Le Nguyen - Điều Kiện Thực Thi Dân Chủ

 • Bởi Admin
  06/05/2011
  3 phản hồi

  Le Nguyen

  Nếu hiến pháp, các đảng chính trị, bầu cử tự do, truyền thông độc lập là điều kiện cần để nhận diện, thiết lập chính thể dân chủ thì hệ thống luật pháp dân chủ, tinh thần dân chủ, sinh hoạt dân chủ là điều kiện đủ để kích hoạt cho thể chế chính trị dân chủ khởi động. Cả hai giống như thể xác và hơi thở tạo thành con người sinh động, thể xác thiếu hơi thở con người sẽ chết, sẽ không tồn tại được và ngược lại, thiếu thể xác sẽ không có con người hoàn chỉnh, đúng nghiã con người.

  Theo chiều hướng đó, thể chế chính trị dân chủ linh hoạt, hữu hiệu không thể thiếu hoặc không đề cập đến tầm quan trọng sinh tử để thực thi dân chủ là hệ thống luật pháp dân chủ, tinh thần dân chủ và sinh hoạt dân chủ.

  1) Hệ thống luật pháp dân chủ, bất cứ thời đại nào, ở đâu, chính thể nào đều phải có luật lệ để giữ gìn an ninh trật tự công cộng, bảo vệ an toàn cho người dân sống chung trong xã hội, đều hướng quốc gia phát triển theo nhịp độ ổn định và điều hoà. Tuy thế, sự khác biệt của hệ thống luật pháp mà chúng ta đang nói đến, đang bàn tới trong chính thể dân chủ là hệ thống luật pháp. Hệ thống luật pháp này phải do, phải đúng, phải thật sự là ý chí, nguyện vọng của toàn dân, phải bảo đảm nó được thực thi trong cuộc sống và mọi người sống chung trong đó biết thượng tôn luật pháp, biết quý tự do cá nhân mình nhưng cũng biết tôn trọng tự do của người khác tức tự do nhân bản có ý thức của trí tuệ.

  Sự khác biệt của hệ thống luật pháp này, không như luật pháp của chính thể độc tài quân chủ thời xa xưa hay chính thể độc tài quân phiệt, cộng sản hiện nay là hệ thống luật pháp đươc làm ra không thật sự do ý chí, nguyện vọng của toàn dân mà do ý chí của kẻ cầm quyền, của giai cấp thống trị nhằm mục đích củng cố quyền lực chính trị và với họ, luật pháp như là một thứ vũ khí dùng để bịt miệng, tiêu diệt, loại trừ, trừng phạt các cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị phê phán, thách thức quyền lực chính trị của họ. Hệ thống pháp luật này, nói đúng hơn là pháp lệnh, lệnh trên truyền xuống cho thuộc hạ thi hành, từ các văn bản đến lệnh miệng.

  Để hiểu rõ hơn mọi người có thể quan sát, tham chiếu hệ thống luật pháp, cách thực thi luật pháp cuả nước CHXHCNVN hiện nay để nhận ra, để phân biệt hệ thống luật pháp dân chủ và hệ thống luật pháp độc tài đã, đang được CSVN áp dụng trong tổ chức cai trị.

  2) Tinh thần dân chủ đã được loài người nói đến cũng như được hưởng từ lâu, ngay từ thời quân chủ. Tinh thần dân chủ nghĩa là người dân, tầng lớp bị trị được “kiến nghị”, được “xin phép”, được tham gia, được hỏi ý kiến về những công việc hệ trọng liên quan đến đời sống cá nhân cũng như của quốc gia và chỉ xảy ra trong một số rất ít nhà nước quân chủ trong thời đại quân chủ.

  Ngày nay tinh thần dân chủ không còn là hiện tượng lạ, ý tưởng quý hiếm đối với người dân sống trong chính thể dân chủ. Nó đã hiện diện mọi nơi trong cuộc sống từ những chuyện nhỏ của đời thường như ăn, ở, mặc... đến chính sách hệ trong của quốc gia và đã trở thành phổ biến, trở thành quyền bất khả chuyển nhượng của công dân. Mọi người dân được quyền lên tiếng, nếu chính sách làm thiệt hại, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, mức sống của cá nhân lẫn cộng đồng, ngay trước mắt hoặc chỉ là dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai. Mọi phản ứng của cá nhân, tổ chức, đoàn thể đều nhận được phản hồi của quan chức trách nhiệm và trả lời đòi hỏi, phản đối của dân là nhiệm vụ các quan chức phải thi hành, không như cách hành xử quyền hạn của các quan chức trong các nhà nước độc tài, bất chấp luật pháp, đứng trên, ngồi xổm lên luật pháp của chính họ lập ra như nhà nước CHXHCNVN hiện nay.

  Nói cách khác tinh thần dân chủ là một trong vài bộ phận không thể tách rời của mô hình tổ chức cai trị dân chủ, không có tinh thần dân chủ thì không thể thực thi dân chủ cách nghiêm chỉnh như cách chính thể quân chủ chuyên chế, phong kiến, lập hiến đã làm và các chính thể dân chủ giả hiệu đang trình diễn. Muốn thiết lập chính thể dân chủ, thực thi dân chủ điều kiện tiên quyết phải có là tinh thần dân chủ, thực thi tinh thần dân chủ của cả hai tầng lớp thống trị và bị trị tức chính phủ và người dân.

  3) Sinh hoạt dân chủ là hình thức sinh hoạt khá quen thuộc cũng như rất bình thường đối với người dân sống trong các thể chế chính trị dân chủ như thành lập hiệp hội, đoàn thể độc lập, ngoài hệ thống tổ chức của chính quyền. Từ tương trợ, thiện nguyện, từ thiện, vui chơi giải trí, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, bày tỏ quan điểm chính kiến, ngay cả tham gia đảng phái chính trị, góp phần soạn thảo chính sách, kế hoạch, vận động tuyên truyền “lật đổ” đảng cầm quyền qua các cuộc bầu cử tự do. Những sinh hoạt vừa nêu, diễn ra thường xuyên theo tiến trình phát triển xã hội loài người trong nhiều nước dân chủ tiên tiến của thời hiện đại, không là điều cấm kỵ hay vi phạm luật pháp.

  Đó là những sinh hoạt diễn ra bên ngoài tổ chức, sinh hoạt bên trong các hiệp hội, đoàn thể, các đảng phái chính trị, còn là điều gây sửng sốt, đầy kinh ngạc lẫn bất ngờ đối với người dân còn phải oằn mình dưới ách cai trị khắc nghiêt của chính thể độc tài quân chủ, độc tài cộng sản. Ở đó, các sinh hoạt đều không bị chỉ đạo trình diễn, không bị sắp xếp, dàn dựng, không bị định hướng phát biểu theo chính sách, chủ trương của nhà nước, của đảng cầm quyền. Mọi thành viên của tổ chức đều có quyền tư duy độc lập, được tự do phát biểu ý kiến, chịu trách nhiệm hoàn toàn với lời nói mình đưa ra và quyền hạn đi đôi với trách nhiệm cho những cá nhân lãnh đạo đoàn thể hay tổ chức. Những hậu quả nghiêm trọng do tổ chức gây ra, người đứng đầu ngành, đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm liên đới, dù không phải là người trực tiếp gây ra, không thể lẩn trốn trách nhiệm, đùn đẩy cho cấp thừa hành hoặc đổ thừa “tại, bị”.

  Điểm son khác của sinh hoạt dân chủ trong chính thể dân chủ khá thú vị, khá hứng thú cho các thành viên của tổ chức là mọi chức vụ đều được bầu bán công khai minh bạch, có số năm cho nhiệm kỳ, giới hạn nhiệm kỳ và chấp nhận đối lập nội bộ, nghĩa là các thành viên được có ý kiến, quan điểm khác nhau, trái ngựợc bên trong tổ chức, kể cả khác với lãnh đạo tổ chức. Với phương thức sinh hoạt tự do tư tưởng, có nhiệm kỳ, giới hạn nhiệm kỳ cho các chức vụ, từ cấp thấp đến cấp cao, tất cả lãnh đạo rồi sẽ ra đi và các thành viên đều có cơ hội thay thế. Chính điều này là động lực thúc đẩy các thành viên dốc sức cạnh tranh, thi thố tài năng hầu tiến lên vị trí cao hơn, lớn hơn vì biết mọi đóng góp, tài năng cá nhân sẽ được ghi nhận, được bù đắp xứng đáng.

