Bùi Minh Quốc - Ca dao vận động bầu cử: Mỗi mình một phiếu...

 • Bởi Admin
  18/05/2011
  2 phản hồi

  Thơ Thế sự của BÙI MINH QUỐC

  Chủ trương về bầu cử bao giờ cũng luôn có mấy chữ “Sáng suốt lựa chọn”. Muốn sáng thì người cầm lá phiếu phải có các thông tin rõ ràng chính xác về những người có tên trên lá phiếu.Hiện nay thông tin mà người cầm lá phiếu cần có nhất là tình hình tài sản của những người mình sẽ chọn hoặc không chọn.

  Nhưng các dữ liệu cần được cung cấp nhất ấy thì đến giờ phút này (18.04.2011) vẫn nằm trong các ngăn kéo. Vậy làm thế nào để sáng suốt lựa chọn đây? Không có một điều luật nào, cũng không có một nguyên tắc đảng nào cấm những người muốn ra gánh vác việc dân việc nước tự nguyện công khai lên báo đài tình hình tài sản của mình cho cử tri biết để họ dễ bề lựa chọn. Tôi xin nhấn mạnh hai chữ tự nguyện. Các vị đều tự xưng là đầy tớ của nhân dân, là chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu mà cũng không tự nguyện làm nổi một việc rất dễ làm như vậy thì làm sao gánh vác được việc dân việc nước? Phần tôi, chỉ một mình một phiếu trong tay, nếu các vị đã không tự nguyện công bố tài sản của mình lên báo đài thì tôi cũng tự nguyện gạch tuốt tên các vị trên lá phiếu của tôi.

  Xin nhờ các báo đài và các trang mạng chuyển đến đến bà con cử tri bài ca dao vận động bầu cử tôi viết từ lần bầu cử trước nhưng xem ra vẫn còn tác dụng phục vụ kịp thời.

  CA DAO VẬN ĐỘNG BẦU CỬ: MỘT MÌNH MỘT PHIẾU…

  Một mình một phiếu trong tay
  Phúc, họa cũng một sự này ai ơi :
  Bầu người tử tế xây đời
  Bầu quân gian tế là toi nghiệp mình
  Phải nhìn cho tỏ cho tinh
  Nhìn vỏ thấu ruột, ngọn ngành tóc tơ
  Tên nào còn ngợ còn ngờ
  Thẳng tay gạch phắt, chớ lơ mơ bầu!

  BMQ
  Đà Lạt 02.04.2007

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Ý kiến của bác BMQ dựa trên giả định là lá phiếu của dân sẽ quyết định kết quả bầu cử (nên sự gạch tên mới quan trọng), nhưng ở nước ta dù không một ai đi bầu thì người ta vẫn cứ trúng cử với 100% số phiếu như thường, bị toàn dân gạch tên vẫn trúng cử như thường !