Đỗ Phú Thọ - Không thể xuyên tạc và chia rẽ Quốc hội với Chính phủ

 • Bởi Hồ Gươm
  19/07/2010
  5 phản hồi

  Đỗ Phú Thọ

  Trước khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, một số người đã tung tin trên mạng Internet rằng, đây là dự án mà Chính phủ Việt Nam đã “quyết” rồi, các đại biểu Quốc hội chỉ “tranh luận cho vui mà thôi” và “chắc chắn sẽ bấm nút thông qua”. Thế nhưng, đến khi Quốc hội chưa thông qua dự án thì chính những người đã lớn tiếng phê phán đại biểu Quốc hội là “nghị gật” lại quay ngoắt 180 độ, phán bừa rằng: “Quốc hội và Chính phủ mâu thuẫn, nội bộ lãnh đạo Việt Nam mất đoàn kết”…

  Dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) và ngành đường sắt chuẩn bị từ lâu. Theo khẳng định của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt với các nhà báo theo dõi kỳ họp Quốc hội thì “việc đề xuất xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc Bộ GT-VT không phải chịu bất cứ một sức ép gì”. Trước khi trình Quốc hội, dự án đã được Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Khi đó đã có hai luồng ý kiến khác nhau. Những người ủng hộ dự án mong muốn đường sắt Việt Nam sẽ đi thẳng vào hiện đại, để thế hệ con cháu được hưởng thành quả của quyết định quan trọng hôm nay, không phải loay hoay tìm cách phát triển giao thông đường sắt tiến kịp thiên hạ. Còn ý kiến phản biện lại lo dự án với vốn đầu tư quá lớn, phải vay là chính, hiệu quả kinh tế hạn chế, sẽ để lại gánh nặng nợ nần cho con cháu mai sau.

  Đến khi dự án chính thức được trình Quốc hội, các ý kiến tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội về việc nên hay không nên xây dựng ĐSCT Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh càng gay gắt, nhưng đều có chung mục tiêu vì lợi ích chung của đất nước, vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội là cần thiết bởi đây là một siêu dự án, lớn về quy mô, tầm vóc, diện tích đất, thời gian làm, vì thế phải cân nhắc cái hơn, cái thiệt. Các đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước nên lại càng phải thận trọng. Nhiều đại biểu đã thức trắng cả đêm để nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình Chính phủ; dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia về dự án này. Đại đa số các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đều đã phản ánh trung thực các cuộc tranh luận của các đại biểu Quốc hội. Thế nhưng lại có những thông tin phát tán trên mạng Internet cho rằng: “Đây là dự án đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam quyết rồi, Quốc hội chỉ tranh luận cho vui mà thôi”. Thậm chí có người còn xuyên tạc và phán như đinh đóng cột rằng, các đại biểu Quốc hội chỉ là “nghị gật”, rồi sẽ phải “bấm nút” thông qua.

  Thế nhưng, trước vấn đề hệ trọng của đất nước, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đông đảo cử tri, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án mà Chính phủ trình chưa đủ “độ chín” nên đã yêu cầu Chính phủ phải chuẩn bị kỹ, xem xét đến tính khả thi, trình độ kinh tế - xã hội, mối quan hệ của dự án với chiến lược quốc phòng - an ninh. Bởi nhìn chung, ai cũng tán thành chủ trương chiến lược, song quan trọng là phải tính toán rất kỹ điều kiện làm, cũng như hiệu quả. Vì những lý do này mà khi biểu quyết, nhiều đại biểu đã không bấm nút thông qua.

  Việc Quốc hội biểu quyết chưa thông qua dự án ĐSCT cho thấy, các đại biểu Quốc hội thật sự ý thức được trách nhiệm trước những vấn đề trọng đại của đất nước và khẳng định tinh thần thực sự dân chủ trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội là cơ quan tối cao đại diện cho quyền lực của nhân dân. Để tôn trọng quyền lực ấy của Quốc hội, Đảng chỉ thống nhất về chủ trương để Chính phủ trình dự án ra Quốc hội, còn quyền quyết định giao cho đại biểu đại diện cử tri cả nước. Lịch sử Quốc hội Việt Nam đã từng có những lần Quốc hội không tán thành với đề nghị của Chính phủ. Điều này xuất phát từ chức năng của Quốc hội và Chính phủ trong bộ máy Nhà nước thông qua mối quan hệ giữa hai hoạt động lập pháp và hành pháp ở Việt Nam theo quy định của Hiến pháp. Điều đó cũng khẳng định một thực tế là, trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở Việt Nam, việc hoạch định chính sách cũng như xây dựng, ban hành các dự án luật, pháp lệnh, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia không phải chỉ có một cơ quan duy nhất, mà là sản phẩm của mối quan hệ mang tính chất “cộng đồng trách nhiệm” giữa các chủ thể trình (trong đó có Chính phủ) và chủ thể ban hành là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Có thể nói, việc Quốc hội chưa thông qua dự án ĐSCT đã giúp cho cả hai thiết chế là lập pháp và hành pháp mạnh hơn lên trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến lạc lõng phát tán trên mạng Internet cho rằng, “như thế là Quốc hội không nghe theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Quốc hội và Chính phủ Việt Nam mâu thuẫn với nhau”… Có điều vô lý là chính những người phát tán các thông tin trên đây lại là người mà hôm trước quả quyết rằng Quốc hội chắc chắn thông qua dự án ĐSCT bởi “Đảng và Chính phủ Việt Nam đã quyết rồi”.

  Quốc hội các nước đó nhiều đảng và có khi người ta đánh nhau là do họ đấu tranh vì đảng mình, chứ không chắc đã vì nhân dân. Còn ở Việt Nam, sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đều xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

  Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Thực tế xã hội Việt Nam đã chứng minh hùng hồn rằng, cả hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay đều vì dân vì nước. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đều đồng hành cùng dân tộc. Ông Nguyễn Đình Xuân, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, một người phát biểu rất thẳng thắn và mang tính phản biện cao trong Quốc hội đã từng nhận xét, "Quốc hội các nước đó nhiều đảng và có khi người ta đánh nhau là do họ đấu tranh vì đảng mình, chứ không chắc đã vì nhân dân". Còn ở Việt Nam, sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đều xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

  Hiến pháp, luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, việc các đại biểu Quốc hội tranh luận gay gắt và chưa thông qua dự án ĐSCT theo tờ trình của Chính phủ càng thể hiện vai trò của Quốc hội, vai trò của nhân dân trong xã hội. Cả Quốc hội và Chính phủ đều đồng hành cùng dân tộc, đều vì nước, vì dân.

  Đỗ Phú Thọ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]
  Khai thác Bauxit :
  Tôi lo lắng về việc ô nhiễm mội trường nặng nề và rất khó khắc phục. Không phải chỉ có tiền và kỹ thuật mới khắc phục mà còn thời gian nữa, có khi cả trăm năm mới sinh hoạt lại được bình thường

  Chưa kể cuộc sống xã hội bị đảo lộn của bao người dân

  Nếu đứng về quan điểm môi trường, xã hội, năng lượng điện, tôi cho thằng khai thác bauxit là không nên làm bây giờ

  Chính phủ thì có cái nhìn khác, trên quan điểm tài chánh tư bản hơn, cho nên họ quyết định làm để tăng ngân sách quốc gia

  [/quote]
  Rất đồng ý với bác Khách về việc Bauxit ko thể khai thác bây giờ, do nguyên nhân:
  * VN đang thiếu điện, ko thể chế ra kim loại Nhôm từ quặng được, nên hiện nay khai thác chỉ là bán quặng thô rất uổng phí.
  * Ô nhiễm môi trường, sẽ làm tăng GDP ảo, tiền bạc đem xử lý việc ô nhiễm cũng làm tăng GDP.
  * Đang có nạn tham nhũng khắp nơi, tương lai khai thác Bauxit lên sẽ bán lậu cho TQ như việc bán than lậu ở Quãng Ninh qua TQ. Rốt cuộc ô nhiễm dân hưởng, còn tiền thì Đảng CS hưởng.