  Nói tóm lại, thiết lập thể chế chính trị dân chủ, thực thi dân chủ ngoài hiến pháp, các đảng chính trị, bầu cử tự do, truyền thông độc lập không thể thiếu hệ thống luật pháp dân chủ, tinh thần dân chủ và sinh hoạt dân chủ. Nó là điều kiện cần thiết để thực thi dân chủ, thiếu nó các dân tộc các quốc gia bừng bừng khí thế của bình minh cách mạng dân chủ ở thế kỷ trước, trong đó có cách mạng dân chủ cộng sản của Việt Nam, dần lụi tàn, tuyệt vọng theo giấc mơ dân chủ, theo chủ nghiã hoang tưởng, cứ ngỡ là ánh sáng chân lý soi đường dẫn dắt xã hội loài người phát triển. Tất cả nguyên nhân của thất bại này, là do lỗi hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức cai trị độc tài đảng trị, phi dân chủ và không thiết lập được chính thể dân chủ để hoàn thành giấc mơ dân chủ dẫn dắt xã hội loài người phát triển.

  (Đón đọc: Tiến Trình Hình Thành Chính Thể Dân Chủ để hiểu tại sao nhà nước Anh là nhà nước quân chủ mà dân chủ, để biết ai hiểu đã quân chủ thì không phải dân chủ? Có phải hiểu như vậy là chưa đúng cả trên phương diện lý thuyết lẫn thưc tế?)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Khoan bàn đến những chuyện to tát.

  Điều kiện tiên quyết để thực thi dân chủ là phải có một tầng lớp quần chúng ủng hộ dân chủ nhưng phải có văn hóa, ít nhất là phải tốt nghiệp cấp 1.

  "Quần chúng dân chủ" hiện nay chưa đáp ứng điều kiện này. Văn hóa của tầng lớp này quá thấp, thể hiện rất rõ ràng ở ngôn từ của họ. Sự thiếu vắng ngôn từ văn minh trong khi thừa thãi câu chữ chửi rủa tục tĩu cho thấy tầng lớp này đang có một nền tảng văn hóa quá sức thấp kém, chưa đủ sức tiếp cận các khái niệm cao cấp và trừu tượng hơn như "hệ thống pháp luật" hay "tinh thần dân chủ".

  Các ví dụ trực quan sinh động về "văn hóa chửi tục" của quần chúng dân chủ có thễ tìm thấy khắp nơi trên internet.

  Thật sợ hãi khi hình dung những kẻ cục súc vô học đó làm chủ xã hội.

  Các nhà vận động dân chủ cũng nên nhìn nhận khách quan các điều kiện thực tế, tránh rơi vào tình trạng hoang tưởng về một xã hội dân chủ khi "quần chúng dân chủ" chưa học hết cấp 1.

  Việc cần làm ngay là mở các khóa bình dân học vụ và bổ túc cấp 1 cho "quần chúng dân chủ".

  Trân trọng.

  Bác Lê Nguyên ơi,

  Tôi trân trọng những cố gắng của bác, nhưng theo tôi, bác nói lộn xộn hết rồi, và còn ngược qui luật nhân quả nữa.

  Những yếu tố bác nêu như hệ thống pháp luật, tinh thần dân chủ (hay không), sinh hoạt xã hội, đảng phái chính trị (đa đảng hay không)... đúng là dấu hiệu để nhận biết thể chế chính trị có dân chủ hay không thôi. Nhưng đó không phải những điều kiện làm nên thể chế chính trị vì chúng chỉ là kết quả do thể chế chính trị sinh ra, chứ không phải nguyên nhân sinh ra thể chế chính trị.

