Hà Đình Sơn - Yêu cầu cấp bách phải thay đổi Hiến pháp

 • Bởi Khách
  27/06/2010
  4 phản hồi

  Hà Đình Sơn

  Tại sao phải cấp bách sửa đổi Hiến pháp hiện nay?

  1. Vì Hiến pháp năm 1992 khi ban hành đã không trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam. Hạn chế, nên chưa huy động được tối đa nguồn lực của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

  2. Chưa đủ cơ sở pháp lý mạnh mẽ để thực hiện hòa giải và đoàn kết dân tộc.

  3. Là đòi hỏi cấp bách của nhân dân Việt Nam trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình thế hiện nay.

  4. Nội dung và logic hình thức của Hiến pháp 1992 tồn tại những mẫu thuẫn cơ bản.

  5. Chế định Nguyên thủ Quốc gia không rõ ràng, thiếu, yếu không xứng tầm gây bất lợi cho quan hệ đối nội, đối ngoại.

  6. Đã hủy bỏ quyền tư hữu đất đai của người dân. Đây là quyền lợi cơ bản, chính đáng của người dân được lịch sử kế thừa đương nhiên. Đây là lời hứa của cuộc cách mạng trước khi cướp chính quyền. Nhà nước phải bảo đảm cái quyền cơ bản ấy. Đây chính là nguyên nhân gây ra đại họa tham nhũng từ các cấp chính quyền; nguyên nhân phổ biến của oan khuất trong nhân dân. Tài nguyên khoáng sản bị chiếm đoạt, môi trường bị hủy hoại, an ninh – quốc phòng bị nới lỏng. Hình thành nên lực lượng người dân bị mất đất, mất nhà ngày càng đông đảo; dân oan khiếu kiện lên các cấp chính quyền không sao giải quyết cho xuể…

  7. Cơ quan xét xử không được độc lập xét xử, chỉ tuân theo ý kiến chỉ đạo của một tổ chức đứng trên và chi phối nó.

  8. Bỏ sót cá nhân, tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật. Không có chế định xét xử Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

  9. Quyền ứng cử, bầu cử tự do của công dân không có quy chế cụ thể nên đã bị Nhà nước lạm dụng xâm phạm.

  10. Chưa có chế định bầu cử trực tiếp Nguyên thủ Quốc gia.

  Những yêu cầu cần sửa đổi:

  1. Quy định rõ Hiến pháp là bộ luật cao nhất của Nhà nước và của mọi tổ chức xã hội Việt Nam.

  2. Hiến pháp là kết quả trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam. Việc hủy bỏ, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải thông qua trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam.

  3. Hiến pháp là một văn bản thống nhất về nội dung và logic hình thức, bất cứ khoản nào, điều nào nếu dẫn chứng là mâu thuẫn với khoản khác, điều khác trong Hiến pháp thì đều vô hiệu.

  4. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và Xã hội Việt Nam. Bất cứ cách giải thích nào làm hiểu sai, hiểu khác nội dung này đều không có hiệu lực.

  5. Xác lập chế định bầu cử trực tiếp Nguyên thủ Quốc gia.

  6. Hiến pháp phải xác lập chế định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của Nguyên thủ Quốc gia.

  7. Nguyên thủ Quốc gia là đại diện cao nhất của Nhà nước về đối nội, đối ngoại. Nguyên thủ Quốc gia là người thống lĩnh lực lượng vũ trang.

  8. Hiến pháp phải thừa nhận và bảo đảm quyền tư hữu của người dân về đất đai.

  9. Quy định cơ quan xét xử là tòa án phải độc lập với cơ quan hành chính, chỉ xét xử theo pháp luật. Tổ chức tòa án theo khu vực tránh song trùng với hành pháp, HĐND các cấp.

  10. Quy định mọi cá nhân, mọi tổ chức đều bị xét xử trước Pháp luật.

  Hà Nội, ngày 25/6/2010

  HĐS

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Brotherdiary]HĐS có chỉ ra ở điều 8: "Bỏ sót cá nhân, tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật". Nhưng ở mục yêu cầu sửa đổi lại thiếu.

  Cần bổ sung:
  11) Cá nhân hoặc người của đoàn thể khác được được ứng cử vào giới lãnh đạo trong cấp cơ sở như trường học, bệnh viện, nhà máy...Thiếu điều này đã làm cho nhiều nhân tài phải chịu dưới quyền lãnh đạo của kẻ bất tài, sinh ra trù dập cá nhân.

