Xích Tử - Đảng lãnh đạo quân đội, công an thuộc kiểu chính trị gì?

 • Bởi Khách
  01/08/2011
  0 phản hồi

  Xích Tử

  Trong một entry của tôi trên danluan.org về những điểm kỳ dị trong Điều lệ Đảng CSVN, một bạn đọc đã phản ứng rằng nếu những luật lệ ở Việt Nam có do những chuyên gia giỏi ở các đại học danh tiếng thế giới như Havard, Cambridge…soạn thảo mà giao cho một đảng thực hiện thì cũng là độc tài thôi và khuyên nên im lặng giữ hơi là hơn.

  Dù bạn ấy thuộc chính kiến nào thì sự phản ứng đó cũng chí tình chí lý. Có điều, vì sống và làm việc trong nước, chứng kiến “Thế sự suy di nhân sự cải; Kỷ xứ tang điền biến thương hải”(Nguyễn Du) mấy chục năm qua, buồn vì sự bế tắc không thể thay đổi được với kỹ thuật chính trị hiện hành (mượn ý của Malaparte trong Kỹ thuật đảo chính), đôi khi tôi cũng muốn viết vài điều, chứ không lập ngôn trước tác gì, nhất là trên mạng.

  Thì cũng là chuyện cũ đã nói, điều lệ là chuyện nội bộ của đảng, nhưng tập thể trí tuệ và đạo đức văn minh đó lại dài tay qui định luôn cả việc lãnh đạo cả xã hội, điều lệ hoá cả quyền lãnh đạo đó mà không hỏi ý kiến những công dân và các tổ chức quyền lực nhà nước, các tổ chức xã hội bị lãnh đạo. Khi làm việc kỳ dị ấy, người ta dựa vào điều 4 của Hiến pháp. Thế nhưng quá trình tạo nên điều 4, như đã biết, là một quá trình kỹ thuật đặc thù thể hiện lịch sử chính trị Việt Nam từ khi đảng cướp chính quyền, hoàn toàn không tuân theo thể thức dân chủ hoặc phản ánh thực tế dân nguyện nào.

  Dựa vào kết quả của hành động có tính kỹ thuật chính trị đó, đảng dành lấy quyền lãnh đạo quân đội và công an, tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện thông qua chính sách, đường lối, nhân sự, ngân sách quốc phòng, hệ thống chỉ huy và tham mưu từ cấp chiến lược đến chiến thuật, thông qua hệ thống cấp uỷ/chính uỷ/ chính trị viên trong các cấp đơn vị quân đội và công an.

  Những cái ấy không khó hiểu trong việc phân tích các thành tố nội tại của một hệ thống chính trị một đảng. Tuy nhiên, từ kiểu cấu trúc đó, chức năng của nền quốc phòng, của các lực lượng vũ trang sẽ bị biến thái đi một cách khác lạ, không giống ai, và kỳ dị. Lâu nay chúng ta đã nghe nói quân đội, công an trung với đảng, bảo vệ đảng, còn đảng còn mình v.v..; đó là những cái khác của Việt Nam. Nếu so sánh với các kiểu tổ chức xã hội quá khứ cũng như hiện đại, những chức năng cùng với cấu trúc đang nói của các bộ phận trong hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt là quân đội và công an, có màu sắc gần gũi với hình thái mafia phương Tây hoặc thảo khấu phương Đông; nó chưa đạt đến trình độ văn minh của giai đoạn hình thành quốc gia, dân tộc và nhà nước nhân dân đa giai cấp.

  Và điểm kỳ dị ấy cũng cần phải nói thên dù bạn khuyên không nên nói.

  Xích Tử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi