Huy Minh - Nguồn gốc của “diễn biến hòa bình”

 • Bởi Admin
  05/07/2010
  2 phản hồi

  Huy Minh

  …Quản Trọng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu (685 TCN) là “một cao thủ diễn biến hòa bình, không đánh mà thắng”. Ông một mực chủ trương “lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù” và ông đã thành công rực rỡ với chiến lược này.

  Chiến lược không đánh mà thắng của Quản Trọng thông qua hai con đường.

  Một là: âm mưu lật đổ, gọi là “tấn công bằng mưu trí” hoặc “văn phạt”. Tóm lại trong 5 điều:

  - Gây mâu thuẫn trong nội bộ Vua tôi nước người.

  - Tận dụng mâu thuẫn vốn có trong nội bộ Vua tôi nước người.

  - Gây mâu thuẫn giữa quần thần với dân chúng.

  - Gây mâu thuẫn giữa nước địch với các nước xung quanh.

  - Gây mâu thuẫn giữa quyền thần với nhau khiến “trung thần đã chết, dễ cướp chính quyền”.

  Hai là: Thông qua con đường kinh tế với đủ thủ đoạn từ “vận dụng cân bằng cung cầu, điều chỉnh vật giá, nắm giữ vật tư, tới khống chế lưu thông…” khiến cho kẻ địch “phạm sai lầm chiến lược và sai lầm cục bộ”, bỏ bễ sản xuất lương thực mà lao vào kiếm tiền bằng thương mại khiến kẻ địch “phải phụ thuộc vào ta có mua hàng của họ hay không, phải dựa vào lương thực của ta mà sống, từ đó phải phụ thuộc hẳn vào ta”.


  Bìa cuốn "Chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ"

  Người Trung Hoa tự hào “về sự thành công của chiến lược không đánh mà thắng của Quản Trọng”…

  … 2500 năm trước, Quản Trọng, một danh tướng TQ, là người tôn sùng, người thực thi có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, người đã giúp Tề Hằng Công trở thành Bá chủ thời Xuân Thu. Với thủ đoạn kinh tế của chiến lược diễn biến hòa bình, nước Tề phong kiến đã lần lượt khuất phục được các quốc gia phong kiến khác, trong đó có nước Lỗ và cả nước Sở hùng mạnh.

  Điều nó nói lên chiến lược diễn biến hòa bình không phải là điều gì mới mẻ, càng không phải chỉ được Mỹ và phương Tây dùng để chống lại các nước XHCN có ý thức hình thái đối nghịch với phương Tây.

  Chiến lược diễn biến hòa bình đã được người xưa sử dụng và đang được người đương thời vận dụng một cách khéo léo, tinh vi và có hiệu quả ở mức độ cao hơn, nhằm thông qua các phương sách phi quân sự, khuất phục được đối thủ của mình…

  (Trích Lời giới thiệu cuốn “Chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ” – Tổng cục II – Bộ quốc phòng, xuất bản năm 1992, giá 13.000đ. Tựa do HB đặt).

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi