Đại hội 11 đảng CSVN: Những gì đang diễn ra trong cung đình?

 • Bởi Admin
  07/01/2011
  13 phản hồi

  Đối Thoại kính gửi tới độc giả một số thông tin liên quan tới nội tình hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam:

  1. Văn bản đề ngày 19/12/2010 của các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sỹ Nguyên, Lê Xuân Tùng và Phạm Thanh Ngân.

  2. Văn bản đề ngày 28/12/2010 của các ông Huỳnh Đắc Hương (Thiếu tướng), Nguyễn Hữu Anh (Thiếu tướng), Nguyễn Nam Khánh (Thượng tướng), Nguyễn Quốc Thước (Trung tướng), Lê Hữu Đức (Trung tướng).

  3. Văn bản đề ngày 12/12/2010 của các ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình.

  A1.gif

  A2.gif

  _________________________________

  B-1.gif

  B-2.gif

  B-3.gif

  B-4.gif

  _________________________________

  D1.gif

  D2.gif

  D3.gif

  D4.gif

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Đợi Chờ muốn bổ sung thêm : đại hội đảng CSVN cũng nên bàn thảo thay đổi cương lĩnh chính trị, thay thế chuyên chính vô sản bằng dân chủ nhân dân. Cần lập một ủy ban để nghiên cứu cách làm thế nào để thực hiện dân chủ nhân dân bằng dân chủ độc đảng.Cần phổ biến cho tất cả mọi người - cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân biết và góp ý kiến. Đây là vấn đề lớn lao, đòi hỏi thời gian nên đại hội đảng cần ngưng tiến hành theo kế hoạch và tiếp tục sau.

  Làm thế nào để giải quyết những bất đồng chính kiến và những tệ nạn phe phái, mua chức trong việc đề cử? Dân chủ là chìa khóa để giải quyết mọi vấn dề: từ các vấn đề trong đại hội đảng hiện nay đến các vấn đề khác như kinh tế, xã hội ... hoặc nguy cơ nô lệ ngàn năm ...Cần coi dân chủ như là Hội Nghị Diên Hồng mở rộng trong giai đoạn đầy bất trắc hiện nay của dân tộc Việt Nam.
  Đợi Chờ đề nghị: Đại hội Đảng CSVN cần thảo luận một lộ trình để đưa đất nước VN tiến lên chủ nghĩa dân chủ xã hội lưỡng đảng từ đảng duy nhất đảng cộng sản hiện nay, qua hai giai đoạn : giai đoạn dân chủ độc đảng và chuyển biến dần thành lưỡng đảng.
  Dân chủ là mỗi vị lãnh đạo là do dân bầu có sự chọn lựa - tránh tình trạng độc diễn.
  Dân chủ là tập trung sức mạnh của cả nước để giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

  Những gì đang diễn ra trong cung đình đảng CSVN? (2)

  Đối Thoại tiếp tục kính gửi tới độc giả một văn bản về hiện tình của ĐCS VN (ghi ngày 17/12/2010 của các ông Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Hữu Anh, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Lê Hữu Đức) với một đề nghị nhỏ: người Việt yêu nước cần hợp tác để bảo vệ những người như ông Nguyễn Văn An và quyền tự do phát biểu, tự do tư tưởng của ông.

  Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

  Kính gửi:

  - Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,
  - Ủy viên Ban Bí thư,
  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
  - Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

  Chúng tôi, một số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ quân sự cao cấp trong các thời kỳ kháng chiến, khi đọc bài trả lời của đồng chí Nguyễn Văn An với báo VietnamNet được phát rộng rãi trên mạng và bài viết của đồng chí Nguyễn Văn An về các văn kiện chuẩn bị trình bày trước Đại hội Đảng, đã hết sức căm phẫn, vì nhận thấy bản chất của những văn bản là chống lại chủ nghĩa xã hội, chống Đảng, bằng những lời lẽ mị dân có dụng ý kích động một số người nào đó chống lại đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta, mà Bác Hồ đã sáng suốt lựa chọn . Là những cán bộ, đảng viên, đã mấy chục năm chiến đấu vì sự nghiệp của nhân dân, có một đồng chí lãnh đạo và cán bộ Đảng vấp phải một số sai lầm và khuyết điểm, gây tác hại đến uy tín của Đảng và công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng, không thể vì một số khuyết điểm ấy mà đả kích đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, hòng chuyển chế độ ta đi theo con đuờng tư bản chủ nghĩa.

  Là một ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn An đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, vô nguyên tắc. Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị phải xử trí nghiêm khắc đồng chí Nguyễn Văn An.

  Một tài liệu chống cách mạng xã hội chủ nghĩa, phủ định chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa Mác, lợi dụng việc lấy ý kiến xây dựng Đảng để chống lại Đảng. Nhưng vì sao đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Tô Huy Rứa, khi đã được thông tin cho biết có một văn bản có khuynh hướng chống lại chủ nghĩa xã hội như thế đồng chí Trọng vẫn làm ngơ, thụ động, không kiên quyết đấu tranh? Qua theo dõi tình hình, chúng tôi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuy ăn nói suôn sẻ nhưng là người không có quan điểm và bản lĩnh chính trị rõ ràng, ba phải, muốn được lòng hết mọi người.

  Chúng tôi nhận thấy đồng chí Nguyên Phú Trọng không dám đấu tranh với những quan điểm sai trái của đồng chí Nguyễn Văn An. Chúng tôi cùng nhận rõ đồng chí Nguyễn Phú Trọng không thể và không xứng đáng làm Tổng Bí thư Khóa XI. Vả lại đông chí Nguyễn Phú Trọng đã quá tuổi 65 rồi, nên về nghỉ, không nên tham gia Trung ương, Bộ Chính trị nữa. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng không nên tham quyền cố vị, mà mang tiếng với đời. Trong Đảng ta, hiện nay không thiếu người thay thế đồng chí Nông Đức Mạnh. Tổng Bí thư của Đảng phải là một đồng chí có bản lãnh chính trị, kiên định, nhạy bén, có khả năng đối phó với mọi tình hình phức tạp.

  Chúng tôi yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kiên quyết xử lý vụ việc đã nêu. Đồng thời phải giáo dục toàn thể cán bộ, đảng viên, phải kiên quyết với những sai trái của các phần tử cơ hội đang lợi dụng việc góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XI để tuyên truyền những quan điểm sai trái.
  Kính chúc các đồng chí sức khỏe, kính chúc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương thật sự là cuộc hội nghị kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Kính thư.

  Theo Đối Thoại

  image001_0.gif

  image002.gif

  Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2010

  Kính gửi:
  - Các đồng chí Ủy viên Trung ương,
  - Ủy viên Bộ Chính Trị,
  - Ủy viên Ban Bì thư,
  - Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

  Vừa rồi, đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội có gửi một bản góp ý về Dự thảo Cương lĩnh và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng lần thứ XI với đầu đề là "sữa lỗi hệ thống".

  Sau đó, báo điện tử Vietnamnet có tổ chức phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn An. Đồng chí Nguyễn Văn An đã trả lời. Nội dung trả lời của đồng chí Nguyễn Văn An dựa theo văn bản mà đồng chí Nguyễn Văn An đã góp ý. Nội dung trả lời được Báo điện tử Vietnamnet công bố rộng rãi trên mạng ngày 8/12/2010.

  Là những cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng trong một số nhiệm kỳ trước đây, chúng tôi thấy rằng cần thiết phải kính gửi toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bức thư tâm huyết này.

  Thứ nhất: Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn An đã đi ngược đường lối của chính trị của Đảng.

  Đảng ta hoan nghênh sự đóng góp chân thành để xây dựng Đảng. Nhưng đồng chí Nguyễn Văn An đã lợi dụng chủ trương đúng đắn của Đảng để chống lại Đảng.

  Cương lĩnh năm 1991 đã được Đảng ta khẳng định là ngọn cờ thắng lợi của nhân dân ta từ 20 năm nay và được Trung ương khẳng định lấy đó làm cơ sở để dự thảo Cương lĩnh bổ sung và phát triển 2011. Đồng chí Nguyễn Văn An đã đòi từ bỏ Cương lĩnh 1991 và phản đối quan điểm của Đảng trong dự thảo mới có nghiã rằng từ bỏ ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ thắng lợi của Đảng ta.

  Không những đồng chí Nguyễn Văn An đòi từ bỏ Cương lĩnh 1991 mà còn đòi từ bỏ chủ nghiã Mác.

  Đồng chí Nguyễn Văn An phủ định giá trị khoa học phổ biến của chủ nghiã Mác và ca ngợi chủ nghiã tư bản, vậy đồng chí Nguyễn Văn An đã đi theo con đường nào?
  Thực chất, Đồng chí Nguyên Văn An muốn đi theo con đường đa nguyên, đa Đảng để thực hiện cái gọi là, sữa lỗi hệ thống!

  Đồng chí Nguyễn Văn An lại chế giễu và muốn bỏ tên của nước ta, nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam, đề cao thuyết tam quyền phân lập.

  Đồng chí Nguyễn Văn An đã nói một cách lập lờ về "tư hữu" để đòi xoá bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu. Thực chất đồng chí Nguyễn Văn An muốn chuyển chế độ ta theo chế độ tư bản.

  Đồng chí Nguyễn Văn An cho sai lầm của Vinashin là sai lầm có hệ thống của kinh tế Nhà nước, là sai lầm của chủ nghiã xã hội, cố ý không hiểu rằng sai lầm của Vinashin là sai lầm của việc không làm đúng các quan điểm xã hội chủ nghiã trong quản lý kinh tế của Đảng hiện nay.

  Đồng chí Nguyễn Văn An cho rằng chúng ta chưa hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ mà đã vội chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghiã đó là cái gốc lỗi hệ thống.

  Chủ nghiã xã hội là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng ta. Đổi mới là để thực hiện mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghiã, chứ không phải để phủ định chủ nghiã xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn An cho rằng chủ nghiã xã hội là lỗi hệ thống của Đảng, vậy đồng chí Nguyễn Văn An chiến đấu theo lý tưởng nào? Trên thực tế đồng chí Nguyễn Văn An đã từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghiã.

  Không thể phê phán hết những quan điểm sai trái chống đường lối của đồng chí Nguyễn Văn An trong bức thư này. Những sai trái đó trái với nội dung và tinh thần đường lối cách mạng xã hội chủ nghiã của Đảng và nhân dân ta trong khi Đảng ta đang gấp rút chuẩn bị các văn kiện cơ bản của Đại hội Đảng 11.

  Thứ hai. Tiểu ban soạn thảo văn kiện được Trung ương giao trách nhiệm soạn thảo cương lĩnh, báo cáo Chính trị với tinh thần cơ bản là giữ đúng quan điểm và đường lối cách mạng xã hội chủ nghiã của Đảng, nền tảng tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi không hiểu tại sao các đồng chí phụ trách chủ chốt Tiểu ban soạn thảo văn kiện lừng khừng, cất tài liệu không đưa ra đấu tranh. Điều này thật khó hiểu, trong khi cán bộ, Đảng viên rất phẫn uất về tài liệu của đồng chí Nguyễn Văn An.

  Thứ ba. Chúng tôi đề nghị Đảng phải cảnh giác và tích cực giáo dục, phát động đảng viên kiên quyết chống lại những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội và thù địch hiện nay đang truyền lan trước Đại hội Đảng lần thứ XI.

  Bức thư này tôi và đồng chí Nguyễn Đức Bình đã trao đổi với đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Đỗ Mười nhất trí và đề nghị gửi gấp đến các đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xem xét xử lý.

  Chúng ta vừa đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, luôn cảnh giác nguy cơ đi chệch hướng cách mạng, đồng thời từ đường lối mà lựa chọn nhân sự Trung ương, nhất là nhân sự chủ chốt đảm bảo chất lượng tốt nhất phù hợp với tình hình đất nước và thế giới giai đoạn hiện nay.

  Kính gửi đến các đồng chí lời chào cộng sản

  Ký tên
  Lê Khả Phiêu
  Nguyễn Đức Bình

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12, năm 2010

  Kính gửi:
  - Các Đại biểu và Đoàn đại biểu Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI;
  - Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị;
  - Ban Bí thư; đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

  Chúng tôi đã mấy lần gửi thư đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức mạnh, nhưng không được Bộ Chính trị và đồng chí Nông Đức Mạnh thông báo đến Trung ương.

  Là đảng viên lão thành và cán bộ quân sự cao cấp của quân đội, chúng tôi hiểu rằng: Đại hội Đại biểu của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, quyết định đường lối của Đảng và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mỗi nhiệm kỳ. Các dự thảo văn kiện và dự kiến mà Ban Chấp hành Trung ương khóa trước đề đạt với Đại hội Đảng khóa sau chỉ là dự kiến. Chỉ có Đại hội Đại biểu toàn quốc mới có toàn quyền quyết định.

  Với trách nhiệm thiêng liêng đó, Đại hội phải là nơi thảo luận thực sự dân chủ, bàn bạc tập thể, phát huy sự đóng góp trí tuệ của từng đại biểu và các đoàn đại biểu. Các ý kiến tại Đại hội có thể có điểm đồng ý và có điểm khác với dự kiến của Ban Chấp hành khóa trước. Đặc biệt là vấn đề nhân sự.

  Trong quá trình chuẩn bị về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đề đạt với Đại hội đã có những điểm không đúng quy trình, chưa đúng nguyên tắc.

  Ví dụ:

  - Không thảo luận kỹ tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, tiêu chuẩn của đồng chí đặc biệt phải giữ lại khi tuổi đã quá quy định chung và nguyên nhân vì sao phải giữ lại.

  - Chưa thảo luận về dự kiến Ủy viên Trung ương mà đã thăm dò vị trí Tổng Bí thư và vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

  - Có hiện tượng tiêu cực, mua chức mua quyền, chạy chọt mặc cả với nhau các chức danh.

  - Có hiện tượng áp đặt của đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư khóa X. Chính đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nói trước Hội nghị Trung ương 14: Có nhiều vấn đề chúng tôi đề đạt khác, nhưng đồng chí lãnh đạo trực tiếp yêu cầu thế này, thế kia, buộc chúng tôi phải làm theo. (Đồng chí lãnh đạo trực tiếp đối với Ban Tổ chức Trung ương và là Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội là đồng chí Nông Đức Mạnh).

  Do vậy, đồng chí Nông Đức Mạnh đã phải nhận khuyết điểm trước Trung ương và Trung ương khóa X đã không đưa đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vào danh sách đề nghị vào Trung ương khóa 11, mặc dù đồng chí Việt còn nằm trong độ tuổi có thể ở lại.

  - Đó là chưa kể khi đọc danh sách đề cử vào Bộ Chính trị lại có tên Nguyễn Thái Học. Chưa rõ do nguyên nhân đích thực là gì nhưng dù sao đó cũng là một sự nhằm lẫn nực cười, đến nỗi một Ủy viên Trung ương phải đứng dậy phát biểu: Cụ Nguyễn Thái Học, thủ lĩnh Quốc dân Đảng đã chết từ lâu rồi!

  Đối với một công việc rất hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng, đời sống của nhân dân và đất nước mà Trưởng Tiểu ban nhân sự Nông Đức Mạnh không kiểm tra chu đáo như thế thì thật là vô trách nhiệm.

  Đảng viên chúng tôi khi biết được những điều trên, thấy rằng:

  - Đồng chí Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban nhân sự đã không làm trọn trách nhiệm việc chuẩn bị đề đạt nhân sự.

  - Trong việc chuẩn bị nhân sự, đồng chí Nông Đức Mạnh còn cố ý tìm cách đưa con mình là đồng chí Nông Quốc Tuấn vào Trung ương. Để làm việc này, đồng chí Nông Đức Mạnh đã tìm cách đưa đồng chí Cần – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về Liên minh Hợp tác xả, đẩy Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đi nơi khác, đưa đồng chí Nông Quốc Tuấn về làm Bí thư để cơ cấu vào Trung ương.

  Do kém cỏi về nguyên tắc, không xem việc Đảng là việc hệ trọng của Đất nước mà tìm kiếm danh lợi cho con cái, cho nên chúng tôi thấy các lời giới thiệu của đồng chí Mạnh không có giá trị, bao gồm cả giới thiệu chức danh Tổng Bí thư khóa XI.

  Khi Bộ Chính trị khóa X bỏ phiếu giới thiệu Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ được 8 phiếu (trong 15 ủy viên Bộ Chính trị). Khi Trung ương khóa X bỏ phiếu giới thiệu Ủy viên Trung ương thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ có 67% (là người có phiếu trung bình trong danh sách giới thiệu vào Trung ương khóa XI của Trung ương khóa X). Nhưng đồng chí Nông Đức Mạnh vẫn khăng khăng muốn tiến cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.

  Hội nghị Trung ương đã yêu cầu giới thiệu thêm 4 đồng chí để chọn lựa dân chủ. Do quán triệt tinh thần Bộ Chính trị chỉ giới thiệu 1 người, nên các đồng chí được Trung ương giới thiệu (trong chức danh Tổng Bí thư) đều xin rút. Cuối cùng, danh sách bầu cử chỉ có 1 người, thế mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ được 63%.

  Để dân chủ chọn lựa chức danh Tổng Bí thư, chúng tôi đề nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc đề cử, ít nhất là hai người, chứ không phải chỉ có một người trong danh sách bầu cử. Các đồng chí đảng viên, bao gồm cả Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, nếu được đề cử, không buộc phải rút lui. Nếu danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì không còn gọi là chọn lựa dân chủ, bầu cử dân chủ nữa. Nếu phụ thuộc vào ý kiến Bộ Chính trị và Trung ương khóa X thì không lẽ chỉ 8 phiếu của Bộ Chính trị khóa X lại quyết định cả một chức danh hàng đầu của Đảng. 8 phiếu trong 15 phiếu không phải là cao. 63% số phiếu trong khi bầu cử chỉ một người, chứng tỏ sự tín nhiệm thấp. Sự tín nhiệm thấp do nguyên nhân quan trọng ở chỗ đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có quan điểm không rõ ràng về chính trị, như: đề đạt bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình hiện nay, đề đạt rằng tư bản tư nhân Việt Nam không bóc lột thặng dư giá trị, xóa bỏ cụm từ “không bóc lột” trong tiêu chuẩn đảng viên, v.v… khi làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khóa IX, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người không quyết đoán, ba phải, đoàn kết một chiều, thỏa hiệp với các khuynh hướng cơ hội….

  Kính mong Đại hội Đại biểu toàn quốc là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần dân chủ trong Đảng để thực sự xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không đưa những kẻ cơ hội, háo danh, ham chức ham quyền, thiếu năng lực thực tiễn vào Trung ương.

  Kính chào trân trọng,

  Huỳnh Đắc Hương,
  Nguyễn Hữu Anh,
  Nguyễn Nam Khánh,
  Nguyễn Quốc Thước,
  Lê Hữu Đức.

  Một người bạn đã gõ lại các thư scan nói trên để độc giả Dân Luận dễ đọc:

  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2010

  Kính gửi: Các đồng chí Ủy Viên Trung ương Đảng

  Được biết Hội nghị Trung ương đang họp bàn về nhân sự, chúng tôi là những lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước rất hoan nghênh những ý kiến chân thành, tâm huyết, thẳng thắn và xây dựng của Trung ương để Đảng ta mãi mãi xứng đáng là Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, trước mắt là để tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XI thành công.

  Qua các ý kiến đã phát biểu tại hội nghị và cả những ý kiến chưa có điều kiện phát biểu, chúng tôi thấy rằng việc chuẩn bị nhân sự Đại hội chưa thật đúng quy trình và nhất quán từ trên xuống dưới, có phần chưa đúng nguyên tắc.

  Vì vậy trong Trung ương và trong BCT ý kiến còn khác nhau, nhất là về nhân sự chủ chốt và nhiều vấn đề khác.

  Ngày 15 tháng 12 năm 2010, chúng tôi đã gửi bản góp ý kiến nhấn mạnh và nêu rõ một số điểm cụ thể về yêu cầu đối với chức danh Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới (5 điểm cụ thể). Được biết nhiều đồng chí trong Trung ương rất tán thành và đề nghị chúng tôi nói rõ giới thiệu ai là người đảm nhiệm chức vụ đó. Chúng tôi cân nhắc và thấy rằng trong số Ủy viên BCT số đồng chí trên 65 tuổi là nghỉ, trừ trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt đó, chúng tôi thấy đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BCT, Chủ tịch nước là người xứng đáng hơn cả. Hiện được trong Đảng, dư luận trong dân tín nhiệm, có uy tín cao.

  Chúng tôi đề nghị Trung ương cân nhắc.

  Ký tên
  Đỗ Mười
  Lê Khả Phiêu
  Phan Văn Khải
  Nguyễn Đức Bình
  Đồng Sĩ Nguyên
  Lê Xuân Tùng
  Phạm Thanh Ngân

  VM viết:
  Vì thế, những lời tâm huyết của ông Nguyễn Văn An là hết sức xác đáng, sáng suốt, có trách nhiệm. Còn những quan điểm kiểu như Lê Khả Phiêu hay Nguyễn Đức Bình (đăng ở đây) là cực kỳ bảo thủ, phản động, đi ngược lại xu hướng thay đổi của Đảng và ý nghĩa của Đảng là: tổ chức trung thành nhất với quyền lợi đất nước và dân tộc.

  Không hiểu sao, ông Phiêu, ông Bình không thử đối thoại với ông An về "Vua tập thể", "Lỗi hệ thống" trước khi đi "méc" với TW, Bộ chính trị nhỉ?

  Ném đa giấu tay kiểu này xem ra không được quân tử cho lắm. Lại còn đòi "xử lý" ông An nữa chứ́!

  Theo tài liệu trên đây thì

  - Hình như ông Nguyễn Phú Trọng khá cấp tiến chứ không bảo thủ như mọi người nghĩ.

  - Việc phê phán ông Nguyễn Văn An chứng tỏ còn một lực lượng bảo thủ khá lớn trong ĐCS.

  Bài của Lê Khả Phiêu và Nguyễn Đức Bình, nhân danh nhiều Đảng viên, thực chất rất bảo thủ phản động, sai lầm nghiêm trọng về tư duy lô-gích.

  Bài này cho rằng: nhiệm vụ của bộ máy Đảng và Nhà nước là theo chủ nghĩa Mác và "con đường XHCN", rằng đổi mới để đạt được những mục tiêu này.

  Thực ra, nếu Đảng CS không độc quyền, không kiểm soát hoàn toàn nhà nước thì Đảng CS muốn làm cái gì, muốn tin và phấn đấu cái gì cũng được - chẳng liên quan gì đến nhân dân, trừ những người tin Đảng CS.

  Vấn đề của VN hiện nay là Đảng CS đang và sẽ còn độc quyền lãnh đạo. Vì sự độc quyền đó, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước mà Đảng chi phối phải là phục vụ quyền lợi đất nước, nhân dân - bằng bất cứ tư tưởng hay đường lối nào thích hợp với hoàn cảnh. Không có chuyện Đảng phải trung thành với đường lối hay cương lĩnh nào!

  Có thể vào lúc này hay lúc khác, sự lãnh đạo của Đảng không thực sự đem lại thành công vì nhiều lý do khách quan chủ quan, vì sự thay đổi bối cảnh phát triển - nhưng cho đến khi còn đang nắm trọn quyền hành và vận mệnh dân tộc, đất nước, thì Đảng phải lấy nguyện vọng, lợi ích dân tộc đất nước làm đầu - tôn chỉ, đường lối, lý thuyết chỉ mang tính phương tiện.

  Vì thế, những lời tâm huyết của ông Nguyễn Văn An là hết sức xác đáng, sáng suốt, có trách nhiệm. Còn những quan điểm kiểu như Lê Khả Phiêu hay Nguyễn Đức Bình (đăng ở đây) là cực kỳ bảo thủ, phản động, đi ngược lại xu hướng thay đổi của Đảng và ý nghĩa của Đảng là: tổ chức trung thành nhất với quyền lợi đất nước và dân tộc.

  Theo bài số hai, Nông Đức Mạnh quả là lạm quyền trong đảng, mua chức mua quyền, chuyện này thì không có gì lạ trong các chế độ CS độc tài. Mạnh hậu thuẫn cho Tuấn, con mình nắm chứ bí thư tỉnh ủy cũng là truyền thống độc tài như gia đình Kim đấy thôi. Có điều lạ là bài số hai do các ông tướng quân đội viết

  Theo bài một, Triết được các thái thượng hoàng như 10 và Phiêu hậu thuẫn vào chức TBT mà vẫn bị out, chứng tỏ Mạnh cũng cố lo hậu sự, thao túng đưa tay chân vào đảng

  Theo bài ba, đáng lo ngại nhất vì các thế lực đen vẫn tồn tại mạnh trong đảng. Bọn có tư duy u mê và ác vẫn sẵn sàng chụp mũ đánh hội đồng những ai có ý tưởng khác chúng tuy đúng và đi theo tiến bộ của một xã hội văn minh.

  Mong ông Nguyễn Văn An cẩn trọng với bọn lang sói

  Qua đây, việc BQT Dân Luận tham gia cuộc chiến pháp lý vì tự do ngôn luận, tự do báo chí và một nền công lý minh bạch công bằng, theo tôi là một việc rất tốt.

  Chúc bình tĩnh, sức khỏe, sáng suốt và bền lòng

  @tualuainfo,

  Phải công nhận câu "Đảng và nhân dân ta" là rất láo !
  Vì sao ?
  - Việc lôi người khác vào, nhân dân, mà không hề hỏi ý kiến họ thể hiện văn hóa kém, không có giáo dục.
  Có bao giờ đảng CSVN tổ chức trưng cầu ý dân chưa ? Về thể chế, về quốc huy, quốc ca, tổ chức bầu cử, soạn thảo hiến pháp, ... Đảng CSVN tư cho mình cái quyền làm một mình, ngoài vòng pháp luật, đạo diễn tất cả các chức năng nhà nước (QH, tòa án, chính phủ). Giả vờ lôi nhân dân vào là vô liêm sỉ.
  Dũng, yêu sự thật, ghét giả dối, mà lại như thế này sao ?

  - Kế đến nhân dân phải đặt trước Đảng chư không phải để sau, thể hiện sự nô lệ của nhân dân đối với đảng CSVN.

  ghét nhất là câu "Đảng và nhân dân ta". Đừng có vơ cả nhân dân vào cùng với Đảng vì nhân dân là toàn bộ dân tộc. Không ai trong người dân là được qưyền chọn lựa gì đâu, nên tách từ nhân dân trong đảng với bất kỳ văn bản nào của Đảng thì hay hơn. Gom lại vậy người ta cười cho.