Bút Lông - Đông mà không mạnh

 • Bởi Admin
  15/11/2010
  0 phản hồi

  Bút Lông

  Bày tỏ trước thềm các phiên chất vấn ở Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã công khai “danh phận” 11 cuộc thanh tra Vinashin từng bị dư luận nghi ngờ do không phát hiện được các sai phạm.

  Ông Truyền nói rõ, trong 11 cuộc thanh tra (2006-2010) thì có bốn cuộc của thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Chính phủ, bốn cuộc của kiểm toán (có cả kiểm toán quốc tế), một cuộc kiểm tra của trung ương và một cuộc giám sát của Quốc hội. Các cuộc này, theo ông Truyền, đều phát hiện những sai phạm cụ thể, đã kiến nghị và báo cáo.

  Thế nhưng khi thực hiện, theo ông Truyền, Vinashin lại không chấp hành hoặc chấp hành không đến nơi đến chốn. Đặc biệt, “Mặc dù Thủ tướng đã có chỉ đạo nhưng chưa có chế tài cần thiết để bắt buộc Vinashin chấp hành” - ông Truyền nhận xét.

  Ý kiến của Tổng thanh tra được minh chứng ngay bằng công bố mới nhất của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương về quản trị doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Theo đó, hầu hết các DNNN, kể cả các tập đoàn kinh tế đều chưa đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin. Nhiều đơn vị hoàn toàn không công bố thông tin với bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là thông tin mà pháp luật buộc phải công bố cho công tác giám sát. Chẳng hạn như chính sách quản lý rủi ro của DN, thưởng cho cán bộ chủ chốt, thông tin về giao dịch kinh doanh của thành viên HĐQT, chủ tịch công ty, về mua bán cổ phần...

  Đáng lưu ý, theo kết quả nghiên cứu, công cụ giám sát của chủ sở hữu với các DN này hầu hết là… dựa vào báo cáo. Trong khi việc báo cáo đầy đủ lại rất hạn chế, chưa kể tính trung thực trong đó! Nếu cập nhật thêm ý kiến của Tổng thanh tra thì kể cả khi có chỉ đạo xử lý đối với vấn đề (sai phạm) cụ thể thì DN chẳng chấp hành cũng... chẳng sao!

  DNNN sử dụng đến 2/3 vốn nhà nước, tài nguyên quốc gia, hầu hết các thương quyền kinh doanh màu mỡ... mà thực tế quản lý như trên thì rất đáng lo ngại. Vì thế, hơn lúc nào hết, tình trạng quản lý “đông mà không mạnh” như thế cần phải có giải pháp khắc phục!

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi