Mai Xuân Dũng - Xin Thủ tướng đừng làm công bộc

 • Bởi Admin
  12/08/2011
  11 phản hồi

  Mai Xuân Dũng


  Ảnh: VTV

  Năm 2006, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hứa:

  "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." (Lễ nhậm chức Thủ Tướng Ngày 27 thán 6 năm 2006).

  Bảng xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng 2010 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Việt Nam được 2.7 trên 10 điểm. (những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao). Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2010 chỉ có 20 cán bộ nộp lại quà tặng. Trong khi con số của năm 2009 nhiều gấp 10 lần. Những vụ án tham nhũng như vụ PMU18 do các cơ quan trong nước phát hiện nhưng cho đến nay các vụ khác vỡ lở là do nước ngoài công bố như các vụ ở dự án Đại lộ Đông Tây, Vụ Nexus Technologies của công ty Mỹ, Vụ Công ty của Úc Securency hối lộ quan chức Việt nam in tiền Polome ở Việt nam dính dáng đến ông Lê Đức Thúy... Toàn quan chức cao cấp của chính phủ.

  Rất mừng là ông Tấn Dũng lại được cử giữ chức Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa để hiện thực hóa lời hứa mấy năm trước nay vẫn đang chỉ là promising [sự hứa hẹn].

  Không biết có phải là rút kinh nghiệm nhiệm kì trước hay không, nhiệm kỳ hai này ông Thủ tướng lại hứa nhưng rất chung chung: "Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh,thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”.

  Dân chúng đang rất xôn xao về chữ “công bộc” mà thủ tướng dùng ở đây.

  Có một điều không ai không biết rằng, hiện nay dân rất sợ các ông “công bộc”. Ở nhà dột, muốn làm lại nhà sợ ông “công bộc” xin… mét đất (!) (ai lại lấy tiền, mang tiếng chết xin mét đất thôi). Dân làm ăn trên đường (lái xe…) không biết điều với “công bộc” áo vàng thì coi như mất nghiệp. Dân ra đường nhỡ không đội mũ bảo hiểm, chưa thấy ngã què đã bị “công bộc” đánh gãy cổ hoặc rút súng đòm luôn. Phát biểu trái tai với “công bộc” là có ngày bị ném vào phòng ngủ 2 bao cao su là bỏ mẹ…

  Lạy các ông “công bộc” 3 lạy.

  Xin Thủ tướng nhiệm kỳ này làm luôn ông chủ đừng làm “công bộc”, dân sợ lắm.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đợi Chờ tìm được bột bài viết của Nguyễn Hữu Quý cũng nêu lên một hy vọng vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  Phản hồi: 

  Khách No1 nhận định: xã hội ổn định nhưng lòng người bất an. Đây là phép an tâm của Đơi Chờ: Chúng ta bắt đầu ở tình trạng độc đảng chuyên chính hiện nay, tham nhũng, suy đồi đạo đức, và đặc biệt đứng trước nguy cơ TQ xâm lược hiện nay và đi theo một lộ trình dân chủ từng bước, hòa bình và ổn định để đi đến mục tiêu cuối cùng một chế độ dân chủ xã hội lưỡng đảng và có mối quan hệ thực sự hữu nghị với TQ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ngắn gọn ta gọi đó là chương trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội để tiến tới chế độ dân chủ lưỡng đảng.
  Chắc chắn nhân dân VN trong và ngoài nước sẽ ủng hộ mạnh mẽ một khi giới lãnh đạo ĐCSVN đề ra một chương trình như thế. Nhân dân TQ cũng ủng hộ và đi theo chúng ta hay nói ngắn gọn Việt Nam và Trung Quốc song hành trên đường cải cách.
  Nhân dân thế giới cũng ủng hộ nhiệt thành cho một chương trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội như thế vì làm giảm nguy cơ Hán hóa.
  Mọi người VN - đặc biệt là các nhà dân chủ - cần phải hiểu bước tiến của dân tộc ta.

  Phản hồi: 

  Luật hoá việc công khai bản kê khai tài sản

  Giúp quan chức quen với nghĩa vụ minh bạch tài sản, thu nhập

  SGTT.VN - Chính phủ vừa ban hành nghị định số 68/2011/NĐ-CP (gọi tắt là nghị định 68/CP) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP (gọi tắt là nghị định 37/CP) ban hành năm 2007 về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó bổ sung quy định công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

  Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó vụ trưởng vụ Pháp chế (thuộc Thanh tra Chính phủ) về nội dung này.

  Theo ông Sơn, nghị định 68/CP có tính nhiều tới yêu cầu thực tiễn; trong đó, có việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản được điều chỉnh phù hợp với khuyến nghị của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, và chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến 2020. Cũng theo ông Sơn, việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn thời gian qua chưa làm người dân chưa thỏa mãn, nhất là khía cạnh công khai bản kê khai tài sản; tuy nhiên cũng giúp người có chức vụ, quyền hạn quen dần với nghĩa vụ kê khai tài sản. Nay nghị định 68/CP sẽ đẩy tiếp một bước để người có chức vụ, quyền hạn làm quen với nghĩa vụ công khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

  Như ông nói, việc công khai các bản kê khai tài sản cho dân biết còn hạn chế. Vậy nghị định sửa đổi bổ sung lần này sẽ thay đổi thế nào để việc công khai tốt hơn?

  Việc công khai bản kê khai tài sản cũng phải phù hợp với mô hình tổ chức quyền lực nhà nước (ảnh minh hoạ).

  Công khai là xu hướng. Nghị định sửa đổi bổ sung một khoản về công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần này chẳng qua là để tiến tới mục tiêu minh bạch tài sản, thu nhập hơn nữa thôi. Ngoài ra, lần sửa đổi này hoàn thiện thêm một bước chế độ kê khai và báo cáo về công tác minh bạch tài sản, thu nhập. Trước đây, kê khai tài sản ở một số nơi chưa được kịp thời, đúng luật định; báo cáo việc kê khai tài sản thiếu thống nhất. Nói chung là chế độ đôn đốc, quản lý và báo cáo về kê khai tài sản chạy chưa tốt. Nay nghị định sửa đổi bổ sung thêm các chế tài cho từng khâu, từng hành vi: kê khai chậm, kê khai không trung thực; tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản quá hạn...; ngoài ra, còn xử lý một số vấn đề vướng mắc phát sinh như làm rõ những trường hợp phải kê khai bổ sung là khi có biến động tài sản, thu nhập 50 triệu đồng trở lên. Như trước đây, vì không được định lượng nên chẳng có tăng giảm gì vẫn phải kê khai bổ sung, không cần thiết.

  Việc kê khai tài sản tác động tới đối tượng đặc biệt là người có chức vụ và rộng khắp trên cả nước, bao gồm cả hệ thống hành pháp, tư pháp, cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng ngân sách. Quan điểm thống nhất là có kê khai thì phải công khai. Trong Đảng thì việc công khai đã được nghị quyết Trung ương 3 quy định: công khai bản kê khai tài sản trong chi bộ nơi người đó sinh hoạt. Nội dung này cũng nằm trong quy trình kiểm tra của cơ quan kiểm tra Đảng. Tuy nhiên, đặc thù ở ta là đảng viên hầu hết đều nằm ở các cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách. Vì vậy, nếu chỉ công khai trong nội bộ Đảng thì như nhảy lò cò. Pháp lý hoá việc công khai bản kê khai tài sản tức là tạo đồng bộ cho minh bạch tài sản, thu nhập cả về mặt Đảng và chính quyền.

  Tại sao lại quy định cho thủ trưởng tùy nghi quyết định hình thức công khai: hoặc tại cuộc họp, hoặc niêm yết tại nơi công tác, mà không quy định cứng một hình thức là niêm yết?

  Dễ thấy là người ta sẽ chọn hình thức công khai trong cuộc họp, phạm vi hẹp hơn là niêm yết, ai cũng có thể biết. Công khai bản kê khai tài sản không có nghĩa là đọc lên loa để bàn dân thiên hạ cùng biết. Nghị định 37/CP được sửa đổi nhưng mục đích kê khai tài sản vẫn giữ nguyên là để “cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng”. Như vậy, hình thức công khai được lựa chọn cũng phải nhằm vào mục đích này.

