Đỗ Xuân Thọ - Con đường của cách mạng Việt Nam

 • Bởi Khách
  18/04/2011
  72 phản hồi

  Đỗ Xuân Thọ

  Sau một thời gian nghiền ngẫm, xem xét, tham khảo các luận thuyết trong nước, trên thế giới và đi vào thực tế đời sống của tất cả tầng lớp nhân dân Việt Nam với một khát vọng vô bờ bến là xây dựng Việt Nam trở thành một cường quốc, tôi xin trình bầy các luận điểm căn bản của tôi sau đây mong sự góp ý của tất cả những người yêu nước trong và ngoài Việt Nam.

  Hệ thống luận điểm của tôi gồm 4 luận điểm chính:

  1/ Chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa sai lầm từ các tiên đề cơ bản nhất đang thống trị không gian ý thức Việt Nam, là hòn đá cản đường dân tộc Việt Nam cũng như bao quốc gia khác tiến lên xây dựng một xã hội Dân giầu nước mạnh công bằng dân chủ và văn minh cần phải loại bỏ

  2/ Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Trung Quốc!!! Kẻ thù đe doạ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong thế kỷ 21. Muốn chống lại chúng Việt Nam cần coi Mỹ là đồng minh số 1, Nhật Bản là đồng minh số 2, EU và Nga là đồng minh số 3... (xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp)

  3/ Đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước; trong và ngoài ĐCSVN; không phân biệt giai, cấp tôn giáo, đảng phái miễn là tán thành việc đánh đổ Chủ nghĩa Mác-Lênin, đánh đổ CNCS và đánh đổ những tên quan lại chóp bu đang lợi dụng chủ nghĩa bệnh hoạn này để làm tay sai cho TQ và ăn cướp của cải của nhân dân ta đang góp vào để xây dựng cái gọi là CNXH như chúng loè bịp. Đánh bại âm mưu “định hướng XHCN” trong nền kinh tế thị trường và con đường XHCN mà chúng định lùa Dân tộc ta đi theo.

  4/ Sau khi dành được chính quyền chúng ta sẽ xây dựng một xã hội Dân Chủ Đa Đảng, một nhà nước tiến bộ và văn minh như nước Mỹ.

  Rất mong các đồng chí góp ý vào đề cương này để chúng tôi triển khai viết tỉ mỷ. Kính mong Dân Luận đăng bài này

  Hà Nội, 17/4/2011

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  72 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bác Thọ,

  Bác đọc bài của ông Nguyễn Trọng Vĩnh chưa ?

  Hai vị đều là gốc quân nhân, cùng là đảng viên và có thể có một vài quan điểm chung trong hiện tình đất nước.

  Nếu các quân nhân có dịp trao đổi quan điểm, có thể cũng là điều hay. Bác Vĩnh lớn tuổi hơn bác Thọ cho nên trước hết chào hỏi sức khỏe là việc quan trọng

  Phản hồi: 

  Bác Đỗ xuân Thọ,
  Tôi ở miền Nam và có gia đình tham gia sâu trong tổ chức Việt Minh nhưng ở miền nam là Việt Minh khác hẳn. Đó là Việt Minh đúng theo tinh thần chống Pháp của cụ Hồ Học Lãm và không bị Cộng sản hóa.

  Tên Việt Minh đầy đủ là ‘Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội’ trong đó xác định không hề theo CS mà xác định theo phe đồng minh. Khi đó thế giới chia ba khối Đồng minh, Phát xít và Cộng Sản (Liên Xô). Liên Xô đã nhắm vào Trung Quốc để phát triễn CS phía Đông.

  Tưởng giới Thạch chống Phát xít và đô hộ nhưng không coi CS là đối thủ mà liên minh với Cộng sản trong ‘Quốc Cộng’ liên minh chống đô hộ đến đổi bị CS Liên Xô âm thầm xây dựng phong trào CS và dùng Mao trạch Đông cướp chánh quyền để Cộng Sản hóa Trung Quốc.

  Sát cánh làm nhân viên tại văn phòng của Borodin của Liên Xô ở Trung Quốc là Nguyễn Tất Thành. ông không phải là người Liên Xô chọn lựa vì trình độ kém mà chọn Trần Phú Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai ...Ông Nguyễn tất Thành được Liên Xô đưa đi xây dựng phong trào Cộng Sản ở Thái Lan nhưng không thành công cuối cùng phải về hoạt động ở Bắc Việt Nam.

  Ở Trung Quốc nhiệm vụ ông là xâm nhập tham gia và chuyển hướng các tổ chức theo Cộng Sản. Tuy nhiên ông không thành công và không được tín nhiệm bầu vào chức vụ nào nên về VN thành lập tổ chức lấy cùng tên là ‘Việt Nam cách mạng Đồng Minh hội ‘ và dành làm chủ tịch để có chính danh. Ông lấy chuyện được OSS Mỹ ủng hộ để tranh chức chủ tịch.

  Ở VN cũng là kịch bản giống y như thế ông Bảo Đại không coi nhóm Việt Minh ‘nội địa’ có khuynh hướng CS nhưng cùng chống đô hộ Pháp là kẻ thù mà còn liên minh để chống Tây. Đến năm 1945 Việt Minh được Liên Xô ủng hộ cướp chánh quyền Trần trọng Kim dễ dàng ngoài bắc !

  Ở trong Nam vì còn Pháp nên Cộng Sàn xuất thân từ Liên Xô bị giết hết như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn thị Minh Khai ...Dân VN không hề biết Cộng Sản là gì nhưng ai là VN bị Pháp giết thì đau lòng. Khuynh hướng Cộng Sản ở Việt Nam khởi đầu từ trí thức học bên Pháp ( theo cách Pol Pốt Yeng Sari ...)

  Mỹ giúp các nhóm chống phát xít Trung Quốc nhưng không tham gia thế chiến thứ hai cho đến 1945 .
  Trong tình hình này thật khó cho phong trào chủ chiến của VN tìm chổ dựa để đánh Tây và vì vậy Trung Quốc -VN rơi vào tay Cộng Sản Nga, trở thành hai quốc gia tự hủy hoại và dân chúng điêu linh nhất .

  Đó là lịch sử xin đừng cho rằng Việt Minh là Cộng Sản ! MTGPMN cũng chưa từng dám nói rằng sẽ cộng sản ! Cho nên sau 1975 CS là sự áp đạt trái với dân miền Nam ! CS thu phục được Bà Bình và quay ra triệt hạ các thành viên khác và MTGPMN của bà Bình thành tổ chức lừa dối dân miền Nam !

  Trần Thị Hồng Sương

  Phản hồi: 

  [quote=Công an và quân đội]Bác Thọ nên vào chi tiết điểm 3

  [quote]3/ Đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước; trong và ngoài ĐCSVN; không phân biệt giai, cấp tôn giáo, đảng phái miễn là tán thành việc đánh đổ Chủ nghĩa Mác-Lênin, đánh đổ CNCS và đánh đổ những tên quan lại chóp bu đang lợi dụng chủ nghĩa bệnh hoạn này để làm tay sai cho TQ và ăn cướp của cải của nhân dân ta đang góp vào để xây dựng cái gọi là CNXH như chúng loè bịp. Đánh bại âm mưu “định hướng XHCN” trong nền kinh tế thị trường và con đường XHCN mà chúng định lùa Dân tộc ta đi theo.
  [/quote]

  Phải làm sao có sự đồng tình của công an và quân đội thì mới tránh được đổ máu bởi hai lực lường này có vũ khí[/quote]
  Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ viết rất tỷ mỉ để chứng minh cho lực lượng vũ trang hiểu rằng chính CM Mác-Lênin,chính một số rất ít bọn thầy tu M-L, bọn quan lại chóp bu, chính CNXH đã đoạt công lao và xương máu của họ như đã đoạt công lao của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung Tướng Trần Độ và biết bao người lính cụ Hồ khác. Chính chúng đã quên ơn tổ tiên ông cha đã dựng nước và giữ nước. Chính chúng đã vì cùng ý thức hệ Cộng Sản với ĐCS Trung Quốc nên đã bán rẻ Tổ Quốc Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam cho giặc ngoại xâm TQ

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ một điểm rất quan trọng cho việc xây dựng bất kì chế độ nào là phải có một bản hiến pháp dân chủ, thực sự là nền móng cho việc tổ chức CQ và KT và XH. Nó phải nêu lên được trách nhiệm của nhà nước trong việc quản lí xã hội và xây dựng kinh tế cũng như xác nhận các quyền cơ bản của mọi công dân, không phân biệt giai cấp, giới tính, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, tạo nền cho một xã hội dân sự. Các điều của HP nhất thiết phải không được kèm cái đuôi 'theo quy định của pháp luật' (cái này là cái nực cười nhất vì nó mâu thuân hoàn toàn với tinh thần HP là nền móng của mọi pháp luật). Nó cũng phải không được bao gồm bất kì một điều nào như kiểu điều 4 HP VN vì nó rõ ràng đã tạo ra sự phân biêt đối xử dựa trên đảng phái. Điều 4 này đã tạo ra sự mập mờ cho phép BCT ĐCSVN nhiều khi đứng trên cả nhà nước, thoát ra ngoài các quy định của pháp luật do cái gọi là 'vai trò lãnh đạo XH' của ĐCSVN). Nếu chưa có thể có một HP mới ngay thì có thể dùng ngay HP 1946. Sau đó dần dần đưa thêm vào các tu chính HP (tức là các điều khoản sửa đổi bổ sung không vi phạm tinh thần của bản HP gốc) khi cần.

  Phản hồi: 

  [quote=Nản quá][quote=Tháng Chạp]
  Bạn này kể chuyện rất hay. Xin hỏi bạn là có bao nhiêu người được ở nhà triệu đô vậy? Nếu bạn lấy khu Manhattan ra khoe thì đúng là nực cười.
  [/quote]

  Bác cười thì em đành chịu. Em kể ra chỉ vì muốn nói rằng cái cách quan niệm về "thất nghiệp" và "có việc làm" cần xem xét lại.

  Có việc làm như mấy bà cụ trong ảnh của bác Thiên Đường thì thấy tội nghiệp họ quá bác ạ. Họ là nạn nhân của sự cùng khổ mà họ không đáng phải chịu. Cố nói lấy được "họ bán hết hàng, họ cười hạnh phúc đấy chứ, hạnh phúc nhất thế giới" thì ai cũng nói được thôi, khác chăng là một người còn lương tâm và một người tim óc đã vứt cho chó gặm.

  Còn mấy người than vãn cực khổ nhưng thực ra rất giàu, bác không thấy em miêu tả họ cười đầy ẩn ý khi được mời về Việt Nam sinh sống đó sao? Họ chẳng bất hạnh gì đâu bác ạ, vì họ biết họ có "thất nghiệp" bên đó đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Còn về Việt Nam "có việc làm" cũng vẫn sẽ toi. Mà thôi, nói nhiều vô ích, chỉ cần biết rằng các bác quan chức đều cho con cái qua "bển" và khuyến khích ở lại cả, khi nào ổn định thì thỉnh thoảng ghé về chơi.

  Chỉ lo cướp đoạt cho riêng mình, mặc quốc gia, mặc xã hội, con người có khác gì loài chó má nhỉ.[/quote]

  Ở đâu mà chẳng có thất nghiệp hả bạn Nản quá, bạn Thiên Đường, ... ? Ở VN thất nghiệp cũng khoảng 5% tức cũng khoảng vài triệu người đấy. Tuy nhiên tôi không hiểu cách tính thất nghiệp của VN ra sao ?

  Ở tây Âu, họ tính thất nghiệp trên số người trong lứa tuổi lao động chính thức (18 - 65 tuổi). Người thất nghiệp là có ưu tiên được hưởng nhiều phúc lợi xã hội như, tùy theo lứa tuổi và thời gian thất nghiệp :
  - trợ cấp tiền tối thiểu đủ sống (lương thất nhiệp). Tùy theo nước, theo lứa tuổi, tùy theo thời gian làm việc
  - giảm thuế thu nhập (cá nhân, gia đình) và một số thuế
  - vé đi xe bus, tram, điện ngầm miễn phí hoặc giảm 50-75%
  - học nghề, học ngoại ngữ miễn phí hoặc trả 10-30% học phí tùy theo ngành và thời gian thất nghiệp
  - hỗ trợ kiếm việc như giới thiệu, giúp viết đơn, hồ sơ, cách trình bày trước nhà tuyển dụng
  - sau các khóa học thêm, giúp kiếm nơi thực tập 1-3 tháng
  - cho phiếu ăn trưa
  - ai có con nhỏ, hỗ trợ phiếu trả tiền thuê người trông trẻ khi bị đau (bệnh), nghỉ hè, ... (tùy theo thời gian thất nghiệp và hoàn cảnh gia đình)
  - chính phủ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (khi đi làm thì chủ đóng), giảm chi phí bệnh viện và thuốc men
  - tùy theo thời gian thất nghiệp, chính phủ sẽ khuyến khích chủ tuyển nhân viên thất nghiệp lâu năm và sẽ trả 50% tiền lương trong vòng 3-12 tháng
  - hình như được miễn phí công đoàn (không phải đóng tiền)
  - giúp thuê nhà xã hội, giá rẻ

  Ở trên là dạng thất nghiệp được hưởng trợ cấp lương nếu đã làm việc trọn số ngày ấn định (không nhất định phải liên tục và nguyên ngày)

  Loại thất nghiệp khác là những người mới ra trường đang kiếm việc hoặc chưa làm đủ thời gian để hưởng quy chế trợ cấp lương, họ đều có quyền hưởng các phúc lợi xã hội trên trừ trợ cấp lương. Lúc đó họ phải ra quận cư trú, xin trợ cấp xã hội

  Chính vì vậy tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu cao vì ai cũng lo ghi danh thất nghiệp (tìm việc) để được hưởng quy chế XH.

