Nguyễn Quang A - Bầu ai làm đại biểu Quốc hội?

 • Bởi Admin
  28/04/2011
  13 phản hồi

  Nguyễn Quang A

  Tại các nước dân chủ khi bầu cử luôn có ít nhất 2 đảng chính trị đưa ra các ứng viên của mình, họ cạnh tranh với nhau bằng các chương trình hành động. Tại mỗi đơn vị bầu cử, các ứng viên của mỗi đảng cạnh tranh nhau không chỉ theo cương lĩnh chung của đảng mình mà còn bằng các chính sách dự kiến sẽ đưa ra ở địa phương, cũng như các cam kết cá nhân của mỗi ứng viên. Cạnh tranh quyết liệt thông qua vận động bầu cử theo thể thức, quá trình được luật quy định rõ ràng. Trong quá trình đó cử tri hiểu hơn về các ứng viên và đảng của họ, rồi tùy vào mức được thuyết phục của mình đến đâu cử tri quyết định bầu cho 1 trong ít nhất 2 ứng viên của các đảng đó (hay các ứng viên độc lập). Có người bảo đấy là “dân chủ hình thức”.

  Tại các nước xã hội chủ nghĩa không có cạnh tranh chính trị. Các ứng viên đều do đảng cầm quyền đưa ra (trực tiếp hay gián tiếp).

  Trước đây số ứng viên và số người trúng cử cùng là một con số, không hơn, không kém. Cử tri chẳng còn quyền nào để lựa chọn.

  Rồi thấy thế “hơi lố” đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền “dân chủ đích thực” và “ngàn lần dân chủ” hơn nền dân chủ hình thức, người ta bèn “nới” ra một chút, cử tri của một đơn vị bầu cử có thể chọn một số (chứ không phải 1 người duy nhất) trong số các ứng viên được phân cho đơn vị bầu cử đó. Số ứng viên nhiều hơn số người trúng cử. Khá hơn trước kia một chút, nhưng phần lớn quyền tự do lựa chọn của cử tri vẫn bị tước đoạt.

  Dân chủ hình thức chẳng phải là cách tốt nhất (hiểu theo nghĩa nó còn nhiều khiếm khuyết) để nhân dân chọn ra những người điều hành đất nước, nhưng nhân loại không tìm ra cách nào tốt hơn.

  Chúng ta chưa có dân chủ hình thức.

  Thôi, hãy xem trong nền dân chủ “đích thực” ta có thể làm gì một cách hợp pháp?

  Có vài ba cách ứng xử.

  “Đích thực” mà hóa ra hình thức hơn “hình thức” nên bầu cho ai chẳng thế, cứ theo hướng dẫn của cán bộ bầu cử là xong, hay cứ gạch bừa, hay bầu thay cho cả nhà. Đấy là cách ứng xử thụ động, tiêu cực và bằng cách ấy chỉ làm cho tình hình của mình và của đất nước trầm trọng thêm.

  Cách thứ hai là, lựa chọn những người tốt nhất trong số các ứng viên “được cử” và bầu cho họ. Đấy là cách tích cực nhất trong bối cảnh “đảng cử-dân bầu”, song cái khó là cử tri không có đầy đủ thông tin về họ do thiếu cạnh tranh lành mạnh, thiếu “dân chủ hình thức”.

  Cách thứ ba khả dĩ là, loại bỏ những người “được cử” mà mình biết rành rành rằng họ đã có thành tích kém hoặc rất kém trong thời gian vừa qua. Đấy là cách khả dĩ nhất hiện nay.

  Ai cũng biết và cũng bị ảnh hưởng của lạm phát tăng cao, của bất ổn kinh tế vĩ mô, của tệ nạn xã hội gia tăng, của tham nhũng tràn lan,… Cử tri đủ sáng suốt để biết trong số các ứng viên ở đơn vị bầu cử của mình ai phải chịu trách nhiệm về những chuyện đó (ở tầm quốc gia hay địa phương) và hãy đừng bỏ phiếu cho họ.

