Nguyễn Vạn Phú - Đổ thêm 300 triệu đô-la vào Vinashin

 • Bởi Admin
  18/09/2010
  1 phản hồi

  Nguyễn Vạn Phú

  Hôm qua có tin quan trọng: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để trả nợ.

  Nó quan trọng ở mấy điểm này:

  Thứ nhất, trước nay, theo các thông tin chính thức thì các khoản nợ nước ngoài của Vinashin bao gồm 750 triệu đô-la tiền bán trái phiếu quốc tế của Chính phủ chuyển giao, 600 triệu đô-la vay của các tổ chức tín dụng quốc tế. Nay nảy sinh thêm khoản nợ 300 triệu đô-la phải trả cho Ngân hàng Natixis. Khoản 750 triệu đô-la đến năm 2015 mới đáo hạn, hiện nay chỉ trả lãi khoảng trên 50 triệu đô-la/năm. Khoản 600 triệu đô-la vay thương mại thì cũng đến năm 2015 mới trả xong. Như vậy 300 triệu này không nằm trong hai khoản kia. Ở đâu ra khoản nợ này?

  Thứ hai, lúc phát hành trái phiếu 1 tỷ đô-la vào đầu năm 2010, tiền thu về theo kế hoạch là dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại để thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án mua tàu vận tải, dự án Thủy điện Xê Ca Mản 3 và Nhà máy thủy điện Hủa Na. Hoàn toàn không nói gì đến Vinashin. Nay chuyển 300 triệu đô-la cho Vinashin là làm sai Nghị quyết trước đó của Chính phủ.

  Thứ ba, 1 tỷ đô-la tiền phát hành trái phiếu về đến Việt Nam từ tháng 1-2010. Tiền vay về sao không sử dụng, cứ để lãi mẹ đẻ lãi con và bây giờ lại chuyển cho Vinashin trả nợ?

  Thứ tư, việc dùng 300 triệu đô-la tiền trái phiếu chuyển cho Vinashin trả nợ không làm thay đổi bản cân đối kế toán của tập đoàn này. Khoản nợ 86.000 tỷ đồng vẫn sẽ nằm nguyên đó vì trả được 300 triệu đô-la nợ của Natixis thì lại phải ghi thêm nợ của Bộ Tài chính 300 triệu đô-la. Có thay đổi chăng là nghĩa vụ trả lãi cho 300 triệu đô-la này xem như Bộ Tài chính phải gánh chịu, không thể trông chờ gì từ Vinashin.

  Một lần nữa, cần phải nhanh chóng tập trung làm rõ bức tranh nợ nần của Vinashin, tính toán chi phí giải quyết để gom thành một khoản tiền cụ thể, công bố rõ và xin phép Quốc hội phê chuẩn nếu cần. Nếu không chúng ta sẽ cứ tiếp nhận như tin đau tim như thế này trong thời gian tới.

  Mẩu tin trên, được nhiều báo đăng tải, nói là chỉ mới giao cho Bộ Tài chính xử lý đề nghị này. Có thể Bộ Tài chính sẽ bác đề nghị của Vinashin vì những lý do nói trên.

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi đề nghị tất cả các trí thức, các tổ chức Cựu chiến binh, Thanh niên Phụ nữ..., Lão thành cách mạng, Hội nghề nghiễp, tất cảc các cơ quan truyền thông báo chí, các trang mạng, các blogger, toàn thể người dân yêu cầu QUỐC HỘI thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt về vụ phá sản của Vinashin.

  Qui trách nhiệm cụ thể kể cả Thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, công bố công khai tổng số thiệt hại và phương pháp lộ trình giải quyết, chuyển cơ quan luật pháp xử lý trách nhiệm hình sự.....

  Đây là một lượng tài sản to lớn của toàn dân, không thể bất cứ tổ chức nào kể cả ĐCSVN được phép che dấu phủ nhận trách nhiệm....

  Phải kiên quyết mổ xẻ đấu tranh vạch rõ mọi căn nguyên nguồn gốc để không bao giờ được phép tái phạm một Vinashin thú hai. Điều này là một bóng ma đen tối đang đè lên mọi Tập đoàn, DNNN ....

  Quốc hội phải thực hiện trọng trách này để thực hiện quyền lực tối cao của toàn dân !