Nguyễn Ngọc Già - Trả tự do công dân Cù Huy Hà Vũ ngay tại tòa là điều nên làm

 • Bởi Khách
  20/12/2010
  19 phản hồi

  Nguyễn Ngọc Già

  Cuối cùng, "vụ án theo điều 88 Bộ luật hình sự" dành cho công dân Cù Huy Hà Vũ cũng đã được VKSND Tp. Hà Nội hòan tất cáo trạng vào ngày 17/12/2010 (1).

  Theo đó, một điều mà dư luận chú ý trong suốt quá trình bắt giam ông Vũ, chính là tình tiết (rất mới) làm cho nhiều người dân phải băn khoăn như sau:

  Cáo trạng nêu rõ, tháng 10/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có công văn gửi Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ việc cơ quan này phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống phá Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.

  Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10/2010, ông Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.

  Câu hỏi cần đặt ra, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội gửi công văn cho Công an Tp.Hà Nội có nội dung: "đề nghị làm rõ việc cơ quan này phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ..." với tư cách gì?

  Với nội dung "đề nghị làm rõ..." cho chúng ta thấy, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đang làm công việc tố cáo - một hành vi - mà quý Sở cho là có hại đối với Nhà nước CHXHCNVN xuất phát từ những bài trả lời phỏng vấn - của một công dân tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ.

  Như vậy,

  Thứ nhất, hành vi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội gởi công văn cho Công an Tp.Hà Nội là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Thực vậy, chiếu theo Luật khiếu nại tố cáo (2), ta thấy:

  Điều 1 khoản 2 và Điều 2 khoản 2 quy định như sau:

  Điều 1 khoản 2:
  Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  Điều 2 khoản 2:

  "Tố cáo" là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  Vậy theo phần trích dẫn trên, người dân hoàn toàn biết được Luật khiếu nại tố cáo là bộ luật CHỈ DÀNH CHO CÔNG DÂN để làm công việc mà Nhà nước quy định nhằm để nhân dân thực thi quyền làm chủ.

  Do vậy hoàn toàn có thể kết luận rằng: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã lạm dụng bộ luật không dành cho các cơ quan Nhà nước!.

  Thứ hai, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội gởi công văn cho Công an Tp. Hà Nội chắc chắn với tư cách Giám đốc Sở hoặc tư cách người thừa lệnh Giám Đốc Sở, trong khi đó, chức năng nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông được quy định tạiQuyết định 50/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/12/2008 không có bất kỳ điều khoản nào quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội "phải theo dõi và báo cáo cho cơ quan chức năng hoạt động tự do ngôn luận, tự do báo chí của cá nhân - công dân cũng như không có bất kỳ điều khoản nào yêu cầu Sở TT - TT phải theo dõi nội dung các trang báo nước ngoài và báo cáo cho cơ quan hữu quan, vậy có thể nói:

  - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã vượt khỏi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được quy định rất rõ và chỉ trên địa bàn Tp. Hà Nội theo Quyết định 50/2008/QĐ- UBND do ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội ký ban hành vào ngày 10/12/2008.

  - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã lạm dụng Luật Khiếu nại tố cáo - môt bộ Luật dành riêng cho CÔNG DÂN.

  - Thêm vào đó, Sở này đã không lo tập trung toàn bộ trí lực và nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó, lại đi dùng thời gian vào việc ngoài chức năng quy định. Hành vi này có thể xem là:

  + Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ăn cắp giờ nhà nước để làm việc khác chức năng được quy định.

  + Không chấp hành quy định của đảng và Nhà nước, DÁM TỰ Ý vào "các trang báo phản động" để thu thập thông tin trong khi không được giao nhiệm vụ. Hành vi này càng làm cho "các thế lực thù địch" có cơ hội quá tốt để rêu rao đảng và nhà nước Việt Nam luôn theo dõi và kiểm duyệt tự do báo chí - một điều mà Bà Nguyễn Phương Nga - Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao - nhiều lần đã tuyên bố với thế giới: Việt Nam luôn tôn trọng tự do báo chí.

  Công văn mà Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội gửi đến cho Công An Tp. Hà Nội hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý. Vì vậy, không thể xem công văn này là một chứng cớ để Công an Hà Nội tiến hành thu thập thông tin, theo dõi rồi tiến hành bắt giữ, điều tra, truy tố...

  Tóm lại, công văn này hoàn toàn vô giá trị, vì lẽ đó, nó không được phép xem là tài liệu để Công an Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội tiến hành thực thi công vụ theo chức năng của họ.

  Vậy, dựa vào công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mà Công an Hà Nội bắt giữ, điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Tp. Hà Nội truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ là hành vi vi phạm:

  - Luật Khiếu nại tố cáo.

  - Luật Hình sự.

  - Luật Tố tụng hình sự. (3)

  - Hiến pháp.

  *****

  Nội dung của các "bài trả lời phỏng vấn" - cụm từ được Sở TT - TT Hà Nội tố cáo với Công an là những gì thuộc về lịch sử, sự thật khách quan của Việt Nam và từ quan điểm riêng của công dân Cù Huy Hà Vũ bày tỏ khi ĐƯỢC CÁC TRANG BÁO NƯỚC NGOÀI PHỎNG VẤN.

  Không riêng ông Vũ, các trang báo trong và ngoài nước đã từng phỏng vấn các nhân vật cao cấp của ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN: bà Bảy vân (4) (phu nhân ông Lê Duẩn), bà Nguyễn Thị Bình (5), ông Võ văn Kiệt (6) v.v... đã không từ chối (cũng như không có quy định nào của Pháp luật Việt Nam quy định việc từ chối trả lời phỏng vấn của các trang báo) và nội dung phỏng vấn này có thể tìm thấy dễ dàng trên các trang báo nhờ công nghệ thông tin vượt bậc ngày nay.

  Ông Kiệt đã từng nói:

  ... rằng " chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng."

  Ông cũng nói thêm chính phủ không nên áp dụng "biện pháp hành chính đi đầu" với họ, trừ phi là " con người hoặc sự việc đó có nguy hại đối với đất nước, nhưng không được quy chụp người ta". ..

  Hay ông Bùi Kiến Thành đã từng phát biểu (7):

  Tòa án xử không phải theo biện bạch của luật sư mà dựa trên hồ sơ của cơ quan điều tra là chính. Vì thế, nếu cơ quan điều tra làm sai, thì tòa án cũng xử sai

  Hoặc ông Lê Kiên Thành (con trai cố TBT Lê Duẩn) đã từng cho biết (8):

  Con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, doanh gia Lê Kiên Thành đã từng nói khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới đi vào hoạt động, họ không có trong tay tất cả những công cụ như hiện nay trong đó có bộ máy nhà nước, quân đội, công an, nhưng họ đã tin vào người dân và để cho người dân có tiếng nói.

  Nhưng nay khi đã quản lý cả một hệ thống như vậy, Đảng vẫn sợ tiếng nói của người dân.

  và còn rất nhiều các nhân vật Việt Nam nổi tiếng khác đã từng bày tỏ quan điểm trên các trang báo trong và ngoài nước với những nhận định cá nhân dựa trên tinh thần xây dựng ôn hòa cũng như mang tính chất đối thoại, thao thức cho hiện tình đất nước, vì lẽ đó không thể nói:

  Công dân Cù Huy Hà Vũ :

  - "xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam"

  - "chống phá Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam".

  Thêm vào đó, cứ tạm cho là công dân Cù Huy Hà Vũ "đòi" xóa bỏ điều 4 đi chăng nữa thì việc xóa hay không xóa đó là quyền của Quốc hội Việt Nam, đâu phải ông Vũ "đòi là được" (!). Viện Kiểm sát Hà Nội không nên đánh giá quá thấp Quốc hội VN cũng như không nên ghép tội "đòi" cho ông Vũ, vì vốn dĩ "đòi" là nhu cầu không phải tội lỗi(!!!)

  Song song đó, Hiến pháp Việt Nam cũng đang được cân nhắc để sửa đổi toàn diện, vậy tại sao không nghĩ cái gọi là "đòi" của công dân Hà Vũ CHỈ LÀ một yêu cầu "khờ khạo" của một kẻ không hiểu biết về luật pháp Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam???

  Quả nhiên, khi một "kẻ khờ khạo", "thật thà như đếm" cỡ ông Hà Vũ, lẽ ra Nhà nước nên vui mừng (vì một công dân có tâm hồn trong veo ngày nay khá hiếm) để tổ chức cuộc gặp gỡ với ông ấy thông qua: tổ dân phố, công an khu vực, mặt trận, các hội đoàn, chính quyền, đại biểu Quốc hội... để những người này giúp đỡ, giảng giải, dạy dỗ cho Hà Vũ hiểu và thông suốt. Trong trường hợp đầu óc ông Vũ quá kém đến ngờ nghệch không thể hiểu được "sự cần thiết của điều 4 Hiến pháp" thì... thôi ! Ông ta "đòi" cứ việc đòi, toàn dân sẽ chứng kiến "cái tâm sáng trong" của ĐCSVN cũng như chủ tịch Nguyễn Minh triết đã nói :"Chúng ta có chính nghĩa sáng ngời"!