  Muốn thế Thanh tra Nhà nước nên sớm công bố kết luận thanh tra về Vinashin (như Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa nói “không có chuyện xuê xoa với Vinashin”, hay như ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh của Quốc hội nói, “về vụ Vinashin, cử tri nói với tôi so sánh rằng cách đây mấy năm có vụ cháy rừng ở Cà Mau, chủ tịch UBND tỉnh này bị kỷ luật vì quản lý yếu kém. Vụ Lã Thị Kim Oanh, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cũng bị xử lý. Vụ PMU 18, Bộ trưởng Đào Đình Bình cũng bị kỷ luật. Nhưng vụ Vinashin này lớn hơn nhiều, tại sao không ai bị kỷ luật?”).

  Báo chí nên nêu rõ những ai chịu trách nhiệm về lạm phát, về thất thoát của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, về tham nhũng, về các vụ công an đánh người, vân vân, để cử tri có cơ sở mà gạch tên họ, không bầu họ khi thực hiện quyền cử tri của mình trong vài tuần nữa.

  Nhưng người hoài nghi có thể hỏi, Ban kiểm phiếu trong tay họ và họ gian lận thì sao?

  Điều 47 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội quy định, “việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong lại số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện đoàn thể, tổ chức đề cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình, phát thanh được chứng kiến việc kiểm phiếu”.

  Những người được nêu trong điều này, nhất là các phóng viên và các tổ chức xã hội dân sự có thể giám sát và vạch trần sự gian lận. Hay các phóng viên lại bị ông “Tổng biên tập” duy nhất của 6-700 tờ báo cấm làm việc này? Ngay cả khi đó, với tư cách phóng viên họ vẫn có thể giám sát và dù 6-700 tờ báo không đăng thì họ vẫn có thể phản ánh trên blog của mình.

  Đấy là cách làm tích cực, hoàn toàn hợp pháp, góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ, thực hiện pháp luật hiện hành trong bối cảnh “nền dân chủ đích thực” hiện nay của chúng ta còn thiếu tính “dân chủ hình thức” như ở các nước tiên tiến.

  Trong bất cứ tình huống nào chúng ta vẫn có thể hành động một cách hợp pháp theo luật hiện hành và tìm cách cải thiện tình hình dẫu sự cải thiện nhỏ đến chừng nào. Đấy là cách tư duy và hành động tích cực.

  N.Q.A

  Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=thang Bom]Chúng ta sống trong chế độ "ĐẢNG CỬ, DÂN BẦU", vì thế mọi ứng viên do "ĐẢNG CỬ" (hoặc tự ứng cử) đã qua những "CỬA ẢI GẮT GAO" nhất để trở thành ứng cử viên chính thức vào ghế ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI.

  Vì thế mọi ứng cử viên đều là những thành phần ưu tú nhất trong toàn xã hội sẽ ĐẠI DIỆN CHO TOÀN DÂN, ĐẠI DIỆN CHO TÔI, ĐẠI DIỆN CHO BẠN, để trở thành những ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, là thành viên của QUỐC HỘI, CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT CỦA NHÀ NƯỚC TA.

  Vì thế khi đi bầu, các bạn nên loại trừ (GẠCH BỎ) những ứng cử viên là thành viên như sau:

  1/. Thành viên BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN VÀ CÁC BÍ THƯ TỈNH, THÀNH PHỐ: những vị này đã có trách nhiệm cao nhất trong Đảng CSVN chịu trách nhiệm LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI, vì thế KHÔNG THỂ NHẬN THÊM NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRONG QUỐC HỘI ĐƯỢC.

  2/. Thành viên CHÍNH PHỦ (THỦ TƯỚNG, CÁC BỘ TRƯỞNG, CÁC QUAN CHỨC TRONG TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT, CHỦ TỊCH TỈNH THÀNH PHỐ): những vị này đang hoạt động trong hệ thống HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP, vì thế KHÔNG THỂ NHẬN THÊM NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRONG QUỐC HỘI ĐƯỢC.

  TƯƠNG LAI DÂN TỘC, TỔ QUỐC NẰM TRONG BÀN TAY CẦM LÁ PHIẾU, KHỐI ÓC TRẺ NĂNG ĐỘNG, VÀ CON TIM TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT CỦA CÁC BẠN (ít nhất là trong 5 năm tới)[/quote]

  Thế còn kiểm phiếu và công bố kết quả thì không thấy bác thang Bom đề nghị cụ thể ra sao ?

