Phong Uyên - Giải mã những câu khó hiểu của ông cựu bộ trưởng Tư Pháp và cựu chủ tịch Quốc Hội

 • Bởi Admin
  19/10/2010
  3 phản hồi

  Phong Uyên

  Ngày 14-9-2010 Tuần Việt Nam.net tường thuật lại 2 buổi trò chuyện: một, giữa nhà báo Nguyễn Anh Tuấn với ông cựu bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc (ngày 2-9) với đầu đề: "Đã đến lúc không thể tránh né những vấn đề cốt tử" và một, giữa tác giả Thu Hà với ông cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (đã được xuất bản hồi cuối tháng 6) với đầu đề: "Bàn về sửa đổi Hiến pháp". Đọc kỹ 2 bài trò chuyện có tính cách nửa phỏng vấn nửa thuyết trình này, không thể không nhận thấy là 2 nhân vật đã từng đứng đầu về tư pháp và hành pháp của Đảng có những lời nói chứa đựng những hàm ý hơi khó hiểu cần được giải mã:

  1) Tôi xin bắt đầu bằng tìm hiểu ý và nghĩa những câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Lộc:

  Câu hỏi của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về thể chế nhà nước pháp quyền: "Vậy ai chịu trách nhiệm xây dựng thể chế, thiết chế này"

  Ông Nguyễn Đình Lộc trả lời: "Khi nói thiết chế là phải nói Quốc hội. Nhưng Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chẳng hạn muốn sửa hiến pháp phải chờ Đại hội Đảng quyết. Đảng quyết rồi mới thành quyết định của Quốc hội".

  Chữ "Nhưng" trong câu trả lời của ông Nguyễn Đình Lộc quá đủ để cải chính tin các báo chí đưa ra là Quốc hội có thể họp bất thường để bàn về sửa Hiến pháp trong kỳ họp thứ 8 sẽ khai mạc ngày 20-10-10: vì Quốc hội "dưới sự lãnh đạo của Đảng" tất nhiên là Quốc hội phải chờ Đại hội Đảng đầu năm tới có quyết sửa đổi Hiến pháp hay không mới có thể quyết theo được. Từ đó có thể suy luận là ông Nguyễn Đình Lộc có ý nói Hiến pháp dù có được sửa đổi cũng sẽ vẫn là Hiến pháp của Đảng và quyền làm mọi luật lệ lẽ ra là quyền tối thượng mà nhân dân ủy nhiệm cho Quốc hội để thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, sẽ vẫn chỉ là quyền của Đảng. Nói tóm lại, Dân là ông chủ nhưng phải tuân theo luật lệ của người quản gia là Đảng.

  Ông Nguyễn Đình Lộc tiếp tục "...tôi cũng không hiểu hết tại sao Bác Hồ khi nói về Đảng thì trước hết nói Đảng ta là đảng cầm quyền. Vậy đảng cầm quyền khác với đảng thường thế nào. Tôi đang có trong tay văn kiện Đại Hội X trong đó có phần giải thích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng: đảng cầm quyền thì hơi hẹp, phải nói đảng lãnh đạo mới bao hết... Đảng cầm quyền là thế nào? Từ lãnh đạo đến cầm quyền có là một không, và đảng cầm quyền quan hệ với dân với nước như thế nào? Cả 2 cái đó chúng ta chưa làm rõ."

  Mọi ý nghĩ của ông Nguyễn Đình Lộc về những vấn đề "cốt tử" đều nằm trong câu này. Nhưng cách ông diễn tả và những từ ngữ được đem ra dùng quá là khó hiểu với tôi. Tôi thử giải mã nó, không biết có đúng không:

  Tuy nói như vậy chứ chắc chắn là ông cựu bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc hiểu "hết" tại sao Bác Hồ nói trong di chúc: Đảng ta là đảng cầm quyền. Bác nói vậy để phân biệt đảng ta với 2 đảng "anh em" là đảng Xã hội và đảng Dân chủ, với ý là một ngày kia nếu bị dồn vào thế phải tỏ ra là Đảng ta biết tôn trọng dân chủ, thì chỉ cần nhường một vài ghế trong chính phủ cho 2 đảng anh em như với chính phủ Liên hiệp hồi 1946. Đảng ta sẽ vẫn giữ trọn quyền hành khác với các đảng "thường" Dân chủ, Xã hội ở chỗ đó.

