Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhân quyền (23/09/2011)

 • Bởi Hồ Gươm
  24/09/2011
  3 phản hồi

  Việt Nam có cả cơ chế nhà nước và cơ chế xã hội về nhân quyền. Nhờ có cơ chế này mà Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nhân quyền.

  Đó là ý kiến của các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo "Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người - kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam" do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện KAS (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức ngày 22/9.

  Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người là vấn đề đang được các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm.

  Các nhà khoa học cùng trao đổi những nội dung liên quan như tuân thủ và thực thi pháp luật quốc tế, một số nguyên tắc pháp lý quan trọng về quyền con người; vấn đề quyền con người và đảm bảo quyền con người dưới góc độ tiếp cận đa ngành, liên ngành; việc xây dựng cơ quan quốc gia về quyền con người...

  Giáo sư-tiến sỹ Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội cho rằng quyền con người và đảm bảo quyền con người phải được nhìn nhận dưới góc độ tiếp cận liên ngành và đa ngành.

  Quyền con người phải được nhìn nhận trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; các ngành khoa học xã hội và tất cả các ngành pháp lý khác.

  Hiện có ba nhóm chủ thể bảo đảm quyền con người được xác lập gồm các thiết chế, thể chế kinh tế thị trường; thiết chế, thể chế nhà nước và thiết chế, thể chế của các tổ chức xã hội dân sự.

  Hiện nay quyền con người đang được nhìn nhận nhiều ở phương diện kinh tế. Tuy nhiên, khoa học công nghệ phát triển nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến quyền con người.

  Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực phải được đặt trong trạng thái động vì xã hội luôn phát triển nên các chuẩn mực cũng phải luôn được điều chỉnh, bổ sung...

  Theo các nhà khoa học, trong bối cảnh hiện nay, việc tiến tới xây dựng cơ quan quốc gia về nhân quyền là rất cần thiết, theo mô hình Ủy ban nhân quyền quốc gia với vị thế pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập trên cơ sở Hiến pháp và Luật.

  Quá trình thực hiện cần tham vấn các nhà khoa học, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nước thông qua hội thảo, tọa đàm khoa học.../.

  Minh Nguyệt - TTXVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Nói về quyền của người dân Việt Nam thì thật là xấu hổ vì thực tế họ chỉ có quyền nói theo chỉ đạo của Đảng CS VN như một kẻ nô lệ . Mà kể cả cán bộ , lãnh đạo , họ cũng có được các quyền tự do đâu . Tất cả đều nói gian dối và không tin tưởng .

  Phản hồi: 

  Việt Nam có cả cơ chế nhà nước và cơ chế xã hội về nhân quyền. Nhờ có cơ chế này mà Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nhân quyền.

  Bác Kép Tư Bền, Hy Văn, Bayand Land, Whitebear1981, Phan Sơn và các bác.
  Có bác nào giải thích cụ thể mấy cái cơ chế này không ? Tuyên bố khơi khơi như vậy thì chưa thấy rõ

  Phản hồi: 

  Tôi vào trang web của Viện Konrad Adenauer thì tìm được thông báo về cuộc hội thảo này, được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 22- 23/09/2011 do văn phòng Đại diện của viện KAS có trụ sở tại VN phối hợp tổ chức với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

  Hóa ra viện KAS là khách mời đến Hà Nội nghe các bác ấy trình bày về thành tựu nhân quyền của VN chứ không phải như lúc đầu tôi nghĩ là cuộc hội thảo này được tổ chức tại Đức và VN là khách mời.

  Chủ đề hội thảo có tên chính xác là "Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam: Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người".

  Die Menschenrechtslage in Vietnam

  Inhalte und Schutzmechanismen

  September 22 Donnerstag

  22. – 23. September 2011
  Ort: Hanoi

  Typ: Seminar

  Seminar in Zusammenarbeit mit der Vietnam Academy of Social Science. Thema: Die Menschenrechtslage in Vietnam-Inhalte und Schutzmechanismen

  Das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS) in Vietnam, veranstaltet zusammen mit der Vietnam Academy of Social Science ein Seminar zum Thema: „Die Menschenrechtslage in Vietnam-Inhalte und Schutzmechanismen“. Als Gastreferent der Konrad-Adenauer-Stiftung wird Herr PD Dr. Weiss (Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam), gemeinsam mit vietnamesischen Wissenschaftlern über „compliance and enforcement in international human rights law“ diskutieren.

  http://www.kas.de/vietnam/de/events/47119/