Hà Huy Sơn - Cáo trạng truy tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có 12 điểm sai lệch so với hồ sơ của vụ án

 • Bởi Admin
  15/07/2011
  23 phản hồi

  Hà Huy Sơn

  Thưa các quí vị, những người có trách nhiệm liên quan, những người quan tâm đến vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị truy tố theo điểm c, khoản 1, điều 88 Bộ luật hình sự “Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,

  Tôi luật sư Hà Huy Sơn, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng đáng tiếc tôi đã không thể thực hiện được trọn vẹn công việc bào chữa của mình tại phiên tòa. Chính vì vậy, tôi đã không có điều kiện để công bố nội dung bài bào chữa của mình tại tòa. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kháng cáo, đến nay theo điều 242, Bộ luật tố tụng hình sự “Thời hạn xét xử phúc thẩm” thì đã quá thời hạn mà Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao chưa ra thông báo về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm. Việc công bố một phần nội dung bài bào chữa của tôi (dự định tại phiên sơ thẩm 4/4/2011) vào thời điểm này là cần thiết để góp phần yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng phải đảm bảo tính khách quan của vụ án.

  Tôi xin dẫn ra dưới đây 12 điểm chứng cứ trong cáo trạng sai lệch so với hồ sơ của vụ án:

  Điểm thứ Nhất: Cáo trạng trang 02 ghi: “+ Bài “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền”, Vũ trả lời phỏng vấn đài Châu Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010. Vũ xuyên tạc, phỉ báng chính quyền bằng lời lẽ:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước chi vào những việc thậm chí có thể gọi là mafia. Tức là dùng vào những việc hoàn toàn khuất tất, chống lại lợi ích của nhân dân”.

  Cáo trạng:hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia...

  Sau từ Mafia là “dấu chấmViện Kiểm sát lại làm sai lệch bằng “dấu ba chấm” và cắt xén làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  Điểm thứ Hai: Tiếp trong + Bài "Phải đa đảng mới chống được lạm quyền":

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày, để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, từ quyền tài sản cho đến những quyền cơ bản khác thì tôi - Cù Huy Hà Vũ - khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam!”.

  Cáo trạng:để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày... thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam” (BL 141, 148, 227 đến 237, 255 ).

  Viện kiểm sát cắt xén và thay bằng "dấu ba chấm " làm cho nội dung của câu này bị sai lệch.

  Điểm thứ Ba: Cáo trạng trang 02: “+ Bài: "Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”.

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Tóm lại, việc duy trì cho Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước không khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp của một nhóm nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa!”.

  Cáo trạng: “...Tóm lại, việc duy trì cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước không khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa”.

  Viện kiểm sát đã cắt bỏ cụm từ “độc quyền” thay bằng “tiếp tục” và bỏ từ “g씓tuyệt” của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm thay đổi nội dung bài phỏng vấn.

  Điểm thứ Tư: Cáo trạng tiếp:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Nhân đây một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, H hợp, hoà giải dân tộc sẽ lại trở thành Lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước”.

  Cáo trạng:Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ trở thành lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước...”. (BL 140, 141, 170 đến 174, 238 đến 242, 260 đến 269, 909 đến 1144 đến 1147).

  Viện Kiểm sát làm sai lệch: “sẽ lại trở thành” thành sẽ trở thành” và bỏ chữ viết hoa “Hòa hợp” và “Lừa dối” thành chữ viết thường làm thay đổi nội dung phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  Điểm thứ Năm: Cáo trạng trang 02 + Bài: "TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện Thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp":

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà đảng đã không “chính danh” thì quyết không thể “lãnh đạo” bất kỳ ai!”.

  Cáo trạng:“...Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà Đảng đã không “chính danh” thì không thể lãnh đạo bất kì ai”.

  Viện Kiểm sát thay đổi nội dung phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bỏ dấu ngoặc kép “lãnh đạo”.

  Điểm thứ Sáu:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ:

  VOA: Thế nhưng như Tiến sĩ đã phân tích, mọi thứ đều do Đảng cộng sản nắm, kể cả Quốc hội, thì làm sao việc thay đổi độc quyền lãnh đạo của đảng này lại có thể diễn ra được?

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Không có gì là không thể. Trước hết phải xem Điều 4 Hiến pháp có lý không đã. Nếu không có lý thì xóa bỏ là chuyện hoàn toàn bình thường.

  Nguyên văn Điều 4 Hiến pháp là: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

  Ỏ đây có nhiều phi lý đến cùng cực.

  Thứ nhất, “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” mà Nhà nước là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, tức gồm Quốc hội. Nghĩa là đảng lãnh đạo Quốc hội.

  Thế nhưng, cũng vẫn Điều 4 Hiến pháp ghi: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” thì điều này có nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam phải tuân thủ Điều 83 Hiến pháp theo đó “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp”.

  Nghĩa là trên Quốc hội không còn cơ quan quyền lực nào khác có thể lãnh đạo, có thể ra lệnh cho Quốc hội, đồng nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu sự lãnh đạo của Quốc hội, bởi nếu ngược lại thì Điều 83 Hiến pháp đã phải ghi: “Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao thứ Nhì của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sau Đảng cộng sản Việt Nam”.

  Thứ hai, vẫn theo Điều 4 Hiến pháp, Đảng cộng sản Việt Nam được quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội là vì đảng là “đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

  Thế nhưng “đại biểu” phải là kết quả của bầu cử. Thực vậy, “đại” là đại diện”, “biểu” là biểu quyết, “đại biểu” là đại diện được lựa chọn thông qua biểu quyết, tức thông qua bầu cử. Thú thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nghe Đảng cộng sản Việt Nam hay ai đó nói rằng trong cuộc bầu cử X, Y, Z nào đó đảng được “giai cấp công nhân”, “nhân dân lao động” và “cả dân tộc” bầu làm “đại biểu”cho bản thân.

  Đến như các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội mà bản thân tôi, Cù Huy Hà Vũ, với tư cách là công dân trực tiếp bầu ra, còn chưa bao giờ được Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, thành phố Hà Nội là nơi tôi cư trú thông báo để tôi có thể tham gia thì lấy đâu ra các cuộc họp hay đại hội của “giai cấp công nhân”, của “nhân dân lao động”, của “cả dân tộc” để bầu Đảng cộng sản Việt Nam làm “đại biểu” cho mình!

  Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà đảng đã không “chính danh” thì quyết không thể “lãnh đạo” bất kỳ ai!

  Tóm lại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ.

  Người Việt Nam có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính” mà Trời ở đây chính là Nhân dân thì dù nguồn gốc là do Đảng cộng sản chọn hay theo ngôn từ của đảng, “cơ cấu” đi chăng nữa Quốc hội cũng phải sớm thôi là công cụ của đảng và trở lại thiên chức “đại biểu cao nhất của Nhân dân” để làm cái việc phế bỏ này, cho dù có khổ tâm”.

  Cáo trạng:Vũ khẳng định: “Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ...”. (BL 139, 140, 148, 164 đến 167, 213 đến 226, 277 đến 286, 333 đến 342, 654 đến 675, 696 đến 702, 744 đến 753, 1148 đến 1152).

  Để kết luận"Tóm lại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ.", Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời, phân tích rất dài khi trả lời một câu hỏi của đài VOA. Trong khi Viện kiểm sát trích dẫn một kết luận cụt ngủn, chẳng có lý lẽ, chẳng có phân tích để buộc tội đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  Điểm thứ Bảy:

  Cáo trạng trang 03 + Bài: "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt nam cộng hòa”: (Gửi Quốc hội Việt Nam)

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Trớ trêu thay, ban lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất sau 30 năm chiến tranh chẳng những đã không học tập tấm gương Hòa giải dân tộc của Hồ Chí Minh, mà ngược lại, còn khoét sâu vết thương của Dân tộc bằng việc tập trung “cải tạo” trong nhiều năm trời cả trăm nghìn quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng hòa, bằng kỷ niệm liên tục 35 năm nay “Ngày giải phóng Miền Nam” đậm chất “thắng – thua”… đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào “tội xâm phạm an ninh quốc gia”!

  Cáo trạng: “ ...Tiếc thay cho ban lãnh đạo nước Việt nam thống nhất đã không làm được như thế mà ngược lại - phải nói thật - còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm nhìn quân nhân viên chức Việt Nam cộng hòa, ....đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia.”(BL138, 139, 148, 156, 157, 158, 303, 304, 329 đến 331, 431 đến 460).

  "cải tạo" ông Vũ cũng dùng dấu ngoặc kép để phê phán tính chất cải tạo.

  Điểm thứ Tám:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: "trong nhiều năm trời"

  "còn khoét sâu vết thương của Dân tộc"

  Cáo trạng: "trong hàng năm trời"

  "còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da"

  Viện kiểm sát đã làm thêm, thay đổi nhiều điểm, rất nghiêm trọng làm sai lệch nội dung của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như thay: “nhiều năm” thành “hàng năm”, “khoét sâu” thành “sát muối”, “của Dân tộc” thành “chiến tranh chưa kịp lên da”.

  Điểm thứ Chín:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: "đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào “tội xâm phạm an ninh quốc gia”.

  Cáo trạng:"đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia".

  Viện kiểm sát lại tiếp tục làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  Điểm thứ Mười: Cáo trạng trang 03 trong "Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ":

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: không hề có cụm từ "chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay" cũng như không có cụm từ "Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam ". (Bút lục hồ sơ từ 32 -38 Cáo trạng thì ghi bút lục 142, 198 đến 201, 255).

  Cáo trạng: "...chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngày càng trở LÊN thối nát...", “...Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam...” (BL 142, 198 đến 201, 255).

  Điểm thứ Mười một: Cáo trạng viết trong + Bài “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân.

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp đồng lòng hại dân, ngược 180 độ với Hiến pháp tại Điều 2: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và Điều 3: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”!

  Cáo trạng: “...Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả hành pháp, tư pháp và lập pháp đồng lòng hại dân, ngược lại 180 độ với Hiến pháp tại điều 2...”.

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ dẫn từ Hiến pháp rõ ràng:

  Điều 2: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

  Điều 3: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”!

  Điểm thứ Mười hai:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể của “Tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu tạ!

  Cáo trạng: “ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể “tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam... ”. (BL 149, 243 đến 248, 461 đến 464).

  Cáo trạng ngày 17/12/2011 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội dựa trên các chứng cứ không đảm bảo là những gì có thật vì nó không phải do các đài, trang mạng đã phỏng vấn Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cung cấp mà được lấy từ máy vi tính, tài liệu thu được ở nhà riêng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và được Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ công nhận.

  Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/4/2011, không có luật sư tham gia phần tranh tụng, bị cáo không được cung cấp 10 tài liệu là chứng cứ buộc tội, Hội đồng xét xử dựa trên các chứng cứ không đảm bảo là những gì có thật và bản cáo trạng có 12 điểm sai lệch nêu trên đã kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong bài này tôi không có mục đích nhắc lại lý do tại sao tôi rời phiên tòa, nhưng nêu ra 12 điểm sai lệch của cáo trạng so với hồ sơ vụ án một lần nữa chứng tỏ yêu cầu của các luật sư về việc hội đồng xét xử phải công bố các tài liệu vụ án tại tòa theo điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự là hoàn toàn chính đáng.

  Là một luật sư, tôi mong muốn đóng góp một phần cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, cụ thể là trong quá trình giải quyết vụ án “Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ” mà nhân dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm.

  Hà Nội, 13/7/2011

  Luật sư Hà Huy Sơn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  23 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cái cáo trạng vu khống này nếu phải dùng lại ở phiên phúc thẩm thì lộ liễu quá về sự phi nghĩa và đểu giả.
  Liệu bác Whitebear1961 có kịp viết cáo trạng mới giúp đảng hay không?
  Nếu bác này viết, theo luật, phải trao cho bị cáo và luật sư trước khi xử phúc thẩm.
  Thế thì đầu tháng 8 làm sao kịp mở phiên phúc thẩm?

  Tôi rất hồi hộp đợi bác WB trổ tài.

  Phản hồi: 

  Hay đấy.
  Bạn đọc cần lôi câu chữ của cái bản Cáo Trang vu khống mà phân tích để mà thấy bộ mặt đểu cáng của toà án VN trong vụ xử những người bất đồng chính kiến.

  Những câu chữ mà cáo trạng trích ra từ bài viết, bài trả lời phỏng vấn của CHHV cho thấy đó chỉ là chính kiến (tức ý kiến mang tính chính trị - xã hội), nói lên quan điểm cá nhân của tác giả về chính trị - xâ hội mà thôi.
  Chủ yếu chỉ có trí thức mới có thể có những quan điêm như vậy, nhưng mà hễ khác (bất đồng) với quan điểm của đảng là đảng ra lệnh cho toà án xử tội. Điều này không những trái với hiến pháp mà còn trái với Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà VN đã ký “cam kết thực hiện”.
  Đó là sự phi lý, phi nghĩa, tàn bạo, như mọi chế độ độc tài khác. Có thể chúng độc tài, nhưng chúng không thèm đểu. Sức mạnh trong tay chúng, cần giết ai chúng cứ giết, can gì chúng phải đểu?

  Nhưng tôi thích nhấn mạnh đến cái “đểu”, rất nổi bật ở nền độc tài VN:
  - Trước hết, đó là chúng coi những trí thức bất đồng chính kiến là người phạm tội hình sự. Từ đó, mỗi lần trên TV hay báo chí, thấy ông Nguyễn Minh Triết hoặc Nông Đức Mạnh ăn mặc đẹp, đầu bóng mượt, cười cười, nói nói… tôi đều nghĩ trong bụng rằng: Đây là những thằng đểu, vì chính hai vị này đã nói ra miệng rằng “tôn trọng khác biệt” và “khác biệt là bính thường”. Nói trong nước, nói ở Mỹ...
  - Tiếp nữa, quyền trong tay, luật trong tay, công tố, chánh án, công an… đều là đảng viên; vậy mà vẫn giở trò vu cáo khi viết cáo trạng.

