Bút Lông - Thực nợ của Vinashin

 • Bởi Admin
  25/10/2010
  1 phản hồi

  Bút Lông

  Không phải tự dưng mà câu chuyện nợ nần của một tập đoàn kinh tế (Vinashin - VNS) lại khiến cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm như vậy, bởi nói như một đại biểu, với số nợ 120.000 tỉ đồng thì mỗi người Việt Nam (từ Thủ tướng đến kẻ ăn mày) đều phải gánh cỡ... 1,5 triệu đồng cho tập đoàn này!

  Thế nhưng một dấu hỏi lớn “mới toe” không thể xem thường: Thực sự VNS nợ bao nhiêu?

  Theo số liệu ban đầu đưa ra là 86.000 tỉ đồng nhưng “theo một nguồn đáng tin cậy” thì Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, ông Lê Quang Bình, lại tin rằng “phải lên tới 120.000 tỉ đồng” bởi sau khi vụ VNS lộ sáng, nhiều ngân hàng tập hợp số liệu và tổng nợ cộng dồn ra con số đó. Hơn thế, thay vì xác nhận thì người đứng đầu ngành kế hoạch - đầu tư, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc còn nhắc tới số liệu... 130.000 tỉ đồng!

  Vậy con số nào đúng?

  Thật ra việc xác định chính xác số nợ nần của một đơn vị kinh tế không phải để nhằm “phân bổ” nghĩa vụ cho từng công dân, mà chủ yếu để giúp chính đơn vị ấy hoạch định kế hoạch kinh doanh một cách sát thực cho những niên độ tài chính kế tiếp, cũng như giúp lành mạnh hóa hệ thống tài chính doanh nghiệp. Đơn giản như các khoản phát sinh trên nợ như lãi tiền vay, tiền phạt chậm hợp đồng v.v... chỉ có thể tính được trên những số nợ cụ thể của những hợp đồng cụ thể.

  Báo cáo ban đầu liệt kê 86.000 tỉ đồng, nay một số ngân hàng “tố” thêm nợ mới. Nhưng trong thực tế kinh doanh đâu chỉ có ngân hàng là chủ nợ duy nhất, mà số nợ có thể đến từ tiền ứng trước của khách hàng (trong VNS khoản này khá lớn bởi đặc thù sản phẩm là con tàu có giá trị hàng trăm triệu USD, vòng quay vốn dài hàng năm); từ người cung cấp nguyên vật liệu (như sắt thép, thiết bị...); từ các khoản dịch vụ phí chậm trả như bảo hiểm, tư vấn, thiết kế... mua ngoài hoặc đơn giản là khoản tiền công, tiền lương, BHXH... của 7 vạn lao động thuộc VNS.

  Các chủ thể kể trên có “nhạy” như các ngân hàng trong việc liệt kê các khoản phải đòi với VNS chưa?

  Đã có tuyên bố đưa ra “tháng 11 sẽ thấy một VNS khác”, song trước sự thiếu rõ ràng ấy cử tri và đại biểu Quốc hội chưa thể yên tâm.

  Đơn giản là chưa xác định được chính xác số nợ thì chưa thể xác định được chính xác nghĩa vụ trả nợ!

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Các doanh nghiệp nhà nước vừa được hưởng ưu đãi đủ thứ từ mặt bằng cho đến vốn, chính sách. Khi bại trận lại có ngân sách quốc gia (tiền dân đóng vào) gánh cho. Thế là doanh nghiệp quốc doanh lợi bình phương.
  Các doanh nghiệp tư nhân chẳng được hưởng ưu đãi gì, nhưng lại phải nai lưng gánh nợ (thông qua thuế, phí tăng) cho các doanh nghiệp nhà nước. Thế là doanh nghiệp tư nhân thiệt bình phương. Tổng so sánh giữa tư nhân và quốc doanh chênh lệch thiệt hại lên đến 4 lần.
  Đã đến lúc lực lượng kinh tế tư nhân phải có một chính đảng để bảo vệ quyền lợi của mình và đấu tranh cho lẽ công bằng, sòng phẳng trong hoạt động kinh tế.