Phạm Văn Điệp - Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm quyền về chính trị của người dân Việt Nam

 • Bởi Admin
  14/09/2011
  6 phản hồi

  Phạm Văn Điệp

  Mặc dù, theo thỏa thuận Đảng CS Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ở vị trí lãnh đạo, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạo Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành luật quy định các vấn đề về quyền chính trị của người dân. Kết quả lâu nay: Do không có luật nên quyền con người về chính trị bị áp đặt, phụ thuộc vào suy đoán của quan chức mỗi khi người dân có nhu cầu sử dụng quyền chính trị như biểu tình, lập hội, hội họp, tham gia đảng phái, chống tư tưởng Mác-Lê nin, bày tỏ các quan điểm chính trị về cơ chế, chế độ... và người dân không thể thực hiện các quyền này. Nếu đại thi hào Voltaire đề cao giá trị quyền tự do ngôn luận qua câu nói bất hũ sau đây: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó” thì Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy có thể chết để bảo vệ quyền người dân Việt Nam được nói những điều mà Đảng CS Việt Nam không đồng ý thông qua các lần biểu tình, hội họp, lập hội, tham gia đảng phái, phản biện tư tưởng Mác-Lê nin, bày tỏ các quan điểm chính trị về cơ chế, chế độ, chính sách, chủ trương...

  Theo điều 50 Hiến pháp Việt Nam 1992: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật thì quyền con người về chính trị chỉ mới có khái niệm trong Hiến Pháp trong mục ở các quyền công dân được ghi, còn tôn trọng , thực thi theo Hiến Pháp và luật thì hoàn toàn không có.

  Trong khi đó, đáng lý ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải:

  1. Chỉ đạo Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành luật về các vấn đề liên quan đến quyền về chính trị của người dân.

  2. Chỉ đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo vệ các hành vi liên quan đến thực thi quyền về chính trị của người dân.

  3. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp xử lý các hành vi vi phạm, không tôn trọng và thực thi quyền về chính trị của người dân.

  4. Thường xuyên tiếp nhận phản ảnh của người dân để kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh, giải quyết phù hợp.

  Có thể nói, ở Việt Nam hầu như quyền gì của công dân cũng được ghi phải theo quy định của pháp luật, nhưng lại không có luật từ cơ quan có thẩm quyền nên các quyền đó bị treo lửng lơ trong Hiến Pháp, ai cũng thấy mà không biết dùng bằng cách nào nếu không đạp lên đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Hệ lụy của hành vi đó để lại rất nhiếu bất công, phi lý. Đặc biệt trong 11 lần biểu tình của nam 2011 trước mối đe dọa, hiểm họa, xâm lược của Trung Quốc mà người dân chỉ bày tỏ quyền tự vệ, quyền biểu tình, quyền đòi công lý thì phía chính quyền đã ra tay, áp dụng một số hành vi ngăn chặn và phát sinh ra nhiều tình thế chà đạp lên công lý. Khó có thể hình dung Việt Nam đang có một chính quyền vững mạnh khi lúng túng và làm liều trước sự việc bày tỏ chính đáng của người dân. Việc chính phủ phản đối Trung Quốc đã từng có và không bị cấm, việc từng người dân bất bình, phản đối Trung Quốc đã từng có không bị cấm, nhưng Công an, chính quyền lại cấm nhiều người cùng bất bình, phản đối Trung Quốc.

  Như vậy có thể kết luận Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm quyền chính trị của người dân Việt Nam và không làm tròn bổn phận ở vị trí lãnh đạo.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Xin lỗi, không đồng ý viết:

  Bác Ngô Vĩnh Tường có nhận xét hợp với suy nghĩ của tôi.
  .....
  Xin lỗi, tôi có phần không đồng ý với cách dùng chữ của bác Điệp.