  Theo gương người đi trước, tôi xin phát biểu vào một điểm (trong 12 điểm vu cáo mà ông LS Sơn đã công bố). Đó là điểm 2

  Vẫn trong Bài "Phải đa đảng mới chống được lạm quyền".
  Ông Cù Huy Hà Vũ viết: “Để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày, để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, từ quyền tài sản cho đến những quyền cơ bản khác thì tôi - Cù Huy Hà Vũ - khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam!”.

  Câu này rất dễ hiểu. Lương chủ tịch nước CHXHCN VN thì không thể dành dụm mà thành giầu nứt đổ đổ vách được; nhưng hễ nắm quyền thì đám đảng viên giầu rất nhanh. Tuy không bắt tận tay, day tận mặt, nhưng gọi chúng là cướp ngày đâu có oan?

  Giải quyết thế nào? Mỗi người có thể đưa chính kiến của mình. Đã độc đảng thì mọi chức vụ và quyền hành đều giành cho đảng viên, tuy đảng CSVN có đề ra cách chống tham nhũng (đó là một cách), nhưng người khác có thể đề ra cách khác: Ông CHHV cho rằng cần đa đảng. Cứ tranh luận đến cùng đi.

  Nhưng đảng CS lại muốn bắt tội những người có ý kiến khác biệt. Thế là tìm cách quy cái câu "quan điểm khác biệt" (nói trên) vào cái tội “phỉ báng”. Chỉ có một cách: dùng thủ đoạn đểu.
  Do vậy, cáo trạng cắt xén, thành: “để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày... thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam”.

  Sao đểu vậy? Khó gì cái chuyện trích đủ cả câu, sao phải cắt xén bớt cả một đoạn dài (đoạn: để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, từ quyền tài sản cho đến những quyền cơ bản khác).
  Cái đoạn 36 chữ này được thay bằng “ba dấu chấm” ( “…” ).

  Nhằm gì? Quá dễ nhận ra cái tâm địa đen tối của “đảng ta”. Ba dấu chấm này được đặt sau chữ “cướp ngày” với ý đồ để mọi người hiểu rằng ông CHHV đã dùng những từ ngữ “phỉ báng” – ngoài “cướp ngày”, tên tội phạm CHHV còn có ý định dùng thêm nhiều từ khác cũng xấu xa như vậy để “phỉ báng nhà nước ta. Ba dấu chấm để mọi người hiểu rằng: Còn nữa, nhưng cáo trạng không cần kể tếp ra làm gì.
  Từ lâu, tôi có đọc nguyên văn bài "cần đa đảng" của ông Vũ, nay đọc đoạn trích mà tôi cũng không nhận ra là "trích đểu", nếu LS Sơn không vạch ra. Thế mới đểu, đểu tinh vi.

  Từ một phát biểu thuần tuý quan điểm, Cáo Trạng của đảng đã dùng 3 dấu chấm để biến thành tội “phỉ báng”. Tiên sư thằng Tào Tháo (Nam Cao bình Tam Quốc).

  Thật là đểu cáng bậc thầy. Nghe nói ông Viện trương Kiểm sát bằng cấp cao lắm.
  Có ai nêu được ví dụ đểu cáng hơn thế không?

  Phản hồi: 

  Đã có khá nhiều các comment chung về tính phi nghĩa, phi công lý của Bản Cáo Trạng vụ án CHHV, qua đó cho thấy tính phi nghĩa, phi công lý của toà án và nền tư pháp nước CHXHCNVN…, nhưng chắc sẽ còn tiếp tục. Tôi hy vọng sẽ còn được đọc tiếp

  Phần tôi, xin nói vào một chi tiết hết sức cụ thể.
  Vụ án CHHV (bị coi là vi phạm Điều 88 Luật Hình Sự) là vụ án hình sự. Nhựng chứng cứ của nó không phải là hung khí, vật chứng trộm cắp, giấy tờ lừa đảo… mà là các văn bản thể hiện quan điểm. Do vậy, ra tòa đều là trí thức. Tranh luận về chứng cứ buộc tội và gỡ tội, thực chất là tranh luận quan điểm. Do đó, điều 88 bị gọi là "đểu" quả không oan.

  Ông CHHV bị kết án từ 10 bài (viết và trả lời phỏng vấn), trong đó Bản Cáo Trạng nêu bài đầu tiên là “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền”.
  Theo thứ tự mà Cáo Trạng dẫn ra, đây là chứng cứ nặng nề nhất để kết tội CHHV vi phạm điều 88. Nhưng ngay từ chứng cứ đầu tiên này, cơ quan soạn Cáo Trạng đã xuyên tạc để vu khống.

  Cái tên bài Phải đa đảng mới chống được lạm quyền chỉ là quan điểm cá nhân, không thể bắt tội được. Cái mà nó phê phán là nhằm vào đảng, mà không nhằm chính quyền, do vậy rất khó quy tội.
  Thế thì cơ quan soạn tháo Cáo Trạng phải rà soát rất kỹ, từng chữ, từng câu trong toàn bài (để may ra) tìm được chút chứng cứ gì về tội “xuyên tác và phỉ báng chính quyền” – như Điều 88 quy định - hay không.
  Nhưng vẫn... “éo” tìm được.

  Vậy thì đành khéo léo vu khống cho người vô tội. Để tôi, một thanh niên (và những người cả tin như tôi) khi tiếp cận bản Cáo Trạng không thể nhận ra. Và khi phiên toà diễn ra, chánh án sẽ điều khiển “lướt qua” cái bước trưng ra và tranh luận về chứng cứ. Thế là đạt mục đích vu khống người ngay. Và tuyên án.

  Ngày nay, khi đã có máy vi tính, thì sự trích dẫn nguyên văn không có khó khăn gì hết, trừ khi cố ý xuyên tạc. Nói khác, cơ quan pháp luật nước CHXHCN VN đã tự phạm tội cố ý “xuyên tạc” trước khi kết cái tội này cho CHHV.

  Cụ thể như sau:
  Câu mà Cáo Trạng (trích dẫn) để đưa ra là:
  [quote="Cáo Trạng"]“hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia...” [/quote]

  À, đụng đến “ngân sách” là đụng đến Nhà Nước rồi nhé. Thế thì mày chết chắc. Và “tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia...” thì rõ ràng là “phỉ báng” rồi, còn gì.

  Nhưng, khi ông luật sư Hà Huy Sơn so sánh câu trong Cáo Trạng với câu trong nguyên văn thì té ra có sự “khéo léo xuyên tạc”.
  Câu gốc (của CHHV) là:
  [quote="CHHV"]“Hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước chi vào những việc thậm chí có thể gọi là mafia. Tức là dùng vào những việc hoàn toàn khuất tất, chống lại lợi ích của nhân dân”[/quote].

