc!

  Почему мы такие пассивные?
  Nguồn: newsland.ru

  Chủ đề: Thế giới

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi