Phan Châu Trinh và đấu tranh bất bạo động

 • Bởi Admin
  09/04/2011
  14 phản hồi

  Lê Nguyên Hồng

  “<em>Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm. Đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng</em>”. Những nhận xét trên đây của Phan Châu Trinh trong thư gửi chính phủ Pháp, rất giống với tình hình tâm lý xã hội Việt Nam hiện nay. Vậy phải làm gì? Không cách nào hơn là phải bắt đầu giác ngộ tư tưởng cho đại chúng. Đó là việc làm thứ nhất, trước mắt, trên hết, và không thể “đốt cháy giai đoạn”.

  Cử nhân, phó bảng, thừa biện Phan Châu trinh, là một chí sĩ cách mạng nổi tiếng ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Ông là nhà “Duy Tân học” và cũng chính là người khai sinh ra chủ thuyết Duy Tân.

  Về thân thế và sự nghiệp của Ông, sử sách đã chép lại khá tường, cho nên không cần phải nhắc lại gì nhiều. Nhưng đứng trước cơ hội, thách thức, và nghĩa vụ làm sao để dân chủ hóa một nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu phi dân chủ như hiện nay, thiết nghĩ cũng cần phải nhắc đến Phan Châu Trinh, để học hỏi những gì Ông đã thành công, làm bài học bổ túc cho những nhà đấu tranh chống Độc tài ở Việt Nam.

  Xuất phát từ tầm hiểu biết sâu rộng về chính trị xã hội của Việt Nam và quốc tế trong thời kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phan Châu Trinh đã chọn con đường đấu tranh chính trị cho riêng mình và phong trào Duy Tân, nhằm thay đổi, canh tân đất nước từng phần và dẫn đến cách mạng hoàn toàn hệ thống chính trị Phong Kiến ngu dân, bạc nhược, suy đồi, chủ yếu dựa vào Thực Dân thời đó. Có lẽ Ông cũng dự đoán được rằng, nếu đấu tranh chính trị cương quyết, một khi thời cuộc thay đổi, chính phủ Pháp sẽ phải trao trả độc lập cho các nước Thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

  Qua những tài liệu sử viết về chí sĩ Phan Châu Trinh, ta thấy không phải tự nhiên mà Ông chọn con đường Duy Tân. Trước khi lập ra phong trào Duy Tân, Phan Châu Trinh cùng với hai vị tiến sĩ bạn thân là Huỳnh Thúc Kháng và Trần Qúy Cáp, đã phải trèo đèo vượt suối đi dọc đất nước để gặp gỡ các sĩ phu tiến bộ, đồng thời tìm hiểu tình hình xã hội, tìm hiểu lòng dân suốt từ Bắc vào Nam Việt Nam. Ông đã từng lặn lội lên tận căn cứ địa của Nghĩa quân Đề Thám ở Yên Thế - Bắc Giang và kết luận rằng cuộc khởi nghĩa này sẽ khó tồn tại. Không những thế, sau này Phan Châu Trinh còn tìm đường sang Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, để học hỏi mở rộng tầm nhìn. Đây cũng là những kinh nghiệm căn bản trong cuốn “Đông Dương chính trị luận” của Ông ra đời năm 1925.

  Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” là chủ trương lớn của Phan Châu Trinh áp dụng cho phong trào Duy Tân. Bản thân Ông đã viết rất nhiều bài vở, thư tín với nội dung đấu tranh chính trị như: Thư gửi chính phủ Pháp (1906), Tỉnh quốc hồn ca, Trung kỳ dân biến thủy mạt ký (1908), Pháp – Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam vv…

  Với chủ trương trên, các bài viết, lời kêu gọi Duy Tân của Phan Châu Trinh đã có tác động không nhỏ đến suy nghĩ và tư tưởng của nhiều nhân sĩ trí thức trên toàn quốc. Bản thân chính phủ Pháp cũng đã phải sợ hãi những tư tưởng rất mới lạ và khó có cớ đàn áp của Ông. Bức thư gửi chính phủ Pháp năm 1906 đã “chỉ trích chính phủ Pháp không lo mở mang khai hóa cho dân mà chỉ lo thu thuế cho nhiều, do đó dân đã khổ càng khổ hơn, đề nghị toàn quyền Đông Dương nên thay đổi thái độ đối với sĩ phu và chúng dân nước Nam, cải tổ mọi chính sách cai trị”. Bức thư công khai nêu ra tâm trạng bất mãn của nhân dân, và khẳng định con đường cải biến hiện trạng của đất nước, là con đường duy nhất để có dân chủ, bình đẳng.

  Sáng tạo tiến bộ hết sức khoa học, thực tế, và nhân văn của Phan Châu Trinh là phải thức tỉnh dân tộc, làm cho dân tộc thoát khỏi hôn mê do bị ru ngủ bởi chính sách cai trị giả nhân nghĩa, tuyên truyền phương thức đấu tranh công khai hợp pháp, dần dần đưa phong trào Duy Tân đi lên. Dựa vào chính sách "khai hóa văn minh" của nước “đại Pháp” mà công khai đấu tranh đòi các quyền dân chủ. Phải bền bỉ tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu rõ biện pháp đấu tranh ôn hòa, toàn dân một ý để một ngày "đồng thanh nên sấm", tức là tổng nổi dậy. Không thể nôn nóng đặt ra mục tiêu cuối cùng ngay, mà phải đi từng bước theo kiểu "Ngu công bạt núi". Đó là chủ thuyết đấu tranh chính trị công khai đòi cải cách xã hội theo lối bậc thang.

  Tựu chung lại, Phan Châu Trinh đã lợi dụng vào các bản văn pháp luật của chính phủ Pháp để tấn công chính trị ngược trở lại nhà nước Pháp. Đây là một biện pháp vô cùng khôn ngoan, đã gây nên những sự bối rối không nhỏ cho giới chức Pháp và phần nào họ đã phải có những nhượng bộ với Phan Chu Trinh, đồng thời có sự điều chỉnh chính sách Bảo hộ của họ tại Việt Nam.

  Có người gọi tư tưởng của Phan Châu Trinh là “cải lương”, điều này hoàn toàn sai. Vì cải lương chỉ là sự cải biến hình thức, còn nội dung vẫn giữ nguyên. Ngược lại, tư tưởng của Phan Châu Trinh là tư tưởng “nắm thắt lưng” để quật ngã đối phương. Có dân trí, sẽ có dân khí, có hai điều ấy thì sẽ có dân sinh. Vì ngu dân trí, hèn dân khí, thì không bao giờ có cách mạng.

  Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm. Đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng”. Những nhận xét trên đây của Phan Châu Trinh trong thư gửi chính phủ Pháp, rất giống với tình hình tâm lý xã hội Việt Nam hiện nay. Vậy phải làm gì? Không cách nào hơn là phải bắt đầu giác ngộ tư tưởng cho đại chúng. Đó là việc làm thứ nhất, trước mắt, trên hết, và không thể “đốt cháy giai đoạn”.

  Lê Nguyên Hồng

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Thưa bác Admin,

  Xin bác cho địa chỉ để tôi gởi đóng góp như đã hứa, gởi bằng thư bưu điện là cách tôi có thể làm. Số tiền nhỏ ấy bác Admin hay người khác dùng làm phim (dù nội dung hàn lâm hay bình dân cũng được), còn không cứ dồn vào quỹ Dân Luận.

  Có điều muốn tâm sự, tôi đã không hy vọng gì đến một tổ chức dù nhỏ để tiến hành công tác theo đường lối Phan Chu Trinh cho nên tôi mới đặt câu hỏi "làm riêng lẽ hay có tổ chức?". Rất là cay đắng, bài vở nào là kêu gọi chủ thuyết Phan Chu Trinh, nào là tư tưởng Hồ Chí Minh, ... mà té ra có lẽ kêu gọi chỉ cho có, và đa số bà con xem qua bài trên DL rồi như gió thoảng (nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là sống vô tâm với thời cuộc).

  Một điều nữa, trước đây tôi có đề nghị DL trương lên khẩu hiêu HS-TS-VN ở phần banner để ủng hộ, nâng đỡ tinh thần cho phong trào do các thanh niên trong nước tiến hành, nhưng không được DL hồi đáp. Đến nay những hành động dũng cảm ấy hầu như không còn được thực hiện và nhắc đến. Tôi có ý trở lại đề nghị ấy nhưng tôi sẽ trả cho DL mỗi ngày 1 USD, xem như tôi đặt quảng cáo vậy. Mong bác hồi đáp.

  Kính bác

  HyVăn viết:
  Nhưng Phan Chu Trinh là trọng tâm, không phải vì tư tưởng của Cụ hay... bởi nó còn giang giở, hơn nữa tâm lý người Việt đặt trọng quá cao vào chủ nghĩa dân tộc.

  Theo tôi hiểu thì không thể chấp nhận tư tưởng coi khinh dân chúng, luôn rêu rao dân ngu như lợn như bò. Giả sử ngày mai , có một sao bản của cụ Phan Châu Trinh coi dân Việt Nam như súc vật , viết thơ , làm văn để mạt sát , mà lão Huân hay ai đó , trong đó có cả tôi thì thử hỏi có chấp nhận ông tái sao bản Phan Châu Trinh này không ?
  Tôi học theo cụ Phan coi dân này như lợn , rồi đem vài trăm bài thuyết giảng của các nhà đoạt giải Nobel ra dí vào mắt bắt đọc thì quý vị có nghe không ?

  HyVăn viết:
  + Nếu coi Dân là ngu là dốt thì đó không chỉ là cách nhìn của Tây Hồ, Sào Nam tiên sinh (nhà cách mạng đương thời) còn có cách nhìn kịch liệt hơn (bác có thể đọc các tác phẩm của Bội Châu như Quốc dân và gia nô để hiểu thêm điều đó). "Yêu cho roi cho vọt", đó là cách truyền tải mà các cụ tiên sinh đã truyền đạt, cái Dân Luận hướng tới không phải là có bao nhiêu quân chúng yêu mình mà có bao nhiêu quần chúng nhận thức đúng.

  Xin thưa , mấy ông kia hoặc ông bà nào sắp tới không phải là cha , là thầy thiên hạ đâu nhé . Lấy tư cách gì đem roi , đem vọt và chửi mắng như tát nước vào mặt dân Việt Nam.? Nói không ai nghe theo thì cho là ngu như lợn là hợp lý sao ? Theo tôi thì như vậy là quá láo xược với dân Việt Nam

  HyVăn viết:
  + Phê phán Phan Chu Trinh là chuyện nên làm, rất nên làm. Nhưng không thể phê phán chỉ dựa trên rằng đường lối cụ không được ông Diệm hay ông Hồ theo đuổi. Chân lý Phan Chu Trinh nếu sai thì cần có luận điểm, nếu thiếu sót trong phương pháp thì cần bổ sung. Chúng ta đấu tranh cho chân lý chứ không đấu tranh theo phong trào.

  Muốn phê phán phải tìm về sự thật và đánh giá hoàn cảnh một cách khách quan. Không nên dựa vào những hình ảnh đã bị nhào nặn , méo mó hay tròn trịa của người khác để phê phán . Nhìn lại dòng thơ , dòng văn và sự bất tín nhiệm của xã hội thì có thể thấy một phần : Con người như vậy không thể chấp nhận được và thất bại là dĩ nhiên.

  Xin phép bác PVĐ cho tôi được giải đáp một số vấn đề sau:
  + Lão Huân và số bác khác khi tách ra làm Dân Luận mục đích chính là chia sẻ quan niệm xã hội, trong đó có xét đến các quan điểm hiện đại trong trào lưu tư tưởng Khai sáng, Phan Chu Trinh chỉ là một trong số các nhà tư tưởng mà DL hướng tới: ngoài Phan Chu Trinh còn có Kant, Fukzawa Yukichi,....Nhưng Phan Chu Trinh là trọng tâm, không phải vì tư tưởng của Cụ hay hơn các nhà canh tân khác mà bởi nó còn giang giở, hơn nữa tâm lý người Việt đặt trọng quá cao vào chủ nghĩa dân tộc.
  + Nếu coi Dân là ngu là dốt thì đó không chỉ là cách nhìn của Tây Hồ, Sào Nam tiên sinh (nhà cách mạng đương thời) còn có cách nhìn kịch liệt hơn (bác có thể đọc các tác phẩm của Bội Châu như Quốc dân và gia nô để hiểu thêm điều đó). "Yêu cho roi cho vọt", đó là cách truyền tải mà các cụ tiên sinh đã truyền đạt, cái Dân Luận hướng tới không phải là có bao nhiêu quân chúng yêu mình mà có bao nhiêu quần chúng nhận thức đúng.
  + Phê phán Phan Chu Trinh là chuyện nên làm, rất nên làm. Nhưng không thể phê phán chỉ dựa trên rằng đường lối cụ không được ông Diệm hay ông Hồ theo đuổi. Chân lý Phan Chu Trinh nếu sai thì cần có luận điểm, nếu thiếu sót trong phương pháp thì cần bổ sung. Chúng ta đấu tranh cho chân lý chứ không đấu tranh theo phong trào.
  Mong các bác, ai còn hoài nghi tư tưởng Phan Chu Trinh cho câu trả lời thích đáng!

  Đọc bài này , tưởng rút ra được một bài học gì cụ thể , nhưng lại thất vọng vì tác giả lại tung một ma trận không có lối ra . Tác giả kết luận "Không cách nào hơn là phải bắt đầu giác ngộ tư tưởng cho đại chúng. Đó là việc làm thứ nhất, trước mắt, trên hết" theo kiểu của Phan Châu Trinh .
  Như sách cũ chép lại Phan Châu Trinh được người Trung Quốc chỉ dạy cho cách đấu tranh , tuy nói miệng là chấn dân khí , khai dân trí,...nhưng mong tác giả hãy nhìn thấy tấm gương thất bại của chính Phan Châu Trinh là không tạo nên được sự nghiệp gì , thất bại trong đại cuộc . Mong tác giả đừng học theo kiểu cụ Phan Châu Trinh ( theo tôi chỉ là 1 nhân vật có trong lịch sử )mà có ngày công không thành , danh không toại . Phan Châu Trinh không phải là kiểu mẫu như sau này người ta nhào nặn ra đâu . Nếu tác giả và mọi người không chấp nhận góp ý của tôi , cứ theo kiểu của PCT thì thử hình dung ra 1 hiện tượng sau :
  Tác giả noi theo gương của Phan Châu Trinh chấn dân khí , khai dân chí , coi dân ngu như lợn như bò thì tôi cho rằng dù có tài giỏi gì đi chăng nữa , những người bị tác giả coi và nghĩ như lợn , nhu bò kia chắc sẽ không cần đến bản mặt của tác giả .BBT Dân Luận này mà gặp cụ Phan Châu Trinh thì cũng là loại lợn , bò phải nghe cụ mà thôi .

  Admin viết:
  Nói là "làm phim", nhưng có lẽ ban đầu chỉ mang tính "presentation" thôi cho đỡ tốn kém tiền bạc và thời gian. Tôi tính bắt chước style của video này:

  . . . .

  Tôi ủng hộ cái style do bác "admin" đưa ra. Tôi củng chủ trương hành động theo đường lồi của Phan Châu Trinh như dưới đây:

  Lê Nguyên Hồng viết:
  Tựu chung lại, Phan Châu Trinh đã lợi dụng vào các bản văn pháp luật của chính phủ Pháp để tấn công chính trị ngược trở lại nhà nước Pháp. Đây là một biện pháp vô cùng khôn ngoan, đã gây nên những sự bối rối không nhỏ cho giới chức Pháp và phần nào họ đã phải có những nhượng bộ với Phan Chu Trinh, đồng thời có sự điều chỉnh chính sách Bảo hộ của họ tại Việt Nam.

  Có người gọi tư tưởng của Phan Châu Trinh là “cải lương”, điều này hoàn toàn sai. Vì cải lương chỉ là sự cải biến hình thức, còn nội dung vẫn giữ nguyên. Ngược lại, tư tưởng của Phan Châu Trinh là tư tưởng “nắm thắt lưng” để quật ngã đối phương. Có dân trí, sẽ có dân khí, có hai điều ấy thì sẽ có dân sinh. Vì ngu dân trí, hèn dân khí, thì không bao giờ có cách mạng.

  Tóm lại dùng video làm phương tiện để thực hiện phong trào "sống và làm việc theo pháp luật." Luật pháp hiện nay ở VN trên giấy tờ củng có nhiều điều hợp lý, không đến nỗi tệ, nhưng cái tệ là việc áp dụng luật pháp tùy tiện hay không tôn trọng luật pháp của chính quyền. Nếu biết dùng pháp luật đương thời để đấu tranh cho lẻ phải thì có thể cải thiện được nhiều thứ, rối từ từ sẻ tiến tới viẽc sửa đổi luật pháp cho hoàn chỉnh hơn.

  Nôi dung của Video sẻ có tác dụng giáo dục quần chúng về các quyền lợi và trách nhiệm của người dân và chính quyền dựa theo luật pháp hiện hành. Điềm này có lợi là nhà nước khó lòng kết án các video này là "phản động." Hơn nửa, thực tế cho thầy nhiều đảng viên và càn bộ củng chán ngầy lối cai trị độc đoán, nhưng vì lý do an toàn bản thân nên không dám lộ vẻ chống đối. Tranh đấu cho lẽ phải theo tinh thần luật pháp thì dể có sự ủng hộ của nhóm này.

  Xin lấy một thí dụ cụ thể như trong vụ án CHHV, nhiều người có thể không đồng ý với quan điềm hủy bỏ sự độc quyền lảnh đạo của đảng CS, về cách phát ngôn của CHHV, nhưng mọi người đểu đống ý là phiên xử đúng là "rừng rú" (kangaroo court theo cách gọi ở Mỷ). Như vầy, nội dung của video phải nói đến các vần đề mà đa số mọi người trong xà hội đống ý (có đồng thuận cao sẻ tằng hiệu quả trong đấu tranh).

  Tôi tưởng tượng nôi dung của video sẻ gồm các phần như sau:

  1) Sự quan trọng cũa lưât hình sự tố tụng để bảo đảm tình công bằng và trung thực trong xử án (giáo dục căn bản)

  2) Các căn bản qui định trong luật hình sự tố tụng vế quá trình xét xử (giáo dục căn bản)

  3) Nhửng việc xày ra trong vụ xử CHHV đả vi phạm luật HSTT như thế nào (Thực tế và vi phạm của chính quyến)

  4) Giải pháp: các việc phải làm để bảo đảm việc tôn trọng luật pháp (các đóng góp xây dựng cần đề nghị giải pháp cho các vấn đề xả hội; dân chúng nghe chủi chính quyền mải củng nhàm, cần có cái gì cụ thể và tích cực hơn).

  Đây là theo cách tôi thường dùng để soạn bài giảng cho SV, xem có vẽ "bào thủ." Các bạn trẻ trong ngành communication và marketing chắc chắn có các ý kiến mới mẻ hơn.

  Nói là "làm phim", nhưng có lẽ ban đầu chỉ mang tính "presentation" thôi cho đỡ tốn kém tiền bạc và thời gian. Tôi tính bắt chước style của video này:

  Bước đầu, như bác BTV nói, đó là khâu lên kịch bản. Tôi không rành lắm về mấy vụ này, nếu các bác có ai có thể giúp đỡ được thì lên tiếng nhé!

  con cừu viết:
  ...
  Tôi nghĩ trong giới trẻ, một số người có tâm huyết với đất nước tự nhiên họ tìm hiểu về những chủ đề này với chiều sâu qua một rừng sách báo. Còn với đa số hiện còn ham vui, vô tâm với thời cuộc thì ta cần quảng bá những thứ khác ví dụ như âm nhạc với lời ca thâm thuý, khơi dậy con người thật của họ vẫn còn nằm trong tiềm thức, hay những hình ảnh về sinh hoạt xã hội ở các nước ngoài và gợi lên ước muốn những thứ ấy được du nhập vào mà mình không cần phải đi du học (vì chỉ một số nhỏ nhà giàu, quyền thế mới có điều kiện đi du học).

  Nếu vậy thì nên lưu ý mời giới trẻ có tâm huyết với đất nước tham gia luôn. Bác con cừu giới thiệu họ cho DL.

  Một số nhỏ nhà giàu mới có điều kiện đi du học, cái này đúng nhưng khó hiểu. Tôi biết có nhiều gia đình, bề ngoài hét sức bình thường vậy mà vẫn có con du học. Chả hiểu họ đào đâu ra tiền ?

  Xin cám ơn tất cả mọi người góp phần khởi động công tác này, và xin quí vị cổ động những người khác có khả năng cùng tham gia. Nhiều tay vỗ nên kêu, nhưng cần phải vỗ đúng nhịp! Riêng cá nhân tôi xin đóng góp về tài chánh một chút nhỏ mọn mỗi ngày 1 USD trong thời gian ít nhất 1 năm, và sẽ phụ đề tiếng Việt vào cuốn phim Gandhi để phát tán.

  Xin góp vài ý sau:

  * Đặt tên cho công tác (ví dụ Nhóm Tinh thần Phan Chu Trinh)

  * Sưu tập các tài liệu về Phan Chu Trinh vào một khu riêng, và trong mục "Mấy từ khóa" xin thêm vào tên "Phan Chu Trinh"

  * Đề cử một người uy tín làm điều hợp viên nếu thấy cần

  * Công việc trước nhất là thảo ra đường hướng chung và nguyên tắc hoạt động

  * Tuyển mộ cộng tác viên trong nhiều lĩnh vực (báo chí, phim ảnh, internet)

  * Yêu cầu và phối hợp sự giúp đỡ của các tổ chức, đảng phái, các cơ sở xuất bản (như Asia, báo Tổ Quốc)

  * Làm một cuốn phim tài liệu (tiểu sử và lý thuyết) về Phan Chu Trinh

  * Phân loại đối tượng (công nông, dân thường, trí thức, sinh viên, học sinh, cán bộ, đảng viên CS) để soạn tài liệu khác nhau và phương cách phát tán khác nhau như đĩa hình, đĩa âm nhạc, internet, tài liệu trên giấy để chuyền tay, rỉ miệng. Tôi nghĩ rằng cán bộ, đảng viên CS cũng cần được lưu tâm và công tác vận động trên nhóm này xin dành cho các đảng viên CS với nhau.

  Bác Admin từng chê rằng lời kêu gọi của Khối 8406 là đao to búa lớn mà nay lại có kế hoạch "Dân Luận đang dự tính làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ." có mâu thuẫn không. Tôi nghĩ trong giới trẻ, một số người có tâm huyết với đất nước tự nhiên họ tìm hiểu về những chủ đề này với chiều sâu qua một rừng sách báo. Còn với đa số hiện còn ham vui, vô tâm với thời cuộc thì ta cần quảng bá những thứ khác ví dụ như âm nhạc với lời ca thâm thuý, khơi dậy con người thật của họ vẫn còn nằm trong tiềm thức, hay những hình ảnh về sinh hoạt xã hội ở các nước ngoài và gợi lên ước muốn những thứ ấy được du nhập vào mà mình không cần phải đi du học (vì chỉ một số nhỏ nhà giàu, quyền thế mới có điều kiện đi du học).

  Bác Huân nói rõ hơn ý tưởng của bác để độc giả Dân Luận xem có thể giúp được gì.

  Theo tôi hiểu thì bác đang muốn làm một video về dân chủ. Đó là một ý tưởng hay.

  Để ý tưởng làm video thành một bộ phim thì phải trải qua một quá trình làm phim

  Khâu đầu tiên của quá trình làm phim là kịch bản.

  Các bác nào có kinh nghiệm viết kịch bản phim có thể giúp bác Huân.

  Tôi nhớ một người: đạo diễn Song Chi bác Huân có thể liên hệ nhờ chị giúp đỡ.

  Bác Huân nhờ những người am hiểu tính toán kinh phí thực hiện bộ phim để kêu gọi độc giả Dân Luận ủng hộ về mặt tài chính.

  Tôi nghĩ độc giả Dân Luận muốn làm rất nhiều việc để ủng hộ cho công cuộc dân chủ, nhưng không thể nào có chuyên môn và thời gian để làm tất cả mọi việc. Nếu có dự án tốt, khả thi thì nhiều độc giả sẽ sẵn lòng ủng hộ.

  Dân Luận có thể không trực tiếp làm phim, nhưng Dân Luận có thể đưa ra ý tưởng và đặt hàng các đạo diễn chuyên nghiệp hay nghiệp dư thực hiện bộ phim dựa trên ý tưởng Dân Luận đưa ra.

  Khách? viết:
  Admin viết:
  ...
  Dân Luận đang dự tính làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ. Rất tiếc là thời gian này tôi đang cực bận (vừa chuyển sang chỗ làm mới nhiều việc hơn xưa, gia đình với cô con gái thứ hai vừa tròn 1 tuổi cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn v.v...) nên có nhiều dự tính nhưng tiến triển chậm. Do đó nếu các bác thấy có khả năng, xin đứng ra giúp DL một tay trong các hoạt động truyền bá kiến thức này.

  Các bác psonkhanh, Hy Văn, BTV,...vốn ủng hộ cụ Trinh.

  Mong các bác đóng góp một chút về nội dung, kịch bản...để DL làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ.

  Bác Nguyễn Ngọc Già, Lưu Mạnh Anh, Hồng Sương, Trân Thi Ngự và...có nhiều kinh nghiệm xã hội, có thể đóng góp nghiên cứu nội dung, tâm lý,...

  Cám ơn BBT Dân Luận đã quảng bá tinh thần Phan Châu Trinh. Có thể chúng ta nên lấy Chủ thuyết Duy Tân của cụ Phan làm cơ sở lý luận và kim chỉ nam để hành động.

  Tất cả các xu hướng đối lập tư tưởng hiện nay đều phủ nhận hệ thống chính trị đương thời. Vì vậy họ đang tìm nhiều cách để tuyên truyền ngược, viết lại lịch sử, đánh giá lại tư tưởng theo ý thức hệ riêng của họ (thực ra là không có nền tảng ý thức nào cả).

  Có người cho rằng, ĐCSVN ngày nay không còn là một ĐCS theo quan điểm Marx-Lenin đúng nghĩa nữa mà thực tế chỉ là một đảng cướp. Tuy nhiên, đừng quên, đảng cướp cũng cần phải có một cơ sở lý luận, bởi vì khác với con vật, con người có ý thức và sống bằng một niềm tin (niềm tin thì không thể nói đúng hay sai).

  Kim Nhật Thành có Chủ nghĩa Độc lập Tự cường (Juche), Moammar Gadhafi có Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo (Green Book), ngay cả nhà độc tài tàn ác nhất Châu Phi là Thượng sĩ Mobutu Sese Seko cũng dựng nên một lý tưởng quốc gia mà ông ta gọi là Nhận Thức Đúng (Authentication).

  Trường Chinh đã viết trong Luận cương Văn hóa 1943: “Phải hoàn thành Cách mạng Văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội.”

  Cách mạng dân chủ hôm nay, do đó, phải bắt đầu từ việc tháo gở các nhận thức sai lầm về lịch sử, xóa bỏ văn hóa marxits để mở đường cho cách mạng dân tộc dân chủ toàn diện và triệt để.

  Chúng ta đã chờ đợi gần hàng chục năm rồi, không thể mãi nuôi giấc mơ tự do, nhân quyền trên giấy được nữa. Đã đến lúc chúng ta cần phải đồng tâm, hiệp lực hành động dũng cảm, chấp nhận hy sinh ban đầu để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Tất cả trông chờ vào hành động của chính chúng ta hôm nay.

  Admin viết:
  ...
  Dân Luận đang dự tính làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ. Rất tiếc là thời gian này tôi đang cực bận (vừa chuyển sang chỗ làm mới nhiều việc hơn xưa, gia đình với cô con gái thứ hai vừa tròn 1 tuổi cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn v.v...) nên có nhiều dự tính nhưng tiến triển chậm. Do đó nếu các bác thấy có khả năng, xin đứng ra giúp DL một tay trong các hoạt động truyền bá kiến thức này.

  Các bác psonkhanh, Hy Văn, BTV, ... vốn ủng hộ cụ Trinh.

  Mong các bác đóng góp một chút về nội dung, kịch bản ... để DL làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ

  Bác Nguyễn Ngọc Già, Lưu Mạnh Anh, Hồng Sương, Trân Thi Ngự và ... có nhiều kinh nghiệm xã hội, có thể đóng góp nghiên cứu nội dung, tâm lý, ...

  Admin viết:
  ...
  _________________________

  Dân Luận đang dự tính làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ. Rất tiếc là thời gian này tôi đang cực bận (vừa chuyển sang chỗ làm mới nhiều việc hơn xưa, gia đình với cô con gái thứ hai vừa tròn 1 tuổi cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn v.v...) nên có nhiều dự tính nhưng tiến triển chậm. Do đó nếu các bác thấy có khả năng, xin đứng ra giúp DL một tay trong các hoạt động truyền bá kiến thức này.

  Tôi chưa bao giờ làm mấy cái này cho nên chẳng giúp được gì!

  Làm gì đi nữa đều phải có nội dung ấn tượng và phù hợp, trang trí màu sắc, sắp xếp (kịch bản), quay phim. Nếu có âm thanh thì phải lựa âm nhạc, độ lớn, và chất giọng sao cho thuyết phục lôi cuốn. Nghiên cứ tâm lý quảng cáo ...

  Các bác giúp DL được việc gì thì lên tiếng và DL cũng nên chia cắt rõ từng khâu việc bởi không phải ai cũng giỏi tất cả mọi lãnh vực

  Bác nào bên x-cafe, biết ai có khiếu về lãnh vực gì, xin cho biết

  Sau đó phối hợp cùng làm việc chung

  Tác giả có lẽ không xem Dân Luận, nên chúng ta hãy thử trao đổi với nhau xem sao:

  * Cần giác ngộ tư tưởng cho giới nào? giới cai trị bóc lột, hay giới bị trị bị đè đầu, hay cả hai giới?

  Tôi nghĩ rằng người cần giác ngộ là giới bị trị. Họ chiếm đa số, là chủ nhân thực sự của đất nước, nhưng chưa nhìn thấy quyền lợi đó của mình.

  * Ai sẽ làm công tác đi giác ngộ tư tưởng? Nên dựa vào các chương trình, phong trào của nhà cầm quyền, hay do chính những người dân đã giác ngộ thực hiện độc lập. Và nên làm riêng lẻ hay cần phải có đoàn thể, tổ chức để đồng nhất kế hoạch và phương hướng?

  Những người trí thức có hiểu biết, có sự độc lập nhất định với chính quyền, sẽ là người phải đi làm công tác giác ngộ. Vì họ có kiến thức nên họ giác ngộ trước những tầng lớp khác, và vì lợi ích chung cũng như lợi ích riêng (ai nói một xã hội tốt đẹp hơn không có lợi cho một cá nhân?), họ sẽ phải truyền tải kiến thức của mình sang cho các tầng lớp khác. Yếu tố không phụ thuộc lợi ích vào thể chế quan trọng ở chỗ nó quyết định họ sẽ đứng về phía thể chế để đè đầu tầng lớp bị trị hay ngược lại.

  Muốn làm được việc lớn, vai trò của tổ chức chắc chắn là quan trọng. Không có tổ chức, không có sự cộng hưởng và tương tác trong một nhóm người thì không thể tạo được tác động lớn. Còn nếu không có kế hoạch hay phương hướng thì sẽ lại đi đường vòng, để lịch sử lặp lại mà không bứt ra được.

  * Giác ngộ tư tưởng dựa vào tiêu chuẩn, nền tảng nào? Có nên dùng hình tượng, đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh để làm bệ phóng cho công tác giác ngộ tư tưởng?

  Nền tảng là sự hòa đồng giữa chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân. Phải cho mọi người thấy rằng, con người muốn tồn tại phải có cộng đồng và tương tác xã hội. Nhưng trong đó, tự do cá nhân của mỗi người phải được đảm bảo, sự công bằng xã hội (về quyền lợi và nghĩa vụ, chứ không phải về kinh tế) phải được duy trì ở mức tốt nhất có thể, để mỗi người có động lực vươn lên vì chính mình, đồng thời cống hiến cho xã hội.

  Hồ Chí Minh có thể được dùng để làm "ví dụ" hoặc "tấm gương" giải thích cho tư tưởng tân tiến về dân chủ, về quan hệ cộng đồng, về sự dấn thân v.v... Hồ Chí Minh không phải lúc nào cũng nói đúng, nhưng những gì ông nói đúng cần phải được tận dụng :)

  _________________________

  Dân Luận đang dự tính làm video giới thiệu về dân chủ và các tư tưởng hiện đại tới giới trẻ. Rất tiếc là thời gian này tôi đang cực bận (vừa chuyển sang chỗ làm mới nhiều việc hơn xưa, gia đình với cô con gái thứ hai vừa tròn 1 tuổi cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn v.v...) nên có nhiều dự tính nhưng tiến triển chậm. Do đó nếu các bác thấy có khả năng, xin đứng ra giúp DL một tay trong các hoạt động truyền bá kiến thức này.

  Trích dẫn:
  “Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm. Đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng”. Những nhận xét trên đây của Phan Châu Trinh trong thư gửi chính phủ Pháp, rất giống với tình hình tâm lý xã hội Việt Nam hiện nay. Vậy phải làm gì? Không cách nào hơn là phải bắt đầu giác ngộ tư tưởng cho đại chúng. Đó là việc làm thứ nhất, trước mắt, trên hết, và không thể “đốt cháy giai đoạn”.

  Vài câu hỏi đặt ra là:

  * Cần giác ngộ tư tưởng cho giới nào? giới cai trị bóc lột, hay giới bị trị bị đè đầu, hay cả hai giới?

  * Ai sẽ làm công tác đi giác ngộ tư tưởng? Nên dựa vào các chương trình, phong trào của nhà cầm quyền, hay do chính những người dân đã giác ngộ thực hiện độc lập. Và nên làm riêng lẻ hay cần phải có đoàn thể, tổ chức để đồng nhất kế hoạch và phương hướng?

  * Giác ngộ tư tưởng dựa vào tiêu chuẩn, nền tảng nào? Có nên dùng hình tượng, đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh để làm bệ phóng cho công tác giác ngộ tư tưởng?

  Dĩ nhiên để thực hiện một dự án nào cũng cần thời gian và nỗ lực để từng bước tiến hành. Cứ cho rằng bài của bác Lê Nguyên Hồng là một khởi điểm với gợi ý đã nói trên, những người quan tâm cần nối tiếp suy nghĩ nhằm tìm ra những giải pháp khả thi và đến lúc, đến chỗ thích hợp sẽ triển khai.

  Chắc rằng bác Hồng đã có sẵn những ý kiến, xin bác giải bày để mọi người thảo luận. Chứ không lẽ bác viết như thế chỉ để giải stress thôi sao?

  Hôm trước cũng có bài của ông Tống Văn Công kêu gọi xây dựng lại con người (có lẽ ông nói về giới cán bộ, đảng viên CS) dựa vào học tập đạo đức và tư tưởng Hô Chí Minh. Nếu có thể xin ông đề ra những biện pháp cụ thể có khả năng dẫn đến thành công. Chứ không lẽ ông viết như thế để vui tuổi già lúc nghĩ hưu thói sao?