Hồng Lạc - Người dân Việt Nam đa phần còn chưa có ý niệm về tự do và dân chủ (2)

 • Bởi Khách
  06/01/2011
  12 phản hồi

  Hồng Lạc

  Thông điệp đầu năm

  Trước hết tôi xin cám ơn trang Dân Luận đã tách riêng bài phản hồi của tôi để độc giả tiện theo dõi và tôi cũng xin cám ơn sự quan tâm và chia sẻ ý kiến từ quý độc giả. Về những vấn đề mà một số độc giả đã phản hồi, tôi xin có ý kiến sau:

  Những thông tin đã gửi tới các bạn nằm trong những chuyến khảo sát của chúng tôi về mọi mặt của đời sống xã hội, từ nông thôn đến thành thị, từ những người nông dân chân lấm tay bùn đến những nhân viên cao cấp cổ cồn trong các cao ốc, từ những lớp người trẻ tuổi đến các ông bà cụ lớn tuổi v.v...

  Mặc dù những thông tin trên là còn ít ỏi nhưng nó phác họa một bức tranh toàn cảnh về các tầng lớp trong xã hội hiện nay ở VN, điều này sẽ giúp chúng ta có những nhận định sát thực về mặt bằng nhận thức của người dân nhằm tìm ra phương sách hữu hiệu để tiếp cận với những tầng lớp khác nhau trong xã hội trong một tiến trình tìm tòi và phát hiện những nhân tố có thể giúp chúng ta nâng cao nhận thức về chính trị xã hội cho mọi người dân cũng như giúp chúng ta tìm ra một hướng đi có tính đột phá giúp khai thông những bế tắc mà phong trào dân chủ hiện nay đang gặp phải.

  Có ý kiến của bạn Trần Thị Ngự cho rằng đa số người dân đã có ý thức về dân chủ và người dân không muốn nói đến đa nguyên đa đảng chỉ vì họ sợ: “Không biết tác giả Hồng Lạc quan niệm thế nào là dân chủ và tự do, chứ theo như tác giả viết thì tôi thấy người dân trong nước đa số (chứ không phài thiểu số) có ý thức về dân chủ và tự do. Ý thức đó thể hiện khi họ biết cái gì sai trái đang xảy ra (thí dụ ở những đoạn tô đậm), họ nhìn thấy tham nhũng, và họ đã nghĩ đến cải tổ xã hội cho đời sống khá lên.

  Trong trường hợp ở VN, ý thức vế dân chủ và tư do của người dân không đi đôi với hành động (theo phong cách dân chủ) vì hành động của người dân luôn luôn bị giới hạn bởi luật pháp. Nếu người dân e ngại không muốn nói đến đa đảng, đa nguyên, chỉ vì họ không muốn bị rắc rối với luật pháp. Đâu phải ai cũng là Lưu Hiểu Ba được đâu.

  Tôi xin được trả lời rằng, có thể bạn Ngự đã lẫn lộn giữa những hiểu biết và bức xúc của người dân về những vấn nạn của xã hội với nhận thức về tự do dân chủ. Bức xúc của người dân về những vấn nạn xã hội, về đời sống thấp kém là đúng như bạn hiểu nhưng những hiểu biết của họ về những sai trái đang xảy ra trong đời sống không hoàn toàn thể hiện ý thức về tự do dân chủ mà chỉ là những hiểu biết về những hiện tượng không được họ đồng tình đang xảy ra khá phổ biến hiện nay. Hiểu biết về thực trạng xã hội là một tiền đề tốt để người dân có thể có được một nguyên tắc ứng xử đúng đắn và cần thiết góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp khi họ được trang bị những kiến thức nhất định giúp họ hiểu về những gì mà một xã hội dân chủ mang lại. Những hiểu biết tối thiểu về sự cần thiết của một xã hội dân chủ chính là những ý niệm dân chủ cần có giúp định hướng cho những suy nghĩ và hành động cổ vũ cho một nền dân chủ. Tôi có thể lấy một ví dụ cụ thể: những người đang bức xúc về việc phải chi nhiều tiền để chạy việc cho con cái có thể được coi là những người hiểu về những vấn nạn xã hội ở một mức độ nào đó nhưng họ không thể hiểu được là phải cần một sự đổi thay dân chủ hóa thực sự mới mang lại cho họ cơ hội tìm việc cho con cái mà không phải bán hết gia sản, điều này chỉ có thể có được khi họ hiểu được dân chủ là gì và là cái có cần thiết cho bản thân mình hay không.

