Đỗ Hoàng Linh - "Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!"

 • Bởi Admin
  10/04/2011
  8 phản hồi

  Đỗ Hoàng Linh

  Dân Luận: Bài này chắc của các "thế lực thù địch" với Đảng ta viết, bởi tựa đề thì rất bắt mắt: "Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!", nhưng bên trong lại nói "đảng viên bây giờ có tình trạng phổ biến là... cóc nghe lời bác Hồ dặn". Ý tưởng chung của Đảng thì tốt, nhưng các cá nhân trong Đảng lại không làm theo, chỉ thích giành giật lợi ích cá nhân, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, trong khi nhân dân không có quyền đuổi những cá nhân thoái hóa đó ra khỏi Đảng; thì xét tổng thể, cái Đảng vẫn là hỏng.

  Mọi việc lớn nhỏ trong một quốc gia đều do nhân dân thực hiện, do đó từ khi lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng một chính đảng trong sạch, vững mạnh: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”.

  Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8-1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc với mục đích duy nhất là giải phóng nhân dân khỏi mọi ách áp bức, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Cũng từ đó, Đảng vừa là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành và phải có trách nhiệm chăm lo đến cuộc sống của toàn dân nên tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc của Đảng ta thống nhất với nhau không thể tách rời.

  1. Tuy nhiên trên thực tế không phải tất cả cán bộ đảng viên đều nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh chân lý dân vi quý này, rất nhiều người mắc sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả làm cho Đảng xa dân và dân sẽ không còn là cái nền móng bền vững nữa một khi lòng tin với Đảng không trọn vẹn.

  Làm việc theo cách quan liêu, đi ngược lại nguyên tắc vì nhân dân phục vụ của Đảng ta, đó là những cán bộ đảng viên: "Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối quan chủ. Miệng thì nói phụng sự quần chúng, nhưng họ làm trái ngược với phương châm chính sách của Đảng và Chính phủ". Họ đã thản nhiên xây cao dần một bức tường vô hình ngăn cách Đảng và nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra những biểu hiện của thái độ và hành động này là:

  - Xa nhân dân: Cán bộ đảng viên cho mình là đầu tàu lãnh đạo, là trung tâm, hạt nhân quan trọng bậc nhất nên có quyền quyết định mọi vấn đề theo chủ quan, không cần tham khảo dân nữa. Những người này trở nên khoe khoang, kiêu ngạo, lạnh lùng, tự cho mình là thầy thiên hạ, đứng trên quần chúng mà không cần bận lòng đến tâm lý, nguyện vọng của nhân dân và họ đã tạo ra một hố ngăn cách giữa Đảng và nhân dân.

  - Khinh nhân dân: Cán bộ đảng viên cho rằng chỉ mình có đào tạo bài bản, chính quy, bằng cấp này nọ nên văn hóa và học thức đầy mình, còn nhân dân chẳng qua là dân ngu khu đen, chỉ đâu đánh đấy, chẳng bao giờ hiểu được lý luận chính trị cao xa, cho nên một số nơi cán bộ đảng viên lừa dân, loè bịp dân bằng văn bản, báo cáo, chỉ thị để mưu lợi cá nhân, họ quên mất nhân dân rất nhạy bén, khôn khéo, hăng hái, anh hùng.

  - Sợ nhân dân: Cán bộ đảng viên mỗi khi mắc khuyết điểm, sai lầm thì bao biện, che giấu, lẩn tránh trách nhiệm vì sợ nhân dân phê bình mình mất thể diện, có những người còn bảo thủ đến mức ngại sửa chữa khuyết điểm. Họ chỉ muốn phô ra sự hoàn thiện, cái cao đẹp, vĩ đại của bản thân, cố hết sức che đậy thật kín thói xấu và nhược điểm.

  - Không tin cậy nhân dân: Cán bộ đảng viên tự cho rằng chỉ mình có đủ năng lực, tri thức và tinh thần đảm đương công việc, còn quần chúng nhân dân chưa đủ tầm cỡ. Hễ giao việc cho quần chúng là không yên tâm, dễ hỏng việc hoặc mất đi ý nghĩa trọng đại.

  - Không hiểu biết nhân dân: Đối với nhân dân thì trăm nghe không bằng một thấy. Hết thảy nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực nhất (gần xa, riêng chung, bộ phận và toàn cục) chứ không thể nghe lý luận giáo điều, lời hứa hẹn suông trong khi đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng lại khó khăn, thiếu thốn.

  - Không thương yêu nhân dân: Cán bộ đảng viên chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu, ra lệnh cho nhân dân bằng bàn tay năm ngón và con dấu đóng vào văn bản giấy tờ mà không đếm xỉa đến ý nghĩ, nguyện vọng, tâm tư của nhân dân, thế là nhân dân cũng sẽ mất dần đi lòng tin yêu đối với cán bộ đảng viên.

  Hiện nay, ở nhiều địa phương, ban ngành, những căn bệnh này đã trở nên khá phổ biếncó nguy cơ trầm trọng hơn, thậm chí khá nhiều cán bộ đảng viên còn biến thái đến mức lừa phỉnh, trấn áp, dọa nạt, khống chế quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với những ai dám dũng cảm nói thẳng, nói thật, lên án những hành vi quan liêu, tham ô, tham nhũng, hối lộ, lãng phí của những vị lãnh đạo có quyền chức. Nhân dân thông qua phương pháp đối chứng, so sánh trước kia và bây giờ, lập pháp và hành pháp, việc này với việc khác, cách xử lý mức độ nặng nhẹ, thông tin xuôi chiều và ngược chiều... cuối cùng họ cũng tìm ra bản chất, kết quả kèm theo lời bình luận dân gian và những phương án đáng ra nên làm công khai, hợp lý, công bằng hơn, và: "Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do cách so sánh đó mà họ biết rõ ràng".

  2_bac_a11-450.jpg

  Bác Hồ trò chuyện với các cháu thiếu nhi.

  2. Làm theo cách quần chúng. Những nguyên tắc theo đường lối nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là:

  - Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Đây là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất bởi nước ta đã là nước dân chủ thì: "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân", cho nên đã: "Gọi là đảng viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, vào Đảng để làm gì. Đảng ta là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng", chứ Đảng không phải: "Là một tổ chức để làm quan phát tài".

  - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng trong mọi công tác thiết thực phải bắt đầu từ quần chúng và được kiểm nghiệm trong quần chúng. Nếu không có quy trình như vậy thì tư tưởng, lý luận trở thành sáo rỗng, đường lối của cán bộ đảng viên rất quan liêu và không phù hợp với thực tế, sẽ dẫn đến sai lầm.

  - Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ. Kinh nghiệm từ các địa phương và vùng miền cho thấy nơi nào công tác yếu kém, có nhiều tiêu cực, mâu thuẫn kiện cáo chồng chéo là nơi đó cán bộ tách ra khỏi quần chúng nhân dân, họ cho rằng quần chúng dốt nát nên không thèm bàn việc, miễn giải thích, đó là sai lầm không thể tha thứ được. Nhân dân rất đông, tai mắt nhiều, nhận thức và trình độ tuy không đồng đều nhưng đa dạng đủ đánh giá và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nếu như những vấn đề đó liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

  - Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình. Việc quần chúng phê bình cán bộ đảng viên là hoàn toàn có lợi và tích cực (nếu phê bình đúng), nó làm cho cán bộ và nhân dân hiểu nhau, thông cảm với nhau, đoàn kết hơn và giúp nhau cùng tiến bộ. Nếu cán bộ đảng viên có khuyết điểm thì thẳng thắn nhận rồi quyết tâm sửa chữa; Đường lối chính sách nào không hợp lòng dân thì công khai sửa đổi, dựa vào ý kiến của quần chúng để thay đổi tổ chức, điều chuyển cán bộ cho phù hợp, như thế thì nhân dân càng thấy rõ vai trò, tiếng nói của mình.

  - Sẵn sàng học hỏi nhân dân. Nhân dân bao gồm các tầng lớp xã hội, nghề nghiệp, trình độ, học vấn đa dạng phong phú nên cán bộ đảng viên phải tin vào dân chúng, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho công việc. Muốn học hỏi nhân dân thì cán bộ đảng viên phải thành thực, nhiệt tình, quyết tâm, khiêm tốn và chịu khó. Nếu tỏ thái độ chiếu lệ, hờ hững thì nhân dân sẽ không tin cán bộ, nếu có biết họ cũng không nói hoặc có nói cũng không hết vì miễn cưỡng hoặc không vui lòng, như thế thì sự học hỏi quần chúng mất đi ý nghĩa trọn vẹn và lâu dài. Tuy nhiên quần chúng cũng có người lạc hậu và tiến bộ nên cán bộ đảng viên phải biết lựa chọn và ứng dụng ý kiến của nhân dân một cách khoa học, sáng tạo.

  - Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính để nhân dân noi theo. Trong buổi lễ bế mạc Hội nghị cán bộ Đảng lần thứ 6, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: cần - kiệm - liêm - chính". Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa, một bộ phận cán bộ đảng viên đang có xu hướng xuống cấp về tư tưởng đạo đức và quan niệm sống, thậm chí thoái hóa biến chất, quan liêu, tham nhũng, tham ô, lãng phí rồi trở thành tội phạm. Nếu để tệ nạn này tràn lan thì cán bộ đảng viên không còn là mực thước đầu tàu gương mẫu nữa mà chỉ là thước mực đen, khiến cho quần chúng nhân dân mất dần lòng tin vào Đảng.

  Trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 20/1/1962 để bàn cách giải quyết những tiêu cực này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ: "Quan liêu, lãng phí, tham ô làm hại cho dân. Phải hiểu vì dân mà chống tham ô lãng phí. Tham ô, lãng phí là một tội đối với nhân dân. Ai cũng phải chống". Như vậy, chống lại tệ nạn này là một việc cực kỳ khó khăn, nan giải, dài lâu và cán bộ đảng viên trung kiên cần phải dựa vào quần chúng nhân dân mới có thể thành công.

  Trong lịch sử hoạt động 81 năm hào hùng và oanh liệt của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự tận tâm chiến đấu và phục vụ nhân dân, vì thế toàn dân ta luôn coi Đảng như ngọn cờ chỉ lối đưa đường đến mọi thắng lợi. Bất cứ khi nào và nơi đâu, hễ ý Đảng lòng dân hợp nhất làm một thì mọi công việc to nhỏ khó khăn phức tạp đến mấy cũng thành công. Còn ngược lại, sự gắn bó thống nhất giữa ý tưởng và việc làm không tốt thì nơi ấy nảy sinh vấn đề và mọi việc không suôn sẻ. Chính vì vậy mà Đảng phải dựa vào dân thì mới tập hợp được sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc. Cho dù có khó khăn đến mấy, người cán bộ đảng viên muốn cho nhân dân tin thì phải quyết tâm làm việc và làm thành công. Muốn để dân phục thì người cán bộ đảng viên phải thực hành cần - kiệm - liêm - chính - chí - công - vô - tư. Phải xung phong làm đầu tàu gương mẫu để nhân dân theo. Phải có tinh thần chống quan liêu - tham nhũng - lãng phí triệt để cho Nhà nước trong sạch, vững mạnh thì mọi lợi ích của nhân dân mới được đảm bảo, quyền dân chủ mới có hiệu lực.

  Nhân dân sẽ dành tình yêu thương cho Đảng nếu như mọi cán bộ đảng viên đều làm việc hết lòng vì nhân dân, khó khăn gánh trước - quyền lợi hưởng sau, yêu quý học hỏi nhân dân, bởi: Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác. Nhớ lại câu chuyện cách đây 50 năm, khi Thành ủy Hà Nội báo cáo với Bộ Chính trị quy hoạch xây dựng và phát triển Thủ đô, Bác Hồ rất tán thành việc xây dựng nhà Quốc hội to đẹp nhưng lại chưa đồng ý về địa điểm xây dựng trụ sở Trung ương Đảng, Người nhắc khéo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy: "Trụ sở Trung ương Đảng phải xây dựng trong lòng dân mới tốt". Qua đó Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh khi Đảng cầm quyền phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng, muốn Đảng vững mạnh, cán bộ và đảng viên phải làm cho dân tin - dân phục - dân yêu.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  "Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!"

  Cái tựa đề đã dóc tổ.
  Tại sao không công bố quỹ tiền của đảng ? Tụi đảng viên tư bản đỏ giàu kinh .

  A hiểu rồi, có nghĩa là Hồ Chí Minh khoác cho đảng cái áo đẹp tổ quốc VN cho nên toàn bộ tài nguyên đất nước VN coi như của đảng CS rồi, có tất cả rồi còn đòi lợi ích ào khác nữa đây?

  Trích dẫn:
  Mọi việc lớn nhỏ trong một quốc gia đều do nhân dân thực hiện, do đó từ khi lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng một chính đảng trong sạch, vững mạnh

  He he mới câu đầu mà đã mị dân và dóc nhảm rồi.

  Nhân dân thì lo việc gia đình họ, là đóng góp xã hội và xây dựng đất nước chứ làm quái gì có bổn phận và nghiã vụ xây dựng một chính đảng.

  Mịa, hài vãi, cứ làm như đảng CS là tổ quốc hoặc nhà nước không bằng

  Ông này mị dân quá. Cái kiểu đánh tráo khái niệm, biến bản chất thành hiện tượng này chẳng lừa được ai nữa rồi.

  "Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đảng viên và Đảng CSVN không có lợi ích gì khác!"
  Khá khen thay lời Hồ như ru ngủ
  Khiến dân ta rớt xuống một ao lầm
  Cả dân tộc rơi vào cảnh lầm than
  Sống mê muội trong gần cả thế kỉ.

  Đảng ta là vĩ đại hay đảng trị
  Sống đặc quyền đặc lợi hám hư danh
  Miệng lưỡi xảo ngôn, bản chất tham tàn
  Đã thâu tóm bao nhiêu là quyền lực.

  Chính quyền nhân dân chưa hề có thực
  Một chính quyền thực sự từ nhân dân
  Một chính quyền từ dân và của dân
  Một chính quyền nhân dân chân chính.

  Thì làm sao nói đến những lợi ích
  Của nhân dân ta, dân tộc khốn cùng
  Thật mỉa mai thật cay đắng lạ lùng
  Đảng lừa bịp đưa dân ta vào chổ tối.

  Có một thời đảng đưa đường dẫn lối
  Khiến dân tộc ta cốt nhục tương tàn
  Lòng dân ly tán đất nước tan hoang
  Nỗi khốn khổ kéo dài trên đất nước.

  Nỗi khốn khổ kia kéo dài không dứt
  Đến hôm nay chắc chẳng có chổ dừng
  Một khi đảng quyết chơi cho đến cùng
  Một canh bạc, một giọt máu của dân tộc.

  BÁC MÌNH ĐÃ DẠY

  “Bác mình” đã dạy phải thương dân
  Dẫu có hy sinh chẳng ngại ngần
  Dân mến tin yêu thời vững mạnh
  “Cháu con” của bác nguyện vì dân.
  Một câu bác dạy nặng ngàn cân
  Nhưng lũ con kia đã hóa đần
  Tham quá che mờ dần lí trí
  Cửa quyền hách dịch_ sợ chi dân.
  2010

  Lịch sử Tàu thời Tam quốc cho đến nay, các bậc quân vương cũng hay rao giảng cái loại đạo đức tự giác "với nhân dân thế này, với nhân dân thế kia", nhưng khi cần đụng chạm tới quyền lợi là nhân dân bị thí mạng không thương tiếc. Trong khi đó ở các nước dân chủ, hổng cần phải rao giảng, thuyết pháp cái giống gì hết mà chỉ để cho cơ chế dân chủ, đa nguyên, tam quyền phân lập,...hầm bà lằng các thứ tự do vận hành là tự động nhân dân có đủ mọi quyền lợi, trách nhiệm.