  Ở VN thì không phải vậy. Tôi có bà chị họ ở Bình Dương, ở nhà nấu cơm vài tháng nay sau khi gia đình đóng cửa tiệm bán bánh và không hề ghi danh đi kiếm việc cho nên không nằm trong danh sách thất nghiệp để nhà nước làm thống kê

  Những phúc lợi xã hội nêu trên ở các nước bắc và tây Âu đều có :
  1) cái giá phải trả :
  - người làm việc phải đóng thuế cao (40-48%) trích ngay từ lương hàng tháng (bảo hiểm y tế, thất nghiệp, hưu trí)
  - hàng năm người làm việc có thể phải đóng thêm thuế thu nhập gia đình
  - chủ nhân đóng thuế "rất" cao bao gồm cả bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, hưu trí cho công nhân viên của mình . Điều này khiến giá thành sản phảm tăng vọt, khó cạnh tranh với hàng hóa rẻ mạt của TQ, Ấn Độ, VN, ...
  - phải có tổ chức, phối hợp rất tốt giữa nhà nước (hành, lập, tư pháp) với các công đoàn, ngành nghề, người lao động và xí nghiệp

  2) và bị lợi dụng :
  - do lương tối thiểu của thất nghiệp có thể đủ sống (thuê nhà, ăn uống) cho nên mức lương này khoảng 70-80% lương bậc thấp của những lao động phổ thông.
  Điều này khiến nhiều người thất nghiệp trở nên làm biếng không muốn đi làm hoặc họ đi làm lậu để kiếm thêm thành hai đầu lương (bất lương) ! Có người thất nghiệp kinh niên nhưng lại có 2 nhà để ở và cho thuê.
  Một số nước đang có những biện pháp thắt chặt việc gian lận thất nghiệp này
  - các con dưới 25 tuổi được trợ cấp gia đình, càng đông trợ cấp càng cao khiến nhiều người phụ nữ thích có 3-4 con, lãnh tiền thất nghiệp và ở nhà trông con, làm mẹ độc thân sẽ lãnh thất nghiệp cao hơn là có chồng đi làm việc

  Nói tóm lại, xã hội phát triển, mọi người phải biết tổ chức tốt để nương nhau mà sống. Hợp tác tốt sẽ đem lại thịnh vượng. Tiêu diệt nhau sẽ cùng tụt hậu. Những chủ nghĩa đưa đến hận thù, cần phải dứt khoát dẹp bỏ

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp][quote=gop y chut!]Thất nghiệp ở các nước tư bản phương Tây còn có quỹ trợ cấp thất nghiệp tài trợ cho đủ sống. Chứ thất nghiệp ở các nước 'XHCN' là chết (kiểu 'ngơ ngơ như mất sổ gạo'). Mà đến người có việc làm còn ngắc ngoải thì nói chi đến người thất nghiệp. Ở VN chưa có thống kê chính thức nhưng theo những gì tôi biết là 50% số người đang có việc làm là bán thất nghiệp (có việc nhưng lương chỉ tạm đủ sống).[/quote]

  Ai "ngơ ngơ", ai "hạnh phúc" thì chỉ là nhận định chủ quan của bạn. Tôi không nghĩ những người phương Tây "văn minh", có sức khỏe và kiến thức, lại hạnh phúc khi sống nhờ vào bố thí của người khác.

  Bạn đừng nhầm Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc, là những nước TBCN phát triển có tỷ lệ tự tử cao nhất nhì thế giới.[/quote]

  Ôi bạn này càng ngày càng thấy thật hết thuốc chữa. Những cái xảy ra như tôi nêu trên là sự thật tại VN chứ chẳng phải do tôi bịa ra hay là do chủ quan của tôi tạo ra.

  Về quỹ hỗ trợ thất nghiệp, bạn thật không biết gì hay sao? Quỹ Hỗ trợ thất nghiệp là của Chính phủ lập ra để trợ cấp cho người thất nghiệp. Quỹ này thực ra là trích từ tiền thuế của người dân, bao gồm những người LD khi họ còn có việc làm. Sao bạn lại nói là của bố thí? Thế ở VN tất cả những người về hưu đều là nhận của bố thí hay sao?

  Đến đây thì tôi có thể kết luận rằng bạn này đúng là không biết gì thật. Tranh luận với bạn này thật giống như tranh luận với cái đầu gối. Từ nay tôi xin miễn tranh luận với bạn này!

  Phản hồi: 

  Bác Thọ nên vào chi tiết điểm 3

  [quote]3/ Đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước; trong và ngoài ĐCSVN; không phân biệt giai, cấp tôn giáo, đảng phái miễn là tán thành việc đánh đổ Chủ nghĩa Mác-Lênin, đánh đổ CNCS và đánh đổ những tên quan lại chóp bu đang lợi dụng chủ nghĩa bệnh hoạn này để làm tay sai cho TQ và ăn cướp của cải của nhân dân ta đang góp vào để xây dựng cái gọi là CNXH như chúng loè bịp. Đánh bại âm mưu “định hướng XHCN” trong nền kinh tế thị trường và con đường XHCN mà chúng định lùa Dân tộc ta đi theo.
  [/quote]

  Phải làm sao có sự đồng tình của công an và quân đội thì mới tránh được đổ máu bởi hai lực lường này có vũ khí

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp]
  Bạn này kể chuyện rất hay. Xin hỏi bạn là có bao nhiêu người được ở nhà triệu đô vậy? Nếu bạn lấy khu Manhattan ra khoe thì đúng là nực cười.
  [/quote]

  Bác cười thì em đành chịu. Em kể ra chỉ vì muốn nói rằng cái cách quan niệm về "thất nghiệp" và "có việc làm" cần xem xét lại.

  Có việc làm như mấy bà cụ trong ảnh của bác Thiên Đường thì thấy tội nghiệp họ quá bác ạ. Họ là nạn nhân của sự cùng khổ mà họ không đáng phải chịu. Cố nói lấy được "họ bán hết hàng, họ cười hạnh phúc đấy chứ, hạnh phúc nhất thế giới" thì ai cũng nói được thôi, khác chăng là một người còn lương tâm và một người tim óc đã vứt cho chó gặm.

  Còn mấy người than vãn cực khổ nhưng thực ra rất giàu, bác không thấy em miêu tả họ cười đầy ẩn ý khi được mời về Việt Nam sinh sống đó sao? Họ chẳng bất hạnh gì đâu bác ạ, vì họ biết họ có "thất nghiệp" bên đó đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Còn về Việt Nam "có việc làm" cũng vẫn sẽ toi. Mà thôi, nói nhiều vô ích, chỉ cần biết rằng các bác quan chức đều cho con cái qua "bển" và khuyến khích ở lại cả, khi nào ổn định thì thỉnh thoảng ghé về chơi.

  Chỉ lo cướp đoạt cho riêng mình, mặc quốc gia, mặc xã hội, con người có khác gì loài chó má nhỉ.

  Phản hồi: 

  [quote=Thiên đường]Việt Nam, nếu đây chưa phải là thiên đường cho tất cả mọi người thì đây đã là thiên đường cho những người già. (Trích Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của bác Obama)[/quote]

  Đấy, chính những người trách cứ CNCS là không tưởng lại là những người không tưởng nhất, những người hay nhắc tới "thiên đường" nhất.

  Chính quyền VN thừa nhận rằng VN vẫn là nước đang phát triển, chỉ vừa mới đạt tới mức thu nhập trung bình, và còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chẳng người CS nào nhắc tới "thiên đường" để che giấu sự thực lúc này cả.

  Phản hồi: 

  [quote=gop y chut!]Thất nghiệp ở các nước tư bản phương Tây còn có quỹ trợ cấp thất nghiệp tài trợ cho đủ sống. Chứ thất nghiệp ở các nước 'XHCN' là chết (kiểu 'ngơ ngơ như mất sổ gạo'). Mà đến người có việc làm còn ngắc ngoải thì nói chi đến người thất nghiệp. Ở VN chưa có thống kê chính thức nhưng theo những gì tôi biết là 50% số người đang có việc làm là bán thất nghiệp (có việc nhưng lương chỉ tạm đủ sống).[/quote]

  Ai "ngơ ngơ", ai "hạnh phúc" thì chỉ là nhận định chủ quan của bạn. Tôi không nghĩ những người phương Tây "văn minh", có sức khỏe và kiến thức, lại hạnh phúc khi sống nhờ vào bố thí của người khác.

  Bạn đừng nhầm Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc, là những nước TBCN phát triển có tỷ lệ tự tử cao nhất nhì thế giới.

  Phản hồi: 

  Người dân Việt Nam lười lao động nên phải chịu đói là đúng rồi.

  Nhưng chắc không phải, họ lao động quần quật từ khi còn bé cho đến lúc về già nhưng vẫn không đủ ngày hai bữa, vì ở Việt Nam không có sự bình đẳng về cơ hội. Những nhóm đặc quyền đặc lợi, những người ăn trên ngồi chốc không làm gì cả nhưng rất khoái món phở bò Kobe; vợ con các quan chức, cháu chắt các lãnh đạo "tập đoàn" nhà nước đang từng giờ từng phút cướp không của người dân lao động hàng ngàn tỷ đồng thì những người dân này không đói, không bệnh tật và bị đuổi ra khỏi cửa bệnh viện mới là chuyện lạ.

  Một bà lão Việt Nam lúc trẻ lười lao động nên giờ phấn đấu làm việc gấp hai để mong cái lưng lười biếng bớt còng:

  Một bà mẹ Việt Nam anh hùng với gia tài kếch xù, thành quả của chính sách đền ơn đáp nghĩa, nay đem ra bán đấu giá bớt:

  Bà lão này được chính phủ Việt Nam chăm lo rất đầy đủ, nhưng ngồi không buồn quá nên đi móc cua đào cáy cho đỡ buồn:

  Việt Nam, nếu đây chưa phải là thiên đường cho tất cả mọi người thì đây đã là thiên đường cho những người già. (Trích Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của bác Obama)

  Phản hồi: 

  [quote=Nản quá]Khổ ghê bác em. Người ta đã giải thích như vậy rồi mà bác vưỡn không chịu hiểu. Để em kể bác nghe vậy. Có ông chú bên Huê Kỳ man rợ về chơi, hai vợ chồng suốt ngày than vãn với mấy cụ vài năm nay kinh tế khó khăn quá, bên đó tụi em cũng vất vả cơ cực lắm, bị bóc lột thậm tệ lắm. Ai cũng xót thương an ủi hay thôi về Việt Nam anh chị cưu mang, nhưng họ cười cảm ơn.

  Ai dè hỏi ra mới biết tại sao cơ cực: Vì ở căn nhà mấy triệu đô nên phải đóng thuế cao, phải mướn người cắt cỏ tỉa cây chùi nhà, bill dịch vụ đủ thứ nhiều quá nên xót tiền, cho con học trường tư xịn nhất nhì khu vực, ngoài giờ còn mời thầy về tận nhà dạy piano, tennis, bơi lội...

  Má ơi, quen "cao cấp" như vậy rồi nên giờ giảm một chút không được, cố gắng cày thêm job 2, job 3 nên than vãn. Nó hoàn toàn khác hẳn với cái cơ cực "đói kệ mẹ mày vì mày lười lao động; vào của bệnh viện rồi mà không có tiền ông cũng kệ cho chết" của chính phủ Việt Nam. Hãy tỉnh táo nhìn lại cho kỹ để thấy tụi thất nghiệp tư bản đi xem bóng đá kín sân, uống bia như miễn phí.[/quote]

  Bạn này kể chuyện rất hay. Xin hỏi bạn là có bao nhiêu người được ở nhà triệu đô vậy? Nếu bạn lấy khu Manhattan ra khoe thì đúng là nực cười.

  Có hạnh phúc hay không chính là ở chỗ người ta cảm thấy cuộc sống thế nào, cái bỏ ra so với cái kiếm được có tương xứng không. Kêu ca tức là không hạnh phúc rồi, phải cày một lúc nhiều việc mới đủ thỏa mãn nhu cầu tức là áp lực quá lớn rồi. Thế nên mới có chuyện Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước có tỷ lệ tự tử hàng đầu thế giới.

  Còn cái "bia rẻ" của bạn thì là vì người ta tính vào tiền vé rồi. Bỏ tiền mua vé đắt, tính phản đối họ, nhưng họ bù lại cho vài cốc "bia rẻ" là hạ hỏa. Chiêu này là chiêu thường dùng của mấy ông chủ tư bản để lừa khách hàng nhẹ dạ, dân trí thấp.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp][quote=bariaboy]Vậy là kỳ này chú Tháng Chạp sai rồi. Có lẻ Chú Tháng Chạp chưa nghiên cứu hết nhửng gì xảy ra ở những nước tân tiến. Thất nghiệp ở nhửng nước này, công ty họ làm có trả tiền bồi thường (tùy hảng lớn hảng nhỏ, số tiền sẻ nhiều hay ít) , lo dạy cho họ kiếm việc làm mới, được ăn tiền thất nghiệp, trở lại trường để học thêm. Nên thất nghiệp đôi lúc có cơ hội thay đổi việc làm mới tốt hơn. Còn ở mấy nước CS như VN thì chắc không có chuyện đó rồi. Về vấn đề này, Bác Chạp phải tìm hiểu thêm nửa.[/quote]

  Bạn nói nghe rất hay. Nhưng thực tếluôn luôn có hàng chục triệu người thất nghiệp trong thế giới TBCN. Nếu ai đó có việc làm, thì họ chắc chắn sẽ đẩy một người khác xuống đạo quân thất nghiệp để thế chỗ cho mình.[/quote]

  Thất nghiệp ở các nước tư bản phương Tây còn có quỹ trợ cấp thất nghiệp tài trợ cho đủ sống. Chứ thất nghiệp ở các nước 'XHCN' là chết (kiểu 'ngơ ngơ như mất sổ gạo'). Mà đến người có việc làm còn ngắc ngoải thì nói chi đến người thất nghiệp. Ở VN chưa có thống kê chính thức nhưng theo những gì tôi biết là 50% số người đang có việc làm là bán thất nghiệp (có việc nhưng lương chỉ tạm đủ sống).

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp]
  Bạn nói nghe rất hay. Nhưng thực tế là luôn luôn có hàng chục triệu người thất nghiệp trong thế giới TBCN. Nếu ai đó có việc làm, thì họ chắc chắn sẽ đẩy một người khác xuống đạo quân thất nghiệp để thế chỗ cho mình.
  [/quote]

  Khổ ghê bác em. Người ta đã giải thích như vậy rồi mà bác vưỡn không chịu hiểu. Để em kể bác nghe vậy. Có ông chú bên Huê Kỳ man rợ về chơi, hai vợ chồng suốt ngày than vãn với mấy cụ vài năm nay kinh tế khó khăn quá, bên đó tụi em cũng vất vả cơ cực lắm, bị bóc lột thậm tệ lắm. Ai cũng xót thương an ủi hay thôi về Việt Nam anh chị cưu mang, nhưng họ cười cảm ơn.

  Ai dè hỏi ra mới biết tại sao cơ cực: Vì ở căn nhà mấy triệu đô nên phải đóng thuế cao, phải mướn người cắt cỏ tỉa cây chùi nhà, bill dịch vụ đủ thứ nhiều quá nên xót tiền, cho con học trường tư xịn nhất nhì khu vực, ngoài giờ còn mời thầy về tận nhà dạy piano, tennis, bơi lội...

  Má ơi, quen "cao cấp" như vậy rồi nên giờ giảm một chút không được, cố gắng cày thêm job 2, job 3 nên than vãn. Nó hoàn toàn khác hẳn với cái cơ cực "đói kệ mẹ mày vì mày lười lao động; vào của bệnh viện rồi mà không có tiền ông cũng kệ cho chết" của chính phủ Việt Nam. Hãy tỉnh táo nhìn lại cho kỹ để thấy tụi thất nghiệp tư bản đi xem bóng đá kín sân, uống bia như miễn phí.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp]http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_map_of_countries_by_rate_of_unem...

  Tính đến 01/2010, VN vẫn nằm trong một số ít quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%, đại đa số các nước TBCN có tỷ lệ thất nghiệp trên 5%.[/quote]

  Đúng là nói lấy được. Tôi chả nói đâu xa. Ở quê tôi là một vùng ngoại thành Hà Nội, hết thời vụ là 80% thất nghiệp. Làm đường ở xã, nhà nước chẳng tài trợ, CQ xã kêu gọi người dân (kiểu thuế đinh) đóng mỗi người 100.000 đồng mà nhiều người kêu trời vì không có đủ tiền đóng. Nói chung là họ nghèo lắm. Xin hãy nhớ đến họ chứ đừng nói mãi về sự đúng đắn của CN M-L nữa. Xa vời lắm!

  Phản hồi: 

  [quote=bariaboy]Vậy là kỳ này chú Tháng Chạp sai rồi. Có lẻ Chú Tháng Chạp chưa nghiên cứu hết nhửng gì xảy ra ở những nước tân tiến. Thất nghiệp ở nhửng nước này, công ty họ làm có trả tiền bồi thường (tùy hảng lớn hảng nhỏ, số tiền sẻ nhiều hay ít) , lo dạy cho họ kiếm việc làm mới, được ăn tiền thất nghiệp, trở lại trường để học thêm. Nên thất nghiệp đôi lúc có cơ hội thay đổi việc làm mới tốt hơn. Còn ở mấy nước CS như VN thì chắc không có chuyện đó rồi. Về vấn đề này, Bác Chạp phải tìm hiểu thêm nửa.[/quote]

  Bạn nói nghe rất hay. Nhưng thực tếluôn luôn có hàng chục triệu người thất nghiệp trong thế giới TBCN. Nếu ai đó có việc làm, thì họ chắc chắn sẽ đẩy một người khác xuống đạo quân thất nghiệp để thế chỗ cho mình.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp][quote=bariaboy]Làm như Chú Tháng Chạp rất thích nói khích cho bà con trong dân luận, để vui nhà vui cửa thì phải ? Nước VN tỷ lệ thật nghiệp thấp, mà sao dân chúng VN phần đông khổ quá xá thế. Cứ gửi Nô Lệ Lao Động ra các nước nhỏ như Mả Lai, hay Singapore để làm việc với số tiền lương rẻ mạt, và bị hành hà. Tôi thật sử cảm thấy nhục cho đất nước VN của tôi quá.[/quote]

  Tôi chưa thấy công trình khoa học nào nói rằng thất nghiệp thì sướng hơn có việc làm, mặc dù việc làm nặng nhọc.[/quote]
  Vậy là kỳ này chú Tháng Chạp sai rồi. Có lẻ Chú Tháng Chạp chưa nghiên cứu hết nhửng gì xảy ra ở những nước tân tiến. Thất nghiệp ở nhửng nước này, công ty họ làm có trả tiền bồi thường (tùy hảng lớn hảng nhỏ, số tiền sẻ nhiều hay ít) , lo dạy cho họ kiếm việc làm mới, được ăn tiền thất nghiệp, trở lại trường để học thêm. Nên thất nghiệp đôi lúc có cơ hội thay đổi việc làm mới tốt hơn. Còn ở mấy nước CS như VN thì chắc không có chuyện đó rồi. Về vấn đề này, Bác Chạp phải tìm hiểu thêm nửa.

  Phản hồi: 

  [quote=bariaboy]Làm như Chú Tháng Chạp rất thích nói khích cho bà con trong dân luận, để vui nhà vui cửa thì phải ? Nước VN tỷ lệ thật nghiệp thấp, mà sao dân chúng VN phần đông khổ quá xá thế. Cứ gửi Nô Lệ Lao Động ra các nước nhỏ như Mả Lai, hay Singapore để làm việc với số tiền lương rẻ mạt, và bị hành hà. Tôi thật sử cảm thấy nhục cho đất nước VN của tôi quá.[/quote]

  Tôi chưa thấy công trình khoa học nào nói rằng thất nghiệp thì sướng hơn có việc làm, mặc dù việc làm nặng nhọc.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp]http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_map_of_countries_by_rate_of_unem...

  Tính đến 01/2010, VN vẫn nằm trong một số ít quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%, đại đa số các nước TBCN có tỷ lệ thất nghiệp trên 5%.[/quote]

  Làm như Chú Tháng Chạp rất thích nói khích cho bà con trong dân luận, để vui nhà vui cửa thì phải ? Nước VN tỷ lệ thật nghiệp thấp, mà sao dân chúng VN phần đông khổ quá xá thế. Cứ gửi Nô Lệ Lao Động ra các nước nhỏ như Mả Lai, hay Singapore để làm việc với số tiền lương rẻ mạt, và bị hành hà. Tôi thật sử cảm thấy nhục cho đất nước VN của tôi quá.

  Phản hồi: 

  [quote=visitor]Ha! Thế còn về những nhà tư bản bị phá sản trong khi những nhà 'vô sản' lĩnh lương cao như các CEO Mĩ (cũng thuộc GCVS theo định nghĩa của bác) hay là hơn 90% 'GCVS Mĩ' vẫn còn có việc làm, hơn hẳn tỉ lệ có việc làm của người VN thì bác nghĩ thế nào?[/quote]

  Những CEO lĩnh lương cao chiếm bao nhiêu % trong tổng số những người vô sản? Chẳng phải quá ít ỏi so với gần 10% thất nghiệp hay sao? Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ cao hơn VN đấy chứ.

  Mặc dù hai nước đều có một phần thất nghiệp, nhưng một nước coi thất nghiệp là chuyện bình thường, một nước coi thất nghiệp là tình trạng cần xóa bỏ hoàn toàn.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp][quote=Cụ thể và thực tế]
  Bạn hiểu sai tôi rồi.
  Ở nơi tôi đang ở, tôi bỏ phiếu nhiều nhất cho đảng XH, đảng xanh và đảng trung hữu

  Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng CS hoặc cánh hữu liberal mặc dù khi còn học đại học tôi có người bạn học chung khuynh tả, thành viên của đảng CS. Mà bạn đảng viên CS này lại cho các đảng CS ở TQ, VN, BTT không phải là đảng CS chính thống bởi không theo đúng chủ nghĩa Mac. He he, tớ chẳng hiểu gì sất

  Tôi chả theo một chủ nghiã nào cả bởi nó chỉ là lý thuyết.
  Khi bỏ phiếu tôi coi quá trình hoạt động của đảng đó trong nhiệm kỳ vừa qua, coi chương trình trong nhiệm kỳ tới. Nếu thấy đáng tin cậy (trong quá khứ) và chương trình thích hợp cho tôi (trong trương lai) thì tôi bỏ phiếu cho họ

  Tôi thích cái gì cụ thể và thực tế gần, tránh lý thuyết khó hiểu, xa vời[/quote]

  Cái cụ thể và thực tế nhất chính là "hàng chục nghìn công nhân mất việc làm" đấy. Còn chuyện chủ nghĩa, bầu cử, chế độ này nọ mà bạn đã và đang diễn giải thì chỉ là lý thuyết thôi.[/quote]

  Ha! Thế còn về những nhà tư bản bị phá sản trong khi những nhà 'vô sản' lĩnh lương cao như các CEO Mĩ (cũng thuộc GCVS theo định nghĩa của bác) hay là hơn 90% 'GCVS Mĩ' vẫn còn có việc làm, hơn hẳn tỉ lệ có việc làm của người VN thì bác nghĩ thế nào?

  Phản hồi: 

  [quote=Cụ thể và thực tế]
  Bạn hiểu sai tôi rồi.
  Ở nơi tôi đang ở, tôi bỏ phiếu nhiều nhất cho đảng XH, đảng xanh và đảng trung hữu

  Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng CS hoặc cánh hữu liberal mặc dù khi còn học đại học tôi có người bạn học chung khuynh tả, thành viên của đảng CS. Mà bạn đảng viên CS này lại cho các đảng CS ở TQ, VN, BTT không phải là đảng CS chính thống bởi không theo đúng chủ nghĩa Mac. He he, tớ chẳng hiểu gì sất

  Tôi chả theo một chủ nghiã nào cả bởi nó chỉ là lý thuyết.
  Khi bỏ phiếu tôi coi quá trình hoạt động của đảng đó trong nhiệm kỳ vừa qua, coi chương trình trong nhiệm kỳ tới. Nếu thấy đáng tin cậy (trong quá khứ) và chương trình thích hợp cho tôi (trong trương lai) thì tôi bỏ phiếu cho họ

  Tôi thích cái gì cụ thể và thực tế gần, tránh lý thuyết khó hiểu, xa vời[/quote]

  Cái cụ thể và thực tế nhất chính là "hàng chục nghìn công nhân mất việc làm" đấy. Còn chuyện chủ nghĩa, bầu cử, chế độ này nọ mà bạn đã và đang diễn giải thì chỉ là lý thuyết thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=Tháng Chạp][quote=Giai cấp vô sản]vài chục ngàn công nhân viên mất việc.[/quote]

  Bạn này mải mê phủ định Marx, mải mê ca ngợi chế độ TBCN, đến cuối bài diễn thuyết lại phải thừa nhận sự thật đau buồn. Bi hài kịch![/quote]

  Bạn hiểu sai tôi rồi.
  Ở nơi tôi đang ở, tôi bỏ phiếu nhiều nhất cho đảng XH, đảng xanh và đảng trung hữu

  Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng CS hoặc cánh hữu liberal mặc dù khi còn học đại học tôi có người bạn học chung khuynh tả, thành viên của đảng CS. Mà bạn đảng viên CS này lại cho các đảng CS ở TQ, VN, BTT không phải là đảng CS chính thống bởi không theo đúng chủ nghĩa Mac. He he, tớ chẳng hiểu gì sất

  Tôi chả theo một chủ nghiã nào cả bởi nó chỉ là lý thuyết.
  Khi bỏ phiếu tôi coi quá trình hoạt động của đảng đó trong nhiệm kỳ vừa qua, coi chương trình trong nhiệm kỳ tới. Nếu thấy đáng tin cậy (trong quá khứ) và chương trình thích hợp cho tôi (trong trương lai) thì tôi bỏ phiếu cho họ

  Tôi thích cái gì cụ thể và thực tế gần, tránh lý thuyết khó hiểu, xa vời

  Có việc phải làm, hẹn gặp lại các bác khi rảnh

  Phản hồi: 

  [quote=Giai cấp vô sản]vài chục ngàn công nhân viên mất việc.[/quote]

  Bạn này mải mê phủ định Marx, mải mê ca ngợi chế độ TBCN, đến cuối bài diễn thuyết lại phải thừa nhận sự thật đau buồn. Bi hài kịch!

  Phản hồi: 

  [quote=Đỗ Xuân Thọ]1/ Chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa sai lầm từ các tiên đề cơ bản nhất đang thống trị không gian ý thức Việt Nam, là hòn đá cản đường dân tộc Việt Nam tiến lên xây dựng một xã hội Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh cần phải loại bỏ

  ...
  1.2. Quy luật Giá Trị Thặng Dư của Mác là sai cơ bản, do đó quy luật Đấu Tranh Giai Cấp là cực kỳ phản khoa học.

  Quy luật giá trị thặng dư của Mác có thể tóm tặt trong công thức đơn giản: T-H-T’
  và được mô tả như sau: Nhà Tư Sản dùng lượng tiền T mua nguyên liệu, công cụ lao động… tất cả cái đó Mác gọi là hàng và ký hiệu là H . Và điêu quan trọng nhất là nhà tư sản THUÊ CÔNG NHÂN làm việc . Sau khi sản xuất xong , bán sản phẩm, chi phí khấu hao, chi phí tái sản xuất…v.v, nhà Tư Sản thu được một số tiền là T’ lớn hơn số tiền ban đầu T. Hiệu số T’-T được gọi là Giá Trị Thặng Dư (GTTD). GTTD này, theo Mác có được là vì nhà Tư Sản đã BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG của Công Nhân.
  Ở đay ta thấy quy luật GTTD là sai bét vì Mác đã không tính đến TÀI NĂNG CỦA NHÀ TƯ SẢN trong quá trình sản xuất để tạo nên GTTD.
  Bằng giả thiết ngầm định (hoặc chưa tính đến) tất cả mọi người đều có tài năng như nhau nên Mác mới rút ra quy luật sai lầm này. Quy luật đó sai ngay từ khi sinh ra, đến nay càng sai nhiều. Ai cũng biết tỷ phú Bin-Ghết có hang trăm tỉ USD hiện nay phần lớn nhờ vào tài năng xuất chúng về chuyên môn và quản lý của ông…Chao ôi! Nhiều ví dụ lắm…Dân ta cũng có câu:”Một người lo bằng kho ngừời làm” hay :” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” v.v
  Bằng quy lật GTTD sai bét này Mác đã xây dựng lên học thuyết ĐẤU TRANH GIAI CẤP, CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN gây nên một cuộc chem. giết đẫm máu nhất trong lịch sử loài người
  Ở Việt Nam trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo công thương nghiệp…những địa chủ, tư sản tài ba nhất đều bị đấu tố tiêu diệt trong thời bao cấp….Và giờ đây lũ Thầy Tu Mác-Lênin thấy khó long chối cãi được sự sai lầm chết người nay nhưng vẫn không chịu vất đi mà táp vá, sửa chữa để đẻ ra một nền kinh tế quái thai: NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN.
  Hơn thế nữa, tù quy luât GTTD sai lầm đó Mác cho rằng Giai cấp Công Nhân là giai cấp tiên tiến nhất….Ở Việt Nam hiện nay công tác Cán Bộ của Đảng là chọn cán bộ phải xuất thân từ giai cấp Công Nông…Trải qua bấy nhiêu năm, hiện nay những nhà lãnh đạo chóp bu là những kẻ ngu nhất……
  Không thể kể hết các sai lầm cơ bản khác được kéo theo từ cái sai lầm chết người này của Mác
  ...
  [/quote]

  Chủ nghĩa Mac sai trong giai đoạn hiện nay về đấu tranh giai cấp.