  Tất cả hoặc ít nhất 85% những thành phần nêu trong điểm 1 và 2 sẽ đều trúng cử đại biểu QH cả, cho dù các bác có gạch, loại trừ tất cả. Cá độ một két bia Saigon nhé

  Chúc bác thang Bom và các bác đi bầu vui vẻ, khỏi cần lựa chọn vì danh sách trúng cử đã có đảng làm sẵn trên 60% rồi

  Các đại biểu yêu quý trúng cử sẽ có các chức vụ sau :
  Bạn Dũng là TT, bạn Sang CT nước, bạn Sinh Hùng CT QH, bạn Thanh bộ trưởng QP, bạn Anh BT CA

  Phản hồi: 

  Chúng ta sống trong chế độ "ĐẢNG CỬ, DÂN BẦU", vì thế mọi ứng viên do "ĐẢNG CỬ" (hoặc tự ứng cử) đã qua những "CỬA ẢI GẮT GAO" nhất để trở thành ứng cử viên chính thức vào ghế ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI.

  Vì thế mọi ứng cử viên đều là những thành phần ưu tú nhất trong toàn xã hội sẽ ĐẠI DIỆN CHO TOÀN DÂN, ĐẠI DIỆN CHO TÔI, ĐẠI DIỆN CHO BẠN, để trở thành những ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, là thành viên của QUỐC HỘI, CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT CỦA NHÀ NƯỚC TA.

  Vì thế khi đi bầu, các bạn nên loại trừ (GẠCH BỎ) những ứng cử viên là thành viên như sau:

  1/. Thành viên BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN VÀ CÁC BÍ THƯ TỈNH, THÀNH PHỐ: những vị này đã có trách nhiệm cao nhất trong Đảng CSVN chịu trách nhiệm LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI, vì thế KHÔNG THỂ NHẬN THÊM NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRONG QUỐC HỘI ĐƯỢC.

  2/. Thành viên CHÍNH PHỦ (THỦ TƯỚNG, CÁC BỘ TRƯỞNG, CÁC QUAN CHỨC TRONG TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT, CHỦ TỊCH TỈNH THÀNH PHỐ): những vị này đang hoạt động trong hệ thống HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP, vì thế KHÔNG THỂ NHẬN THÊM NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRONG QUỐC HỘI ĐƯỢC.

  TƯƠNG LAI DÂN TỘC, TỔ QUỐC NẰM TRONG BÀN TAY CẦM LÁ PHIẾU, KHỐI ÓC TRẺ NĂNG ĐỘNG, VÀ CON TIM TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT CỦA CÁC BẠN (ít nhất là trong 5 năm tới)

  Phản hồi: 

  Bác Quang A ơi,

  Với Quốc hội tới này đã bị "đảng hóa" gần như 100% ngay từ vòng đề cử, chỉ có 15 kẻ cơ hội "tự ứng cử" được lọt ải đảng lọc như ô.Ng Xuân Phước, như ô.Kiên... mà ông Q.A kêu gọi bầu cử đi và sẽ kiểm phiếu "minh bạch" để làm gì nhỉ?

  Từ nay, mỗi kỳ họp QH đều là kỳ họ BTT TW đảng CS rồi thì các "đồng chi" đại biểu QH đừng có mà dám tơ lơ mơ nhé! Chỉ có là răm rắp giơ cao thẻ đỏ thôi! Các Ủy ban của QH sẽ trong tay các ủy viên BTT cả lũ, đố ai dám "cạnh tranh dân chủ"? Họp hành, đố ai dám "phản biện khách quan"?

  Tôi hình dung QH VN từ nay sẽ rất giống QH Bắc Triều Tiên hay Đức quốc xã, nhưng trên tài chút. Cha con nhà Kim hay Hitler cũng thua xa, sẽ phải mang sách theo học CSVN! 500 kẻ CS hừng hực quyền lực tự phong nhau ngồi trên đầu dân tộc đó sẽ thành một "tập thể đảng đoàn kết nhất trí", chẳng còn "bác Thuyết" quân xanh nào cả.

  Bác Quang A đang hô hào dân ta ủng hộ cái QH đó ư?

  Ngày xưa nghị "gật", nghị "gù"
  Ngày nay nghị "bật": Hai-nờ! Bác Mao!
  Xưa nghị cứ ngủ khì khò
  Nay thì run sợ, cúi luồn..."các anh"(BTT)!

  Sao bác Quang A không tự ứng cử nhỉ? Thể nào cũng được chiếu cố cho vào!

  Phản hồi: 

  @Tùy theo địa phương :Cách nghĩ của Huynh lúc này nôm na là : học hay không học thì cũng chẳng có việc mà làm, chẳng kiếm ra tiền mà còn tốn tiền học phí thì học làm đ*ó gì :nhận thức của huynh giống như tuyệt đại đa số người VN, cứ bèo trôi nước chảy tới đâu thì tới -đừng trách trời cao đất dày mà sao vẫn nghèo khổ còn bị áp bức bất công ,không nơi nương tựa.Đệ xin cắt nghĩa đơn giản huynh nghe:
  1- huynh không đi bầu thì tổng số phiếu có ít hơn chứ không ít phần trăm hơn nên vẫn trúng như thường.
  2- Nếu Huynh tỏ thái độ qua lá phiếu thì đó là 1 hành động đúng luật : ta có quyền bỏ phiếu chống hay phiếu trắng.
  3-Nếu có gian lận xảy ra: lấy phiếu trắng của huynh bỏ cho người của họ, hay lấy phiếu bên ngoài tuồn thêm vào ,hành động này dần dần sẽ lộ ra và dân chúng sẽ hiểu thêm bản chất chế độ mà có thái độ .
  .

  Phản hồi: 

  Bác Quang A phân tích hay ,rất hài hước , mỉa mai và đúng bản chất của chế độ.
  Nhưng qua cách bác viết thì cũng thấy bản thân bác cũng bất lực trước các trò ma bùn ,các trò tài giỏi kiểu trdtiên kiểu mao,kiểu xhcn dỏm. Bác A hy vọng những bước thay đổi nhỏ ,nhưng vô vọng mà thôi. Tốt nhất là cứ để chúng tự tung tự tác đi rồi tự chúng cũng sẽ chết. Chứ nhiều khi hy vọng của chúng ta lại làm chúng kéo dài sự ngoắc ngoải đấy.
  Tôi nghĩ tất cả những người bước vào tuổi xưa nay hiếm hãy đồng loạt không tham gia bầu cử là hiệu quả nhất.
  Hành động tốt nhất bây giờ là : KHÔNG LÀM GÌ CẢ !
  Hoặc tất cả những người còn sợ hãi và cảm thấy bất lực hãy gia nhập đạo Phật hoặc đạo Thiên chúa.

  Phản hồi: 

  Tôi nhớ hồi đầu những năm 80, có bầu cử quốc hội (có lẽ là quốc hội khóa 7). Tin không chính thức hồi ấy là nhiều lãnh đạo cao cấp ứng cử ở Hà nội (như ông Lê Duẩn) có số phiếu khá thấp, khoảng 60-70% thôi. Việc này nhiều người biết, do đó hình như hồi ấy không công bố tỷ lệ trúng cử thì phải (hoặc công bố sai sự thật, tôi không nhớ rõ). Như vậy ngay từ hồi ấy cử tri đã có ý thức chính trị khá cao.

  Phản hồi: 

  Một nền bầu cử tốt là ngay từ lúc ứng cử và tranh cử phải công bằng. Sau đó kiểm phiếu và công bố kết quả phải minh bạch

  Tùy theo địa phương mà nên đi bầu hoặc không đi bầu

  1) Nếu ở một địa phương mà một danh sách ứng cử viên toàn là những người mà mình không thích vì họ không có tài, không có tâm, toàn là đảng cử thì "KHÔNG đi bầu" cũng là một cách bỏ phiếu trắng KHÔNG chọn ai + bày tỏ sự KHÔNG đồng ý cách lựa chọn ứng cử viên

  2) Nếu ở một địa phương mà có một vài người có tài, có tâm thì các bạn cứ đi bầu và chỉ bỏ phiếu cho những người này

  Việc kiểm phiếu và công bố kết quả ở VN sẽ khó minh bạch !
  Chẳng phải là tất cả các ủy viên BCT và trung ương đảng đều được tín nhiệm 100% đó sao ?

  Không đi bầu cũng là một tín hiệu gởi đến chính phủ là danh sách ứng cử viên là vô giá trị ở địa phương đó

  Cho dù đi hoặc không đi bầu, kiểm phiếu hay không, toàn thể ủy viên BCT và trung ương đảng đều trúng cử cao trên 80%.

  Đó là một kết quả sẽ được công bố.

  Phản hồi: 

  Đồng ý với TS Nguyển Quang A. Tôi hoàn toàn không nghĩ răng TS NQA ngây thơ. Ngược lại, quan điểm của TS NQA thể hiện MỘT trong nhửng cách đầu tranh rất thực tế và khả thi trong hoàn cảnh thực tế ở VN. Người dân nên đi bầu để thể hiện quyền làm chủ (rất giới hạn) và quan điểm cũa mình.

  Hiển nay trên thế giới, không một quốc gia, kể cả dân chủ lẩn độc tài, mà chính quyền lại không quan tâm đến quan điềm của người dân để tìm cách đối phó. Trong thời gian vừa qua, nhừng nguời đấu tranh bằng cách bày tỏ quan điểm công khai (như Cù Huy Hà Vủ, Lê Quốc Quân, v.v.) và con số nhửng người ủng hộ họ chưa đủ lớn để nên chính quyền vần còn có thể dùng luật pháp và luật rừng để trần áp.

  Nhưng nều đa số người dân đấu tranh một cách hợp pháp (trong hoàn cảnh hiện tại) bằng cách dùng lá phiếu để bày tỏ quan điểm thì chính quyền không có cách gì mà đàn áp được. Hằn nhiên là khả năng nhà nước tìm cách gian lận kiểm phiếu gần như chắc chắn. Nhưng đầu tranh là phải đầu trí, và nhửng người đang đầu tranh cho dân chủ phải nghỉ ra cách để ngăn chặn các việc làm sai trái của chính quyền. Nếu không thành công được như ý muốn thì củng có thể làm chính quyền "nhức đầu." Nếu chính quyền nhức đầu nhiếu quá thì chắc phải tính lại.

  Từ trước đền nay, mọi người đều biểt cái trò hể bàu cử nhưng không giám chống đối, hoặc chưa có điều kiện. Nhưng nay đả có nhửng người có đủ can đảm chống đối nhà nước công khai, lại có kiền thức, hiểu biểt cơ cầu tồ chức chính quyền, và luật lệ (chính thức) thì nhửng người đó có thừa khả năng để tham gia cuộc đầu tranh làm trong sạch bầu cử (từng bước một). Vần đề là tố chức làm sao đẻ "bảo toàn lực lựong" đạt hiệu quà cao.

  Phản hồi: 

  Chúng ta sẽ đi bầu, sẽ đọc kỹ tiểu sử ,nếu là người có chức vụ trong nhà nước là ta gạch bỏ,đảng viên cũng gạch bỏ .Thà để phiếu trở thành không hợp lệ cũng tỏ được thái độ bất hợp tác với màn kịch đã viết sẵn.Nếu gian lận như in thêm phiếu mới bù vào hay tráo phiếu thì sẽ lòi ra các lúng túng lúc đó ta sẽ nói chuyện tiếp.Nhưng các bác nhớ đi bầu để tỏ rõ ta là ai.

  Phản hồi: 

  [quote="N.Q.A"]Nhưng người hoài nghi có thể hỏi, Ban kiểm phiếu trong tay họ và họ gian lận thì sao?

  Điều 47 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội quy định, “việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong lại số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện đoàn thể, tổ chức đề cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình, phát thanh được chứng kiến việc kiểm phiếu”.

