Cavenui - Ngày xưa trên trang sách ngày nay

 • Bởi Admin
  07/03/2011
  2 phản hồi

  Cavenui

  Nhà văn Trần Thu Trang, tác giả tiểu thuyết Phải lấy người như anh, trên trang web sachcuatrang.com có thuật một chuyện liên quan đến quan hệ Việt-Trung:

  “đến một vài câu trong tiểu thuyết tình cảm giải trí Phải lấy người như anh nói động đến người Trung Quốc (Hoa kiều) và chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cũng được đề nghị lược bỏ đi”.

  Nhà văn trẻ này còn được đề nghị lược bỏ, chứ mấy bác cao cao bên cửa sổ chết rồi thì được biên tập tự lược bỏ.

  Đó là phát hiện của Cavenui khi đọc tập 41 văn kiện Đảng toàn tập (gồm các văn kiện năm 1980) in ở NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005. Ông Phan Diễn là chủ tịch Hội đồng xuất bản bộ văn kiện, ông Hà Đăng là trưởng ban chỉ đạo xây dựng bản thảo và bà Phạm Thị Vịnh là chủ biên nhóm xây dựng bản thảo tập 41.

  Những người bị kiểm duyệt là các bác Tố Hữu, Nguyễn Khánh và Tổng bí thư Lê Duẩn.

  20588857_images1028727_leduan.jpg
  Cố tổng bí thư Lê Duẩn, nạn nhân của trò kiểm duyệt ngớ ngẩn.

  Trong “Chỉ thị của Ban Bí thư số 84-CT/TW ngày 4/1/1980 về kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do bác Tố Hữu, thay mặt Ban Bí thư ký, có một đoạn bị biên tập:

  “Toàn dân nâng cao cảnh giác, làm tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, không ngừng tăng cường sự nghiệp quốc phòng, sẵn sàng đánh bại những hành động phiêu lưu quân sự của bọn phản động …“ (tr.4, dòng 17-14 từ dưới lên).

  Trong Thông báo số 12-TB/TW ngày 7/6/1980 về hội nghị các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc do Nguyễn Khánh (Phó Văn phòng) ký có nhiều đoạn bị biên tập hơn:

  Biên tập ngay từ câu mở đầu: “Trong 2 ngày 26 và 27/5/1980 Hội nghị các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc do Ban Bí thư triệu tập đã họp bàn những công tác trước mắt nhằm tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, củng cố cơ sở, đánh bại chiến tranh gián điệp của bọn phản động …” (tr.116, dòng 18-14 từ dưới lên)

  “Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những cố gắng của đồng bào các dân tộc, của các cấp, các ngành, của lực lượng quân đội, công an và những kết quả đã đạt được hơn 1 năm qua trong việc tăng cường sẵn sàng chiến đấu chống quân … xâm lược trên biên giới phía Bắc”. (tr.116, dòng 5-1 từ dưới lên).

  “Đến nay, thế và lực của ta ở biên giới phía Bắc đã mạnh hơn trước nhiều, đủ sức giáng … những đòn quyết liệt hơn nữa nếu chúng dám gây ra cuộc chiến tranh xâm lược mới” (tr.117, dòng 7-10 từ trên xuống).

  Bọn phản động … đang ráo riết đẩy mạnh chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý kết hợp với duy trì áp lực quân sự và hoạt động khiêu khích vũ trang, chống phá ta một cách toàn diện, bằng nhiều thủ đoạn thâm độc” (tr.117, dòng 13-10 từ dưới lên)

  “Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân, viên chức và nhân dân thấy rõ những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm và thâm độc của bọn phản động … trong việc tiến hành chiến tranh gián điệp dưới mọi hình thức, nhằm phá hoại ta về mọi mặt” (tr.120, dòng 6-10 từ trên xuống).

  “Các cấp ủy Đảng ở địa phương và trong quân đội phải hết sức coi trọng công tác vận động nhân dân … và công tác binh địch vận” (tr.121, dòng 13-11 từ dưới lên)

  Đến cả TBT Lê Duẩn (ảnh) cũng bị kiểm duyệt. Bác Lê Duẩn bị biên tập trong “Bài nói của đ/c Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng”.

  “Hiện nay, đất nước ta tuy có hòa bình, song phải luôn luôn chuẩn bị chống chiến tranh xâm lược của bọn phản động …” (tr.308, dòng 3-4 từ trên xuống).

  Hài nhất là đoạn này:

  “Mặc dầu việc chủ nghĩa đế quốc và … xúc tiến liên minh với nhau đang gây ra một tình hình nguy hiểm trong nền chính trị thế giới, cuộc đấu tranh của nhân dân các nước cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn tiến bước vững chắc với thế mạnh, thế thắng ngày càng rõ rệt”. (tr.309, dòng 5-10 từ trên xuống). Chủ nghĩa đế quốc xúc tiến liên minh với Ba Chấm?

  Tiên sư bọn phản động Ba Chấm, Trang hỉ?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Admin viết:
  Cuốn "1984" của George Orwell có đoạn tả Bộ Sự Thực (Ministry of Truth) làm công việc gạch bỏ các bài báo cũ những đoạn lên gân lên cốt nay đã lạc hậu (vì chính quyền Oceania liên tục thay đổi bạn / thù), sao mà giống Việt Nam quá. Nhân dân nai lưng ra đóng thuế để nuôi một lũ làm cái công việc vô tích sự này sao?

  Vì nhân dân ta sống trong "Trại Súc vật".
  Cái chúng ta thiếu nhất chính là tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật và tôn trọng chính kiến thức-giáo dục mình được học. Nhưng cõ lẽ lãnh đạo và kẻ sỹ đều không thừa nhận cái Trại Súc Vật mà tất cả mọi người đều thành viên.

  Cuốn "1984" của George Orwell có đoạn tả Bộ Sự Thực (Ministry of Truth) làm công việc gạch bỏ các bài báo cũ những đoạn lên gân lên cốt nay đã lạc hậu (vì chính quyền Oceania liên tục thay đổi bạn / thù), sao mà giống Việt Nam quá. Nhân dân nai lưng ra đóng thuế để nuôi một lũ làm cái công việc vô tích sự này sao?