Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam

 • Bởi Khách
  06/09/2011
  13 phản hồi

  Lê Hiếu Đằng

  20774861_images1522648_lehieudang3.jpg

  Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã viết Bức thư ngỏ, yêu cầu các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm sáng tỏ 02 sự việc gần đây, mà theo ông thì các vị có phần liên quan trách nhiêm, nếu không là trách nhiệm cao nhất.

  Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  THƯ NGỎ

  Kính gửi:

  - Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CH XHCN VN

  - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH TW ĐCS VN

  - Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước CH XHCN VN

  - Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CH XHCN VN

  Thưa các vị,

  Tôi là Lê Hiếu Đằng, công dân đang thường trú tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, viết thư ngỏ này đề nghị các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, của Đảng làm sáng tỏ hai sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây mà xét đến cùng các vị cũng có phần trách nhiệm, nếu không nói là có trách nhiệm cao nhất.

  Hai sự việc đó là:

  1) Chủ trương cấm các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa chống bành trướng Trung Quốc của một bộ phận nhân sĩ, trí thức, nhân dân Thủ đô Hà Nội và sau đó là hành động bắt bớ, đàn áp những người biểu tình, dùng các phương tiện truyền thông, báo chí của Nhà nước phát những tin tức, hình ảnh lập lờ cố tình bôi xấu, chụp mũ "phản động" đối với một số nhân sĩ, trí thức, nhà văn mà nhân cách, uy tín và quá trình đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không ai có thể phủ nhận được.

  Việc làm nêu trên hoàn toàn đi ngược lại khuyến cáo đầy thiện chí của các nhân sĩ, trí thức, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ Hà Nội và đông đảo anh chị em trong phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn trước 1975 trong Tuyên Cáo ngày 25/6/2011, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của một số nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và một bộ phận nhân dân Thủ đô Hà Nội đã từng tham dự các cuộc tuần hành, biểu tình yêu nước liên tiếp chống hành động bành trướng của Trung Quốc trong các buổi sáng chủ nhật vừa qua.

  2) Trong vòng đối thoại thường niên về quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây, ông Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CH XHCN VN, đã có những phát biểu mà nhiều người, trong đó có tôi và những người đấu tranh trong phong trào ở các thành thị miền Nam trước 1975, cho rằng vượt thẩm quyền của một thứ trưởng quốc phòng. Nội dung gây phẫn nộ trong những nhân sĩ, trí thức và đông đảo nhân dân là việc ông Vịnh đã thông báo cho phía Trung Quốc "chủ trương kiên quyết xử lí vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn". Ông Vịnh nhân danh ai, nhân danh cái gì mà đã hạ mình để làm vui lòng nhà cầm quyền Trung Quốc khi thông báo và hứa với Trung Quốc như vậy ? Việc nhân dân Việt Nam biểu tình chống lại hành động bành trướng xâm lược có hệ thống của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh và thái độ của Nhà nước Việt Nam hoàn toàn là chuyện nội bộ của một nước có chủ quyền. Ông Nguyễn Chí Vịnh lấy quyền gì mà cam kết một cách nhục nhã với nhà cầm quyền Trung Quốc như vậy ? Các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam có ủy quyền cho ông Vịnh nói với Trung Quốc nội dung trên hay không ? Hành động và lời nói của ông Vịnh đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn và danh dự của cả một dân tộc đã có một quá trình chống ngoại xâm vô cùng hiển hách.

  Thưa các vị,

  Tôi nêu hai sự việc trên để các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước và của Đảng, hơn nữa các vị đều là đại biểu Quốc hội, làm rõ trước công luận :

  – Hai sự việc nêu trên xảy ra gần đây có phải là chủ trương chính thức của Nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ?

  – Nếu đây không phải là chủ trương chính thức của Nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các vị có biện pháp gì để kiểm điểm trách nhiệm đi đến xử lí, kỉ luật các cán bộ thuộc quyền đã có những hành động lạm quyền, vượt quyền, nếu không nói là lộng quyền như trên hay không ? Hay nói theo cách nói tế nhị của giáo sư Ngô Bảo Châu khi phê phán phiên tòa sơ thẩm xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là "có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này".

