Nguyễn Văn Đài - Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam

 • Bởi Admin
  11/08/2011
  35 phản hồi

  LS Nguyễn Văn Đài<br />
  Viết cho BBC từ Hà Nội

  Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu trước hội đồng xét xử phúc thẩm:

  “Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu xây dựng một hệ thống đa đảng cho phép cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích cuối cùng của nhân dân và đất nước.”

  Tôi chia sẻ và ủng hộ quan điểm này của tiến sĩ Vũ. Sau đây tôi đặt ra một số câu hỏi và tự trả lời cũng như lý giải cho các câu hỏi ấy:

  1/ Công dân Việt Nam có quyền kiến nghị về việc xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng không?

  Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992 qui định tại Điều 69 “công dân có quyền lập hội” và tại Điều 50 “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị,… được tôn trọng,..” điều này được hiểu rằng các quyền con người về chính trị như quyền tham gia đảng phái, tổ chức chính trị hoặc quyền thành lập đảng phái, tổ chức chính trị được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ.

  Tại Điều 52 qui định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” điều này được hiểu là công dân Việt nam dù là đảng viên đảng cộng sản hay là đảng viên của một đảng khác hay không theo một đảng phái nào thì đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Pháp luật không trao một đặc quyền nào cho những công dân là đảng viên đảng cộng sản. Và pháp luật cũng không tước đi một quyền nào của những công dân theo đảng phái khác hay không theo đảng phái.

  Điều 53 qui định “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước,” và Điều 69 qui định “Công dân có quyền tự do ngôn luận” qua hai Điều này được hiểu là công dân Việt Nam có quyền được tự do bày tỏ hay thảo luận các vấn đề có liên quan đến chính trị hay cải cách chính trị, cải cách dân chủ mà Nhà nước đang đề cập đến, đồng thời cũng có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước về những điều mong muốn của mình.

  Hiện nay, Nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo đang kêu gọi cải cách hệ thống chính trị và dân chủ hóa xã hội. Mà công cuộc cải cách dân chủ phải bắt đầu từ hai phía đảng cầm quyền và người dân. Đồng thời các đảng phái đối lập là một thành phần cần thiết của tiến trình dân chủ.

  Bởi vậy, bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có quyền đề cập hay kiến nghị xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam. Điều này phù hợp với Hiến pháp cũng như thực tiễn của tiến trình dân chủ hóa đất nước.

  2/ Kiến nghị xây dựng hệ thống chính trị đa đảng có phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam không? Có vi phạm Điều 4 Hiến pháp không?

  Để cho một hệ thống chính trị của một quốc gia được hoạt động hiệu quả và lành mạnh đem lại quyền lực thực sự cho nhân dân thì trong hệ thống chính trị ấy phải có sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng giữa các đảng phái chính trị.

  Trước năm 1989 ở Việt Nam đã tồn tại một hệ thống chính trị đa đảng cho dù không sảy ra tình trạng cạnh tranh về quyền lực giữa đảng cộng sản và đảng dân chủ, đảng xã hội.

  Ngày nay, đảng cộng sản Việt Nam với gần 4 triệu đảng viên, có hệ thống cơ sở vật chất và tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương.
  Đảng cộng sản với đội ngũ đảng viên có trình độ cao và kinh nghiệm hơn 80 năm tồn tại và hoạt động, cho dù có thêm những đảng phái chính trị khác được thành lập và hoạt động thì họ cũng không phải là đối thủ của đảng cộng sản, nhưng nó lại là cần thiết cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.

  Đảng cộng sản không nên coi các đảng phái chính trị đối lập là kẻ thù của mình mà nên coi họ như một chất xúc tác giúp cho đảng cộng sản có ý thức và động lực để nhìn lại mình, hoàn thiện chính mình giúp cho đảng cộng sản có thể duy trì được sự ủng hộ của nhân dân.

  Đồng thời việc thành lập các đảng phái chính trị đối lập không phải là để chống lại đảng cộng sản mà quá trình phát triển tự nhiên và tất yếu của xã hội Việt Nam.

  Nhưng họ sẽ là sự thử thách đối với bản lĩnh, trình độ và kinh nghiệm của đảng cộng sản, giúp cho đảng cộng sản nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong việc lãnh đất nước. Và do vậy nhân dân và đất nước sẽ được hưởng lợi và đảng cộng sản cũng trở nên mạnh mẽ hơn.


  Ông Nguyễn Văn Đài vừa ra tù hồi tháng Ba

  Như vậy bất kể công dân Việt Nam nào mà kiến nghị việc xây dựng hệ thống chính trị đa đảng hay đứng ra thành đảng không phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam mà chính là đang giúp cho đảng cộng sản dân chủ hơn và mạnh mẽ hơn. Và do vậy việc làm đó cũng không vi phạm Điều 4 Hiến pháp.

  3/ Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng sẽ đem lại lợi ích gì?

  Các đảng phái đối lập là một thành phần cần thiết và bắt buộc phải có của tiến trình dân chủ. Sự cạnh tranh và sự giám sát giữa các đảng phái sẽ giúp cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, nhân dân có quyền trong sự lựa chọn của mình dành cho các đảng phái.

  Điều này giúp cho đảng cộng sản cầm quyền cũng như các đảng phái khác phát huy hết khả năng, trí tuệ để phục vụ nhân dân và đất nước. Sự giám sát giữa các đảng chính trị sẽ chống tham nhũng một cách hiệu quả.

  Đảng cộng sản cầm quyền sẽ phải dân chủ hóa trong nội bộ của mình để lựa chọn những đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và kinh nghiệm để tham gia chính quyền các cấp, đồng thời loại bỏ được những đảng viên yếu kém về phẩm chất đạo đức và năng lực, đảng viên cơ hội.

  Những điều này sẽ mang lại sức mạnh và uy tín cho đảng cộng sản, duy trì được sự ủng hộ của nhân dân với họ.

  Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng sẽ xóa bỏ đi sự khác biệt về chính trị giữa Việt Nam với các nước dân chủ, văn minh trên thế giới. Giúp cho đất nước chúng ta có thể hội nhập một cách toàn diện với cộng đồng quốc tế.

  Từ đó chúng ta có thể xây được các mối quan hệ đồng minh với các cường quốc, nhằm giúp cho sự phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.

  Như vậy khi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam, tất cả mọi người dân, đất nước và đảng cộng sản đều được lợi và tất cả đều chiến thắng.

  Tóm lại trong bài viết ngắn ngủi này tôi chưa thể trình bày hết được những vấn đề xung quanh việc xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam. Tôi sẽ trình bày thêm ở các bài viết khác về vấn đề này.

  Trong bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ và ủng hộ quan điểm của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về vấn đề này. Tôi mong muốn và ước ao nhận được sự chia sẻ đồng tình cũng như phản đối của các quí vị độc giả về bài viết này của tôi.

  Bài viết phản ánh ý kiến cá nhân của tác giả, một người đấu tranh dân chủ ở Hà Nội.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  35 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép có đa đảng !
  ==> đảng Cộng sản Việt Nam ở trên hiến pháp và quốc hội.
  ==> đảng Cộng sản Việt Nam là phản động ?

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110823_lu_van_bay_trial....

  Thêm một người bị án tù vì 'đòi đa đảng'

  Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép có đa đảng

  Một người đàn ông ở Kiên Giang vừa bị kết án 4 năm tù, 3 năm quản chế với cáo buộc soạn thảo 16 tài liệu "nói xấu Đảng, Nhà nước; tuyên truyền kích động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên đa đảng".

  Cáo trạng của Tòa án tỉnh Kiên Giang nói ông Lư Văn Bảy, 59 tuổi, từng phải vào trại cải tạo trong 6 năm từ 1977.

  Báo Thanh Niên trích dẫn cáo trạng cho biết ông Lư Văn Bảy viết nhiều bài "tuyên truyền chống phá Nhà nước" trên mạng internet lấy nhiều bút danh như Chánh Trung, Hoàng Trung Chánh, Hoàng Trung Việt, Nguyễn Hoàng, Trần Bảo Việt.

  Còn theo hãng tin AP, ông là nhà hoạt động đòi dân chủ thứ tám bị kết án tù trong vòng chưa đầy một tháng.

  Tuần rồi, hai trong số bốn bị cáo vụ xử tội Âm mưu lật đổ chính quyền tại Bến Tre được tòa phúc thẩm giảm án, hai người còn lại y án.

  Trước đó, giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng lãnh án 3 năm tù giam vì tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong phiên tòa kéo dài một buổi sáng tại TP Hồ Chí Minh.

  Hôm 2/08, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã giữ nguyên bản án bảy năm tù giam và ba năm quản chế đối với ông Cù Huy Hà Vũ vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

  Linh mục đối kháng Nguyễn Văn Lý cũng bị đưa lại trại giam sau khi được tạm thời tự do trong hơn một năm.

  Phản hồi: 

  Thực chất chánh quyền 1945 là thành quả của Việt Minh không CS. Lịch sử này đang bị tích cực xóa sổ và cho đó là của đảng CS dù Nguyễn Tât Thành đã giải thể đảng CS theo lệnh phe đồng minh ủy thác cho Tưởng Giới Thạch giải giới đô hộ Nhật ở VN !

  Nhưng sau khi bị Pháp đẩy khỏi Hà Nội do bác Giáp chủ chiến phải vào chiến khu và cột móc là 1949 khi Mao thắng Tưởng Giới Thạch thì các đảng phái và cả Việt Minh bị truy quét qua CCRĐ chuyển sang CS và ôm luôn thành tích của Việt Minh không CS ! Người dân VN bị một cú lừa lịch sử quá tệ hại. VNCH trọng dụng Việt Minh và gọi người theo MTGPMN bằng từ chính xác là “Việt Cộng” do khuynh hướng CS bạo loạn hoàn toàn khác “Việt Minh” !

  Hậu sinh trẻ tuổi đảng viên bị dạy thứ lịch sử tự tô vẻ nên hiểu rất không minh bạch và do trình độ kém nên ít đối chiếu sự kiện để tìm sự thật lịch sử .

  Chánh quyền 1945 đoàn kết toàn dân và ngay trong phiên họp đầu tiên đã yêu cầu đổi quốc kỳ vì đó là quốc kỷ của các phong trào CS ! Nguyễn Tất Thành đả lộ óc độc tài nên cả ông Nguyễn hải Thần và Bảo Đại đều bỏ đi . Chánh quyền này tan tác ...vào chiến khu.

  Sau 1975 người CS lộ nguyên hình CS, Việt Minh đã mất dấu Việt Cộng tức MTGPMN bị nuốt gọn, CS đã từng bước nắm quyền lực và tài chánh, xa rời dân chúng để tổ chức một đảng hưởng đặc quyền là kiểu hoàng gia trá hình với đảng viên nắm quyền và truyền tử lưu tôn ! CS đã luôn luôn không phải đảng chánh trị chân chính lo cho dân cho nước.

  Ngày nay đòi đa đảng với khung luật pháp minh bạch cho việc thành lập đảng là ...triệt tiêu đặc quyền ! Không thể có chuyện đảng thứ hai thứ ba nào hưởng đặc quyền và cũng không thể có luật riêng cho đảng CS hưởng đặc quyền. Không còn đặc quyển thì đảng CS dứt khóat tự tiêu vong vì bản chất xấu xa không có lý tưởng phù hợp với đất nước với lịch sử VN.

  Ở Pháp một thị trưởng bị ra tòa vì dùng ngân sách thành phố chi cho chi phí sinh họat đảng. Ở VN Thủ tướng có ‘nhiệm vụ’ buôn lậu như thủ tướng Khải bán xe công nhập không thuế lấy tiền chênh lệch đáng lẻ nộp vào ngân sách nhà nước thì nộp vào....ngân sách đảng! Nói theo quan điểm dân chủ quốc tế thì đảng CSVN là nhóm tội phạm có tổ chức ! Những phần trăm từ 10-15 % của các hợp đồng tham nhũng không loại trừ...là nộp cho Đảng. Chống tiêu cực sẽ lòi ra được chi 15% mà chỉ nộp 5-10% cho đảng thì bị kỷ luật ! Tức là ...Đảng chủ trương và chỉ đạo ...tiêu cực giống các chính phủ xấu bán ma túy bán tiền giả, vũ khí, bắt cóc lấy tiền chuộc để ...lấy lợi nhuận ....làm ngân sách như Trung Quốc, Bắc Hàn, Afganistan, các tổ chức phiến quân... hay làm hải tặc như Somalia ...!
  Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia...là thị trường rửa tiền qua hệ thống ngân hàng nằm trong tay nhà nước.

  Phát triễn của VN là phát triễn kiểu Mafia làm xấu đi thế giới mà người trí thức mong đợi ! VN ít tài nguyên ít khoa học mà phát triễn đàng hoàng sẽ như VNCH trước đây dưới sự giúp đở của qúôc tế chứ không phồn vinh giả tạo qua sự giàu bất thường của kẻ dốt như bây giờ ! Chúng ta đã thấy đồng tiền làm hư hoại con người ra sao !

  Vấn đề lớn nhất của người dân chủ yêu nước rất gay go, như gia đình có đứa con hoang đàng, là sẽ phải làm gì với con người CS mà nhân cách đã tan rã thế đó !

  Người CS hiện nay biết rõ thiếu đặc quyền thiếu sự dối trá là đồng nghĩa với ..cái chết của đảng CSVN ! Kể cả chưa có đảng nào khác ...cạnh tranh.

  Tôi biết đa đảng là giải pháp để VN đi vào con đường đúng của lịch sử phát triễn nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thành công khi đòi đa đảng vì các phân tích như trên !

  Quốc tế và VNCH biết cần phải có giúp đở để các nước chuyển đổi hệ thống chánh trị như Thái Lam Philippine indonesia Malaysia và các nước tách ra từ Xô Viết ...chứ các nước không thể làm một mình.

  Người CSVN nên biết đúng sai và nhờ quốc tế hổ trợ để chuyển đổi thành công chánh trị là ...giải pháp tốt nhất sửa chửa sai lầm cả gần 80 năm làm bạo loạn CS sai đường !

  Trần thị Hồng Sương

  Phản hồi: 

  Các bạn đọc mãi mà chậm hiểu nhỉ? Đa đảng để cạnh tranh, cạnh tranh là tốt. Nhưng muốn thế, các đảng phải có sức cạnh tranh, có nghĩa là phải có năng lực lãnh đạo, xây dựng được đường lối, chính sách rõ ràng, phải chứng tỏ được rằng nếu nhân dân trao cho họ quyền lực, thì họ có thể thay thế được cộng sản, làm tốt hơn cộng sản. Những gì họ đang chê bai cộng sản bất lực, thì chính họ phải có giải pháp khả thi hơn: phát triển kinh tế thế nào? bảo vệ biển đảo thế nào? vv.

  Bao nhiêu năm nay, các đảng xyz của các bạn ko thò ra được cái gì ra hồn cả, chỉ khỏe chửi. Lập đảng ra rặt chém gió, phân chia chức vụ này kia. Muốn ra được đường lối chính sách, thì phải biết nghiên cứu, biết suy nghĩ, chứ ko phải chửi đổng và chém gió mà ra được. Nghĩ ngợi cho ra hồn thôi, mà đối với các bạn rân chủ cũng khó thế àh? Có ai cấm các bạn nghĩ đâu? Lại còn đòi thực tập nữa chứ, phải cho chức vụ rồi mới bắt đầu nghĩ? Lúc í vẫn ko nghĩ được thì sao?

  Chuyện đa đảng của các bạn, quanh quẩn có mấy loại:

  - Thuyết (1) Đa đảng ko thách thức quyền lãnh đạo của Đảng CS: tức là vẫn để ông CS nắm quyền, có thêm mấy ông khác ngồi chầu rìa giám sát, khuyên can để ông í khỏi làm bậy. Lý thuyết này của mấy ông trong nước sợ đi tù nghĩ ra để khỏi mang tiếng là chống Đảng, lật đổ Đảng. Thuyết này nhảm vì nó đi ngược lại bản chất của đa đảng là cạnh tranh và tranh quyền, ko phải để thêm mấy ông chầu rìa vô tích sự. Hơn nữa, ai cũng biết các ông xạo, nói dzậy chỉ để lừa CS yên tâm cho các ông ra ngồi cùng. Ra rồi, các ông lại chả cắn nó ngay tức khắc. Nếu tưởng dễ bịp CS dzậy, thì quả là còn ngu hơn CS.

  - Thuyết (2) Cứ cho đa đảng khắc sẽ có đường lối chính sách ngon, vì đa đảng dân chủ, giải phóng tinh thần, tự do ý chí blah blah... lúc í khắc có người nghĩ ra kế hay. Thuyết này cùn, thể hiện tư duy lười biếng và ăn bám. Các ông ko tự nghĩ được, thì đợi đứa nào nghĩ thay cho các ông? Các ông ko thể hiện được năng lực trước, ai cho các ông làm? ông Tập hợp ở Pháp, ông Việt Tân ở Mẽo, tự do cả, mấy chục năm nay có nghĩ được cái x gì ra hồn ko? Thử ra ngân hàng vay tiền làm ăn, mà ko có kế hoạch kinh doanh cụ thể, khả thi cho nó xem, gân cổ lên bảo: "Cứ đưa tôi tiền, khắc tôi làm được", có bị đá đít đuổi ra cửa ko? Sorry, no time waster here.

  - Thuyết (3): Phải đa đảng vì CS nát quá. Thuyết này là nhắm mắt nói bừa. Đang có một ông CS nát rồi, giờ thêm 10 ông nát như thế, thậm chí hơn thế, để làm gì? Chẳng nhẽ nhân dân có nhu cầu xem một đám nát ngồi làm trò với nhau chắc?

  Nói chung chung chuyên đa đảng tốt thế này thế kia rất dễ. Nhưng hỏi xem cụ thể ở VN là đảng dư lào, tốt dư lào, sẽ hơi bị khó trả lời đấy. Bản thân tôi cũng mong có câu trả lời, dưng chắc sẽ ko đến từ các bạn rân chủ ở đây. Vì rằng, đáng tiếc là các bạn còn dốt hơn cả CS, thật đấy!

  Phản hồi: 

  [quote=KPNQS]
  ...
  Mai đây nhỡ đâu dân chủ đa đảng xong vẫn dốt vẫn lười vẫn nghèo hèn thì biết đổ tại ai? Tại nhiều ruồi chăng?[/quote]

  Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng sẽ đem lại lợi ích gì?

  - Sự cạnh tranh và sự giám sát giữa các đảng phái sẽ giúp cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, nhân dân có quyền trong sự lựa chọn của mình dành cho các đảng phái.

  - Sự giám sát giữa các đảng chính trị sẽ chống tham nhũng một cách hiệu quả.

  - Đảng cộng sản cầm quyền sẽ phải dân chủ hóa trong nội bộ của mình để lựa chọn những đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và kinh nghiệm để tham gia chính quyền các cấp, đồng thời loại bỏ được những đảng viên yếu kém về phẩm chất đạo đức và năng lực, đảng viên cơ hội.

  Những điều này sẽ mang lại sức mạnh và uy tín cho đảng cộng sản, duy trì được sự ủng hộ của nhân dân với họ.

  - Giúp cho đất nước chúng ta có thể hội nhập một cách toàn diện với cộng đồng quốc tế.

  Phản hồi: 

  [quote=KPNQS]Các bạn ạh, các bạn làm ơn dốt một cách vừa phải thôi, người ta còn thương được. Ko ai cấm thảo luận chính sách đương lối hết, các bạn nghĩ được cách làm tiền, trông cây gì nuôi con gì, khắc có người rước các bạn về làm lãnh đạo ngay. Khốn nỗi, bạn nào cũng giả nhời theo kiểu cứ Đa đảng đi khắc có người nghĩ ra. Tức là một thằng khác, ko phải các bạn. Ai cũng dốt, cũng ko biết nghĩ, cũng đổ cho thằng khác, cuối cùng thằng khác đấy sẽ là thăng nào? Từ trên trời rơi xuống à? Hay đợi ông Hoàng Bảy nhập đồng nghĩ giúp các bạn?

  Còn muốn giải phóng tư tưởng gì nữa? Các bạn lên mạng chửi CS như ranh thế này đã đủ giải phóng chưa, sao ko nghĩ ra cái gì? Anh Kiểng vật vờ ở Pháp hơn 30 năm tự do đầy mình, sao ko nghĩ ra cái gì? Vừa dốt lại vừa lười suy nghĩ, muốn ăn bám thằng khác nghĩ hộ áh, có mà giời giải phóng được các bạn.

  Nói chung như mình đã nói nhiều lần, may mà có đảng CS làm chỗ đổ tại cho tình trạng thảm hại của các bạn. Mai đây nhỡ đâu dân chủ đa đảng xong vẫn dốt vẫn lười vẫn nghèo hèn thì biết đổ tại ai? Tại nhiều ruồi chăng?[/quote]

  Bác lại nói văng mạng rồi hehe. Những người thích ngồi nghĩ ngợi linh tinh như bác ngay cả phương tây người ta gọi là giáo sư (tức là làm không được thì ta đi dạy vậy :D). Cái gì cũng phải có thực tập chứ bác.
  Bác bảo cứ thảo luận rồi có người rước về làm lãnh đạo thì nghe cứ như bác đang sở hữu cty tư nhân chứ chẳng liên quan đến chuyện mọi người đang nói ở đây. Nếu mà lãnh đạo cộng sản biết nghe thì chẳng ai buồn vào đây làm gì! Và cũng không phải nghe các nhà khoa học, trí thức trong nước than bị ông Dũng bóp hầu bóp họng mãi.

  Còn bác bảo lên mạng chửi CS như ranh thế này là giải phóng tư tưởng ư? bác vui tính nhỉ! tôi thấy bác hay ní nuận, đòi hỏi số này số kia thế bác biết bao nhiu người việt nam truy cập internet và bao nhiêu người truy cập vào những trang như dân luận không? rồi bác cứ so tỷ lệ dân đi nhé. Nếu cộng sản đàng hoàng thì cần gì phải đánh phá các trang lề trái kinh thế, cần gì phải gọi trang Bô Xít là khủng bố và đem ông Cu Huy hà Vũ lên tivi đấu tố nhục nhã như thế. Nói cái chuyện đấu tố ông Vũ thì sau khi lên sóng dân tình bảo nhau thằng ấy là thằng dở hơi cho nó tù rục xương cho hết lếu láo. Đâu phải ai cũng vào internet và quan trong hơn đâu phải ai cung quan tâm đến chinh trị khi đa số dân đen bị cộng sản đầu độc văn hóa tư tưởng, nhồi sọ quá lâu là ở xã hội Việt Nam đừng có mong ngóc cái đầu phản động lên nha các con, lớ ngớ ông cho vào nhà đá nằm.

  Thôi nói dài dòng thành dở hơi!

  Phản hồi: 

  Các bạn ạh, các bạn làm ơn dốt một cách vừa phải thôi, người ta còn thương được. Ko ai cấm thảo luận chính sách đương lối hết, các bạn nghĩ được cách làm tiền, trông cây gì nuôi con gì, khắc có người rước các bạn về làm lãnh đạo ngay. Khốn nỗi, bạn nào cũng giả nhời theo kiểu cứ Đa đảng đi khắc có người nghĩ ra. Tức là một thằng khác, ko phải các bạn. Ai cũng dốt, cũng ko biết nghĩ, cũng đổ cho thằng khác, cuối cùng thằng khác đấy sẽ là thăng nào? Từ trên trời rơi xuống à? Hay đợi ông Hoàng Bảy nhập đồng nghĩ giúp các bạn?

  Còn muốn giải phóng tư tưởng gì nữa? Các bạn lên mạng chửi CS như ranh thế này đã đủ giải phóng chưa, sao ko nghĩ ra cái gì? Anh Kiểng vật vờ ở Pháp hơn 30 năm tự do đầy mình, sao ko nghĩ ra cái gì? Vừa dốt lại vừa lười suy nghĩ, muốn ăn bám thằng khác nghĩ hộ áh, có mà giời giải phóng được các bạn.

  Nói chung như mình đã nói nhiều lần, may mà có đảng CS làm chỗ đổ tại cho tình trạng thảm hại của các bạn. Mai đây nhỡ đâu dân chủ đa đảng xong vẫn dốt vẫn lười vẫn nghèo hèn thì biết đổ tại ai? Tại nhiều ruồi chăng?

  Phản hồi: 

  [quote=Không phải Người quan sát]

  Cuối cùng, bác hiểu sai cơ bản về đa đảng khi cứ loanh quanh mãi về chuyện tổ chức giám sát. Có đảng đối lập là để cạnh tranh, và lựa chọn thay thế đảng cầm quyền, chứ ko phải để giám sát. Đảng đối lập giám sát thế dek nào đc đảng cầm quyền một cách khách quan và trung thực, khi bao giờ cũng có động cơ gây bất lợi cho thằng kia? Giám sát là việc của tòa án hiến pháp, cuả xã hội dân sự, của báo chí và trên cùng là nhân dân. Bác ko phân biệt được sự khác nhau giữa sự cần thiết có nhiều người chạy thi và sự cần thiết có một ông trọng tài thổi còi.

  Những biểu hiện trên giống như đòi hỏi trẻ con, chỉ muốn một thứ mà mình ko có. Trong khi thực sự nó là cái gì, để làm gì, dùng thế nào, thì ko biết x gì hết. Như thế, có đáng buồn cười ko?[/quote]

  Bác ni lý luận kinh quá nhưng mà bác nói/ lý luận nhiều chứng tỏ bác đọc sách cũng không phải là ít nhưng mà bác quên đi cái cơ bản là phải có cho thì người khác mới làm được. Còn khi làm thì nhiều người góp tay, góp chân vào nó mới hoàn thiện được.

  Tôi thấy nhiều người cứ bảo ôi đa đảng làm gì, dân chủ làm gì, đảng cộng sản Việt Nam đang làm tốt, mỗi năm tăng trưởng đều đặn thì rách việc làm gì, đa đảng, dân chủ cho giống mấy nước Châu Phi bắn giết nhau, rồi bạo loạn ah?!!?. Nói mấy cái này giống như lý luận của ông già chuyên gõ văn thư bằng máy đánh chữ: "Các anh bảo chọn máy tính làm gì cho rách việc. Chọn máy tính tôi phải tốn tiền đầu tư, rồi học nào windows, nào word, rồi chưa nói lâu lâu nhiễm virus, đang gõ nữa chừng mà mất điện coi như toi công". Vâng nói chọn đa đảng, dân chủ làm gì cho rách việc, cho bạo loạn thì y như lý luận của ông già không thích cái máy gõ chữ hơn máy tính.

  Vâng chọn đa đảng, dân chủ có thể là bước lùi trước mắt nhưng là nhiều bước tiến sau này. Nhất là đa đảng ở một nước cộng sản/ XHCN dựa trên học thuyết Mac-Lê. Một học thuyết bạo lực và đẫm máu cho bất kỳ một đất nước được lãnh đạo chọn làm đường lối, kim chỉ nam. Từ Hitler, Stalin, Mao, Hồ, Fiden Castro đều đem đến những hố chôn người tập thể là giết hại đồng bào hàng loạt. Đa đảng để còn có cơ hội dẹp bỏ đi cái học thuyết bạo lực còn sót lại vài nước trên cả thế giới này.

  Chọn đa đảng có thể chúng ta phải tốn học phí (giống như từ bỏ cái máy đánh chữ vậy) nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thu được nhiều lợi ích lâu dài mà lơi ích trước mắt là giải phóng được tư tưởng cho một dân tộc thông minh nhưng nhiều lân đận (âu cũng là duyên số khi gần anh Trung cộng :D)

  Dù cho các tổ chứ Dân chủ chưa làm được gì do tình hình chung là dân chúng trong nước đã bị khủng bố tinh thần, thể xác quá lâu trogn cái thể chế CNXH Việt Nam nhưng tôi tin những việc làm của quý vị cũng như của những người yêu nước chân chính như Cù Huy Hà Vũ sẽ thức tỉnh nhiều người trong đó có giới trí thức cộng sản.

  Không có một thể chế chính trị nào là hoàn hảo cả như tổng thống Mỹ gần đây còn than “There is nothing wrong with our country. There is something wrong with our politics. There’s something wrong with our politics that we need to fix.” – President Obama speaking in Holland, Michigan. Nhưng chắc chắn một điều là nếu duy trì đường lối XHCN, duy trì chủ nghĩa Mác-Lê như là kim chỉ nam cho cả dân tộc là đang duy trì một tội ác cho dân tộc Việt

  Phản hồi: 

  [quote=Không phải Người quan sát]
  Trong khi thực sự nó là cái gì, để làm gì, dùng thế nào, thì ko biết x gì hết. Như thế, có đáng buồn cười ko?[/quote]

  Vừa mới hở ra định thảo luận thì đã vào tù rồi, lấy xxx đâu cơ hội mà trả lời những câu hỏi kia, mơ à? Có cái chính phủ Dân Chủ nào trên thế giới yêu cầu phe đối lập không có quyền hành gì trong tay mà phải mang về 1000 tỷ $ chứng minh năng lực thì mới "được" lên cầm quyền không?

  Nếu đảng cầm quyền thực sự biết nghĩ vì đại cục, vì giang sơn xã tắc, nhìn ra thế giới biết xấu hổ thì nó đã khác. Đến cái thằng Myanmar xa xôi hẻo lánh mà chính quyền nó cũng đã biết mời phe đối lập ngồi lại nói chuyện, đằng này thì chỉ biết nuôi đám công an vô tích sự ngồi đánh phỏm cả ngày rồi rình rập đánh phá trí thức, bỏ tù những người tay không tấc sắt, bao biện cái xxx gì nữa.

  Phản hồi: 

  Mà nhân tiện nói chuyện Tập hợp của anh Kiểng, tôi rất muốn biết sau cái lần trả nhời công luận mà các bác cất công tổ chức, danh tiếng, uy tin của THDCĐN tăng lên được tẹo nào ko? Gói gọn trong các bạn rân chủ thôi, thì có bao nhiêu phần trăm cảm thấy hài lòng với cái gọi là "đường lối chính sách" của anh Kiểng? Từ độ đấy đến giờ, có bao nhiêu thành viên mới gia nhập tổ chức của anh Kiểng?

  Gợi ý thêm là hôm nào Dân luận nên tổ chức tranh luận về chính sách giữa THDCĐN và Việt Tân đi cho vui. Xem trừ việc chửi Cộng sản cho ngọt, thì các bạn ấy còn biết thi đua được việc gì?

  Phản hồi: 

  Admin thân mến, muốn biết 1 hay 2 phải tìm hiểu.

  Bạo loạn ở London chưa có tiền lệ, rất nhiều vấn đề ko có quy định. Các tướng cảnh sát và chính trị gia hiện đang tranh công xem ai là người đã đưa ra quyết định dẹp loạn. Cảnh sát đang phản đối các nỗ lực của chính phủ nhằm chính trị hóa lực lượng cảnh sát, xóa bỏ những nguyên tắc xây dựng lực lượng này từ mấy trăm năm trước, khi Labour và Tory thậm chí còn chưa hình thành.

  Luật pháp có nhiều phần, nhiều thang bậc. Có phần cho các đảng phái negotiate, nhưng có những nguyên tắc vượt lên trên đảng phái, ko được phép mặc cả. Chúng là những những nguyên tắc lập quốc, những nguyên tắc của thể chế. Đảng nào tính động vào, thì ko chỉ các đảng khác, mà ngay cả các thành viên đảng mình cũng ko tán thành, và cả xã hội phản đối. Những nguyên tắc, thể chế của một xã hội văn minh ko được xây dựng từ sự mặc cả đảng phái, mà xuất phát từ ý thức của từng thành viên trong xã hội đó. Việt Nam đang thiếu trầm trọng cái ý thức này. Nếu có ý thức được về giá trị cộng đồng, về sự tôn trọng người khác, về thượng tôn pháp luật, về bổn phận công dân .v.v. thì ngay cả Đảng CS cũng có thể tự thay đổi và tốt hơn. Nhưng khốn nỗi Đảng viên ko có, mà các bạn rân chủ cũng ko có. Nên bày ra đa đảng trong lúc này, chỉ thành chỗ chửi bới và mặc cả nát bét. Có bạn sẽ bảo chưa thử sao biết nát, cứ thử xem sao đã. Nhưng thế giới này nhiều chỗ đã thử và đã nát rồi. Một hai chỗ thể chế đa đảng chạy tốt ở Phương Tây mà các bạn cứ mơ tưởng, thì nhờ nền tảng giàu có và văn minh từ trước, chứ bản thân đa đảng ko phải là nguyên nhân của giàu có và văn minh. Có thích đa đảng và bầu cử tự do kiểu châu Phi, xong rồi ko thằng nào chịu thằng nào, bắn giết nhau, nước ngoài vào can thiệp ko?

  Nói thêm về đường lối chính sách, cái link bác dẫn ra chỉ là mấy câu khẩu hiệu thô thiển. Có khác gì nghị quyết ĐH Đảng ko? và tệ nhất là những câu đó anh Kiểng đã quanh quẩn hơn 20 năm nay rồi. Đọc mà buồn cười cho anh Kiểng. Và bác lấy ra cho tôi xem như dẫn chứng về đường lối kinh tế đối lập, thì tôi cũng xin phép được buồn cười cho bác. Lấy tư nhân làm chủ đạo là cái kiểu gì? Chủ đạo theo ý ai, theo đường nào? Hỏi a Kiểng có biết VN có bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân, hoạt động trong những ngành gì là chủ yếu, số lượng lao động sử dụng, đóng góp cho GDP? Tư nhân chủ đạo thế nào khi mà đến gạo cũng để cho TQ vào mua tận gốc của nông dân? Lúc í, lại kêu nhà nước sao ko giúp.

  Tôi ko dựa vào 1 -2 vấn đề để kết luận, mà đúng hơn là là tôi chả thấy đám đảng phái xyz của bác được vấn đề gì để có thể thay đổi kết luận về sự ăn hại, vô tích sự của họ. Nếu như, giá như mà họ được 1 - 2 vấn đề thôi, thì tôi đã đỡ phải gọi là rân chủ rồi.

  Cuối cùng, bác hiểu sai cơ bản về đa đảng khi cứ loanh quanh mãi về chuyện tổ chức giám sát. Có đảng đối lập là để cạnh tranh, và lựa chọn thay thế đảng cầm quyền, chứ ko phải để giám sát. Đảng đối lập giám sát thế dek nào đc đảng cầm quyền một cách khách quan và trung thực, khi bao giờ cũng có động cơ gây bất lợi cho thằng kia? Giám sát là việc của tòa án hiến pháp, cuả xã hội dân sự, của báo chí và trên cùng là nhân dân. Bác ko phân biệt được sự khác nhau giữa sự cần thiết có nhiều người chạy thi và sự cần thiết có một ông trọng tài thổi còi.

  Những biểu hiện trên giống như đòi hỏi trẻ con, chỉ muốn một thứ mà mình ko có. Trong khi thực sự nó là cái gì, để làm gì, dùng thế nào, thì ko biết x gì hết. Như thế, có đáng buồn cười ko?

  Phản hồi: 

  Lực lượng cảnh sát :
  Bác Admin có nhận xét đúng với nguyên tắc của các nước như Anh, Pháp, ...
  Không chỉ riêng cảnh sát mà nói chung các bộ khác cũng vậy. Cần phân biệt rõ ràng bộ và các cơ quan của bộ. Hai cái khác nhau. Bên cảnh sát, họ hoạt động theo luật định và chịu sự chủ quản của bộ nội vụ (ở VN là bộ công an). Cảnh sát là lực lượng chuyên nghiệp còn bên bộ lại là dân sự. Thông thường bộ trưởng bộ nội vụ là một chính trị gia, dân sự, thuộc một đảng A nào đó, đảng cầm quyền.
  Lực lượng cảnh sát hoạt động theo luật định và tuân theo lệnh xác định trong cấu trúc của cảnh sát do đó họ không phải theo lệnh trực tiếp của bộ trưởng. Tuy nhiên sếp cảnh sát (ví dụ của đảng C) và hội đồng cao nhất của cảnh sát (các đảng A, B, C chẳng hạn) phải chịu sự giám sát trực tiếp của bộ trưởng theo luật định và có thể cùng với một cơ quan giám sát độc lập của bộ.
  Luật định này có thể thay đổi thông qua QH, dĩ nhiên theo thỏa thuận của các đảng cầm quyền và không cầm quyền.

  Bộ trưởng chỉ có quyền điều hành trực tiếp văn phòng bộ trưởng mà thôi. Đây là nơi xuất phát các nghị định, quan điểm chính tri, chính sách, ... Trong văn bộ bộ trưởng có các đảng viên của các đảng khác tham dự chứ không phải chỉ có riêng các đảng viên của đảng cầm quyền.

  Bác Phạm Văn Điệp, KPNQS, Phan Sơn, Whitebear nghĩ gì về cách tổ chức như thế này ? Khác xa VN phải không ạ ?

  [quote=Admin]Thứ nhất, bác Người Quan Sát chỉ biết 1 mà không biết 2. Lực lượng cảnh sát Anh không nghe lệnh Thủ tướng và Bộ Nội vụ bởi vì trách nhiệm và quyền hạn của họ đã được phân định rõ ràng từ trước, thông qua các điều luật do chính phủ và quốc hội đưa ra. Mà quá trình đưa ra luật này lại liên quan đến sự negotiate giữa các đảng phái của hệ thống chính trị đa đảng. Do vậy, nếu chỉ nhìn thấy rằng lực lượng cảnh sát Anh không nghe lệnh Thủ tướng mà kết luận rằng nó hoạt động không dính gì đến đa đảng là khá hồ đồ.

  Thứ nhì, các đảng phái khác như Việt Tân hay Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đều có cương lĩnh của mình, bác có thể tham khảo trên trang web của họ. Tất nhiên có những vấn đề khó giải quyết như Hoàng Sa - Trường Sa, tôi nghĩ họ cũng chưa chắc giải quyết được rốt ráo hơn Đảng CSVN. Nhưng chỉ dựa vào 1-2 vấn đề như thế để kết luận "các ông cũng chả khác gì Đảng CSVN, vậy mọc ra thêm nữa làm gì cho thừa", thì một lần nữa bác lại hồ đồ mất rồi. Việt Nam còn bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, đâu phải chỉ có mỗi vấn đề tranh chấp lãnh hải lãnh thổ? Về kinh tế chẳng hạn, tôi thấy các đảng phái chủ trương kinh tế thị trường, lấy tư nhân làm chủ đạo chẳng hạn, chẳng hợp lý hơn chủ trương hiện nay của Đảng CSVN hay sao?

  Vả lại, khác với bác Người Quan Sát, tôi tin rằng sức mạnh của đa đảng nằm ở sự giám sát quyền lực chứ không phải ai lãnh đạo. Đảng CSVN có thể tiếp tục lãnh đạo cũng được, nhưng phải có một tổ chức độc lập giám sát các hoạt động của họ, bắt họ phải tuân thủ pháp luật và lên tiếng khi họ chọn phương án chưa được tối ưu. Để một đảng tự tung tự tác, tự hứa tự kiểm tra, không ăn quả lừa mới là lạ.

  [quote=Không phải Người quan sát]Nghe các bạn rân chủ thảo luận mới thấy thương các bạn. Tại sao mà các bạn cứ đòi hỏi một thứ mà chính các bạn cũng ko biết để làm gì?

  Admin thân mến của tôi, tam quyền phân lập và đa đảng chả liên quan dek gì đến nhau hết. Ở các nước văn minh, tòa án, quân đội và cả cảnh sát luôn được giữ độc lập, ko liên quan gì đến đảng phái. Trong vụ dẹp bạo loạn vừa rồi, cảnh sát London ko hề nghe lệnh Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ. Vì vậy, kể cả có đa đảng, thì đảng XYZ gì đó của admin, cũng đừng mong thò tay vào những thiết chế đó.

  Đa đảng để có cạnh tranh và lựa chọn lực lượng lãnh đạo. Muốn như vậy, đảng đối lập cũng phải có đường lối, chính sách rõ ràng chả khác gì đảng cầm quyền, để nhân dân còn nhìn vào đó mà so sánh. Thậm chí còn phải lập cả chính phủ bóng (shadow cabinet) riêng. Đảng đối lập chỉ trích chính phủ mà ko đưa ra được giải pháp của mình, sẽ bị báo chí và công luận cười cho vào mũi.

  Vậy quay lại câu hỏi khó cho các bạn: có đảng xong làm gì? Đảng XYZ của các bạn định đòi lại Hoàng Sa Trường Sa thế nào? định làm gì ra tiền thay cho bán dầu thô và bauxite? định đưa VN thành nước công nghiệp sau 20 năm nữa thế nào? vân vân... Chưa trả lời được, hoặc trả lời ú ớ chả hơn gì mấy ông CS, thì thôi ngồi yên đấy đi.

  Đa đảng trước 1989, chỉ là có thêm mấy ông phụ họa với đảng cầm quyền, vô tích sự nên phải dẹp. Đa đảng như các bạn đòi hỏi, cũng chỉ là có thêm mấy ông chửi bới đảng cầm quyền, cũng ko được tích sự gì hơn. Nước ta còn nghèo, đừng bày vẽ mấy thứ vô dụng như dzậy. Muốn chửi chính quyền, thì đã có Dân luận đây rồi mà???[/quote][/quote]

  Phản hồi: 

  Thứ nhất, bác Người Quan Sát chỉ biết 1 mà không biết 2. Lực lượng cảnh sát Anh không nghe lệnh Thủ tướng và Bộ Nội vụ bởi vì trách nhiệm và quyền hạn của họ đã được phân định rõ ràng từ trước, thông qua các điều luật do chính phủ và quốc hội đưa ra. Mà quá trình đưa ra luật này lại liên quan đến sự negotiate giữa các đảng phái của hệ thống chính trị đa đảng. Do vậy, nếu chỉ nhìn thấy rằng lực lượng cảnh sát Anh không nghe lệnh Thủ tướng mà kết luận rằng nó hoạt động không dính gì đến đa đảng là khá hồ đồ.

  Thứ nhì, các đảng phái khác như Việt Tân hay Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đều có cương lĩnh của mình, bác có thể tham khảo trên trang web của họ. Tất nhiên có những vấn đề khó giải quyết như Hoàng Sa - Trường Sa, tôi nghĩ họ cũng chưa chắc giải quyết được rốt ráo hơn Đảng CSVN. Nhưng chỉ dựa vào 1-2 vấn đề như thế để kết luận "các ông cũng chả khác gì Đảng CSVN, vậy mọc ra thêm nữa làm gì cho thừa", thì một lần nữa bác lại hồ đồ mất rồi. Việt Nam còn bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, đâu phải chỉ có mỗi vấn đề tranh chấp lãnh hải lãnh thổ? Về kinh tế chẳng hạn, tôi thấy các đảng phái chủ trương kinh tế thị trường, lấy tư nhân làm chủ đạo chẳng hạn, chẳng hợp lý hơn chủ trương hiện nay của Đảng CSVN hay sao?

  Vả lại, khác với bác Người Quan Sát, tôi tin rằng sức mạnh của đa đảng nằm ở sự giám sát quyền lực chứ không phải ai lãnh đạo. Đảng CSVN có thể tiếp tục lãnh đạo cũng được, nhưng phải có một tổ chức độc lập giám sát các hoạt động của họ, bắt họ phải tuân thủ pháp luật và lên tiếng khi họ chọn phương án chưa được tối ưu. Để một đảng tự tung tự tác, tự hứa tự kiểm tra, không ăn quả lừa mới là lạ.

  [quote=Không phải Người quan sát]Nghe các bạn rân chủ thảo luận mới thấy thương các bạn. Tại sao mà các bạn cứ đòi hỏi một thứ mà chính các bạn cũng ko biết để làm gì?

  Admin thân mến của tôi, tam quyền phân lập và đa đảng chả liên quan dek gì đến nhau hết. Ở các nước văn minh, tòa án, quân đội và cả cảnh sát luôn được giữ độc lập, ko liên quan gì đến đảng phái. Trong vụ dẹp bạo loạn vừa rồi, cảnh sát London ko hề nghe lệnh Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ. Vì vậy, kể cả có đa đảng, thì đảng XYZ gì đó của admin, cũng đừng mong thò tay vào những thiết chế đó.

  Đa đảng để có cạnh tranh và lựa chọn lực lượng lãnh đạo. Muốn như vậy, đảng đối lập cũng phải có đường lối, chính sách rõ ràng chả khác gì đảng cầm quyền, để nhân dân còn nhìn vào đó mà so sánh. Thậm chí còn phải lập cả chính phủ bóng (shadow cabinet) riêng. Đảng đối lập chỉ trích chính phủ mà ko đưa ra được giải pháp của mình, sẽ bị báo chí và công luận cười cho vào mũi.

  Vậy quay lại câu hỏi khó cho các bạn: có đảng xong làm gì? Đảng XYZ của các bạn định đòi lại Hoàng Sa Trường Sa thế nào? định làm gì ra tiền thay cho bán dầu thô và bauxite? định đưa VN thành nước công nghiệp sau 20 năm nữa thế nào? vân vân... Chưa trả lời được, hoặc trả lời ú ớ chả hơn gì mấy ông CS, thì thôi ngồi yên đấy đi.

  Đa đảng trước 1989, chỉ là có thêm mấy ông phụ họa với đảng cầm quyền, vô tích sự nên phải dẹp. Đa đảng như các bạn đòi hỏi, cũng chỉ là có thêm mấy ông chửi bới đảng cầm quyền, cũng ko được tích sự gì hơn. Nước ta còn nghèo, đừng bày vẽ mấy thứ vô dụng như dzậy. Muốn chửi chính quyền, thì đã có Dân luận đây rồi mà???[/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=Không phải Người quan sát]

  Admin thân mến của tôi, tam quyền phân lập và đa đảng chả liên quan dek gì đến nhau hết. Ở các nước văn minh, tòa án, quân đội và cả cảnh sát luôn được giữ độc lập, ko liên quan gì đến đảng phái. Trong vụ dẹp bạo loạn vừa rồi, cảnh sát London ko hề nghe lệnh Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ. Vì vậy, kể cả có đa đảng, thì đảng XYZ gì đó của admin, cũng đừng mong thò tay vào những thiết chế đó. [/quote]

  Về nguyên tắc và ở các nước khác thì đúng như ý của KPNQS, song ở Việt Nam thì nhiều người còn có thói quen , hiểu biết và nhận thức còn bị hạn chế NÊN tam quyền phân lập và đa đảng có rất nhiều liên quan đến nhau . Do tự nhận mình là lực lượng lãnh đạo với chủ ý trấn áp người dân chọn có mong muốn người khác lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam tự phong luôn cho mình quyền chỉ huy cả Quốc Hội , Chính Phủ và Tư Pháp , có quyền cho về vườn bất cứ ai chống lại đường lối chủ trương của Đảng . Nếu không có Đảng khác ( mặc dù Đảng này không nắm quyền gì , nhưng có khả năng bảo vệ , yểm trợ cho các Đảng viên của mình khi bị vi phạm quyền lợi ) thì Đảng CS VN vẫn giữ thói quen cũ và hoành hoành bắt tam quyền thành nhất quyền mà không có tập thể nào trường kỳ đả phá được .
  Nhưng để có Đảng mới hoạt động có hiệu quả thì chính người dân phải tự hiểu mình đang có các quyền gì, nguyện vọng gì và có can đảm nêu ra nguyện vọng cũng như theo đuổi việc giữ các quyền đó. Hiện tại ở VN , có rất nhiều người không biết mình có những quyền gì nên khi được người khác nói ra họ có các quyền đó thì chính họ cũng chưa chuẩn bị ý thức để dùng quyền đó.

  Phản hồi: 

  Và trước khi có đa đảng và tam quyền phân lập thì cần có ngay những quyền con người như tự do báo chí, tự do ngôn luận, biểu tình, trưng cầu ý dân, tự do ứng cử và bầu cử minh bạch, ... Như vậy sẽ nâng cao dân trí, khuyến khích dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
  Dân sẽ tự nguyện tham gia trực tiếp việc nước và lựa ra cái đám công bộc ít nói dóc hơn Dũng.

  [quote=Admin][quote=Hoanglan]Vấn đề ở Việt Nam có lẽ nghiêm trọng hơn là việc đa đảng hay là độc đảng, vấn đề nằm ở chỗ, nếu có đa đảng (8 đảng như bên Trung Quốc) đi chăng nữa mà không có cơ chế tam quyền phân lập thì mỗi khi một đảng lên nắm chính quyền họ sẽ thâu tóm luôn cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo tôi, ở việt nam, ta nên đặt vấn đề là tách quyền tư pháp ra khỏi hành pháp, và thiết lập thể chế tam quyền phân lập trước khi đề cập đến đa đảng.[/quote]

  Tôi không đồng ý quan điểm tam quyền phân lập quan trọng hơn đa đảng. Sự tồn tại của đa đảng là nhằm tạo ra những tổ chức độc lập để buộc đảng cầm quyền phải tôn trọng pháp luật, thực thi tự do báo chí, tự do ngôn luận và cả tam quyền phân lập. Chuyện những quốc gia "đa đảng" như TQ hoặc VN trước kia mà cuối cùng chỉ có một đảng thâu tóm cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đó là vì họ đa đảng nhưng các đảng đã đánh mất tư cách độc lập với chính đảng cầm quyền. Các đảng kia thực ra chỉ là chân rết của đảng cầm quyền, với mục đích lừa mị dân chúng, đó không phải là thứ đa đảng chân chính. Muốn người dân được hưởng những quyền tự do dân chủ, muốn có một nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập, thì cần phải cải thiện tính độc lập trong hệ thống đa đảng giả danh đó. Nếu không thì tam quyền phân lập, tự do báo chí chỉ nằm trên giấy tờ...[/quote]

  Phản hồi: 

  Nghe các bạn rân chủ thảo luận mới thấy thương các bạn. Tại sao mà các bạn cứ đòi hỏi một thứ mà chính các bạn cũng ko biết để làm gì?

  Admin thân mến của tôi, tam quyền phân lập và đa đảng chả liên quan dek gì đến nhau hết. Ở các nước văn minh, tòa án, quân đội và cả cảnh sát luôn được giữ độc lập, ko liên quan gì đến đảng phái. Trong vụ dẹp bạo loạn vừa rồi, cảnh sát London ko hề nghe lệnh Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ. Vì vậy, kể cả có đa đảng, thì đảng XYZ gì đó của admin, cũng đừng mong thò tay vào những thiết chế đó.

  Đa đảng để có cạnh tranh và lựa chọn lực lượng lãnh đạo. Muốn như vậy, đảng đối lập cũng phải có đường lối, chính sách rõ ràng chả khác gì đảng cầm quyền, để nhân dân còn nhìn vào đó mà so sánh. Thậm chí còn phải lập cả chính phủ bóng (shadow cabinet) riêng. Đảng đối lập chỉ trích chính phủ mà ko đưa ra được giải pháp của mình, sẽ bị báo chí và công luận cười cho vào mũi.

  Vậy quay lại câu hỏi khó cho các bạn: có đảng xong làm gì? Đảng XYZ của các bạn định đòi lại Hoàng Sa Trường Sa thế nào? định làm gì ra tiền thay cho bán dầu thô và bauxite? định đưa VN thành nước công nghiệp sau 20 năm nữa thế nào? vân vân... Chưa trả lời được, hoặc trả lời ú ớ chả hơn gì mấy ông CS, thì thôi ngồi yên đấy đi.

  Đa đảng trước 1989, chỉ là có thêm mấy ông phụ họa với đảng cầm quyền, vô tích sự nên phải dẹp. Đa đảng như các bạn đòi hỏi, cũng chỉ là có thêm mấy ông chửi bới đảng cầm quyền, cũng ko được tích sự gì hơn. Nước ta còn nghèo, đừng bày vẽ mấy thứ vô dụng như dzậy. Muốn chửi chính quyền, thì đã có Dân luận đây rồi mà???

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]

  Tôi không đồng ý quan điểm tam quyền phân lập quan trọng hơn đa đảng. Sự tồn tại của đa đảng là nhằm tạo ra những tổ chức độc lập để buộc đảng cầm quyền phải tôn trọng pháp luật, thực thi tự do báo chí, tự do ngôn luận và cả tam quyền phân lập. Chuyện những quốc gia "đa đảng" như TQ hoặc VN trước kia mà cuối cùng chỉ có một đảng thâu tóm cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đó là vì họ đa đảng nhưng các đảng đã đánh mất tư cách độc lập với chính đảng cầm quyền. Các đảng kia thực ra chỉ là chân rết của đảng cầm quyền, với mục đích lừa mị dân chúng, đó không phải là thứ đa đảng chân chính. Muốn người dân được hưởng những quyền tự do dân chủ, muốn có một nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập, thì cần phải cải thiện tính độc lập trong hệ thống đa đảng giả danh đó. Nếu không thì tam quyền phân lập, tự do báo chí chỉ nằm trên giấy tờ...[/quote]

  Trong bài viết “Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền”, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, “để lạm quyền không xảy ra thì Hiến pháp đã được đặt cao hơn Nhà nước”.

  “Nếu vậy thì chúng ta chỉ còn biết nhắc lại cái điều sơ đẳng: “đa” là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ!” (Hà Sĩ Phu)

  Phản hồi: 

  Độc đảng sinh độc quyền.
  Độc quyền sinh độc tài.
  Độc tài sinh độc ác.
  Độc ác sinh đại tham.
  Đại tham sinh đại dục.
  Đại dục sinh đại dâm.
  Đại dâm sinh đại hối lộ,
  tham nhũng, buôn dân bán nước.
  ..............................
  Cho nên các đồng chí phải ráng nhớ:
  Chúng ta cùng là một đồng bọn
  Đảng trước mình sau.
  Đừng quá vì mình mà quên Đảng.
  Còn Đảng thì còn mình.
  Còn mình thì còn ăn hối lộ, bán nước bán dân.
  Mất Đảng thì mất mình.
  Mất mình thì còn đâu mà hối lộ, bán nước bán dân.

  Phản hồi: 

  [quote=Hoanglan]Vấn đề ở Việt Nam có lẽ nghiêm trọng hơn là việc đa đảng hay là độc đảng, vấn đề nằm ở chỗ, nếu có đa đảng (8 đảng như bên Trung Quốc) đi chăng nữa mà không có cơ chế tam quyền phân lập thì mỗi khi một đảng lên nắm chính quyền họ sẽ thâu tóm luôn cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo tôi, ở việt nam, ta nên đặt vấn đề là tách quyền tư pháp ra khỏi hành pháp, và thiết lập thể chế tam quyền phân lập trước khi đề cập đến đa đảng.[/quote]

  Tôi không đồng ý quan điểm tam quyền phân lập quan trọng hơn đa đảng. Sự tồn tại của đa đảng là nhằm tạo ra những tổ chức độc lập để buộc đảng cầm quyền phải tôn trọng pháp luật, thực thi tự do báo chí, tự do ngôn luận và cả tam quyền phân lập. Chuyện những quốc gia "đa đảng" như TQ hoặc VN trước kia mà cuối cùng chỉ có một đảng thâu tóm cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đó là vì họ đa đảng nhưng các đảng đã đánh mất tư cách độc lập với chính đảng cầm quyền. Các đảng kia thực ra chỉ là chân rết của đảng cầm quyền, với mục đích lừa mị dân chúng, đó không phải là thứ đa đảng chân chính. Muốn người dân được hưởng những quyền tự do dân chủ, muốn có một nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập, thì cần phải cải thiện tính độc lập trong hệ thống đa đảng giả danh đó. Nếu không thì tam quyền phân lập, tự do báo chí chỉ nằm trên giấy tờ...

  Phản hồi: 

  Tóm lược Hoanglan viết, “Cá nhân tôi xin đưa ra 3 phương án sau đây để cùng thảo luận:
  1) Mỗi một trí thức hãy truyền bá những giá trị phổ quát của loài người như là nhân quyền, dân chủ,...
  2) Mỗi một người hãy tìm cách lan truyền những thông tin đa chiều và đáng tin cậy về bất cứ vấn đề quan trọng nào của đất nước. ….
  3) Sẵn sàng dấn thân nếu thấy điều kiện đã cho phép và thấy cần thiết phải làm như vậy. Sự dấn thân và hy sinh của Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ,.. là rất cần thiết ...”
  Tôi (Nguyễn Tường Tâm) hoàn toàn đồng ý. Chính vì thế mà cá nhân tôi, trong hiểu biết hạn hẹp của mình, thường cố gắng viết một số bài, đặc biệt là một số bài về chuyên môn pháp lý để a/tăng cường sự hiểu biết của dân chúng về các quyền của họ, với trông đợi trước tiên họ đồng ý với những đòi hỏi của những nhà tranh đấu cho nhân quyền như các ls Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, hay Cù Huy Hà Vũ và nhiều vị khác nữa. Sau đó sẽ tới ngày họ ủng hộ những vị tranh đấu cho nhân quyền đó và kế nữa là họ sẽ tự đứng lên tranh đấu cho các nhân quyền của chính họ.
  b/mục đích thứ hai của những bài phân tích về chuyền môn chính trị và pháp lý như thế cũng rất cần thiết để “GIÁO DỤC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ” của những cán bộ tư pháp của nhà nước như các lãnh đạo bộ công an, các lãnh đạo bộ tư pháp, các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát và các chánh án kể cả chánh án tòa án nhân dân tối cao. Mục đích giáo dục cho những người này cũng rất cần thiết vì “trong thâm tâm mình, ai cũng có một chút điểm lương tâm”, phải giúp họ hiểu được họ “DỐT” ở điểm nào. Nếu trong hoàn cảnh ngày nay vì miếng cơm manh áo họ phải quên cái “điểm lương tâm” của họ đi, thì ít ra cũng hy vọng họ sẽ không hành động tàn bạo quá cái cần thiết cho miếng cơm manh áo của họ.

  Vì suy nghĩ như thế mà lâu nay tôi viết và cũng hy vọng ngày càng có thêm nhiều vị thức giả viết, phân tích về những vấn đề liên hệ.
  Còn hơn là chúng ta ngồi bó gối, nhìn “đêm đen”?

  Phản hồi: 

  [quote="Không phải Người quan sát "]Nếu làm được cho tốt, thì có nhẽ là ngay cả tôi cũng ủng hộ đấy. Nhưng khốn nỗi, lấy đâu ra? Hỏi thì các bạn rân chủ sẽ kêu là cứ đòi cho được đa đảng đã, đòi rồi kiểu gì cũng sẽ có đảng. Hỏi tiếp, có đảng rồi làm gì nữa ?- lại tắc tị [/quote]

  Đa đảng chỉ là điều kiện ắt có. Độc đảng dứt khoát không thể mang lại dân chủ khi tam quyền phân lập không được thực thi, từ đó nảy sinh bệnh tham nhũng, bệnh thành tích nhờn thuốc và vô phương cứu chữa.

  Phản hồi: 

  [quote=Thắc mắc]Điều 4 của HP chỉ ghi là đảng CSVN "là lực lượng lãnh đạo" chứ "không" hề khẳng định :
  - là lực lượng lãnh đạo "duy nhất"
  - cấm đa đảng.[/quote]
  Đúng, là lãnh đạo cao nhất nhưng không phải là Duy Nhất. Mà lãnh đạo cao nhất thì có thể có các Osin, culi theo hầu là các Đảng phái khác. Hệ quả, khi ông chủ muốn nhân viên giải tán thì nhân viên giải tán thôi.

  Phản hồi: 

  Vấn đề ở Việt Nam có lẽ nghiêm trọng hơn là việc đa đảng hay là độc đảng, vấn đề nằm ở chỗ, nếu có đa đảng (8 đảng như bên Trung Quốc) đi chăng nữa mà không có cơ chế tam quyền phân lập thì mỗi khi một đảng lên nắm chính quyền họ sẽ thâu tóm luôn cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo tôi, ở việt nam, ta nên đặt vấn đề là tách quyền tư pháp ra khỏi hành pháp, và thiết lập thể chế tam quyền phân lập trước khi đề cập đến đa đảng.