  - Cách xuyên tạc là cắt xén: từ thậm chí có thể gọi là Mafia đã biến thành thậm chí là Mafia.
  Như vậy, CHHV chưa gọi (khẳng định) một số việc chi tiền của Nhà Nước là Mafia, mà chỉ nêu một khả năng là “có thể gọi là”… tùy quan điềm khác nhau của mỗi người lựa chọn (nên gọi là gì).

  - Cách xuyên tạc nữa là bịa đặt thêm. Đó là ba dấu chấm đặt sau từ Mafia. Ý mà nó muốn vu khống là: “ngoài việc gọi Nhà Nước là mafia, CHHV còn định dùng nhiều từ xấu xa khác để phỉ báng”.

  Như vậy, đã đủ gọi là “đồ đểu” chưa?

  Phản hồi: 

  Ái chà! Đảng ta đã thấy các ý kiến ở đây rồi đó.

  Nguyên bản của Người Việt Nam yêu nước:
  - Đọc kỹ cáo trạng truy tố Cù Huy Hà Vũ, sẽ hiểu được bản chất và ý đồ của Vũ đã rõ.
  - Cần phải xử Vũ thật nặng để răn đe kẻ khác,
  - đã là luật sư lại vi phạm pháp luật,
  - biết bao chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ chế độ này được ổn định.
  - Theo tôi nên sửa lại luật để tử hình những kẻ như Vũ.

  Phụ bản:
  - Đọc kỹ cáo trạng truy tố Cù Huy Hà Vũ, tôi không phát hiện được sự đểu giả của người viết cáo trạng đã duyên tạc, vấy tội, mà LS Hà Huy Sơn đã vạch ra bằng giấy trắng mực đen. Ta sẽ hiểu được bản chất và ý đồ của Đảng. Cần phải xử Đảng thật nặng để hết đê tiện.
  - Đã là đảng cầm quyền (luật trong tay) lại vi phạm pháp luật.,
  - biết bao chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ cái chế độ khốn nạn này?
  - Theo tôi nên sửa lại luật để tử hình những kẻ soạn Cáo Trạng vu khống.

  Phản hồi: 

  [quote=Người Việt Nam Yêu Nước]Đọc kỹ cáo trạng truy tố Cù Huy Hà Vũ, sẽ hiểu được bản chất và ý đồ của Vũ đã rõ. Cần phải xử Vũ thật nặng để răn đe kẻ khác, đã là luật sư lại vi phạm pháp luật, biết bao chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ chế độ này được ổn định. Theo tôi nên sửa lại luật để tử hình những kẻ như Vũ.[/quote]

  Chỗ nào thể hiện bản chất và ý đồ của Cù huy Hà Vũ vậy bác? Bác nói cho anh em học tập cái!

  Phản hồi: 

  Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Người Việt Nam Yêu Nước
  Xương máu của nhân dân và chiến sỹ đã hy sinh để dành lại độc lập. Chúng ta cần phải xây dựng và bảo vệ thành quả của cha, ông chúng ta đã làm. Tôi xin chỉ rõ bộ mặt phản động của Vũ để mọi người thấy được: Vũ là dân Luật Vũ phải kiến nghị sửa Luật Ngân Sách để kiểm soát việc chi tiêu tiền từ ngân sách nhà nước. Nhưng Vũ đã dùng những từ ngữ của bọn phản động để kiến nghị vu khống nói xấu chế độ. Do đó không thể để những kẻ như Vũ tồn tại được

  Phản hồi: 

  Đọc kỹ cáo trạng truy tố Cù Huy Hà Vũ, sẽ hiểu được bản chất và ý đồ của Vũ đã rõ. Cần phải xử Vũ thật nặng để răn đe kẻ khác, đã là luật sư lại vi phạm pháp luật, biết bao chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ chế độ này được ổn định. Theo tôi nên sửa lại luật để tử hình những kẻ như Vũ.

  Phản hồi: 

  Vị luật sư Hà Huy Sơn công bố một phẩn bản bào chữa của mình rất đúng lúc. Nếu để đến khi ra tòa mới đọc thì chắc gì công tố và chánh án đã thèm nghe? Rồi trong biên bản phiên tòa (do người của tòa viết ra) bài bào chữa công phu chỉ được tóm tắt vài dòng theo ý họ.

  Nay, nhờ công bố sớm, bàn dân thiên hạ đều được biết những sai lệch cố ý để kết tội nạn nhân. Tôi nói cố ý, vì định trích dẫn ngày nay chỉ cần copy và past, đâu có cần dò từng chữ và chép tay như ngày xưa. Thế mà trích dẫn vẫn sai lạc.

  Ngay với sự vu cáo của "cái cáo trạng bất nhân", thì việc xử ông CHHV 7 năm tù cũng là rất nặng. Có thể đây là âm mưu (bài bản) nhằm giảm sự phẫn nộ khi phiên phúc thẩm không y án, mà giảm cho ông CHHV vài năm.
  Cụ luật sư Trần Lâm cứ tưởng công của mình to lắm, khi cãi tại phiên phúc thẩm vụ Vi Đức Hồi, án (từ 8 năm) đã được giảm còn 5 năm.
  Thật ra, đó là mắc bẫy thôi.

  Phản hồi: 

  Bác WB81 dám viết một Cáo Trạng mới ư? Chuyện thú vị đấy.

  Tôi nhiều lần đọc comment của bác WB, nhưng ấn tượng nhất là một bài chính thức mà bác WB đăng ngay trên trang Dân Luận này. Nội dung chi tiết thì thực tình tôi không nhớ và cũng không có ý định đọc lại. Nhưng cái chuyện bác WB không phân biệt được ĐƠN TỐ CÁO với ĐƠN KIỆN thì tôi không thể quên.

  Đó là bài bác WB "phản biện" đơn tố cáo của ông Cù Huy Hà Vũ đối với một đồng chí trung tướng (Hải Triều gì đó), vì đồng chí này trong một hội nghị (Tuyên Huấn hay báo chí gì đó) đã bô bô tuyên bố rằng đã phá hàng trăm web, blog...

  Ngay tắp lự khi đó, chính TS CHHV đã trả lời vắn tắt cho "cháu" WB rằng: cháu nên phân biệt hai loại đơn.

  Đã nhầm lẫn đơn tố cáo với đơn kiện thì... viết càng dài, lại càng dại.

  Nay bác WB tuyên bố những lời có cánh "xử 10 năm tù mà tội nhân Hà Vũ vẫn phục" thì dễ hiểu thôi.

  Tôi xin gia nhập số người chờ đợi bản cáo trạng mới.

  Tuy nhiên, ý kiến tôi muốn nói ở đây là chẳng cần cáo trạng mới của bác WB, tòa án gồm 100% đảng viên vẫn đủ khả năng dùng cáo trạng vu khống hiện có để bỏ tù ông CHHV.

