Người Buôn Gió - Tí Hớn có thể không được đi học

 • Bởi Admin
  31/05/2011
  16 phản hồi

  Người Buôn Gió

  IMG-8844.JPG

  Tí Hớn giờ đọc sách, báo vanh vách. Thậm chí cậu xem phim phụ đề cũng đọc và hiểu được luôn. Toán làm cũng khá, viết chữ lúc đẹp ơi là đẹp như chữ mẫu, còn xểnh bố ra thì gà bới cũng còn dễ hiểu hơn cậu ta viết.

  Tuần nay bố cậu biệt tăm, biệt tích với blog. Mặc dù bao tin tức nóng hổi, nhưng bố cậu chả còn thời gian vào Nét, bởi đi làm thủ tục xin học cho cậu.

  Sau hơn 10 ngày chờ đợi, tất cả đi lại vòng nửa tháng hôm nay bộ phận nhập hộ khẩu của Công an quận Hoàn Kiếm đã khước từ cho Tí Hớn và mẹ nhập tịch về với bố.

  IMG-8956.JPG

  Lý do là do mẹ con Tí Hớn không ăn ở tại 22 ngõ Phất Lộc nên theo quyết định nào đó thì không được nhập tịch. Mặc dù đây là nơi đăng ký hộ khẩu của bố Tí Hớn, hàng ngày bố Tí Hớn vẫn về đó ăn ở làm việc.

  Mẹ con nhà Tí Hớn ở Hoàng Quốc Việt, tuần nào cũng về nhà Phất Lộc ăn ở đó, nhưng không được tính là thường xuyên.

  Quy định thật lạ đời, nhà chật ở nhà chỗ khác cũng vẫn trong thành phố chứ đi đâu. Lúc khám xét nhà hay đưa giấy triệu tập, đọc lệnh bắt bố Tí Hớn, có lần nào trượt đâu. Khám xét cả hai nơi. Giờ đến lúc nhập tịch cho Tí Hớn đi học thì giả bộ như không hề biết gia đình Tí Hớn ở phương trời nào. Xác nhận nhoằng cái không ăn ở tại đây thế là xong.

  Giờ phải lo xem Tí Hớn học hành thế nào lu bù quá.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  16 phản hồi

  Này "sáng mắt chưa" khi viết ra những lời này thì ai cũng biết người viết là đứa QUÈ QUẶT CẢ THỂ XÁC LẪN TÂM HỒN....Và chắc chắn ai cũng biết kẻ viết những câu này là ai? CON VẬT "sáng mắt chưa" có giỏi thì "xưng danh" rõ ràng để mọi người MỞ TO MẮT nhìn mày và nhìn cả đời con cháu mày xem tới khi nào thì chúng mày SÁNG MẮT nhé!

  Tí Hớn trông đáng yêu thế mà sao chính quyền địa phương lại làm khó dể việc đi học của Tí.

  Các người lớn nên biết rằng đi học là một nhân quyền được công nhận bời LHQ và đặc biệt là một quyền của trè em. Theo tồ chức UNICEF:

  Trích dẫn:
  "Education is a fundamental human right: Every child is entitled to it."

  Tạm dịch: Giáo dục là một nhân quyền căn bản: Mồi trè em đều được hưởng quyền này.
  http://www.unicef.org/education/

  Ngoài ra, Bản Tuyên Bố Về Quyền Trẻ Em (Convention on the Rights of the Child) ban hành năm 1990 mà Việt Nam đả tham gia phê chuẩn, Điều 28 có qui định chi tiết về quyền được đi học của trẻ em như sau:

  Trích dẫn:
  Article 28
  1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:
  (a) Make primary education compulsory and available free to all;

  (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;
  (c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
  (d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;
  (e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates. . .

  http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

  Tạm dịch (chổ bôi đậm):

  Điều 28

  1. Các nước tham gia công nhận quyền đi học của trè em, và với quan điểm thực hiện quyền này một cách tiến bộ và trên nguyên tắc bình đẳng, các nước này đặc biệt sẻ:
  a. Thiết lập giáo dục cưởng bức ở bậc tiểu học và miển phí cho tất cà mọi người,
  b. Khuyến khích việc mở mang các hình thức giáo dục trung học, gồm có trung học phổ thông và trung học huần nghiệp, để chúng được áp dụng cho mọi trẻ em . . .
  . . .
  e. Áp dụng các biện pháp để khuyền khích trẻ thường xuyên đến trường và giàm thiều việc học sinh bỏ học. . ."

  Củng kể cho Tí Hớn nghe là tất cả trẻ em sống tại Hoa Kỳ, dù hợp pháp hay bầt hợp pháp, đều có quyền đến trường và được học hết trung học (basic education) miền phí theo đúng nguyên tắc đề ra bởi LHQ (education is a human right and a right of the child - giào dục là một nhân quyền và một quyền của trè em). Và mồi năm có khoảng 60,000 học sinh bất hợp pháp tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ.

  Nếu địa phương còn tiếp tục gây khó dể cho việc nộp đơn cho Tí Hớn đi hoc thì Tí Hớn nhắc bố gởi đơn báo cáo cho văn phòng UNICEF ở Hanoi biết nhé.

