TruongTon - Bản chất những việc làm vừa qua của Cù Huy Hà Vũ

 • Bởi Admin
  23/03/2011
  22 phản hồi

  TruongTon

  Từ mấy ngày gần đây, khi biết tin Tòa án Hà Nội sắp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cù Huy Hà Vũ (CHHV) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88, khoản 1, điểm c Bộ luật Hình sự, một số phần tử cơ hội, một số tổ chức thù địch ở nước ngoài hùa nhau bám vào sự kiện này để tìm cách liên hệ với người nhà CHHV, bám sát phỏng vấn các luật sư bảo vệ quyền lợi cho CHHV, kích động, tung tin, hô hào ủng hộ CHHV, ca ngợi Vũ trên một số trang mạng internet nhằm chống lại việc Tòa án xét xử Vũ, xuyên tạc và lu loa bằng những luận điệu cũ rích [Dân Luận: cũ rích thật, nhưng chúng có hợp lý không?]rằng “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “Hành vi của CHHV là hợp pháp”,... làm cho CHHV ngày càng thêm bảo thủ và một số thân của Vũ tiếp tục có những hành động xa rời thực tế.

  Trong một lá đơn của CHHV viết gần đây tại trại tạm giam gửi Tòa án Hà Nội [Dân Luận: Do đâu mà tác giả biết về lá đơn này, phải chăng Tòa Án Nhân Dân Hà Nội tiết lộ hồ sơ vụ án? (xem thêm comment ở phía dưới)], CHHV đưa ra một yêu cầu khá bất ngờ là muốn được Tòa án tối cao xét xử sơ thẩm, không hiểu CHHV không hiểu pháp luật tố tụng Việt Nam hay cố tình tỏ ra ngây ngô? Tuy nhiên, chính yêu cầu này đã bộc lộ mâu thuẫn trong tư duy của CHHV, bởi vì CHHV luôn cho mình là người “đấu tranh cho công bằng, dân chủ”, nhưng CHHV không biết rằng chính một trong các lý do đảm bảo công bằng, dân chủ mà pháp luật tố tụng Việt Nam đã bỏ thẩm quyền xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm của Tòa án tối cao từ khá lâu rồi. Việc Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với CHHV là đúng thẩm quyền tố tụng, sau khi xét xử, nếu CHHV không đồng ý với bản án sơ thẩm, CHHV có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày để Tòa án tối cao xét xử phúc thẩm. Chẳng lẽ những quy định về thủ tục tố tụng cơ bản như vậy mà vợ CHHV – LS. Nguyễn Thị Dương Hà chưa nói với CHHV hay sao? Thực ra, với CHHV, ý thức không cần hiểu và thực hiện theo pháp luật đã thể hiện ở chính các hành vi tự do tuyên truyền không theo quy định của pháp luật [Dân Luận: quy định nào của pháp luật không cho người dân viết hoặc trả lời phỏng vấn] về các quan điểm sai trái [Dân Luận: Sai trái như thế nào? Chứng minh?], viết bài, trả lời phỏng vấn, lưu giữ, tàng trữ các tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCNVN.

  Trước khi đề cập đến các quy định của pháp luật Việt Nam, cần phải nhắc lại các quy định quốc tế về quyền dân sự và chính trị tại khoản 2 và khoản 3 điều 19 Công ước quốc tế (Được Đại Hội đồng LHQ thông qua theo nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966) mà Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982 rằng: “Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia. Nhưng việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm đó đòi hỏi phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt và bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý”. [Dân Luận: Tác động của những bài viết của ông Cù Huy Hà Vũ đến an ninh quốc gia, đến trật tự công cộng, đến đạo lý như thế nào? So với những sai phạm như PMU18, tiền Polymer, hay Vinashin thì ai là người làm nhân dân mất niềm tin, ai là người sai đạo lý hơn?]

  Việt Nam đã thực hiện đúng các quy định pháp luật quốc tế nêu trên. Điều 69 Hiến pháp quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật". Các quy định cụ thể trong các luật Báo chí (điều 10), luật Xuất bản (điều 10)... trong các Nghị định của Chính phủ, như Nghị định 97 ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet. Trong đó có quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 về các hành vi bị nghiêm cấm "1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích: a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;…”.

  Căn cứ các quy định nêu trên, các hành vi của CHHV như viết bài, trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xoá bỏ điều 4 Hiến pháp;... CHHV còn tự viết nội dung các bài trả lời phỏng vấn và lưu vào máy tính xách tay, lưu giữ ở nhà và công khai đưa lên mạng Internet là hành vi chủ quan của CHHV nhằm tuyên truyền rộng rãi các quan điểm, phát biểu, bài viết có nội dung bị pháp luật nghiêm cấm [Dân Luận: Pháp luật nào nghiêm cấu đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp?], gây tác động đến xã hội (Sở TTTT kiến nghị, báo chí viết bài phản ứng (QĐND), gây dư luận nhiều chiều trong xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ an ninh quốc gia (các thế lực thù địch, phản động, cơ hội lợi dụng, kích động, hô hào nhân dân tụ tập, biểu tình chống phá Nhà nước CHXHCNVN).