  Việc công khai bản kê khai tài sản cũng phải phù hợp với mô hình tổ chức quyền lực nhà nước. Ở ta, người dân chủ yếu thực hiện quyền lực gián tiếp, thông qua hệ thống cơ quan dân cử. Như thế, chỉ công khai, minh bạch trong phạm vi từng cơ quan, tổ chức là được rồi. Theo tôi, không thể đặt ra yêu cầu là bất kỳ ai cũng có quyền được biết bất kỳ cán bộ, công chức nào có tài sản gì.

  Với nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 37/CP lần này, ví dụ cấp giám đốc sở, ngành thì việc kê khai thu nhập, tài sản và công khai bản kê khai tài sản có gì khác so với trước đây, thưa ông?

  Bản kê khai tài sản đó sẽ công khai với những người có thẩm quyền làm công tác nhân sự; công khai tại sở, ngành nơi vị giám đốc ấy công tác. Nếu vị giám đốc sở này là thành viên UBND, tức phải được HĐND phê chuẩn, thì bản kê khai của ông còn phải công khai với đại biểu HĐND khi bầu, phê chuẩn. Thông thường, giám đốc sở còn là tỉnh ủy viên hoặc thành uỷ viên nên bản kê khai tài sản còn phải công khai với tỉnh ủy nơi ông ấy tham gia... Như thế, tuy không phải người dân nào cũng được xem bản kê khai tài sản của ông giám đốc sở nhưng khai ở mức này cũng đã có rất nhiều con mắt soi xét rồi.

  Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp mới được bầu có phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cho cử tri theo quy định của nghị định mới này không?

  Cái này sẽ do các hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử quyết định, vì có những điều nghị định mới không điều chỉnh thay được, và có kiểm tra việc kê khai đúng hay sai cũng do các cơ quan đó kiểm tra. Nghị định chỉ tạo đường dẫn và khung pháp lý cơ bản.

  Điều dễ thấy là trong nghị định mới ban hành, bản kê khai tài sản vẫn được quản lý theo hồ sơ cán bộ, tức theo chế độ mật. Vậy thì việc công khai bản kê khai có mâu thuẫn với quy định mật không, và nếu như thế thì làm sao người dân hoặc báo chí có thể biết để nghiên cứu, đánh giá về người được ứng cử, bầu cử?

  Theo nghị định mới, bản kê khai tài sản được công khai tối thiểu 30 ngày. Đã niêm yết ra như thế thì việc sao chép, chiếu, chụp chắc chẳng cấm được. Nhưng sau thời gian đó, bản kê khai được thu về, quản lý trong hồ sơ cán bộ. Lúc ấy chỉ những người có thẩm quyền mới được sử dụng, khai thác tài liệu ấy.

  Gần đây dư luận xầm xì, tỏ ý không tin trước một số thông tin liên quan đến việc kê khai tài sản của cán bộ này, cán bộ kia. Cơ chế kê khai mới có bắt buộc được người phải kê khai phải kê khai hết cả tài khoản, tài sản ở ngoài nước không, thưa ông?

  Nghị định cũ có nội dung về kiểm tra tính trung thực của bản kê khai tài sản, nhưng việc kiểm tra này chỉ đặt ra khi có dấu hiệu không trung thực. Vì vậy chưa thể khẳng định là kê khai ở ta có trung thực hết không, nhưng nguyên tắc chung là người kê khai tự chịu trách nhiệm về bản kê khai đó. Nay mở rộng việc công khai, nhiều con mắt cùng soi vào bản kê khai thì chắc người kê khai phải cân nhắc hơn, và thiếu trung thực chắc sẽ dễ bị phát giác hơn.

  Việt Hà (thực hiện)

  Tham khảo

  NGHỊ ĐỊNH

  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007

  VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Đối tượng áp dụng của Nghị định này là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 6 Nghị định này; cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.

  Điều 6. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

  1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

  2. Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  3. Sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

  4. Giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, bác sĩ chính tại các bệnh viện, viện nghiên cứu của Nhà nước.

  5. Tổng biên tập, phó tổng biên tập, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban báo, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

  6. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường mầm non, tiểu học của Nhà nước tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà nước; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giảng viên chính trường đại học, cao đẳng của Nhà nước.