  Nhại cụ Nguyễn Du (trăm lạy cụ xá tội): Một ngày lạ thói đảng ta...

  Phản hồi: 

  Tôi đang hồi hộp chờ mong Cáo Trạng mới

  Bạn Khách Mới sau khi trích một câu (trong một comment) như sau:
  Hãy rao khắp thiên hạ xem có ai đủ tài giúp đảng viết lại Bản Cáo Trạng mới hay không?
  Nhân vật này sẽ thành Phù Đổng đấy
  !

  Bạn Khách Mới liền đề nghị: Em mời bác WB81 viết cáo trạng giúp đảng ta. Các bạn ủng hộ em nhá!

  Ý kiến tôi: Trời đất ơi! được thế thì còn gì bằng. Nếu quả thật bạn Khách Mới có vinh dự quen biết, thân tình, mà mời được bác WB81 đủ tài giúp đảng viết được cáo trạng mới (thay cho cái cáo trạng vu khống, gắp lửa bỏ tay người... hiện nay) thì tôi xin hết sức ủng hộ.

  Theo tôi biết, chẳng cần ai mời, bác WB81 vẫn sẽ viết, vì bác đã hạ quyết tâm lâu rồi. Trên diễn đàn Dân Luận lời bác vẫn được trang trọng gìn giữ.
  Bác WB81 quyết viết Bản Luận Tội mới là để chứng minh năng lực của bác trong câu mà bác đã tuyên bố (đại ý): Nếu tôi là chánh án, tôi cho ông CHHV cãi thoải mái, nhưng tôi sẽ luận tội để bỏ tù ông 10 năm mà ông vẫn “tâm phục, khẩu phục”.

  Nếu bạn Khách Mới có điều kiện nhắc nhở bác WB81 thì nên tiến hành ngay. Tôi tin rằng cả nước và quốc tế nếu được loan báo mà biết được điều này thì hàng tỷ người sẽ hồi hộp theo dõi, chờ đợi, chứ không phải chuyện đùa đâu.

  Phiên phúc thẩm dù bị hoãn, vẫn cứ phải diễn ra. Cáo Trạng mang tên tác giả WB81 cần xuất hiện trước phiên phúc thẩm.

  Phản hồi: 

  [quote]
  Phiên tòa nhân danh nước CHXHCNVN khi xử theo điều 88 bao giờ cũng bỏ qua những bước quan trọng nhất nếu nó có lợi cho bị cáo. Ví dụ cái bước tranh tụng vê chứng cứ.
  [/quote]

  Ở VN, phiên tòa nhân danh nước CHXHCNVN là sai về tính độc lập và khách quan của các chánh án rồi. Các chánh án chỉ nhân danh pháp luật mà thôi thì mới khách quan với các bên ở tòa và độc lập với bên hành pháp. Các bản án không có giá trị trong việc xét xử điều 88.

  Điều 130 của HP :
  Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

  http://newsletter.cabinet-ores.com/Palladium.pdf
  Cái url trên là ví dụ của một bản án của tòa án phúc thẩm Paris, Pháp. Họ không hề ghi là "Cộng hòa Pháp" (République française) trong bản án.
  Ví dụ ở Pháp có người đòi trở lại quân chủ lập hiến (có vua), nếu ra tòa mà các chánh án nhân danh "Cộng hòa Pháp" thì chưa gì các chánh án đã mất tính khách quan trong việc xét xử những người đòi quân chủ lập hiến

  [quote=Toà "đểu" vì chế độ cũng...]Phiên tòa nhân danh nước CHXHCNVN khi xử theo điều 88 bao giờ cũng bỏ qua những bước quan trọng nhất nếu nó có lợi cho bị cáo. Ví dụ cái bước tranh tụng vê chứng cứ.

  Các bước khác đều được đơn giản hóa tối đa để hạn chế tối đa quyền của bị cáo và luật sư. Xin nói lúc khác.

  Sau khi mọi chứng cứ (mà công an thu thập được) đã "trưng" ra trước toà, hai bên đã tranh luận (có khi nảy lửa) và đi đến thống nhất: Chứng cứ a, b, c phải bị loại (vì ngụy tạo, vu khống, hay chưa đủ xác thực), chỉ còn chứng cứ d, e, f là xác đáng; phiên tòa mới chuyển sang phần kết tội và gỡ tội, thể hiện ở sự tranh tụng giữa công tố viên và luật sư.

  - Chánh án không được phép thiên vị bên nào, mà nghe lập luân của cả hai bên, để cuối cùng sẽ cân nhắc đưa ra kết luận về mức án. Đó là vai trò trọng tài.
  - Mức án cũng phải có sự tranh tụng, vì cùng một tội danh, nhưng luật quy định có thể bị tù từ (ví dụ) 4 đến 10 năm. Vậy mức nào? Phải tranh tụng mới rõ.
  - Mức án do chánh án đưa ra, nếu hợp lý, sẽ không có phản đối (không cần phiên phúc thẩm). Ngược lại, sẽ bị kháng án (do bị cho là quá nặng hay quá nhẹ).

  - Nếu chánh án về hùa với công tố thì đó là phiên tòa phi công lý, phạm luật.
  - Nếu luật sư không có vị thế (ví dụ, chỗ ngồi) và quyền tranh luận ngang với công tố viên (gỡ tội bình đẳng với buộc tội, chỉ tuân theo Luật) thì đó là phiên tòa gây thua thiệt cho bị cáo; thiên vị ngay từ đầu.
  - Nếu chánh án lại bàn bạc với công tố ngay từ trước khi diễn ra phiên toà, thì đây là phiên tòa "đểu".
  - Nếu điều này thành thông lệ (phiên tòa nào cũng "đểu"), thì đó là nền tư pháp "đểu".
  - Nếu một đảng cầm quyền tuyệt đối, toàn diện và... vĩmh viễn (ghi trong hiến pháp) mà chủ trương như vậy, thì đó là cái đảng "đểu"
  - Và cái chế độ do đảng đó chủ trương cũng khó mà không "đểu".
  - Ví dụ, tư pháp không độc lập (với hành pháp và lập pháp) thì đó là chế độ độc tài (đểu hơn cả "đểu").[/quote]

  Phản hồi: 

  Phiên tòa nhân danh nước CHXHCNVN khi xử theo điều 88 bao giờ cũng bỏ qua những bước quan trọng nhất nếu nó có lợi cho bị cáo. Ví dụ cái bước tranh tụng vê chứng cứ.

  Các bước khác đều được đơn giản hóa tối đa để hạn chế tối đa quyền của bị cáo và luật sư. Xin nói lúc khác.

  Sau khi mọi chứng cứ (mà công an thu thập được) đã "trưng" ra trước toà, hai bên đã tranh luận (có khi nảy lửa) và đi đến thống nhất: Chứng cứ a, b, c phải bị loại (vì ngụy tạo, vu khống, hay chưa đủ xác thực), chỉ còn chứng cứ d, e, f là xác đáng; phiên tòa mới chuyển sang phần kết tội và gỡ tội, thể hiện ở sự tranh tụng giữa công tố viên và luật sư.