  Và khi nhắc lại câu ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ chê trách Bác Hồ "đảng cầm quyền thì hơi hẹp, phải nói đảng lãnh đạo mới bao hết" là ông Nguyễn Đình Lộc muốn ám chỉ hiện nay phái "Đảng lãnh đạo" dựa vào Công an trong nước, Trung Quốc ngoài nước, đang muốn "bao hết" mọi quyền hành, từ lập pháp với chức vị chủ tịch Quốc hội, tới lập hiến với ý định sửa đổi hiến pháp theo chiều hướng có lợi cho phe phái mình như Tổng bí thư kiêm chức vị thủ tướng chẳng hạn (trái ngược với Thủ tướng kiêm chức vị Tổng bí thư).

  Câu hỏi: "từ lãnh đạo đến cầm quyền có là một không" làm tôi thắc mắc rất nhiều vì 2 liên từ "từ" và "đến". Sao ông Lộc không đặt câu hỏi 1 cách giản dị hơn: "Lãnh đạo và Cầm quyền có là một không" mà phải thêm 2 liên từ này vào? Có người sành ngôn ngữ chính trị của các vị lãnh đạo giải thích rằng ông Nguyễn Đình Lộc cố ý thêm 2 liên từ này cốt để chỉ trích ý niệm "Đảng lãnh đạo". Trong mọi thể chế chính trị trên thế giới, dân chủ cũng như độc tài, chỉ có đảng cầm quyền, không đâu có đảng lãnh đạo cả. Danh từ lãnh đạo chỉ dùng cho người chứ Đảng vô hình vô thể đâu có thể nhân tính hoá được như ông Trời của đạo Thiên chúa? Đa số những "lãnh đạo" là những hung thần cầm đầu những chế độ độc tài tàn bạo, như le Führer Hitler, le Duce Mussolini; le Père des peuples Staline, le Timonier Mao Trạch Đông, "Thiên tài" vùng Carpates Sao xét Cu (Ceaucescu), "Lãnh tụ mến yêu" Kim Chính Nhật... Ai đang có tham vọng trở thành một "lãnh đạo" như vậy trong ĐCSVN hiện giờ?

  Câu hỏi "và đảng cầm quyền quan hệ với dân với nước như thế nào", có nghĩa là: sau Đại hội 11 nếu phái "Cầm quyền" lên, sẽ làm rõ "2 cái đó", Lãnh đạo và Cầm quyền. Không thể chỉ thay cụm từ "Đảng lãnh đạo" bằng "Đảng cầm quyền" mà không cho cụm từ này một định nghĩa rõ ràng để không bao gồm cả 3 quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp và cầm quyền vô kỳ hạn. Ở những nước dân chủ đảng cầm quyền là cầm quyền hành pháp (le pouvoir exécutif) và thời gian cầm quyền tùy thuộc kết quả bầu lại quốc hội. Dĩ nhiên là phải có tự do ứng cử và bầu cử chứ không phải là chỉ là (độc) đảng cử dân bầu. Nếu Đại hội 11 chỉ thay Đảng lãnh đạo "bao hết" bằng Đảng cầm quyền "bao hết" như diễn giải của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, thì đâu cũng vẫn hoàn đó.

  Có lẽ ông Nguyễn Đình Lộc cũng nghĩ rằng rút cục cũng sẽ chỉ là một trò chơi chữ, nên ông thổ lộ: "Bây giờ đọc lại dự thảo sửa đổi (văn kiện Đại hội 11) thì có thấy sửa gì nhiều hơn. Có người nói là bước lùi chứ không phải là cải tiến". Ông kết luận "văn kiện của Đảng là đặc quyền của một số người".

  "Một số người" này là những ai mà giữ độc quyền văn kiện của Đảng, đầu mối của tất cả mọi luật lệ của đất nước kể cả Hiến pháp? Ông không nói ra, có vẻ cam chịu, và tự trách mình "chúng ta chưa thấm hết đạo lý thế nào là đảng cầm quyền... phải hiểu đạo lý đảng cầm quyền là thế nào".

  Nói tóm lại: ông Nguyễn Đình Lộc muốn thay thế "Đảng lãnh đạo" bằng "Đạo lý đảng cầm quyền" nhưng chưa nói rõ cái "đạo lý cầm quyền" đó là cái gì.

  2) Những phát biểu của ông Nguyễn Văn An về Quyền phúc quyết và Quốc hội rất là rối rắm:

  Trả lời câu hỏi của tác giả Thu Hà về vấn đề sửa đổi một số điều của Hiến pháp 92, ông cựu chủ tịch Quốc hội muốn "toàn dân được hưởng quyền lợi làm nghĩa vụ tham gia ý kiến và phúc quyết (hiến pháp)". Câu này rõ ràng nhất: ai cũng hiểu rằng ông muốn Hiến pháp được sửa đổi phải trả lại cho dân quyền phúc quyết đã được quy định trong Hiến pháp đầu tiên 1946.

  Nhưng sau đó ông suy luận lung tung:

  "chúng ta cần hiểu bản chất của chế độ cộng hoà hay dân chủ cộng hoà là quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân mà trực tiếp là cử tri cả nước"

  "Các lần sửa đổi hiến pháp sau này có một vài vấn đề cốt lõi xa rời... quyền làm chủ trực tiếp (đất nước) của người dân còn quá ít, nhất là quyền phúc quyết hiến pháp"

  "Ai là người có quyền tối hậu trong lập hiến thì người đó là chủ đích thực của đất nước... dân phải quyết trực tiếp thể chế quốc gia là Hiến pháp"

  Tôi chỉ có thể hiểu ý ông muốn nói trong những câu trích dẫn trên là như thế này:

  - Dân chủ là dân làm chủ đất nước.

  - Làm chủ đất nước thì phải có quyền tối hậu là quyền phúc quyết hiến pháp.

  - Quyền phúc quyết hiến pháp là quyền lập hiến vì không có nó thì không có hiến pháp.

  Ông cho là các hiến pháp 1959, 1980, 1992, đã lấy lại của dân quyền phúc quyết tức là đã lấy lại quyền lập hiến của dân để chuyển qua Quốc hội. Ông nhắc lại Điều 43, 44, 50, của Hiến pháp 59 ghi: "Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền lập pháp, có quyền làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp". Ông đặt câu hỏi "Ai có quyền chuyển quyền đó?... chỉ có dân mới có quyền đó. Song dân chưa có văn bản nào chuyển quyền lập hiến của dân sang Quốc hội cả mà lại do chính Quốc hội tự quyết định giao quyền lập hiến cho mình..." Ông kết luận: "Quốc hội vừa lập hiến vừa lập pháp, người ta gọi thế là vừa đá bóng vừa thổi còi".

  Thoạt đầu đọc tới đây tôi không hiểu cái lí luận này của ông Nguyễn Văn An: Một ông cựu chủ tịch Quốc hội mà lại cho những quốc hội được dân cử, Lập hiến làm nhiệm vụ lập hiến, Lập pháp có quyền sửa đổi hiến pháp, là tước đoạt quyền lập hiến của dân! Cho Hiến pháp không quy định dân có quyền phúc quyết hiến pháp, là làm dân mất quyền làm chủ đất nước! Tôi thấy cần phải có những nhận định rõ ràng về quyền phúc quyết trong Hiến pháp 1946, về Dân làm chủ, về Quốc hội lập hiến khác với Quốc hội lập pháp:

  1) Về quyền phúc quyết trong Hiến pháp 1946:

  Tôi xin nhắc lại 2 điều trong Hiến pháp 1946: Điều 21: "Nhân dân có quyền phúc quyết về hiến pháp". Điều 70: "Sửa đổi hiến pháp khi được Quốc hội ưng chuẩn phải đưa ra toàn dân phúc quyết". Rõ ràng là trong Hiến pháp 1946 quyền phúc quyết hiến pháp chỉ là quyền phúc quyết về sửa đổi hiến pháp: Nếu sau này Quốc hội (Lập pháp) quyết định sửa đổi bản hiến pháp hiện hành (Hiến pháp 1946), thì sau khi được sửa đổi và được Quốc hội ưng chuẩn, phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Tất nhiên là Hiến pháp 46 không thể quyết định quyền dân phúc quyết cho những hiến pháp sau này được. Đó thuộc thẩm quyền của các quốc hội lập hiến sau này.

  Vấn đề pháp lý là:

  1. Nếu coi những bản hiến pháp 1959, 1980, 1992, chỉ là những bản sửa đổi của Hiến pháp đầu tiên 1946, thì Hiến pháp 1992 chỉ là bản sửa đổi sau cùng lại chưa được toàn dân phúc quyết. Quốc hội không thể căn cứ vào nó để sửa đổi mà phải lấy lại bản Hiến pháp 1946 để sửa đổi và đưa ra toàn dân phúc quyết theo đúng điều 70 của Hiến pháp 1946.
  2. Nếu coi Hiến pháp 1992 là hoàn toàn mới so với những hiến pháp trước đó, kể cả Hiến pháp đầu tiên năm 1946, thì Quốc hội hiện thời có thể sửa đổi (chẳng hạn như bỏ Điều 4), không cần phải đưa ra toàn dân phúc quyết vì trong Hiến pháp 1992 không có điều khoản đó.
  3. Nếu coi Hiến pháp 1992 đã lỗi thời phải làm lại hiến pháp khác thì phải bầu một quốc hội lập hiến như năm 1946 để Quốc hội lập hiến thành lập một ban dự thảo hiến pháp, bàn cãi với sự góp ý của toàn dân, của báo chí, bản hiến pháp dự thảo và biểu quyết ưng chuẩn nó. Quyền dân phúc quyết hiến pháp cũng tùy theo đa số đại biểu Lập hiến có muốn để điều đó trong Hiến pháp hay không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội lập hiến phải tự giải tán để dân bầu lại Quốc hội lập pháp hay sẽ đương nhiên trở thành Quốc hội lập pháp, cũng tùy theo quy định của Hiến pháp.

  Vấn đề là không có Tòa án Tối cao, không có Toà án Hiến pháp, không có Hội đồng Hiến pháp (Conseil constitutionnel), thì ai có thẩm quyền quyết định về pháp lý được trừ Đảng? Rút cục vẫn chỉ là Đảng Quyết.

  2) Dân chủ không có nghĩa là dân làm chủ đất nước và dân trực tiếp làm hiến pháp:

  Dân chủ không có nghĩa là dân làm chủ (địa lý) đất nước như trong khẩu hiệu Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lí - Dân làm chủ, mà là làm chủ Quyền tối cao (Souveraineté du peuple - nguồn gốc của mọi quyền hành, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Là chủ quyền tối cao thì không thể dưới quyền lãnh đạo của 1 quyền lực không qua 1 cuộc bầu cử nào được. Để thực hiện quyền tối cao của mình, dân bầu ra một cơ quan đại diện cho mình là Quốc hội thay mình làm mọi luật pháp, cắt cử hành pháp, chứ dân chỉ là một thực thể trừu tượng làm văn bản chuyển quyền bằng cách nào? Văn bản chuyển quyền là lá phiếu của mỗi người dân tự do ứng cử bầu cử Quốc hội. Quyền lực nào đã tước bỏ văn bản chuyển quyền của người dân từ 65 năm nay? Ông cựu chủ tịch Quốc hội thừa biết.