  [quote=Đỗ Phú Thọ] sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đều xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân. [/quote]
  Cách nói chuyện của ông Thọ, và các ông đang cầm quyền đều như nhau, đều cố gắng bịt che, mị dân để làm lợi cho Đảng CS, 1 giai cấp lãnh đạo xem dân là nô lệ.
  Dân, cũng biết các việc tai tiếng do Đảng CS gây ra như việc Ông Tô, việc vinashin, mà họ làm như ko biết vẫn nói dối là Đảng CS lo cho dân. Nếu thật sự lo cho dân, hãy kiên quyết bỏ tù đám Đảng viên tham nhũng và dâm ô đó đi và trả lại quyền phúc quyết cho dân VN. Tóm lại, Đảng viên CS đa số là nịnh bợ, tranh thủ lời để nịnh để ca ngợi.

  Phản hồi: 

  Trên diễn đàn nầy tôi không muốn nói gì qua bài viết trên đây của ÔNG THỌ.Nhưng tôi chỉ mong gặp trực tiếp qua email.Mong diễn đàn tạo điều kiện.Rất cảm ơn

  Phản hồi: 

  [quote=HãytrảquyềnphúcquyếtchotoàndânVN]

  ... Quặng Bauxit chả hỏi ý kiến ai, bây giờ giả vờ...vì dân
  ========================================
  Hãy trả quyền phúc quyết cho toàn dân VN[/quote]

  Khai thác Bauxit :
  Tôi lo lắng về việc ô nhiễm mội trường nặng nề và rất khó khắc phục. Không phải chỉ có tiền và kỹ thuật mới khắc phục mà còn thời gian nữa, có khi cả trăm năm mới sinh hoạt lại được bình thường

  Chưa kể cuộc sống xã hội bị đảo lộn của bao người dân

  Nếu đứng về quan điểm môi trường, xã hội, năng lượng điện, tôi cho thằng khai thác bauxit là không nên làm bây giờ

  Chính phủ thì có cái nhìn khác, trên quan điểm tài chánh tư bản hơn, cho nên họ quyết định làm để tăng ngân sách quốc gia

  [quote] sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đều xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân. [/quote]

  Người cùng một đảng là có cùng mục đích và cùng cách giải quyết vĩ mô

  Lợi ích chung, cho dù là của dân tộc, đôi khi có cái nhìn, cách giải quyết hoàn toàn khác nhau để đi đến mục đích chung. Do đó nếu cùng một đảng thì cách giải quyết vĩ mô không khác nhau bao nhiêu và sẽ ít có sự tranh luận

  Không thể chỉ khư khư tôi vì lợi ích dân tộc mà tất cả đều phải đi theo một đường
  Bác nào chơi thị trường chứng khoán thì biết. Mục đích chung là thắng nhiều tiền trong một giai đoạn chọn lựa nhưng cách mua bán có thể khác nhau

  http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Xahoi/kinhtexahoi/LA79293/default.html

  Từ Vedan, nhìn sang Bauxit
  VIT - Sau gần 20 năm hoạt động, từ năm 1991 đến 2008, Công ty Vedan đã lén lút xả thẳng nước thải chưa qua xử lý vào dòng sông Thị Vải với lưu lượng hàng nghìn m3 nước thải/ngày, làm cho con sông này với chiều dài hơn 10 km và diện tích mặt nước gần 20 nghìn ha trở thành con sông “chết”.

  Hơn 10 nghìn hộ nông dân thuộc các huyện Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Ðồng Nai), Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) vốn sống dựa vào nguồn lợi của con sông này lâm vào cảnh đời sống khó khăn, phá sản, nợ nần.

  Công ty Vedan đã có 15 năm xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải,
  với khối lượng trung bình 5.000 m3/ngày trước khi bị phát hiện.

  Kết quả tổng hợp thiệt hại của 1.255 hộ dân trong phạm vi ô nhiễm do Công ty Vedan gây ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là trên 216,8 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh với 839 hộ dân và giá trị thiệt hại là gần 107,3 tỷ đồng; với Đồng Nai, là gần 120 tỷ đồng.

  Trạm xử lý nước thải của công ty Vedan bơm nước thải trực tiếp ra sông Thị Vải.

  Nhưng gần hai năm qua, Vedan không khắc phục hậu quả, liên tục dùng kế hoãn binh, vòng vo, trốn tránh trách nhiệm, kỳ kèo mức đền bù quá thấp so với thiệt hại mà người dân phải gánh chịu. Vedan cho rằng diện tích gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Thị Vải, ảnh hưởng đến nông dân huyện Cần Giờ chỉ dưới mức 10%, chứ không phải tỷ lệ 30,3% như kết quả của Viện Môi trường và Tài nguyên xác định(!)