  Nhà nước đã theo phương châm "của dân, do dân, vì dân" để giải thích hết nước hết cái cho công dân Cù Huy Hà Vũ rồi, vì vậy Nhà nước không việc gì phải... lo(!), việc ghép tội cho công dân Cù Huy Hà Vũ "đòi xóa điều 4 hiến pháp" ngược lại làm cho nhân dân trong, ngòai nước và thế giới nghĩ rằng ĐCSVN quá ... sợ hãi người dân như lời ông Lê Kiên Thành đã trả lời trang BBC(!)

  *****

  Dù sao đi nữa, cả hình thức, kỹ thuật, nội dung trong việc bắt giữ, điều tra, truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ là điều vừa sai về pháp lý vừa bậy về đạo lý vừa trật về chân lý!

  Cáo trạng đã hoàn thành không có nghĩa tội danh được thành lập. Tòa án thuộc Nhà nước CHXHCNVN nên xử sớm với kết quả : TỘI DANH KHÔNG THÀNH LẬP và trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ ngay lập tức tại tòa.

  Đó là bước đi "sáng ngời chính nghĩa" cho ĐCSVN trước dư luận đang ầm ĩ về những chiếc ghế đang được tranh giành cho những ngày cuối cùng của một năm quá ảm đạm cho Việt Nam cả về kinh tế, xã hội cho đến chính trường mà ĐCSVN chỉ mãi hứa hẹn mang tới (điều tốt lành) cho người dân (!)

  Trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ ngay lập tức tại tòa là lời cam kết của ĐCSVN rằng:

  Nhân dân Việt nam hãy tin tưởng vào chúng tôi - Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

  Nguyễn Ngọc Già

  _________________________________

  Tham khảo:

  http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/3494/hoan-tat-cao-trang-truy-to-ong-cu-huy-ha-vu.html (1)

  http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1998/199812/199812020002 (2)

  http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2003/200311/200311260010 (3)

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081214_bay_van_interview.shtml (4)

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081010_nguyen_thi_binh_interview.shtml (5)

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/05/070514_vovankiet_part_3.shtml (6)

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/08/070802_buikienthanh.shtml (7)

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/01/070126_question_time_pm.shtml (8)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  19 phản hồi

  Không ngờ ông Nguyễn Ngọc Già lại hà khắc hơn cả chế độ hiện tại : Không cho phép các các nhân , tổ chức sử dụng các bài viết đã đăng trên báo để làm tài liệu , tư liệu để đánh giá xem xét các vấn đề khác .
  Luật tưởng tượng này chẳng khác nào đang tiếp tay cho kẻ khác thít chặt thòng lọng vào cổ mình . Bậy quá .

  Nguyễn Ngọc Già - Trả tự do công dân Cù Huy Hà Vũ ngay tại tòa là điều nên làm (phần 2)

  Sự kiện bắt giữ trái pháp luật Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cho đến nay đã đi vào bài bản và có thể xem là một vụ án điển hình cho một nếp sống văn minh, thượng tôn luật pháp tại những quốc gia còn nghèo và lạc hậu - như Việt Nam.

  Nhiều người dân tỏ ra lo lắng, băn khoăn sau những hồ hỡi về một nền tự do công lý dường như sắp được thực thi tại Việt Nam, nơi vốn vẫn được xem là luật pháp chưa với tới những chuẩn mực cần thiết và mang tính chuyên nghiệp cao, bất kể những người đang có đủ bằng cấp và chuyên môn đang nắm quyền thực thi pháp luật.

  Bất kỳ vụ án nào cũng phải có đủ bằng chứng để luận tội bị cáo. Song le, bằng chứng thì có thể nhiều, nhưng người thực thi luật pháp phải hoàn toàn khách quan trên nguyên tắc nhân đạo, đó là: trong bất kỳ tình tiết nào chưa rõ ràng cũng phải luận theo hướng có lợi cho bị cáo.

  Đối với những vụ án chính trị như vụ án của TS. Cù Huy Hà Vũ, bằng chứng để ghép tội cho ông là mười tài liệu mà Viện Kiểm sát Tp.Hà Nội đang nắm trong tay lại là tài sản của ông và của những nơi ông hợp tác (trả lời phỏng vấn), ông gởi bài (ông đích thân gởi đến cho trang báo nào đó). Cho đến nay, trong mười tài liệu được nói đến, mới chỉ một số trong đó được dẫn ra như là chứng cớ phạm pháp của ông. Hãy cùng dấn thêm một góc nhìn khác nữa để xem xét thấu đáo hơn.

  A. CÁC CHỨNG CƠ TÍNH CHO ĐẾN NAY ĐƯỢC TRƯNG RA:

  I. CÁC BÀI PHỎNG VẤN:

  CỦA VoA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ):

  1/ Chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 29/4/2010

  2/ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện Thủ Tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp tháng 6/2010

  CỦA BÀ TRÂM OANH, CÔNG DÂN ĐỨC, THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (R.O.G), PHÓNG VIÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMEXODUS VÀ TẠP CHÍ THẾ GIỚI NGÀY NAY TẠI HOA KỲ:

  3/ Bài phỏng vấn của phóng viên Trâm Oanh đối với Cù Huy Hà Vũ được thực hiện vào tháng 10/2010.

  CỦA RFA (RADIO FREE ASIA):

  4/ Phải đa đảng mới chống được lạm quyền ngày 01/02/2010

  II. BÀI DO ĐÍCH THÂN CÙ HUY HÀ VŨ VIẾT:

  ĐƯỢC CHO LÀ SỞ HỮU CỦA TRANG THÔNG TIN DÂN LUẬN:

  5/ Cù Huy Hà Vũ - Vụ bà Trần Khải Thanh Thủy "cố ý gây thương tích" và dấu hiệu "bẫy người khác phạm tội".

  Như thế, còn năm tài liệu khác chưa được đưa ra. Tuy nhiên, trên nguyên tắc căn cứ những chứng cớ rõ ràng nhất cho đến nay (chính là 5 tài liệu trên) chúng ta hãy cùng nhau xem lại một số việc mà dường như đến nay chúng ta chưa đề cập tới.

  B. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NHỮNG LUẬT CÓ LIÊN QUAN CÙNG VỚI BẢN QUYỀN:

  I. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH12 ban hành ngày 29/11/2005 và được bổ sung, sửa đổi bằng Luật số 36/2009/QH12 do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ 01/01/2010. (1).

  Thử phân tích năm tài liệu này của Ông-Cù-Huy-Hà-Vũ-và-các-tổ-chức-thông-tin-có-liên-quan, để xem có phải là sản phẩm trí tuệ theo cách nhìn của bộ Luật này không?:

  Xin thưa, CÓ!. Căn cứ vào:

  - Khoản 1 điều 3
  - Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 7 điều 4
  - Mục b, mục c khoản 1 điều 14

  do vậy, chúng ta hoàn toàn xác định đây là một SẢN PHẨM TRÍ TUỆ và tất nhiên các sản phẩm này thỏa điều kiện để được bảo hộ theo bộ luật này.

  Song song đó, ngoài điều 2 đã nêu trong Luật thì điều 5 của Luật sở hữu trí tuệ có viết:

  Điều 5. Áp dụng pháp luật

  1. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

  2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này.

  3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

  Tại khoản 3 điều 7 bộ Luật này có ghi:

  3. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

  Ngoài ra, hãy cùng xem qua:

  các điều khoản của RFA mà người viết trích ra đây, như sau:


  Nội dung website RFA được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế

  cùng với Đài VoA ở phần


  Copyright Statement

  Tổ chức phóng viên không biên giới là tổ chức hợp pháp được thành lập từ năm 1985 mà PV. Trâm Oanh cho biết là một thành viên của tổ chức đó.

  cùng vớiNguyên tắc của trang Dân Luận.

  II. Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền:

  Vậy trước hết, căn cứ để các cơ quan điều tra, tố tụng của Nhà nước CHXHCNVN tiến hành bắt giữ, điều tra, khởi tố công dân Cù Huy Hà Vũ là công văn của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội mà người viết đã phân tích những sai trái của văn bản này. Đó là cội rễ ban đầu để cơ quan công an tiến hành bắt giữ điều tra việc được cho là công dân Cù Huy Hà Vũ có dấu hiệu vi phạm vào điểm c khoản 1 điều 88 Bộ luật Hình sự. Ngay nguồn cội này đã hoàn toàn sai trái, vì Sở Thông tin truyền thông Hà Nội đã vượt khỏi chức năng được quy định. Các cơ quan công quyền Việt Nam đã căn cứ vào một chứng cớ tố cáo trái chức năng, lạm dụng luật pháp của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để thi hành công vụ đồng nghĩa với việc họ đã thực hiện đúng nguyên tắc: SAI + SAI = ĐÚNG (LÀ SAI)(!), hẳn nhiên mệnh đề này cho ra đáp số sai hiển hiện và đáp số sai này phải được hủy bỏ ngay lập tức với tư cách là "khởi thủy sự việc tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN".