  7. Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

  8. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, phó trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty nhà nước; người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước.

  9. Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự xã; cán bộ địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  10. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký toà án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

  11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Trung ương Đảng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách đối với người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập là: người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước.

  http://sgtt.vn/Ban-doc/151289/Giup-quan-chuc-quen-voi-nghia-vu-minh-bach...

  Phản hồi: 

  [quote=Đợi Chờ]Tất nhiên xã hội VN đang ổn định. Nhưng giới lãnh đạo đảng coi những đòi hỏi dân chủ đa đảng là đe dọa đến sự tồn tại của đảng cộng sản và có thể dẫn đến sự mất ổn định như tại Liên Xô trước đây. Trái banh nằm trong tay đảng cộng sản và chúng ta cần phải xem xét đến yếu tố này.[/quote]

  Ổn định có bằng Bắc Hàn không bác? Hơn chục năm trước sinh viên Hàn Quốc, Thái Lan xuống đường ầm ầm chứ họ không ngồi một chỗ há miệng chờ sung "đợi chờ" bác ạ. Bây giờ ai "ổn định" hơn? Người dân Đông Âu, Liên Xô mà cũng "đợi chờ" thì chắc bây giờ bức tường Berlin đã cao hơn vài mét. Không có cái gì quý giá mà lại miễn phí cả bác ạ.

  Sự "mất ổn định" không nằm ở chỗ tụ tập đông người, xuống đường, đấu tranh. Đừng nhầm. Nó nằm ở chỗ lòng người bất an, ly tán, nghi kỵ, gian dối, con người sống man rợ, sẵn sàng ngấm ngầm đấu đá, cắn xé nhau để tồn tại qua ngày. Đó là sự "ổn định" của một quả bom, một cơn bão.

  Phản hồi: 

  Tất nhiên xã hội VN đang ổn định. Nhưng giới lãnh đạo đảng coi những đòi hỏi dân chủ đa đảng là đe dọa đến sự tồn tại của đảng cộng sản và có thể dẫn đến sự mất ổn định như tại Liên Xô trước đây. Trái banh nằm trong tay đảng cộng sản và chúng ta cần phải xem xét đến yếu tố này.

  Phản hồi: 

  [quote=Đợi Chờ]Tổng quát các ý kiến phản hồi trên trang dân luận này đều phê bình, chỉ trích Thủ tướng. Hiện giờ Thủ tướng đang được xem là người có nhiều quyền lực và ảnh hưởng nhất VN.
  Vào thời kỳ đầu chủ nghĩa tư bản, rất nhiều nhà tư bản đã cạnh tranh khốc liệt để loại trừ đối thủ, và sau khi thành công lại trở thành các nhà từ thiện như Rockfeller... Hiện nay thì có Bill Gates, người đã cạnh tranh mãnh liệt để loại trừ các công ty như Word Perfect, Borland ... nay trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng. Liệu Thủ tướng có trở thành người tiên phong trong việc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội? Câu trả lời tùy vào Thủ tướng, những nhà lãnh đạo và đảng viên khác của đảng cộng sản cũng như các nhà dân chủ.
  Không thể có cải cách dân chủ nếu xã hội không ổn định[/quote]

  Vậy theo bác Đợi Chờ thì hiện nay xã hội VN đang ổn định hay không ổn định ? Xin cho biết lý do.

  Phản hồi: 

  Tổng quát các ý kiến phản hồi trên trang dân luận này đều phê bình, chỉ trích Thủ tướng. Hiện giờ Thủ tướng đang được xem là người có nhiều quyền lực và ảnh hưởng nhất VN.
  Vào thời kỳ đầu chủ nghĩa tư bản, rất nhiều nhà tư bản đã cạnh tranh khốc liệt để loại trừ đối thủ, và sau khi thành công lại trở thành các nhà từ thiện như Rockfeller... Hiện nay thì có Bill Gates, người đã cạnh tranh mãnh liệt để loại trừ các công ty như Word Perfect, Borland ... nay trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng. Liệu Thủ tướng có trở thành người tiên phong trong việc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội? Câu trả lời tùy vào Thủ tướng, những nhà lãnh đạo và đảng viên khác của đảng cộng sản cũng như các nhà dân chủ.
  Không thể có cải cách dân chủ nếu xã hội không ổn định

  Phản hồi: 

  "Xin Thủ tướng nhiệm kỳ này làm luôn ông chủ ..."

  Thế này nhá, từ lâu bọn tớ thuộc Đảng và Nhà nước vẫn đóng vai lãnh đạo cơ mà. Thỉnh thoảng tay Dũng xổ nho, nói "công bộc" cho vui, cho đúng sách vở thôi. Cả nhiệm kỳ năm năm, chỉ có khi phải ra ứng cử lại, bọn tớ mới phải đi gặp cử tri cho vui, rồi khi nhậm chức thì hứa hẹn này kia cho đúng sách vở ấy mà. Lúc khác thì bọn tớ bận lu bu, lấy thì giờ đâu mà công bộc, tư bộc, gặp cử tri linh tinh? Cái cơ chế nó thế đấy, làm sao thay đổi được. Chống tham nhũng thì đi ngược lại với phạm trù cơ chế, đây là một quan hệ hữu cơ qua lại, làm sao thay đổi một sớm một chiều, trong vòng một nhiệm kỳ được?

  Thế đấy, bác đừng bôi Bác, phát biểu linh tinh nữa nhá. Muốn như được như tay Vũ thì bác cứ đi kiện lãnh đạo, trả lời đài nước ngoài, đã có tiền lệ sẵn. Nhưng bộ công an đã rút kinh nghiệm, sẽ không dùng chiêu hai bao cao su đã qua sử dụng nữa. Chiêu mới nào thì tớ không thể tiết lộ nghiệp vụ quá sớm. Nhưng bộ chính trị có theo dõi và chỉ đạo công an, tòa án chứ. Chuyên chính vô sản mà.

  Phản hồi: 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_b%E1%BB%99c_c%E1%BB%A7a_d%C3%A2n

  Công bộc của dân hay đầy tớ của dân có thể được hiểu là "người đầy tớ chung của dân".

  Tôi thì tôi chỉ thích có đầy tớ của riêng tôi mà thôi. Người đầy tớ chung của dân tức không của riêng ai, như vậy nó làm vua, ngồi trên đầu mọi người rồi còn gì !

  Dũng nên cụ thể là Dũng làm gì cho dân và nếu Dũng làm không được vì nói dóc hoặc bất tài thì dân có quyền gì để trừng phạt Dũng ? Kiện Dũng ra tòa được không ?

  Phản hồi: 

  Đầy tớ thì ở nhà lầu
  Ông chủ ở tạm giấy dầu che mưa
  Đầy tớ trà sớm tửu trưa
  Ông chủ một vại muối dưa ăn dần
  Đầy tớ thì cưỡi xe hơi
  Ông chủ bì bõm bơi trên phố ngập
  Đầy tớ nói phét ăn tiền
  Ông chủ nói thiệt tú ngay vào tồng (tống ngay vào tù)
  Đó là đầy tớ nhân dân!

  PS: Đ/c Thủ tướng nguyện là công bộc, tức là muốn làm đầy tớ của nhân dân!

  Phản hồi: 

  Thủ tướng ta hồi nhỏ có nickname là Cuội, điều này chắc ít người biết.
  Lớn lên đồng chí phấn đấu từ anh y tá quèn lên tới Thủ tướng, đ/c hứa chống tham nhũng, nhưng từ khi đồng chí lên làm TT, tham nhũng càng tăng. Đ/c đảm bảo là sẽ không kỷ luật ai cả, và học theo đ/c TT Phạm Văn Đồng. Vì vậy bộ hạ của đ/c yên tâm tham nhũng mà không bị trừng trị.
  Vì vậy, đ/c được bầu là thủ tướng xuất sắc nhất châu Á.
  Một phần chắc tại thủ tướng khác của các nước châu Á khác không có biệt tài gán cho mỗi người dân bất kể già trẻ lớn bé, mỗi người 1 triệu đồng như đ/c TT của ta sau khi con tàu Vinashink yêu dấu của đ/c bị chìm.