  Đảng Cộng Sản Việt Nam, tiêu biểu là 14 ông trong Bộ Chính Trị và Ban Tuyên Giáo của đảng, có biệt tài tráo trở chẳng những không thua, mà còn đáng mặt bậc thầy hơn nhiều, so với những tay chơi tráo bài ba lá. Nhìn lại quá trình hoạt động của cái "đảng tráo trở" này từ ngày mới được ông Hồ Chí Minh thành lập, cho đến khi "cướp được hết lợi quyền" như ngày hôm nay. Chúng ta phải khâm phục cái tài tráo trở của đảng: Cái gì tốt đẹp, thành công thì đó là do tài lãnh đạo được hướng dẫn bởi "đỉnh cao trí tuệ" của đảng. Còn cái gì nhơ bẩn, dã man, thất bại đều là do cấp thừa hành, đảng viên cấp dưới làm sai chủ trương, đường lối của đảng. Sự tráo trờ này, không cần phải bàn cãi thêm, và cho đến hôm nay, nó đã hiện rõ trong lòng người dân Việt Nam, đó là bản chất của đảng CSVN. Nói một đằng, làm một nẻo. Nói vậy mà không phải vậy. Riêng người Miền Bắc sống trong cái nôi Cộng Sản, không biết nhận định này hư thực ước tính được bao nhiêu, nhưng với người ở Miền Nam Việt Nam, người ta đã dùng cái bản chất này để đánh giá sự nghiệp cả đời của ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng Thống thời đệ nhị Cộng Hòa cuả Nam Việt Nam, rằng: Trong suốt thời gian tại chức, có thể ông Nguyễn Văn Thiệu trong việc điều hành Quốc gia, đã tiên liệu sai đến 99 phần trăm, mà chỉ có mỗi một phần trăm nhận định đúng, đó là "Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói, Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản Làm". Đừng nhún vai mà nói rằng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" vì đó là chân lý, như cố Chủ tích Hồ Chí Minh của miền Bắc đã dạy rằng: "Sông Có Thể Cạn, Núi Có Thể Mòn Nhưng Chân Lý Đó Không Bao Giờ Thay Đổi". Thảm họa của Dân Tộc với đất đai, đảo biển, tài nguyên bị đảng CSVN bán cho Trung Quốc, kinh tế kiệt quệ, xã hội suy đồi, đạo đức tan hoang, giáo dục "xuống cấp" và, nhất là lòng người tan tác hôm nay, chính cũng là vì người ta cứ cam chịu mãi để thỏa hiệp, sống cùng, sống với cái chân lý ấy.

  Đây chỉ là một bài viết theo luận điệu của "Phê và Tự phê" của các đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao tổng hợp lại mà thôi, chẳng có gì mới lạ!!!

  Điều quan trọng là cách đánh tráo khái niệm giữa "đảng viên" (là con người) với "đảng" (là tổ chức)khi nói rằng:
  "...Đảng vừa là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành và phải có trách nhiệm chăm lo đến cuộc sống của toàn dân nên tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc của Đảng ta thống nhất với nhau không thể tách rời."

  Có sự cố tình lập lờ, nhầm lẫn nguy hiểm bằng cách dùng từ ngữ rất tinh vi của tác giả.

  Đây chính là cái "chân lý dân vi quý" mà tác giả muốn xác định rằng mọi đảng viên phải quán triệt được tư tưởng của "chân lý" này để thực hiện hành vi "lãnh đạo" của mình.

  Hãy viết lại tựa bài như thế này cho chính xác hơn theo ngôn từ:

  "Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đảng viên và Đảng CSVN không có lợi ích gì khác!"

  Khoan hãy nhìn vào Đảng CSVN, hãy nhìn vào đời sống thật của hơn 3 triệu đảng viên và gia đình của họ trong cả nước.

  Khi đó sẽ thấy Đảng CSVN là gì!!!

  Phọt phẹt cái trò đảng mị!!!