  Thêm vào đó, Công an điều tra đã đi từ khởi thủy sai lầm đó để tiếp tục vi phạm LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, gồm:

  + Đối với tác giả Cù Huy Hà Vũ và các đồng tác giả tại điều 28 theo các khoản dưới đây :

  3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

  4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó (ở đây chính là PV. Trâm Oanh, PV. Huy Phương (Đài VoA), PV. Trân Văn (Đài RFA)

  5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

  + Đối với: tổ chức phóng viên không biên giới, Đài RFA, Đài VoA tại điều 35 theo các khoản dưới đây:

  3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

  4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

  5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

  Mặt khác, Đài VoA và Đài RFA đã cho biết, bản quyền của họ được bảo hộ theo quy định của Luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế. Như vậy các cơ quan điều tra, tố tụng vụ án không những vi phạm Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn vi phạm Luật quốc tế có liên quan trong khi Việt Nam cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ tại điều 2 và điều 5 trong bộ Luật Sở hữu trí tuệ.

  Nói một cách giản đơn, các cơ quan công quyền Việt Nam đã tự tiện lấy những sản phẩm trí tuệ của:

  - công dân trong nước: Cù Huy Hà Vũ.
  - công dân (kiêm phóng viên) nước ngoài: Trâm Oanh, Huy Phương, Trân Văn.
  - của các tổ chức: VoA, RFA, Tổ chức phóng viên không biên giới, trang mạng bauxite.

  để chống lại chỉ một công dân Cù Huy Hà Vũ, trong khi họ không hề xin phép tác giả, đồng tác giả và tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thế giới. Việc làm này vừa vi phạm pháp luật, vừa thiếu văn hóa ứng xử.

  Thêm vào đó, việc kết tội công dân Cù Huy Hà Vũ cũng vi phạm trầm trọng Luật báo chí Việt Nam.

  Chiếu theo Bộ Luật hình sự (có sửa đổi) mang số 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009, quy định tại:

  Điều 170a như sau:
  “Điều 170a. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
  1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm:
  a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;
  b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Phạm tội nhiều lần.
  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

  các cơ quan có liên quan như :Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, công an Hà Nội cần phải được xem xét tội danh theo điều này.

  Ngoài ra, các cơ quan nói trên cũng vi phạm vào các điều 121, 122 của Luật hình sự và các bộ luật khác trong quá trình khám xét, điều tra như: Luật Tố tụng hình sự, Luật khiếu nại tố cáo, Hiến pháp và quan trọng nhất là vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị ban hành năm 1966 mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào ngày 24/9/1982..

  Từ đó, chúng ta có thể xác định Đài VoA, Đài RFA, PV. Trâm Oanh, Huy Phương, Trân Văn hoàn toàn có đầy đủ quyền xuất hiện với tư cách là "Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan".

  Riêng trang thông tin Dân Luận, nếu quyết định xuất hiện trước tòa thì chỉ có thể đến với tư cách là nhân chứng mà thôi, bởi lẽ:

  - Bài báo được cho là sở hữu của Trang thông tin Dân Luận với khởi thủy xuất phát từ trang Bauxite (được lập) do các công dân Việt Nam khởi xướng: GS. Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, GS.TS Nguyễn Thế Hùng. Do vậy các công dân chủ xướng lập trang báo này hoàn toàn có quyền xuất hiện trước tòa với tư cách "Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan" với một điều kiện được ông Hà Vũ ủy qyuền cho Luật sư bảo vệ của ông mời chính thức như đã mời RFA, VoA, PV. Trâm Oanh.

  - Bài báo được cho là của trang Dân Luận, hoàn toàn vô căn cứ và sai trái, không những Dân Luận dẫn bài viết này từ trang bauxite mà còn nhiều trang khác cũng dẫn bài báo này. Bị cáo Cù Huy Hà Vũ mời và ủy quyền Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà mời Dân Luận với tư cách là "Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan" là không chính xác, lẽ ra nên mời Dân Luận với tư cách "nhân chứng" thì hoàn toàn hợp lẽ, không những thế, còn có quyền mời tất cả các trang đã dẫn bài này cũng với tư cách ấy.

  Quá trình điều tra, hoàn tất cáo trạng đã hoàn toàn sai khởi thủy căn nguyên từ công văn tố cáo của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho đến trình tự, kỹ thuật bắt giữ, điều tra nội dung phạm pháp đối với công dân Cù Huy Hà Vũ. Bên cạnh đó, những dẫn luận học thuật chuyên môn củatác giả Hoàng Hà cho thấy không đủ tất cả 04 nhóm dấu hiệu của cấu thành tội phạm tương ứng của điểm c, khoản 1, Điều 88 đối với công dân Cù Huy Hà Vũ. Thêm vào đó, phân tích ở góc độ nội dung pháp lý và đạo lý củatác giả Lưu Mạnh Anh cũng làm rõ thêm việc sai trái qua việc bắt giữ và truy tố đối với công dân Cù Huy Hà Vũ.

  C. KẾT LUẬN :

  Tóm lại việc bắt giữ và truy tố, khởi tố công dân Cù Huy Hà Vũ theo điểm c khoản 1 điều 88 Luật hình sự là hoàn toàn sai lầm.

  Việc này không những vi phạm hàng loạt các bộ luật Việt Nam mà còn vi phạm vào cam kết Quốc tế như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966), Luật bản quyền, quyền nhân thân, quyền đồng tác giả, quyền của nhà sản xuất... trong việc sử dụng sản phẩm trí tuệ mà không tuân thủ Luật của Hoa Kỳ và Quốc tế.

  Nhà nước CHXHCNVN nên công bố công dân Cù Huy Hà Vũ vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Đó là điều nên làm nhất trong tình hình quốc nội và quốc tế hiện nay.

  Nguyễn Ngọc Già

  (1) http://www.thanhlapcongty.com.vn/Thuvienvanban/Sohuutritue/luatsohuutritue.htm

  (1) http://luatkhaiphong.com/Luat-So-huu-tri-tue/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-Dieu-cua-Luat-So-huu-tri-tue-so-36/2009/QH12.html

  (1) http://egov.laocai.gov.vn/sites/sokhcn/sohuutrituevasangkien/vanbanhuongdan/Trang/20100810075004.aspx

  Đinh Mạnh Vĩnh viết:
  trang chúa cứu thế phỏng vấn LS Nguyễn Thị Dương Hà mới nhất.

  Nghe ra, còn khá nhiều tình tiết mới và khá éo le, ky kỳ???

  LS Dương Hà có nhiều điều khó nói, không thể bày tỏ được.

  Theo tôi, ông Vũ nên được trả tự do ngay bây giờ, trong thời gian chờ đợi hầu tòa.

  Nếu tòa không ra lệnh trả tự do (cho tại ngoại) thì chứng tỏ họ vẫn đang tìm cách truy tố với tội trạng nặng nề

  Đây là một án chính trị cho nên các thủ đoạn khó lường từ phía công an (chính phủ) và tòa án mất hẳn tính khách quan của nó

  Theo đường link mà DL đưa ra, tôi thấy phần tin vắn này, bên HNV đã đưa từ 24/11/2010. Tin cũ mà, phải không bác Huân?

  Có tình tiết mới liên quan đến vụ Cù Huy Hà Vũ?

  Thư biên tập [trang web Hội Nhà Văn VN] về vụ Cù Huy Hà Vũ

  Bạn Lê Hữu Trác gửi đến vanvn.net bài viết: Cù Huy Hà Vũ, bản chất và hiện tượng. Đây là bài viết khá công phu, với phép biện chứng đi giữa hai luồng ý kiến, người bảo Vũ phải, người nói Vũ oan và có một kết luận khá thú vị: “Nhưng bản chất dù ẩn sâu trong thứ vỏ sơn, khi sàng lọc ra, là thứ ấy nếu có cho không, cũng không nhận được. Nếu là thứ quà thì xin thách kẹo để các vị đem món ấy về dùng, chỉ ngại nhận rồi lại mang vạ cho thân.” Kèm theo bài viết lại có lời chú: Dùng được hay không, phải có ý kiến. Vì vậy, vanvn.net có ý kiến như sau:

  Ngay từ sau khi Cù Huy Hà Vũ bị bắt, chúng tôi đã trích đăng bài của Đông La; xét thấy như vậy là đủ, trong khi chờ các cơ quan chức năng làm rõ ông ấy có tội hay là vô tội. Vả lại, hiện có thông tin người cùng bị lập biên bản hôm ấy không phải như được cho biết, cô gái ấy chỉ đến phòng ông Vũ gửi đồ ra Bắc và cửa phòng chỉ khép hờ, không cài chốt. Ngay cả điều này nữa, cùng cần có thì giờ để kiểm chứng. Vì vậy, chúng tôi xin tạm dừng để chờ cơ quan có trách nhiệm làm rõ vụ việc.

  BTV
  http://hoinhavanvietnam.vn/Details/tin-van/thu-bien-tap-ve-vu-cu-huy-ha-vu/32/0/2746.star

  Lưu Mạnh Anh viết:
  Tôi đồng ý với các anh chị về việc này.

  Tôi xin đề xuất như vầy xem sao nhé:

  - Tôi và bác Ngọc Già sẽ thử kết hợp bài của nhau để tóm lại những điểm chính và quan trọng nhằm cho ra lá thư gởi quốc nội.

  - Bạn Admin và bạn Hồ Gươm sẽ viết môt lá thư cho quốc tế.

  - Sau đó, cả hai lá thư này sẽ đăng lên DL cho mọi người góp ý (trong vòng 30 ngày).

  - Tiếp theo, ban Admin và bạn Hồ Gươm chuyển dịch ra tiếng Anh cả hai lá thư.

  - Đăng lên DL một lần nữa và nhờ cậy các trang bạn như danlambao, danchimviet, xcafe, doithoai, vietinfo, nguoiviet... cùng các trang blog như của bác Bùi Tín, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Lê Diễn Đức, chị Song Chi, anh Trịnh Hội, anh Trần Vinh Dự và nhiều blog khác (nếu có thể) đồng thời nhờ cậy các trang lớn như BBC, VoA, RFA, CNN, AP, RFI mà họ chịu đăng thì quá tốt. song song đó, gởi đồng loạt các nơi như tôi đã đề nghị bên thread kia:

  - Nơi gởi, theo tôi gồm có:

  *Quốc tế:

  + Ủy ban Nhân quyền LHQ (HRC)
  + Tổ chức luật sư quốc tế (UIA)
  + Tổ chức phóng viên không biên giới (RFS)
  + Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW)
  + Hiệp hội ân xá quốc tế (1)
  + Qũy nhân quyền Helsinki (1)
  + Hiệp hội can thiệp pháp lý (1)
  + Hiệp hội quốc tế nhân quyền (do ông Vũ Quốc Dụng là tổng thư ký, tôi vừa đọc bài phỏng vấn ông bên báo RFI)
  + Dân biểu Cao Quang Ánh (ông sắp rời nhiệm sở đầu năm 2011)
  + Bà Loretta Sanchez.
  + Ông Ed Royce,ông Frank Wolf, ông Chris Smith
  + Giáo sư Carl Thayer
  + Nữ dân biểu Mỹ gốc Việt - Madison Nguyễn (2)
  + Nữ dân biểu Canada gốc Việt - Thái Thị Lạc (3)
  + Ông Lê Ân Tổng lãnh sự quán Mỹ tại VN (4)
  + Hội người Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Úc, Nga, Ba Lan, Đức, Canada

  Anh, chị nào ở Úc biết có người Úc gốc Việt mình có chút tiếng nói nào đó thì xin góp ý

  *Việt Nam:

  + Công dân Hồ Cương Quyết (người có 2 quốc tịch Pháp - Việt) (5)
  + Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Nguyễn Việt Thành (theo gợi ý của bác Ngọc Già)cả 38 vị lão thành CM (đã tố cáo Nguyễn Chí Vịnh).
  + Đại biểu quốc hội VN: Lê Quang Bình, Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Trần Du Lịch, Lê Văn Cuông, Phạm Thị Loan, Lê Thị Nga.
  + Toàn thể giới Luật gia và luật sư. (LS. Trần Lâm, LS. Nguyễn Hồng Hải, LS. Trần Vũ Hải, LS. Ngô Ngọc Trai, LS. Huỳnh Văn Đông)
  + Các vị trí thức nổi tiếng VN: Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh.
  + Các doanh nhân có tiếng: Lê Kiên Thành, Bùi Kiến Thành, Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng (VK Nhật)(một người mà tôi biết rõ ông rất tâm huyết với quê hương)
  + Các vị chức sắc đã nghỉ hưu mà vẫn còn tâm huyết như: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Bình, Trần Phương, Việt Phương, Đào Công Tiến, Vũ Khoan, Trần Đình Thiên, Phan Văn Tiệm, Dương Thu Hương (Phó thống đốc ngân hàng NNVN)...
  + các nhà văn, nhà thơ như: Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Chát, Lý Đợi, Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo...
  + Đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước.

  Theo thiển nghĩ của tôi, chúng ta phải chịu khó gởi THẬT CHI TIẾT từng tên tuổi của các nhân vật có ít nhiều tiếng tăm, do đó tôi cho là lá thư lần trước của bạn Admin gởi về việc LS. Lê Công Định không hiệu quả lắm vì chỉ có một nơi, bên cạnh đó, việc mình gởi thư cho các cá nhân trong nước cũng không sợ những vị này bị quy chụp tội (vì việc gởi là của chúng ta, đâu phải họ đề nghị mình gởi, các nhân sĩ mà tôi nêu ra có lên tiếng hay không là quyền của họ, do đó không thể nói họ là thế lực thù địch gì cả, kể cả gởi cho GS. Nguyễn Huệ Chi, TS. Nguyễn Thế Hùng, Nhà giáo Phạm Toàn...)

  Rất mong các anh chị khác cho thêm ý kiến.

  Trân trọng.

  Mến chào bác Lưu Mạnh Anh, bác Nguyễn Ngọc Già,

  Sự nhiệt tình, sốc vác vì công việc chung của bác và bác Nguyễn Ngọc Già động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều, tuy nhiên, như các bác cũng rõ, với khả năng và uy tín khá khiêm nhường của BBT Dân Luận thì chúng ta khó có thể chu toàn được công việc trong phạm vi rộng lớn như đề nghị của bác đưa ra ở trên, theo tôi, chúng ta nên tập trung cho việc bàn thảo, xây dựng cho tốt một bản kiến nghị dành cho người Việt và hướng tới người Việt đi đã, nếu bản kiến nghị được nhiều người chung tay đóng góp xây dựng và phổ biến thì đã tốt lắm rồi.

  Các bác nghĩ sao?

  HG

  Theo : Điều 78 Bộ Luật Hình sự quy định phạm “Tội phản bội Tổ quốc” là hành vi của “công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Nói cách khác, đó là hành vi “Bán Nước” nhằm tước đoạt sự sống không chỉ của một hay một số người mà của cả quốc gia Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam có 4.000 năm lịch sử. Chính bởi lẽ đó, Hiến pháp Việt Nam đã đặc biệt phân tách tội phạm này với các tội phạm khác khi khẳng định tại Điều 76: “Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”.

  Tài liệu do Bác : Đinh Mạnh Vĩnh gửi lúc 11:33, 23/12/2010.
  Xin cám ơn Bác.

  Chà, kiểu này coi bộ dính cả đám dô trỏng rồi phải hông cha nội.

  Anh Ng. ngọc Già ơi ! khi rảnh tay, Anh vui lòng phân tích cái điều ni cho bà con đọc để thấy cho rõ thêm Anh nhé. Xin cám ơn Anh trước.

  Tư Thẹo Cầu Muối.

  Admin viết:
  Rất cám ơn các bác đã đánh giá cao về bài viết của tôi. Tôi nghĩ bác Lưu Mạnh Anh cũng sẽ đồng ý để cùng soạn thảo lá thư từ bài viết của bác ấy và của tôi. Tuy nhiên, 2 điều chúng ta cần phải xem lại:

  - Phải được sự đồng ý của Dân Luận. Chúng ta nhiệt tình thì tốt, nhưng phải xem chủ báo có đồng ý hay không...

  Chào bác Nguyễn Ngọc Già,

  Trước hết xin lỗi bác vì tôi không trả lời được comment của bác sớm hơn, tôi bị ốm mất 2 hôm vừa rồi, nay mới lóp ngóp bò dậy được.

  Về sáng kiến viết thư viết bài kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Dân Luận luôn ủng hộ các bác hết mình. Bên thread bên kia, tôi vẫn mong được nghe các bác bàn về đối tượng cụ thể mà bài viết (hay bức thư) muốn tác động (các bác biết rồi đấy, viết cho các tổ chức nước ngoài thì lập luận một kiểu, mà viết cho người dân trong nước lại phải dùng một kiểu khác). Nói vậy là để thấy rằng Dân Luận không ngại chuyện viết lách hay không muốn lên tiếng "giùm" luật sư Cù Huy Hà Vũ: đơn giản là tôi muốn chúng ta thống nhất chuyện viết cho ai và viết cái gì.

  Nếu chúng ta có thể lập một nhóm nhỏ: 3-4 người, ví dụ bác Nguyễn Ngọc Già, bác Lưu Mạnh Anh, tôi và bác Hồ Gươm chẳng hạn, để bàn cụ thể vụ viết bài này thì tốt quá. Sau đó tôi có thể nhờ cậy các nơi đăng giúp, điều này tương đối dễ dàng nếu chúng ta có một bài viết chất lượng.