  Những người được nêu trong điều này, nhất là các phóng viên và các tổ chức xã hội dân sự có thể giám sát và vạch trần sự gian lận. Hay các phóng viên lại bị ông “Tổng biên tập” duy nhất của 6-700 tờ báo cấm làm việc này? Ngay cả khi đó, với tư cách phóng viên họ vẫn có thể giám sát và dù 6-700 tờ báo không đăng thì họ vẫn có thể phản ánh trên blog của mình.

  Đấy là cách làm tích cực, hoàn toàn hợp pháp, góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ, thực hiện pháp luật hiện hành trong bối cảnh “nền dân chủ đích thực” hiện nay của chúng ta còn thiếu tính “dân chủ hình thức” như ở các nước tiên tiến.[/quote]

  Bác A ngây thơ đến thế sao? Em hỏi bác nhé:

  - Ai ra quyết định lập ban kiểm phiếu?
  - Tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong lại số phiếu bầu không sử dụng đến: Tổ bầu cử này là người của ai? Ai kiểm soát hành động niêm phong?

  - Phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu: Ai mời 2 cử tri? 2 cử tri này là ai? Xin lỗi bác, cỡ như bác, em tin nếu mời bác ra chứng kiến bác sẽ đi ngay mà không đòi hỏi bất cứ gì, nhưng ai mời? Thậm chí không mời bác, bác cũng đi luôn, thì họ có cho bác đứng chứng kiến không? (chỉ đứng chứng kiến thôi nhé, thậm chí họ cho bác đứng chứng kiến luôn, liệu bác có đủ sức khỏe để đảo mắt quanh thùng phiếu và có đủ thời gian để kiên nhẫn đứng không?) đó là chưa kể, nó chơi màn ảo thuật ngay trước mắt bác và sau đó mời bác ký vào biên bản kiểm phiếu, bác phải ký thôi vì bác chứng kiến mà, vô hình chung bác tiếp tay cho nó đấy, chưa hết, nếu nó muốn chơi bác, nó dùng ngay sự gian lận đó để đổ vấy cho bác (vì bác có ký vào biên bản kiểm phiếu mà) và nó sẽ nói: đấy, ông Nguyễn Quang A chứng kiến ẩu tả vậy đó, để cho từa lưa vầy nè, lúc đó... bác "chết" là cái chắc, uy tín, tiếng nói, dnah dự, cuộc sống của bác sẽ lộn tùng phèo.

  - Người ứng cử, đại diện đoàn thể, tổ chức đề cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu: đúng, tất cả đều có quyền chứng kiến và khiếu nại, xin hỏi ngay bác A, đại diện đoàn thể là ai? đại diện tổ chức đề cử là ai? người được ủy nhiện là ai? không lẽ bác quên chuyện còn đang nóng hổi là LS. Quân và bác Nguyễn Phúc Giác Hải à? mới bước đầu còn vậy mà bác ngồi nói chuyện nội quy, luật lệ với bọn nó! Mệt bác quá!

  - Các phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình, phát thanh được chứng kiến việc kiểm phiếu: phóng viên là ai?

  [quote="N.Q.A"]Những người được nêu trong điều này, nhất là các phóng viên và các tổ chức xã hội dân sự có thể giám sát và vạch trần sự gian lận. Hay các phóng viên lại bị ông “Tổng biên tập” duy nhất của 6-700 tờ báo cấm làm việc này? Ngay cả khi đó, với tư cách phóng viên họ vẫn có thể giám sát và dù 6-700 tờ báo không đăng thì họ vẫn có thể phản ánh trên blog của mình.[/quote]

  Bác nói đến chỗ này, em chán bác thế! em hỏi ngay bác, sao bác không mở blog? Bác quên vụ cô Đoan Trang à? cổ chả làm cái quái gì chỉ có mấy bài viết nói về "tình hữu nghị" giữa "ta và bạn" mà còn bị nó câu lưu điều tra hồi nẳm chung với cậu Hiếu, cô Quỳnh, may là chỉ có vậy, nó thả ra, bác còn biểu mấy tay phóng viên viết trên blog để vạch trần thủ đoạn gian trá của tụi nó? Chán bác thật! Chán lắm!