  12) Cho phép tách ra 2 Đảng CS và có quyền hạn như nhau.

  Xin mọi người có ý kiến thêm...[/quote]

  " Vì Hiến pháp năm 1992 khi ban hành đã không trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam "

  Tất cả các HP 1946, 1959, 1980, 1992, chẳng có HP nào thông qua trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam. HP 1946 và 1959 thì ít nhất cũng phải thông qua nhân dân miền bắc

  Tôi bổ sung thêm :
  - lập tòa án hiến pháp độc lập để xét xử các vụ vi phạm HP

  - Quyền ứng cử, bầu cử tự do của công dân không có quy chế cụ thể nên đã bị Nhà nước lạm dụng xâm phạm. ==> tự do ở đây không có nghĩa là phải thông qua MTTQ

  - Quy định cơ quan xét xử là tòa án phải độc lập với cơ quan hành chính, chỉ xét xử theo pháp luật. Tổ chức tòa án theo khu vực tránh song trùng với hành pháp, HĐND các cấp.
  ==> việc lựa chon thẩm phán, chánh án, hội thẩm phải tự do cho các ứng cử viên có cử nhân luật ở trong và ngoài đảng CS. Cơ chế lựa chon phải độc lập với đảng và do các nhà luật học, chánh án, ... lựa chọn qua các kỳ thi

  - Đại biểu quốc hội (lập pháp) thì có quyền làm việc cho chính phủ (hành pháp) ... Độc lập giữa 3 ngành

  - Bỏ điều 4 theo đề nghị của TS Cù Huy Hà Vũ

  - Đa đảng như trước 1988

  Phản hồi: 

  Thay đổi Hiến pháp là cấp bách. Bài viết nêu cụ thể những nội dung bắt buộc phải sửa đổi, đây là những nội dung mà đảng cs đã ăn cắp quyền lực tối cao của toàn dân....
  Ngày 26/06/10 Tổng Bí thư khẳng định: "Bộ máy Nhà nước ở Việt Nam không hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập mà có sự phân định nhiệm vụ, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng".
  Đến giờ pjút này ông này vẫn phát biểu những điều ngớ ngẩn, lỳ lợm....

  Những kẻ cố tình trói buộc cản trở đất nước phát triển cần phải bị thải loại sớm ngày nào nhân dân đỡ khổ ngày đó.

  Phản hồi: 

  HĐS có chỉ ra ở điều 8: "Bỏ sót cá nhân, tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật". Nhưng ở mục yêu cầu sửa đổi lại thiếu.

  Cần bổ sung:
  11) Cá nhân hoặc người của đoàn thể khác được được ứng cử vào giới lãnh đạo trong cấp cơ sở như trường học, bệnh viện, nhà máy...Thiếu điều này đã làm cho nhiều nhân tài phải chịu dưới quyền lãnh đạo của kẻ bất tài, sinh ra trù dập cá nhân.

  12) Cho phép tách ra 2 Đảng CS và có quyền hạn như nhau.

  Xin mọi người có ý kiến thêm...

  Phản hồi: 

  Như vậy là ông Hà Đình Sơn "yêu cầu' (chứ không phải đề nghị, hay xin) "cấp bách" (chứ không phải cứ hoãn lên hoãn xuống) phải "thay đổi" (chứ không phải sửa đổi) Hiến Pháp.

  Đảng ta vừa gõ thùng vừa hô khẩu hiệu rất to; nào là Của dân, do dân, vì dân (cái này mượn của Mỹ), nào là CNXH (cái này mượn của Nga)... trong khi đó cái nước Kirzystan lạc hậu sắp tiến hành trưng cầu ý dân về hiến pháp mới. Sao "bọn tư bản" trung Á dám trưng cầu dân ý mà cái đảng vì dân ở VN lại sợ dân đến mức trên nửa thế ký nay chưa lần náo dám trưng cầu dân ý?

  Tại sao Hiến Pháp Hoa Kỳ từ khi ra đời đến nay chưa cần thay thế, còn HP của VN thì cứ thay soành soạch? Mà lại thay theo chiều hướng độc tài, đảng trị?

  Đảng ơi! đảng làm dân khóc nhiều rồi. Coi chứng dân sẽ phải khóc (hay cười) khi có đám ma của đảng đấy.