Tống Văn Công trả lời phỏng vấn của talawas

 • Bởi Admin
  26/10/2010
  3 phản hồi

  Tống Văn Công (Thiện Ý)

  talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:

  1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

  2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?

  3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.

  ____________

  I.

  1. Xã hội phân hóa ra nhiều giai cấp, tầng lớp, nhưng lại do một Đảng độc quyền lãnh đạo, nhân danh bộ tham mưu của giai cấp công nhân, một giai cấp bị thất học, nơm nớp lo thất nghiệp, muốn đình công đòi tiền lương còm không biết dựa vào ai, tự đình công thì bị coi là bất hợp pháp. Ai cũng thấy là xã hội đang đi vào con đường của chủ nghĩa tư bản, nhưng lúc nào cũng được nhắc nhở phải kiên trì chủ nghĩa xã hội. Nói hướng tới nền kinh tế tri thức, nhưng tầng lớp trí thức được xếp sau công, nông (hai giai cấp lao động chân tay).

  2. Đất nước trải qua 65 năm dân chủ, nhưng những người cầm quyền thảo văn kiện nào, bài viết nào cũng nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, phải thực hiện dân chủ, mở rộng dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, khắc phục dân chủ hình thức, chống lợi dụng dân chủ, dân chủ phải đi đôi với kỷ cương… Bạn có thấy trên thế giới có quốc gia nào như thế không? Vậy là yêu dân chủ hay sợ dân chủ? Vậy là dân chủ còn xa vời lắm, vẫn là mơ ước chưa thành?

  3. Hiến pháp đã ghi nhận đủ mọi quyền tự do, các văn kiện chính thức đều nhắc con người là trung tâm, phải tôn trọng quyền con người. Nhưng các sắc luật, bộ luật đã tạo ra các điều cấm trái với Hiến pháp và bất chấp Tuyên bố Vienna của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc: “Tất cả quyền con người đều mang tính phổ cập, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau, liên quan đến nhau” và “không thể viện dẫn sự kém phát triển để biện minh cho việc cắt xén các quyền con người.”

  4. Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự là kiềng ba chân của một xã hội dân chủ. Ở Việt Nam, hai chân kiềng trước bị áp đặt tính từ “xã hội chủ nghĩa”, do đó chân kiềng thứ ba vẫn là một xã hội chính trị như nửa thế kỷ trước; Các đoàn thể đều không cần che giấu mình là công cụ của Đảng, tập hợp người dân thuộc giới mà mình phụ trách trước Đảng. Không có xã hội dân sự thì cũng không thể có nhà nước pháp quyền thực sự, không thể có nền kinh tế thị trường lành mạnh.

  5. Bốn vấn đề bất cập kể trên đưa tới khủng hoảng văn hóa, đặc biệt là băng hoại đạo đức, có người e rằng vô đạo đức đang trở thành dân tộc tính! Văn hóa đạo đức giả: Nói dối như cuội, bằng giả tràn lan, báo cáo láo mọi cấp, mọi nơi; Văn hóa không trả lời: Các đại công thần và có tuổi ngang cha, chú như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt gửi kiến nghị không ai trả lời; Hằng ngàn trí thức kiến nghị dừng Bauxite không ai trả lời…; Con đánh giết cha mẹ, cháu đánh giết ông bà, học trò đánh thày, công an đánh chết dân…

  II.

  1. Lập tức đổi mới Đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mô hình Xô-viết Stalin, xây dựng một Đảng của dân tộc.

  2. Mở Hội nghị Diên Hồng mới dự thảo Hiến pháp có độ sáng đủ sức soi đường 1000 năm cho dân tộc.

  3. Thực hiện ngay tự do ngôn luận để phát huy dân trí, dân khí, dân quyền, làm cho tiếng dân vang lên một ý chí tự cường dựng nước giữ nước.

  III.

  2030: một nước Việt Nam đã ra khỏi chế độ toàn trị, chế độ dân chủ đã có nền móng; một dân tộc Việt Nam xóa sạch hận thù, hòa hợp trong tình đồng bào thiêng liêng; một nền văn hóa dân tộc hiện đại đang hình thành.

  © 2010 Tống Văn Công

  © 2010 talawas

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  „Độc đảng“ và „Lập đảng“

  Thưa quý vị,

  Tôi có đọc tác giả Tống Văn Công (Thiện Ý) và rất tâm đắc, trân trọng tâm, và theo đó là tầm tư duy, của bậc lão thành.
  Sự thực, „độc đảng“ đang là vấn đề tai ách của quốc gia và dân tộc, „Lập đảng“ đang là đòi hỏi của phát triển và tiến bộ. Nhưng giải quyết những vấn đề lớn của cộng đồng không thể không xem xét những vấn đề cơ bản; Xin nêu một số điểm đang là trọng tâm tìm tòi hiểu biết cuả tôi để trao đổi và mong học hỏi.

  * Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giữ vai trò độc tôn và trong hiện tại đang tìm cách và còn sức duy trì. Tại sao?
  - Lịch sử hình thành các quốc gia là lịch sử thiết lập chế độ toàn trị. Suốt chiều dài lịch sử, các thiết chế phong kiến quân chủ, tư sản, cộng sản đều theo chế đọ toàn trị để kiến quốc và giữ nước. Chế độ tập trung toàn trị thích hợp trong chiến tranh.
  Đó là biện chứng của lịch sử; Và khi nói rằng „chế độ toàn trị (quân chủ, độc đảng) hết vai trò lịch sử“ nghĩa là ta cộng nhận nó đã có vai trò lịch sử không thể chối cãi.
  - Đảng CSVN sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đã cùng dân tộc hy sinh to lớn để thống nhất quốc gia. Đó là lý do không thể … khai trừ những đảng viên cộng sản ra khỏi dân tộc được.
  - Nhưng lịch sử luôn đi tới và cuộc sống luôn đòi hỏi biến đổi. Thời nào sách đó; Cho nên tôi tâm đắc lời Đức Thánh Trần Hưng Đạo: Chiến tranh thì đồng lòng (tập trung toàn trị) như cha với con, thời bình thì nương sức cho DÂN (DÂN CHỦ) làm kế rễ sâu, gốc (Quốc gia) bền.
  Bám giữ vào sách kế của thời cũ (độc tài) chính quyền ngày nay bị mang tiếng là „Ăn Mày Dĩ Vãng“!

  * Đảng là gì, tại sao cần nhiều đảng (đa nguyên)?
  - Đảng, ngắn gọn, là tập thể người theo một tư tưởng và nằm trong một tổ chức theo một nguyên tắc nhất định. Thời thế biến đổi thì tư tưởng phải biến đổi, và như vậy các đảng cũng phải thay đổi [Tác giả Tống Văn Công gọi là „đổi mới Đảng (CSVN)“]
  - Đảng, do vậy, cần thiết để tập hợp tư duy và phát triển tư tưởng. Tư duy và tư tưởng là cái cần thiết cho phát triển và bảo tồn quốc gia (Hiền tài là nguyên khí quốc gia!) cho nên lập nhóm hội là hoạt động tự nhiên và cần thiết của con người.
  Đảng CSVN, đương quyền, trong não trạng tranh giành quyền lực, hiểu rõ vai trò của tổ chức nên luôn chống phá mọi hình thức tổ chức kể cả các „Tổ chức Dân sự“ – Đó là điều „phản động“ vì nó chống lại phát triển tư duy.
  - Nhưng văn hóa nhóm hội, văn hóa đa đảng cũng là mức cao của tri thức: Tổ chức thế nào? Nhân nhượng, chấp nhận nhau thế nào để có một tư tưởng phù hợp hiện tại, … là cả một quá trình suy nghĩ không đơn giản mà chỉ qua học hỏi, trao đổi cùng nhau mới đạt tới được.
  - Quốc gia muốn tồn tại thì phải phát triển;
  Muốn phát triển thì phải tập hợp các nguồn lực tri thức và, theo đó là, vật lực;
  Muốn tập hợp tư duy, phát triển tư tưởng thì phải có, nhóm hội, xã hội dân sự;
  Đó là lý do cần đa nguyên và việc duy trì một đảng với điều 4 của Hiến Pháp là rất … non và yếu!

  Hy vọng được trao đổi và chỉ bày.

  Thân mến.

  Thời gian báo chí đưa tin rất nhiều về "góp ý" cho văn kiện dự thảo của đảng. Đọc qua những ý kiến góp ý của nhiều đảng vien thì thấy hầu hết họ đều không đồng ý với những gì mà BCHTU đảng đưa ra. Thí dụ... luôn cả cái tên của đảng cộng sản. Rất tiếc! Góp ý của đảng viên chỉ là... góp ý!!!

  Phải chi, những đảng viên góp ý cho đảng, nhìn thấy những gì mà bọn chóp bu đang điều hành đất nước thụt lùi một cách đáng sợ tự đứng ra thành lập một đảng khác ( không phải đảng CS thứ hai ).
  Rất tiếc, thật là rất tiếc! Phải chi họ làm được điều nầy thì tính hình chính trị sẽ nhiều thay đổi, và họ có thể thực hiện được lý tưởng của mình là; đem công bằng xã hội, dân tộc tự chủ văn minh và nhân dân khỏi phải lầm than nô lệ như hiện nay.

  Nguyễn Văn On

  Phố Trung Hoà,Phường Trung Hòa. Hà Nội