Nguyễn Ngọc Già - Vụ án Vi Đức Hồi: Phản đối "Bản án chợ búa"!

 • Bởi Khách
  27/04/2011
  3 phản hồi

  Nguyễn Ngọc Già

  Nhà nước nào cũng được Luật pháp bảo vệ với một điều kiện tối thượng: Nhà nước đó được sinh ra để phục vụ Nhân dân và Tổ Quốc.

  Luật pháp - ngòai việc dùng để bảo vệ người dân, thực hiện kỷ cương phép nước - còn là tấm gương công chính, liêm minh, nghiêm cẩn mà người xưa đã đúc kết: "Quân pháp bất vị thân". Bất kể kẻ phạm tội nào dù chức cao quyền trọng hay thảo dân mà dám chống lại nhân dân, chống lại Tổ quốc đều bị nghiêm trị.

  Tòa án là nơi mà Luật pháp làm điều đó. Chính vì vậy, Tòa án phải thể hiện được sự công minh & nghiêm cẩn cần phải có.

  Chợ búa là nơi mua bán trao đổi hàng hóa, dung nạp cả sự lừa lọc, gian ngoan, dẫm đạp (chính vì vậy người đời mới có vần ghép "chợ" đi liền với "búa" để thể hiện sự xô bồ, hỗn độn của môi trường cạnh tranh gian giảo, "khôn sống mống chết"). Ở đó, chắc chắn một điều: người ta chưa được dạy dỗ đầy đủ về một nếp sống văn minh.

  Tòa án (hẳn nhiên) không phải là chợ búa.

  Nhiều năm qua "Tòa án thuộc Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam" chưa thể hiện là nơi thực thi pháp luật nghiêm cẩn, cũng như khai sáng dân trí trong các vụ án "Xâm phạm an ninh quốc gia" mà chỉ thể hiện được "tính chợ búa". "Tính chợ búa" càng nổi rõ hơn bao giờ hết bằng những cụm từ mà các bậc thức giả cũng như thường dân hay dùng: tùy tiện, ẩu, lưu manh, ô nhục, cẩu thả, sợ hãi, án bỏ túi, án tiền chế, "xử cho xong" ... đã cho mọi người biết, giáo dục và liêm sĩ hòan tòan vắng bóng tại nơi lý ra cần được bộc lộ rõ nét nhất.

  Tòa án còn được gọi là pháp đình - nơi không dành cho những kẻ xem rẻ sinh mạng, nhân phẩm công dân. Tòa án càng kết án oan, kết án sai bao nhiêu càng thể hiện trí tuệ của kẻ cầm cân nẩy mực kém bấy nhiêu.

  Ông Vi Đức Hồi được biết đã bị xử 8 năm tù giam và 5 năm quản chế, nay vừa được (hay bị) "phúc thẩm" thành 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

  Bà Hòang Thị Tươi cho BBC biết rằng:

  Lần này,... (Tòa) đã giảm án cho ông (Vi Đức Hồi) căn cứ vào thái độ "thành khẩn và hợp tác trong quá trình làm việc".

  Tuy nhiên, vợ nhân vật từng là Giám đốc trường Đảng huyện nói bà vẫn cho rằng án tù chưa thật thỏa đáng.

  "Phiên tòa đã có sự suy nghĩ và giảm bớt, nhưng chưa thật đúng người đúng tội."

  "Thành khẩn và hợp tác trong quá trình làm việc"? Thành khẩn về điều gì? Hợp tác về việc gì? "quá trình làm việc" gì?

  "Suy nghĩ và giảm bớt"? Suy nghĩ gì? Căn cứ nào để "giảm bớt"?

  Mục đích, động cơ, hậu quả của "phạm nhân" Vi Đức Hồi là gì?

  Trong tất cả các vụ án chính trị, 3 YẾU TỐ nêu trên không bao giờ là rõ ràng, cụ thể, bất kể đó là án đối với một Nhà tu hành, một Sinh viên, một Thường dân, môt Luật sư, một Nhà văn, một Nhà giáo hay một Công nhân, một Việt kiều, một Doanh nhân.

  Tòa án đâu phải nơi chợ búa, thích thì hét giá cho cao, bị kêu ca quá thì "giảm bớt"!

  Án tù - nghiêm trọng lắm - đâu phải món hàng mà muốn hét giá cỡ nào thì hét, muốn giảm cỡ nào thì giảm!!!

  Người dân không cần "ăn mày luật pháp"!

  Người dân đòi hỏi Luật pháp phải nghiêm minh, công bằng.


  ***

  Chủ trương "diệt từ trong trứng" của chế độ tòan trị là một chủ trương tàn ác và xuyên suốt trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Án tù mới nhất đối với ông Vi Đức Hồi cần được mạnh mẽ lên án hơn nữa từ trong cho đến ngòai nước, từ mọi tầng lớp nhân dân để cho chế độ tòan trị này hiểu rằng: không được xem Tòa án là nơi chợ búa!

  Án tù đối với ông Vi Đức Hồi không được trở thành một tiền lệ xấu đối với những ai đấu tranh cho tự do dân chủ. Nếu chấp nhận bản án 5 năm tù và 3 năm quản chế, vô hình chung, sau này, các vụ án đấu tranh của nhân dân sẽ tạo cho ĐCSVN một tiền lệ: cứ kêu án cho "cao" rồi "giảm bớt" thì... "vừa" (!?)

  Đề nghị các Luật sư tham gia hãy nghiên cứu, rà sóat lại tòan bộ vụ án ông Vi Đức Hồi để tiếp tục đòi hỏi tiến trình "Giám đốc thẩm" hoặc "Tái thẩm" nhằm bảo đảm Luật pháp được thực thi. Thân nhân ông Vi Đức Hồi hãy bền chí cùng các luật sư đi đến tận cùng vụ án để giải cứu ông Vi Đức Hồi cũng như khẳng định chân lý phải chiến thắng.

  Đề nghị nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng cực lực phản đối "bản án chợ búa" này!

  Tòa án không phải chợ búa!

  "Tòa án thuộc Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - một Nhà nước của dân, do dân, vì dân" quyết không thể là nơi dung chứa "đám người chợ búa" sử dụng pháp luật tùy tiện để trả thù những người lương thiện theo lệnh những "tên chủ chợ".

  Tổ quốc Việt Nam càng không phải là "cái chợ" để cho những "hành vi chợ búa" của những kẻ "xử án thuê, kết án mướn" lộng hành.

  Cần phải quét sạch những "tên chủ chợ" và "bọn chợ búa" ra khỏi Đất Nước.

  Nguyễn Ngọc Già

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đảng CSVN và tòa án vi phạm nhân quyền, có thể tố cáo họ trước Human Rights Council theo procedure 1503

  http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm

  Human Rights Council Complaint Procedure

  On 18 June 2007, the Human Rights Council adopted the President text entitled "UN Human Rights Council: Institution Building" (resolution 5/1) by which a new Complaint Procedure is being established to address consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.

  The new Complaint Procedure is established in compliance with the mandate entrusted to the Human Rights Council by General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, in which the Council was requested to review and, where necessary, improve and rationalize, within one year after the holding of its first session, all mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the former Commission on Human Rights, including the 1503 procedure, in order to maintain a system of special procedures, expert advice and a complaint procedure.

  Accordingly, ECOSOC resolution 1503 (XLVIII) of 27 May 1970 as revised by resolution 2000/3 of 19 June 2000, served as a working basis for the establishment of a new Complaint Procedure and was improved where necessary to ensure that the complaint procedure be impartial, objective, efficient, victims-oriented and conducted in a timely manner.
  Review of the 1503 procedure

  In compliance with the mandate entrusted to it by the General Assembly, the Council decided on 30 June 2006 to establish the Working Group on the implementation of operative paragraph 6 of General Assembly resolution 60/251 (decision 1/104), to formulate concrete recommendations on the issue of reviewing and when necessary, improving and rationalizing all mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the former Commission on Human Rights, including the 1503 procedure.

  The Working Group held three formal open-ended sessions from 13 to 24 November 2006, 5 to 16 February 2007 and 10 to 27 April 2007. The segment on the complaint procedure was chaired by the Permanent Representative of Switzerland , who was appointed by the President of the Council to facilitate the consultations on this mechanism. Discussions in the Working Group and various rounds of informal consultations were conducted on the basis of an initial and subsequently revised framework for discussions prepared by the Facilitator. Following the last session of the Working Group, a final proposal (A/HRC/5/15) was submitted by the Facilitator to the President, taking into account to the greatest extent possible, the positions expressed during several months of consultations, with a view to facilitating the drafting of the section on the Complaint Procedure of a final document on institution building of the Council to be adopted in June 2007.

  Summaries of the discussions held in the Working Group on the Complaint Procedure are contained in documents A/HRC/3/CRP.3, A/HRC/4/CRP.6 and A/HRC/5/CRP.6.
  How does the complaint procedure work?

  Pursuant to Council resolution 5/1, the Complaint Procedure is being established to address consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.

  It retains its confidential nature, with a view to enhancing cooperation with the State concerned. The procedure, inter alia, is to be victims-oriented and conducted in a timely manner.

  Two distinct working groups - the Working Group on Communications and the Working Group on Situations - are established with the mandate to examine the communications and to bring to the attention of the Council consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms.

  Manifestly ill-founded and anonymous communications are screened out by the Chairperson of the Working Group on Communications, together with the Secretariat, based on the admissibility criteria. Communications not rejected in the initial screening are transmitted to the State concerned to obtain its views on the allegations of violations.

  The Working Group on Communications (WGC) is designated by the Human Rights Council Advisory Committee from among its members for a period of three years (mandate renewable once). It consists of five independent and highly qualified experts and is geographically representative of the five regional groups. The Working Group meets twice a year for a period of five working days to assess the admissibility and the merits of a communication, including whether the communication alone or in combination with other communications, appears to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms. All admissible communications and recommendations thereon are transmitted to the Working Group on Situations.

  The Working Group on Situations (WGS) comprises five members appointed by the regional groups from among the States member of the Council for the period of one year (mandate renewable once). It meets twice a year for a period of five working days in order to examine the communications transferred to it by the Working Group on Communications, including the replies of States thereon, as well as the situations which the Council is already seized of under the complaint procedure. The Working Group on Situations, on the basis of the information and recommendations provided by the Working Group on Communications, presents the Council with a report on consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms and makes recommendations to the Council on the course of action to take.

  Subsequently, it is the turn of the Council to take a decision concerning each situation thus brought to its attention.
  What are the criteria for a communication to be accepted for examination?

  A communication related to a violation of human rights and fundamental freedoms is admissible, unless:

  • It has manifestly political motivations and its object is not consistent with the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights and other applicable instruments in the field of human rights law; or

  • It does not contain a factual description of the alleged violations, including the rights which are alleged to be violated; or

  • Its language is abusive. However, such communication may be considered if it meets the other criteria for admissibility after deletion of the abusive language; or

  • It is not submitted by a person or a group of persons claiming to be the victim of violations of human rights and fundamental freedoms or by any person or group of persons, including NGOs acting in good faith in accordance with the principles of human rights, not resorting to politically motivated stands contrary to the provisions of the UN Charter and claiming to have direct and reliable knowledge of those violations. Nonetheless, reliably attested communications shall not be inadmissible solely because the knowledge of the individual author is second hand, provided they are accompanied by clear evidence; or

  • It is exclusively based on reports disseminated by mass media; or

  • It refers to a case that appears to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights already being dealt with by a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaints procedure in the field of human rights; or

  • The domestic remedies have not been exhausted, unless it appears that such remedies would be ineffective or unreasonably prolonged.

  The National Human Rights Institutions (NHRIs), when they are established and work under the guidelines of the Principles Relating to Status of National Institutions (the Paris Principles) including in regard to quasi-judicial competence, can serve as effective means in addressing individual human rights violations.
  Where to send communications?

  Communications intended for handling under the Council Complaint Procedure may be addressed to:
  Human Rights Council and Treaties Division
  Complaint Procedure
  OHCHR-UNOG
  1211 Geneva 10, Switzerland
  Fax: (41 22) 917 90 11
  E-mail: [email protected]

  Phản hồi: 

  Có một điều lạ là bác VĐH vá các bác khác như CHHV, Điếu cày, ... không hề làm hại hoặc đe dọa một người dân nào mà vẫn bị giam cầm / tù đày và hành hạ ...

  Các bác bị cáo buộc là chống chính quyền hoặc tuyên truyền chống chính quyền ... (XIN CÁC BÁC LƯU Ý CHO LÀ KHÔNG CÓ TỘI CHỐNG ĐẢNG NHÉ, không tin xin mọi người kiểm tra lại các cáo trạng. Bởi vì tòa án không thể xử tội danh chống Đảng được vì quá trơ trẽn, chẳng ở đâu trên thế giới có tội chống Đảng cả).

  Lại nữa nếu buộc tội chống Đảng thì lại mắc mưu bác CHHV khi thành viên Hội đồng xét xử không thể là Đảng viên.

  Mà chẳng thấy cá nhân nào hoặc tổ chức nào đứng ra kiện các bác này cả ?! lạ nữa là không nêu lên được hậu quả / thiệt hại do các bác ấy gây ra là gì ?! (quanh đi quẩn lại, nếu có chỉ là các câu như : gây mất ổn định xã hội, tạo dư luận xấu gây mất lòng tin vào Đảng và CQ, ...)

  Thế này thì còn quá "chợ búa", Bác NNG dùng từ sai rồi !!! theo tôi phải dùng từ "CÔN ĐỒ" mới đúng vì trong vụ xử bác CHHV ngay người tới xem xử án (để bày tỏ lòng phẫn nộ với bị cáo J.) còn bị ngăn cản, bắt bớ và gây khó dễ. Tức là dùng bạo lực nhiều quá, nói theo ngôn ngữ mới là "trên mức tự vệ".

  Trong thời điểm hiện tại, muốn yên thân thì đành phải (hoặc giả vờ) làm con "Cừu" thôi.

  Vậy thì, muốn thành công thì phải "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta". Nhưng Đảng cũng đang "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta" thì sao đây ?! Chẳng lẽ lại xảy ra xung đột mà thế thì không đúng với phương châm "bất bạo động".

  Khó nghĩ quá.

  NVN.

  Phản hồi: 

  Luật Pháp của những người cầm quyền !!!... Họ có quyền kết tội người nào dám nói xấu họ, nói xấu những gì họ tự nghĩ ra và họ cho họ là đúng ... Và chỉ có họ là số MỘT mà thôi !!!??? Khi họ đã bắt và sử án điều đầu tiên là nhận tội và xin được Đảng và Nhà Nước khoan hồng thì sẽ được giản án hoặc tha bổng!Còn cố tình không nhận tội sẽ bị lãnh án cao là đương nhiên luật của họ mà ! Luật sư cũng không có quyền cãi, mà cãi cũng không được đó là những tội danh về Chính Trị .Còn về tội hình sự ,kinh tế và các tội về xã hội thì :Phải thông qua dịch vụ chạy án (tức phải qua cò) thì sẽ được giảm án nhẹ hoặc án treo !!! BẠN ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC CƯỚP NGÀY LÀ QUAN bây giờ hết giặc rồi còn nại toàn quan thôi !!! XƯA KIA DÂN TA MỘT CỔ BA CHÒNG !!!Ngày nay đố các bác xa gần Dân ta một cổ mấy chòng...???