  - Chánh án không được phép thiên vị bên nào, mà nghe lập luân của cả hai bên, để cuối cùng sẽ cân nhắc đưa ra kết luận về mức án. Đó là vai trò trọng tài.
  - Mức án cũng phải có sự tranh tụng, vì cùng một tội danh, nhưng luật quy định có thể bị tù từ (ví dụ) 4 đến 10 năm. Vậy mức nào? Phải tranh tụng mới rõ.
  - Mức án do chánh án đưa ra, nếu hợp lý, sẽ không có phản đối (không cần phiên phúc thẩm). Ngược lại, sẽ bị kháng án (do bị cho là quá nặng hay quá nhẹ).

  - Nếu chánh án về hùa với công tố thì đó là phiên tòa phi công lý, phạm luật.
  - Nếu luật sư không có vị thế (ví dụ, chỗ ngồi) và quyền tranh luận ngang với công tố viên (gỡ tội bình đẳng với buộc tội, chỉ tuân theo Luật) thì đó là phiên tòa gây thua thiệt cho bị cáo; thiên vị ngay từ đầu.
  - Nếu chánh án lại bàn bạc với công tố ngay từ trước khi diễn ra phiên toà, thì đây là phiên tòa "đểu".
  - Nếu điều này thành thông lệ (phiên tòa nào cũng "đểu"), thì đó là nền tư pháp "đểu".
  - Nếu một đảng cầm quyền tuyệt đối, toàn diện và... vĩmh viễn (ghi trong hiến pháp) mà chủ trương như vậy, thì đó là cái đảng "đểu"
  - Và cái chế độ do đảng đó chủ trương cũng khó mà không "đểu".
  - Ví dụ, tư pháp không độc lập (với hành pháp và lập pháp) thì đó là chế độ độc tài (đểu hơn cả "đểu").

  Phản hồi: 

  Trưng ra và tranh luận đến cùng về các chứng cứ buộc tội là một bước bắt buộc. Oan sai hay công minh là ở đây.
  Và đây là lần đầu tiên tòa án CS bị lật tẩy trước bàn dân thiên hạ sự gian ác và đê hèn khi thêm, bớt và sửa đổi câu chữ để vu cáo nạn nhân.

  Nguyên tắc là sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ vụ án, thì mới căn cứ vào đó mà viết Cáo Trạng. Nội dung cáo trạng phải khớp với hồ sơ thu thập được, cấm sai lệch.
  Do vậy, cái đầu bài: Cáo trạng truy tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có 12 điểm sai lệch so với hồ sơ của vụ án quả thật là lời buộc tội rất nghiêm khắc với bọn mafia khoác áo pháp luật.

  Thủ đoạn "ù xọe" bước trưng ra chứng cứ là nhất quán của tòa án CS VN.
  Xin các bạn coi nội dung trả lời phỏng vấn của LS Huỳnh Văn Đông để thấy rằng phiên tòa xử kỹ sư Phạm Văn Trội cũng như vậy.

  LS Huỳnh Văn Đông: công lý bất công
  http://www.rfavietnam.com/node/177

  Tue, 10/13/2009 - 15:57 — nguyenkhanh
  Liên quan đến phiên tòa và bản án nhà nước Việt Nam tuyên phạt ông Phạm Văn Trội, Ban Việt Ngữ RFA hỏi chuyện Luật sư Huỳnh Văn Đông, người bào chữa cho ông Trội sáng nay.
  Nguyễn Khanh: Bốn năm tù và bốn năm quản chế, đó là một bản án quá đáng, một bản án định sẵn. thưa luật sư, chúng tôi dùng những chữ đó có đúng không?
  LS Huỳnh Văn Đông: Tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi chỉ muốn tóm gọn rằng đó là bản án thể hiện công lý bất công thôi.
  Nguyễn Khanh: Tại sao luật sư lại kết luận như vậy?
  LS Huỳnh Văn Đông: Vì chúng tôi thấy trong phiên tòa công lý đã không được thực thi, bằng chứng là bản án dành cho anh Trội. Thứ hai là tất cả những gì chúng tôi trình bày tại tòa đều dựa vào cơ sở luật định và những bằng chứng mà chúng tôi có được trong tay.
  Đó là bản án thể hiện công lý bất công thôi. Trong phiên tòa công lý đã không được thực thi.
  LS Huỳnh Văn Đông
  Tại phiên tòa, chúng tôi cũng yêu cầu được trưng ra một số bằng chứng mới nhưng vẫn không được tòa chấp nhận, và cứ thể mà đưa ra bản án phạt anh Trội 4 năm tù giam. Chúng tôi coi đó là thứ công lý bất công, công lý mù.
  Kháng cáo…
  Nguyễn Khanh: Bước kế tiếp mà luật sư sẽ làm là gì?
  LS Huỳnh Văn Đông: Tất nhiên chúng tôi sẽ kháng cáo lên tòa nhân dân tối cao. Người thực hiện việc kháng cáo này sẽ là anh Trội và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ anh Trội về mặt pháp lý nếu anh yêu cầu.
  Nguyễn Khanh: Luật sư đã nói chuyện với anh Trội hay với gia đình của anh Trội về bước pháp lý kế tiếp chưa?
  LS Huỳnh Văn Đông: Chúng tôi đã nói về bước pháp lý kế tiếp từ ngày 24 tháng Chín. Có lẽ ông thấy buồn cười vì lúc đó phiên tòa chưa diễn ra, hôm nay tòa mới xử, mà chúng tôi đã bàn với nhau về bước kế tiếp từ hôm 24 tháng Chín khi tôi được vào trại giam tiếp xúc với anh Trội.
  Riêng về gia đình của anh Trội thì chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều lần và đã nói chuyện với nhau về điều này hồi sáng nay.
  Chúng tôi vẫn hy vọng một thay đổi gì đó có thể thấy ở phiên tòa phúc thẩm, mà Tòa Án Nhận Dân Tối Cao sẽ là cơ quan xét xử lại vụ này.
  LS Huỳnh Văn Đông
  Nguyễn Khanh: Sau bản án mà luật sư nói là không công bằng hoặc là công lý mù như luật sư vừa nói, thì liệu kháng cáo có phải là điều hay không?
  LS Huỳnh Văn Đông: Tôi không nghĩ chuyện hay hoặc dở, mà chúng ta phải làm trong phạm vi và khả năng của chúng ta. Tôi không nói công lý ở Việt Nam là như vậy, tôi chỉ nói là công lý của phiên tòa sáng nay. Tôi xin nhắc lại điều đó.
  Chúng tôi chỉ nói là phiên tòa sáng nay đã thể hiện những điều tôi trình bày, chứ không bảo ở Việt Nam công lý là như vậy. Việc chúng tôi tiếp tục làm nằm trong nghĩa vụ của chúng tôi, và trong phạm vi còn nước còn tát.
  Nguyễn Khanh: Tức là luật sư vẫn nhìn thấy hy vọng ở phía trước?
  LS Huỳnh Văn Đông: Vâng. Không ai thấy đường cùng mà vẫn còn tiến tới. Chúng tôi vẫn hy vọng một thay đổi gì đó có thể thấy ở phiên tòa phúc thẩm, mà Tòa Án Nhận Dân Tối Cao sẽ là cơ quan xét xử lại vụ này.
  Nguyễn Khanh: Cám ơn luật sư.

  Phản hồi: 

  180 độ viết: "Nếu trước đây tôi tin đảng bao nhiêu thì nay tôi thấy đảng CS, từ cấp chóp bu, đã dùng thủ đoạn đê tiện, hèn mạt để vu khống, hãm hại con người."

  Tôi vẫn tin vào CNCS là tương lai của nhân loại, nhưng CNCS này phải do những người CS chân chính cùng với nhân dân cùng xây dựng lên. Rất đáng tiếc là biết bao người mang danh là người CS nhưng "miệng Nam mô bụng bồ dao găm" đã lợi dung CNCS để kiếm quyền, tiền và ngày càng nhiều tiền như một kẻ đồng bọn của họ đã nói: Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Bố tôi lúc sinh thời là một người CS chân chính, nhưng có lẽ chính vì là một người CS chân chính lên ông đã bị chính những người đồng chí của ông vu cáo một cách bỉ ổi là người tổ chức buôn thuốc phiện...để họ tìm cách loại một người đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, đút lót...khỏi hệ thống chính quyền (vì sống với ma bố tôi không chịu mặc áo giấy)
  Chả lẽ hơn ba triệu đảng viên ĐCSVN không còn ai là đảng viên chân chính nữa hay sao?

  Phản hồi: 

  [quote=Sáng ra một điều]Đến nay tôi mới hiểu tại sao luật sư Triển dám tuyên bố (ý) về lý và luật thì tôi tin rằng thắng hoàn toàn trong vụ này, nhưng tôi sẽ thua hoàn toàn về cách xử án.

  Tôi sáng ra một điều: Vì sao ông chánh án Nguyễn Chính thuộc vào loại sừng sỏ, rất hiểu luật, nghiên cứu vụ án rất kỹ (vì quốc tế theo dõi vụ xử), vậy mà đành trơ trẽn phạm luật trước bàn dân thiên hạ.
  Đó là chuyện cố ý "bỏ qua" một bước "bắt buộc": Trưng bày đầy đủ và tranh luận tới cùng về các chứng cứ kết tội. Bởi nếu thực hiện nghiêm chỉnh bước này thì bộ mặt vu cáo sẽ chường ra sau 30 phút tranh luâận.
  Thôi! thà cam chịu đổi tên là Nguyễn Bất Chính, còn hơn là chịu thua liểng xiểng, chôn vùi tại chỗ cả một nền tư pháp VN quái đản.

  Hãy rao khắp thiên hạ xem có ai đủ tài giúp đảng viết lại Bản Cáo Trạng mới hay không?
  Nhân vật này sẽ thành Phù Đổng đấy![/quote]

  Em có ý kiến. Em mời bác WB81 viết cáo trạng giúp đảng ta. Các bạn ủng hộ em nhá!

  Phản hồi: 

  Tôi tin rằng vụ án mà quốc tế quan tâm này phải có sự chỉ đạo chặt chẽ của bộ chính trị.

  Bản cáo trạng không những chỉ được Trương Hòa Bình (chánh án tòa tối cao) thông qua, mà phải được bộ Chính Trị duyệt.

  Nếu trước đây tôi tin đảng bao nhiêu thì nay tôi thấy đảng CS, từ cấp chóp bu, đã dùng thủ đoạn đê tiện, hèn mạt để vu khống, hãm hại con người.
  Tôi xin quay 180 độ.

  Tôi cứ tưởng đảng CS VN ít nhiều vẫn có nhân tính hơn đảng CS Liên Xô và TQ chứ?
  Hóa ra, cùng một ruộc. Hội đồng châu Âu ra NQ lên án chế độ CS là rất đúng, nhưng khi đó chưa thuyết phục được tôi.

  Tôi tự nguyền rủa và hối hận về những ngày trước đây còn tin đảng. Sao tôi ngu xuẩn lâu thế?

  Phản hồi: 

  Với bản công bố của luật sư Hà Huy Sơn về sự bịa đặt câu chữ để vu cáo nạn nhân, liệu phiên phúc thẩm sẽ còn phải lùi lại bao lâu nữa?

  Phiên phúc thẩm lần này sẽ không thể chóng vánh kết thúc như mọi phiên tòa chính trị trước đây được. Cứ theo cách hành xử cũ thì càng chường mặt độc tài, phát xít.
  Xử người bất đồng chính kiến bằng một điều (88) trong Luật Hình Sự đã đủ lộ mặt độc tài rồi.
  Trên thế giới có án hình sự (đek) nào, mà chứng cứ chỉ toàn là câu chữ? Mà lại là câu chữ cố ý xuyên tạc nữa chứ!

  Tôi mới hiểu, tại sao mọi phiên tòa loại này, chúng nó rất ngại (do vậy rất muộn) trao bản Cáo Trạng cho luật sư và bị cáo để họ không kịp đối phó.

  Đoán thử (chơi) coi vụ án phúc thẩm sẽ đưa tới kết quả nào?
  -Trả tự do tại chỗ cho CHHV: Toàn dân sẽ reo mừng, hy vọng đảng CS thay đổi 180 độ. Đảng còn yên ổn cầm quyền.
  -Kết án đúng bằng thời gian giam giữ, trả tự do ngay tại toà. Cũng "được", có sự nhượng bộ, chấp nhận công lý; mở ra triển vọng xóa điều 88 và công nhận từ nay VN "có" tù chính trị.
  Tuy nhiên, đảng CS vẫn không thể yên với sự phản kích của chính CHHV và lực lượng dân chủ. Khởi đầu bước suy sụp toàn diện;
  -Giảm vài năm tù (so với sơ thẩm): làn sóng đấu tranh càng bùng phát, lấy CHHV (đang ngồi tù) làm trung tâm.
  -Cứ y án sơ thẩm: Với bản chất được bộc lộ nửa thế kỷ nay, tình huống này có xác suất xảy ra rất lớn.
  Nhưng... chết không oan.

  Phản hồi: 

  Đến nay tôi mới hiểu tại sao luật sư Triển dám tuyên bố (ý) về lý và luật thì tôi tin rằng thắng hoàn toàn trong vụ này, nhưng tôi sẽ thua hoàn toàn về cách xử án.