  Nói bác đừng giận, hình như tuổi tác làm bác hơi bị lẩn thẩn hay sao ấy? Em nhớ hồi cái vụ QD97, bác và các bác trong IDS làm rần trời, còn dọa 3 Dũng sẽ "bảo vệ tính trong sáng của pháp luật", sau đó, bác tắc tị luôn.

  Em nói thiệt, nếu bác có ngon, bác rủ các vị đầy tiếng tăm làm cái đơn kiện đi, chưa muộn đâu! Em cũng thưa thiệt, em mà có tiếng có tăm như bác A, bác Chi Lan, bác Đăng Doanh, bác Huệ Chi, bác Phạm Toàn, Bác Trọng Vĩnh, bác N.V.An, bác Đình Lộc, bác Phương (Trần), Phương (Việt), bác Bình, bác Tuyển, bác Sĩ Nguyên, bác Quốc Thước, bác Nam Khánh, bác Tụy, ... còn nhiều lắm, ít ra em nghĩ liêt kê tương đối đủ các hàng tai to mặt lớn mà tụi nó phải run sợ cũng ít gì 500 bác. Kiện tụi nó một phát đi! Em cảm ơn các bác lắm. Kiện ở VN không xong, kiện tới LHQ cho tụi nó hoảng! Nếu các bác nhắm cứu dân, cứu nước được thì làm, còn không thì thôi, bác viết mấy bài kiểu này thì tụi em (nghĩa là dân đen thủi đen thui) càng chán! Chán lắm bác ạ!

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Phản hồi: 

  Vâng, sáng kiến của bác Ng Quang A là hành động nhỏ tích cực, nhưng cùng lúc nó tạo cảm giác rằng xã hội này đang thực sự muốn các thay đổi tích cực, và đó là sự lừa dối rất lớn và vô cùng tiêu cực!

  Sự lừa dối đó sẽ mang lại ba cái hại lớn gấp bội cho xã hội:

  - Mọi người có cảm giác và hy vọng vào sự thay đổi tích cực mà mình "tạo nên" nên sẽ thoả mãn và không tập trung đến những vấn đề chính yếu của xã hội ta hôm nay như bauxite, vụ án CHHV, tham nhũng, đạo đức của công an và chính quyền, kinh tế quốc gia, chủ quyền biển đảo và đất rừng...

  - Bọn chính quyền tham nhũng sẽ có điều kiện củng cố quyền lực để vơ vét đất đai, tài nguyên đất nước nhiều và nhanh hơn, tinh vi hơn trước khi đổi màu thành tư bản hoàn toàn trong tương lai không xa...

  - Bọn chính quyền cực đoan sẽ ra tay đàn áp các cá nhân, phong trào dân chủ đang rất non trẻ hiện nay, trên danh nghĩa bào vệ sự ổn định và "thay đổi tích cực" mà chúng giả vờ thả ra như quăng mẩu xương vụ cho đàn chó chăn cừu để chúng làm thịt cả đàn cừu!

  Nói tóm lại, không biết ông Quang A có bị chính quyền lừa, đưa ra kế nghi binh này cho họ không?

  Đằng nào thì Quốc hội cũng sẽ/đã có 14 kẻ BTT và trên 90% đảng viên cộng sản ngồi ngay trong đó chỉ huy 100% rồi, còn lừa bịp làm gì nữa, còn hy vọng dân chủ hình thức gì nữa?

  Bác Quang A ngây thơ vậy sao?
  Khó tin quá...

  Phản hồi: 

  Hoàn toàn nhất trí với bác A. Kẻ nào không tham gia đời sống chính trị của đất nước thì sau này đừng có ý kiến ý cò gì cho mệt. Cứ đi bầu một cách nghiêm túc, sau này sẽ có cớ mà chửi nghiêm túc. Kể cả khi có nhiều đảng phái tranh cử cũng sẽ còn phải chửi dài dài. Không thực hành thói quen bầu cử thì làm sao đất nước có được dân chủ đích thực, à quên, hình thức?

  Phản hồi: 

  Đúng quá. Nhưng vấn đề là làm thế nào để vận động mọi người hưởng ứng sáng kiến này. Thiết nghĩ một trong những cách có thể được là mọi người ủng hộ sáng kiến này nên copy và gửi thư đến các địa chỉ email của bạn bè.