Trần Nhơn - Đảng trị, Pháp trị khéo là ghét nhau!

 • Bởi Hồ Gươm
  29/12/2010
  4 phản hồi

  Trần Nhơn

  Nhận thức là một quá trình
  Cuộc sống mách bảo giúp mình sáng ra!

  Nguyễn Văn An
  (Cựu Chủ tịch Quốc hội)

  Nhận thức là một quá trình,
  Tháng năm trải nghiệm giúp mình ngộ ra
  Ai trong sáng, ai tâm xà,
  Tội đồ lịch sử hay là Thánh nhân?
  Chưa đủ độ lùi thời gian
  Dễ gì tách biệt thau vàng phân minh;
  Dễ gì vượt qua chính mình,
  Ăn năn, phục thiện, chân thành sửa sai.

  Thời gian nay đã đủ dài
  Nhận chân đảng trị quái thai Tháng Mười:
  Kéo lùi thế kỷ hai mươi
  Về thời trung cổ sống đời dân nô;
  Hiền tài bỗng hóa tội đồ
  “Chống phá cách mạng”, “kẻ thù nhân dân”.
  Công lý chẳng còn cán cân,
  Luật sư – cây cảnh đâm cành, trổ hoa.

  Trăm năm trong cõi người ta,
  Đảng trị, pháp trị khéo là ghét nhau!
  Đảng trị - tụt hậu, đói nghèo,
  Nội xâm, ngoại thuộc, dân đeo xích xiềng.
  Pháp trị đề cao nhân quyền,
  Đa đảng bình đẳng, đa nguyên vững bền.

  Những người cộng sản trung kiên
  Treo cao chữ Nhẫn, ưu phiền đợi sung,
  Hay nghe tiếng gọi non sông
  Chôn vùi đảng trị, tiên phong phất cờ?
  Nhân dân mòn mỏi mong chờ
  Cải cách chính trị căn cơ, vững bền!

  Tháng 12/2010

  TS Trần Nhơn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trần Nhơn viết:
  "Thời gian nay đã đủ dài
  Nhận chân đảng trị quái thai Tháng Mười:
  Kéo lùi thế kỷ hai mươi
  Về thời trung cổ sống đời dân nô..."

  Chẳng cần phải chờ cho "thời gian đủ dài". Với bài "Chính Lênin mới là người đã làm cho Liên Xô tan rã", tác giả Vũ Cao Đàm đã nhắc đến một cuốn sách rất thú vị, được xuất bản ngay sau ngày nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Mười với tiêu đề “Mười ngày rung chuyển thế giới” của John Reed, một nhà nghiên cứu xã hội học người Mỹ, người đã có mặt trong những ngày bão táp của Cách mạng Tháng Mười.
  Vũ Cao Đàm viết:
  Điều đặc biệt gây ấn tượng với tôi, là trong cuốn sách đó đã trích dẫn những văn kiện quan trọng cảnh báo Lênin về sự tan rã của Nhà nước Xô-viết, và họ đã dự báo, sự tan rã đó được manh nha ngay từ trong mô hình tổ chức Nhà nước của Lênin: Ngay từ những ngày đầu tiên ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, hàng loạt nhà lãnh đạo của các đảng cộng sản đã phê phán đường lối của Lênin và dự báo sự sụp đổ của Nhà nước Xô-viết. Chẳng hạn, các Ủy viên Hội đồng Dân ủy của Lenin như Noguin, Rưkov, Miliutin, Teodorovitch, Shliavnikov đã ra văn bản tuyên bố:

  “Chúng tôi tán thành một chính phủ xã hội gồm mọi đảng phái xã hội. Chúng tôi cho rằng chỉ có một chính phủ như vậy mới có thể củng cố được những thành quả to lớn do giai cấp công nhân và quân đội cách mạng giành được trong những ngày tháng 11 vừa qua. Ngoài chính sách đó ra, chúng tôi chỉ nhìn thấy có một khả năng, là duy trì một chính phủ hoàn toàn bolshevitch bằng chính sách khủng bố chính trị. Hội đồng Dân ủy đã đi theo con đường đó. Chúng tôi không thể và cũng không muốn đi theo họ. Chúng tôi nghĩ rằng con đường đó sẽ dẫn tới sự loại trừ ra khỏi sinh hoạt chính trị những tổ chức vô sản lớn, thiết lập một chế độ vô trách nhiệm và đưa cách mạng và nước nhà tới chỗ bị tiêu diệt. Tự thấy không thể chịu trách nhiệm về một chính sách như vậy, chúng tôi xin từ chức Ủy viên nhân dân trước Ủy ban Xô-viết toàn Nga”.

  Đồng thời, Kameniev, Rưkov, Miliutin, Zinoviev và Noguin đã có thư xin rút khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng...

  Phản hồi: 

  Nhà văn Phạm Đình Trọng đau đớn trảỉ nghiệm:
  ...Độc đoán đảng trị, đến Quốc hội, Chính phủ, đảng cũng chỉ coi là cơ quan thừa hành, là tay chân, là công cụ của đảng thì nhân dân, đám đông quần chúng nào có nghĩa lí gì! Học thuyết Mác – Lê nin và chủ nghĩa xã hội của học thuyết đó, đã được thực tế chứng minh là sai lầm, là thảm họa của loài người, đã bị lịch sử lên án và vất bỏ! Nhiều trí thức Việt Nam đã dũng cảm, thẳng thắn lên tiếng chỉ ra những sai trái, tệ hại của mớ lí thuyết ảo tưởng Mác – Lê, của chủ nghĩa xã hội tồn tại bằng chuyên chính vô sản mất tính người! Nhưng những người nắm quyền lực trong đảng vì đặc quyền đặc lợi ích kỉ của họ, họ vẫn “kiên trì” học thuyết Mác – Lê ảo tưởng, vẫn “kiên trì” trong ngõ cụt chủ nghĩa xã hội, họ đã đưa đảng vào thế hoàn toàn đối lập với nhân dân, hoàn toàn đối lập với dân tộc!

  Phản hồi: 

  Trời ơi sao có người tài như vậy .
  Đọc bài thơ trên , thế mới biết là Việt nam ta có lắm người tài.
  Như vậy thì TQ chưa dễ gì ăn hiếp được VN
  Thanks.