  ......
  Bác Điệp vẫn chưa vào được tư duy của một nhà nước pháp quyền

  Theo tôi thấy ( sự thật ) ở Việt Nam đang do Vua tập thể Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo , chỉ đạo tất cả mọi việc . Ai là có chủ trương giành quyễn này của Đảng CS VN thì chỉ có vào tù, ra tội .
  Tôi về Việt Nam để xem có ai làm như ý như của ông Ngô Vĩnh Tường và của ông " đồng tình với ông NVT" không . Nhưng không có , không có sự thật nào ở Việt Nam khác hơn .
  Có thể tóm lại : Đảng CS VN đang chỉ đạo Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho toàn dân (là chủ). Mấy ông , bà làm được gì để chấm dứt việc đó ??? Đề nghị Đảng CS VN không được chỉ đạo ... nữa ??? Đề nghị Quốc hội không nghe lời Đảng CS VN ???
  Họ ứ có xem xét , cóc thèm trả lời các kiểu đề nghị đó . Ai có tư duy của "nhà nước pháp quyền" ra tay giúp đi . Tôi ủng hộ 100% .

  Xin lỗi, không đồng ý viết:
  Trương Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao mà vẫn phải làm theo chỉ đạo của đảng thì làm sao Bình chỉ tuân theo pháp luật được

  Mà đã thấy được điều này rồi mà cứ bảo là Đảng không chỉ đạo thì tôi cũng lấy làm lạ . Theo ý tôi thì ở VN có gần 90 triệu dân, Đảng CS VN chỉ đạo cũng được ( hay ai đó như ông Ngô Vĩnh Tường cũng được ), miễn sao có vài bộ luật hợp lý , dân có đủ các quyền chính trị như biểu tình, hội họp , tập trung, lập hội ,lập đảng, tự do ngôn luận ... . Thậm chí dẹp cả quốc hội cũng được, miễn sao dân có các quyền đó và thực hiện các quyền đó cho tôi nhờ 1 tí . Tôi là dân , cho các ông quyền chỉ đạo để làm việc đó. Ông , bà nào có khả năng lên tiếng , tôi ưng luôn.

  PVĐ viết:
  Ngô Vĩnh Tường viết:
  Nguyên do của mọi nông nỗi xảy đến cho nước ta, dân ta hiện nay cũng đều từ những mong muốn "đáng lý ra" của bác Điệp đấy! Trong một đất nước mà một đảng lại có quyền chỉ đạo từ Quốc hội tới Chính phủ và các cơ quan tư pháp thì cho dù đảng đó có công tâm và tài giỏi đến đâu cũng sẽ dẫn tới một đời sống méo mó và bất an cho toàn dân, chứ đừng nói chi cái đảng ma cô hiện nay!

  Tôi cũng suy nghĩ nát óc ra rồi ông ạ . Ở Việt Nam , Đảng CS VN là Vua tập thể , tôi là người như bao người khác , chẳng làm vua được . Đến biểu tình đả đảo Trung Quốc xâm lược dân còn không muốn và bị Vua cho quân đi dẹp thì bây giờ chỉ còn có cách đòi Vua phải làm những việc đáng làm thôi . Vua cố tình không làm thì tính sau , khi nào nhiều người cùng đòi mà Vua không làm thì lúc đó sẽ có chuyện . Bây giờ chỉ cần đòi Vua làm mà cũng còn quá ít người quan tâm thì chắc có lẽ Vua cứ làm theo ý Vua cái đã . Mong muốn hữu lý hơn tôi chẳng dám đâu .

  Hiện thực bây giờ dân chủ quả là rất khó đòi nên đã làm "nản lòng chiến sĩ". Nhưng có lẽ nào "bây giờ chỉ còn có cách..." mà thôi!.
  Nguyên tắc chung thì "Luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị"; do đó đảng chỉ đạo làm luật thì cũng lại là "vua cứ làm theo ý vua" mà thôi. Biết đâu chừng có thêm luật (do đảng chỉ đạo) lại là thêm sợi dây trói "dân chủ" thêm chặt nũa!. Cái vòng lẫn quẫn thôi

  Ngô Vĩnh Tường viết:
  Trích bài viết:"...đáng lý ra Đảng Công sản Việt nam phải:
  1. Chỉ đạo Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành luật về các vấn đề liên quan đến quyền về chính trị của người dân.
  2. Chỉ đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt nam thực hiện các biện pháp bảo vệ các hành vi liên quan đến thực thi quyền về chính trị của người dân.
  3. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp xử lý các hành vi vi phạm, không tôn trọng và thực thi quyền về chính trị của người dân..." [hết trích].
  Nguyên do của mọi nông nỗi xảy đến cho nước ta, dân ta hiện nay cũng đều từ những mong muốn "đáng lý ra" của bác Điệp đấy! Trong một đất nước mà một đảng lại có quyền chỉ đạo từ Quốc hội tới Chính phủ và các cơ quan tư pháp thì cho dù đảng đó có công tâm và tài giỏi đến đâu cũng sẽ dẫn tới một đời sống méo mó và bất an cho toàn dân, chứ đừng nói chi cái đảng ma cô hiện nay! Mong bác Điệp nhìn nhận lại và có những mong muốn hữu lý hơn!