  Mến,
  Huân

  Hoan hô như vậy là các bác cứ chuẩn bị tốt bài viết đi nhé .
  Tôi đợi đấy các bốn bác (tứ đại văn nhân) ra bút đấy nhưng đừng đợi lâu quá

  Bây giờ mùa lạnh (bắc bán cầu), dễ bị cảm cúm . Bác nào dễ bị cúm thì nên chích ngừa sớm . Bây giờ gần cuối năm, e rằng không kịp chăng ? Nên hỏi ý kiến bac sĩ . Nói chung ăn uống đầy đủ, hoạt động thể dục, tránh thuốc lá rượu mạnh, mặc ấm (nón nỉ, khăn quàng, áo quần, găng tay, giầy, kẹo ngậm) là OK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------------------------------------------

  Hà Nội ngày 11/5/2010

  KIẾN NGHỊ GIỮ NGUYÊN QUY ĐỊNH THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG “XỬ BẮN” ĐỐI VỚI TỘI PHẠM “PHẢN BỘI TỔ QUỐC”

  Kính gửi: Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Đồng Kính gửi: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng

  Tôi là Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng.

  Tôi được biết Quốc hội Khóa XII tại Kỳ họp thứ 7 họp trong tháng 5/2010 sẽ thông qua Dự luật Thi hành án hình sự do Chính phủ soạn thảo trong đó có quy định về hình thức thi hành án tử hình. Căn cứ Điều 53 Hiến pháp: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”, tôi kiến nghị với Quốc Hội như trình bày sau đây. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội về hình thức thi hành án tử hình quy định tại Dự án Luật thi hành án hình sự ngày 19/4/2010 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết:

  - Tán thành phương án : thi hành tử hình bằng hình thức xử bắn (ý kiến tại 05 Đoàn và 01 đại biểu);

  - Tán thành thành phương án 2: thi hành tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (ý kiến tại 15 Đoàn, 01 đại biểu);

  - Đề nghị áp dụng cả hai hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc và xử bắn (ý kiến tại 05 Đoàn, 01 đại biểu, 01 cơ quan); có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “Thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm, xông thuốc độc,... hoặc xử lý bằng biện pháp khác. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc hoặc xử lý bằng biện pháp khác do Chính phủ quy định” (ý kiến tại 01 Đoàn); có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quyết định một trong 3 hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn, tiêm thuốc độc hoặc dùng điện (ý kiến tại 01 Đoàn).

  Tôi đồng ý là thi hành án tử hình bằng “tiêm thuốc độc” bảo đảm được nhân đạo tối đa cho người bị thi hành án vì “tiêm thuốc độc” gây đau đớn ít hơn cho người bị thi hành án, bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn, giảm áp lực tâm lý cho người trực tiếp thi hành án và cần chi phí ít hơn so với thi hành án tử hình bằng “xử bắn”. Tuy nhiên tôi cho rằng cần giữ nguyên quy định thi hành án tử hình bằng “xử bắn” đối với người bị kết án tử hình về “Tội phản bội Tổ quốc” quy định tại Điều 78 Bộ Luật Hình sự bởi mức độ nguy hiểm của “Tội phản bội Tổ quốc” vượt hẳn các tội phạm khác quy định tại Bộ Luật Hình sự.

  Điều 78 Bộ Luật Hình sự quy định phạm “Tội phản bội Tổ quốc” là hành vi của “công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Nói cách khác, đó là hành vi “Bán Nước” nhằm tước đoạt sự sống không chỉ của một hay một số người mà của cả quốc gia Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam có 4.000 năm lịch sử. Chính bởi lẽ đó, Hiến pháp Việt Nam đã đặc biệt phân tách tội phạm này với các tội phạm khác khi khẳng định tại Điều 76: “Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”.

  Với trình bày trên, tôi trân trọng kiến nghị Quý vị khi xem xét Dự án Luật thi hành án hình sự:

  1. Giữ nguyên quy định thi hành án bằng “xử bắn” đối với người bị kết án tử hình về “Tội phản bội Tổ quốc” quy định tại Điều 78 Bộ Luật Hình sự.

  2. Quy định thi hành án bằng “tiêm thuốc độc” đối với người bị kết án tử hình về các tội phạm khác quy định tại Bộ Luật Hình sự.

  Thưa Quý vị,

  Trong quan hệ giữa Công dân và Nhà nước, Quyền của người này là Nghĩa vụ của người kia. Vì vậy, một khi Hiến pháp quy định Công dân có Quyền kiến nghị với Nhà nước thì Nhà nước phải có Nghĩa vụ trả lời kiến nghị của Công dân.

  Do đó, nếu Nhà nước không trả lời kiến nghị của Công dân thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy Nhà nước phá hoại Hiến pháp!Vì vậy, tôi đề nghị Quý vị với tư cách đại diện Nhà nước xem xét và trả lời Kiến nghị này và 02 Kiến nghị tôi đã gửi Quý vị trước đó là:

  Ø Kiến nghị khẩn cấp “Không tổ chức dân quân tự vệ biển” ngày 19/11/2009.

  Ø Kiến nghị Xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ngày 04/3/2010.

  Trân trọng.

  CÙ HUY HÀ VŨ ĐT: 0904350187, Email: [email protected]

  nguồn vietinfo.eu

  Bạn Admin viết:
  Chào bác Nguyễn Ngọc Già,

  Trước hết xin lỗi bác vì tôi không trả lời được comment của bác sớm hơn, tôi bị ốm mất 2 hôm vừa rồi, nay mới lóp ngóp bò dậy được.

  Về sáng kiến viết thư viết bài kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Dân Luận luôn ủng hộ các bác hết mình. Bên thread bên kia, tôi vẫn mong được nghe các bác bàn về đối tượng cụ thể mà bài viết (hay bức thư) muốn tác động (các bác biết rồi đấy, viết cho các tổ chức nước ngoài thì lập luận một kiểu, mà viết cho người dân trong nước lại phải dùng một kiểu khác). Nói vậy là để thấy rằng Dân Luận không ngại chuyện viết lách hay không muốn lên tiếng "giùm" luật sư Cù Huy Hà Vũ: đơn giản là tôi muốn chúng ta thống nhất chuyện viết cho ai và viết cái gì.

  Nếu chúng ta có thể lập một nhóm nhỏ: 3-4 người, ví dụ bác Nguyễn Ngọc Già, bác Lưu Mạnh Anh, tôi và bác Hồ Gươm chẳng hạn, để bàn cụ thể vụ viết bài này thì tốt quá. Sau đó tôi có thể nhờ cậy các nơi đăng giúp, điều này tương đối dễ dàng nếu chúng ta có một bài viết chất lượng.

  Mến,
  Huân

  Tôi đồng ý với các anh chị về việc này.

  Tôi xin đề xuất như vầy xem sao nhé:

  - Tôi và bác Ngọc Già sẽ thử kết hợp bài của nhau để tóm lại những điểm chính và quan trọng nhằm cho ra lá thư gởi quốc nội.

  - Bạn Admin và bạn Hồ Gươm sẽ viết môt lá thư cho quốc tế.

  - Sau đó, cả hai lá thư này sẽ đăng lên DL cho mọi người góp ý (trong vòng 30 ngày).

  - Tiếp theo, ban Admin và bạn Hồ Gươm chuyển dịch ra tiếng Anh cả hai lá thư.

  - Đăng lên DL một lần nữa và nhờ cậy các trang bạn như danlambao, danchimviet, xcafe, doithoai, vietinfo, nguoiviet... cùng các trang blog như của bác Bùi Tín, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Lê Diễn Đức, chị Song Chi, anh Trịnh Hội, anh Trần Vinh Dự và nhiều blog khác (nếu có thể) đồng thời nhờ cậy các trang lớn như BBC, VoA, RFA, CNN, AP, RFI mà họ chịu đăng thì quá tốt. song song đó, gởi đồng loạt các nơi như tôi đã đề nghị bên thread kia:

  - Nơi gởi, theo tôi gồm có:

  *Quốc tế:

  + Ủy ban Nhân quyền LHQ (HRC)
  + Tổ chức luật sư quốc tế (UIA)
  + Tổ chức phóng viên không biên giới (RFS)
  + Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW)
  + Hiệp hội ân xá quốc tế (1)
  + Qũy nhân quyền Helsinki (1)
  + Hiệp hội can thiệp pháp lý (1)
  + Hiệp hội quốc tế nhân quyền (do ông Vũ Quốc Dụng là tổng thư ký, tôi vừa đọc bài phỏng vấn ông bên báo RFI)
  + Dân biểu Cao Quang Ánh (ông sắp rời nhiệm sở đầu năm 2011)
  + Bà Loretta Sanchez.
  + Ông Ed Royce,ông Frank Wolf, ông Chris Smith
  + Giáo sư Carl Thayer
  + Nữ dân biểu Mỹ gốc Việt - Madison Nguyễn (2)
  + Nữ dân biểu Canada gốc Việt - Thái Thị Lạc (3)
  + Ông Lê Ân Tổng lãnh sự quán Mỹ tại VN (4)
  + Hội người Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Úc, Nga, Ba Lan, Đức, Canada