  Để đòi quyền lợi chính đáng của mình, nông dân các tỉnh, thành này đồng loạt khởi kiện Vedan ra tòa.

  Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, khả năng thắng kiện của nông dân trong vụ này là rất cao. Bởi trước đó, Vedan đã ký vào văn bản thừa nhận mình là thủ phạm chính gây ra ô nhiễm sông Thị Vải; các đoàn thanh tra kiểm tra của tỉnh Ðồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kết luận ô nhiễm sông Thị Vải chủ yếu do Vedan gây ra... Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để người dân theo vụ kiện.

  Nhưng để đưa được vụ án ra tòa để xử, nông dân còn nhiều bước gian truân, cần sự giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội.

  Công ty Vedan được cho là thủ phạm chính giết sông Thị Vải

  Tại TP. Hồ Chí Minh, UBND thành phố, Hội Nông dân sẽ hỗ trợ án phí (khoảng 100 triệu đồng) để nông dân Cần Giờ kiện Công ty Vedan ra tòa. Ðoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đã tình nguyện đứng ra giúp nông dân kiện Vedan. Trước việc Công ty Vedan thể hiện không có thiện chí thương lượng với nông dân, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Cần Giờ khẩn trương hoàn tất thủ tục, kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đòi Công ty Vedan có trách nhiệm bồi thường cho nông dân. Dứt khoát không để nông dân chịu thiệt hơn nữa.

  Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan khẩn trương hỗ trợ pháp lý và chuẩn bị cả kinh phí để người nông dân bị thiệt hại tiến hành khởi kiện Công ty Vedan. Toàn bộ 1.255 hồ sơ đã được bàn giao cho các luật sư để chuẩn bị các bước tố tụng cần thiết. Hơn 120 luật sư đã sẵn sàng vào cuộc, tự nguyện tư vấn miễn phí, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân tại tòa.

  Cán bộ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hồ sơ của người dân để photo, công chứng làm tài liệu khởi kiện Vedan (ảnh chụp ngày 14/7)

  Tại Đồng Nai, tỉnh bị thiệt hại nặng nhất bởi chất thải của Vedan xả ra sông Thị Vải, trong khi hai hội nông dân TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đang hướng dẫn thủ tục cho nông dân khởi kiện Vedan thì Hội Nông dân Đồng Nai vẫn dùng dằng và cho rằng đã làm hết trách nhiệm. Trong khi con số thiệt hại được tính toán là gần 120 tỷ đồng thì Hội nông dân Đồng Nai lại vận động nông dân nhận hỗ trợ, với mức hỗ trợ là 15 tỷ đồng, chứ không phải là bồi thường nữa(!)

  Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai thì cho biết rằng việc có kiện ra tòa hay không là do dân quyết định.

  Trước đó vào ngày 7/7, mặc dù hết sức bức xúc trước những thiệt hại to lớn do Vedan gây ra mà không có cách nào đòi bồi thường được, nông dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chỉ yêu cầu hỗ trợ thiệt hại chứ không khởi kiện Công ty Vedan - thủ phạm "giết" sông Thị Vải, do khó thu thập chứng cứ về thiệt hại, không có tiền để đóng tạm ứng án phí...

  Nông dân xã Phước Thái: "Chúng tôi không thể nhịn nữa"

  Người dân cho biết, vấn đề lớn nhất cản trở khiến nông dân Đồng Nai sợ kiện không được là vì họ bị hội Nông dân Đồng Nai “ép” phải tin là họ không có bằng chứng, đó là hóa đơn, chứng từ khi họ bán tôm, cá, hải sản đánh bắt được từ sông Thị Vải, và cả những thứ như giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ của việc mua con giống, thức ăn, bán hàng, đóng thuế...

  Trước tình hình trên, nhiều LS đã tìm đến nông dân Đồng Nai để tư vấn pháp lý khởi kiện Vedan. LS cho biết sẵn sàng giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho nông dân khởi kiện Vedan ra tòa, kể cả việc đưa Vedan ra tòa án ở Đài Loan. T.Ư Hội Nông dân VN cũng đề nghị Trung tâm Tư vấn trợ giúp pháp luật giúp đỡ nông dân Đồng Nai tranh tụng tại tòa trong trường hợp kiện Vedan.

  Nông dân nghe hướng dẫn chuẩn bị các thủ tục khởi kiện

  Trong vụ án này, nạn nhân là những người nông dân “một nắng hai sương” kiếm sống trên dòng sông Thị Vải. Họ chỉ biết cần cù lao động, trình độ văn hóa hạn chế, hiểu biết pháp luật ít ỏi. Thực tế cho thấy rằng, chính quyền tại các địa phương có thể đứng ra bênh vực người dân hoặc không thì cũng chẳng sao. Do đó, nếu các cấp chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội không quan tâm bảo vệ quyền sống và lợi ích của công dân trước các hành động xâm phạm của doanh nghiệp nước ngoài, thì họ không biết phải trông cậy vào đâu, đời sống của họ sẽ ra sao?

  Sự việc này xảy ra ở vùng thành thị, đồng bằng, gần trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa mà việc tranh đấu giành quyền lợi hợp pháp của người dân còn khó khăn trở ngại như vậy. Nhìn rộng ra, với những dự án của nước ngoài ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, dân trí thấp như các dự án bauxit ở Tây Nguyên, hay các dự án cho nước ngoài thuê đất trồng rừng ở các tỉnh vùng biên giới, thì khi quyền lợi bị xâm phạm, quyền sống bị đe dọa, người dân thường biết trông cậy vào đâu?

  Phản hồi: 
  Quốc hội các nước đó nhiều đảng và có khi người ta đánh nhau là do họ đấu tranh vì đảng mình, chứ không chắc đã vì nhân dân. Còn ở Việt Nam, sự tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đều xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

  Câu này bác Đỗ Phú Thọ nói mà không cần... chứng minh. Tại sao quốc hội và chính phủ Việt Nam - vốn đa phần là thành viên Đảng CSVN - lại đề cao lợi ích dân tộc và lợi ích nhân dân lên trên lợi ích của Đảng mình, hơn các quốc hội các nước nhiều đảng? Tại sao ở các nước có nhiều đảng, quốc hội của họ vận hành hiệu quả, gây sức ép được lên chính quyền, khiến các vị lãnh đạo chính quyền có những quyết định sai trái phải từ chức?

  Thực ra chẳng có đảng phái nào lại không vì mình cả - ở Việt nam cũng vậy mà ở nước ngoài cũng vậy. Việc người ta ỉm đi chuyện PMU18, chuyện PCI, chuyện tiền polymer, chuyện ông Tô v.v... chính là vì lợi ích chung của đảng mình (bới ra là uy tín đi liền à). Nhưng phương Tây đã rất thông minh khi dùng các đảng phái cạnh tranh với nhau để "bóc mẽ" nhau trước quốc hội. Chính vì có sự cạnh tranh này mà các đảng phải tự chấn chỉnh, tự thực hiện nghiêm túc các lời hứa của mình để chiếm được lòng dân. Chính điều bác Đỗ Phú Thọ nói, "Quốc hội các nước đó nhiều đảng người ta đấu tranh vì đảng của mình", lại là động lực để xã hội phát triển, để quốc hội thực sự vì dân vì nước đó bác ạ!

  Phản hồi: 

  [Quote=Theo báo Quân Đội Nhân Dân]Hiến pháp, luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, việc các đại biểu Quốc hội tranh luận gay gắt và chưa thông qua dự án ĐSCT theo tờ trình của Chính phủ càng thể hiện vai trò của Quốc hội, vai trò của nhân dân trong xã hội. Cả Quốc hội và Chính phủ đều đồng hành cùng dân tộc, đều vì nước, vì dân.
  [/quote]

  Lại lừa bịp nữa rồi. Ông An đã nói hiến pháp phải do dân phúc quyết, còn hiến pháp đang dùng là do Đảng CS chế ra theo ý mình để cũng cố quyền lực. Tôi nghĩ dự án ĐSCT chỉ là màn kịch dân chủ, chứ như việc bác Tô đã thưa CA tỉnh Hà Giang có thấy động tỉnh gì đâu. Bác Tô cũng khỏe mạnh lãnh đạo báo cáo tệ nạn xã hội. Quặng Bauxit chả hỏi ý kiến ai, bây giờ giả vờ...vì dân
  ========================================
  Hãy trả quyền phúc quyết cho toàn dân VN