Người Buôn Gió - Quân đội nhân dân?

 • Bởi Admin
  09/02/2011
  9 phản hồi

  Người Buôn Gió

  Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Cách lập luận ấu trĩ và xa lạ

  QĐND - Trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng lại xuất hiện những bài viết viện dẫn văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nêu câu hỏi: “Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ dân hay bảo vệ Đảng? ”. Và rằng: “Quân đội của một đất nước phải là lực lượng phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, không thể phục vụ cho lợi ích riêng cho một cá nhân, một nhóm lãnh đạo hay cho một đảng phái chính trị nào”…

  Câu hỏi và cách lập luận này thật là ấu trĩ cả về lý luận và cũng rất xa lạ trong thực tiễn.

  Những ai có đôi chút kiến thức cơ bản về lịch sử nhà nước và quân đội đều biết rằng: Lực lượng vũ trang chuyên nghiệp xuất hiện đồng thời với sự ra đời của nhà nước. Đó là công cụ của nhà nước, một mặt là thực hiện chức năng cai trị của nhà nước, mặt khác là để bảo vệ lãnh thổ và các lợi ích khác của quốc gia - dân tộc (theo quan niệm của lực lượng cầm quyền). Bởi vậy, lẽ đương nhiên quân đội trước tiên phải bảo vệ nhà nước - người khai sinh và nuôi dưỡng nó.

  Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản với Quân đội ta là một mối quan hệ đặc biệt. Quân đội ta ra đời trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Bởi vậy, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ bộ tham mưu tối cao của cách mạng Việt Nam. Vậy thì quân đội ta đương nhiên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Nguyễn Doãn Hải
  Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân

  Thật rõ như ban ngày, quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay còn có trước cả nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do ĐCS và Hồ Chí Minh sáng lập và nuôi dưỡng đến nay. Đoạn thì ''đương nhiên bảo vệ nhà nước khai sinh và nuôi dưỡng nó'' đoạn sau thêm vào phía trước "vậy thì quân đội ta đương nhiên bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà Nước..."

  Phía cuối chốt rằng "quân đội ta có nhiệm vụ “Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân”.

  Nhân Dân đứng sau cùng, không viết hoa.

  Mục tiêu để QĐNDVN khẳng định rõ ràng bảo vệ ai là cần nhất?

  Quân đội Ai Cập chắc do nhân dân đóng thuế nuôi và không phải do Đảng lãnh đạo Ai Cập bây giờ khai sinh ra và nuôi nấng. Quân đội Ai Cập ý thức sâu sắc rằng mình được nuôi bằng thuế của nhân dân, bằng tài nguyên của đất nước. Còn bọn nhà nước cầm quyền bất quá chúng chỉ thu thuế của dân, khai thác tài nguyên chứ không phải tiền của bọn Đảng viên làm ra nuôi họ. Cho nên quân đội Ai Cập đứng nhìn nhân dân biểu tình phản đối chính sách nhà nước đương quyền. Quân đội Ai Cập cũng không giúp làm chức năng cai trị giúp cho chính quyền. Bởi quân đội Ai Cập thuộc về Nhân Dân Ai Cập, không phải là công cụ để giúp đỡ chính quyền cai trị Nhân Dân.

  Quân đội bảo vệ Đảng, Nhà nước như Việt Nam cũng thuộc về nhân dân.

  Mà không bảo vệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước như Ai Cập cũng thuộc về Nhân Dân.

  Mong ông lý luận Nguyễn Doãn Hải tường tận thêm.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  Phản hồi: 

  Thật sự là hết chịu nổi khi nghe những giọng điệu của lũ người xôi thịt, ngu ngốc, hèn hạ lên tiếng dạy đời như cái kiểu thằng Doãn Hải này lắm lắm rồi. Ối trời ơi là trời ! Cứ cái kiểu "vú to lấp miệng em" như thế này thì đến bao giờ Việt Nam mới mở mày mở mặt lên được hả trời !!!!

  Phản hồi: 

  Bác Hải dưới, bác viết ngộ nhỉ.

  Quân đội có phải là đảng viên đâu mà phải lo bảo vệ đảng ? Đảng làm gì có tiền mà trả cho quân đội ?

  Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ dân. Nếu các đảng viên CS tự coi là dân thì dĩ nhiên họ được bảo vệ rồi. Trừ phi họ không phải là dân thì việc gì mà phải bảo vệ họ ?

  Nếu bác Hải dưới chưa rõ chức năng của quân đôi, bác có thể hỏi ý kiến bác Triết

  Phản hồi: 

  Thằng cha này lý luận thối không chịu được. Làm điếu gì có chuyện một tổ chức mang danh Nhân Dân lại chuyên đi bảo vệ đảng và nhà nước. Phải rõ ràng thế này:
  - Nếu cái đảng ấy, chính quyền ấy thực sự vì dân vì nước thì bảo vệ chúng nó vì chúng nó là một bộ phận có ích của nước của dân.
  - Nếu cái đảng, cái chính quyền điếu còn vì nước vì dân (chỉ vì quyền lợi của bản thân chúng nó thôi) mà quân đội nhân dân lại ra sức bảo vệ chúng nó thì khác điếu gì "ăn cây táo rào cây sung"? Vô ơn bất nghĩa với nhân dân và tổ quốc.
  Quân Đội ta từ Nhân Dân ta mà ra, cớ chi lại phải khom lưng quì gối phụng sự cho lũ người buôn dân bán nước?????????
  Nói như kiểu thằng cha Dzoãn Hải này thì đúng là : "Quân Đội Nhân Dân" = quân dận nhân đôi = quân dận nhân hai = quân hại nhân dân

  Phản hồi: 

  anh Doãn Hải phải nói như vậy là vì chén cơm manh áo, anh ta không thể nói khác hơn, vì nghề nghiệp nên phải nói mùi ấy là mùi thơm. Tội nghiệp cho cha mẹ , vợ ,con cháu của Doãn Hải, họ tự hào vì có D H làm nhà báo (đời )

  Phản hồi: 

  Bài báo của “Quân đội Nhân dân” kia nói ngu như bò:
  - Dù ai là người đứng ra thành lập Quân đội, dù xuất hiện trước hay xuất hiện sau thế nào mặc lòng, việc thành lập Quân đội ấy VẪN PHẢI NHÂN DANH TỔ QUỐC và NHÂN DÂN. Không có danh nghĩa ấy làm sao chiêu tập được người vào quân đội? Nếu không sẽ chỉ là thổ phỉ, là bọn lâu la khủng bố thôi!
  - Ông A ông B nào đó nhân danh Tổ quốc và Nhân dân để kêu gọi gia nhập Quân đội, và dùng tiền của Nhân dân để nuôi Quân đội, thì Quân đội ấy phải trung thành với lý tưởng tối cao là Tố quốc và Nhân dân chứ sao lại trung thành với ông A ông B cụ thể kia ? Vậy, giả thiết khi ông A ông B có hoàn toàn thống nhất với Nhân dân thì chính họ cũng đã tự nguyện đứng dưới Nhân dân rồi !
  - Huống chi, nếu trong quá trình diễn biến, có lúc mà ông A ông B kia hành động trái với lợi ích Tổ quốc thì Quân đội phải theo tiếng gọi Tổ quốc, hay phải theo tiếng gọi của ông A ông B kia? Chỉ có quân lực của quốc gia mới là quân đội, chứ quân đội của một phe, một đảng thì chỉ là thổ phỉ hay quân cướp thôi. Đó là lý do vì sao một quân đội chân chính phải đứng ngoài sự tranh chấp phe phái !

  Báo "Quân đội Nhân dân" hãy bỏ hai chữ Nhân dân đi! Nhân dân không có thứ Quân đội và Công An chỉ biết trung thànbh với Đảng trước hết!

  Phản hồi: 

  Các Bác buồn cười nhỉ !!!Quân Đội nhân dân ...Đúng là Nhân Dân đẻ ra nuôi ăn học lớn đủ 18 tuổi nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc và được nhân dân nuôi cơm ngày 3 bữa hàng tháng lĩnh tiền trợ cấp nhưng chỉ đủ ăn mà thôi ...
  Vì muốn có nhà lầu ,xe hơi vợ con có tiền nhiều sài sung túc đi học ở nước ngoài. Vì vậy những người lãnh đạo QĐ họ mới hô khẩu hiệu :(QĐNDVN quyết tâm bảo vệ Đảng bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân )Tất cả chỉ vì nồi cơm của Đảng và cuộc sống họ mà thôi !!!

  Phản hồi: 

  Trường hợp Liên xô thì sao? Quân đội và nhân dân vẫn tồn tại trong khi đảng khai sinh không còn tồn tại. Chẳng lẽ quân đội cứ bảo vệ một xác chết sao. Xét cho cùng, người hay đảng khai sinh ra quân đội là để bảo vệ nhân dân. Còn lý luận để kiếm cơm thì phải lý luận theo kẻ mạnh. Đời nào cũng thế.

  Phản hồi: 

  Luôn luôn tuyên bố lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm ngọn đuốc soi đường trong cương lĩnh chính trị , đường lối, chính sách nhưng trong thực tế điều ngược lại mới là đúng. Hơn sáu mươi năm trước, HCM nhắc đến phải tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân nhưng hiện nay đảng vẫn tiếp tục làm chủ đất nước chứ không phải nhân dân.
  Trong thời đại phong kiến, mọi triều đại dùng vũ lực để dành quyền làm chủ đất nước nhưng sau đó tìm cách để hợp pháp hóa. Vì vậy ĐCSVN nên tìm cách để hợp pháp hóa vị thế của mình. Cần thay thế khẩu hiệu “ Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ” bằng khẩu hiệu
  “ Nhân dân làm chủ,
  Chính quyền quản lý,
  Đảng đề cử người”
  Nghĩa là: nhân dân làm chủ bằng cách chọn người ứng cử, chính quyền bao gồm những người được nhân dân chọn lựa để lãnh đạo nhân dân và đảng chỉ làm nhiệm vụ đưa người ra ứng cử.
  Quân đội là của quốc gia, dân tộc bằng cách trung thành với nhà nước, những người lãnh đạo do dân bầu.
  Được như thế, đảng, quân đội và công an mới thực sự tôn trọng HCM

  Phản hồi: 

  Anh Nguyễn Doãn Hải thân,

  Không cần cao siêu quá, nhìn lịch sử từ thời phong kiến hoặc ngay hiện tại ở một số quốc gia Châu Phi, Trung Đông... dễ dàng nhận thấy việc mỗi lực lượng chính trị cố gắng tạo ra hoặc thâu tóm lực lượng vũ trang cho riêng mình chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn 12 sứ quân, đấu đá, nội chiến, lật đổ, đảo chính... triền miên. Kết quả tất yếu là không ai được lợi, bên trong thì dân tộc suy vi, bên ngoài ngoại bang nhòm ngó chờ thôn tính.

  Để không rơi vào vòng xoáy bạo lực u mê lạc hậu đó, các thể chế văn minh với các bộ óc chính trị sáng suốt không bao giờ ích kỷ lo thâu tóm lực lượng vũ trang cho riêng mình mà đồng thuận rằng chỉ có một lực lượng vũ trang duy nhất với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Tổ quốc, không dính dáng gì đến bất kỳ đảng phái chính trị nào, mặc cho hàng chục đảng đấu khẩu nhau trong nghị trường, ai hợp lý hơn dân sẽ bầu.

  Nói lại vậy thôi, chứ chắc rằng anh Doãn Hải cũng như mọi nhà lý luận khác đều đã hiểu rõ điều này, vì họ không thể không hiểu rằng:

  - Một Đảng chính trị phải khác với một đảng cướp. Thâu tóm công cụ bạo lực cho riêng mình là hành vi của một đảng cướp, không phải một đảng chính trị.

  - Nền cộng hòa (dân chủ, lập hiến), ra đời để xóa tan màn đêm phong kiến tập quyền lạc hậu, vậy mà lại cổ súy kiểu "được làm vua thua làm giặc" thì chẳng khác gì tự vả vào miệng mình, vì nền cộng hòa "vua tập thể" đó còn tệ hơn nền phong kiến một vua.

  Lý luận để kiếm cơm thì cứ phải làm thôi, rất thông cảm với anh Doãn Hải (và đồng bọn).