Hà Sĩ Phu - Nghĩ về lệnh cấm biểu tình ở Hà Nội

 • Bởi Admin
  20/08/2011
  1 phản hồi

  Hà Sĩ Phu

  - Biểu tình ở Hà nội để bảo vệ Tổ quốc là hình ảnh đẹp, đại diện của cả nước, dù người Việt ở đâu cũng đang hướng về Hà Nội, người Việt khắp nơi đều tự thấy có trách nhiệm với sự biểu dương lòng yêu nước ở Thủ đô! Cho nên cấm biểu tình ở Hà Nội là hành động thách thức với cả nước.

  - Những kẻ Bành trướng Trung quốc đang chờ xem Nhà cầm quyền Việt Nam ủng hộ hay cấm đoán người dân bộc lộ lòng yêu nước, xem đó như tín hiệu cho biết sức mạnh quyết chiến Diên Hồng (sự đồng lòng của triều đình với dân chúng) của người Việt có còn không để có quyết sách xâm lược thích hợp. Cấm biểu tình yêu nước khác nào đánh tín hiệu vui mừng cho quân xâm lược biết để chúng yên tâm xốc tới (rằng trong nước, chúng tôi đã giữ tay những kẻ yêu nước rồi)! Tội này gọi là tội gì?

  - Ra lệnh cấm biểu tình đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 chẳng những là bôi xấu những công dân yêu nước mà chính là tự làm nhục tinh thần Cách mạng Tháng Tám, nên sẽ thành vết nhọ không thể xoá trong lịch sử dân tộc.

  Lại thêm điều văn bản không có ai ký tên, khiến tôi khó tin là toàn bộ UBND thành phố Hà nội, nơi Thủ đô mà tôi suốt đời gắn bó, lại có một quyết định phản cảm, dại dột, và tội lỗi như vậy. Cho nên tôi cũng không tin những anh em Cảnh sát-An ninh còn có suy nghĩ, còn giữ lương tâm lại sẵn sàng chấp hành mù quáng một mệnh lệnh sai lầm nhất thời, để lại tiếng xấu muôn đời như vậy!

  Về duy lý, vẫn biết quy luật cứ để mâu thuẫn phát triển tới tận cùng mới có thể “nổ” ra cái mới tốt đẹp, nhưng trong lòng không khỏi còn chút duy cảm, ta vẫn mong những điều tồi tệ nhất với nhau ấy đừng xảy ra.

  Hà Sĩ Phu
  (20-8-2011)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Nhân xét

  "Yêu cầu" (giải tán "hành vi" Biểu tình Yêu Nước) (như một kiểu) đánh quả "tù mù" (dấu treo, không người ký),
  Đợi coi: Ai dám bỏ tù NHÂN DÂN?

  Nếu liên hệ sau đây là đúng thì ta thấy một võ sỹ hạng xoàng:
  Ông giám đốc công an Nhanh đã huơ tay trái bằng cuộc họp báo nói "biểu tình là yêu Nước" rồi trùm tay mặt (phải) bằng tấm vải đen ra "yêu cấu" cấm (cái mà văn bản gọi là "hành vi") Nhân Dân yêu Nước và bật đèn xanh cho lực lượng dưới quyền! - Ông Nhanh chịu mọi trách nhiệm về các hành vi của công an Hà Nội đối với những người yêu Nước; Kể cả việc xách nhiễu bằng những cuộc đến nhà răn đe và mới (bắt buộc) đi làm việc.