Hoàng Hà - Bài bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ bị truy tố tội theo Điều 88, Bộ Luật Hình Sự

 • Bởi Admin
  28/12/2010
  4 phản hồi

  Hoàng Hà

  Hoàng Hà – Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Cù Huy Hà Vũ như báo chí đưa tin thì ông Vũ bị truy tố bởi điểm c, khoản 1, Điều 88 Bộ luật hình sự:

  Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

  C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

  Để kết tội được ông Vũ vào điều này thì VKS phải chứng minh được các hành vi của ông Vũ như bài viết, trả lời phỏng vấn đủ tất cả 04 nhóm dấu hiệu của cấu thành tội phạm tương ứng của điểm c, k1, Đ88. Trong đó, có 02 nhóm dấu hiệu không thể thiếu, mà VKS phải chứng minh là: 01) Nhóm các dấu hiệu thuộc khách thể của tội phạm và 02) Nhóm các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm.

  1. NHÓM CÁC DẤU HIỆU THUỘC KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM:

  VKS phải chứng minh được là: ông Vũ đã có hành vi xâm hại đến quan hệ xã hội nào đã được pháp luật hình sự quy định:

  Điều 2 Bộ Luật Hình Sự: Cơ sở của trách nhiệm hình sự

  Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Quan hệ xã hội tương ứng ở đây chính là quan hệ xã hội mà nhờ đó xác định Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại. Quan hệ xã hội này đã được pháp điển hóa, nó được quy định tại văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  Điều 2 (Hiến Pháp)

  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

  Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

  Quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ ở đây chính là quan hệ quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân về quyền lực nhà nước: Nhà nước phải và chỉ được sử dụng quyền lực nhà nước bao gồm 03 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp để phục vụ nhân dân và vì nhân dân; điều này cũng khẳng định nhân dân chính là chủ nhân cao nhất của Nhà nước. Đây là quan hệ ủy quyền và thừa hành, trong đó nhân dân ủy quyền cho nhà nước và nhà nước là người thừa hành của nhân dân. Ở đây, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được chỉ ra như là một bộ phận của nhân dân; trong mối quan hệ quyền lực nhà nước này chỉ có 02 đối tượng duy nhất là nhân dân và nhà nước mà tuyệt nhiên không có một chữ nói đến một đối tượng nào khác tham gia vào mối quan hệ này.

  Như vậy, những hành vi được coi là chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những hành vi trái với nội dung quy định tại điều này.

  Theo Điều 196 BLTTHS quy định:

  Điều 196. Giới hạn của việc xét xử

  Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử.
  Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.”

  Do vậy, tòa án chỉ có thể xét xử ông Vũ với nội hàm Điều 2, Hiến pháp ngoài ra mọi suy luận, dẫn chứng khác đều vô giá trị và trái pháp luật.

  Việc Cáo trạng nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ là nằm ngoài nội dung Điều 2, Hiến pháp tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố.

  Những liên quan đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin (CN M-LN) là nội dung chưa được pháp điển hóa, tức chưa được một văn bản nào định nghĩa CN M-LN là gì, Điều 2 Hiến pháp không nhắc tới, cả Bộ luật hình sự không có một từ nào ghi CN M-LN. CN M-LN là một học thuyết, chủ sở hữu của nó thuộc về người thừa kế của các ông M-LN họ chưa có đơn thưa kiện thì cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có căn cứ xem xét.
  Việc ông Vũ yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp cũng không thuộc nội dung của Điều 2 Hiến pháp, tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố. Hay nói cách khác nội dung Điều 2 Hiến pháp nêu ra Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì không hề nói đến Đảng cộng sản Việt Nam. Nên ông Vũ có đề cập gì liên quan đến ĐCSVN cũng hoàn toàn không có cơ sở truy tố, xét xử ông Vũ về Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. NHÓM CÁC DẤU HIỆU THUỘC MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

  Một trong các dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hậu quả của nó. Việc ông Vũ có các bài viết, trả lời phỏng vấn từ năm 2009 đến tháng 10/2010 tức hành vi đã xảy ra nhưng Cáo trạng của VKS không chứng minh được cho đến nay đã có hậu quả, tác hại, hay thiệt hại gì đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do các hành vi đó của ông Vũ.