  Một xã hội đa dạng mà Mac chỉ đưa ra hai loại giai cấp đối kháng nhau là GCTB và GCVS. Hời hợt quá

  Điểm thứ nhất tôi không đồng ý là hai giai cấp này luôn đối kháng nhau. Con người có bộ óc suy nghĩ, họ phải biết hợp tác với nhau để cùng có lợi win-win chứ không thể lúc nào cũng đối chọi nhau, tiêu diệt nhau, như vậy là ngu và bất lương.
  Các chế độ độc tài CS lợi dụng quan điểm đấu tranh giai cấp để dùng bạo lực chiếm chính quyền, cướp và giết người . Giai cấp lãnh đạo của đảng CS thuộc vào giai cấp nào ? Ngồi mát ăn bát vàng ?

  Điểm thứ hai theo định nghĩa GCVS không có vốn, không có phương tiện sản xuất. Vốn hàng tỷ USD thì khó chứ vốn chừng 5000 - 200000 USD thì không khó. Bạn có tài và có project tốt, nhà banks hoặc các quỹ tương trợ của chính phủ, của LHQ có thể cho vay với vốn ưu đãi. Hiện nay những ai "thật sự" không có vốn và không có phương tiện sản xuất thì hoặc họ sống trong một nước quá nghèo hoặc họ không có tài. Không thể đổ thừa cho GCTB bóc lột được vì như thế là láo lếu, không đạo đức.

  Điểm thứ ba biên giới chủ quan giữa hai giai cấp TB và VS :
  Kinh tế phát triển hài hòa cũng nhờ những mạng lưới công ty vừa và nhỏ. Họ phát triển phần lớn nhờ kiến thức gia đình, sự nỗ lực, gan dạ, được hỗ trơ kỹ thuật và vay mượn được nguồn vốn rẻ. Môt khi họ có sức sản xuất, họ là họ chứ không cần phân biệt bây giờ họ từ bỏ GCVS để thành GCTB. Họ phải đóng thuế đầy đủ, tôn trọng luật lao động đối với nhân viên, công nhân của họ. Công đoàn là cơ quan bảo vệ tôn trọng quyền lợi nhân viên.
  Chưa kể một số công nhân viên có phần hùn, cổ đông.

  Điểm thứ tư đấu tranh giữa cùng một giai cấp :
  Trong thế giới hiện nay, sự đấu tranh khốc liệt nhất lại là giữa giai cấp tư bản để cạnh tranh nguồn hàng, nguồn tiêu thụ. Một ông chủ lớn phá sản sẽ lôi kéo cả vài chục ngàn công nhân viên mất việc.

  Phản hồi: 

  Thưa bác Thọ
  - Bác thật sự tin có bao nhiêu đảng viên nắm được (ở mức trung bình) lý luận của "chủ nghĩa ML"? Cán bộ cấp xã, huyện thì khỏi nói. Họ chưa xứng là con vẹt đâu.
  - Bác nghĩ có bao nhiêu đảng viên còn thật sự tin vào chủ nghĩa ML? Có còn ai tin tưởng một cách ngây thơ (và rất trong sáng) như các cụ Trần Phú, Ngô Gia Tự, hay như các cụ thân sinh ra bác và tôi?

  Chẳng còn mấy ai đâu, nếu không muốn nói là chẳng còn ai hết.

  Việc vạch rõ những sai lầm trong bản thân chủ nghĩa ML là việc của các thế hệ trước chúng ta, như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu... Khi đó (sau 1975) tuyệt đa số đảng viên, trí thức, nhân dân thật sự tin rằng chủ nghĩa ML là cách mạng, là con đường kiến thiết đất nước sau 1975. Đây là niềm tin rất vô tư, trong sáng, chúng ta cần tôn trọng.
  Sự dũng cảm của Hoảng Minh Chính, Hà Sỹ Phu đã phải trả giá, nhưng cần thiết. Hậu thế sẽ biết ơn họ. Tác dụng việc làm của họ là sự đột phá vào lòng tin chủ nghĩa ML.

  Đến thế hệ chúng ta, một số vị tuổi bác vẫn tiếp tục công việc của Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu, Trần Độ... nhưng không cần làm ráo riết như trước nữa. Bởi lẽ, có còn bao nhiêu người tin thật sự và trong sáng, vô tư, vào cái chủ nghĩa này nữa đâu? Dẫu chúng ta rất thiện chí tranh luận để nhưng ai còn mơ hồ thì nghĩ lại. Khốn nỗi, ngay ông Nguyễn Phú Trọng cũng không mơ hồ về sự thành công của CNXH nữa rồi.
  Ngay cụ HMChính trước đây, rồi bác HSPhu hiện nay, từ lâu đã chĩa múi nhọn vào những sách lược, đường lối cụ thể của đảng CS rồi, mà không tập trung nói lý luận nữa. Chúng ta đã sang giai đoạn khác rồi.

  Các bước phải làm là: 1) Nâng cao dân trí 2) Hình thành xã hội dân sự và Bắt tay vào tổ chức.
  Những độc giả thường xuyên của Dân Luận là những người đã có dân trí cao về chính trị. Họ có đọc thêm vài năm nữa cũng vậy thôi. Nhiệm vụ của họ là phổ biến cho bạn bè, người thân, cho đến khi những người này cũng "mê" đọc DL... Đó là cách nâng cao dân trí và miễn dịch với mọi tuyên truyền xảo trá.

  Lại dài quá rồi.

  Phản hồi: 

  1/ Chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa sai lầm từ các tiên đề cơ bản nhất đang thống trị không gian ý thức Việt Nam, là hòn đá cản đường dân tộc Việt Nam tiến lên xây dựng một xã hội Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh cần phải loại bỏ
  Chúng tôi sẽ phân tích thật ngắn gọn, dễ hiểu và cố gắng không để rơi vào các phân tích hàn lâm:

  1.1. Tiên đề Duy Vật là sai lầm hoàn toàn

  Chủ nghĩa Mác-Lênin chem. Vũ trụ vốn thống nhất ra thành hai phần: vật chất và ý thức. Họ coi Vật Chất có trước; Ý thức có sau ; Vật Chất quyết định Ý Thức.
  Bây giờ chúng ta hãy truy xét đến cùng định nghĩa Ý thức của Lênin. Câu khởi thuỷ của Lênin khi định nghĩa Ý Thức là một khẳng định như đinh đóng cột:” Vật chất có thuộc tính phản ánh”. Sau đó ông ta dẫn dắt đến sự tiến hoá của tự nhiên và khẳng định chỉ có con người mới có Ý Thức.
  Chúng ta và biết bao nhiêu người bị lừa bởi lý thuyết có vẻ thuyết phục này. Tôi đã phải mất nhiều tháng trời mới phát hiện ra cái sai chết người của Lênin.
  Chúng ta hãy xem lại câu khởi thuỷ trong lập luận của ông ta :” Vật chất có thuộc tính phản ánh”. Một câu hỏi được đặt ra là THUỘC TÍNH là cái gì???Chúng ta hãy nghiền ngẫm thật ký thì đều đi đến thống nhất : THUỘC TÍNH là tính chất TRỜI CHO!!! Như vậy Lênin đã LÉN LÚT ĐƯA CHÚA TRỜI VÀO ĐỊNH NGHĨA Ý THỨC CỦA MÌNH !!!!
  Chúng ta dịch lại câu khởi thuỷ của Lênin một cách tương đương:
  “ Chúa Trời nói rằng Vật Chất có tính chất phản ánh”
  Và bằng cách lập luận của Lênin chúng ta hoàn toàn có thể nói:
  “ Chúa trời nói rằng Ỹ thức có trước Vật Chất và quyết định Vật Chất”
  Hoặc cho có vẻ giống hệt Lênin:
  “Ý thức có thuộc tính sinh ra Vật Chất”
  …..
  Như vậy khi những người theo CN Mác-Lênin vỗ ngực cho rằng chủ nghĩa của họ là Duy Vật triệt để nhât và rằng phép biện chứng của Hê-ghen là “lộn đầu xuống đất” thì họ không biết rằng ông tổ Lênin của họ đã phải lén lút đưa Chúa Trời vào học thuyết của mình! Những kẻ ăn cắp phép biện chứng của Hêghen để tạo nên phép Duy Vật Biện Chứng liệu có còn tin được không.???
  Do cường điệu tính Vật Chất nên thời Bao Cấp, những người Cộng Sản đã đàn áp các tôn giáo, đập nát các đình, chùa, đền, miếu; tiêu diết các lễ hội Tâm Linh…Trong nhà các Đảng Viên không có bàn thờ Tổ Tiên hoặc bàn thờ Chúa…
  …….

  1.2. Quy luật Giá Trị Thặng Dư của Mác là sai cơ bản, do đó quy luật Đấu Tranh Giai Cấp là cực kỳ phản khoa học.

  Quy luật giá trị thặng dư của Mác có thể tóm tặt trong công thức đơn giản: T-H-T’
  và được mô tả như sau: Nhà Tư Sản dùng lượng tiền T mua nguyên liệu, công cụ lao động… tất cả cái đó Mác gọi là hàng và ký hiệu là H . Và điêu quan trọng nhất là nhà tư sản THUÊ CÔNG NHÂN làm việc . Sau khi sản xuất xong , bán sản phẩm, chi phí khấu hao, chi phí tái sản xuất…v.v, nhà Tư Sản thu được một số tiền là T’ lớn hơn số tiền ban đầu T. Hiệu số T’-T được gọi là Giá Trị Thặng Dư (GTTD). GTTD này, theo Mác có được là vì nhà Tư Sản đã BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG của Công Nhân.
  Ở đay ta thấy quy luật GTTD là sai bét vì Mác đã không tính đến TÀI NĂNG CỦA NHÀ TƯ SẢN trong quá trình sản xuất để tạo nên GTTD.
  Bằng giả thiết ngầm định (hoặc chưa tính đến) tất cả mọi người đều có tài năng như nhau nên Mác mới rút ra quy luật sai lầm này. Quy luật đó sai ngay từ khi sinh ra, đến nay càng sai nhiều. Ai cũng biết tỷ phú Bin-Ghết có hang trăm tỉ USD hiện nay phần lớn nhờ vào tài năng xuất chúng về chuyên môn và quản lý của ông…Chao ôi! Nhiều ví dụ lắm…Dân ta cũng có câu:”Một người lo bằng kho ngừời làm” hay :” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” v.v
  Bằng quy lật GTTD sai bét này Mác đã xây dựng lên học thuyết ĐẤU TRANH GIAI CẤP, CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN gây nên một cuộc chem. giết đẫm máu nhất trong lịch sử loài người
  Ở Việt Nam trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo công thương nghiệp…những địa chủ, tư sản tài ba nhất đều bị đấu tố tiêu diệt trong thời bao cấp….Và giờ đây lũ Thầy Tu Mác-Lênin thấy khó long chối cãi được sự sai lầm chết người nay nhưng vẫn không chịu vất đi mà táp vá, sửa chữa để đẻ ra một nền kinh tế quái thai: NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN.
  Hơn thế nữa, tù quy luât GTTD sai lầm đó Mác cho rằng Giai cấp Công Nhân là giai cấp tiên tiến nhất….Ở Việt Nam hiện nay công tác Cán Bộ của Đảng là chọn cán bộ phải xuất thân từ giai cấp Công Nông…Trải qua bấy nhiêu năm, hiện nay những nhà lãnh đạo chóp bu là những kẻ ngu nhất……
  Không thể kể hết các sai lầm cơ bản khác được kéo theo từ cái sai lầm chết người này của Mác

  1.3. Xã hội xã hội Cộng Sản là một sự Hoang Tưởng
  Những chứng minh khó nhất chúng ta đã chưng minh ở trên nên chứng minh mệnh đề này chỉ cần nói ngắn gọn để chỉ ra mâu thuẫn nội tại của CN Mác-Lênin.
  Giả sử Xã hội xã hội Cộng Sản đã có. Khi đó không còn nhà nước, không còn giai cấp, không còn cạnh tranh. Con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Từ đó suy ra hoặc là QUY LUẬT ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP của phép biện chứng là sai bét hoặc là xã hội Cộng Sản không tồn tại.
  Công nhận cái nào cũng dẫn đến CN Mác-Lênin là sai

  1.4 Kết luận
  Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa sai lầm từ cấp độ các tiên đề. Thực tiễn và lý luận trên thế giới đã chứng minh điều đó nên cần loại bỏ nó không thương tiếc như Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm.
  Ở Việt Nam, bọn tham quan bán dân hại nước chóp bu vẫn ép Đảng do Bác Hồ sang lập lấy CN Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng; ép nhân dân ta phải đóng góp của cải đất đai để xây dựng một chế độ quái gở, chế độ XHCN để chúng dễ bề vơ tiền vào túi cần phải đấu tranh loại trừ chúng đẻ xây dựng một chế độ TỰ DO DÂN CHỦ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ĐA ĐẢNG NHƯ CÁC NƯỚC VĂN MINH TRÊN THẾ GIỚI
  ĐÁNH ĐỔ CNXH HAY LÀ CHẾT là khẩu hiệu của chúng ta

  Phản hồi: 

  [quote=Không phải Người quan sát]Nói chung mình thấy bạn Thọ này nếu muốn giúp "phong trào đấu tranh" thì nên cố gắng vào Đảng. Nếu bạn đứng trong hàng ngũ của Đảng, sự dốt nát của bạn sẽ làm mất uy tín Đảng và chính quyền và có sức phá hoại ghê gớm.

  Bạn còn xưng là "chúng tôi", thế mà mình cứ tưởng người như bạn chỉ có một trên đời ....[/quote]
  Vẫn là giọng điệu khích bác!!! Tôi không cáu đâu. Tôi chỉ sợ ông và các giáo sỹ đang sợ quá thôi.
  Xin thưa với ông, chúng tôi đều là các đảng viên có tuổi đảng khá cao. 20,30 tuổi đảng cả

  Pages