  Về ý kiến của bạn Trí Luận cho rằng “Nói cho công bằng: „Chính thể độc đảng Marxist“ cũng không phải „kẻ thù chính“ vì nó cũng là kết quả tạo nên do những con người bằng xương bằng thịt. „Độc tài“ là hình thái tồn tại suốt chiều dài lịch sử và thay thế nhau bằng „cách mạng“. Sau mội lần „cách mạng“ tiêu tốn núi xương sông máu nhân dân, lịch sử có tiến lên chút ít nhưng lại quay lại „vòng xoáy ma quỷ“.

  Tôi xin giải thích lý do để nói rằng, chính thể độc đảng Marxist là kẻ thù chính mà chúng ta cần nhắm tới ở hai điểm sau:

  1/ Chính thể độc đảng sẽ đồng nghĩa với độc tài vì nó luôn tồn tại cho dù nó thịnh hay suy, tốt hay xấu, mang hình hài nhân bản hay vô nhân bản, dù người dân có đồng tình ủng hộ hay không ủng hộ, dù thế giới có nhìn nhận ở những góc độ tiến bộ nhiều, tiến bộ ít hay hạ đẳng chính quyền thì nó vẫn không bị suy chuyển và nó dùng tất cả mọi biện pháp để quy phục mọi người dân chứ không phải bằng sự lựa chọn tự do của người dân.

  Chúng ta có thể thấy một số chính thể độc đảng ít ỏi trên thế giới như Singapore lại có thể thành công trong phát triển kinh tế bằng những biện pháp minh bạch của mình nhưng đa số các chính thể độc đảng khác không thể có được như thế do sự độc quyền về chính trị gây ra. Điều này tôi sẽ đề cập ở những loạt bài sau này của mình.

  2/ Chính thể Marxist dựa trên nền tảng tư tưởng Marxist – Lêninist, coi đấu tranh bằng bạo lực cách mạng để nhất thể hóa giai cấp là vũ khí của mình. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù không còn những chủ trương đấu tranh giai cấp một cách rõ nét thì những tư tưởng này cũng đang ảnh hưởng đến sự nhìn nhận phân biệt đối xử với những luồng tư tưởng khác biệt.

  Các chính thể Marxist không bao giờ chấp nhận sống chung với những tư tưởng khác trong quan hệ cộng sinh và họ cũng không bao giờ chấp nhận và dám chấp nhận sự cạnh tranh bình đẳng về chính trị. Mặt khác chính thể Marxist luôn coi tôn giáo là kẻ thù của mình nên tìm cách hạn chế sự phát triển bằng nhiều cách thức khác nhau trong đó có việc quy tụ thành một đầu mối duy nhất để thuần phục tôn giáo, biến tôn giáo tự do thành tôn giáo nhà nước, coi các tập hợp tôn giáo khác là kẻ chống đối và quyết hạ thủ bằng được.

  Chính thể Marxist gò ép tư tưởng của mọi người dân trong một chủ thuyết gọi là CN Marx – Lê Nin nên mọi người dân, kể cả các em học sinh còn ngây thơ cũng bị thứ giáo điều này nhồi sọ làm hạn chế hết tiềm năng tư duy đang nảy nở.

  Chính thể Marxist luôn coi kinh tế nhà nước là đầu tàu mặc dù họ phải mở mang kinh tế nhiều thành phần ở mức độ khác nhau nhưng họ luôn tìm cách nuôi sống kinh tế nhà nước bằng những thứ béo tốt và quý giá nhất nhưng cái con heo mang tên nhà nước này chậm lớn nhưng ăn thì lại rất nhiều và những thứ nó ăn đang vỗ béo những nhóm cánh hẩu lợi ích tham lam, làm giàu trên sự nghèo khổ của đông đảo dân chúng.

  v.v… và v.v…

  Trên đây là hai điểm chính để nói rằng, không phải gì khác, không phải là những con người cụ thể mà chính là cái bộ máy độc đảng Marxist mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Sự khẳng định này giúp chúng ta định hướng con đường đấu tranh của mình là phải đạp đổ cái chính thể từng làm đổ ko biết bao nhiêu máu, nước mắt, khổ đau, sự hận thù và lụn bại so với thế giới để đến tận hôm nay, những người dân VN trong thể kỷ XXI vẫn còn lớ ngớ đi tìm trong sự nghi kỵ và sự chia rẽ lẫn nhau. Sự khẳng định này giúp chúng ta nhìn ra được chân lý tường minh, giúp tập hợp lực lượng trong một khối thống nhất và giúp những kẻ ngông cuồng nhất cũng phải run sợ không dám nã súng vào đồng bào mình, những con người không quản sự hy sinh vì một cuộc sống văn minh và sự thịnh vượng cho những người dân khốn khổ.

  Có lẽ một số quý vị và các bạn cảm thấy bi quan cho con đường dân chủ hóa xã hội theo kết quả khảo sát của chúng tôi nhưng theo nhận định của chúng tôi thì chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi nhưng chỉ vì chưa tìm được tiếng nói chung. Những yếu tố này nếu biết kết nối khéo léo, sẽ tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn làm nung chảy cả gông xiềng. Vì những lý do khác nhau, chúng ta có thể sẽ được tiếp cận vấn đề trong những điều kiện chín muồi theo tuần tự. Đây chính là thông điệp đầu năm mà chúng tôi muốn gửi tới mọi người với một niềm lạc quan vào tương lai của đất nước.

  Sài Gòn 5-1-2011
  Hồng Lạc

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus]Thôi thì cứ coi như nhà đang dột đi !

  Vậy thì thử hởi là nhân lực, tài lực, vật liệu đã có chưa mà đã muốn phá cả cái nóc để khỏi dột !

  Cạc ông dan chủ ( nhất là mấy ông hải ngoại ) đã làm được những gì ngoài việc đứng xa la hét, đánh võ mồm ???[/quote]

  Bác Nini,

  Xài chữ "phá" là không đúng đâu nếu có quản lý và dự báo tốt.
  Tôi không thích "phá" đâu bác Nini

  Một công ty có quản lý chặt chẽ và dự báo chiến lược tốt thì không bị phá (sản), họ chỉ sửa đổi cho thích hợp với thị trường hoặc chuyển đổi sang nhượng ...

  Nóc nhà, tùy loại, có độ dài tuổi thọ từ 15-40 năm. Tuy nhiên hàng năm và bắt đầu từ năm thứ 10 là phải chú ý thường xuyên xem loại elastic rubber có bị lủng, nứt và nước thấm qua mái làm hoang ố trần nhà, nứ tường, bong sơn, tuột giấy, ...
  Nếu bác Nini có theo dõi và dư phòng tốt thì sẽ ít bị hư hại trần, dàn gỗ và tường nhà ... Và đến khoảng gần đến thời kỳ hết bảo hành nóc nhà, bác bắt đầu để dành tiền trong nhiều năm trước khi quyết định thay một phần hoặc toàn bộ nóc nhà

  Quản lý tốt, dự báo tốt, lộ trình minh bạch và cụ thể sẽ tránh phải thay nóc nhà trong vội vã. Việc gì phải "phá" ?

  Dự báo tốt, tránh phiền toái gần

  Tại sao đảng CSVN không học hỏi, bắt chước theo các đảng cộng sản Ý, Pháp, Thụy Điển, Anh, Ba Lan, ... Họ là các đảng CS thượng tôn pháp luật, tôn trọng dân chủ và vẫn tham gia chính quyền thông qua bầu cử tự do

  Phản hồi: 

  Xin chờ được nghe tiếp

  Bài của tác giả Hồng Lạc dù ngắn gọn nhưng rất vang dội!
  Tôi bỗng nhớ một câu trong bài học thuộc lòng thời bé bỏng:
  Rằng ta con Lạc (Long quân), cháu Hồng (Bàng),
  Lần xem trang sử: Cha Rồng, Mẹ Tiên.

  Kinh nghiệm cho thấy khi các bài viết có đánh số thì thường có một bài kết. Tôi chờ mong “toàn phần” để học hiểu đầy đủ.
  Riêng về Singapore, gọi là “độc đảng” nhưng là “độc tài” hay là “dân chủ” thì vẫn cần suy nghĩ thêm cho hiểu và rõ.

  Phản hồi: 

  [quote=Nini]
  Thôi thì cứ coi như nhà đang dột đi !

  Vậy thì thử hởi là nhân lực, tài lực, vật liệu đã có chưa mà đã muốn phá cả cái nóc để khỏi dột !

  Cạc ông dan chủ ( nhất là mấy ông hải ngoại ) đã làm được những gì ngoài việc đứng xa la hét, đánh võ mồm ???
  [/quote]

  Thua đồng chí này, hehe. Sau một hồi vòng vo lý sự thì lại quay về điểm xuất phát: Chọc ngoáy xỏ xiên là thượng sách.

  Họ làm được gì họ phải báo cáo với ông hả? Họ làm được nhiều điều đấy đồng chí ạ. Đấu tranh ôn hòa, nâng cao nhận thức cho mục đích lâu dài thì dùng lời nói và "võ mồm" là chuyện hiển nhiên, thế ông muốn họ lại dùng súng đạn chắc? Ông dã man quá! Ngày xưa cụ Trường Chinh còn dùng... thơ để trường kỳ đấu tranh "xoay chế độ" cơ mà, ông không biết sự huyền diệu của võ mồm à? Đừng sốt ruột hoắng lên như vậy, cứ thong thả.

  Phản hồi: 

  Thôi thì cứ coi như nhà đang dột đi !

  Vậy thì thử hởi là nhân lực, tài lực, vật liệu đã có chưa mà đã muốn phá cả cái nóc để khỏi dột !

  Cạc ông dan chủ ( nhất là mấy ông hải ngoại ) đã làm được những gì ngoài việc đứng xa la hét, đánh võ mồm ???

  Phản hồi: 

  Nếu "Người dân Việt Nam đa phần còn chưa có ý niệm về tự do và dân chủ" thì những người đã "có ý niệm" phải làm gì?
  Lên tiếng hay chờ cho đến khi người dân VN "có ý niệm"?
  Bao nhiêu thì có thể coi là "có"?
  Tôi nghĩ, ai đã "có ý niệm" thì cứ lên tiếng và nói to lên cái "ý niệm" của mình. Khi đó, những người chưa có sẽ tự thay đổi để có, bởi vì Tự do, Dân chủ (tạm thời cho đến nay) vẫn là điều tốt hơn Độc tài và Cộng sản.
  Cứ lấy lý do người dân chưa có ý niệm, chưa có hiểu biết về Tự do, Dân chủ để chờ đợi hóa ra là "gìm" sự thay đổi đến nhanh.
  Như thế thì chỉ mất thời gian và càng kéo dài sự lạc hậu, thua kém của đất nước.

  Phản hồi: 

  [quote=NiMarxNiJesus]Bên X cà có 1 chủ đề dáng suy nghĩ về sự khác biệt giữa những người đấu tranh hải ngoại và trong nước; bên DL cũng có 1 chủ đề đại khái là đấu tranh cho dân chủ nên bắt đầu từ đâu và chủ đề này cũng đáng để suy ngẫm về ý thức dân chủ của đa số người dân .

  Chủ đề bên Cà đề cập đến 1 sự thực :

  http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8078

  Còn các bác dân chủ trong nước, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Các bác dũng cảm lắm, dám kiện thủ tướng, dám chỉ mặt CA mắng mỏ...nhưng các bác đi nhanh quá, đi sớm quá làm đám dân đen chúng em theo không kịp. Trong khi các cháu nhỏ ở Hà Giang bị đám quan chức hiếp dâm, bà con nông dân bị các chủ sân Golf cướp đất, đời sống bị lạm phát gặm nhấm... thì các bác cứ "dân chủ" "đa nguyên đa đảng" "tự do ngôn luận"... Sao các bác không "noi gương HCM" chút đi, khi có nạn đói, mặt trân Việt Minh của cụ đòi "phá kho thóc để cứu dân nghèo"...

  Phải chăng ngay cả các vị đang tranh đấu nhân danh dân chủ cũng chưa có nổi ý thức dân chủ ? Và họ cũng chưa có nổi 1 lộ trình tranh đấu hầu có được LÒNG DÂN cho nên bao nhiêu năm vẫn loay hoay .

  Dẫu biết rằng dân chủ là mục đích nhưng vì sao lại bắt đầu ... từ ngọn !

  Tại sao thay vì nhìn quá xa để nhảy vọt, đòi đánh đổ 1 chính quyền mà không nghĩ đến nguyện vọng và nhu cầu cấp bách của người dân là : Chống lại tham quan ô lại , đả phá cường hào ác bá như 1 sự xây dựng , tiếp tay với chính quyền để đáp ứng những đòi hỏi căn bản và lấy được hậu thuẫn của người dân mà vẫn không bị nghĩ là đang ra sức phá hoại chế độ, lật đổ chính quyền ???[/quote]

  @Nini,

  1) Hiểu sai :
  [quote]Nini nói sai hoặc hiểu sai câu này : "đòi đánh đổ 1 chính quyền". [/quote]

  Theo tôi, dân chủ vốn thượng tôn pháp luật trong một nhà nước pháp quyền (không có thêm XHCN). Không có việc dân chủ đòi đánh đổ 1 chính quyền (như Nini viết) mà là mọi người dân có quyền ra ứng cử tự do, họ lựa chọn, bầu trực tiếp ra một chính quyền mới, cho một nhiệm kỳ mới.

  Ở đây, trong xã hội dân chủ, dân "không" có "đòi" bởi vì đó là quyền tự nhiên và trách nhiệm của họ.

  Còn ở đâu mà dân phải "đòi", tức là chỗ đó độc tài, không dân chủ, ví dụ ở VN ta.

  Tôi không dám xài chữ "quyền làm chủ" của nhân dân ở VN bởi nó mỉa mai quá, ha ha

  2) lộ trình ... từ ngọn !

  [quote]Dẫu biết rằng dân chủ là mục đích nhưng vì sao lại bắt đầu ... từ ngọn ! [/quote]

  Nhà dột thì phải bắt đầu từ nóc chứ sao nữa ? Còn phải hỏi !
  Lý do :
  Hãy quan sát các hiện tượng bất hảo trong xã hội như tham nhũng, mua quan bán chức, nông dân bị các chủ sân Golf cướp đất, các cháu nhỏ ở Hà Giang bị đám quan chức hiếp dâm, lạm phát, ...
  Đây là phần trông thấy. Nếu phân tích nguyên nhân và từ từ đi lên (bottom-up) thì sẽ đi đến một số nguyên nhân : cơ chế sai, tổ chức kém, không giám sát kiểm tra hiệu quả, xã hội dân sự bị tê liệt (công đoàn), ...
  Và đi lên nữa (theo bottom-up) thì sẽ thấy ai là kẻ chịu trách nhiệm : chính phủ (bộ, UBND), quốc hội, tòa án

  Và ở top, ở ngọn là ai ? Đảng CSVN lãnh đạo tất cả

  Nóc nhà bị hở, mưa dột. Kết luận : phải sửa nóc là đúng rồi
  Nếu nóc quá cũ, lủng khắp nơi, thay nóc mới là chuyên phải làm thôi

  Lau chùi nhà, hứng nước dột là chuyên nên làm nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Sửa toàn bộ nóc nhà, "lo phần ... ngọn" mới là phát triển bền vững như TT Dũng, yêu sự thật ghét giả dối, vừa mới đọc diễn văn đầu năm 2011 đấy

  Nên cải tổ thật sự giáo dục, sửa đổi hiến pháp sao cho ít nhất cũng như HP 1946, lập tòa án HP để rà soát các đạo luật, tổ chức trưng cầu dân ý, ứng cử tự do, bầu cử trực tiếp, nhà nước pháp quyền (tam quyền phân lập), tự do ngôn luận, ... là để dẹp bớt tham quan, cướp đất, hiếp dâm, ...

  Phản hồi: 

  [quote=from X-ca]
  Còn các bác dân chủ trong nước, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Các bác dũng cảm lắm, dám kiện thủ tướng, dám chỉ mặt CA mắng mỏ...nhưng các bác đi nhanh quá, đi sớm quá làm đám dân đen chúng em theo không kịp. Trong khi các cháu nhỏ ở Hà Giang bị đám quan chức hiếp dâm, bà con nông dân bị các chủ sân Golf cướp đất, đời sống bị lạm phát gặm nhấm... thì các bác cứ "dân chủ" "đa nguyên đa đảng" "tự do ngôn luận"... Sao các bác không "noi gương HCM" chút đi, khi có nạn đói, mặt trân Việt Minh của cụ đòi "phá kho thóc để cứu dân nghèo"...
  [/quote]

  Mình thì nghĩ vấn đề không phải là nhân lúc dân đói vùng lên cướp kho thóc thì nhảy ra hô hào té nước theo mưa để chiếm được sự tôn vinh (thực ra thời đó chẳng cần ai hô hào người dân đã tự vùng lên cứu mình rồi, sau đó Bác Hồ mới nói "thế thì về thôi" - theo nhà sử học Dương Trung Quốc, bài trên VNN). Người có tư cách, người không hám danh không ai cần làm như vậy.

  Vấn đề quan trọng hơn là cứ thủ thỉ nói chuyện với nhau để hiểu vì sao người dân chúng mình cứ bị đói hoài, nhỉ.

  Phản hồi: 

  [quote]
  Chủ đề bên Cà đề cập đến 1 sự thực :

  http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8078

  Còn các bác dân chủ trong nước, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Các bác dũng cảm lắm, dám kiện thủ tướng, dám chỉ mặt CA mắng mỏ...nhưng các bác đi nhanh quá, đi sớm quá làm đám dân đen chúng em theo không kịp. Trong khi các cháu nhỏ ở Hà Giang bị đám quan chức hiếp dâm, bà con nông dân bị các chủ sân Golf cướp đất, đời sống bị lạm phát gặm nhấm... thì các bác cứ "dân chủ" "đa nguyên đa đảng" "tự do ngôn luận"... Sao các bác không "noi gương HCM" chút đi, khi có nạn đói, mặt trân Việt Minh của cụ đòi "phá kho thóc để cứu dân nghèo"...

  Phải chăng ngay cả các vị đang tranh đấu nhân danh dân chủ cũng chưa có nổi ý thức dân chủ ? Và họ cũng chưa có nổi 1 lộ trình tranh đấu hầu có được LÒNG DÂN cho nên bao nhiêu năm vẫn loay hoay .

  Dẫu biết rằng dân chủ là mục đích nhưng vì sao lại bắt đầu ... từ ngọn !

  Tại sao thay vì nhìn quá xa để nhảy vọt, đòi đánh đổ 1 chính quyền mà không nghĩ đến nguyện vọng và nhu cầu cấp bách của người dân là : Chống lại tham quan ô lại , đả phá cường hào ác bá như 1 sự xây dựng , tiếp tay với chính quyền để đáp ứng những đòi hỏi căn bản và lấy được hậu thuẫn của người dân mà vẫn không bị nghĩ là đang ra sức phá hoại chế độ, lật đổ chính quyền ???
  [/quote]

  Nói lại một lần nhé:

  Ai thích hô hào ủng hộ "dân chủ", "đa nguyên"... thì kệ người ta. Ông Nguyễn Văn An và hàng trăm ông cộng sản khác cũng đang ủng hộ đó thôi.

  Ai thích "tiếp tay với chính quyền" thì cứ việc tiếp tay.

  Có người thấy ngoài kia còn nhiều "kho thóc" để hô hào "dân nghèo" đi phá thì cứ việc.

  Có người lại thấy thời nay không còn là thời mọi rợ ngu dốt "phá kho thóc" chia nhau nữa (sau khi ăn hết thóc rồi thì sao?) mà phải giải quyết tận gốc vấn đề mới mong có một tương lai tươi sáng ổn vững lâu dài cho dân tộc, cho con cháu... thì cũng kệ người ta.

  Vậy thôi. Mỗi người mỗi cách khác nhau. Xăm soi người khác và lên giọng kẻ cả rao giảng đạo đức phải thế này thế nọ luôn là việc làm rất vô duyên và gây mất thì giờ.

  Phản hồi: 

  Bên X cà có 1 chủ đề dáng suy nghĩ về sự khác biệt giữa những người đấu tranh hải ngoại và trong nước; bên DL cũng có 1 chủ đề đại khái là đấu tranh cho dân chủ nên bắt đầu từ đâu và chủ đề này cũng đáng để suy ngẫm về ý thức dân chủ của đa số người dân .

  Chủ đề bên Cà đề cập đến 1 sự thực :

  http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8078

  Còn các bác dân chủ trong nước, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Các bác dũng cảm lắm, dám kiện thủ tướng, dám chỉ mặt CA mắng mỏ...nhưng các bác đi nhanh quá, đi sớm quá làm đám dân đen chúng em theo không kịp. Trong khi các cháu nhỏ ở Hà Giang bị đám quan chức hiếp dâm, bà con nông dân bị các chủ sân Golf cướp đất, đời sống bị lạm phát gặm nhấm... thì các bác cứ "dân chủ" "đa nguyên đa đảng" "tự do ngôn luận"... Sao các bác không "noi gương HCM" chút đi, khi có nạn đói, mặt trân Việt Minh của cụ đòi "phá kho thóc để cứu dân nghèo"...

  Phải chăng ngay cả các vị đang tranh đấu nhân danh dân chủ cũng chưa có nổi ý thức dân chủ ? Và họ cũng chưa có nổi 1 lộ trình tranh đấu hầu có được LÒNG DÂN cho nên bao nhiêu năm vẫn loay hoay .

  Dẫu biết rằng dân chủ là mục đích nhưng vì sao lại bắt đầu ... từ ngọn !

  Tại sao thay vì nhìn quá xa để nhảy vọt, đòi đánh đổ 1 chính quyền mà không nghĩ đến nguyện vọng và nhu cầu cấp bách của người dân là : Chống lại tham quan ô lại , đả phá cường hào ác bá như 1 sự xây dựng , tiếp tay với chính quyền để đáp ứng những đòi hỏi căn bản và lấy được hậu thuẫn của người dân mà vẫn không bị nghĩ là đang ra sức phá hoại chế độ, lật đổ chính quyền ???

  Phản hồi: 

  Thảo luận như kiểu này ; suy đoán vội vã có đáng gọi là thảo luận ?

  Tại sao lại phải tấn công cá nhân ?
  =======================

  [quote=Nguyễn Ngọc Già][quote="HL"]Những thông tin đã gửi tới các bạn nằm trong những chuyến khảo sát của chúng tôi về mọi mặt của đời sống xã hội, từ nông thôn đến thành thị, từ những người nông dân chân lấm tay bùn đến những nhân viên cao cấp cổ cồn trong các cao ốc, từ những lớp người trẻ tuổi đến các ông bà cụ lớn tuổi v.v... [/quote]

  Nếu phần đánh đậm là thật sự, HL có thể vui lòng công bố ? Từ đó chúng ta dễ bàn luận hơn? Những gì HL nói vẫn chỉ là những suy nghĩ của riêng HL bất chấp HL ghi rằng "saigon 5-01-2011", dù Saigon hay Hà nội, Huế hay Đà nẵng không có ý nghĩa lắm! Ngược lại nhữn gì HL viết, tôi cảm nhận HL đang ở một phương trời nào đó, không phải VN. HL biết sao không? nhữn gì bạn viết không hề là người VN đang chịu áp bức từ CS, bạn viết hay nhưng quá ung dung, chứng tỏ bạn một là (xin lỗi) công an mạng, hai là ở bên "tây"!!![/quote]

  Phản hồi: 

  [quote="HL"]Những thông tin đã gửi tới các bạn nằm trong những chuyến khảo sát của chúng tôi về mọi mặt của đời sống xã hội, từ nông thôn đến thành thị, từ những người nông dân chân lấm tay bùn đến những nhân viên cao cấp cổ cồn trong các cao ốc, từ những lớp người trẻ tuổi đến các ông bà cụ lớn tuổi v.v... [/quote]

  Nếu phần đánh đậm là thật sự, HL có thể vui lòng công bố ? Từ đó chúng ta dễ bàn luận hơn? Những gì HL nói vẫn chỉ là những suy nghĩ của riêng HL bất chấp HL ghi rằng "saigon 5-01-2011", dù Saigon hay Hà nội, Huế hay Đà nẵng không có ý nghĩa lắm! Ngược lại nhữn gì HL viết, tôi cảm nhận HL đang ở một phương trời nào đó, không phải VN. HL biết sao không? nhữn gì bạn viết không hề là người VN đang chịu áp bức từ CS, bạn viết hay nhưng quá ung dung, chứng tỏ bạn một là (xin lỗi) công an mạng, hai là ở bên "tây"!!!

  Phản hồi: 

  [quote]Hiểu biết về thực trạng xã hội là một tiền đề tốt để người dân có thể có được một nguyên tắc ứng xử đúng đắn và cần thiết góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp khi họ được trang bị những kiến thức nhất định giúp họ hiểu về những gì mà một xã hội dân chủ mang lại. Những hiểu biết tối thiểu về sự cần thiết của một xã hội dân chủ chính là những ý niệm dân chủ cần có giúp định hướng cho những suy nghĩ và hành động cổ vũ cho một nền dân chủ[/quote]
  Theo tôi, điều này là có cơ sở. Rõ ràng khi quyền lợi cá nhân bị xâm phạm thì người ta sẽ phải đấu tranh dựa vào những hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó làm nảy sinh nhu cầu đòi hỏi về quyền làm chủ và xa hơn nữa là một xã hội dân chủ. Tuy vậy nhận định của bạn Trần Thị Ngự cũng không phải không có lý hoàn toàn. Điều này so với lập luận của tác giả Hồng Lạc cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Một số người dân đã bắt đầu có ý thức về một số nguyên tắc và các lợi ích của xã hội dân chủ mang lại, bắt đầu biết đấu tranh để đòi hỏi được cái mình cần được cơ quan công quyền phải đáp ứng...Nhưng tựu trung lại là họ vẫn sợ. Sợ bởi vì họ muốn an thân, tránh va chạm. Sợ bởi vì một nền pháp luật thiếu công tâm nên chắc chắn người bị hại sẽ lại là những người đòi cái quyền mà pháp luật quy định và đảng CS hô hào (một cách hình thức để bịp dân). Họ sợ bởi cái hành xử tiểu nông, bất trí của những người việt xấu xí...Một người bạn của tôi, học hành đầy đủ, học vị không thiếu, lúc nào cũng phê bình ông này ông kia làm chức này chức nọ mà làm việc chẳng ra sao. Thế nhưng khi tôi bảo anh ta mua cuốn "Chế độ dân chủ-Nhà nước và xã hội"-NXB Tri thức bán ở Nhà sách Minh Khai, Sàigòn để về đọc nhằm biết thêm cái gì lẽ ra ta được hưởng thì anh ta hồ như rằng tôi đang truyền bá cho anh ta kiến thức phản động gì ghê gớm lắm. Sự đòi hỏi đơn giản về quyền lợi cá nhân mà không được định hướng đúng đắn theo một lý thuyết dân chủ có hệ thống và đúng đắn thì nó sẽ dễ bị biến dạng sang một loại "dân chủ vị kỷ","dân chủ hỗn loạn".