  Anh, chị nào ở Úc biết có người Úc gốc Việt mình có chút tiếng nói nào đó thì xin góp ý

  *Việt Nam:

  + Công dân Hồ Cương Quyết (người có 2 quốc tịch Pháp - Việt) (5)
  + Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Nguyễn Việt Thành (theo gợi ý của bác Ngọc Già)cả 38 vị lão thành CM (đã tố cáo Nguyễn Chí Vịnh).
  + Đại biểu quốc hội VN: Lê Quang Bình, Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Trần Du Lịch, Lê Văn Cuông, Phạm Thị Loan, Lê Thị Nga.
  + Toàn thể giới Luật gia và luật sư. (LS. Trần Lâm, LS. Nguyễn Hồng Hải, LS. Trần Vũ Hải, LS. Ngô Ngọc Trai, LS. Huỳnh Văn Đông)
  + Các vị trí thức nổi tiếng VN: Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh.
  + Các doanh nhân có tiếng: Lê Kiên Thành, Bùi Kiến Thành, Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng (VK Nhật)(một người mà tôi biết rõ ông rất tâm huyết với quê hương)
  + Các vị chức sắc đã nghỉ hưu mà vẫn còn tâm huyết như: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Bình, Trần Phương, Việt Phương, Đào Công Tiến, Vũ Khoan, Trần Đình Thiên, Phan Văn Tiệm, Dương Thu Hương (Phó thống đốc ngân hàng NNVN)...
  + các nhà văn, nhà thơ như: Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Chát, Lý Đợi, Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo...
  + Đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước.

  Theo thiển nghĩ của tôi, chúng ta phải chịu khó gởi THẬT CHI TIẾT từng tên tuổi của các nhân vật có ít nhiều tiếng tăm, do đó tôi cho là lá thư lần trước của bạn Admin gởi về việc LS. Lê Công Định không hiệu quả lắm vì chỉ có một nơi, bên cạnh đó, việc mình gởi thư cho các cá nhân trong nước cũng không sợ những vị này bị quy chụp tội (vì việc gởi là của chúng ta, đâu phải họ đề nghị mình gởi, các nhân sĩ mà tôi nêu ra có lên tiếng hay không là quyền của họ, do đó không thể nói họ là thế lực thù địch gì cả, kể cả gởi cho GS. Nguyễn Huệ Chi, TS. Nguyễn Thế Hùng, Nhà giáo Phạm Toàn...)

  Rất mong các anh chị khác cho thêm ý kiến.

  Trân trọng.

  http://info-migrator.pl/it-6-c%E1c_%F0%26%237883%3Ba_ch%26%237881%3B_c%26%237847%3Bn_bi%26%237871%3Bt-20-c%E1c_t%26%237893%3B_ch%26%237913%3Bc_h%26%237895%3B_tr%26%237907%3B_ng%26%23432.htm (có một số tổ chức tôi thấy có thể nhờ cậy)(1)

  http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Madison-Nguyen-nu-dan-bieu-goc-Viet-dau-tien-o-California/10944962/283/ (2)

  http://danviet.vn/14979p1c29/nu-dan-bieu-ha-vien-goc-viet-dau-tien-tai-canada.htm (3)

  BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———————————————————-

  Hà Nội ngày 16/8/2010

  BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG PHẢN NƯỚC, HẠI DÂN MỚI LÀ TỘI PHẠM

  Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Ông Chủ tịch nước lời chào trân trọng và yêu cầu Ông giải quyết vụ việc nghiêm trọng sau đây.

  Ngày 12/8/2010, trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam do các trí thức yêu nước gồm Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn – Nhà giáo Phạm Toàn, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đăng một bức thư của công dân Kim Văn Vũ, cư ngụ tại ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có đầu đề “Công an tỉnh Bình Dương, quê của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, truy bức, sách nhiễu người dân vì đọc bài của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đăng trên Bauxite Việt Nam”.

  Bức thư của công dân Kim Văn Vũ có nội dung chính như sau:

  Ngày 21/6/2010, Bauxite Việt Nam đăng bài của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của đài Tiêng nói Hoa Kỳ (VOA), cơ quan truyền thông chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ, ngày 19/6/2010 có đầu đề “TS Cù Huy Hà Vũ: từ khởi kiện Thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”. Ông Kim Văn Vũ đã đọc và rất thích bài này nhưng do bài này rất dài nên ông đã in ra để lúc rảnh rỗi thì đọc. Bạn bè, hàng xóm đến chơi thấy bài này thì tranh nhau mượn đọc. Thế là ông Kim Văn Vũ đã phải photo thêm một ít bản để cho họ đọc.

  Thế nhưng Công an huyện Bến Cát rồi Công an tỉnh Bình Dương đã truy bức, sách nhiễu ông Kim Văn Vũ và những người đã đọc hoặc nghe đọc bài trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vì các cơ quan Công an này cho rằng:

  1. Bài trả lời phỏng vấn đài Tiêng nói Hoa Kỳ (VOA) của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống đối đường lối của Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
  2. Trang Bauxite Việt Nam là trang mạng có nội dung đi ngược đường lối của Đảng và Nhà nước ta.
  3. Đài Tiêng nói Hoa Kỳ (VOA) là đài xấu, có nội dung chống đối đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

  Quan điểm của tôi, Cù Huy Hà Vũ, là Công an huyện Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an (nếu có) đã phạm “Tội vu khống” quy định tại Điều 122 Bộ Luật hình sự như chứng minh sau đây:

  Thứ nhất – Công an chỉ được quyền điều tra công dân, tổ chức khi có chứng cứ cho thấy công dân, tổ chức đó thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong Bộ Luật hình sự. Thế nhưng trong Bộ Luật hình sự không có “Tội chống đối, đi ngược lại đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Tội xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

  Thứ hai – Giả thiết trong Bộ Luật hình sự có “Tội chống đối, đi ngược lại đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và “Tội xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì công an chỉ có quyền điều tra sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam với tư cách “bị hại” tố cáo hành vi phạm tội.

  Thế nhưng cho đến nay không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng văn bản hoặc lời nói ghi thành văn bản tố cáo:

  * Bài của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) có nội dung chống đối đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

  * Trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam có nội dung đi ngược đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

  * Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) là đài xấu, có nội dung chống đối đường lối của của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

  Thứ ba – Điều 69 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tự do ngôn luận”, “Quyền tự do báo chí”, “Quyền được thông tin” và Điều 53 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương”.

  Như vậy, việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam đăng lại và ông Kim Văn Vũ và những người đã đọc và truyền nhau đọc bài trả lời phỏng vấn này chính là thực hiện những quyền cơ bản ấy của công dân Việt Nam được Hiến pháp long trọng bảo hộ hay thực hiện Dân chủ mà theo định nghĩa của Hồ Chí Minh là “Quyền của Dân được mở mồm ra nói”.

  Tóm lại, ngoài việc phạm “Tội vu khống” theo Điều 122 Bộ Luật hình sự, Công an huyện Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an (nếu có) còn phạm “Tội khủng bố” theo Khoản 3 Điều 84 Bộ Luật hình sự (uy hiếp tinh thần của công dân) do đã có hành vi truy bức, sách nhiễu ông Kim Văn Vũ và những công dân khác đã đọc và truyền nhau đọc bài của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được Bauxite Việt Nam đăng lại.

  Vấn đề còn lại là xác định nguyên nhân dẫn đến việc Công an huyện Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương và của Bộ Công an (nếu có) thực hiện các hành vi tội phạm nói trên.

  Theo những người hàng xóm tốt bụng của công dân Kim Văn Vũ, sở dĩ công dân này bị công an truy bức, sách nhiễu như vậy là vì “đây là quê của Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước và Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch huyện Bến Cát là cháu gọi Ngyễn Minh Triết bằng cậu ruột trong khi bài trả lời Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ lại đụng chạm đến Nguyễn Minh Triết”.

  Đúng là trong bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19/6/2010, tôi có bình luận về phát biểu “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát” của Ông với tư cách Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Nguyên văn như sau:

  VOA: Ngoài những gì mà Tiến sĩ vừa nói về Điều 4 Hiến pháp thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có nói đại ý là “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Ông nghĩ sao về phát biểu này?

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Trước hết phải khẳng định rằng đã sinh ra trong đời là để sống chứ không phải để chết và vì thế tự sát họa là hành vi của kẻ tâm thần, bệnh hoạn. Tuy nhiên sự sống không bao giờ giáo điều mà ngược lại, luôn thực tiễn. Nghĩa là không phải cứ hô mình vạn tuế là mình không thể chết và ngược lại, dám nhảy vào chỗ chết thì lại ra đất sống!