  Tôi sáng ra một điều: Vì sao ông chánh án Nguyễn Chính thuộc vào loại sừng sỏ, rất hiểu luật, nghiên cứu vụ án rất kỹ (vì quốc tế theo dõi vụ xử), vậy mà đành trơ trẽn phạm luật trước bàn dân thiên hạ.
  Đó là chuyện cố ý "bỏ qua" một bước "bắt buộc": Trưng bày đầy đủ và tranh luận tới cùng về các chứng cứ kết tội. Bởi nếu thực hiện nghiêm chỉnh bước này thì bộ mặt vu cáo sẽ chường ra sau 30 phút tranh luâận.
  Thôi! thà cam chịu đổi tên là Nguyễn Bất Chính, còn hơn là chịu thua liểng xiểng, chôn vùi tại chỗ cả một nền tư pháp VN quái đản.

  Hãy rao khắp thiên hạ xem có ai đủ tài giúp đảng viết lại Bản Cáo Trạng mới hay không?
  Nhân vật này sẽ thành Phù Đổng đấy!

  Phản hồi: 

  Không thể mãi lừa dối nhân dân. Tôi ủng hộ quan điểm tranh tụng ai phạm tội người đó chịu tội, bất kể làm gì? con ai? có thể mới bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Vụ án CHHV có rất nhiều rắc rối, chúng ta hoàn toàn cảm thông và chia buồn cho ai phải ngồi ghế chủ tọa phiên tòa...nhưng thử hỏi nếu cứ kết tội bừa thì sau phiên tòa giáo dục được ai? không khéo đến đời con cháu chúng ta nó lại khui ra xét xử lại? VolTaire thế kỷ thứ 18 có câu nói nổi tiếng "Tôi có thể không thích những lời anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền anh được nói". Thông thường những người đuối lý ngại tranh luận và hay làm càn. Hiện tại TRUNG QUỐC chưng ra tấm bản đồ "lưỡi bò" hòng cướp biển Đông của nước ta và các quốc gia lân cận, thoạt nhìn ta đã thấy nó vô lý đến thế nào rồi, có nơi nó liếm vào tận thềm lục địa của các nước khác, vậy mà cũng nói được không ngượng mồm TRUNG QUỐC ơi! thế nhưng TRUNG QUỐC hoàn toàn từ chối đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án quốc tế khi PHILIPIN đề xuất. Tại sao vậy?

  Phản hồi: 

  Tự làm ra Luật, tự cử ra phiên tòa gồm toàn đảng viên để xử những trí thức ngoài đảng, tưởng thế là yên tâm lắm rồi.
  Tòa án XHCN bao giờ cũng nắm thế Thượng Phong, đẩy bị cáo vào thế chống đỡ vô vọng.
  Cứ đúng cái điều 88 (vi hiến) mà xử cũng đủ trấn áp, vùi dập tất cả những ai dám tìm kiếm thông tin + tự do ngôn luận.

  Ấy thế mà vẫn phải bịa đặt chứng cứ để vu cáo - điều mà 50 năm nay tôi không bao giờ ngờ tới.

  Tôi quá thất vọng với cái chế đô "triệu lần dân chủ" này rồi.
  Sao quãng đời trên 60 năm của tôi khổ sở chỉ vì quá tin vậy, hở Trời!
  Sao anh ruột tôi phải mất mạng ở miền Nam để bảo vệ cái chế độ khốn nạn này?
  Sao Trời không thương hại mà cứu vớt dân VN cho khỏi cái kiếp mất tự do này?

  Phản hồi: 

  [quote=Chưa hết đâu ạ!]
  ...
  Chính vì hiểu biết và kinh nghiệm cho nên ông chánh án Chính mới từ chối trưng ra chứng cứ (theo quy định của luật). Thà chịu bị phê phán là "cẩu thả" và "sợ hãi" còn hơn bị lâm vào thế phải tranh tụng mà dẫn đến thua. Ông không bị khiển trách gì hết, mà còn được khen.

  Chuyện còn dài lắm.[/quote]

  Helas, cái này thì đúng quá.
  Việc tranh tụng và chứng minh với bằng chứng, nếu làm đúng cách và tới nơi tới chốn thì sẽ kéo dài rất lâu. Lúc đó có lẽ Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh phải ra hầu tòa cả thôi.

  Cách dễ nhất, tuy bất lương và phạm pháp, là cứ bịt miệng ông CHHV và bỏ tù là xong. Như thế mới xứng đáng là chánh án XHCN, tức phải chuyên chính với kẻ đã vạch đúng cái xấu của đảng, còn chứng cứ ... thì vứt mẹ nó vào sọt rác cho lành. Có thiệt thòi thì chỉ gia đình ông CHHV chứ Trọng, Mạnh, Dũng, Anh thì vẫn phởn phơ no nê

  Phản hồi: 

  Đây mới chỉ là một phần của Bản bào chữa của luật sư Hà Huy Sơn: Đó là phần đầu: Phần vạch ra sự vu khống của Bản Cáo Trạng.
  Chúng ta khi đọc bản Cáo Trạng thì không chú ý, chứ làm sao sự xuyên tạc câu văn, lời nói của ông CHHV để vu cáo ông mà qua được cặp mắt tinh tường về luật của các luật sư. Sự công bố của LS Sơn không phải chuyện của cá nhân ông, mà nó nằm trong một dự định của cả tập thể các LS bào chữa.
  Phía CA và Tòa Án cũng hiểu rằng phía bào chữa có cả một kế hoạch, nhưng về lý thì họ rất đuối. Đây là nguyên nhân số 1 khiến họ hết sức lúng túng khi đối phó.
  Làm lại cáo trạng thì nhục và sẽ ầm ỹ cả thế giới. Và cáo trạng đó lại không kết tội được ai hết.
  Rất có thể đảng CS chơi con bài cuối: Cứ bỏ tù CHHV. Chuyện này xin nói sau.

  Phần quan trọng hơn trong Bản Bào Chữa, vị LS này vẫn chưa công bố.
  Và còn ba bản bào chữa của 3 vị khác nữa, vẫn trong vòng bí mật. Các vị này đã phân công nhau bao kín sân rồi, không để hở chỗ nào hết.

  Đã quá thời hạn phải xử phiên phúc thẩm. Sự bạch hóa một phần Bài Bào Chữa của LS Sơn nhằm làm cho các vị quan tòa lo đối phó, lại càng làm cho họ phải hoãn phiên phúc thẩm lâu hơn nữa. Nghĩa là càng lộ mặt vi phạm pháp luật.

  Quan tòa Chính là người được chọn lựa kỹ, vì đây là vụ án trong nước và quốc tế theo dõi chặt chẽ. Tấm hình hai anh CA áp giải TS CHHV bị phóng viên quốc tế "chộp" đúng lúc, giá trị tố cáo không kém tấm hình cha Lý bị CA bịt miệng.

  Chính vì hiểu biết và kinh nghiệm cho nên ông chánh án Chính mới từ chối trưng ra chứng cứ (theo quy định của luật). Thà chịu bị phê phán là "cẩu thả" và "sợ hãi" còn hơn bị lâm vào thế phải tranh tụng mà dẫn đến thua. Ông không bị khiển trách gì hết, mà còn được khen.

  Chuyện còn dài lắm.