Huỳnh Ngọc Chênh - Đảng chủ lập hiến [*]

 • Bởi Admin
  05/09/2011
  4 phản hồi

  Huỳnh Ngọc Chênh

  Tham khảo và lấy cảm hứng từ: nền độc tài phong kiến trung cổ, nền độc tài phát xít Hitle, nền độc tài cộng sản Staline, nền độc tài cộng sản gia đình trị BTT, nền chuyên chính độc đảng đang hiện hành, nền dân chủ tự do Phương Tây (đại diện là Pháp và Mỹ), nền quân chủ lập hiến Anh, ý kiến của cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết và ý kiến của cựu nhà báo Huy Đức... xin được đưa ra bốn kịch bản cho đại cuộc sửa đổi hiến pháp sắp đến.

  KỊCH BẢN 1: Giữ y nguyên Hiến pháp 1992, không thay đổi gì hết. Nghĩa là vẫn tiếp tục các chuyện lằng nhằng, tréo ngoe và nghịch lý đã và đang diễn ra và tiếp tục diễn biến.

  KỊCH BẢN 2: Củng cố và thắt chặt hơn nữa nền chuyên chính độc đảng.

  Điều bốn hiến pháp nói về sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cần phải được nhấn mạnh thêm: là bất di bất dịch, là vĩnh cữu, là thọ tỉ Nam Sơn, là trường tồn bất diệt.

  Và để củng cố cho sự khẳng định tuyệt đối nầy, một số điều về quyền cơ bản con người ghi trong hiến pháp 1992 cần phải hủy bỏ: quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do lập hội, lập đảng. Như vậy là các blog cá nhân, web cá nhân, web tư nhân, các phương tiện truyền thông ngoài lãnh thổ VN đều bị đưa ra ngoài vòng pháp luật. Không còn tiếp diễn chuyện tranh cãi lằng nhằng tại sao hiến pháp có ghi mà nhà nước lại cấm như chuyện biểu tình vừa rồi và nhiều chuyện khác.

  Mọi tài sản của quốc gia như đất đai, tài nguyên… đều thuộc về sở hữu của đảng.

  Để gọn nhẹ bộ máy điều hành, làm lợi cho ngân sách của đảng, nhập các cơ quan nhà nước và cơ quan đảng các cấp vào thành một. Ban chấp hành TW đảng là quốc hội, bộ chính trị là chính phủ, tổng bí thư là chủ tịch nước, ủy viên thường vụ BCT là thủ tướng. Hội đồng nhân dân các cấp bên dưới là ban chấp hành các cấp ủy đảng tương đương. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, xã ủy…là chủ tịch tỉnh, thành, huyện…. Và như vậy đại hội đảng thay cho bầu cử. Điều nầy làm lợi ra cho ngân sách của đảng hàng ngìn tỷ tỷ.

  Tổng bí thư có thể do bộ chính trị bầu ra và nếu cần có thể truyền lại cho con cháu nếu thấy con cháu mình tài giõi đức độ hơn hẳn mọi đảng viên còn lại.

  Từ CÔNG DÂN bị xóa hẳn ra khỏi hiến pháp và thay vào đó là từ CON DÂN (của đảng).

  KỊCH BẢN 3: Là kịch bản không có gì mới, không có gì đặc sắc, rất tầm thường vì quá nhiều nước trên thế giới đang dùng tràn lan nên không cần phải nói nhiều, xin được gói gọn trong mấy chữ: chấp nhận đa nguyên, đa đảng, dân chủ tự do, phổ thông đầu phiếu.

  KỊCH BẢN 4: Là kịch bản trung dung giữa hai kịch bản 2 và 3. Xây dựng một nền ĐẢNG CHỦ LẬP HIẾN theo kiểu quân chủ chủ lập hiến của Anh.

  Chấp nhận đa nguyên đa đảng nhưng Đảng Cộng Sản vẫn là lãnh đạo tuyệt đối và đứng trên mọi đảng phái bình dân khác.

  Lập pháp phân thành lưỡng viện: Thượng viện và Hạ viện.

  Thượng viện là ban chấp hành TW đảng CS. Thượng viện bầu ra Tổng bí thư cũng là Chủ tịch Nước (hoặc là Tổng thống hoặc là Vua) nắm các bộ quan trọng như : Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Thượng viện cũng bầu ra Chánh án tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát, soạn thảo và biểu quyết một số đạo luật quan trọng.