  Vấn đề là ai “tự sát” trong phát biểu này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là dân tộc Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam?

  Nếu đó là “dân tộc Việt Nam” thì phát biểu này là hoàn toàn ngô nghê, ngớ ngẩn vì dân tộc Việt Nam tồn tại từ 4000 năm nay trong khi Điều 4 Hiến pháp Việt Nam mới tồn tại non hai thập kỷ nay, từ 1992. Vậy chỉ còn khả năng chủ thể của “tự sát” trong phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là “Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  Tuy nhiên trong một chế độ dân chủ ai mà nói đảng cầm quyền rời bỏ vị trí đang nắm giữ là “tự sát” ắt bị trẻ nó cười vào lỗ mũi. Thế nên một âm hưởng “sợ chết” đến như vậy chỉ có thể toát ra từ những bạo chúa, từ những kẻ cầm quyền phạm tội ác chống lại chính dân tộc, chống lại chính nhân dân mình! Vậy phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam hay chính xác hơn, Ban lãnh đạo Đảng thuộc trường hợp này?

  Điều không thể chối cãi là bằng việc tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược cả “mềm” lẫn “cứng” lãnh thổ của Việt Nam qua việc cho các công ty nước này hoặc trá hình khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên và thuê trong 50 năm hàng bốn trăm nghìn hécta rừng đa phần giáp giới nước phương Bắc có thâm niên bành trướng này, bằng sự đớn hèn trước sự lấn lướt và đe dọa xâm lược vũ trang của Bắc Kinh tại những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, bằng tham nhũng siêu nghiêm trọng từ tham ô trực tiếp tài sản quốc gia đến vay bừa tiêu vung để nhiều thế hệ người dân sẽ phải è cổ trả nợ, bằng cướp đất của người dân, đặc biệt của nông dân tràn lan kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, bằng bóp nghẹt những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp bảo hộ các quyền tự do như quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin, quyền biểu tình, quyền đình công, quyền giữ gìn nơi thờ tự của các tín ngưỡng…, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đi ngược 180 độ lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam.

  Chính bởi những hành vi “phản Nước hại Dân” siêu nghiêm trọng ấy mà sự tiêu vong của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kéo theo sự tiêu vong của Đảng với tư cách tổ chức là có thể nhìn thấy trước! Vì vậy, nỗi hãi hùng, thậm chí hoảng loạn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đại diện cho Ban lãnh đạo Đảng trước viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở.

  Vì vậy, để tránh bị triệt tiêu thậm chí một cách thê thảm, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về với dân tộc, quay về với nhân dân bằng cách tự phá bỏ quy chế độc tài của bản thân và thực hiện một nền chính trị Đa đảng.

  Vả lại, Đa đảng là cội nguồn, là đường lối của chính Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sau này – sáng lập.

  Thế nhưng đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi bài trả lời phỏng vấn của tôi được phát và đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và trên Bauxite Việt Nam, tôi không nhận được bất cứ phản bác chính thức nào của Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nói riêng, của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói chung. Điều này chứng tỏ Ông và các thành viên khác của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam nếu không thuộc trường hợp tán đồng những quan điểm của tôi theo nguyên tắc “Im lặng là đồng ý” thì cũng không bác bỏ quan điểm này.

  Suy cho cùng thì trước những hành vi “Phản Nước hại Dân” của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam mà tôi đã chứng minh rành rẽ trong bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trước hành vi của UBND quận Bình Thạnh đập nhà, cướp đất của bà Dương Thị Kính, thân nhân của 3 Liệt sĩ theo lệnh của tên ác ôn Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND thành phố Hồ chí Minh (nay là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư ĐCSVN thành phố Hồ chí Minh) mà bà Kính đã làm Đơn tố cáo gửi Ông với tư cách Bí thư ĐCSVN thành phố này, Ông hay Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam họa là Kẻ thù của Nhân dân thì mới dám bác bỏ những quan điểm kết án của tôi.

  Do đó việc công an truy bức, sách nhiễu ông Kim Văn Vũ và những công dân khác đã đọc và truyền nhau đọc bài của tôi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được Bauxite Việt Nam dăng lại chỉ có 3 khả năng: Hoặc là do cay cú vì bị “mất mặt” ngay tại quê của Ông là huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhưng không thể trả đũa công khai được nên Ông đã chơi trò “ném đá giấu tay”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn xúi bẩy công an làm như vậy, hoặc là do các cơ quan Công an này kiếm cớ để nịnh Ông, hoặc là hai khả năng này kết hợp lại!

  Tuy nhiên tôi cho rằng có thể loại trừ khả năng 1 và khả năng 3 vì những khả năng này hoàn toàn tréo ngoe với phát biểu “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”của chính Ông với tư cách Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trong chuyến thăm Mỹ tháng 6/2007, công khai thừa nhận mọi người có quyền chống đối nhau về tư tưởng – quan điểm chính trị!

  Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” thì đã không có chuyện chính quyền cộng sản ở Việt Nam và chính quyền “phi cộng sản”, nếu không muốn nói là “chống cộng sản” ở Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ 15 năm nay, đã không có chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ để hội đàm với Tổng thống Mỹ không phải là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ!

  Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” và đàn áp những người có quan điểm chính trị khác biệt với mình thì Ông và các thành viên khác của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hẳn đã bị pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm khắc vì đã xâm phạm trắng trợn “Quyền Bất đồng chính kiến” được thể hiện qua “Quyền tự do ngôn luận”, Quyền tự do lập hội”, “Quyền tự do biểu tình” được Hiến pháp long trọng bảo hộ!

  Tóm lại, bất đồng chính kiến hay đối lập chính trị là chuyện bình thường, chỉ các hành vi “Phản Nước hại Dân” mới là Tội phạm, cần phải điều tra kỳ cùng để trừng trị theo quy định của pháp luật!

  Vậy thực hiện Quyền làm Chủ của Dân, tôi yêu cầu Ông Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết với tư cách “Đầy tớ của Dân” xử lý ngay lập tức theo quy định của pháp luật những quan chức chính quyền và công an đã và đang truy bức, sách nhiễu công dân Kim Văn Vũ và những công dân khác đã đọc và truyền nhau đọc bài của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được Bauxite Việt nam đăng lại cho dù đó là cháu ruột của Ông – Nguyễn Văn Khải, chủ tịch UBND huyện Bến Cát như trên đã đề cập và thông báo kết quả xử lý cho tôi biết!

  Ngoài việc gửi trực tiếp cho Ông, tôi trân trọng nhờ Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành Bauxite Việt Nam đăng Thư này để bảo đảm Công khai, Dân Chủ, bảo đảm cho mọi Công dân Việt Nam Quyền Biết, Quyền Bàn và Quyền Kiểm tra cách giải quyết của Ông đối với yêu cầu hợp pháp nêu trên của tôi.

  Tôi chân thành cảm ơn Ông Chủ tịch nước và đề nghị Ông sớm phúc đáp,

  Tiến sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ
  ĐT: 0904350187
  [email protected]

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Ông Kim Văn Vũ (để biết);
  - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (để biết);
  - Chủ tịch UBND huyện Bến Cát Nguyễn Văn Khải (để biết);
  - Trưởng Công an huyện Bến Cát (để biết)

  caulacbonhabaotudo

  Rất cám ơn các bác đã đánh giá cao về bài viết của tôi. Tôi nghĩ bác Lưu Mạnh Anh cũng sẽ đồng ý để cùng soạn thảo lá thư từ bài viết của bác ấy và của tôi. Tuy nhiên, 2 điều chúng ta cần phải xem lại:

  - Phải được sự đồng ý của Dân Luận. Chúng ta nhiệt tình thì tốt, nhưng phải xem chủ báo có đồng ý hay không...

  Chào bác Nguyễn Ngọc Già,

  Trước hết xin lỗi bác vì tôi không trả lời được comment của bác sớm hơn, tôi bị ốm mất 2 hôm vừa rồi, nay mới lóp ngóp bò dậy được.

  Về sáng kiến viết thư viết bài kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Dân Luận luôn ủng hộ các bác hết mình. Bên thread bên kia, tôi vẫn mong được nghe các bác bàn về đối tượng cụ thể mà bài viết (hay bức thư) muốn tác động (các bác biết rồi đấy, viết cho các tổ chức nước ngoài thì lập luận một kiểu, mà viết cho người dân trong nước lại phải dùng một kiểu khác). Nói vậy là để thấy rằng Dân Luận không ngại chuyện viết lách hay không muốn lên tiếng "giùm" luật sư Cù Huy Hà Vũ: đơn giản là tôi muốn chúng ta thống nhất chuyện viết cho ai và viết cái gì.

