Mong cuộc bầu cử Quốc hội lần này được tiến hành thật sự dân chủ

 • Bởi Admin
  25/02/2011
  14 phản hồi

  Trung Ngôn

  Đọc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội hôm 11/2/2011 có đoạn nói: "Đây là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp..." và chỉ thị của Bộ Chính trị có đoạn nêu: "... bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật"... tôi rất mừng và mong quá trình chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử đúng tinh thần như vậy.

  Nhưng khi đọc bài phát biểu của ông Phạm Minh Tuyên, Tổng thư ký HĐBC và ông Nguuyễn Văn Quynh, Phó Ban tổ chức TƯ lại thấy không giống với bài nói của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và chỉ thị của Bộ Chính trị, ngược lại nó phản ảnh một tinh thần rất hạn chế dân chủ và không thực tế.

  - Định tỷ lệ người ngoài Đảng chỉ từ 15 đến 20% trong Quốc hội. Đó là trái với Hiến pháp và pháp luật. Mọi công dân đều bình đẳng (đảng viên và người ngoài đảng đều là công dân). Hơn nữa Đảng chỉ có 3 triệu đảng viên mà số công dân ngoài đảng đến tuổi từ 21 tuổi trở lên có đến 40 triệu mà ông Tuyên định cho có 15% đến 20% thì bình đẳng ở đâu?! Tất nhiên, Đảng có quyền giới thiệu đảng viên ứng cử Quốc hội, đáng ra Đảng cũng chỉ nên giới thiệu 50%, còn 50% dành cho người ngoài Đảng. Như vậy mới đúng với tính chất nhân dân, mới đúng Đảng là Cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nếu 80, 90% trong Quốc hội là Đảng viên thì thực chất là Đảng hội chứ còn đúng nghĩa là Quốc hội sao được nữa? Đành rằng đảng viên cũng là dân, nhưng đảng viên vẫn có tính chất khác và chịu sự chi phối khác. Luật nào và quyền lực nào cho phép ông Tuyên định ra tỷ lệ trên?

  - Hạn chế người sinh trước năm 1956 không được ứng cử Quốc hội. Ông Tuyên nói người ứng cử phải sinh từ 1956 trở đi, nếu có trường hợp sinh trước 1956 thì phải báo Bộ Chính trị. Điều 54 trong Hiến pháp và điều 2 trong Luật bầu cử Quốc hội đều quy định: "Công dân nước CHXHCN Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội...". Ông Tuyên lấy quyền gì mà tước quyền ứng cử của công dân sinh trước năm 1956, lại đổ cho Bộ Chính trị quyết định từng trường hợp cụ thể vê tuổi tác?Đại biểu Quốc hội là dân cử không phải công chức trong biên chế nhà nước, không hạn chế tuổi, hơn nữa người có đức có tài, nhất định là được nhân dân tin tưởng, đó mới là điều quan trọng, tuổi không quan trọng. Cần nhớ rằng Quốc hội năm 1946 có đại biểu 90 tuổi.

  - Tôi nghĩ rằng người đương nắm chức quyền, các thành viên Chính phủ nên ít ứng cử đại biểu Quốc hội. Người không phải đại biểu Quốc hội vẫn có thể là Bộ trưởng, nếu tất cả thành viên Chính phủ đều đồng thời là đại biểu QH thì người dân cho rằng những cuộc chất vấn hoặc nhận xét về công tác của Chính phủ sẽ không còn được thật khách quan "vừa đá bóng vừa thổi còi", "hành pháp cũng là anh, lập pháp cũng là anh", điều hành cũng là những vị ấy, giám sát lại cũng là những vị ấy!