  3) Quốc hội vừa lập hiến vừa lập pháp là vừa đá bóng vừa thổi còi:

  Tôi không thấy quốc hội một nước dân chủ nào vừa lập hiến vừa lập pháp cả vì 2 việc này không song hành với nhau. Công việc đầu tiên của người dân một nước mới giành lại được quyền dân chủ là bầu ra một quốc hội lập hiến (Assemblée nationale constituante) và giao quyền làm hiến pháp cho nó. Như tôi đã nói trên: Sau khi làm xong hiến pháp, Quốc hội Lập hiến tự giải tán, dân sẽ bầu lại 1 quốc hội lập pháp (Assemblée nationale législative) hay cho phép nó trở thành quốc hội lập pháp. Quốc hội 1946 khi làm Hiến pháp là Quốc hội lập hiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở thành Quốc hội Lập pháp tất nhiên là không còn quyền lập hiến nữa. Sửa đổi hiến pháp không phải là lập hiến pháp. Ông Nguyễn Văn An nhắc lại "Hiến pháp 1946 không có điều nào, ý nào quy định quyền lập hiến thuộc về Quốc hội" mà quên Quốc hội nói đây là Quốc hội lập pháp. Ở mọi nước dân chủ, khi nói Quốc hội mọi người đều hiểu là Quốc hội lập pháp (La Législative). Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà miền Nam ngày trước cũng hay được gọi tắt là bên Lập pháp để đối lại với bên Hành pháp (L'Exécutif).

  Cũng không thể ví von vừa lập hiến vừa lập pháp là vừa đá bóng vừa thổi còi được vì 1 lẽ dễ hiểu là hiến pháp và luật pháp đều là luật cả. Chỉ có thể ví là trong trường hợp đó Quốc hội thổi 2 còi một lúc.

  Nhưng sau một ngày suy nghĩ và đọc đi đọc lại, đọc ngược đọc xuôi, tôi mới hiểu là ông Nguyễn Văn An lí luận như vậy mà không phải vậy:

  - Ông muốn ám chỉ Đảng lãnh đạo, vừa nắm giữ mọi quyền hành (đá bóng) vừa khống chế Quốc hội làm mọi luật lệ (thổi còi). Khi ông nói "chúng ta đã chuyển dân chủ thành Quốc hội chủ" thực ra là ông muốn nói "(Quốc hội) Đảng chủ".

  - Tôi càng hiểu ý nghĩ thầm kín của ông hơn khi ông nói: "Hiện nay khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên...về hình thức là Quốc hội quyết, song thực chất là Đảng quyết. Quyết định của Quốc hội chỉ là quyết định mở rộng trong nội bộ Đảng... nên nhiều người nói rằng Đảng mới thực quyền".

  Câu "chỉ là quyết định mở rộng trong nội bộ Đảng" chứa đựng một hàm ý then chốt là Quốc hội hiện nay đã thuộc quyền một phái nào trong Đảng. Có thể nói trắng ra là đã thuộc quyền phái Lãnh đạo của ông kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

  - Còn 1 câu nữa cũng làm tôi mất cả ngày mới giải mã được: "Quốc hội có quyền lập hiến, điều đó có nghĩa rằng quyền lực của Quốc hội vượt trội quá lớn cho cả các cơ quan hành pháp và tư pháp, và cho cả chính mình"

  Tôi hiểu thế này không biết có đúng không: Quốc hội hiện đang ở trong tay 1 "phái nọ" trong Đảng: Nếu cho phái này thêm quyền lập hiến (nghĩa là quyền làm lại hiến pháp) thì quyền lực của phái này vượt trội quá lớn so với các cơ quan hành pháp và tư pháp hiện còn nằm trong tay "phái kia".