  Nếu chúng ta có thể lập một nhóm nhỏ: 3-4 người, ví dụ bác Nguyễn Ngọc Già, bác Lưu Mạnh Anh, tôi và bác Hồ Gươm chẳng hạn, để bàn cụ thể vụ viết bài này thì tốt quá. Sau đó tôi có thể nhờ cậy các nơi đăng giúp, điều này tương đối dễ dàng nếu chúng ta có một bài viết chất lượng.

  Mến,
  Huân

  Tôi còn nhớ là Luật sư Hà Vũ này có viết một bài nói về việc yêu cầu giử y án tử hình cho trường hơp phạm tội bán nước, dĩ nhiên là phạm tội bán nước với đầy đủ chứng cứ.

  Ai có bài này hảy gởi lên cho chúng tôi làm tài liệu nhé.

  Xin cám ơn.
  Đại tá Tiến sĩ Tình báo
  Giáo sư Trường Đại Học Công An.

  Rất cám ơn các bác đã đánh giá cao về bài viết của tôi. Tôi nghĩ bác Lưu Mạnh Anh cũng sẽ đồng ý để cùng soạn thảo lá thư từ bài viết của bác ấy và của tôi. Tuy nhiên, 2 điều chúng ta cần phải xem lại:

  - Phải được sự đồng ý của Dân Luận. Chúng ta nhiệt tình thì tốt, nhưng phải xem chủ báo có đồng ý hay không.

  - Gởi các trang báo: bauxite, Dân Làm Báo, Saigon TT, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Tuần VN, Xcafe thì cũng phải xem các chủ bút có đồng ý đăng hay không. Nếu họ không đồng ý thì cũng không nên làm. Cho đến nay, tôi thấy chỉ có Dân làm báo, dailynews, doithoai, tuoitrevhn, namviet ... và một số trang khác cùng blog cá nhân như dinhtanblog, ngoclinhvugia, lamvienbaoloc, nhanquyenchovn... dẫn bài của Lưu Mạnh Anh và của tôi, tuy nhiên trong đó không thấy Xcafé đăng bài, đó là điều chúng ta cần suy nghĩ, có thể bài của LMA và của tôi chỉ phù hợp với DL và một số trang khác nhưng không phù hợp với Xcafe, muốn hay không Xcafe là một trang có ít nhiều tên tuổi, tiếng nói của chủ bút và BBT bên đó cũng rất có ý nghĩa khi họ lên tiếng, bên bauxite của bác Chi, Toàn, Hùng không thấy bài nào bình luận, phân tích mà chỉ thuần túy đưa tin có liên quan đến TS.CHHV. Riêng các trang lề phải thì tôi không nghĩ họ sẽ đăng dù cho đó là vietnamnet, lý do gì thì mọi người đều hiểu.

  Ngoài ra nếu được các trang lớn như BBC, RFA, VoA đăng tải ở góc độ điểm blog, phân tích, dẫn bài để khái quát tình hình tâm trạng, mong muốn của người dân đòi trả tự do cho TS. Vũ cũng rất hay. Tuy nhiên, cần sự ủng hộ của các trang này có lẽ phải do chính DL lên tiếng nhờ cậy. Bản thân tôi rất muốn nhưng không nghĩ mình có tiếng nói hữu hiệu được. Đó cũng là sự nuối tiếc của bác Lưu Mạnh Anh.

  Thú thật, cả tháng nay tôi vẫn loay hoay suy nghĩ có một cách gì đó khả dĩ cho (không chỉ) CHHV không? Đôi khi, tôi tự cười mình đang tính chuyện "đội đá vá trời" vì biết là rất khó. Tôi ước gì (như Lưu Mạnh Anh khẩn thiết đề xuất) các vị lão thành cách mạng, các dân biểu chân chính, các binh sĩ quân đội, tầng lớp luật gia, luật sư, trí thức, dân oan, sinh viên... đồng lòng thì hay biết mấy (!). Cái khó là ở chỗ tập hợp được các lực lượng này. Tôi bỗng nhớ Trung Tướng Nguyễn Việt Thành (bí danh Tư Bốn), sau vụ Năm Cam đã bị đẩy về hưu. Thật tiếc! Tôi nghĩ nếu ông ấy còn thì tôi có hy vọng một chút (một chút thôi, còn hơn là không có chút nào phải không các bác?) về tấm lòng của ông ấy vì tình nghĩa ông ấy đối với ba tôi (cũng đã mất), kể cả Lý Đại Bàng (tôi cũng tin một chút vào tấm lòng của ông này) cũng chết rồi! Phải chăng cái gì cũng có số, phải không các bác?

  Tuy thế, tôi nghĩ dù 2 người nói trên còn đương vị đi chăng nữa, cũng chỉ là một chút gì nhỏ nhoi, vấn đề là số đông đồng lòng mới ra vấn đề. Đó là cái mà tôi suy nghĩ nhiều!

  Nói thật, tôi đang trông Mỹ chính thức đưa VN vào lại danh sách CPC, ép phê hơn nhiều. Tất nhiên, Mỹ quá rõ về các anh CS. Đưa vô, đưa ra đi chăng nữa, đối với họ cũng làm sao phục vụ lợi ích quốc gia , dân tộc họ trước nhất. Chỉ mong phong trào dân chủ "ăn ké" thôi. tất cả là do chính chúng ta trước nhất. Bà con hải ngoại cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng cứ nhìn xem, ai cũng phải lo cho bản thân trước, vì vậy, tôi thật sự xúc động và đánh giá cao những trang báo như DL, Đàn Chim Việt, xcafé... luôn nghĩ về quê hương với tấm lòng yêu nước. Nhưng tiếc nhất là tôi chưa thấy sự hiệp đồng giữa các trang báo với nhau một cách chặt chẽ như là một lực lượng quan trọng cho phong trào dân chủ.

  Biện luận hay tranh cải về luật pháp với đảng cs VN thì không khác nào nói chuyện với đầu gối.

  Dưới sự cai trị độc tài đảng trị, thì tất cả mọi phán quyết là do đảng “ta” quyết định, đảng nằm trên tất cả, luật từ cửa miệng của đảng, chứ không phải từ những khoảng nọ, điều kia trong các cái gọi là Bộ luật hình sự của nhà nước ban hành.v.v…

  VKSND/Tp Hà Nội cũng chỉ là cánh tay nối dài của đảng”ta”. Đảng nói LS Cù Huy Hà Vũ có tội, là phải có tội, tội đây là tội với đảng “ta” chớ không phải tội với nhân dân Việt-Nam.

  Một trong những tội lớn nhất của LS Cù Huy Hà Vủ đối với đảng “ta” là Ông đã yêu cầu hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp, tức là đảng “ta” phải tự sát. Đa nguyên, đa đảng, cho người dân được quyền trực tiếp lựa chọn người tài đức lãnh đạo đất nước qua cuộc bầu cử tự do
  có giám sát quốc tế.

  Đã đến lúc toàn dân Việt-Nam hảy nhất tề đi bỏ phiếu bằng chân, mới mong giải quyết
  được khổ nạn.

  Đọc bài của 2 bác Nguyễn Ngọc Già và Lưu Mạnh Anh thấy quá tuyệt. Mong 2 luật sư Triển và Dương Hà tham khảo kỹ.

  Xét cho cùng không thấy Ts CHHV phạm tội gì cả ngoài tội "Nhìn cái mặt thấy ghét".

  Luật rừng là thế đấy. He...he...

  Bác Nguyễn Ngọc Già và bác Lưu Mạnh Anh,

  Bài viết của bác và của bác Lưu Mạnh Anh đềy hay. Đề nghị hai bác tổng hợp lại các bài để làm khung cho vài thư ngỏ tùy theo nơi gởi để mọi người cùng đóng góp ý kiến ở Dân Luận và X-cafeVN để gây tiếng vang rồi sau đó cậy đăng ở bauxite, Dân Làm Báo, Saigon TT, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Tuần VN.
  Ký tên là một số độc giả DL cũng được

  Tạm thời cứ xem như thư ngỏ gởi đến chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, VTVKSNDTC, chánh tòa án NDTC
  Gởi thêm ai khác thì các bác bàn thêm

  Thư kiến nghị thì tính sau khi hai bác đồng ý về nội dung các thư ngỏ.

  Anh Nguyễn Ngọc Già ơi !
  Tôi thấy anh còn khúc chiết và rành rọt hơn cả mấy ông tiến sĩ luật sư, và Tiến sĩ tình báo, giáo su Trường Đại học Công An... hay là các ông Đại tá Tiến sĩ.

  Mặc dù Anh không phải là luật sư. Điều này không có hại gì. Hay và rất hay nữa là khác...

  Tuy nhiên, tôi cũng muốn trách nhẹ Anh ở cái chổ là Anh vẽ đường quá rõ ràng...cho hưu nó chạy mà làm chi. . . nó quán gà thì kệ nó chứ.

  Phân tích như Anh quả là bậc thượng thừa rồi.
  Nhưng mà Anh có bằng tiến sĩ không vậy Anh ? mà cở như Anh thì cấn gì cái hàm Tiến sĩ phải không ?

  Thân mến.