  Uh, người buôn gió có thể làm đơn kiện lên UniceF, rồi hi vọng một ngày nào đó người ta sẽ xem xét hồ sơ và đề nghị cho bé được đi học. Phạt cu cậu thư ký 200.000 vì sơ xuất giấy tờ, vì lúc đó sẽ có xin lỗi "nhầm người".

  Đồng ý với bác Tran Thi Ngự
  Tuy nhiên đời nó quái đản lắm nếu kẻ cầm quyền không muốn tôn trọng luật pháp.

  Nói chung thì bọn cầm quyền ở địa phương ít chịu tôn trọng luật. Cơ chế xã hội phải đa nguyên và tạo cơ hội dễ dàng sao cho mỗi công dân có điều kiện phản bác một cách công bằng mọi quyết định của cơ quan cầm quyền địa phương.

  Một chế độ độc tài toàn trị luôn là thảm họa cho người dân và đất nước nếu chẳng may bọn cầm quyền cố tình làm sai trái !

  Tran Thi Ngự viết:
  Tí Hớn trông đáng yêu thế mà sao chính quyền địa phương lại làm khó dể việc đi học của Tí.

  Các người lớn nên biết rằng đi học là một nhân quyền được công nhận bời LHQ và đặc biệt là một quyền của trè em. Theo tồ chức UNICEF:

  Trích dẫn:
  "Education is a fundamental human right: Every child is entitled to it."

  Tạm dịch: Giáo dục là một nhân quyền căn bản: Mồi trè em đều được hưởng quyền này.
  http://www.unicef.org/education/

  Ngoài ra, Bản Tuyên Bố Về Quyền Trẻ Em (Convention on the Rights of the Child) ban hành năm 1990 mà Việt Nam đả tham gia phê chuẩn, Điều 28 có qui định chi tiết về quyền được đi học của trẻ em như sau:

  Trích dẫn:
  Article 28
  1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:
  (a) Make primary education compulsory and available free to all;

  (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;
  (c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
  (d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;
  (e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates. . .

  Tạm dịch (chổ bôi đậm):

  Điều 28

  1. Các nước tham gia công nhận quyền đi học của trè em, và với quan điểm thực hiện quyền này một cách tiến bộ và trên nguyên tắc bình đẳng, các nước này đặc biệt sẻ:
  a. Thiết lập giáo dục cưởng bức ở bậc tiểu học và miển phí cho tất cà mọi người,
  b. Khuyến khích việc mở mang các hình thức giáo dục trung học, gồm có trung học phổ thông và trung học huần nghiệp, để chúng được áp dụng cho mọi trẻ em . . .
  . . .
  e. Áp dụng các biện pháp để khuyền khích trẻ thường xuyên đến trường và giàm thiều việc học sinh bỏ học. . ."

  Củng kể cho Tí Hớn nghe là tất cả trẻ em sống tại Hoa Kỳ, dù hợp pháp hay bầt hợp pháp, đều có quyền đến trường và được học hết trung học (basic education) miền phí theo đúng nguyên tắc đề ra bởi LHQ (education is a human right and a right of the child - giào dục là một nhân quyền và một quyền của trè em). Và mồi năm có khoảng 60,000 học sinh bất hợp pháp tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ.

  Nếu địa phương còn tiếp tục gây khó dể cho việc nộp đơn cho Tí Hớn đi hoc thì Tí Hớn nhắc bố gởi đơn báo cáo cho văn phòng UNICEF ở Hanoi biết nhé.

  Đúng là cái người "sáng mắt chưa" quá thực dụng và hèn hạ quá. Sao "cu" biết không ai bị như vậy? Muốn nói gì hãy suy nghĩ cho thông trước khi nói "cu" nhé. Bố Tí Hớn vẫn là một công dân có đầy đủ quyền công dân thì tại sao lại bị đối xử như vậy? vấn đề ở đây là Người thi hành pháp luật không minh bạch ... Cu hãy sáng mắt hơn một tí chưa cu?

  Khổ thân anh Buôn Gió quá. Chúng nó hèn hạ quá!
  Mà thằng cu Hớn trông yêu thế.
  Thôi anh cho cháu đi học ở HQV vậy. Ở mạn ấy cũng nhiều trường mà(?)
  Trường tiểu học Thực nghiêm cũng khá được anh ạ.
  Cái quan trọng nhất là học làm người thì may đã có bố mẹ rồi.

  Tôi cũng có thằng cu 10 tuổi.
  Một hôm nó bảo "dân Việtnam hèn ba ạ" (trời đất cái thằng hỗn, tôi nghĩ). Sao mà hèn, tô hỏi. Nó bảo "Ba nói lạm phát thì không đủ tiền đi chợ, vậy mà không dám biểu tình phản đối!"....
  Thật là khó dạy bảo trẻ con quá anh ạ. Nói thật thì nguy cho nó, mà nói dối thì không được!

  Mong cho cu Hớn được đi học trường tốt!

