Danh sách proxy để vượt tường lửa ngày 19/10/2010

 • Bởi Admin
  19/10/2010
  2 phản hồi

  Gần đây nhiều độc giả Dân Luận hiện đang sống ở trong nước có than phiền rằng các phương án vượt tường lửa cũ như UltraSurf, FreeGate, ToR, OpenDNS v.v... vào Dân Luận rất khó. Chúng tôi từ nay hàng tuần sẽ đưa lên Dân Luận và các blog dự phòng của mình danh sách các trang web proxy để độc giả thử dùng xem vào Dân Luận và các trang web lề trái khác có dễ dàng hơn không?

  Dưới đây là danh sách của tuần này:

  oiik.tk
  ptar.tk
  unblockformyschool.info
  change-my-ass.co.cc
  prooxee.co.cc
  speedyip.info
  proxyweb.com.es
  unlockip.org
  ip4unlocked.tk
  jakk.tk
  noot.tk
  dooe.tk
  makk.tk
  bedd.tk
  quee.tk
  open-surf.com
  dartproxy.info
  smartsurf.tk
  boring-work.co.cc
  snapbrowse.com
  unblock-web.com
  fetch4.me
  fbsurf.net
  proxy-plus.com
  red-way.co.cc
  assetr.cz.cc
  proxylawyer.tk
  unblock-facebook.tk
  webproxy-usip.co.cc
  freeproxy-4u.co.cc
  hidemepls.tk
  white-way.co.cc
  ujee.tk
  rade.tk
  browzit.info
  concealme.com
  totalsecured.tk
  unlockiphoneonline.tk
  securewebsurf.tk
  mycloaksitedot.tk
  prowebsurf.tk
  ultimawebsurf.tk
  tlop.tk
  retailproxy.com
  quickputcloak.tk
  trustednet.tk
  cloakmyip.tk
  enhancedwebbrowse.tk
  securesurf.tk
  anonymouswebrowse.tk
  hidesurfs.com
  speedybrowzer.info
  browsebrite.info
  proxy2use.co.cc
  sudako.info
  morningschool.co.cc
  habbic.info
  azgalor.co.cc
  vezg.com
  savy.tk

  Danh sách này có thể được tìm thấy tại http://www.publicproxyservers.com/proxy/list_domain1.html, với nhiều địa chỉ proxy khác nữa.

  ___________________________________

  Các blog dự phòng của Dân Luận:

  - danluan.wordpress.com
  - danluanvietnam.wordpress.com
  - danluanvn.blogspot.com
  - facebook.com/danluanvn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Xài web proxy cũng tiện lợi, nhưng có nguy cơ về an ninh, tạo một script, đăng ký tên miền, mua host để chạy một web proxy không khó, cho nên CAM hoàn toàn có thể thiết lập dể dẫn dụ và theo dõi người sử dụng, nguy cơ này thì ít thôi nhưng các độc giả cũng nên lưu ý.

  Xin nhờ độc giả Dân Luận sử dụng các kênh liên lạc của mình (mạng xã hội, blog, email v.v...) để lan truyền cách vượt tường lửa tới những người có quan tâm mà chưa biết cách thực hiện. Đó cũng là một bước nhỏ, ít nguy hiểm, để thay đổi dân trí đấy chứ :D