  Nguyên nhân sinh ra thể chế chính trị là hệ tư tuỏng chính trị mà thể chế đó giả thiết là tốt nhất và chấp nhận (trong hiến pháp)rồi đưa vào áp dụng trong thực tế sao cho mong muốn trong hiến pháp thành hiện thực.

  Ví dụ, tư tưởng chính trị dân chủ giả thiết và chấp nhận rằng mọi cá nhân trong xã hội có mọi quyền lợi và nghĩa vụ của con người binh đẳng nhau ghi trong hiến pháp, và thể chế dân chủ sẽ cố gắng xây dựng hệ thống lập pháp, hành pháp, kiểm soát trong thực tế sao cho đảm bảo hiến pháp dân chủ như thế được thực thi hưu hiệu nhất có thể. Đây là quá trình tiệm cận đến sự hoàn thiện dân chủ.

  Ngược lại với dân chủ là độc tài, như tư tưởng cộng sản (độc tài giai cấp), tư tưởng độc tài cá nhân, gia đình, đảng phái, hay thậm chí độc tài chủng tộc (phát-xít), độc tài tôn giáo...

  Tư tưởng chính trị cộng sản lại giả thiết và chấp nhận rằng mọi cá nhân trong xã hội có mọi quyền lợi và nghĩa vụ của con người KHÔNG binh đẳng nhau, trong đó chỉ có một nhóm người cộng sản có mọi quyền hành và lãnh đạo, còn đại đa số thì phải bị lãnh đạo,và điều đó cộng sản ghi trong hiến pháp. Rồi thể chế cộng sản sẽ xây dựng hệ thống lập pháp, hành pháp, kiểm soát sao cho đảm bảo hiến pháp cộng sản như thế được thực thi hưu hiệu nhất có thể.

  Nếu tư tưởng dân chủ được chấp nhận bởi một xã hội quân chủ thì nên chính trị sẽ là quân chủ dân chủ, bởi một nhà nước cộng hoà thì đó là nền dân chủ cộng hoà.

  Cái "thất bại" ở nước ta từ 1945 đến nay là do hạt giống đã gieo là tư tưởng độc tài cộng sản hoàn toàn ngược lại tư tưởng dân chủ (như trên chúng ta đã chỉ ra), nhưng ước mơ của toàn dân lại là như cái tên giả dối của nhà nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà!

  Họ đã gieo những hạt cà độc dược rồi bắt dân ta chăm bón cây lá gốc rễ độc hơn nửa thế kỷ nay với hy vọng thu hoạch những mùa cà chua, cà pháo, cà tím...với hành phúc hình di, nhưng chỉ nhận được toàn..."cà trớn!" của cộng sản, nên chúng ta bị "cà cuống" lên, không nhìn ra những quả cả độc mang tên cộng sản đó thôi.

  Khi cái hạt gieo kia đã độc hại thì cây lá gốc rễ phải phá bỏ hết, không thể chỉ vứt bỏ hoa quả độc hại rồi phun thuốc bón phân mới mà hy vọng mùa thu hoạch sau ngon lành hơn.

  Bác Lê Nguyên có đồng ý thế không?

  Cứ cái kiểu Đảng đề cử,Dân bắt buột phải đi bầu thế này, hoặc tỷ lệ Đại biểu là Đảng viên chiếm 96,5%Đại biểu ngoài Đảng chiếm 0,35%!? Thì có lẽ VN ta không lên tổ chức bầu cử làm gì cho tốn kém...Cứ 5 năm một lần ước tính tốn đến hơn 700 tỷ đồng lận!. Số tiền này lên để xây thêm BV và trường học thì tốt hơn nhiều??? Bởi vì Nhà Nước do Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện về các mặt KT-CT và Quốc Phòng rồi.Và duy nhất có một Đảng lãnh đạo thì còn cạnh tranh với ai nữa đâu mà phải bầu bán làm gì cho tốn kém tiền của Nhân Dân !!!???