Sinh viên TP Hồ Chí Minh tham gia "HS - TS - VN"

 • Bởi Admin
  20/08/2010
  2 phản hồi

  Tâm và các bạn

  Kính gửi ban biên tập Dân Luận,

  Đầu thư chúng tôi kính chúc các vị trong ban biên tập được nhiều sức khoẻ và mọi công việc được tốt.

  Chúng tôi là một số sinh viên và cựu sinh viên tại TP Hồ Chí Minh. Động cơ dẫn dắt chúng tôi đến với nhau thật là vô tình: trong một sinh hoạt giao lưu gần đây, chúng tôi nhận ra nhau là những người đã biểu tình trước đại sứ quán Trung quốc cách đây vài năm để chống việc họ thành lập huyện đảo Tam Sa. Biết nhau là những người tâm huyết trước an nguy của tổ quốc, chúng tôi đã có nhiều giờ chia sẻ tâm tư với nhau để làm sao tham gia vào làn sóng đang dâng trào trong thế hệ trẻ nhằm nêu cao tinh thần “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”.

  Thấy bạn trẻ các nơi tích cực thi đua vẽ 6 chữ “HS-TS-VN”, chúng tôi vô cùng khâm phục sự dũng cảm của các bạn. Chúng tôi cũng đã tham gia vào “việc nhỏ, tác động lớn” này trong thời gian ngắn vừa qua. Quả là niềm xúc cảm bao la khi đứng vẽ sơn 6 chữ vàng nêu tên máu thịt của tổ quốc. Chúng tôi có cảm tưởng như đang đưa bàn tay ra để níu chặt biển đảo của Việt Nam đang bị “nước lạ” cướp giựt mất. Phấn khởi trước kết quả này chúng tôi đã tiếp tục in những tờ rơi để kêu gọi các bạn trẻ khác vẽ 6 chữ HS-TS-VN để kiên quyết chống bá quyền Trung quốc âm mưu chiếm biển đảo của nước ta, rồi đem dán ở nhiều địa điểm trong thành phố. Chúng tôi xin gửi đến Ban biên tập công việc nói trên và một số hình ảnh chụp được, để xin Ban biên tập phổ biến cùng nhân dân khắp nơi.

  Chúng tôi xin cảm ơn ban biên tập trong tinh thần bảo vệ biển đảo Việt Nam.

  Các bạn trẻ thân thiết khắp nơi. Mình thiết tha kêu gọi các bạn để thêm chút thời giờ suy tư đến tình hình của nước ta. Nếu mình không lên tiếng, và làm một chút gì, thì sẽ đến một ngày đất nước giang sơn của chúng ta cũng không còn nữa. Vậy thì công sức đèn sách ngày hôm nay để phục vụ cho đất nước nào. Nhiều bàn tay cùng góp lại thì sẽ làm được một chuyện lớn, các bạn nhé. Còn hơn là chúng ta cứ mãi ngồi để chửi bóng đêm!

  Tâm và các bạn trong nhóm thực hiện

  pic1.jpg

  pic2.jpg

  pic3.jpg

  pic4.jpg

  pic5.jpg

  pic6.jpg

  pic7.jpg

  pic8.jpg

  pic9.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Bạch Đằng giang phú

  Bản dịch của Đông Châu

  (Khảo về địa-dư và lịch-sử tỉnh Quảng-Yên (Nam-phong tạp-chí, tập XIV số 8, tháng 6-1924).)
  Khách có kẻ: Chèo bể bơi trăng, buồm mây giang, gió. Sớm ngọn Tương kia, chiều hang Vũ nọ. Vùng vẫy Giang, Hồ: tiêu dao Ngô, Sở. Ði cho biết đây, đi cho biết đó. Chằm Vân-mộng chứa ở trong kho tư-tưởng, đã biết bao nhiêu, mà cái trí khí tứ phương, vẫn còn hăm hở!
  Mới học thói Tử-trương: bốn bể ngao du. Qua cửa Ðại-than sang bến Ðông-triều, đến sông Bạch-Ðằng, đứng đỉnh phiến-chu. Trắng xóa sông kềnh muôn dặm, xanh rì dặng ác một màu. Nước trời lộn sắc, phong cảnh vừa thu. Ngàn lau quạnh cõi, bến lách đìu-hiu. Giáo gậy đầu sông, cốt khô đầy gò. Ngậm ngùi đứng lắng ngắm cuộc sống phù du. Thương kẻ anh hùng đâu vắng tá, mà đây dấu vết hãy còn lưu.
  Kia kìa, bến sông, phu lão người đâu. Lượng trong bụng ta, chứng có sở cầu. Hoặc gậy trống trước, hoặc thuyền bơi sau. Vái tạ mà thưa rằng: Đây là chỗ chiến địa vua Trần bắt giặc Nguyên, và là nơi cố-châu của vua Ngô phá quân Lưu đây.
  Đương khi: muôn đội thuyền bày, hai quân giáo chỉ. Gươm tuốt sáng lòe, cờ bay đỏ khí! Tướng Bắc quân Nam đôi bên đối lũy. Đã nổi gió mà bay mây, lại kinh thiên mà động địa. Kìa quân Nam-Hán nó mưu sâu, nọ Hồ-Nguyên có sức khỏe. Nó bảo rằng: phen này đạp đổ nước Nam, tưởng chừng có dễ.
  May sao: Trời giúp quân ta, mây tan trận nó, khác nào như quân Tào Tháo bị vỡ ở sông Xích-bích khi xưa, giặc Bồ Kiên bị tan ở bến Hợp-phù thuở nọ. Ấy cái nhục tày trời của họ, há những một thời, mà cái công tái tạo của ta lưu danh thiên cổ.
  Tuy vậy, từ thuở có trời có đất, vẫn có giang-san. Trời đặt ra nơi hiểm-trở, người tính lấy cuộc tồn-an. Hội này bằng hội Mạnh-tân, như vương-sự họ Lã; trận nào bằng trận Dung-thủy, như quốc sĩ họ Hàn. Kìa trận Bạch-Đằng này mà đại-thắng, bởi chưng Đại-vương coi thế giặc nhàn. Tiếng thơm còn mãi, bia miệng hao mòn. Nhớ ai sa giọt lệ, hổ mình với nước non!
  Rồi vừa đi vừa hát rằng:
  Sông Đằng một dải dài ghê!
  Cuồng to sóng lớn dồn về biển Đông.
  Trời Nam sinh kẻ anh hùng.
  Tăm kềnh yên lặng, non sông vững-vàng
  Khách vừa đi vừa hát rằng:
  Vua Trần hai vị Thánh-quân.
  Sông kia còn dấu tẩy trần giáp-binh
  Nghìn xưa gẫm cuộc thăng-bình.
  Tài đâu đất hiểm, bởi mình đức cao.

  http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nnntn31n343tq83a3q3m3237n1n