  Quyền dân phúc quyết của ông Nguyễn Văn An có thể đối lại được với Quốc hội của Đảng không?

  Nếu ông Nguyễn Đình Lộc muốn đem đạo lý của "Đảng cầm quyền" ra để chống đối lại với phái Lãnh đạo, thì ông Nguyễn Văn An thực tiễn hơn, muốn dựa vào dân, đòi hỏi cho người dân Quyền phúc quyết hiến pháp để người dân dùng nó phủ quyết Hiến pháp của Đảng nếu trong Hiến pháp mới này vẫn có những cụm từ như "Đảng lãnh đạo", "Đảng bao hết" chẳng hạn.

  Nhưng thực ra cái Quyền dân phúc quyết của ông Nguyễn Văn An cũng chỉ là một đồ hàng mã:

  Trước hết phải hiểu quyền dân phúc quyết hiến pháp chỉ là quyền trả lời trong một cuộc trưng cầu dân ý (référendum), chấp thuận hay không chấp thuận (yes or no) hiến pháp đã được quốc hội lập hiến ưng chuẩn. Quyền phúc quyết hiến pháp chỉ là một quyền tinh thần không dính dáng gì đến quyền lập hiến vì hiến pháp đã được quốc hội lập hiến làm rồi. Rất hãn hữu một hiến pháp đã được Lập hiến (thực sự do dân bầu ra) ưng chuẩn mà dân lại không chấp thuận. Ở một vài nước như Thụy Điển, Thụy sĩ, thường hay tổ chức trưng cầu dân ý, không phải để qua mặt Quốc hội mà để hỏi thẳng dân chấp thuận hay không chấp thuận những đề nghị, phần nhiều về những vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Tổ chức 1 cuộc trưng cầu dân ý cũng rất nhiêu khê và đòi hỏi dân trí có trình độ cao, báo chí được tự do bàn luận, người dân được tự do cho ý kiến, được tự do chỉ trích từng điểm một những đề nghị này cả mấy tháng trước. Trong trường hợp sửa đổi Hiến pháp, mỗi người dân phải có trong tay bản dự thảo đã được Lập hiến ưng chuẩn để suy đi tính lại chứ không phải như hiện giờ, quốc hội còn chưa biết Đảng có "quyết" sửa hiến pháp hay không thì nói gì đến người dân. Quyền phúc quyết của người dân rút cục cũng sẽ vẫn chỉ là cái quyền "uẩy uẩy gật đầu" như quyền "dân bầu Đảng cử" từ trước tới nay.

  Nói tóm lại, ông Nguyễn Văn An từ ngày hết làm chủ tịch Quốc hội chợt nhận ra là quyền lực "Lãnh đạo" mạnh hơn bao giờ hết: Trong Quốc hội 90% thuộc về "lãnh đạo", "Cầm quyền" chỉ còn 10%. Ngoài nước từ phường tới tỉnh tới Trung Ương mọi quyền lực đều nằm trong tay bí thư Đảng, gạt Hội đồng Nhân dân ra rìa. Để phản công lại, ông cựu chủ tịch Quốc hội đã tìm ra được một vũ khí là Quyền phủ quyết hiến pháp. Ông muốn dân có vũ khí này để đánh du kích "Đảng lãnh đạo" như ngày xưa dân Nam bộ đánh xe tăng Pháp bằng gậy tầm vông.

  Kết luận: Phải công nhận là ông cựu bộ trưởng Tư pháp cũng như ông cựu chủ tịch Quốc hội đều không tránh né những vấn đề cốt tử mà chỉ chạy lòng vòng xung quanh. Thật ra chỉ có một vấn đề cốt tử mà cả 2 ông, không ông nào dám nói đến, là làm sao tháo gỡ được cái chốt "Điều 4" nằm trong Hiến pháp 92. Tháo được cái chốt này để Đảng ta chỉ là đảng cầm quyền theo đúng như lời dặn của Bác Hồ, là người dân đã quá sung sướng xin phúc quyết chấp thuận cả 2 tay rồi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Hai ông đảng viên cựu quan chức cao cấp trên đây nói vòng vo, né tránh, dĩ nhiên là khó hiểu. Chỉ cần hiểu một cách ngắn gọn là: Khi một quốc gia chỉ có một đảng lãnh đạo hay cầm quyền gì đó thì đó là ĐỘC TÀI. Mà đã là độc tài thì đừng nói gì đến hai chữ DÂN CHỦ. Tất cả chỉ là trò hề, lừa bịp mà thôi! Lập pháp,hành pháp,tư pháp đều nằm trong tay một nhóm người tự tung tự tác. Bọn họ có cả một lực lượng công an riêng để khủng bố và bắt bớ những ai đứng lên đòi hỏi dân chủ và một quân đội chủ yếu là để bảo vệ cho đảng của họ. Ngay cả tự do phát biểu tư tưởng mà báo chí tư nhân cũng không được phép xuất bản thì người dân (thực sự chứ không phải bọn cò mồi)thể hiện quyền làm chủ bằng cách nào?

  Nói lòng vòng như mấy ông ấy chẳng có ý nghĩa gì cả khi mà giải quyết vấn đề cơ bản không dám đụng đến. Có một điều khôi hài là hầu hết các cụ khi về hưu rồi mới dám rụt dè nói lên tiếng nói yếu ớt của mình! Khi các cụ còn quyền hành trong tay, sao các cụ không làm một điều gì đó cho chúng cháu nhờ!Thôi thì có còn hơn không, chúng cháu cũng xin cám ơn các cụ!

  Phản hồi: 

  Ông Phong Uyên sống ở đâu mà sính thuyết lý thế? Có lẽ ông không sống ở VN nên tha hồ nói.
  Ông Lộc và ông An phải nói được ý của mình (đã đành) nhưng phải nói sao để ý của mình được công bố (tờ báo phải được an toàn), mà không trái với Điều Lệ đảng, không trái Luật Pháp hiện hành. Tất nhiên phải vòng vo rồi. Muôn cái khó.

  Cái hay là trong khi ý kiến ông Phong Uyên nhiều lắm chỉ có vài ngàn người đọc (họ vượt được tường lửa) nhưng họ không vì đọc ông Phong Uyên mà giác ngộ hơn về dân chủ. Trước khi đọc ông Phong Uyên, họ đã là người muốn có dân chủ cho đất nước rồi.
  Trái lại, ý kiến ông An và ông Lộc được hàng chục vạn người đọc (hoặc nhiều hơn nữa). Tự do đọc, tự do bàn bạc, tự do trao đổi công khai và tự do phát tán. Điều quan trọng là trong số này có rất nhiều người lần đầu tiên hiểu ra chuyện đất nước mất dân chủ. Đây mới thật là đối tượng mà chúng ta cần lôi cuốn.

  Ông Phong Uyên nên đổi bút danh, viết bài cho báo trong nước. Nếu được đăng thì tác dụng sẽ gấp 10, gấp trăm bài này của ông. Nhiều vị đã làm được thế rồi đấy.

  Phản hồi: 

  [quote]Câu hỏi của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về thể chế nhà nước pháp quyền: "Vậy ai chịu trách nhiệm xây dựng thể chế, thiết chế này"[/quote]

  Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn quên là ở VN chỉ có "nhà nước pháp quyền XHCH" mà thôi chứ không hề có "nhà nước pháp quyền".

  Nếu hiểu "nhà nước pháp quyền XHCH" là gì thì sẽ không đặt câu hỏi dư thừa như vậy !

  "nhà nước pháp quyền XHCH" = "nhà nước đảng trị"