  Những đồng chí là người chủ chốt lãnh đạo và điều hành ở địa phương mà tham gia Quốc hội thì mỗi kỳ họp vắng địa phương độ 1 tháng. Một năm mất 2 tháng thì còn mấy thời gian suy nghĩ, bám sát công việc của địa phương để làm tốt nhất chức trách của mình?-

  - Vấn đề Ủy ban Mặt trận hiệp thương về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, tuy trong luật có quy định, tôi vẫn ngại có thể phát sinh mất dân chủ. UBMT các cấp không phải do dân bầu mà lại có quyền "hiệp thương" để người này gạt người kia dẫn đến có người tự nhiên mất quyền công dân, mất quyền tự do ứng cử. Có đại biểu khóa trước hay nói thẳng hay chất vấn phê bình, lần này có ứng cử nữa cũng sẽ bị gạt đi, người hay phản biện cũng có thể bị gạt tên, vô hình trung "Mặt trận" có quyền cao hơn Hiến pháp và là Mặt trận chọn người hộ cử tri. Không phải cử tri được bầu tự do theo ý mình.

  - Ông Tổng Thư ký HĐBC còn định là sẽ có 40% tái cử và sắp xếp số nào sẽ là đại biểu được 2 nhiệm kỳ. Tại sao lại có sự sắp đặt trước như thế nhỉ? Bầu ai tái cử không bầu ai tái cử, sẽ làm được mấy nhiệm kỳ hay chỉ 1 nhiệm kỳ là quyền của cử tri không bị áp đặt. Trước cuộc bỏ phiếu không ai được chỉ thị cho cử tri ở địa bàn mình là bầu cho ông X. Không bầu cho bà Y.

  Mong rằng cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới được diễn ra thật sự dân chủ và công bằng như các vị lãnh đạo đã phát biểu để cuộc bầu cử QH đúng là ngày hội của toàn dân.

  TN

  Trung Ngôn là bút danh của một vị lão thành cách mạng đáng kính. Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Sống dưới chế độ CS đừng mong có dân chủ. Vì có dân chủ thì chế độ CS sẽ không còn đất sống. Đảng ta ngồi và đạp lên luật thì người dân đừng mong có được dân chủ.

  Muốn có dân chủ thì người dân phải tự giành lại từ tay những kẻ tham quyền, cố vị ngồi lì làm lủng đoạn đất nước, không có lòng tự trọng, chỉ biết đàn áp người dân, rung sợ trước lũ bắc phương, để mất dần lãnh thổ.

  Tôi nghỉ các vị lão thành cách mạng phải là những người tiên phong đấu tranh cùng người dân giành lại quyền tự do, dân chủ từ tay những kẻ độc tài đảng trị để dân tộc Việt Nam không phải bị mất về tay bắc phương để cứu vãng đất nước đó mới là yêu tổ quốc, yêu dân tộc không uổng công các vị đã kháng chiến giành độc lập từ tay thực dân ...

  Nguyễn Hữu Quý - Chuyện bầu cử?!

  Theo blog Nguyễn Hữu Quý

  Cảm tác theo bài “Chọn người nghĩa khí, gần dân”, đăng trên Vietnamnet ngày 28/02/2011; và loạt bài xung quanh việc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đăng trên báo điện tử Vietnamnet.

  Bầu cử kỳ này ta hy vọng điều chi,
  Để Quốc hội đúng thật là Quốc hội?
  Mấy mươi năm chỉ là “ba trong một
  Tam quyền phân lập” chỉ nói nghe vui!

  Đến kỳ này vẫn chưa thấy niềm tin
  Tối đa 20% là người ngoài đảng
  Quốc hội đâu là của toàn dân ta nữa
  Vẫn cánh tay dài của Đảng như xưa

  Người “sạch sẽ” một tý nay cũng hiếm (1)
  Chọn đâu ra người “nghĩa khí, gần dân”?!
  Bầu cử kỳ này lại cũng thế thôi
  Quốc hội nước nhà vẫn là “ba trong một

  Bởi vì “dân ta cơ bản tốt”(2)
  Quen nói gì gì dân cũng nghe theo?!
  Đại diện cho dân nay tự biến thành quan(3)
  Quốc hội Việt Nam vẫn những ông nghị gật…

  (1) Nguyên văn: “Bây giờ tìm được người “sạch sẽ” một tý cũng khó”, đây ý kiến của ông Nguyễn Chí Dũng (Ninh Thuận) tại ĐH Đảng XI.

  (2) Lời trong bài: “Dân ta cơ bản tốt”

  (3) Lời trong bài: “Chúng ta đừng để người đại diện của dân nay cũng tự biến mình thành quan”.

  01.3.2011

  Bây giờ tìm được người “sạch sẽ” một tí cũng khó

  Tôi rất mong muốn đại hội lần này sẽ tìm ra những con người có khát vọng. Khát vọng vươn lên tầm cao mới, khát vọng cống hiến, khát vọng vì lợi ích chung. Ngoài có tầm, có tâm thì còn phải có khát vọng, phải có trái tim sáng một chút, có ý chí mãnh liệt vì lợi ích chung. Không có khát vọng, không có ước mơ thì con người đó không có ý nghĩa nhưng có rồi mà không cháy bỏng, hiện thực hóa thì cũng không có ý nghĩa. Vì thế, tôi rất mong có những con người mạnh dạn đổi mới, sẵn sàng hy sinh, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho đất nước.

  Tôi rất đồng tình với việc đưa tiêu chí không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để lựa chọn nhân sự khóa này. Nhưng bây giờ tìm được người gọi là “sạch sẽ” một tí thì chắc là cũng khó, cũng hiếm.

  Riêng vấn đề bầu trực tiếp Tổng Bí thư, nếu chín muồi thì chúng ta làm, đó là dân chủ tốt nhất. Nhưng theo tôi, có lẽ nên để đại hội sau vì phải có công tác chuẩn bị kỹ hơn.

  Đại biểu NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

  GIA NGUYÊN ghi

  - Định tỷ lệ người ngoài Đảng chỉ từ 15 đến 20% trong Quốc hội.

  ==> Ai là kẻ chịu trách nhiệm về việc sai trái này ? Xin trả lời chính là Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội hiện nay, TBT đảng CS.

  Phạm Minh Tuyên là Uỷ viên BCH TW Đảng, Uỷ viên UBTVQH, Trưởng Ban công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban TVQH

  (http://www.quochoi.vn/htx/Vietnamese/C1336/C1362/?sAction=DETAIL_PERS&intPersID=2093#HIL9iPSyEG9x )

  Chính Tuyên, trưởng ban tổ chức bầu cử QH, đã hí hửng công bố tỷ lệ sai trái này trước khi có bầu cử ! Thật là hết sức gian lận trong bầu cử

  Do Tuyên vừa là Uỷ viên UBTVQH vừa là Uỷ viên BCH TW Đảng tức là Trọng là kẻ quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Tuyên về mặt QH cũng như về mặt đảng

  Trọng và Tuyên đều vi phảm trắng trợn hiến pháp của nhà nước VN.

  Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Tuyên đều không đủ tư cách làm đại biểu QH

  Xét như vậy, thêm hai cái tên Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Tuyên mà các bác cần phải gạch xóa bỏ khi bỏ phiếu các đại biểu vào tháng 5/2011

  Quốc Hội là đại diện cho ĐCS có quyền quyền định mọi việc trên vă bản, với sự chỉ đạo của ĐCS.Cho phép 15%-20% là mức an toàn, bảo đảm sự toàn trị của ĐCS VN. 15%,20% là màu xanh, màu vàng, để làm tăng thêm giá trị của màu đỏ, nếu một bức tranh chỉ toàn là màu đỏ, thì nhìn vào có vẻ lố bịch,kệch cỡm,nếu thêm nhiều màu xanh ,màu vàng vào ,thì màu đỏ sẽ yếu đi, điều này ai cũng thấy.

  Người VN thường nghe ĐCS VN kêu gọi các cán bộ CS:Luôn luôn đề cao cảnh giác,đề phòng phản động, và phải bảo vệ đảng "Đảng còn ta còn, Đảng mất ta mất". Điều này chứng tỏ ĐCS luôn coi họ là một tổ chức cách biệt với dân, lo sợ dân sẽ lật họ,và tự cho mình là kẻ có quyền cai trị dân, và dân VN là kẻ bị trị nên có khuynh hướng chống lại.Xét cho cùng ĐCS VN cũng đáng tội nghiệp, lúc nào tinh thần cũng bất ổn, lo lắng,thần hồn nát thần tính,dân AI CẬP nổi dậy mãi tận bên Trung Đông mà ĐCS VN cùng ngày đêm mất ngủ, tăng cường tuần tra, có ngày cả đám bị tai biến mạch máu não thì khổ.

  ĐCS VN, quí vị vẫn cho mình là chíng quyền của dân ,được dân đồng lòng ủng hộ, thì việc những phần tử phản động chỉ là thiểu số,không có gì phải lo lắng cả. Nhân dân VN ta sẽ cùng nhau đứng lên tiêu diệt chúng dễ dàng,"Toàn dân một lòng, trở ngại nào cũng vượt qua, quân thù nào cùng dánh thắng " quí vị quên rồi sao.

  Tran Thi Ngự viết:
  abc viết:
  Không thể dùng "MONG cuộc bầu cử...".

  Phải quả quyết mạnh mẽ đòi hỏi dân chủ.

  Tác giả nên viết là: "YÊU CẦU cuộc bầu cử Quốc hội lần này PHẢI dân chủ, không vi hiến và PHẢI minh bạch".

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Đòi hay yêu cầu qua "bàn phím" cũng không đủ. Phài có hành động cụt thể gì đó, như vận động với quốc hội để thay đồi luật bầu cử hay các cách khác (nhưng không nhất thiết phải là "cách mạng"). Một lần nữa: Tự do không phải miển phí chờ đợi ai đó ban phát.

  Vận động quốc hội để thay đồi luật bầu cử thì theo nguyên tắc là một trong những cách hay xài và hiệu quả ở những nước (tương đối) dân chủ ví dụ nơi bà bác Ngự đang sống.

  Tuy nhiên cái cách (hay) này lại rất ít hiệu quả ở những nước độc tài, toàn trị, ví dụ ở TQ, TT, VN, Ai Cập, Iran, Libya, ... Chính vì lý do rất ít hiệu quả này mà ở các nước này thường có cách mạng.

  Đố bác Ngự tại sao vận động quốc hội ở những nước độc tài, toàn trị lại rất kém hoặc không hiệu quả ?

  Đồng bào đã biết sự thật rồi: 90% đại biểu quốc hội theo "qui định" phải là Đảng viên.

  Vậy thì nghĩ lại mà coi: Đi bầu có ích gì không?

  Thời gian đi bầu chỉ là phí của Trời cho. Hãy dành thời gian đó cho vợ con, hoặc làm gì kiếm cơm còn có lý hơn.

  Dù sao cũng xin cám ơn tác giả Trung Ngôn, một lão thành cách mạng đã "dám" phát biểu ý kiến như thế.

  Đối với đảng CSVN mà "MONG" (chờ) thì thật đáng tiếc!.

  Thay vì "mong" thì xin bác lão thành cách mạng "ĐÒI" đảng CSVN thực thi Hiến Pháp. Phát động PHONG TRÀO TỰ DO ỨNG CỬ và BẦU CỬ QUỐC HỘI 22/05/2011. Toàn dân cổ vũ, đề cử các trí thức trẻ, các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt Nam ứng cử vào cuộc bầu cử nầy. Nếu đảng CSVN bác đơn ứng cử của các ứng cử viên độc lập nầy thì phát động tranh đấu bất bạo động. TỰ DO không bao giờ được biếu không. Các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông, đã, đang và sẽ mua mua TỰ DO bằng MÁU.

  Chính Cộng viết:
  ( (Dân Chủ + Nhân Quyền) x Văn Minh Phương Tây ) - ( (đảng cộng sản Việt Nam) x văn hóa tư tưởng Trung Quốc ) = Việt Nam độc lập hùng cường và chủ nghĩa xã hội

  Phương trình này đẹp nhưng có giải được không? Theo tôi thì không thể vì 80% văn hóa VN giống văn hóa TQ dù có hay không có ĐCS. Phải tìm phương trình khác thôi.

  Hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam chưa muốn thay đổi đường lối cai trị. Những mong muốn này sẽ không bao giờ trở thành sự thật nếu không có áp lực nào đối với chế độ độc tài. Những gì đang diễn tiến trên chính trường thế giới cho chúng ta thấy rằng: Các chế độ độc tài không tự biến mất. Người Việt trong nước, nhất là những người trẻ, có vẻ còn rất sợ sự tàn bạo của chính quyền Cộng Sản. Thái độ cầu an (hay chờ đợi nước ngoài làm cách mạng dùm?) là lý do Cộng Sản còn tồn tại đến hôm nay.

  Đảng Cộng Sản Việt Nam còn nắm quyền ngày nào, ngày đó dân Việt Nam còn bị mất quyền tự do dân chủ thực sự, nước Việt Nam còn bị Trung Quốc thao túng bóc lột quyền lợi và xâm phạm chủ quyền. Không thể có dân chủ với chủ nghĩa xã hội thực sự ở Việt Nam khi còn đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  Cho nên, đã thực sự yêu nước thương dân thì trong tư duy ý nghĩ phải kiên quyết: Đảng cộng sản Việt Nam phải giải tán và chế độ hiện hành ở Việt Nam phải bị xóa bỏ. Dân chủ với những người tin vào lý tưởng cộng sản (họ có quyền tự do lập đảng khác) chứ nhất định không thể để cho đảng cộng sản Việt Nam ngày nay tồn tại.
  ( (Dân Chủ + Nhân Quyền) x Văn Minh Phương Tây ) - ( (đảng cộng sản Việt Nam) x văn hóa tư tưởng Trung Quốc ) = Việt Nam độc lập hùng cường và chủ nghĩa xã hội

  Đây là một bài viết vô bổ. Trung Ương đã quyết định chỉ có dưới 15% ứng viên có thể tự tranh cử. Đó là chưa kể phải qua "xét duyệt" của ai ai đó.

  Đã không có tự do ứng cử thì "bầu cử dân chủ" có ý nghĩa gì không.

  Thiên hạ nói: "Đảng cử dân bầu" thiệt là chí lý, chí lý.

  abc viết:
  Không thể dùng "MONG cuộc bầu cử...".

  Phải quả quyết mạnh mẽ đòi hỏi dân chủ.

  Tác giả nên viết là: "YÊU CẦU cuộc bầu cử Quốc hội lần này PHẢI dân chủ, không vi hiến và PHẢI minh bạch".

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Đòi hay yêu cầu qua "bàn phím" cũng không đủ. Phài có hành động cụt thể gì đó, như vận động với quốc hội để thay đồi luật bầu cử hay các cách khác (nhưng không nhất thiết phải là "cách mạng"). Một lần nữa: Tự do không phải miển phí chờ đợi ai đó ban phát.

  Không thể dùng "MONG cuộc bầu cử...".

  Phải quả quyết mạnh mẽ đòi hỏi dân chủ.

  Tác giả nên viết là: "YÊU CẦU cuộc bầu cử Quốc hội lần này PHẢI dân chủ, không vi hiến và PHẢI minh bạch".

  Đinh Mạnh Vĩnh