  Kết luận: Cáo trạng của VKS đã không chứng minh được đủ 04 nhóm dấu hiệu của cấu thành tội phạm nên không thể có căn cứ truy tố ông Cù Huy Hà Vũ về tội theo Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ vụ án và trả tự do ngay cho ông Cù Huy Hà Vũ.

  Hoàng Hà, 23/12/2010.

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Khổ, luật rừng chứ đâu có luật pháp mà bàn. Những kẻ lãnh đạo dốt nát đang dãy chết nên cắn ai thì làm sao họ nghĩ được nữa.

  Phản hồi: 

  Luật pháp ở VN hết sức quái đản bởi nó không thuộc nhà nước pháp quyền ! Tòa án VN, nhất là trong các vụ việc chính trị, các chánh án phải nghe chỉ thị của đảng (BCT) bởi họ cũng đều là đảng viên cả !

  Điển hình dưới đây, chỉ là việc dân sự hôn nhân mà hai trưởng và phó phòng của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã làm sai một cách tùy tiện.
  Họ thuộc hành pháp, đúng ra phải do bộ tư pháp quản lý thế nhưng họ (đảng viên) lại do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra và đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy xử lý họ !

  Đảng ở trên pháp luật và ở trên nhà nước (chính phủ, quốc hội, tòa án) ! Ở VN làm gì có nhà nước pháp quyền . Các bác lôi điều luật hiến pháp và hình sự ra thì ăn thua quái gì với điều lệ đảng ?

  VN phải trở thành một nước thực sự pháp quyền và đảng CSVN phải ở dưới hiến và luập pháp thì tranh cãi, bàn luận cái gì mới có cơ sở công bằng .

  Tôi muốn tranh luận ngang cơ với ai thì nếu người ấy lăm lăm con dao hay khẩu súng trong tay thì tôi thua là cái chắc. Ba đánh một chẳng chột cũng què

  Nếu VN trở thành một nước thật sự pháp quyền, tôi xin ăn chay một tháng

  http://bee.net.vn/channel/1987/201012/de-nghi-ky-luat-2-can-bo-So-Tu-pha...

  Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ Sở Tư pháp Bắc Ninh
  28/12/2010

  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh vừa có Kết luận số 02-KL/UBKT về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Tất Thắng, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tư pháp, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Nguyễn Đại Thắng, là đảng viên, Phó phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

  Ủy ban đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Tư pháp xử lý kỷ luật hai cán bộ này vì tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn trái quy định hiện hành, gây bức xúc cho người dân.

  Theo báo cáo kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh, vụ việc gây tranh luận giữa Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh bắt đầu từ tháng 4/2010.

  Bà Nguyễn Thị Sinh, cư trú ở xã Đức Long, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) và ông Tôn Thất Thành, công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ ba lần đến Sở Tư pháp Bắc Ninh để nộp đơn xin đăng ký kết hôn nhưng bị hai cán bộ là Nguyễn Tất Thắng và Nguyễn Đại Thắng không chấp nhận cho đăng ký kết hôn và yêu cầu ông Thành bổ sung thêm hai loại giấy tờ pháp luật không quy định.

  Tuy nhiên, dù bổ sung thêm hai loại giấy tờ này, Sở Tư pháp Bắc Ninh vẫn không đồng ý cho đăng ký kết hôn theo luật định.

  Bức xúc về cách giải quyết của bộ phận “một cửa” và Sở Tư pháp, bà Sinh gửi đơn lên Vụ Hành chính - Bộ Tư pháp.

  Mặc dù Bộ Tư pháp đã nhiều lần đề nghị, thông báo về việc làm trái với quy định hiện hành của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh trong việc yêu cầu ông Thành bổ sung hai loại giấy tờ nhằm xác nhận tình trạng hôn nhân là trái với qui định hiện hành về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài nhưng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh vẫn không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ, không giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn giữa ông Thành và bà Sinh, gây phiền hà cho người dân.

  Trong quá trình nhận các công văn chỉ đạo từ Bộ, ông Nguyễn Tất Thắng và Nguyễn Đại Thắng đã tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn trái qui định hiện hành; chưa tham mưu kịp thời cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân, tạo dư luận không tốt.

  Với các khuyết điểm trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo Đảng ủy Sở Tư pháp tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật hai cán bộ trên.

  Phản hồi: 

  Hoan hô Hoàng Hà.
  Đọc bài viết , tôi nhận ra rằng : Đây là phương pháp đấu tranh có hiệu quả cho tự do của Cù Huy Hà Vũ.
  Chính Hà Vũ cũng là một luật sư, nên anh hiểu được quyền hạn công dân được pháp luật Việt nam cho phép mà Đảng cộng sản dùng chuyên chính vô sản cướp đi của họ trên thực tế.
  Nếu Hà Vũ kiện Thủ tướng vì Bôxit Tây nguyên thì đó là quyền được góp ý trước vận mệnh Tổ quốc của mỗi công dân do Hiến pháp việt nam qui định ...?
  Đảng cộng sản việt nam vì thế giới quan và nhân sinh quan mặc định của Chủ nghĩa cộng sản /như chủ nghĩa quốc tế vô sản ,thế giới đại đồng, cách mạng vô sản toàn thế giới.../ đã đặt sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản lên trên lợi ích dân tộc, không nhận ra âm mưu của Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán trong dự án bôxit Tây nguyên, trong quan hệ kinh tế, quốc phòng.. với Trung quốc trong 20 năm qua . Ngày nay chúng ta có nhập siêu từ Trung quốc là gần 12 tỷ đô la năm 2010, bằng 105 % nhập siêu với các nước khác trên thế giới.Người dân việt nam đang lao động như nô lệ để góp phần làm giầu cho Trung quốc.
  Đất nước Việt nam đang tan hoang.Trường sa , Hoàng sa , và nhiều km2 đất biên giới đã về tay Trung quốc.Biển Đông đang bị Trung quốc phong tỏa.Cả đất nước ô nhiễm vì những khai thác thực dân , không tính đến tương lai cộng đồng.
  Lòng dân việt nam đang hoang mang vì câu hỏi: Như thế nào là yêu nước ?
  Trung thành với Đảng cộng sản ư, với nhà nước cộng sản ư ?
  Sau khi Liên xô xụp đổ , Chủ nghĩa cộng sản đã không còn ánh hòa quang qua các khẩu hiệu mị dân như làm theo năng lựu hưởng theo nhu cầu,như thế giới bình đẳng ,như bóc lột bị xóa bỏ ,như không có kẻ giầu người nghèo, như mình vì mọi người mọi người vì mình ..Tất cả đều là giả dối, đều là khẩu hiệu tuyên truyền mà nội dung là bóc lột hơn tư bản, thực dân. Vô nhân tâm hơn tư bản thực dân. Sự phân chia giầu nghèo còn hơn chế độ tư bản theo nghĩa : ở chế độ tư bản làm giầu bao nhiêu cũng được nhưng đóng thuế, còn ở chế độ gọi là XHCN thì làm giầu là bóc lột ,là lừa đảo , là tham ô , là tham nhũng, là hối lộ.. không đóng thuế...Sau chiến tranh biên giới VN-TQ tháng 2- 1979, chủ nghĩa quốc tế vô sản đã phơi bầy bộ mặt thật của nó : nó là mặt nạ để nước lớn bỏ tiền của, giúp nước nhỏ với vẻ vô tư mà phía sau là một âm mưu đế quốc.Chính Trung quốc đã nói toạc ra là : Trong cuộc Trường chinh,hồng quân trung quốc đã phải ăn cả thắt lưng, giầy da của mình thì việc họ giúp Việt nam không phải không có mục đích.
  Trong bối cảnh như vậy, nhà nước cộng sản việt nam vẫn thực hành các biện pháp chuyên chính với công dân mình là làm yếu khối đoàn kết việt nam.Là làm lợi cho Trung quốc.
  Trong bối cảnh như vậy, Cù Huy Hà Vũ đã là một công dân việt nam tốt.Anh đã mạnh dạn góp ý cho Nhà nước việt nam, cho Đảng cộng sản việt nam và hơn thế nữa, anh đã kiện Thủ tướng việt nam.Lòng yêu nước của anh là đấu tranh với các sai lầm của Chủ nghĩa cộng sản thông qua một dự án cụ thể của Chính phủ việt nam: dự án bôxit Tây nguyên.Yêu nước còn là đòi đa nguyên đa đảng, yêu nước là nêu rõ bộ mặt thật của bành trướng Trung quốc, yêu nước là bênh vực những giáo dân , những gia đình bị chiếm đoạt đất đai, nhà cửa , yêu nước là đặt Tổ quốc Việt nam lên trên hết , trên cả những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm chóp bu cầm quyền, trên cả cái gọi là lợi ích giai cấp vô sản/ ở Việt nam hiện nay cá bao nhiêu công nhân % trên toàn dân tộc ?/ Yêu nước còn là xóa bỏ hận thù dân tộc sau chiến tranh 1954-1975, mở rộng đoàn kết dân tộc...

  Các trí thức việt nam ở hải ngoại, nhất là các luật sư , mong các vị dành chút thời gian , nghiên cứu vụ án để giúp luật sư Triển , và luật sư Hà / vợ Hà Vũ / bảo vệ hữu hiệu Hà Vũ.Mong các vị hay viết như Hoàng Hà đã viết trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  Vị chánh án tòa án, các vị Thẩm phán. Mong các vị hãy nhìn ra lòng yêu nước của Cù Huy Hà Vũ trước hiểm họa Bắc thuộc.Mọi việc các vị làm sẽ thể hiện lòng yêu nước của các vị.Lịch sử sẽ mô tả các vị như những người công bằng, không cam tâm khuất phục trước cường quyền hay như nhưng giá áo, túi cơm vô lương tâm hại người yêu nước, hoàn toàn là do phán xét của các vị. Tôi viết như thế này không phải là thích đại ngôn. Thực tế của khối Đông âu cũ
  cho thấy: mọi việc làm trong giai đoạn Cộng sản phải được thanh toán để các thế hệ tương lai không mắc những sai phạm này.

  Phản hồi: 

  Bài phân tích quá hay, vừa ngắn gọn, vừa súc tích, đặc biệt các đoạn sau đây làm tôi cảm thấy thật tâm đắc

  [quote="Hoàng Hà"]Việc Cáo trạng nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ là nằm ngoài nội dung Điều 2, Hiến pháp tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố.[/quote]

  [quote="Hoàng Hà"]Việc ông Vũ yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp cũng không thuộc nội dung của Điều 2 Hiến pháp, tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố. Hay nói cách khác nội dung Điều 2 Hiến pháp nêu ra Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì không hề nói đến Đảng cộng sản Việt Nam. Nên ông Vũ có đề cập gì liên quan đến ĐCSVN cũng hoàn toàn không có cơ sở truy tố, xét xử ông Vũ về Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.[/quote]

  [quote="Hoàng Hà"]Một trong các dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hậu quả của nó. Việc ông Vũ có các bài viết, trả lời phỏng vấn từ năm 2009 đến tháng 10/2010 tức hành vi đã xảy ra nhưng Cáo trạng của VKS không chứng minh được cho đến nay đã có hậu quả, tác hại, hay thiệt hại gì đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do các hành vi đó của ông Vũ.[/quote]

  Tuy nhiên, đọc là biết tác giả là dân chuyên môn, sử dụng những từ thuộc về học thuật khá sâu sắc và cao nên ... thú thật, tôi nghi ngờ khả năng nhận thức và hiểu biết của mấy vị công tố chỉ có dăm cái bằng "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức".

  Tôi không tin cỡ Trương Hòa Bình, Trần Thế Vượng, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng... (những kẻ có bằng cử nhân, tiến sĩ luật không hà!!!) hiểu được các thuật ngữ "nhóm các dấu hiệu thuộc khách thể của tội phạm" và "Nhóm các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm", tiền đề cho tranh tụng, thì làm sao họ có khả năng đi sâu thêm.

  Nói thiệt, ai chửi thì chửi, tui chịu. Cỡ các vị trên mà hiểu được hai cái nhóm mà tác giả đưa ra tui chết liền!

  Cùng lắm họ chỉ hiểu 2 nhóm của họ:

  - Nhóm đại ngu
  - Nhóm ít ngu