  Tôi với tư cách công dân, với tư cách một cử tri của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dùng quyền chất vấn của mình để các vị làm rõ trước công luận hai sự việc nêu trên vì tôi quan niệm rằng trong một chế độ chính trị độc đảng nếu Nhà nước không tự nghiêm khắc với chính mình thì hiện tượng lạm quyền, lộng quyền của những cán bộ có chức quyền sẽ làm trầm trọng thêm tệ quan liêu tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích và các quyền công dân, chà đạp lên luật pháp, đe dọa sự tồn vong của dân tộc, của đất nước.

  Qua thư ngỏ này, tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, các vị sẽ có những biện pháp đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả để tránh những sự việc đáng tiếc như đã xảy ra trong thời gian gần đây, để Việt Nam thân yêu của chúng ta hòa mình thật sự vào dòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội hiện nay trên thế giới.

  Trân trọng,

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2011

  Kí tên,

  LÊ HIẾU ĐẰNG

  - Nguyên Phó Tổng thư kí Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968-1977)

  - Nguyên Tổng thư kí Ủy ban Nhân dân Cách mạng Khu Sài Gòn - Gia Định (1969-1975)

  - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM (1989-2009)

  - Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM Khóa 4, 5.

  lhd.jpg

  lhd1.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  Nguồn gốc mọi vấn đề nhức nhối của Việt Nam là do Đảng CSVN. Chỉ kiến nghị, xin cho thì cũng như nước đổ đầu vịt. Có ai lại tự tước bỏ quyền lực và lợi lộc? Cũng giống như không ai muốn triệt sản mà lại tự lấy dao cắt của quý của mình.
  Dù vậy thì việc làm của ông Lê Hiếu Đằng cũng đáng hoan hô. Còn những vị khác ở Miền Nam trước đây đã tranh đấu chống Mĩ Nguỵ để mong có công bằng xã hội bây giờ ở đâu nhỉ?

  Phản hồi: 

  Bác Đằng lên tiếng, dù không thấy hồi âm hay sẽ được hồi âm theo kiểu ... Cù Huy Hà Vũ thì cũng là việc cần thiết của một người có tim, có óc, lại có tầm cỡ. Xin cảm ơn bác.
  Trí thức hai miền nam bắc đều có ý thức trước thực trạng của đất nước. Những người đã vì Bác, vì Đảng mà hy sinh, cống hiến, chắc còn đau khổ nhiều hơn những kẻ yêu nước mà không yêu XHCN! Trước hiểm họa mất nước mọi đóng góp và suy nghĩ tích cực đều cần thiết. Thái độ khinh khỉnh im lặng hay đạp vào mặt người dân sẽ được mọi người đánh giá và lịch sử sẽ xét xử và phê phán.

  Phản hồi: 

  Trước đây một số các vị lão thành cách mạng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo và yêu cầu lãnh đạo quan tâm về hiện tượng Nguyễn Chí Vịnh, đến nay kết quả như thế nào nhỉ?

  Tại sao bây giờ hiện tượng NCV đang lên cao điểm (hay vẫn còn lên nữa?) nhưng các vị ấy lại lặng thinh để một mình ông Lê Hiếu Đằng xung đột một mình như thế này? Ông Lê Hiếu Đằng cần các vị có chút thế lực, cần tiếng nói có chút trọng lượng hậu thuẫn. Đồng loạt gióng lên tiếng chuông thì mới gây tiếng vang xa, và cũng để bảo vệ ông Lê Hiếu Đằng tránh khỏi những đòn thù mờ ám.

  Có lẽ ông Lê Hiếu Đằng không sợ nguy hiểm cho tương lai của bản thân và gia đình nhưng ông ta cần được an toàn để tiếp tục sứ mạng, và cũng để những người dũng cảm khác có cơ hội noi gương.

  Phản hồi: 

  Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng đã đụng chạm đến Đô uý An Nam đô hộ phủ Nguyễn Chí Vịnh, sủng thần của Thiên triều Trung Cộng ở Bắc Kinh. Tôi và nhiều người khác đang lo cho sự an toàn của ông Đằng và người thân của ông vì đã làm tổn hại uy danh của Thiên triều.

  Phản hồi: 

  [quote=bariaboy]Tôi mừng quá vì các nhân sỉ miền nam bắt đầu lên tiếng. Có lẻ là nhờ câu nói bất hủ của Tướng Nguyển Chí Vịnh mới đây....[/quote]

  Mô Phật ! Amen ! Ước mong là được như vậy. Chỉ e rằng rồi sẽ như cuộc biểu tình phản đối mộng bá quyền của lũ Tàu khựa tại Saigon đầu tháng sáu: mọi tiếng nói đều bị bè lũ còn đảng còn mình đè bẹp sau vụ xuống đường đầu tiên.

  Quý bác, các cô chú, anh chị phải có phương cách bảo toàn cho bác LHĐ tránh hai bao cao-su đã qua xử dụng - công cụ chớp người của đảng ta - bay bay trên đầu, tương tự vụ Ls Hà-Vũ.
  .

  Phản hồi: 

  Tôi mừng quá vì các nhân sỉ miền nam bắt đầu lên tiếng. Có lẻ là nhờ câu nói bất hủ của Tướng Nguyển Chí Vịnh mới đây. Không lẻ ông ta là người do đảng VT gài vào ?

  Phản hồi: 

  Đỗ Trung Quân - Có một Lê Hiếu Đằng khác

  Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng đang dấy thêm ngọn sóng uất ức lẫn yêu thương đất nước của rất nhiều người Việt Nam trong lẫn ngoài nước. Con người mang một án tử hình khiếm diện từ trước 1975 vẫn đanh thép, quyết liệt như xưa nay trên các diễn đàn “lề phải” lẫn lề …không [bên] phải.

  Nhưng có một Lê Hiếu Đằng khác không nhiều lắm người biết. Một Lê Hiếu Đằng văn nghệ văn gừng cũng “tới bến”. Hơn 15 năm qua, ở Sài Gòn có một câu lạc bộ mang tên “Bolero” gồm nhiều nhân vật của phong trào sinh viên, báo chí Sài Gòn thành lập “bán công khai” mục đích chỉ để hát thứ nhạc được gọi là “không sang” này, để đi tìm cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời ẩn khuất sau những ca từ có vẻ “sến” ấy. Lê Hiếu Đằng cũng là thành viên của CLB. Rất hiếm khi ông vằng mặt, ông cũng ca hát tưng bừng với anh em CLB những đêm gặp mặt.

  Đếm qua [6 – 9- 2011] sau thư ngỏ được post lên Thông tấn xã vỉa hè Ba Sàm, ông và vài người bạn cũ nhắn tôi đến chơi ở một tiệc rượu nho nhỏ. Cây đàn guitar dựng góc tường chờ tôi đến để cùng hát hò như vẫn từng hát hò ở CLB bolero kia. Lê Hiếu Đằng hát “Hướng về Hà Nội”, “Tình Cố đô”, những ca khúc có tuổi hơn nửa thế kỷ mà hôm nay không nhiều người trẻ biết được. Tôi đàn, ông hát. Một Lê Hiếu đằng say đắm và hết mình. Cái tình cảm hướng về Hà Nội của người Sài Gòn đã có từ hơn nửa thế kỷ trước, khi lịch sử mang hơn 2 triệu người dân miền Bắc vào miền Nam sinh sống. Cái tình cố hương đã đành, nó còn là cái tình đất nước khi còn chia cắt. Hà Nội là linh hồn của người Việt mà như một nhà thơ đã từng nói “Mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng mang theo trong máu của mình một hạt phù sa của Sông Hồng …”

  Thế mà nay, có người ở ngay chính Thủ đô phải kêu lên “Thành phố của hòa bình” đã biến thành “Thành phố của công an” . Ông tướng của quân đội lại đi thề nguyền hứa hẹn với kẻ đang uy hiếp Tổ quốc, miệng nói một đàng tay làm một nẻo. “hôn má bên này bật máu mà bên kia” – Nguyễn Duy. Đến nỗi ông phải gửi thư ngỏ vì không thể chịu đựng nổi điều kỳ quái ấy.

  Nhưng tôi cũng xin được “trêu” ông qua thư ngỏ này bằng tinh thần Bolero của một bài hát mà lâu nay anh em CLB bolero vẫn “trêu” những lá thư ngỏ cho quí vị lãnh đạo nào đấy mà luôn 100% thư có đi, không có trả lời: “Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy…Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày chờ lòng thương nhớ vơi đầy…Ngày xưa chàng đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa…mỏi mòn đợi hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng…nhớ thương anh ngập lòng…Từ lâu đành xa cách làm em hờn em trách …hỏi anh có hay chằng. Chỉ cần một hồi âm, là em mừng vui lắm …cớ sao anh phụ lòng …” Có lẽ chưa bao giờ cái bài hát Bolero rất sến, rất sướt mướt này này phản ánh đúng hệt tâm trạng những con người ngày đêm lo âu về vận nước gửi thư ngỏ đi hôm nay.

  Lo âu, buồn bã, chờ đợi, hy vọng và …tuyệt vọng.

  Tôi, người viết những dòng này cũng cố nuôi một hy vọng [dù quá mong manh]. Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng không rơi vào trường hợp như cô gái bị…lừa tình trong bài hát nọ.

  Nếu thư ngỏ của ông được trả lời, bài hát kia sẽ được quay trở về đúng tinh thần vốn có của nó: chỉ là chuyện não tình!

  Chứ không phải não lòng vì chuyện quốc gia đại sự .

  Tác giả gửi cho Quê choa

  Phản hồi: 

  Bắc Đằng rất khảng khái và bền chí , hi vọng có thêm nhiều tiếng nói của các trí thức nổi tiếng khác cùng với bác Đằng, các bác phất cờ đi đầu ,quần chúng mới có hướng mà theo- chúng ta đâu còn nhiều thời gian đối phó với bọn gian manh Phương Bắc.

  Phản hồi: 

  Thư ngỏ của một công dân yêu nước

  Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok

  Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cựu phó tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Việt Nam, trưa ngày hôm nay gởi một thư ngỏ lên cấp lãnh đạo

  Bức thư của luật gia Lê Hiếu Đằng yêu cầu giải thích việc cấm biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và nội dung phát biểu mới đây của bộ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong vòng đối thoại thường niên Việt Nam Trung Quốc có phải là chủ trương của nhà nước hay không.

  Tướng Vịnh cam kết với Trung Quốc sẽ cấm biểu tình

  Thanh Trúc phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng về nội dung thơ ngỏ này:

  Ông Lê Hiếu Đằng: Tôi mới gởi đi hồi trưa nay. Thật ra thảo thì cũng không lâu lắm, và tôi có đem bàn bạc với một số anh chị em trong phong trào sinh viên cũ, tôi viết bức thơ ngỏ với tư cách công dân bình thường, nhưng đồng thời cũng là một người từng có quá trình đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ đất nước này.

  Thật ra từ lúc tôi nghe ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra lệnh cấm biểu tình, sau đó là hàng loạt những việc làm có tính chất đối phó và có tính chất bôi xấu một số nhà trí thức rất là đáng trân trọng của mình, thì tôi rất là bức xúc.

  Tôi cũng đã ký tên vào danh sách những người phản đối lệnh cấm biểu tình đó. Trong tuyên cáo ngày 25 tháng Sáu năm 2011, chủ xướng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều anh em sinh viên học sinh trước đây từng tham gia ghi tên mà có điều khoản thứ tư nói rằng nhà nước không có lý do gì mà ngăn chận những cuộc biểu tình yêu nước trong ôn hòa trật tự. Nhưng mà văn bản của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bất hợp pháp ở chỗ là không ai ký tên, đi ngược lại tinh thần của bản tuyên cáo của chúng tôi.

