Trình Phụng Nguyên - Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!

 • Bởi Admin
  03/07/2011
  1 phản hồi

  Trình Phụng Nguyên

  Thôi,
  Thì đấy!
  Đất nước này các ông muốn làm gì thì làm
  Dù trên trời, dưới đất
  Các ông cứ tha hồ mà qui hoạch
  Các ông cứ xây lâu đài, biệt thự
  Hết cái này đến cái khác
  Theo ý các ông
  Cho con cái các ông
  Chúng tôi không thiết gì nữa

  Cũng từ đây
  Các ông cũng đừng này nọ:
  Của chúng tôi…, do chúng tôi…, và vì chúng tôi…
  (Hay gì gì đó nữa)
  Các ông cứ thẳng thắn
  Vì nhau đi
  Cứ tự bầu bán
  Tự chia chác
  Tự lãnh đạo nhau đi
  Chúng tôi không nói gì thêm nữa

  Cái đất nước này coi như là ao, là vườn thuộc về các ông
  Các ông cứ việc cho thuê
  Cho mượn
  Hay cho ai luôn
  Chúng tôi không ý kiến ý cò gì nữa cả

  Các ông cũng chẳng cần bắt bớ, quăng chụp chúng tôi nữa
  Chúng tôi biết mình không có quyền gì cả
  Không có quyền nghĩ
  Không có quyền nói
  Cũng không có quyền thể hiện điều gì
  Dù là tình yêu quê hương
  Thì chúng tôi cũng chẳng tự phát nữa
  Cũng chẳng cần phải mắt trước mắt sau tụ tâp để làm gì nữa
  (Biết các ông dị ứng dùng chữ biểu tình nên tôi cố tránh)

  Chỉ xin các ông hãy để cho chúng tôi được yên
  Đừng hướng dẫn
  Đừng định hướng chúng tôi đi đâu nữa cả
  Lòng vòng…
  Rồi lại lòng vòng
  Chúng tôi chóng mặt lắm rồi!

  Một lúc nào đó
  Các ông cũng đừng hứng chí
  (Hay hứng tình)
  Chính sách này kia
  Rồi chèo
  Rồi kéo
  Rồi dụ dỗ (là vinh dự)
  Hoặc o ép chúng tôi cầm súng bước lên đầu chiến tuyến
  Để làm gì?
  Và cho ai?
  Chúng tôi không mê muội, không tình nguyện nữa đâu!

  Cái đất nước này coi như là của các ông
  Chẳng còn là của chúng tôi nữa
  Vậy các ông tự lo mà giữ, mà bảo vệ cho mình đi chứ
  Chúng tôi chẳng có gì gọi là có, để mà giữ cả
  Cũng chẳng còn gì gọi là còn, để mà mất cả
  Chúng tôi cũng đâu phải là quân hầu quân tước gì của các ông
  Bảo sao nghe nấy
  Nói gì làm vậy…

  Thì đấy!
  Chúng tôi tự nguyện xin chào thua các ông!
  Chúng tôi muốn im!
  Chúng tôi bây giờ chỉ muốn được ngồi im!
  Mặc kệ các ông muốn làm gì thì làm, với đất nước này!

  Vâng, thì cái đất nước này bây giờ là của các ông!

  Trình Phụng Nguyên

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Quê hương này là của mỗi người dân Việt, không phải của riêng chi đảng csVN. Vì vô tình, chúng ta đã để non sông gấm vóc lọt vào tay bè lũ bán nước và bọn xã hội đen chỉ biết còn đảng còn mình.

  Nhận biết mình đi sái đường, đặt niềm tin trật hướng, là điều đáng trân trọng. Phải đoàn kết, cùng nhau nối vòng tay lớn, lấy lại non sông, giữ vững sơn-hà mà tổ tiên ta đã tốn bao xương máu, công sức gìn giữ, dựng xây, và truyền lại cho dòng giống Việt chúng ta. Không thể nản chí, để cho đảng csVN và nhà nước này, vì quyền lợi phe nhóm, hai tay dâng hiến xã tắc cho bọn giặc Tàu-Ô.

  Toàn dân nghe chăng sơn-hà nguy biến !
  .