  Được các phần tử cơ hội từ nước ngoài tung hô, kích động, vợ chồng CHHV đã nhờ em gái là Cù Thị Xuân Bích gửi đơn khiếu nại ra Hội đồng Nhân quyền LHQ (Uỷ ban Nhân quyền) hy vọng tổ chức quốc tế này can thiệp. Chắc chắn, việc làm này của Cù Thị Xuân Bích là do sự xúi bảy, kích động cuả một số phần tử cơ hội từ nước ngoài mà không biết rằng việc làm này không thể đem lại kết quả. Vì theo quy định tại Điều 1 "Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất" của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (mà Việt Nam không phải là thành viên của Nghị định thư này: "Một quốc gia thành viên của Công ước mà trở thành thành viên của nghị định thư này thừa nhận thẩm quyền của Uỷ ban Nhân quyền được nhận và xem xét, xử lý những thông tin từ các cá nhân, những người mà tuyên bố rằng, họ là nạn nhân của những hành động vi phạm của các quốc gia thành viên với bất kỳ một quyền con người nào đã được ghi nhận trong Công ước. Uỷ ban sẽ không nhận xem xét những khiếu nại như vậy nếu chúng liên quan đến hành vi của những quốc gia thành viên của Công ước nhưng chưa phải là quốc gia thành viên của Nghị định này".

  Các quan điểm trả lời phỏng vấn, các tài liệu của CHHV có nội dung đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội,... là những hành vi vi phạm pháp luật [Dân Luận: Vẫn không thấy chỉ ra pháp luật nào cấm nêu lên những đòi hỏi nói trên]. Hiến pháp của nước ta là đạo luật cơ bản được Quốc hội thông qua, tại Điều 4, Hiến pháp quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là ý nguyện của toàn dân [Dân Luận: pháp luật được quốc hội thông qua không có nghĩa rằng người dân hết quyền bình luận hoặc tìm cách sửa đổi pháp luật].

  Nếu CHHV cho rằng những ý kiến đi ngược lại lợi ích dân tộc của mình [Dân Luận: chứng minh?] là sự góp ý với Nhà nước cũng có thể trình bày với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật chứ không phải tự do phát biểu trả lời phỏng vấn với báo chí nước ngoài và viết bài đưa lên mạng internet một cách đầy tức tối.

  Là một trí thức sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, CHHV phải hiểu rằng, thắng lợi của công cuộc đổi mới [Dân Luận: Đổi mới ở đây phải hiểu theo nghĩa cởi bỏ những trói buộc và sửa chữa những sai lầm do chính Đảng CSVN thực hiện trước đó] hơn 20 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được nhân dân ghi nhận, đồng tình. Đến nay, tuy còn không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, nhưng bước đầu chúng ta đã kiềm chế được lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế tiếp tục phát triển tăng trưởng, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại mở rộng. Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đó là xu hướng chủ đạo trong quá trình phát triển của đất nước. Không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, sẽ không có thành tựu vĩ đại đó [Dân Luận: Quá đúng! Không có Đảng CSVN có lẽ không thể có những sai lầm đó để mà đổi mới!].

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta [Dân Luận: Đã trưng cầu dân ý chưa? Làm sao biết đó là khát vọng của nhân dân ta?], là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

  Toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết xây dựng đất nước đi lên theo con đường Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc về quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Việc lấy tên Nhà nước CHXHCNVN, quốc huy, quốc hiệu, quốc ca, quốc kỳ của Nhà nước ta được Quốc hội thông qua là ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được Hiến pháp ghi nhận thuộc quyền tự quyết của quốc gia, của dân tộc ta.

  Tại Điều 1 Công ước quốc tế về những quyền dân dự và chính trị ghi nhận:

  "1. Các dân tộc đều có quyền tự quyết. Chiếu theo quyền này, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá. 2. Để đạt được mục tiêu này, các dân tộc có quyền tự do sử dụng các nguồn lợi thiên nhiên của mình, miễn là không vi phạm những nghiã vụ phát sinh từ sự hợp tác quốc tế về kinh tế, đặt căn bản trên quyền lợi hỗ tương và luật pháp quốc tế. Trong mọi trường hợp các phương tiện sinh sống của nghiệp đoàn không thể bị tước đoạt. 3. Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này, kể cả những quốc gia có trách nhiệm bảo hộ hay giám hộ các lãnh thổ khác, phải tôn trọng và xúc tiến việc thực thi quyền dân tộc tự quyết chiếu theo các điều khoản của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc"

  Việc CHHV trả lời phỏng vấn một số báo chí nước ngoài và đưa các bài viết có nội dung đòi thay đổi thể chế chính trị nước ta [Dân Luận: Thể chế chính trị nước ta quá tốt rồi, không cần thay đổi nữa?] với những lời lẽ phỉ báng Nhà nước ta, phê phán Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chia rẽ, thù hằn dân tộc, "đòi lấy "Việt Nam" làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc" lên mạng internet là cố tình tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN, vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, vi phạm Điều 1 Công ước quốc tế.

  CHHV nên hiểu rõ những điều nêu trên, đừng nên trở thành con mồi béo bở để các phần tử cơ hội, thù địch, phản động lợi dụng, châm ngòi cho những hành vi phá hoại tinh vi, có cớ để tiếp tục chống đối sự nghiệp đổi mới của đất nước, của nhân dân ta.

  Đã đến lúc CHHV cần phải tỉnh ngộ, nhận thức đúng về các hành vi phạm tội của mình đối với Nhà nước, đối với nhân dân để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước trong phiên tòa xét xử sắp tới, mở ra cơ hội rèn luyện, phấn đấu và có trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [Dân Luận: Phải chăng tư tưởng của ông Cù Huy Hà Vũ kia mới đích thực là để hướng tới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?].

  Truongton

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  22 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=thang Bom]
  Việc xử tội một công dân tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân là công việc nội bộ của nhà nước ta, cớ gì mà Hà Nội phải len lỏi vào Công ước, Nghị định của LHQ làm gì cho rối chuyện lên.[/quote]

  Được các phần tử cơ hội tung hô, vợ chồng CHHV đã nhờ em gái là Cù Thị Xuân Bích gửi đơn khiếu nại ra Hội đồng Nhân quyền LHQ (Ủy ban Nhân quyền) hy vọng tổ chức quốc tế này can thiệp. Chắc chắn, việc làm này của Cù Thị Xuân Bích là do sự xúi dục, kích động, mà không biết rằng việc làm này không thể đem lại kết quả. - truongton

  Phản hồi: 

  Vị khách viếng lúc 23 giờ 43 tỏ ra rất căng thẳng, chắc là bác này nghiêm túc quá, người học hành hay nghiên cứu nhiều thường có một vài cá tính đại loại như thế.

  Tui đồng ý với bác là những phong trào cách mạng mới không nên dùng cờ vàng của chế độ ông Thiệu, vì nhiều lý do:

  -Không có sự cho phép của ông Thiệu ( hay Dương Văn Minh), những người sau cùng có tiếng nói về lá cờ này.

  -Người có thể nói về lá cờ này là những ông như Nguyễn Cao Kỳ hay Trần Thiện Khiêm thì không lên tiếng.

  Tuy nhiên, bác không nên góp ý theo kiểu chỉ trích như thế, người dân muốn đấu tranh, nhưng khi đấu tranh lại chưa kịp có cương lĩnh và cờ riêng của mình, mượn dùng tạm tý rồi khi nào có cờ riêng thì trả; nên nghĩ vậy cho nó đơn giản.

  Tui thực tình muốn nói vài câu vì có liên quan, dây mơ rễ má với chuyện của anh Vũ. Thực tế là phe đối lập còn nhiều điểm yếu, chứ nếu khỏe thì xong rồi. Yếu khỏe thế nào thì phải nói nhiều, phải có trình độ chứ tui thì không dám, chỉ nghe đồn là nhiều đến mức giấy mực ở trang Dân Luận không chắc đủ, phải xin viện trợ của các trang khác.

  Bác bớt nóng nhé.

  Phản hồi: 

  [quote=psonkhanh]Đứng trên quan điểm của chính quyền Hà Nội đối với vụ án.

  Tại Điều 1 Công ước Quốc tế về những Quyền Dân dự và Chính trị ghi nhận:

  1. Các dân tộc đều có quyền tự quyết. Chiếu theo quyền này, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa.

  Và theo quy định tại Điều 1 "Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất" (Protocol 1) của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự, Chính trị (mà Việt Nam không phải là thành viên) của Nghị định thư này:

  "Một quốc gia thành viên của Công ước mà trở thành thành viên của Nghị định thư này thừa nhận thẩm quyền của Ủy ban Nhân quyền được nhận và xem xét, xử lý những thông tin từ các cá nhân, những người mà tuyên bố rằng, họ là nạn nhân của những hành động vi phạm của các quốc gia thành viên với bất kỳ một quyền con người nào đã được ghi nhận trong Công ước. Ủy ban sẽ không nhận xem xét những khiếu nại như vậy nếu chúng liên quan đến hành vi của những quốc gia thành viên của Công ước nhưng chưa phải là quốc gia thành viên của Nghị định này".[/quote]

  Ủy Ban Nhân Quyền và Hội Đồng Nhân Quyền có khác nhau không?
  Hình như luật sư Phước ở Texas, Hoa Kỳ gởi đơn tố cáo khiếu nại lên Hội Đồng Nhân Quyền thì phải...???

  Nếu cả hai là một theo cách hiểu ở VN, và quan điểm của chính quyền Hà nội dựa vào Điều Nghị định trên để xử tội anh Cù Huy Hà Vũ, thì đúng là nước ta mất Độc lập rồi.

  Việc xử tội một công dân tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân là công việc nội bộ của nhà nước ta, cớ gì mà Hà nội phải len lỏi vào Công ước, Nghị định của LHQ làm gì cho rối chuyện lên ....vậy Trời....!!!

  Phản hồi: 

  Đứng trên quan điểm của chính quyền Hà Nội đối với vụ án.

  Tại Điều 1 Công ước Quốc tế về những Quyền Dân dự và Chính trị ghi nhận:

  1. Các dân tộc đều có quyền tự quyết. Chiếu theo quyền này, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa.

  Và theo quy định tại Điều 1 "Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất" (Protocol 1) của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự, Chính trị (mà Việt Nam không phải là thành viên) của Nghị định thư này:

  "Một quốc gia thành viên của Công ước mà trở thành thành viên của Nghị định thư này thừa nhận thẩm quyền của Ủy ban Nhân quyền được nhận và xem xét, xử lý những thông tin từ các cá nhân, những người mà tuyên bố rằng, họ là nạn nhân của những hành động vi phạm của các quốc gia thành viên với bất kỳ một quyền con người nào đã được ghi nhận trong Công ước. Ủy ban sẽ không nhận xem xét những khiếu nại như vậy nếu chúng liên quan đến hành vi của những quốc gia thành viên của Công ước nhưng chưa phải là quốc gia thành viên của Nghị định này".

  Phản hồi: 

  Cám ơn psonkhanh đã nhắc nhở. Vậy chính quyền VN đã nâng "dân trí" cho đội ngũ của mình, ngoài ban Tuyên giáo, giờ nhiều bộ phận đã có khả năng viết lách định hướng cho nhân dân. (Tôi nhớ ngày xưa trí
  thức VN hay than thở kêu ca bị ban Tuyên giáo chỉ đạo tư tưởng, nên có định kiến).

  Còn tại sao người viết thuộc "phe" chính quyền thì xin giải thích bằng hai luận điểm: thứ nhất người viết có thông tin mật từ tòa án VN. Thứ hai, người viết đứng trên quan điểm của chính quyền VN đối với vụ án.

  Phản hồi: 

  [quote=Minhtu ]Tôi cũng đã phát hiện vấn đề này ngay từ lần đọc đầu tiên nhưng không thắc mắc. Hiển nhiên TruongTon la một cán bộ bậc trung/cao cấp của bên Tuyên giáo viết bài để răn đe.[/quote]

  "Trong khi tranh luận về những vấn đề lợi ích chung, công dân nước Nam kia chỉ duy nhất bị thúc đẩy bởi ước vọng được có ích cho đất nước và đồng bào mình, nếu như công dân ấy không bao giờ mất bình tĩnh, mất khả năng làm chủ hoàn toàn bản thân, mất cái trung lập về tinh thần hay tính “trung dung” thành thói quen trải qua nhiều thế kỷ văn hóa Khổng giáo, nếu như công dân ấy không đem vào đó bất kỳ định kiến nào, bất kỳ sự nóng nảy nào, và hơn thế nữa, nếu công dân ấy luôn luôn giữ mình trong phạm vi hợp pháp và tôn trọng trật tự, thì có cái chính phủ nào, dù có yếu bóng vía đến mấy, lại có thể coi hành vi và thái độ như thế của công dân kia là một tội ác?"

  Phỏng vấn luật sư đưa vụ Cù Huy Hà Vũ ra Liên Hiệp Quốc

  Phản hồi: 

  Tôi cũng đã phát hiện vấn đề này ngay từ lần đọc đầu tiên nhưng không thắc mắc. Hiển nhiên TruongTon la một cán bộ bậc trung/cao cấp của bên Tuyên giáo viết bài để răn đe. Cái trò này ai có lạ.

  Phản hồi: 

  Một độc giả gửi tới Dân Luận thắc mắc về danh tính của tác giả TruongTon này:

  Theo tác giả viết: "Trong một lá đơn của CHHV viết gần đây tại trại tạm giam gửi Tòa án Hà Nội, CHHV đưa ra một yêu cầu khá bất ngờ là muốn được Tòa án tối cao xét xử sơ thẩm, không hiểu CHHV không hiểu pháp luật tố tụng Việt Nam hay cố tình tỏ ra ngây ngô?".

  Việc ông Cù Huy Hà Vũ viết đơn trong trại tạm giam gửi Tòa án Hà Nội chưa được công bố công khai, do đó người ngoài khó có thể biết được. Tác giả bài viết này nhất định có quan hệ với phía Tòa Án và đã được tham khảo lá đơn trong hồ sơ vụ án của Tòa. Nói cách khác là có thể Tòa đã để lộ hồ sơ vụ án cho người thứ ba biết!

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus][quote=Yêu nước, Đà Nẵng]Tôi đã từng có 1 thời u mê làm nhà nước (VN). Đọc văn phong và cách lập luận của bác Trường tồn này, nhất là hàng loạt ý kiến chủ quan, áp đặt, nhai lại ("Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta...", "để các phần tử cơ hội, thù địch, phản động lợi dụng","Điều 4, Hiến pháp quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là ý nguyện của toàn dân" v.v...) tôi dám cam đoan bác này đang làm cho nhà nước VN. Có nhiều cụm từ mà chỉ có dân chính quyền mới xài, do nhồi nhét từ trên xuống dưới.

  Văn phong bác này hơi già mồm, dùng từ ngữ (nói xin lỗi hơi điêu toa) rất giống với tờ báo lá cải ANTT của lão Ước đồng bóng.

  Tuy vậy cũng công nhận đối với nhà nước thì như vậy là khá. Một vài chỗ thể hiện cũng tìm tòi nghiên cứu và đưa ra luận chứng, quan điểm.

  Phán đoán vậy nhưng tôi k phê phán vì truongton là người chính quyền hay k, nhưng phê phán cách lập luận quá chủ quan và áp đặt. Tóm lại tôi k tin. Không hề tin. Bao nhiêu năm qua chúng tôi đã quá chán ngán với kiểu chăn dắt nhồi nhét này rồi...[/quote]

  Tóm lại là ... bí, cãi lý không lại nên chuyển qua tấn công cá nhân ?

  Bài viêt của tác giả có thể đúng với quan điểm của chính quyèn, vậy thì ai thấy không đồng ý thì cứ phản biện cho thuyết phục đi .[/quote]

  Sao gọi là bí, cãi lý không lại nhỉ. Bác không đọc kỹ đoạn cuối cùng tôi viết à? Tôi k công kích cá nhân, tôi phê phán cách lập luận hết sức chủ quan và áp đặt của tác giả thôi. Cụ thể có rất nhiều ý, tôi chỉ hỏi bác 1 ý duy nhất thôi. Tác giả viết: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta...". Đã hỏi ý tôi chưa mà dám đại diện cho tôi, cũng như bao người khác? Đã bao giờ chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý thực sự dân chủ, nơi người dân có quyền biểu quyết ý kiến của mình về vấn đề này hay chưa, kết quả là thế nào?

  Cái "đảng cử dân bầu" hoàn toàn k phải là dân chủ, càng không thể hiện nguyện vọng của đa số nhân dân đâu bác. Bác hỏi ai cũng vậy thôi, họ đều cho bác câu trả lời giống tôi cả thôi.

  Cảm ơn bác có ý kiến phản hồi.

  Phản hồi: 

  Bác Trường Tồn xứng đáng là ủy viên bộ chính trị kiêm trưởng ban Tuyên Giáo của đảng CSVN. Bác Đinh Thế Huynh với câu nói để đời (VN không cần đa nguyên) chỉ đáng xách deo cho bác Truong Ton.
  Ấy là lúc đầu tôi nghĩ vậy.

  Nhưng khi đọc kỹ bài (mà bác dùng nick là Truong Ton), tôi thấy bác hoàn toàn xứng đáng là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản VN.
  Nếu được bầu, Tôi giơ cả hai tay hai chân bầu cho bác làm TBT đấy.

  Phản hồi: 

  [quote]quy định quốc tế về quyền dân sự và chính trị tại khoản 2 và khoản 3 điều 19 Công ước quốc tế
  b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý
  [/quote]

  Đúng vậy, vừa rôi Nguyễn Sinh Hùng phát biểu lăng nhăng trước QH về vụ kỷ luật Vinashin.

  Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng là hai kẻ chịu trách nhiệm, nên có biện pháp kỷ luật, truy tố cả hai sau khi điều tra kỹ

  Mơi coi lại, cứ tưởng đang đọc báo QĐND, té ra là báo Vietland !

  Phản hồi: 

  [quote]Việc Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với CHHV là đúng thẩm quyền tố tụng, sau khi xét xử, nếu CHHV không đồng ý với bản án sơ thẩm, CHHV có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày để Tòa án tối cao xét xử phúc thẩm.
  [/quote]

  Tòa án phải là nơi độc lập và bình đẳng đối với mọi đối tượng.

  Một cách logic, từ lúc điều tra cho đến truy tố, xét xử, nếu bị cáo cảm thấy bị áp bức, các quy trình đều sai, thiên vị vì bên nguyên, CA, công tố và thẩm phán đều cùng một phe và được chỉ đạo bởi một thế lực nào đó, bị cáo có quyền yêu cầu thay ổi công tố viên, chánh án, ... và nếu cần một tòa án khác .

  Ở một số nước, điều này hoàn toàn xảy ra và các chánh án, VKS có thể bị khiển trách cho đến mất chức nếu cố tình vi phạm quy trình.

  Dĩ nhiên ở VN thì thua vì tòa án nào cũng như nhau vì từ CA, VKS cho đến chánh án, chúng đều cùng một phe được chỉ đạo ngầm bởi Trọng, Dũng, Sang, Anh, ...

  Việc ông Vũ muốn được Tòa án tối cao xét xử sơ thẩm là bình thường của một con người bị bọn tòa án Hà Nội chèn ép quá thể :
  - xử công khai nhưng không gia đình ông Vũ tham dự thông qua lệnh miệng của thẩm phán !
  - tấc cả các thư, đơn gởi Lê Hồng Anh, chánh án tòa án Hà Nội đều câm lặng.

  TruongTon đang ngồi mát ăn bát mì, cho nên không hiểu rõ mọi hoàn cảnh bi đát bị chỉ đạo của tư pháp VN.

  Phản hồi: 

  [quote=Yêu nước, Đà Nẵng]Tôi đã từng có 1 thời u mê làm nhà nước (VN). Đọc văn phong và cách lập luận của bác Trường tồn này, nhất là hàng loạt ý kiến chủ quan, áp đặt, nhai lại ("Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta...", "để các phần tử cơ hội, thù địch, phản động lợi dụng","Điều 4, Hiến pháp quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là ý nguyện của toàn dân" v.v...) tôi dám cam đoan bác này đang làm cho nhà nước VN. Có nhiều cụm từ mà chỉ có dân chính quyền mới xài, do nhồi nhét từ trên xuống dưới.

  Văn phong bác này hơi già mồm, dùng từ ngữ (nói xin lỗi hơi điêu toa) rất giống với tờ báo lá cải ANTT của lão Ước đồng bóng.

  Tuy vậy cũng công nhận đối với nhà nước thì như vậy là khá. Một vài chỗ thể hiện cũng tìm tòi nghiên cứu và đưa ra luận chứng, quan điểm.

  Phán đoán vậy nhưng tôi k phê phán vì truongton là người chính quyền hay k, nhưng phê phán cách lập luận quá chủ quan và áp đặt. Tóm lại tôi k tin. Không hề tin. Bao nhiêu năm qua chúng tôi đã quá chán ngán với kiểu chăn dắt nhồi nhét này rồi...[/quote]

  Tóm lại là ... bí, cãi lý không lại nên chuyển qua tấn công cá nhân ?

  Bài viêt của tác giả có thể đúng với quan điểm của chính quyèn, vậy thì ai thấy không đồng ý thì cứ phản biện cho thuyết phục đi .

  Phản hồi: 

  tôi thấy anh chàng này học triết rất giỏi đấy, nhưng lý luận còn kém lắm. câu nói của đảng csvn là:"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra." vậy anh thấy dân biết được gì? biết được rùi bàn ai nghe, ma khi có người nghe thì vô tù mà ngồi? thế thì làm được gì? còn kiểm tra thì kiểm tra xem ngồi trong tù mình làm được gì.
  khi nhìn nhận các thế lực thù địch bên ngoài có thể lợi dụng việc này để mưu lợi thì tại sao nhà nước còn cố tình gây ra chuyện này. hiện nay, đại đa số các đảng ngoài nước cũng đang thèm thuồn cái quyền lực độc tôn ở việt nam, họ dại gì mà bỏ qua cơ hội này. trong các câu nói do dcsvn đưa ra chỉ nhằm đánh bóng, che dấu và lường gạt nhân dân. trong khi ông vũ đã thẳng thắn đưa ra yếu kém, đồng thời đưa cả quan điểm để xây dựng đất nước theo di huấn của hồ chủ tịch trong di chúc người để lại. trên cơ sở 1 người việt yêu nước mà không có bất cứ sự hổ trợ nào.
  nếu vụ ông vũ bị chìm xuồng thì nước việt nam của ta cũng chìm theo đó. hãy tỉnh cái mọng xã hội chủ nghĩa đó và bắt tay gây dựng lại đất nước, trước khi quá muộn. và việc đầu tiên bây giờ la giành tự do cho ông vũ.
  sự đoàn kết của mọi người chính là sức mạnh đè bẹp sự chuyên quyền của dcsvn, đồng thời răng đe các đảng phái khác muốn có được sự chuyên quyền hiện nay, nhằm làm tổn hại đến quốc gia và nhân dân viêt nam.

  Phản hồi: 

  Admin hóa ra dốt thật chứ ko phải dốt đùa. Ở đây, mình đang chỉ ra cho Người về phương pháp.

  Người so sánh bài về chỉ trích Mỹ với chỉ trích US để thấy chính quyền VN sợ chỉ trích, còn Mỹ thì ko.
  Nhưng, sự chỉ trích của CHHV đối với chính quyền VN ko tương đương với sự chỉ trích mà bài viết kia đề cập đến. Nếu muốn so sánh thì hẵng so thế này:
  - Nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉ trích Obama = Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc phản đối bauxite, đường sắt cao tốc.
  - Liên đoàn Arab chỉ trích US = EU chỉ trích VN về nhân quyền
  - Putin chỉ trích US = Hillary phản đối VN bắt blogger

  Tất cả những sự chỉ trích trong bài viết mà admin dẫn, ko có trường hợp nào tương đương với trường hợp CHHV chỉ trích chính quyền VN. Tất cả những chỉ trích đó đều có động cơ chính trị và ngoại giao đối lập, người chỉ trích ở vị thế mà Mỹ ko thể động vào, ko để ngăn chặn họ chỉ trích, dù có sợ hay ko sợ. Vậy nên, admin đặt 2 bài viết về 2 sự kiện ko tương đương, khác nhau về bản chất lên đòi so sánh, chứng tỏ admin kém về phương pháp, kém về khả năng đọc hiểu cũng như phân tích.

  Chưa kể, Người và các bạn lúc nào cũng so sánh Mỹ với VN, lặp lại nhiều đến ngớ ngẩn, ko còn tí sức thuyết phục nào. Người mà được đào tạo academic cơ bản, sẽ được dạy rằng, ko thể so sánh 2 thứ "not in the same league". Mình có thể nói ngược lại, Mỹ ko cần đến điều 88 cho an ninh quốc gia, vì đã có vũ khí hạt nhân và tàu sân bay. Chừng nào VN có được những thứ ấy, thì khắc sẽ bỏ điều 88 đi???

  Dốt nát, trì trệ hay ko là do người, ko phải do đất. Vì thế, cho dù có sang xứ sở tự do văn minh tiến bộ siêu cường, mà con người ko chịu thay đổi, thì vẫn cứ cầm cờ vàng đi "đấu tranh" thôi.

  Phản hồi: 

  Tôi đã từng có 1 thời u mê làm nhà nước (VN). Đọc văn phong và cách lập luận của bác Trường tồn này, nhất là hàng loạt ý kiến chủ quan, áp đặt, nhai lại ("Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta...", "để các phần tử cơ hội, thù địch, phản động lợi dụng","Điều 4, Hiến pháp quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là ý nguyện của toàn dân" v.v...) tôi dám cam đoan bác này đang làm cho nhà nước VN. Có nhiều cụm từ mà chỉ có dân chính quyền mới xài, do nhồi nhét từ trên xuống dưới.

  Văn phong bác này hơi già mồm, dùng từ ngữ (nói xin lỗi hơi điêu toa) rất giống với tờ báo lá cải ANTT của lão Ước đồng bóng.

  Tuy vậy cũng công nhận đối với nhà nước thì như vậy là khá. Một vài chỗ thể hiện cũng tìm tòi nghiên cứu và đưa ra luận chứng, quan điểm.

  Phán đoán vậy nhưng tôi k phê phán vì truongton là người chính quyền hay k, nhưng phê phán cách lập luận quá chủ quan và áp đặt. Tóm lại tôi k tin. Không hề tin. Bao nhiêu năm qua chúng tôi đã quá chán ngán với kiểu chăn dắt nhồi nhét này rồi...

  Phản hồi: 

  Chúng ta hãy chấm dứt than vãn, chấm dứt sự liệt kê chỉ để mà liệt kê những cái xấu đang diễn ra tràn lan trong xã hội. Báo chí đưa tin cái xấu theo cách liệt kê cái xấu sẽ khuyến khích bản năng thấp hèn của người đọc. Đừng biến việc đọc báo thành một thú giải trí độc ác giống như ở thời của bạo chúa Nero công chúng sung sướng đến phát cuồng khi được xem những người Thiên Chúa giáo bị xử tội bằng cách họ bị quẳng cho sư tử ăn thịt. Nhưng báo chí có quyền đi đến cùng để tìm ra sự thật.

  Phản hồi: 

  Cảm ơn TruongTon,

  Đọc xong bài viết của ông tôi càng thấy rõ "BẢN CHẤT THẬT" của nhà nước CHXHCN Việt nam của chúng ta:

  1/. Hiến Pháp nước CHXHCNVN làm ra không phải của dân, do dân, vì dân mà là để phù hợp với công ước LHQ.

  2/. Hiến Pháp nước CHXHCNVN cho phép "Pháp Luật" làm ra những qui định, nghị định chống lại nội dung Hiến Pháp.

  3/. Hành vi bị xem là vi phạm "Pháp Luật" nhà nước CHXHCNVN là hành vi chủ quan trình bày những nội dung bị pháp luật nghiêm cấm gây tác động đến xã hội, gây dư luận nhiều chiều trong xã hội, gây bức xúc trong nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ an ninh quốc gia.

  4/. Các quan điểm mang nội dung đòi xóa bỏ "Điều" trong Hiến Pháp là những hành vi vi phạm "Pháp Luật" nước CHXHCNVN.

  5/. Người công dân sinh ra và lớn lên trong lãnh thổ nước CHXHCNVN "PHẢI HIỂU RẰNG" thắng lợi của công cuộc đổi mới 20 năm qua như thế nào cho đúng và không có Đảng cộng sản lãnh đạo sẽ không có thành tựu đó.

  6/. Quyền tự quyết của quốc gia, của dân tộc về thể chế, chế độ chính trị phải chịu dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam. Cá nhân công dân nêu ý kiến là vi phạm Hiến Pháp, Pháp Luật nước CHXHCNVN.

  Phản hồi: 

  [quote=Không phải Người quan sát]Admin ơi đừng dốt nát theo các bạn nữa đi, buồn cười lắm. Libya ko liên quan gì đến an ninh quốc gia của Mỹ cả, đấy là lý do tại sao Mỹ do dự rât lâu trước khi can thiệp, và nay khi đã can thiệp thì mức độ cũng ko lớn.

  Thứ 2 là bài Người cut paste nói về Obama bị chỉ trích bởi: (1) Nghị sĩ Cộng hòa, (2) Liên đoàn Arab, (3) ...Putin... đều ko phải là những đối tượng có tính đại diện cao cho nhân dân US.

  Đương nhiên ko phủ nhận chuyện chính quyền US nó ko sợ nhân dân chỉ trích (hay chính xác hơn là ko thèm nghe). Nhưng, nếu muốn vậy phải lấy dẫn chứng từ bài khác, chứ bài này sẽ bị coi là irrelevant. Đọc hiểu kém, khả năng phân tích kém như vầy mà đi làm admin, buồn Người lắm Người ơi.[/quote]

  Chưa hiểu bác NQS lắm. Bác đang phản biện câu nào của tôi vậy, có phải câu này không: "Phải đặt bài viết này cạnh bài "Bản chất những việc làm vừa qua của Cù Huy Hà Vũ" mới thấy được chính quyền ta sợ chỉ trích như thế nào. Chính quyền Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ có điều 88 trong túi thì an ninh quốc gia sẽ đảm bảo hơn hay tồi tệ đi?"

  Trong đó có chỗ nào nói đến luận điểm chỉ trích Obama là mang "tính đại diện cao của nhân dân US" đâu mà bác phải đặt vấn đề như trên? Vả lại, chỉ trích / phản biện chính quyền có cần tính đại diện cao không?

  Vấn đề Libya tuy không dính dáng trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ, nhưng cũng giống như vấn đề Bauxite hay Cồn Dầu, nó liên quan đến niềm tin của dân chúng vào chính quyền, do đó gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đó chẳng phải là lập luận của các bác bên VKS khi truy tố bác Hà Vũ hay sao :D

  Phản hồi: 

  Admin ơi đừng dốt nát theo các bạn nữa đi, buồn cười lắm. Libya ko liên quan gì đến an ninh quốc gia của Mỹ cả, đấy là lý do tại sao Mỹ do dự rât lâu trước khi can thiệp, và nay khi đã can thiệp thì mức độ cũng ko lớn.

  Thứ 2 là bài Người cut paste nói về Obama bị chỉ trích bởi: (1) Nghị sĩ Cộng hòa, (2) Liên đoàn Arab, (3) ...Putin... đều ko phải là những đối tượng có tính đại diện cao cho nhân dân US.

  Đương nhiên ko phủ nhận chuyện chính quyền US nó ko sợ nhân dân chỉ trích (hay chính xác hơn là ko thèm nghe). Nhưng, nếu muốn vậy phải lấy dẫn chứng từ bài khác, chứ bài này sẽ bị coi là irrelevant. Đọc hiểu kém, khả năng phân tích kém như vầy mà đi làm admin, buồn Người lắm Người ơi.

  Phản hồi: 

  Phải đặt bài viết này cạnh bài "Bản chất những việc làm vừa qua của Cù Huy Hà Vũ" mới thấy được chính quyền ta sợ chỉ trích như thế nào. Chính quyền Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ có điều 88 trong túi thì an ninh quốc gia sẽ đảm bảo hơn hay tồi tệ đi?

  Obama giữa tứ bề chỉ trích

  Một số nghị sĩ Mỹ phàn nàn rằng, Tổng thống Obama đã không tham vấn quốc hội trước khi đưa ra hành động quân sự. Liên đoàn Ảrập và Nga cũng chỉ trích cuộc không kích vào Libya do Mỹ dẫn đầu.

  Ngày càng có nhiều chỉ trích ở trong và ngoài nước với ông chủ Nhà Trắng về Libya. Người cho rằng đó là một chính sách sai lầm, kẻ khẳng định có thể là chính sách đúng nhưng thời gian không thích hợp.

  Tổng thống Mỹ trong chuyến công du năm ngày tại Mỹ Latin, đã bảo vệ cách tiếp cận của chính quyền ông với Libya khi nhấn mạnh: “Rất dễ để điều chỉnh hành động quân sự và các chính sách mà chúng tôi đưa ra”.

  Phát biểu tại Chile, Obama khẳng định, lực lượng quân sự Mỹ sẽ tập trung vào vào mục tiêu đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuần trước, đó là ngăn không cho quân đội của lãnh đạo Moammar Kadafi tấn công dân thường Libya. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, Kadafi nên rời bỏ quyền lực.

  Obama còn tuyên bố, Mỹ sẽ sử dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm cấm vận kinh tế và vũ khí, để cố gắng chấm dứt chế độ kéo dài bốn thập niên của Kadafi.

  Obama đã gửi một lá thư tới các nhà lãnh đạo quốc hội hôm thứ Hai với nỗ lực thuyết phục họ rằng, chính quyền đang tìm kiếm “sự chuyển giao nhanh chóng nhưng có trách nhiệm” sứ mệnh chỉ huy quân sự cho các thành viên khác trong liên minh được LHQ ủng hộ. Bức thư xuất hiện sau những phàn nàn về việc ông không tham vấn quốc hội Mỹ trước khi đưa ra hành động quân sự.

  Theo giới phân tích chính trị, Obama có thể được hưởng lợi nếu Kadafi nhanh chóng bị lật đổ, hoặc nếu có một nghị quyết khác nhanh chóng hơn, ít đổ máu hơn. Nhưng nếu cuộc xung đột trở nên bế tắc thì các chỉ trích sẽ ngày một nhiều hơn. Các phàn nàn về cách tiếp cận của Obama với Libya bắt đầu lớn hơn.

  Trong quốc hội Mỹ, một số người ủng hộ can thiệp quân sự, bao gồm Thượng nghị sĩ John McCain nói rằng, Obama có thể đã chờ đợi quá lâu để giúp đỡ phe đối lập tại Libya.

  Một nhóm nghị sĩ Dân chủ, thông thường liên minh với tổng thống, đã chỉ trích việc sử dụng vũ lực. Số khác bảo thủ cũng như các chuyên gia đối ngoại khẳng định, Libya không phải là mối quan tâm sống còn của Mỹ.

  Trong khi đó, một nhóm phản chiến đã tuyên bố các kế hoạch biểu tình tại Los Angeles, Chicago và chín thành phố khác ở Mỹ trong tuần này.

  "Tổng thống dường như đều gây bất bình với mỗi nhóm chính: Với họ, ông làm quá nhiều hay quá ít hoặc quá chậm chạp”, James Lindsay, một cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời Clinton, hiện thuộc Hội đồng Đối ngoại Mỹ nói. “Có một rủi ro chính trị thực sự với Obama trong trường hợp này”.

  Trong số người chỉ trích có Thượng nghị sĩ Richard G. Lugar – thành viên Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện, một tiếng nói về chính sách ngoại giao được tôn trọng, và thường đứng về phía chính quyền. Ông cho rằng: "Điều cần thiết là một kế hoạch về những gì xảy ra thời hậu Kadafi. Ai sẽ đảm nhận trọng trách, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả? Tổng thống Obama tới nay vẫn chỉ thể hiện những hy vọng mơ hồ”.

  Chỉ trích cũng đến từ Liên đoàn Ảrập – ban đầu từng kêu gọi áp đặt một vùng cấm bay tại Libya – một quyết định đã thuyết phục Nhà Trắng tham gia cuộc chiến tại quốc gia Bắc Phi. Thủ tướng Nga Vladimir Putin, cũng không ngại ngần lên án Washington khi so sánh cuộc chiến tại Libya giống như “cuộc thập tự chinh”.

  Các quan chức Washington biết được rủi ro chính trị khi can dự tại Libya trong thời điểm Mỹ đang có những cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan; một số cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy, đa số người Mỹ muốn Obama tập trung vào kinh tế. Nhưng họ khẳng định Tổng thống Mỹ cam kết không điều lực lượng bộ binh tới Libya và xem xét chuyển giao vai trò lãnh đạo cho nước khác.

  Robert Danin, cựu quan chức ngoại giao Mỹ, một chuyên gia Trung Đông cho rằng, ông không thể hình dung ra sứ mệnh quân sự có thể minh chứng cho một thành công chính trị với Obama. Ông nói, người Mỹ dường như lo lắng rằng, nước họ sẽ mắc kẹt trong chuyện tái thiết Libya. Còn quan chức Mỹ thì vẫn chưa chắc về việc liệu các lực lượng chống Kadafi có nhất thiết ủng hộ Mỹ, ủng hộ dân chủ hay không.

  Thụy Phương (Theo latimes)
  Theo VNN

  Phản hồi: 

  - Vậy bác TruongTon cho tôi hỏi những hành động gần đây nhất ở Việt Nam:
  - Lấy đất giáo dân cồn đầu Đã Nẵng
  - Vụ anh Khương ở Bắc Giang
  - Vụ Vinashin
  - Vụ CA đánh người gãy cổ ở ngay tại Hà Nội
  vân vân và ...v v v
  Như vậy họ cũng thưc thi đúng pháp luật chăng hay họ cũng như CHHV