  Rồi cộng thêm vào đó là qua thông tin thì tướng Vịnh đi Trung Quốc, theo cuộc đối thoại hàng năm về quốc phòng.

  Trong buổi làm việc này thì ông Vịnh lại phát biểu những ý kiến tôi cho là vượt thẩm quyền. Nội dung gây phẫn nộ nhất đối với nhiều tầng lợp nhân dân trong đó có những anh em sinh viên học sinh đã từng đấu tranh. Chúng tôi đấu tranh để dành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ cái danh dự cái lòng tự tôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được.

  Cái đó là tướng Vịnh hoàn toàn không có quyền phát biểu như vậy. Chúng tôi đặt vấn đề trách nhiệm của các vị lãnh đạo cao cấp đảng và nhà nước là phải chăng đã có ai chỉ đạo vấn đề này, các vị có đồng ý với những ý kiến đó hay không thì phải trả lời minh bạch trước nhân dân Việt Nam. Bởi vì đây là công việc hoàn toàn nội bộ của một nước độc lập và tự chủ, do đó khi anh nói với Trung Quốc như vậy chứng tỏ anh không còn độc lập nữa.

  Đây là việc nội bộ của nhân dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam, chúng tôi đặt vấn đề các đảng viên cao cấp của nhà nước hiện nay là phải làm rõ việc này trước công luận.

  Việc đàn áp, việc cấm đoán biểu tình, rồi bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức, cũng như ý kiến của tướng Vịnh phải chăng đã có sự thống nhất từ các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam?

  Còn nếu ngược lại, nếu không phải chủ trương chính thức của đảng và nhà nước thì phải nghiêm trị, đảng và nhà nước phải trả lời trước công luận vấn đề này.

  Cách hành xử thiếu văn hóa của các cơ quan cửa quyền

  Thanh Trúc: Thưa ông Lê Hiếu Đằng, khi viết một bức thư ngỏ như vậy ông có hy vọng ông sẽ được trả lời được giải thích, bởi vì sự trả lời đối với ông cũng là sự trả lời đối với những người cảm thấy cần hiểu được quan điểm của nhà nước?

  Ông Lê Hiếu Đằng: Thật lòng mà nói tôi cũng không mong có sự trả lời sòng phẳng và công khai về vấn đề này. Bởi vì kinh nghiệm của người dân trong một đất nước mà ngay cả bản thân đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gởi cho các vị lãnh đạo trong vấn đề bô xít Tây Nguyên, vấn đề phá bỏ hội trường Ba Đình, mà vẫn không được trả lời. Như vậy đối với tôi, một người tuy có quá trình đầu tranh nhưng so với đại tướng Giáp là một trời một vực, thì tôi cũng không hy vọng gì.

  Nhưng ở đây ý tôi muốn nói, chẳng những nói với các vị lãnh đạo Việt Nam, mà muốn nói với nhân dân Việt Nam rằng trong xã hội chúng ta phải có những người dám nói lên những ý kiến để phê phán những sai trái những việc làm không đúng của cán bộ của những người lãnh đạo Việt Nam. Như vậy mới là một xã hội thật sự dân chủ.Nếu đứng trước những sai trái những việc làm không đúng mà ai cũng im lặng hết thì tình hình sẽ như thế nào, đất nước này sẽ đi về đâu.

  Cũng như vừa rồi có cái tuyên cáo cái kiến nghị của các nhân sĩ trí thức nhưng mà cũng không được trả lời. Thật ra vần đề trả lời công dân là một thái độ xử lý văn hóa tức một sự hành xử văn hóa. Không trả lời là không văn hóa. Ngay một người bình thường viết thư cho anh thì lịch sự anh cũng phải trả lời, huống hồ là đại diện của các tầng lớp nhân dân của nhân sĩ trí thức ký vào kiến nghị vào tuyên cáo mà hoàn toàn không được trả lời. Chúng tôi muốn đưa ra công luận để bàn dân thiên hạ xem thử như thế nào, ai đúng ai sai.