  Bác Ngô Vĩnh Tường có nhận xét hợp với suy nghĩ của tôi.

  Xin lỗi, tôi có phần không đồng ý với cách dùng chữ của bác Điệp.

  Đúng ra, một cách bình thường, không có đảng nào có quyền "chỉ đạo" Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp (tòa án). Đảng chỉ đề nghị các chính sách và thảo luận với các cơ quan nhà nước.

  Các cơ quan này phải hoạt động độc lập lẫn nhau và chỉ tuân theo pháp luật. HP và luật pháp, được đa số công dân chấp nhận, là luật chơi chung của cả nước.
  Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho toàn dân (là chủ) mà lại phải theo chỉ đạo của một đảng nào đó thì QH đâu có phải là cơ quan quyền lực cao nhất !

  Bác Điệp vẫn chưa vào được tư duy của một nhà nước pháp quyền

  Trương Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao mà vẫn phải làm theo chỉ đạo của đảng thì làm sao Bình chỉ tuân theo pháp luật được !

  Ngô Vĩnh Tường viết:
  Nguyên do của mọi nông nỗi xảy đến cho nước ta, dân ta hiện nay cũng đều từ những mong muốn "đáng lý ra" của bác Điệp đấy! Trong một đất nước mà một đảng lại có quyền chỉ đạo từ Quốc hội tới Chính phủ và các cơ quan tư pháp thì cho dù đảng đó có công tâm và tài giỏi đến đâu cũng sẽ dẫn tới một đời sống méo mó và bất an cho toàn dân, chứ đừng nói chi cái đảng ma cô hiện nay!

  Tôi cũng suy nghĩ nát óc ra rồi ông ạ . Ở Việt Nam , Đảng CS VN là Vua tập thể , tôi là người như bao người khác , chẳng làm vua được . Đến biểu tình đả đảo Trung Quốc xâm lược dân còn không muốn và bị Vua cho quân đi dẹp thì bây giờ chỉ còn có cách đòi Vua phải làm những việc đáng làm thôi . Vua cố tình không làm thì tính sau , khi nào nhiều người cùng đòi mà Vua không làm thì lúc đó sẽ có chuyện . Bây giờ chỉ cần đòi Vua làm mà cũng còn quá ít người quan tâm thì chắc có lẽ Vua cứ làm theo ý Vua cái đã . Mong muốn hữu lý hơn tôi chẳng dám đâu .

  Trích bài viết:"...đáng lý ra Đảng Công sản Việt nam phải:
  1. Chỉ đạo Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành luật về các vấn đề liên quan đến quyền về chính trị của người dân.
  2. Chỉ đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt nam thực hiện các biện pháp bảo vệ các hành vi liên quan đến thực thi quyền về chính trị của người dân.
  3. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp xử lý các hành vi vi phạm, không tôn trọng và thực thi quyền về chính trị của người dân..." [hết trích].
  Nguyên do của mọi nông nỗi xảy đến cho nước ta, dân ta hiện nay cũng đều từ những mong muốn "đáng lý ra" của bác Điệp đấy! Trong một đất nước mà một đảng lại có quyền chỉ đạo từ Quốc hội tới Chính phủ và các cơ quan tư pháp thì cho dù đảng đó có công tâm và tài giỏi đến đâu cũng sẽ dẫn tới một đời sống méo mó và bất an cho toàn dân, chứ đừng nói chi cái đảng ma cô hiện nay! Mong bác Điệp nhìn nhận lại và có những mong muốn hữu lý hơn!

  Trích dẫn:
  Như vậy có thể kết luận Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm quyền chính trị của người dân Việt Nam và không làm tròn bổn phận ở vị trí lãnh đạo.

  Đa nguyên đa đảng là một trong những cách để giải quyết việc vi phạm quyền chính trị của người dân và ...