Nguyễn Ngọc Già - Phân tích cáo trạng truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ (phần 4)

 • Bởi Khách
  07/02/2011
  8 phản hồi

  Nguyễn Ngọc Già

  Theo lệnh tạm giam bốn (4) tháng áp dụng đối với công dân Cù Huy Hà Vũ, ông ấy sẽ phải hầu tòa trước ngày 05/3/2011, từ đây đến đó chỉ còn khoảng 3 tuần lễ. Cáo trạng đã hoàn thành và đã được gửi đến những nơi có liên quan. Tôi chân thành kêu gọi các trang báo, trang blog hãy giúp chúng tôi chuyển tải chùm bài này (nếu quý vị thấy nó có lý) đến mọi tầng lớp nhân dân càng rộng càng tốt. Đây là trách nhiệm của công dân đối với xã hội vì "mọi công dân đều có quyền được biết".

  Trên tinh thần đó, tôi xin tiếp tục phân tích bản cáo trạng luận tội Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ dựa theo khung bài do VKSND Tp. Hà Nội "LÀM RA".

  Cáo trạng viết:

  Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định:

  Các bài viết và trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ nêu trên đã có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước, xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng tạo điều kiện (1) để các đối tượng phản động lợi dụng chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  KẾT LUẬN hùng hồn rằng:

  Hành vi nêu trên của Cù Huy Hà Vũ đã phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội danh và hình phạt quy định tại điều 88, khoản 1, điểm c Bộ luật hình sự:

  Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

  c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Vì các lẽ trên:

  QUYẾT ĐỊNH

  Truy tố bị can Cù Huy Hà Vũ có lý lịch nêu trên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1, điều 88 BLHS

  Chiếu theo Bộ luật Hình sự, tại

  Điểm c khoản 1 điều 88, người dân thấy:

  c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Điểm c chỉ quy định 3 hành vi, gồm có:

  Thứ nhất: Làm ra,

  Thứ hai: tàng trữ,

  Thứ ba: lưu hành.

  VKSND Tp. Hà Nội đã dẫn các hành vi: "xuyên tạc", "phỉ báng", "đòi", "tạo điều kiện" như là "thủ đoạn" của ông Vũ, kèm theo đó dùng các cụm từ:

  "XÁC ĐỊNH",

  "ĐÃ PHẠM TỘI",

  "TRUY TỐ",

  thì việc: "xác định này", "đã phạm tội này", "truy tố này" hoàn toàn sai với điểm c, khoản 1 điều 88. Bởi lẽ, trong điểm c, KHÔNG CÓ:

  - TỘI xuyên tạc,

  - TỘI phỉ báng,

  - TỘI "đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN",

  - TỘI "đòi đa nguyên, đa đảng",

  - TỘI "TẠO ĐIỀU KIỆN" (?!)

  Bên cạnh đó, theo Bộ luật Hình sự tại

  Điều 167. Bản cáo trạng

  1. Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; thủ đoạn, mục đích,động cơ phạm tội, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

  Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng.

  ...

  Ba yếu tố (mục đích, động cơ, hậu quả) buộc phải có trong bất kỳ cáo trạng nào. Người dân nhận thấy bản cáo trạng chỉ nêu:

  "NỘI DUNG tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN", bằng các "thủ đoạn": "xuyên tạc", "phỉ báng", "đòi", "tạo điều kiện". Trong 4 "thủ đoạn" này (theo cáo trạng của VKSND Tp. Hà Nội), cái gọi là "ĐÒI" không được phép xác định là thủ đoạn, đó là một yêu cầu; cái gọi là "tạo điều kiện" lại càng không phải là thủ đoạn, đó là hành vi trợ giúp cho một cá nhân, đoàn thể, một tổ chức, một sự việc... nào đó mà khả năng từng con người, từng nhóm người, từng đoàn thể, từng tổ chức... có thể giúp được. Ví dụ:

  "Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tạo điều kiện cho ĐCSVN ra đời"

  Nguyễn Ái Quốc đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

  Bác Hồ đã tạo điều kiện cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy được tầm quan trọng quan hệ giữa cán bộ cách mạng với quần chúng.

  "tạo điều kiện cho Viện kiểm sát"

  "tạo điều kiện cho Tòa án"

  "tạo điều kiện cho công an buộc tội các quan chức" (!)

  Do vậy có thể nói: trong lịch sử 80 năm qua, nhân dân Việt Nam "tạo điều kiện cho ĐCSVN hoạt động, vì thế ĐCSVN cũng nên "tạo điều kiện" cho người dân chỉ trích chính quyền theo lời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

  Cái gọi là "đòi đa nguyên, đa đảng tạo điều kiện để các đối tượng phản động lợi dụng chống phá Nhà nước CHXHCNVN" xem ra chẳng ổn chút nào, vì không chỉ ra được "các đối tượng phản động" là những ai? mấy đứa? Chưa kể ông Vũ không phải là người đầu tiên "đòi đa nguyên đa đảng". Chẳng lẽ VKSND Tp. Hà Nội quên những vị "lão thành cách mạng" như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Võ Văn Kiệt... (đã khuất) hay ông Nguyễn Văn An vừa lên tiếng về "lỗi hệ thống", cùng 22 vị học giả kiêm cựu quan chức cao cấp trong ĐCSVN như: Trần Phương, Vũ Khoan, Việt Phương... vừa lên tiếng mạnh mẽ trong "hội thảo góp ý cho văn kiện đại hội XI" (2)

  Bản cáo trạng chưa nêu được:

  1) Mục đích phạm tội. TUYÊN (bố) và (lan) TRUYỀN (bằng lời nói, bằng chữ viết) là cách thức không phải mục đích. Ví dụ, cáo trạng phải nói rõ: Thông qua việc "tuyên truyền chống" bằng những "thủ đoạn" (a, bê, xê gì đó), mục đích của ông Vũ là (chẳng hạn) ngồi lên cái ghế "Thủ tướng Chính phủ".

  2) Động cơ phạm tội, Ví dụ, cáo trạng phải nói rõ: xuất phát từ động cơ tham lam vô độ với một trình độ dốt nát cộng thêm cái đầu ảo tưởng, kết hợp thái độ ngông cuồng, ngạo mạn và côn đồ khi chống người thi hành công vụ, ông Vũ đã dùng các thủ đoạn (a, bê, xê gì đó) để quyết lòng chiếm được (chẳng hạn) vị trí " Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao".

  3) Hậu quả của tội phạm (Nhà nước CHXHCNVN bị thiệt hại ra sao?)

  Ví dụ:

  3.a) Qua việc "phỉ báng", "xuyên tạc" , "đòi", "tạo điều kiện" của ông Vũ làm cho 100.000 người dân xuống đường biểu tình.

  Từ đó:

  3.a.1) làm đình trệ một số công ty, nhà máy... (gây thiệt hại 100 tỉ đồng mỗi ngày cho các doanh nghiệp...)

  3.a.2) làm tắc nghẽn giao thông (gây thiệt hại 1.000 tỉ đồng mỗi ngày cho xã hội...)

  3.a.3) làm các công sở Nhà nước đình trệ trong việc phục vụ nhân dân (gây thiệt hại 300 tỉ đồng mỗi ngày cho ngân sách Nhà nước...)

  3.a.4) làm người dân giẫm đạp lên nhau khi được "công an nhân dân" "nhã nhặn và lễ phép" để "vãn hồi tình hình an ninh trật tự công cộng". Việc này làm cho 1.000 người tử vong và bị thương, trong đó có 200 chiến sĩ "công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình" bị thương nghiêm trọng. Nhà nước phải bỏ ra 100 tỉ đồng để chữa trị và chăm sóc gia đình các "chiến sĩ của ta", ngoài ra từ đó làm cho các bệnh viện quá tải gây khó khăn cho công tác điều trị và làm cho Bộ trưởng Bộ Y tế bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người và Nhà nước phải tốn thêm chi phí hàng năm là 10 tỉ đồng cho vị bộ trưởng đáng kính này v.v... và v.v...)

  3.b) Qua việc "phỉ báng", "xuyên tạc" , "đòi", "tạo điều kiện" của ông Vũ làm cho 500.000 quân nhân Việt Nam rã rời tay súng.

  Từ đó:

  3.b.1) Làm mất Hoàng Sa, một phần Trường Sa, Ải Nam Quan, một phần thác Bản Giốc, một số vùng đất thuộc biên giới phía Bắc (nói rõ bao nhiêu cây số vuông?)

  3.b.2) Làm cho Trung Quốc nhân cơ hội đất nước đang hỗn loạn mà tràn sang khai thác bauxite (nói rõ giá trị thiệt hại?), thuê đất rừng 50 năm với giá rẻ mạt. (nói rõ giá trị hợp đồng?)

  3.b.3) Mất an ninh quốc phòng.

  v.v... và v.v...

  Những hậu quả thiệt hại theo các ví dụ (hoang đường) kể trên hoàn toàn không mảy may có (nói chi có rõ ràng!). Thậm chí nếu những ví dụ này có thật thì người dân nhiệt liệt ủng hộ hai tay, hai chân phải đem Cù Huy Hà Vũ ra trước đoạn đầu đài mà xử bắn cho xứng tội "XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA" thuộc Chương XI Bộ Luật hình sự (!)

  Cáo trạng cũng viết:

  Đối với Hồ Lê Như Quỳnh, xét thấy hành vi của Hồ Lê Như Quỳnh không liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã chuyển tài liệu đến CQANĐTCATP Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

  Đối với các bài viết, bài trả lời phỏng vấn khác của Cù Huy Hà Vũ có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của công dân, Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã tách rút để điều tra, xử lý sau.

  Đối với bà Hồ Lê Như Quỳnh, cáo trạng không thể dùng cụm từ "xét thấy hành vi... không liên quan đến vụ án", bởi bà Quỳnh xuất hiện trong phòng ông Vũ là căn nguyên cho cái gọi là "kiểm tra hành chính" (hành vi này sai luật như đã phân tích trong phần 1). Hình ảnh, danh tính của bà Quỳnh đã bị các tờ báo bêu riếu công khai, đồng thời bà Quỳnh cũng có đơn khởi kiện vì bị xúc phạm. Nếu cho rằng bà Quỳnh không liên quan đến vụ án, mặc nhiên VKSND Tp. Hà Nội phải xác nhận ngay lập tức việc công an Phường 11 Quận 6 thực hiện việc "kiểm tra hành chính" và "tạm giữ" người vào 0giờ 05 phút ngày 05/11/2010 là hoàn toàn sai trái. Hành vi sai trái này là mấu chốt cho hành vi "Công an phường đã đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm rõ" (cũng sai trái nốt).

  "Đối với các bài viết, bài trả lời phỏng vấn khác ... Công an Tp. Hà Nội đã tách rút để điều tra, xử lý sau" thì không cần dẫn vô đây, VKSND Tp. Hà Nội là cơ quan độc lập tại sao lại dẫn công việc của Công an Tp. Hà Nội vào trong cáo trạng?. (Nếu việc này có), công an Tp. Hà Nội cứ tiếp tục làm cũng với tư cách độc lập. VKSND Tp. Hà Nội nên nhớ nội dung BẢN CÁO TRẠNG phải tuân thủ VỪA ĐÚNG tại điều 167 Bộ luật TTHS. Đoản văn này, được xếp vào loại "lạc đề".

  Cáo trạng luận tội ông Vũ bộc lộ khả năng nghiệp vụ hạn hẹp và áp dụng luật vừa non kém, vừa thiếu hiểu biết của VKSND Tp. Hà Nội.

  (còn tiếp)

  Nguyễn Ngọc Già

  ___________________________

  http://danluan.org/node/5971 (1)

  http://danluan.org/node/7437 (2)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  Việc lên án báo Lao Động đăng tin cẩu thả là đúng bởi lẽ thác Bản Giốc là của VN.

  Tuy nhiên sao không thấy công an bắt giam để điều tra TBT báo Lao Động mà chỉ là cơ quan quản lý “kiểm điểm, xử lý” ?

  Trích dẫn:
  Công văn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan quản lý báo Lao Động, phải “báo cáo” lại cho Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 27 tháng 2 năm 2011.
  Trích dẫn:

  Ban Tuyên giáo Trung ương chả lẽ lại ở trên quốc hội, chính phủ, công an khi ra công văn yêu cầu phải “báo cáo”. Loạn rồi chăng khi đảng CSVN chả coi luật pháp và chính phủ là cái đek gì !
  VN là một nhà nước đảng trị chứ làm quái gì có nhà nước pháp quyền ?

  Bác Trân Thi Ngự cứ rêu rao phải tôn trọng luật pháp hẳn ý bác Ngự muốn nói phải tôn trọng điều lệ đảng và công văn của ban tuyên giáo ?

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/02/110226_laodong_disciplined.shtml

  Báo Lao Động bị kiểm điểm vì bài viết

  Bài 'Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới', dịch từ trang mạng Sina của TQ.

  Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn đề nghị cơ quan chủ quản báo Lao Động “kiểm điểm, xử lý” người sai phạm khi cho đăng bài viết “Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới.”

  Detian, hay Đức Thiên gọi theo tiếng Hoa, thực ra là Thác Bản Giốc của Việt Nam.

  Tuy nhiên bài viết trên báo Lao Động gọi Detian là một trong 10 thác đẹp nhất thế giới, là thắng cảnh hàng đầu của Trung Quốc.

  Công văn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan quản lý báo Lao Động, phải “báo cáo” lại cho Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 27 tháng 2 năm 2011.

  Ngoài Ban Tuyên giáo TƯ, báo Lao Động cũng phải giải trình sự việc cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, website của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin.

  Bài viết
  Thác Bản Giốc

  Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

  Ngày 22/2 báo Lao Động, một trong những báo có số phát hành lớn ở Hà Nội, đăng bài ca ngợi vẻ đẹp của thác Bản Giốc, nhưng nói đây là "cảnh quan thiên nhiên" của Trung Quốc.

  Bài giới thiệu thác Detian (Đức Thiên) mang tựa đề 'Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới', dịch từ trang mạng Sina, được đăng trên báo Lao Động điện tử. Tới sáng thứ Tư 23/02 bài viết vẫn còn trên mạng.

  Cũng giống bản gốc tiếng Trung, bài báo tiếng Việt ca ngợi dòng thác là một trong những "cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời nhất đất nước Trung Hoa", nằm ở "thị trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc".

  Bài này nay đã được ban biên tập Lao Động gỡ xuống nhưng cũng đã gây ra phản ứng bất bình trong một số độc giả, những người cho rằng đây là sơ xuất của biên dịch và biên tập tờ báo.

  Không chỉ Lao Động, mà trước đó một số báo khác trong nước cũng đăng thông tin về 'thác Detian' mà không biết đây chính là thác Bản Giốc.

  Điều này cho thấy sự bất cẩn của một số báo trong khi viết về những chủ đề nhạy cảm như biên giới lãnh thổ.

  Hồi tháng 9/2009 báo điện tử Đảng Cộng Sản VN đăng tin Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông lấy nguồn báo Hoàn Cầu, Phượng Hoàng của Trung Quốc, với nội dung trái với lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Sau vụ này, Tổng Biên tập báo Đào Duy Quát đã bị khiển trách.

  Ngọn thác Bản Giốc từng là một trong các điểm tranh cãi trong quá trình phân định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, trước khi hai bên hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc vào phút chót năm 2008.

  Việc dẫn lời của Thủ tướng họ Ôn "nhà lạ", ý của tôi là lấy "thằng cha trị thằng con" cho "họ" cứng mồm vì "họ" có thể lươn lẹo này kia đối với những người nổi tiếng khác trên thế giới và những trang báo mà "họ" ghét. Nhưng đối với ông Ôn và báo VNN họ không thể nói gì cả. Đó cũng là ý đồ của tôi khi dẫn cụm từ "rất hay ho" - "tạo điều kiện", các bác để ý link đấy đều là những trang "phe ta" hết thảy! Trong đó có trang QĐND nữa! "họ" dám nói gì khi ngay "trang nhà của họ" cũng chơi chữ "tạo điều kiện". "Gậy ông đập lưng ông" là thế.

  Báo tuổi trẻ sáng ngày 08/2/2011 trên trang 7 có bài "bắt đối tượng âm mưu khủng bố" viết về ông Vũ Quang Thuận vừa bị bắt và bị khởi tố ngày 07/2/2011 (nhưng tôi tìm trên TT online mà không thấy bài này?). Ông Thuận là người trong CLB "CHẤN HƯNG NƯỚC VIỆT" cùng với ông Lê Thăng Long (trong vụ án các anh Thức, Định, Trung), ông Thuận đã từng bị nhà cầm quyền malaysia gây rắc rối (theo link dưới đây) , bị đuổi ra khỏi malaysia và vừa về đến VN thì "nó" túm ngay sân bay Tân Sơn Nhất.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/A-vietnamese-dissident-detained-in-malaysia-told-his-case-10022010150151.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  Tôi kính mong các trang báo và blog hãy giúp chúng tôi chuyển tải chùm bài này càng rộng càng tốt. rất cám ơn. Thời gian không còn nhiều nữa.

  Cám ơn tất cả mọi người đã đọc, ủng hộ, lên tiếng kể cả những ý kiến phản bác.

  Dưới đây là đường link điều 167 theo yêu cầu của bác "Điếu 167".

  http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_T%E1%BB%91_t%E1%BB%A5ng_h%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_hai/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XV

  Trước khi phát tán bài của bác Già, diễn đàn chúng ta phải hỏi ý kiến bác Ni và bác PVĐ (nào đó, tôi không biết lai lịch) coi thử: có nên hay không nên.

  Hai bác này luôn luôn có mặt ở mọi nơi mọi lúc trên diễn đàn Dân Luận và luôn luôn dạy bảo chúng ta mọi điều hay lẽ phải. Hai Bác cũng hay về thăm VN.

  Được hai bác đồng ý "nên phát tán" thì chúng ta yên tâm về sự an toàn cho bản thân. Ngoài ra, nếu chính bản thân 2 bác cũng góp phần phát tán thì sẽ bài của bác Già sẽ nhanh chóng lan tỏa, mà còn tới tận tay đảng ta ấy chứ. Hay biết mấy!

  Trích dẫn:
  Tôi chân thành kêu gọi các trang báo, trang blog hãy giúp chúng tôi chuyển tải chùm bài này (nếu quý vị thấy nó có lý) đến mọi tầng lớp nhân dân càng rộng càng tốt. Đây là trách nhiệm của công dân đối với xã hội vì "mọi công dân đều có quyền được biết".

  Các bạn có thể giúp đăng tải các bài của bác Nguyễn Ngọc Già- Phân tích cáo trạng truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ lên các site khác, blog khác được không ?
  Ví dụ x-cafevn, danlambao, BBC, VOA, RFA, ...
  Thanks

  Trích dẫn:
  Bên cạnh đó, theo Bộ luật Hình sự tại
  Điều 167. Bản cáo trạng

  1. Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; thủ đoạn, mục đích,động cơ phạm tội, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

  Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng.

  ...

  Ba yếu tố (mục đích, động cơ, hậu quả) buộc phải có trong bất kỳ cáo trạng nào. Người dân nhận thấy bản cáo trạng chỉ nêu:

  "NỘI DUNG tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN", bằng các "thủ đoạn": "xuyên tạc", "phỉ báng", "đòi", "tạo điều kiện". Trong 4 "thủ đoạn" này (theo cáo trạng của VKSND Tp. Hà Nội), cái gọi là "ĐÒI" không được phép xác định là thủ đoạn, đó là một yêu cầu; cái gọi là "tạo điều kiện" lại càng không phải là thủ đoạn, đó là hành vi trợ giúp cho một cá nhân, đoàn thể, một tổ chức, một sự việc... nào đó mà khả năng từng con người, từng nhóm người, từng đoàn thể, từng tổ chức... có thể giúp được.

  Bác Nguyễn Ngọc Già nêu điều 167 là rất chính xác và hợp lý.

  Một sự kiện (fact) cần phải nêu rõ các yếu tố :
  - thời điểm hoặc khoảng thời gian
  - địa điểm hoặc khu vực nơi xảy ra sự kiện : ở đây có thể nêu tên các tờ báo đã đăng tải
  - người gây ra sự kiện : biết hoặc chưa biết
  - nạn nhân : biết hoặc chưa biết
  - mô tả sự việc

  Thủ đoạn : ban đêm, ban ngày, theo nhóm, hung khí, ...

  Mục đích, động cơ phạm tội, hậu quả của tội phạm
  và những tình tiết quan trọng khác : tái phạm, đã cảnh cáo,

  Những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  Sau đó phải diễn đạt sự kiện này qua các điều tội trạng tương ứng của luật (qualification)

  Bác Nguyễn Ngọc Già có thể cho biết nguồn nào (link) có nêu điều 167 không ?

  vietmi viết:
  đề nghị tác giả bỏ đoạn "theo lời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo" tìm một trích dẫn nào đó hay ho hơn là lấy một lời nói của cái thằng bạn tàu này để thấy rằng đó là công việc nội bộ VN mà không cần một thế lực thế giới bên ngoài tác động ĐSC Vn cũng cần tạo điều kiện để nhân dân thực hiện cái quyền kiểm tra, giám sát nhà nước.

  Bác Nguyễn Ngọc Già có thể lấy lời của một vị trong khối Asean, khu vực giống VN hoặc một vị nào đó đã được giải Nobel hòa bình ví dụ ông Nelson Mandela

  Hiện không biết Ôn Gia Bảo có thật sự dân chủ hay không và có muốn dùng võ lực để chiếm toàn bộ HS-TS hay không

  đề nghị tác giả bỏ đoạn "theo lời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo" tìm một trích dẫn nào đó hay ho hơn là lấy một lời nói của cái thằng bạn tàu này để thấy rằng đó là công việc nội bộ VN mà không cần một thế lực thế giới bên ngoài tác động ĐSC Vn cũng cần tạo điều kiện để nhân dân thực hiện cái quyền kiểm tra, giám sát nhà nước.