  Tôi cho rằng công khai minh bạch rất quan trọng để cái sai trái, cái ác cái xấu phải được phơi bày. Như vậy mới tạo một xã hội lành mạnh, phải làm cho người dân tin rằng chúng ta đang xây dựng một xã hội tốt đẹp cùng với giòng chảy hiện nay trên thế giới, tức là giòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

  Xin cảm ơn ông Lê Hiếu Đàng và lời chia sẻ về bức thu ngỏ ông vừa gởi lên các nhà lãnh đạo cao nhất nước.

  Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/open-letter-fr-vice-chairm-vnff-0...

  Phản hồi: 

  [quote=Lào Xào]..Dân ta đã để quá lâu cho đảng lo chuyện biển đảo, càng lo càng bị hà hiếp, bị hạ nhục, dân càng bị trảm, vùng đánh cá càng thu hẹp. Tiếp tục để cho mấy cha lo nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

  Chế độ này là cái giống gì vậy trời?[/quote]

  Chuyện gì xảy đế nếu cứ ngậm miệng để đảng ta độc quyền yêu nước? Sẽ có một ngày đất ta Tàu khựa nó chiếm, nhà ta nó ở, con gái xứ ta nó cày. Dân ta: người cày không ruộng, bần nông không nhà ! Chứ còn chi hữa ?
  .

  Phản hồi: 

  Hình như từ trước đến nay, nhà cầm quyềm VN luôn khẳng định là giao hảo với mọi quốc gia trên căn bản không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau.
  Hà Nội hay nhà nước VN muốn dẹp biểu tình là vấn đề nội bộ, cớ gì ông Vịnh đem ra "kiên quyết" trước mấy chú ba Tàu?
  Nhớ có lần anh Tàu khuyến cáo VN nên "điều khiển dư luận" sau lần biểu tình đầu tiên hay thứ hai gì đó. Đó cũng là can thiệp nội bộ VN.
  Chúng chĩa mũi vào chuyện của ta, Vịnh lại hùa theo, trong khi báo chí và các trang mạng chúng thì hùng hổ đòi đánh, đòi xử VN théo lối côn đồ, nhà nước ta một mựt im re.
  Đất ta nó lấy (hay nhà nước dâng cúng), đảo ra nó chiếm, rồi nó ra mặt khinh miệt cả dân VN.
  Dân ta đã để quá lâu cho đảng lo chuyện biển đảo, càng lo càng bị hà hiếp, bị hạ nhục, dân càng bị trảm, vùng đánh cá cành thu hẹp. Tiếp tục để cho mấy cha lo nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?
  Chế độ này là cái giống gì vậy trời?

  Phản hồi: 

  Hành động đàn áp, bắt bớ, ra lệnh cấm biểu tình không số, không chữ ký, dùng truyền thông để bôi nhọ người biểu tình đã là câu trả lời của chính quyền.

  Với sự im lặng của chính quyền CS trước câu nói vượt thẩm quyền trên của Nguyễn Chí Vịnh càng khẳng định chủ trương đàn áp trên là của đảng. Con vẹt Phương Nga cũng không lên tiếng phủ nhận, ĐCSVN không lên tiếng và cũng đã quá trể để lên tiếng.

  Chống đảng là phản động, bán nước là phản quốc.

  Phản hồi: 

  Chủ trương của nhóm còn đảng còn mình là bám vững chân ghế bằng mọi phương cách, dù bỉ ổi, đê tiện,.. hoặc là bán nước đi chăng nữa. Phải lòn cúi, nâng bi bợ hĩm bọn quan thầy, lũ giặc ngàn năm, mới may ôm được miếng đỉnh chung thêm vài ba năm nữa.

  Viết thư ngỏ này, bác LHD và các anh chị em trong phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn trước 1975 có lường trước hậu quả của hai bao cao-su đã qua xử dụng không vậy ?
  .