  Sáng mắt chưa? viết:
  Sáng mắt chưa? Cái miệng hại cái thân, làm khổ lây cả đến con mình. Đời nó mà thất học, khốn khổ, khốn nạn tất cả mọi thứ đều từ bố nó mà ra cả.

  Đời nó mà thất học là do chính quyền khốn nạn mà ra đấy. Sáng mắt ra chưa?

  Trích dẫn:
  Lý do là do mẹ con Tí Hớn không ăn ở tại 22 ngõ Phất Lộc nên theo quyết định nào đó thì không được nhập tịch. Mặc dù đây là nơi đăng ký hộ khẩu của bố Tí Hớn, hàng ngày bố Tí Hớn vẫn về đó ăn ở làm việc.

  Mẹ con nhà Tí Hớn ở Hoàng Quốc Việt, tuần nào cũng về nhà Phất Lộc ăn ở đó, nhưng không được tính là thường xuyên.

  Luật lệ VN thật kỳ quái ?
  Cha cuả cậu bé ở đấy thì tại sao cậu bé không được ghi danh vào hộ khẩu mặc dù tuần nào cậu bé cũng ghé về đấy ?

  Lại một vi phạm trắng trợn về quyền đi lại và cư trú

  Nói vậy chứ tôi nghĩ rằng bọn cướp, buôn lậu, ... rất thích hệ thống quản lý hành chánh hiện nay của VN bởi nó dễ dàng cho móc ngoặc, hối lộ và làm giấy tờ giả. Đấy là chính quyền vì dân đấy

  Bữa nọ đọc cái comment của Tháng Chạp, quên mất ở thớt nào, cho rằng hệ thống hành chánh quan liêu cồng kềnh của VN là do Pháp để lại. Đọc xong phải phì cười, mịa chẳng hiểu Tháng Chạp ở cái xứ khỉ nào mà có nhận xét quá hay, he he

  Sáng mắt chưa? viết:
  Sáng mắt chưa? Cái miệng hại cái thân, làm khổ lây cả đến con mình. Đời nó mà thất học, khốn khổ, khốn nạn tất cả mọi thứ đều từ bố nó mà ra cả.

  Tại sao cả xã hội không ai bị như vậy, lại chỉ có một mình anh? Tự nhìn lại mình đi. Ảo tưởng mãi mà được à? Tưởng mình là anh hùng chống cộng trên internet đấy chắc?

  Ở nước Ý, có những người vì chống lại bọn Mafia Sicil hoặc bọn Camora Naple mà con cái bị bắt cóc.
  Ở Colombia, có những người vì chống lại bọn cartel Madelin mà vợ con bị sát hại.
  Chỉ có bọn ngu xuẩn và ác độc mới đặt câu hỏi "sáng mắt chưa?" kiểu này.

  Thật khốn nạn nếu hỏi thẩm phán Giovanni Falcone (bị mafia đánh bom) là "Tại sao cả xã hội không ai bị như vậy, lại chỉ có một mình anh?"
  Đặt câu hỏi như vậy, "sáng mắt chưa" dường như đã đánh đồng Nhà Nước là mafia, và rất tán thành điều đó (?)

  Ừ nhỉ, nếu một thiết chế xã hội mà vì thù cha mang ra để hại con thi đó là loại xã hội đểu cáng, được xây dựng của một lũ sinh vật man rợ.

  Lái gió, chứ bất kì ai phải đối mặt với thực tế này đếu hiểu rằng đây là một thiết chế xã hội phải đạp đổ để con người Việt nam có cơ hội làm NGƯỜI.

  "Sáng mắt chưa?" là tay nào mà giọng điệu như bọn "còn ngu còn nói" vậy? Sao chú mày biết cả xã hội không ai bị? Anh chú đây - thằng Vĩnh đây, đếch có (dám) làm con mẹ gì hết (vì hèn quá) mà xin cho con vô học ngay địa bàn mà cha nó, ông nội nó cư trú mấy chục năm mà còn phải xì tiền ra vì tụi nó nói hết chỗ!

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Sáng mắt lâu rồi ông bạn! ôi sao mà cái giọng hèn thế, đó là đòn thù đấy phải không? Bạn cũng nên tự nhìn mình chớ ảo tưởng!

  Sáng mắt chưa? Cái miệng hại cái thân, làm khổ lây cả đến con mình. Đời nó mà thất học, khốn khổ, khốn nạn tất cả mọi thứ đều từ bố nó mà ra cả.

  Tại sao cả xã hội không ai bị như vậy, lại chỉ có một mình anh? Tự nhìn lại mình đi. Ảo tưởng mãi mà được à? Tưởng mình là anh hùng chống cộng trên internet đấy chắc?

  Ông Phó Thủ trưởng đơn vị này làm việc theo LỆNH cấp trên hay làm việc theo LUẬT vậy???

  Như thế nào là "có ăn ở" và "không ăn ở" tại địa chỉ này???

  Hoàn toàn vi phạm PHÁP LUẬT.

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997
  VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005
  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH
  SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ
  VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

  THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP
  NGÀY 10/5/1997 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP
  NGÀY 19/8/2005 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU