Thư gửi: Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung Ương và các Uỷ viên BCHTƯ Khoá 10

 • Bởi Hồ Gươm
  23/06/2010
  30 phản hồi

  Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

  Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sắp đến (Đại hội 11) là bầu cử được Ban chấp hành T.W. gồm những đại biểu ưu tú nhất của Đảng, những người gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhất, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, có ý chí đấu tranh kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Tổng bí thư và các uỷ viên Bộ chính trị phải là những người ưu tú nhất trong BCH.T.W. Dứt khoát không để những người có dính đến tham nhũng và những người Việt gốc nước ngoài vào BCH.T.W.

  Để có được một BCH T.W có đầy đủ các tiêu chí nói trên, công tác nhân sự đại hội cần được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, trong sáng và với trách nhiệm cao của mỗi đại biểu.

  “Tổng bí thư và các uỷ viên Bộ chính trị phải là những người ưu tú nhất trong BCH Trung Ương. Dứt khoát không để những người có dính đến tham nhũng và những người Việt gốc nước ngoài vào BCH Trung Ương”

  Nhận thức rõ, đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ người đảng viên ghi trong điều lệ Đảng, chúng tôi những cán bộ cao cấp đã nghỉ các chức danh công tác trong biên chế nhà nước, đã 80, 90 tuổi đời; 60 – 70 tuổi Đảng, đã đem cả tâm trí và sức lực của đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xin được đóng góp một số ý kiến về công tác nhân sự đại hội:

  1. Phải đảm bảo các đại biểu về dự đại hội có đầy đủ các tiêu chí cần thiết, phải là những người ưu tú nhất về phẩm chất, đạo đức, năng lực. Bộ chính trị, Ban Bí thư T.W. khoá 10 và Ban thẩm tra tư cách đại biểu cần đề cao trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng, kể cả với những đại biểu là uỷ viên T.W khoá 10 để phát hiện và trình đại hội xem xét tư cách những đại biểu vừa qua có vi phạm kỷ luật và những và có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, những người có dính đến tham nhũng, những đại biểu là người Việt gốc nước ngoài.

  2. Danh sách để bầu BCH T.W. phải tổng hợp từ 3 nguồn:

  — Một phần cho BCH.T.W cũ đề cử (khoảng 60%).

  — Một phần không nhỏ nên để các Đảng bộ, các đảng viên, đoàn đại biểu đề cử.

  — Một phần nên khuyến khích đại biểu tự ứng cử.

  Danh sách để bầu (tính cả chính thức và dự khuyết) nên có số dư ít nhất 25% so với số cần bầu.

  Danh sách bầu B.C.T, Ban bí thư, UBKTT.W cần có số dư ít nhất 25%.

  Danh sách bầu chức danh cụ thể nên có từ 2 người trở lên.

  — Nên để đại hội trực tiếp bầu Tổng bí thư. Vì lẽ đó việc thông qua điều lệ sửa đổi nên làm trước lúc bầu cử.

  3. BCH T.W. khoá 11 không nên vượt số lượng 150, không nên cơ cấu rải đều Bộ, ngành, tỉnh, thành nào cũng có uỷ viên T.W., quan trọng là chất lượng.

  Trẻ hoá là cần, nhưng không quá cứng nhắc về tuổi tác, mà cần một sự kế thừa, hài hoà giữa các độ tuổi. Cũng cần có ngoại lệ vể tuổi tác với chức danh Tổng bí thư. Nếu có đồng chí ưu tú nổi trội hơn cả trong các đảng viên ưu tú, phẩm chất đạo đức gương mẫu, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, với dân, với nước, có năng lực, có tầm nhìn xa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí tự cường tự chủ, có tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia, tác phong dân chủ, có uy tín trong Đảng trong dân, có khả năng đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc thì vấn đề tuổi không đặt ra, miễn là còn đủ sức khoẻ đảm đương trọng trách.

  4. Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ 11, phải thực sự dân chủ, phải thể hiện tốt tinh thần phê bình, tự phê bình, phải có tính chiến đấu, phải tranh luận để tìm ra cái đúng cái sai, không nên phát biểu theo đơn đặt hàng. Bỏ lối tham luận tràng giang đại hải, nói vài câu “nhất trí với báo cáo” rồi kể lể thành tích của tỉnh mình, ngành mình một cách vô bổ.

  Các vấn đề chung của đại hội cần được tiến hành trong các phiên họp công khai, hết sức hạn chế những cuộc họp riêng tại các đoàn đại biểu, không nên quá lạm dụng các phiên họp trù bị. Cần dành tối đa thời gian đại hội cho việc thảo luận tranh luận tại hội trường.

  5. Hiện tại số đảng viên trong đội ngũ cán bộ hưu trí các chức danh trong biên chế nhà nước và theo luật lao động chiếm già một nửa trong tổng số trên 3,1 triệu đảng viên. Đảng viên không hưu trí về Đảng, họ vẫn có đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong Đảng, họ phải được đối xử bình đẳng như những đảng viên đương chức, đương quyền. Vì lẽ đó trong đại hội Đảng các cấp cho đến đại hội toàn quốc của Đảng, họ cần có một tỷ lệ thích đáng trong thành phần đại biểu đại hội các cấp. Nếu đủ tiêu chuẩn và sức khoẻ họ có quyền ứng cử vào các cấp uỷ Đảng từ cơ sở quận, huyện, tỉnh thành đến T.W.

  6. Để giúp các đồng chí trong Bộ chính trị, Ban bí thư T.W Đảng kiểm điểm trách nhiệm của mình trước BCH.T.W và trước đại hội, rút ra được những bài học cần thiết không những cho bản thân mà còn cho những đồng chí giữ các trọng trách trong Bộ chính trị - Ban Bí thư T.W. khoá 11, chúng tôi sẽ lần lượt tham gia ý kiến, trước mắt trong phạm vi bức thư này, xin được góp ý với 4 đồng chí:

  1, Với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nói thực là cả bản thân chúng tôi cũng như dư luận đông đảo cán bộ, đảng viên thất vọng về những gì mình mong đợi và hy vọng ở 2 nhiệm kỳ Tổng bí thư của đồng chí. Dư luận chê nhiều hơn khen bản lĩnh chính trị của đồng chí trong ứng xử với nhiều sự kiện, nhiều công việc cả đối nội và đối ngoại. Người ta không lý giải được đó là do năng lực hay do sức ép nào đó? Dư luận nhiều cán bộ đảng viên cho rằng trong lúc đồng chí chưa thực hiện đầy đủ chức năng Tổng bí thư (việc chính của mình) trong xây dựng Đảng lại lấn sân sang việc của Chủ tịch nước và Thủ tướng (thoả thuận, ký kết với các chính phủ nước ngoài một số nội dung thuộc chức năng nhà nước). Có dư luận cho rằng đồng chí đã vi phạm nguyên tắc trong quan hệ với nước ngoài ở những vấn đề mà Bộ chính trị chưa bàn bạc.

  Là Tổng bí thư song ít thấy đồng chí chủ động phát hiện và đề xuất những vấn đề cần bàn, những vấn đề bức xúc của Đảng, của đất nước để Bộ chính trị bàn bạc thảo luận. Chẳng hạn như phá bỏ hội trường Ba Đình sau khi có phản ứng quyết liệt của lão thành cách mạng, của các nhà khoa học, của đa số nhân dân; cho nước ngoài đầu tư khai thác Bô-xít Tây nguyên; vấn đề chủ quyền trên biển đảo; vấn đề công nghiệp quốc phòng, hiện đại hoá quân đội; các vấn đề nổi cộm về sai phạm của Tổng cục II, và Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh phẩm chất xấu xa, làm nhiều sai trái, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho T.B.T không nên đề bạt Trung tướng, đ/c Nông Đức Mạnh trả lời Đại tướng là “không thăng Trung tướng, còn chưa biết đưa đi đâu để rèn… luyện”, nhưng rồi vẫn đề bạt Trung tướng và Thứ trưởng quốc phòng, còn tặng huân chương cao nữa (mà đ/c lại là Bí thư Đảng uỷ quân sự), để một số nơi cấp uỷ can thiệp sâu vào việc truy tố xét xử; các vụ án mà BCH T.W. khoá 8, bàn giao cho T.W khoá 9. Là người đứng đầu Bộ chính trị, với trách nhiệm chủ yếu trong việc xây dựng Đảng, đã để những vấn đề cốt lõi trong Đảng như dân chủ nội bộ không thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên làm quá ít. Tệ quan liêu chuyên quyền độc đoán phát triển ạnh; phê bình tự phê bình dần dần vắng bóng trong sinh hoạt của các tổ chức Đảng, từ cơ sở đến T.W., đến Bộ chính trị. Hai nhiệm kỳ rồi mà cái gọi là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền tiêu cực chẳng những không được thu hẹp mà lại lớn dần lên. Mất dân chủ và cán bộ hư hỏng đã làm cho Đảng mất tín nhiệm quá lớn. Nhiều dư luận cho rằng Tổng bí thư đã lợi dụng chức quyền để gò ép nơi ày nơi kia đưa con trai, con gái, con rể vào các chức danh mà năng lực, phẩm chất, đạo đức không tương xứng.

  2, Đồng chí (đ/c)uỷ viên B.C.T Nguyễn Phú Trọng: Qua hai nhiệm kỳ tham gia Bộ chính trị, với vai trò là Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.W., Chủ tịch Quốc hội, tuy có làm được một số việc, nhưng so với trọng trách thì còn nhiều hạn chế. Cả một thời gian dài là Bí thư Thành uỷ Hà Nội để thành phố quá trì trệ; để nhiều cán bộ dính đến tiêu cực về tài sản, tài chính, nhà đất, có cả Chủ tịch và một số Phó chủ tịch thành phố. Nghiêm trọng là để cho Chủ tịch lợi dụng chức quyền làm giầu, dùng tiền công quỹ mua ô tô quá đắt, quá sang để dùng (người ta bảo rằng 3000 con trâu của nông dân). Lên T.W. với cương vị Chủ tịch Hội đồng lý luận chưa thấy phát hiện được vấn đề gì mới về lý luận, nhiều dư luận cho đồng chí giáo điều, sao chép.

  Là Chủ tịch Quốc hội chưa phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu và quyền lực cao nhất của quốc hội chỉ xin nêu một vài việc điển hình:

  - Việc phá bỏ hội trường Ba Đình, một di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của thời kỳ đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, gắn với nhiều hoạt động của Bác Hồ; gắn với 10 nhiệm kỳ Quốc hội với nhiều đại hội Đảng toàn quốc vậy mà bất chấp các kiến nghị tâm huyết của đông đảo các nhà lão thành cách mạng, các nhân sĩ tri thức, các nhà khoa học, nhà quản lý và tuyệt đại đa số nhân dân, đồng chí đã thuyết phục bằng được Quốc hội biểu quyết thông qua.

  — Việc mở rộng thủ đô Hà Nội, xoá đi hẳn một tỉnh để nhập vào một đơn vị khác vậy mà Chủ tịch Quốc hội không chủ động đưa vấn đề trọng đại đó ra Quốc hội bàn bạc thấu đáo, đưa Quốc hội vào tình thế “việc đã rồi”, chẳng làm thế nào khác được!

  — Vấn đề đầu tư khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên, một việc liên quan đến an ninh - quốc phòng không những ở Tây Nguyên mà với cả nước; liên quan đến môi trường không những ở Tây Nguyên mà với nhiều tỉnh thành Nam bộ; liên quan đến lợi ích đồng bào thiểu số Tây Nguyên; liên quan đến vấn đề dự trữ tài nguyên lâu dài của đất nước, vậy mà khi đi thăm Tiệp Khắc, kiều bào hỏi, đ/c nói là vấn đề nhỏ Quốc hội không cần bàn.

  Khi họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Khi một số đại biểu quốc hội đề nghị bàn thảo, thì Chủ tịch Quốc hội cắt không cho bàn, nói rằng vấn đề đã được quyết định.

  “Cả 4 đồng chí đều đã tham gia 2 đến 3 nhiệm kỳ BCH T.W. và những bất cập và khuyết nhược điểm của các đồng chí, tín nhiệm của các đ/c trong đảng viên và nhân dân giảm sút, mong rằng nhiệm kỳ tới đây (Đại hội 11) các đồng chí nên thôi ứng cử, nhường chỗ cho các đồng chí khác …”

  3, Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

  Qua một nhiệm kỳ làm Phó thủ tướng thường trực và một nhiệm kỳ làm Thủ tướng, đ/c đã làm được một số việc như xây dựng cơ sở vật chất, mở mang đường sá, xây nhiều cầu, có những cầu hiện đại, sân bay, bến cảng, phát triển du lịch, thu hút đầu tư, kinh tế có phát triển (nhưng không vững chắc) có góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế v.v…

  Nhưng có nhiều việc yếu kém, không tốt:

  — Không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước.

  + Để lâm tặc phá rừng rất nhiều, rừng cháy nhiều, lại bán rừng mất rừng nhiều quá, chứng tỏ Thủ tướng không quản lý được rừng.

  + Nhiều nơi, than, khoáng sản các loại “bị thổ phỉ” và khai thác bừa bãi.

  + Tài chính thất thoát nhiều, do tham nhũng, lãng phí. Ban đầu Thủ tướng nói rất hăng, nhưng không ngăn chặn được, cứ phát triển, tiền đầu tư vào chính phủ điện tử coi như mất không, không được việc gì, do Văn phòng chính phủ phải chịu trách nhiệm nhưng rồi cũng trôi.

  — Thiên về thu hút đầu tư địa ốc, nước nhỏ mà để phát triển hơn trăm sân gôn, để cho bán đất trái phép nhiều nên mất ruộng, đất rất nhiều nhất, nông dân thất nghiệp.

  — Hàng hoá nước ngoài tràn ngập thị trường, nhập siêu liên miên, số tiền lớn.

  — Lạm phát không hạn chế được, tiền mất giá, mọi thứ nhu cầu của dân giá cả tăng vọt, có thứ 100%.

  — Vay nợ nước ngoài nhiều nhất, cho cả dự án không cần gấp.

  — Ngoài ra khá nhiều dư luận các tỉnh miền Nam, kể cả ở Kiên Giang cho rằng đồng chí và gia đình có những biểu hiện về tài sản không minh bạch, xây nhà thờ họ quá lớn, quá qui mô hoành tráng tốn đến 40 tỷ (trong khi đó thì Hội trường Ba Đình lịch sử quan trọng bậc nhất lại phá đi).

  4, Đồng chí Tô Huy Rứa UV BCT Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.W., có khá nhiều dư luận từ Đồ Sơn, từ Hải Phòng cho rằng thời kỳ ở Thành uỷ Hải Phòng đồng chí đã để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực về nhà đất, kéo dài không được xử lý nghiêm minh. Lên T.W. với vai trò Chủ tịch Hội đồng lý luận, đồng chí làm được quá ít, nhược điểm lớn là thiếu thực tế do vậy không phát hiện được vấn đề nào mang tính sáng tạo, dễ giáo điều, sao chép. Với chức danh Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá T.W., dư luận cho rằng cả về mặt lý luận, tư duy quá nghèo nàn, mà năng lực hoạt động thực tiễn cũng rất hạn chế, để quá nhiều tiêu cực phát sinh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa tới cấp độ báo động, dẫn đến bị động, đối phó lúng túng, đi tới sử dụng nhiều các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, cấm đoán làm cho tình hình đã rối càng rối rắm thêm. Phát động học tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tưởng rằng để chỉnh đốn tư tưởng, nhưng những người nắm quyền ở các cấp là đối tượng cần học là chính thì không mấy ai học, những cán bộ tham nhũng, quan liêu, hách dịch thì không có biểu hiện gì chuyển biến thành ra tốn tiền vô ích. Tuyên truyền chỉ một chiêu tô hồng, ai nói lên sự thật thì phạm cấm, coi là kẻ xấu.

  Cả 4 đồng chí đều đã tham gia 2 đến 3 nhiệm kỳ BCH T.W. và những bất cập và khuyết nhược điểm của các đồng chí, tín nhiệm của các đ/c trong đảng viên và nhân dân giảm sút, mong rằng nhiệm kỳ tới đây (Đại hội 11) các đồng chí nên thôi ứng cử, nhường chỗ cho các đồng chí khác để cho lòng tin đối với Đảng được nâng lên, Tổ quốc, dân tộc phát triển nhanh và các đ/c cũng không mang tiếng tham quyền, cố vị.

  Xin gửi đến Bộ chính trị - Ban Bí thư T.W. lời chào kính trọng và chúc các đồng chí cùng với BCH T.W. chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cả về văn kiện và nhân sự đại hội.

  Danh sách đồng ký tên

  Lê Hữu Đức – Trung Tướng F.650 87 tuổi đời – 64 tuổi Đảng tham gia mặt trận Việt Minh từ tháng 10 năm 1943: Tôi nhất trí hoàn toàn, xin cho bổ sung 2 điểm:

  1. Với đồng chí Nông Đức Mạnh - Khuyết điểm trầm trọng nhất là ngả hẳn vào bọn Trung Quốc, không thấy được âm mưu muôn đời của Trung Quốc là muốn nuốt chửng nước ta, không thấy qua 4000 năm dựng nước và giữ nước, chỉ Vương triều nào nhu nhược chạy theo bọn Trung Quốc là mất nước hay sao? Cần kiểm điểm nghiêm khắc trước khi nghỉ việc để làm gương cho những đồng chí khác tránh vết xe đổ nát của đồng chí Nông Đức Mạnh.

  2. Với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng tôi cũng nhất trí như bản trình bày. Tôi thấy gần đây đồng chí Dũng có một chủ động đáng hoan nghênh là đã nhất trí với Bộ Quốc Phòng qua Nga mua tàu săm ngầm và máy bay Mic 29 về trang bị. Vũ khí tối tân mới giữ được Trường Sa và chống lại được mọi kẻ xâm lược từ phía đông Tổ Quốc. Đề nghị đồng chí Dũng tiếp tục ủng hộ Bộ Quốc Phòng nên để Nga vào lại căn cứ Cam Ranh, có như vậy thì mới đập tan mọi âm mưu bành trướng muốn chiếm nước ta trước hết là bọn “Ác bá – Trung Quốc”

  Nguyễn Trọng Vĩnh – Nguyên UVTW Đảng – Lão thành cách mạng.

  Huỳnh Đắc Hương – Thiếu Tướng, Chính uỷ Quân khu, Tư lệnh kiêm Chính Uỷ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào, Thứ Trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh Xã Hội.

  Nguyễn Huy Văn (Kim Sơn) – Lão thành cách mạng – 50 tuổi Đảng.

  Nguyễn Thị Cương – Cán bộ tiền khởi nghĩa, 64 tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng 3.

  Trần Đức Quế – Lão thành cách mạng, Chuyên Viên đã nghỉ hưu.

  Hữu Anh – Thiếu Tướng, Lão thành cách mạng, nguyên cục trưởng …Bộ Quốc Phòng.

  Trần Bá – Cựu chiến binh Nam tiến, 85 tuổi đời, 46 tuổi quân, 64 tuổi đảng.

  Lê Hữu Hà – Lão thành cách mạng, Trưởng ban tổ chức liên khu uỷ IV, chuyên viên tư vấn của các ông Huỳnh Tấn Phát, Đỗ Mười.

  Lê Mai Anh – Lão thành cách mạng, cựu chiến binh , gần 50 tuổi đảng.

  Nguyễn Nam – Lão thành cách mạng, cựu cán bộ các Ban TW Đảng, cựu cán bộ TW Đoàn TNLĐ.

  Phạm Văn Hiện – Đại Tá, Lão thành cách mạng.

  Trần Nguyên – Lão thành cách mạng, 86 tuổi đời, 60 tuổi đảng, 40 tuổi quân.

  Nguyễn Bá Bảo – Cán bộ viện nghiên cứu Bộ công nghiệp, 75 tuổi đời, 45 tuổi đảng.

  Nguyễn Văn Tuyên – Đại Tá QĐND Việt Nam, Lão thành cách mạng, 85 tuổi đời, 63 tuổi đảng.

  Vũ Thuận – Lão thành cách mạng, 85 tuổi đời, 60 tuổi đảng, Huân chương độc lập.

  Lê Minh Châu – Lão thành cách mạng, 50 tuổi đảng.

  Nguyễn Văn Bé – Lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, 86 tuổi đời.

  Nguyễn Văn Mậu – Trung Tướng, Lão thành cách mạng, 90 tuổi đời, gần 70 tuổi đảng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  30 phản hồi

  đúng đấy hể mở tivi lên mà thấy mặt các bác Mạnh,Dũng,Triết thì người dân ghét lắm.Có lần cháu rất ngạc nhiên vì tận mắt thấy một chú nọ cũng là đảng viên chỉ mặt ông Dũng trên tivi mà nói"thằng đó xạo"và tắt tivi cái cụp.
  Nếu các bác ấy biết mình đã bị dân coi thường và ghét như thế không biết các bác ấy có buồn không có bị tổn thương lòng tự trọng không?
  Tội nghiệp các bác quyền cao chức trọng mà bất tài kém đức,nhu nhược để giặt Tàu hiếp đáp dân mình mà giả câm giả điếc!Không biết các bác ấy làm gì mà quá kiêng nể bọn bành trướng Tàu thế,bọn chệt hiếp đáp ngư dân như thế mà các bác có thể làm ngơ được ư?Các bác không có lòng tự trọng kém tài,bất đức mà vẫn tham quyền cố vị hại dân hại nước và cả lòng tự ái dân tộc ở các bác không có ư?

  Lịch Sử VN sẽ lại ghi tên các vị tướng lĩnh môt lần nữa vào trang sử của dân tộc.Trong công cuộc canh tân đất nước VN của chúng ta !!!

  thầy Hà Văn Thịnh kính mến!
  Em có đọc nhiều bài viết của thầy lắm..
  Em xin góp ý thêm với thầy về việc sai lỗi chính tả của các nhà lãnh đạo...
  Ngày xưa học hết lớp 5 là tụi em viết chữ đúng chính tả rồi đâu đợi chi đến có bằng cử nhân,tiến sỹ...Thầy ới!vì các bậc ấy có bằng 'giống như ông Ân gì đó ở sở văn hóa thông tin ..."mà báo chí "la làng"mấy hôm nay đấy.
  Ối! đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến mà "rơi vào tay các bậc lãnh đạo "tài hoa" ấy thì...thật là cười ra nước mắt...Thế hệ trẻ của chúng em thật kém may mắn đã sinh ra trong thời buổi nhiểu nhương này!

  Bài viết ngắn gọn nhưng thật tuyệt vời. Việt Nam trong 100 năm gần đây chỉ có một Danh Tướng đó là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mà thôi.

  NHK 26-6-2010

  Xin cảm ơn các tướng lĩnh và lão thành cách mạng. Em (cháu) xin được góp ý thêm bằng bài này:
  Lỗi chính tả ư, chuyện rất nhỏ mà!

  Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

  Nhân mùa Festival, đến thăm Trung tâm Văn hóa Huyền Trân Công chúa, tôi không tin nổi khi nhìn thấy những dòng chữ lưu niệm được lưu giữ ở những vị trí trang trọng của ông Tô Huy Rứa và bà Hoàng Thị Doan, lỗi chính tả sai be sai bét! Chao ôi là buồn cho các vị lãnh đạo nước ta.

  Trong bút tích của ông Tô Huy Rứa, chữ “sẵn sàng” hai lần được viết thành “sẳn sàng”, “sản sàng”(!); do đó, không thể nói là vô tình mà sự thật nó là thế. Dù sao, cái lỗi này cũng có không ít TS, PGS mắc phải nên có thể cho qua (ngụy giải là do tiếng địa phương. Tôi không tin nhưng vì đã thấy tận mắt không ít TS, PGS viết sai nên tôi thông cảm với ông Rứa).
  Còn bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 lần viết chữ Việt Nam không đúng. Bà không thèm viết hoa chữ Nam thiêng liêng ấy, thử hỏi trong tâm hồn, nhận thức của bà có đủ hai tiếng Việt Nam không? Đó là chưa nói chuyện bà Doan gọi Huyền Trân là “ngài”(?) Chỉ có trời mới biết đó là cách xưng hô kiểu gì? Không trách cái chuyện cô thư ký ở Văn phòng Quốc hội có lần gọi Giáo sư Huệ Chi là “bà”, bởi Phó Chủ tịch một nước mà còn “nhầm” như thế thì cậu đánh máy hay cô thư ký sai là chuyện rất bình thường. Đọc đến câu: “từ những thế kỷ thứ 14” thì quả là mọi sự hiểu biết chỉ có khóc ròng!
  Tôi không còn sức để lê hai cái chân mỏi mệt của mình ra khỏi chỗ mà tôi đã đọc, đã nhìn, đã thấy. Vì, trong cái sâu thẳm từ vô thức của cái hiểu và lối nghĩ của tôi, tôi tin các vị lãnh đạo luôn luôn phải là những người tài giỏi, có như thế dân chúng, nòi giống mới được cậy nhờ. Thế nhưng, thực tế chỉ ra rằng họ cứ nói, cứ viết mà không cần biết mình sai đúng như thế nào và, coi thường dư luận, coi thường dân đen hết cỡ. Chợt nhớ cái chuyện hồi “xưa”, Thủ tướng Phan Văn Khải ngồi nói chuyện với TT Mỹ G. Bush nhưng cứ lôi giấy ra đọc. Xâu chuỗi lại thì ngộ được cái chuyện sai này có truyền thống hẳn hoi.

  Buồn và xót xa cho những cái sai không thể tin, không thể nghĩ là có thể có của lãnh đạo nước nhà. Tôi biết gõ cái cửa nào để hỏi đây?

  Huế, tháng 6.2010. Tel: 0914.079.210.

  "Dễ trăm lần không dân cũng chịu,khó vạn lần dân liệu cũng xong"

  Mọi sự việc nếu được thông tin minh bạch ,trung thực và được toàn dân đồng thuận thì không có việc gì là không làm được.

  Tôi đồng tình với ý kiến tập hợp các cựu chiến binh lão thành để có tiếng nói kiến nghị mạnh mẽ và dân biết để đi theo ủng hộ. Cần có biện pháp mạnh với giới tham quan và công khai trên báo chí cho dân biết hình phạt cụ thể với đích danh tham quan để thỏa lòng dân. Đó mới thật sự dân chủ. Trước đây cũng nhờ hợp lòng dân mà có sức mạnh thắng ngoại xâm, nay cần hợp lòng dân để thắng tham nhũng.

  Khách viết:
  BCT chủ trương phá hội trường Ba Đình, vừa mất tòa nhà Pháp xây dựng kiên kố và kiến trúc tuyệt đẹp lại tốn tiền của phá nữa.

  Hội trường Ba Đình được xây dựng từ đầu những năm 60 thế kỷ trước theo kiểu kiến trúc Đại lễ đường Bắc kinh nhưng nhỏ hơn rất nhiều chứ đâu phải do Pháp xây dựng. Bác chắc chưa biết nó nên hoặc cố tình nói bừa. Ngay trong số những người không tán thành phá hội trường Ba đình ở trong và ngoài nước cũng không có ai bạo gan bảo nó "tuyệt đẹp" như bác. Chán mớ đời!

  Khách viết:
  Lo Hão xin nói:
  Quý vị có biết trong Mặt Trân Tổ Quốc có hai loại đoàn thể không? Thứ nhất là các đoàn thể chính trị, làm nòng cốt, được đảng nắm chắc mọi mặt, cử ra một ủy viên trung uơng phụ trách. Và có kinh phí đầy đủ. Ví dụ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Nông Dân, Công Đoàn, Cưu chiến binh... (cả thảy 7).

  Còn Khuyến Học, Người Cao Tuổi, Liên Hiệp Hội Khoa Học (của trí thức)... thì không được coi là đoàn thể chính trị

  Đám Trí Thức đã trầy trật xin mãi cũng chưa được vào cái nhóm "đoàn thể chính trị" nói trên. Đảng ta lo cái lũ trí thức này dễ làm loạn là rất đúng, rất biết trông xa. Bằng chứng là họ đấu tranh đòi ban hành Luật về Hội, đấu tranh về bauxite, ở rộng thù đô và tàu cao tốc...

  Tuy nhiên, sau khi có NQ về trí thức, trí thức sắp tới đây sẽ được coi là đoàn thể chính trị đấy. Ông Phạm Sĩ Liêm trước đây phản biện bauxite ghê qua, nay bị cho xuống cấp phó, thay bằng một ông ủy viên trung ương

  Tôi rất lo cho đảng vì đảng ta rất khó mà nắm gáy được đám cựu chiến binh (họ đang bênh trung tá Vũ Minh Trí) nay lại sáp phải công nhận vị thế mới của trí thức thì càng khó.
  Cha tôi bảo: Trước đây không thèm vào Hội Trí Thức, nay có thể ông sẽ vào.

  Bác Lo Hão,

  Bác có thể cho các độc giả DL biết nhiều hơn nữa về hoạt động của MTTQ không ? Hoạt động và ảnh hưởng thực thế hàng ngày của họ về mọi lãnh vực xã hội
  Chủ tịch (CT) MTTQ hiện nay có vẻ yếu thế hơn Phạm Thế Duyệt lúc trước
  Các thành viên của MTTQ là ai ? Chúng đều là đảng viên CS cả ư ?

  Nghe nói mỗi lần đề cử một thẩm phán thì đều có sự chấp thuận của MTTQ ?
  Cơ chế của CS tại sao lại rắc rối và giả tạo như vậy ? Ai cũng biết là tụi đảng nắm mọi việc thì cứ để cho thằng bí thư hay một thằng đảng ủy nào đó và một chánh án lựa chọn là được rồi. Việc gì phải lôi thêm thằng MTTQ cho thừa ? Vả lại nó có biết gì về luật pháp mà lại lựa chọn thẩm phán ?

  Còn các sư sãi có nhiều người của MTTQ không ?

  Chả biết tại đạo diễn dở hay các diễn viên tồi mà đến những vị khán giả dễ tính nhất là các vị lão thành cách mạng, cũng cực chẳng đã đành phải lên tiếng.
  Thế nhưng, liệu vở diễn có hay hơn nếu thay một dàn diễn viên khác. Tôi thì cho rằng không? Trong cái vở bi hài kịch pha lẫn kinh dị mang tên "Xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" thì bản thân các đạo diễn cũng chẳng biết phải làm gì. Vậy thì các diễn viên chính trên sân khấu chính trị VN còn biết làm gì hơn là làm lợi cho chính họ. Chẳng thế mà Tổng bí thư thì " đã lợi dụng chức quyền để gò ép nơi này nơi kia đưa con trai, con gái, con rể vào các chức danh mà năng lực, phẩm chất, đạo đức không tương xứng.", Chủ tịch QH thì "Cả một thời gian dài là Bí thư Thành uỷ Hà Nội để thành phố quá trì trệ; để nhiều cán bộ dính đến tiêu cực về tài sản, tài chính, nhà đất, có cả Chủ tịch và một số Phó chủ tịch thành phố", còn Thủ tướng thì "có những biểu hiện về tài sản không minh bạch, xây nhà thờ họ quá lớn, quá qui mô hoành tráng tốn đến 40 tỷ (trong khi đó thì Hội trường Ba Đình lịch sử quan trọng bậc nhất lại phá đi).
  Bất chợt nhớ lại lời người bạn giỡn cách đây hơn 20 năm, khi mà tại Liên xô, Goóc-ba-trốp đi những bước đầu tiên trên con đường xóa chế độ độc đảng: "VN chỉ cần ông Goóc-một-trốp thôi cũng được”.
  Ông đang ở đâu, hỡi ông Goóc-một-trốp của VN?
  Xin phép mượn lời ông Nguyễn Trần Bạt để kết thúc dòng suy nghĩ của mình: “… món nợ của những người lãnh đạo ở Việt Nam đối với dân tộc này chính là dân chủ hoá xã hội. Dân chủ hoá xã hội là xây dựng một thể chế để bảo vệ và phân bố các quyền tự do đến từng con người một. Đấy là món nợ và là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của những người lãnh đạo hiện nay. Nếu việc ấy không được thực hiện bởi họ thì dân tộc chúng ta sớm muộn cũng sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng. Mà mọi cuộc cách mạng đều là cơ hội khổng lồ của những kẻ cơ hội. Tôi không chờ đợi một cuộc cách mạng mà tôi kêu gọi những người lãnh đạo hãy chủ động thực hiện tiến trình dân chủ hoá xã hội. Cách duy nhất để dân tộc chúng ta tránh được sự đổ vỡ, sự thất thiệt, sự mất mát là đoàn kết và ủng hộ những người cầm quyền trong quá trình dân chủ hoá xã hội.

  "Trong nhiệm kỳ đại hội IX,X để xảy ra quá nhiều NGUY CƠ đê doạ sự sinh tồn của Dân tộc là do các Ông : Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Cao Đức Phát, Hồ Nghĩa Dũng,Nguyễn Chí Vịnh . . . đã vì lợi ích các nhân, phá hoại trước mắt và lâu dài lợi ích của Dân tộc,làm suy yếu nền kinh tế, Quốc phòng, văn hoá , xã hội rồi phải núp bóng Trung quốc và phụ thuộc toàn diện vào sự Lãnh đạo của Trung quốc. Mong có sự phán xét và triêt tiêu sớm"

  Dân Ngu tôi tự hỏi, con cháu dòng dõi Trần Ích Tắc đã được ai đề cử vào các chức vụ phá hoại đất nước này vây ? Còn đồng chí thiến sĩ Đỡ Mười: sao được lọt tên trên bảng Phong Thần ?

  Lo Hão xin nói:
  Quý vị có biết trong Mặt Trân Tổ Quốc có hai loại đoàn thể không? Thứ nhất là các đoàn thể chính trị, làm nòng cốt, được đảng nắm chắc mọi mặt, cử ra một ủy viên trung uơng phụ trách. Và có kinh phí đầy đủ. Ví dụ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Nông Dân, Công Đoàn, Cưu chiến binh... (cả thảy 7).

  Còn Khuyến Học, Người Cao Tuổi, Liên Hiệp Hội Khoa Học (của trí thức)... thì không được coi là đoàn thể chính trị

  Đám Trí Thức đã trầy trật xin mãi cũng chưa được vào cái nhóm "đoàn thể chính trị" nói trên. Đảng ta lo cái lũ trí thức này dễ làm loạn là rất đúng, rất biết trông xa. Bằng chứng là họ đấu tranh đòi ban hành Luật về Hội, đấu tranh về bauxite, ở rộng thù đô và tàu cao tốc...

  Tuy nhiên, sau khi có NQ về trí thức, trí thức sắp tới đây sẽ được coi là đoàn thể chính trị đấy. Ông Phạm Sĩ Liêm trước đây phản biện bauxite ghê qua, nay bị cho xuống cấp phó, thay bằng một ông ủy viên trung ương

  Tôi rất lo cho đảng vì đảng ta rất khó mà nắm gáy được đám cựu chiến binh (họ đang bênh trung tá Vũ Minh Trí) nay lại sáp phải công nhận vị thế mới của trí thức thì càng khó.
  Cha tôi bảo: Trước đây không thèm vào Hội Trí Thức, nay có thể ông sẽ vào.

  Tôi có đọc sách có câu nói của Lê nin với đại ý rằng " Có những người ngoài Đảng thường thương tiếc tài sản XHCN hơn những Đảng viên có chức, có quyền mà coi pháp luật, tài sản của nhà nước đều trong tay mình cả, nên nhiêu khi trơ trẽn như con lợn con vào vườn rau nhà nước phá hoại mà không biết xấu hổ "
  Trong nhiệm kỳ đại hội IX,X để xảy ra quá nhiều NGUY CƠ đê doạ sự sinh tồn của Dân tộc là do các Ông : Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Cao Đức Phát, Hồ Nghĩa Dũng,Nguyễn Chí Vịnh . . . đã vì lợi ích các nhân, phá hoại trước mắt và lâu dài lợi ích của Dân tộc,làm suy yếu nền kinh tế, Quốc phòng, văn hoá , xã hội rồi phải núp bóng Trung quốc và phụ thuộc toàn diện vào sự Lãnh đạo của Trung quốc. Mong có sự phán xét và triêt tiêu sớm

  Quốc gia dân tộc VN đặt ra vấn đề khẩn trương: To be or not to be gắn liền việc giải thể hay nuôi dưỡng ĐCSVN.
  Đã có văn bản nào khảng định hàng năm ĐCS tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế , tài sản QG cộng thêm tàn phá hợp pháp và bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Ví dụ: BCT chủ trương phá hội trường Ba Đình, vừa mất tòa nhà Pháp xây dựng kiên kố và kiến trúc tuyệt đẹp lại tốn tiền của phá nữa hay mở rộng HN dự chi khoảng 90 tỷ usd, trong khi GDP 93 tỷ usd thật ngông cuồng vừa xóa sổ địa danh tỉnh ST-HT vừa đảo lộn kiến trúc HN cũ; tạo áp lực cơ học dân số gây vô vàn hệ quả tồi tệ về môi sinh tự nhiên và xã hội cho HN: úng, lũ, ô nhiễm môi trường, tệ đoan xã hội ngập tràn...đã nhãn tiền.Đây mới chỉ là ví dụ nhưng, đảng quyết không buông tha cho dân tộc còm cõi này!
  Dự án vĩ cuồng ĐSCT vừa bị QH (#42% dân biểu) bác bỏ là thất bại không thể phủ nhận của ĐCS và cũng là thắng lợi bước đầu của DT trước thế lực độc tài toàn trị, trong lịch sử hơn 60 năm qua. Việc giải thể hay tiếp tục nuôi dưỡng ĐCSVN càng nóng bỏng, gắn với QG-DT trường tồn hay diệt vong trước đại họa nội xâm và ngoại xâm ngày càng gay gắt.

  "Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ một bon lai căn, gia tài của mẹ một lũ bạc tình"
  Đúng! Đúng quá!Mấy ông đấy là lũ bạc tình, đất nước lâm nguy rồi!
  Còn các cụ lão thành CM thì tuổi cao sức yếu mất rồi, thế hệ hậu sinh của các cụ chúng nó làm loạn rồi!

  Theo tôi thì những người đảng viên sáng suốt, đặc biệt là trong đại hôi 11 sắp tới, nên đem bộ 4 này ra "xử chém" thì với mong vớt vát được chút lòng tin của nhân dân trước khi quá muộn.
  Hơn nữa các vị lão thành này nếu vì nhân dân là trên hết thì cũng nên cho phổ biến quan điểm của mình ra cho toàn thể nhân dân biết chứ còn chỉ có gửi thư ngỏ kín như thế cũng thì cũng chẳng hy vọng được gì đâu.
  Những kẻ đầu đảng mà vô dụng, hại nước như Nông Đức Mạnh này mà tại sao vẫn không thấy có ai trong đảng dám đứng ra đấu tranh, thành lập 1 đảng CS mới thay thế nó đi? Trong đại hội đảng 11 sắp tới đây, có ai dám đứng lên làm 1 cuộc cách mạng như là Boris Yelsin với Gorbachov hay không?
  Người dân chúng tôi rất mong điều ấy xẩy ra sớm!

  Nếu là người tự trọng và biết liêm sĩ đã ngồi giữ chức mấy nhiệm kỳ mà làm không xong lại nhiều tai tiếng thì các ông nầy nên từ chức không cần ai phải nhắc nhở.

  Màn 1: Các đảng viên còn tâm huyết với đảng cộng sản bày tỏ ý kiến của mình với lãnh đạo và phổ biến đến nhân dân cùng biết.

  Màn 2: Các lãnh đạo đảng không nghe (nghe là tự sát). Để cứu lấy lý tưởng và thành quả của đảng, các đảng viên chân chính sẽ học theo Lê Nin, Bác Hồ tách ra lập đảng mới.

  Màn 3: Đấu tranh giữa hai đảng sẽ nổ ra khi tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế nước ta xuống dốc đến thảm hại, nhiều đất đai bị bỏ hoang ( do nông dân làm là lỗ ), hàng hóa tiêu dùng thiếu cùng với sức ép của Tàu tăng lên đến ù tai, chóng mặt.

  Màn 4: ĐỔI MỚI, lại đổi mới, nhưng lần này là về chính trị

  Màn 5: Đạo diễn đang giữ bí mật.

  Nông Đức Mạnh, lý lịch cần được làm rõ. Có thể Nông Đức Mạnh đã được Chính Đảng Trung Quốc nuôi dưỡng xây dựng từ thời kỳ 1940- 1942. Tương tự như Lã bất vi nuôi Tần Thủy hoàng (xem thêm lịch sử TQ...).
  Theo dõi quá trình hoạt động làm việc của Nông Đức mạnh chúng tôi thấy Nông Đức mạnh không có tài cán gì, ăn nói thao thao bất tuyệt mà sao lại liên tiếp ở trong Bộ Chính Trị và lại làm Tổng bí thư lãnh đạo bao nhiêu Đảng viên tài giỏi ở Việt Nam.

  Phải chăng có vấn đề ?

  Bác Dũng dự án nào cũng vào hô phải vào cuộc quyết liệt, nhưng trong thực tế bác quyết cái gì xong là liệt cái đó.

  Này nhé bác là tác giả chính của Tập đoàn kinh tế Vinashin, Boxit ở Tây nguyên, quy hoạch Hà nội, Đường sắt cao tốc, các Tập đoàn kinh tế Nhà nươc, mạng lưới thủy điện, khai thác than vô tội vạ tại TKV, Tập đoàn dầu khí đầy tham nhũng v.v..

  Toàn các các vụ bây giờ đã 'liệt' hoàn toàn vì sau khi CP của bác Dũng tiêu hết tiền thì nhân dân è cổ ra trả nợ.

  Nên chăng đổi là NTD quyết..... liệt

  DANH TƯỚNG

  Quốc gia phong TƯỚNG,
  Dân tộc ghi DANH;
  Từng chữ từng câu hùng trí lực,
  Đủ lý mà trong vẫn trọng tình!

  Cẩn bút,
  Bùi Tân Phong
  (23.06.2010)

  "Tôi tin tưởng rằng tiếng nói của các CCB, tướng lĩnh và lão thành c/mạng,sẽ giúp cho các ông Mạnh, ông Dũng , ông Trọng , ông Rứa, ông Sang, ông Vĩnh Trọng..tỉnh ngộ để tự biết mình là ai"
  Đúng đã quá lâu ông chẳng biết mình là ai, ông Mạnh thì mị dân thô thiển nhạt hoét. Thằng cu Tuấn tư cách gì mà cho ngoi dòng ngay thế. Chức vụ là trách nhiệm cần có tư cách mới gánh vác được sao lại chia phần cho con như tài sản riêng thế, có phải gỗ trên rừng đâu.Việc ông đi Tàu tự kí với Tàu khai thác Bõit là lạm quyền phải kỉ luật nặng, sao còn nhăn nhở không biết ? Còn ông Dũng xây nhà thờ họ 40 tỉ thì sức nặng ấy cũng đủ đè bẹp cuộc đời chính trị ông rồi. Bác Trọng thì loanh quanh chẳng trổ hết năng lực. Nguyên tắc Đảng thì bỏ, lấy chỗ nể mặt nhau làm việc thì khác gì mấy ông cán bộ xã, còn thành bộ mặt quốc gia không?
  Chưa có đoạn nào lãnh đạo dất nước nói hớ chém gió loạn xạ . Ông nào cũng mắc là sao. Là người dân theo dõi truyền hình thấy ngượng. Đúng có người bảo rằng mở ti vi mà thấy mặt các ông ấy là tắt ngay, hao ti vi quá.
  Nghe có vẻ quá xấc xược nhưng là thật. Tôi chắc các ông chẳng bao giờ biết, cũng như chẳng biết thực trạng nước mình nó thối nát thế nào ở nhiều địa phương. Lề phải, báo chí dối nhiều quá và các ông yên tâm với những lời nói dối quá quen rồi. Khổ thân các ông.Bây giờ đã đén lúc các ông hạ màn sám hối là vừa.

  Tôi nghĩ phải phổ biến thư này và vận động rộng rãi trong cả nước
  Trong đảng cũng cần phải có dân chủ

  Tôi đề nghị :

  - tối đa hai nhiệm kỳ tham gia Bộ chính trị
  - khuyến khích đại biểu tự ứng cử với chương trình hoạt động cụ thể
  - mỗi vị trí có ít nhất ba ứng cử viên

  Chuyện trọng đại,mới mẻ và gây phấn khởi dữ dội đây.
  Kính xin quý vị cựu chiến binh cao cấp và đáng quí hãy có kế hoạch cụ thể,hữu hiệu phổ biến đến mọi cấp đảng bộ, chi bộ trong nước.Thư này sẽ là ngọn đuốc cho mọi đảng viên có tấm lòng với đất nước.Chỉ truyền tải qua Internet thì không chắc có tác dụng lớn vì tại cơ sở các lãnh đạo không dễ dàng cho đảng viên biết đâu và như thế ,thư cũng sẽ chỉ là một tiếng nói dễ bay.Tại địa phương tôi,hầu hết các ĐV đều có trình độ văn hóa thấp,ít tiếp cận với Internet nên mọi nhận thức về xã hội,chính trị nhất nhất họ nói một giọng theo báo chí truyền thông chính thống,nên nếu con cháu có đề cập đến tình hình như thế này sẽ bị họ gạt ngang.Tôi mong ước một ảnh hưởng lớn và tích cực từ tâm thư này.Kính.
  Lê Phú Lâm,Củ Chi.

  Tôi tin tưởng rằng tiếng nói của các CCB, tướng lĩnh và lão thành c/mạng,sẽ giúp cho các ông Mạnh, ông Dũng , ông Trọng , ông Rứa, ông Sang, ông Vĩnh Trọng..tỉnh ngộ để tự biết mình là ai; và nó có sức thuyết phục lan tỏa trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay. Vì nó đại diện cho tâm nguyện, ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân yêu nước.Hiểm họa đang đe dọa sự an nguy của Đất nước từ các nước lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc. Đất nước rất cần những người lãnh đạo ưu tú, xuất chúng thực sự yêu nước, thương dân, dám xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc, giống nòi. Nếu đảng CSVN muốn giữ vai trò lãnh đạo xã hội thì phải tự lột xác mình thành tổ chức chính trị của Dân tộc, phải đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên lợi ích của đảng . Là một con dân Việt , tôi hy vọng Đất nước vượt qua cơn bĩ cực này.

  Tôi thấy Bộ chính trị đã quá già lão lẩn thẩn, trình độ nhận thức tri thức quá kém, bảo thủ giáo điều, tham quyền giả dối, độc tài đảng trị ....nên cần loại bỏ ít nhất là 2/3 số cũ thay thế bằng các đảng viên có đào tạo bài bản có tri thức nhất là số được đào tạo tại Âu và Mỹ.

  Tôi đồng ý với những nhận xét về Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa

  Xét về mặt nhà nước pháp quyền thì có cần đến Mạnh và Rứa hay không ?

  Ông Dũng tuy nói hay hơn là làm nhưng có lẽ vẫn khá hơn Hùng, Hải

  Hoan hô các cụ Tướng lãnh , Lão thành CM....!
  Các cụ nên tập hợp Hội cựu chiến bính và Lão thành CM có tiếng nói tập thể rộng rãi tại tất cả các địa phương làm nòng cốt cho trí thức, báo chí và thanh niên học sinh....