  Phải có tam quyền phân lập thì mới hạn chế được sự chuyên quyền của mấy ông hành pháp. Các nhà tham gia tư pháp thì nhất thiết không được tham gia đảng phái nào cả. Vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ cho thấy ngay là chưa xử đã biết ông Vũ thua, vì ông Vũ kiện cái cơ chế độc đảng và kiện mấy ông đảng viên CS chóp bu, trong khi phiên tòa xử ông Vũ lại toàn là mấy ông đảng viên CS. Cho nên ngay từ đầu ông Vũ đã đòi thay toàn bộ thành phần điều hành của phiên tòa. Đó là đòi hỏi dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập, hoàn toàn chính đáng!

  Hiện tại, ta không thể nào đòi được đảng CS từ bỏ quyền lãnh đạo của họ, trừ phi ta xuống đường làm cách mạng màu như ở Đông Âu hay Ả Rập. Bởi vì đơn giản là đảng cộng sản Việt Nam là của giai cấp bần cùng trong xã hội, thực chất là giai cấp nông dân, đổi tý màu thành công nhân, nhưng tư tưởng thì vẫn là tiểu nông làng xã. Họ không muốn mất thậm chí là một ít phân gio của họ chứ chưa nói là quyền lực to như cục vàng mà họ cũng vất vả lắm mới kiếm được. Nói trắng ra là đảng CS là đảng của những tay liều lĩnh và không có gì để mất. Đấu với những tay như vậy thì không có lý luận nào áp dụng cho được. Lý luận của những tay đó là nếu anh nói nhẹ thì nó không để ý, nếu anh nói đúng chỗ sai của nó thì nó giơ nắm đấm và buộc anh phải im miệng (và đạp vào mặt anh nếu cần). Những vụ xử các nhà bất đồng chính kiến vừa qua đều cho thấy cách hành xử của đảng CS đúng là cả vú lấp miệng em như vậy.

  Tóm lại, các nhà trí thức chân chính cần và các nhà bất đồng chính kiến cần phải làm gì trước bản chất tiểu nông đó của đảng CS? Đây là vấn đề lớn và cần sự thảo luận nghiêm chỉnh của nhiều người. Cá nhân tôi xin đưa ra 3 phương án sau đây để cùng thảo luận:

  1) Mỗi một trí thức hãy truyền bá những giá trị phổ quát của loài người như là nhân quyền, dân chủ,.. cho những người xung quanh mình, hãy làm cho những người bên cạnh bạn cũng có những suy nghĩ và phản biện độc lập như của bạn. Nói cách khác, bạn hãy tìm mọi cách để khai sáng những người xung quanh.
  2) Mỗi một người hãy tìm cách lan truyền những thông tin đa chiều và đáng tin cậy về bất cứ vấn đề quan trọng nào của đất nước. Với những người tiếp cận được internet thì việc này khá dễ dàng, những trang như là anhbasam.wordpress.com hay boxitvn.net đã làm rất tốt vai trò đó. Còn những nông dân, công nhân không tiếp cận được internet thì sao?? Chúng ta hãy nối rộng vòng tay truyền bá những thông tin cần thiết cho họ, (tất nhiên là phải cảnh gíac trước thủ đoạn của các công an chìm, nổi). Hãy tin rằng họ có thể được khai sáng nếu chúng ta kiên trì, bền bỉ.
  3) Sẵn sàng dấn thân nếu thấy điều kiện đã cho phép và thấy cần thiết phải làm như vậy. Sự dấn thân và hy sinh của Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ,.. là rất cần thiết và đã góp phần thức tỉnh lương tri của nhiều người và góp phần phơi bày bản chất của một chế độ toàn trị cộng sản với những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được nếu không thay nó bằng một chế độ dựa trên nền tảng tam quyền phân lập.

  Phản hồi: 

  Nghe cái thuyết "lưỡng đảng" thấy ngây thơ (nếu không muốn nói là ngô nghê, mộng du hoang tưởng, comment lặp đi lặp lại hoài). Nên nhớ hồi 1988 Việt Nam có đến "tam đảng" đấy, hiện nay Trung Quốc có tới "bát đảng" đấy, nhưng độc tài vẫn hoàn độc tài.

  Dân chủ phụ thuộc vào việc chấm dứt não trạng độc tài phát xít phản tự nhiên, tôn trọng sự đa nguyên, đa dạng chứ không phụ thuộc vào lưỡng đảng hay tam đảng hay bát đảng. Não trạng độc tài, bạo lực vẫn sâu đậm thì "lưỡng" hay "bát" cũng chẳng để làm gì. Còn nếu đã tôn trọng đa nguyên thì 2 đảng chứ 200 đảng cũng chẳng vấn đề gì, lá phiếu sẽ quyết định đảng nào xứng đáng tồn tại, đảng nào nên giải tán.

  Phản hồi: 

  Bác admin này, tôi cũng muốn xem Đảng XYZ của bác cạnh tranh công khai thế nào?

  - Có bao nhiêu người ủng hô? ko đủ số chữ ký nhất định thì hồ sơ thành lập xếp xó.

  - Nguồn tài chính lấy từ đâu? đừng có là quỹ ủng hộ của đồng bào hải ngoại nhé, đảng chính trị mà nhận tiền nước ngoài là đi hết cả răng đấy.

  - Thành phần, lực lượng, lãnh đạo là ai? Đừng có hâm như Vũ, hèn như Định, ảo tưởng như Trung, hay luẩn quẩn như Kiểng.

  - Cương lĩnh hoạt động thế nào? Cái này là quan trọng nhất, có cách gì để chống lạm phát, khôi phục tăng trưởng kinh tế, rồi lấy lại Trường Sa Hoàng Sa trong năm mười năm tới, thì mời nói ra.

  Nếu làm được cho tốt, thì có nhẽ là ngay cả tôi cũng ủng hộ đấy. Nhưng khốn nỗi, lấy đâu ra? Hỏi thì các bạn rân chủ sẽ kêu là cứ đòi cho được đa đảng đã, đòi rồi kiểu gì cũng sẽ có đảng. Hỏi tiếp, có đảng rồi làm gì nữa ?- lại tắc tị .

  Vì thế, khi bạn Đài, bạn Vũ và các bạn rân chủ khác cứ nhắm mắt đòi đa đảng, thì câu trả lời đúng vẫn sẽ là VN hiện tại ko phù hợp để thực hiện đa đảng. Vì các bạn có đảng dek đâu mà đòi ???

  Phản hồi: 

  Tại sao nhất định chỉ có hai đảng ? Hai đảng thống trị nền chính trị hay là chỉ có duy nhất hai đảng ? Bác căn cứ vào lưỡng đảng bên Mỹ à ? Bên Mỹ có nhiều đảng nhưng chỉ có hai đảng thống trị nền chính trị Mỹ vì cách bỏ phiếu đa số đơn (ai nhiều phiếu nhất là thắng).
  Nếu chỉ xét về khuynh hướng kinh tế thì chủ yếu chỉ có hai thái cực là tả và hữu.
  Nếu xét về tư tưởng, khuynh hướng chính trị thì có nhiều trường phái khác nhau kể cả các đảng xã hội.

  " Cần kiên trì, ôn hòa và hợp tác để làm chuyển biến các nhà lãnh đạo " : bác có quá ... lạc quan không ? Bạn Đợi Chờ bao lâu rồi ?

  [quote=Đợi Chờ]Lý luận và thực tế có một khoảng cách. Thời gian, sự quyết tâm và một lộ trình dân chủ phù hợp với tình trạng độc đảng hiện nay sẽ dần đần đưa dân tộc VN bước vào thời đại dân chủ lưỡng đảng. Đương nhiên mọi người VN - bất kể khuynh hướng chính trị - cần phải nhận thức cần giữ xã hội được ổn định hay " Việc nhân nghĩa cốt ở an dân" theo Nguyễn Trãi.
  Mọi mơ ước cách mạng bông lài ngoài đường phố, dân chủ tiệm tiến đều tan tành và hiện nay các nhà dân chủ hầu như không thể hoạt động được - ngoại trừ những nhà hoạt động ôn hòa. Cần kiên trì, ôn hòa và hợp tác để làm chuyển biến các nhà lãnh đạo, tạo ra được tự diễn biến hòa bình để phân hóa đảng cộng sản thành lưỡng đảng.
  Không ít người nghĩ tự diễn tiến hòa bình làm sụp đổ đảng cộng sản. Nghĩ thế là sai lầm: tự diễn biến hòa bình môt cách kiểm soát sẽ làm đảng cộng sản trường tồn mãi mãi. Lý do là đảng cộng sản sẽ dần dần phân hóa - trước là hai phe - thành lưỡng đảng và một hệ thống dân chủ lưỡng đảng sẽ tồn tại mãi mải.
  Vị trí và chỗ đứng của các nhà dân chủ là ở sự mở rộng đảng để hòa hợp dân tộc và tùy vào chính thái độ của nhà dân chủ có hướng tới sự hợp tác với đảng hay không.
  TQ cũng đang đầy rẫy những bất ổn xã hội do tính độc quyền, không có cạnh tranh của đảng cộng sản. Không có lối thoát nào ngoại trừ lộ trình dân chủ do Đợi Chờ đề nghị. Chỉ khi nào Việt Nam và Trung Quốc song hành trên đường cải cách dân chủ mới giúp TQ Hãy quên đi mộng cướp biển tham tàn trong bài hát Người con gái Việt Nam – Sáng tác & trình bày: Dzuy Linh.[/quote]

  Phản hồi: 

  Lý luận và thực tế có một khoảng cách. Thời gian, sự quyết tâm và một lộ trình dân chủ phù hợp với tình trạng độc đảng hiện nay sẽ dần đần đưa dân tộc VN bước vào thời đại dân chủ lưỡng đảng. Đương nhiên mọi người VN - bất kể khuynh hướng chính trị - cần phải nhận thức cần giữ xã hội được ổn định hay " Việc nhân nghĩa cốt ở an dân" theo Nguyễn Trãi.
  Mọi mơ ước cách mạng bông lài ngoài đường phố, dân chủ tiệm tiến đều tan tành và hiện nay các nhà dân chủ hầu như không thể hoạt động được - ngoại trừ những nhà hoạt động ôn hòa. Cần kiên trì, ôn hòa và hợp tác để làm chuyển biến các nhà lãnh đạo, tạo ra được tự diễn biến hòa bình để phân hóa đảng cộng sản thành lưỡng đảng.
  Không ít người nghĩ tự diễn tiến hòa bình làm sụp đổ đảng cộng sản. Nghĩ thế là sai lầm: tự diễn biến hòa bình môt cách kiểm soát sẽ làm đảng cộng sản trường tồn mãi mãi. Lý do là đảng cộng sản sẽ dần dần phân hóa - trước là hai phe - thành lưỡng đảng và một hệ thống dân chủ lưỡng đảng sẽ tồn tại mãi mải.
  Vị trí và chỗ đứng của các nhà dân chủ là ở sự mở rộng đảng để hòa hợp dân tộc và tùy vào chính thái độ của nhà dân chủ có hướng tới sự hợp tác với đảng hay không.
  TQ cũng đang đầy rẫy những bất ổn xã hội do tính độc quyền, không có cạnh tranh của đảng cộng sản. Không có lối thoát nào ngoại trừ lộ trình dân chủ do Đợi Chờ đề nghị. Chỉ khi nào Việt Nam và Trung Quốc song hành trên đường cải cách dân chủ mới giúp TQ Hãy quên đi mộng cướp biển tham tàn trong bài hát Người con gái Việt Nam – Sáng tác & trình bày: Dzuy Linh.

  Phản hồi: 

  Bất kỳ người dân nào cũng có quyen bàn luận ( tuyên truyền) với nhau về cái hay , cái tốt của xã hội đa đảng , một đảng , hay không cần một đảng nào tùy theo hiểu biết của từng người. Đại biểu Quốc hội là người do dân chọn phải lắng nghe và nắm bắt các ý kiến , nguyện vọng của người dân để tiếp tục đem ra nghị trường thảo luận và có thể thêm điều này , bỏ điều nọ trong Hiến Pháp . Về nguyên tắc , dân từng bàn về việc có điều 4 thì dân cũng có quyền bàn về việc bỏ điều 4 , dân đã từng bàn về đa đảng hay một đảng và đó là việc bàn luận hợp lý của người dân . Dân biết , dân bàn là một việc đương nhiên , kẻ nào không cho dân bàn , gán tội cho dân chống lại Hiến pháp khi bàn phải bỏ điều này , điều kia trong HP là kẻ phản dân , hại nước và chống lại phương châm dân biết , dân bàn , dân làm và dân kiểm tra . Nếu dân không bàn với nhau công khai thì các cán bộ , các đại biểu quốc hội sẽ không biết được mong muon , tâm tư , nguyện vọng của người dân và nhưng cán bộ , đại biểu sẽ trở thành kẻ vô dụng .

  Phản hồi: 

  [quote=Admin][quote=Hỏi ý kiến]" Công dân Việt Nam có quyền kiến nghị về việc xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng không?

  Kiến nghị xây dựng hệ thống chính trị đa đảng có phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam không? Có vi phạm Điều 4 Hiến pháp không? "

  Các bác Kép Tư Bền, Whitebear, Phan Sơn (psonkhanh), Tháng Chạp, Phạm Văn Điệp, Ni Ni, Tom Cat có thể cho ý kiến về hai câu hỏi trên được không ?[/quote]

  Về lý mà nói, "kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" không đồng nghĩa với việc "chống lại Đảng CSVN", hay "tiêu diệt Đảng CSVN". Đảng CSVN hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại và vững mạnh trong hệ thống chính trị đa đảng, nhất là khi họ đang có số lượng đảng viên đông đảo, kinh nghiệm hoạt động phong phú hơn hẳn các đảng phái chính trị khác.

  "Kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" cũng không mâu thuẫn với điều 4 hiến pháp: Đảng CSVN vẫn có khả năng tiếp tục cầm quyền trong hệ thống chính trị đa đảng.

  Nhưng Đảng ta, vốn rạng ngời mà không chói lóa, được toàn bộ dân tộc Việt Nam gửi gắm niềm tin, biết thừa rằng nếu để Đảng XYZ cạnh tranh công khai là mình... thua, nên "kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" trở thành... chống Đảng CSVN, chống lại sự lãnh đạo của Đảng. Giống như một gã cụt trên chiếu vật làng, gã thừa hiểu rằng bao năm nay mình vô địch là bởi bắt cả làng phải chơi theo luật riêng của mình, đổi luật khác công bằng hơn là mình teo.

  Vì thế đa đảng = phản động = chống Đảng CSVN, đơn giản và dễ hiểu, phải không ạ?[/quote]

  Đảng CSVN có chân rết khắp nơi trong xã hội, nắm được quân đội và công an thông qua các tập đoàn công ty. Họ có ảnh hưởng rất rộng trong xã hội cho nên ngay bây giờ giả sử có đa đảng, tôi cho rằng họ vẫn thắng cử trong vài nhiệm kỳ đầu.
  Vấn đề là khi đa đảng, họ sẽ khó nói dóc mà vẫn có tất cả các báo chí tung hô. Họ làm bậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật (điều 4 HP chưa luật hóa). Mấy chục năm nay họ độc quyền tuyệt đối cho nên chắc chắn phạm nhiều sai lầm và tội lỗi. Nếu đa đảng, phải có ân sá toàn quốc bởi cấp lãnh đạo trong trung ương đảng CS, khó kiếm ra người sạch sẽ (sâu bọ cả).

  Phản hồi: 

  [quote=Thắc mắc]

  Theo tuyên bố của các vị lãnh đạo thì Việt Nam là một nước pháp quyền phải không ạ, tức mọi người, mọi lực lượng phải tuân theo hiến pháp (kể cả luật pháp).

  Như vậy cụ thể trong hiến pháp và luật pháp, có điều luật nào cấm đa đảng không? Trước đây thời các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, chẳng phải là có đảng dân chủ của bác Phạm Văn Điệp là gì? [/quote]

  Trả lời phỏng vấn RFA, ông CHHV đã giải thích một khi Hiến pháp hiện nay “không có bất kỳ câu nào, từ nào, quy định nào” cho thấy ĐCSVN và những tổ chức tiền thân trước đó là đảng phái chính trị duy nhất thì mặc nhiên phải có đảng phái chính trị khác.

  Ông nói: “Tức là ngay Hiến pháp cũng đã khẳng định, ở Việt Nam, chế độ đa đảng vẫn luôn tồn tại và tồn tại trước hết ở trong Hiến pháp”.

  Một khi vấn đề đã tồn tại trong Hiến pháp, theo ông không còn lý do để né tránh hay cấm đoán đa nguyên đa đảng:

  Để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, thì Tôi - CHHV - khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam!

  Phản hồi: 

  [quote=Admin][quote=Hỏi ý kiến]" Công dân Việt Nam có quyền kiến nghị về việc xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng không?

  Kiến nghị xây dựng hệ thống chính trị đa đảng có phải là chống lại đảng cộng sản Việt Nam không? Có vi phạm Điều 4 Hiến pháp không? "

  Các bác Kép Tư Bền, Whitebear, Phan Sơn (psonkhanh), Tháng Chạp, Phạm Văn Điệp, Ni Ni, Tom Cat có thể cho ý kiến về hai câu hỏi trên được không ?[/quote]

  Về lý mà nói, "kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" không đồng nghĩa với việc "chống lại Đảng CSVN", hay "tiêu diệt Đảng CSVN". Đảng CSVN hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại và vững mạnh trong hệ thống chính trị đa đảng, nhất là khi họ đang có số lượng đảng viên đông đảo, kinh nghiệm hoạt động phong phú hơn hẳn các đảng phái chính trị khác.

  "Kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" cũng không mâu thuẫn với điều 4 hiến pháp: Đảng CSVN vẫn có khả năng tiếp tục cầm quyền trong hệ thống chính trị đa đảng.

  Nhưng Đảng ta, vốn rạng ngời mà không chói lóa, được toàn bộ dân tộc Việt Nam gửi gắm niềm tin, biết thừa rằng nếu để Đảng XYZ cạnh tranh công khai là mình... thua, nên "kêu gọi xây dựng hệ thống chính trị đa đảng" trở thành... chống Đảng CSVN, chống lại sự lãnh đạo của Đảng. Giống như một gã cụt trên chiếu vật làng, gã thừa hiểu rằng bao năm nay mình vô địch là bởi bắt cả làng phải chơi theo luật riêng của mình, đổi luật khác công bằng hơn là mình teo.

  Vì thế đa đảng = phản động = chống Đảng CSVN, đơn giản và dễ hiểu, phải không ạ?[/quote]

  Xin hỏi các bạn độc giả DL, Admin, Phan Sơn, Phạm Văn Điệp, Whitebear, Kép Tư Bền, ...

  Theo tuyên bố của các vị lãnh đạo CSVN thì VN là một nước pháp quyền phải không ạ, tức mọi người, mọi lực lượng phải tuân theo hiến pháp (kể cả luật pháp).

  Như vậy cụ thể trong hiến pháp và luật pháp, có điều luật nào cấm đa đảng không ? Trước đây thời các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, chẳng phải là có đảng dân chủ của bác Phạm Văn Điệp là gì ?

  Điều 4 của HP chỉ ghi là đảng CSVN "là lực lượng lãnh đạo" chứ "không" hề khẳng định :
  - là lực lượng lãnh đạo "duy nhất"
  - cấm đa đảng

  Như vậy căn cứ vào HP của nhà nước pháp quyền CHXHCN VN, về mặt "pháp lý" VN ta "có thể" đa đảng được không ?

  Những tuyên bố của các vị lãnh đạo ví dụ của các ông Đinh Thế Huynh, ông Nguyễn Phú Trọng về việc không chấp nhận đa đảng, có vi phạm hiến pháp và luật pháp của nước ta không ?

  Tham khảo :

  Điều 4

  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Pages