  Hạ viện do dân bầu ra thông qua bầu cử tự do với sự tham gia của mọi tổ chức chính trị, mọi đảng phái bình dân khác. Để giữ sự lãnh đạo tuyệt đối và cao quý của mình, đảng CS không nên tham gia tranh cử vào Hạ viện. Hạ viện bầu ra Thủ Tướng và chính phủ. Thủ tướng nắm giữ các bộ còn lại để điều hành đất nước. Hạ viện soạn thảo và biểu quyết các đạo luật còn lại…. [**]

  __________________________

  [*] Kịch bản 4 do tôi nghĩ ra dựa trên nền Quân chủ lập hiến của Anh và ý kiến của cựu dân biểu Nguyễn Minh Thuyết và cựu nhà báo Huy Đức, nên tôi đăng ký bản quyền dưới tên Huỳnh Ngọc Chênh thì có được không, xin nhờ các luật sư (cho người nghèo) tư vấn...miễn phí nhé!

  [**] Vì trang blog của tôi không làm được việc thăm dò ý kiến, nên, nếu trang nào chép lại thì xin thêm vào phần thăm dò ý kiến ( hay trưng cầu dân ý gì đó) về bốn kịch bản để biết ý kiến mọi người …cho vui chứ cũng chẳng có giá trị gì sấc.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Kich bản 2 có nhiều khả năng được đảng CSVN lựa chọn

  Điều bốn hiến pháp vẫn giữ nguyên chứ không cần lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất bởi đảng cần có mặt nạ dân chủ đối với quốc tế.

  Chuyện gì dở chứ độc tài với mặt nạ dân chủ thì đảng ta giỏi lắm, từ thời bác Hồ cho đến bạn Trọng. Các tiến sĩ và giáo sư chuyên ngành đảng như bạn Nguyễn Phú Trọng thì trong đảng ta dư thừa

  Phản hồi: 

  Kịch bản 1 phản khoa học vì HP 1992 không hợp lý nếu chỉ có chắp vá chỉnh sửa sơ sơ.

  Kịch bản 1 dứt khoát phải dẹp đi cùng với HP 1992

  Phản hồi: 

  Dạ em là người bình thường và tầm thường, xin chọn kịch bản không có gì mới, không có gì đặc sắc, rất tầm thường.

  Phản hồi: 

  Trong tờ khai lý lịch của toàn bộ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, không ai có tôn giáo. Đó là điều thực sự khó khăn trong việc tổ chức sửa đổi hiến pháp kỳ này. Vì không có tôn giáo sẽ không có nhân- quả, không biết sợ hãi cho đời sau.
  Để sửa đổi được hiến pháp 2011- 2012 phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo đảng hiện nay ở nước ta phải giải quyết triệt để giảm bớt những điểm sau: THAM- SÂN- SI- MÃN- NGHI- TÀ KIẾN.
  - THAM: Tham độc quyền về chính trị- lãnh đạo đất nước để thu được quyền lợi về kính tế- quyền lợi đảng, quyền lợi nhóm...Tham nhũng không bị tổ chức ngoài đảng nào kiểm soát.
  - Sân: Sân hận khi có tiếng nói phản biện của tri thức, đồng bào, nhân dân,
  - Si: Ngu si không chịu nhìn nhận sai trái trong đường lối lãnh đạo của mình, muốn hội nhập vào kinh tế thị trường thế giới (vào WTO), nhưng không muốn hội nhập Chính trị với thế giới- dân chủ. Để bảo vệ "uy tín" của đảng, săn sàn làm mọi việc đàn áp, bắt bớ, tù tội đối với công dân.
  - Mãn: Tự kiêu tư mãn hoài về thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập mà do nghiệp báo đưa đẩy giữa Chủ nghĩa Mác Lênin- Maoxit với Chủ nghĩa Tư bản, dẫn đến cái chết oan uổng của hàng triệu người dân hai miền Nam- Bắc.
  - Nghi: Thống nhất đất nước hàng nửa thế kỷ mà vẫn đa nghi mọi tầng lớp nhân dân, đa nghi mọi tiếng nói phản biện trong xã hội "diễn biến hòa bình".
  - Tà kiến: Bất cứ tiếng nói của cá nhân, tổ chứ nào chống tiêu cực, chống tham nhũng, phản đối cách hành xử của các cán bộ đảng viên trong bộ máy công quyền đều cho là chống đảng, đều cho là tà kiến. Kể cả việc chống lại quân xâm lược bành chướng Bắc Kinh do đảng cộng sản Trung quốc lãnh đạo.