Everywhere Land - Đến lượt Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Sinh Hùng

 • Bởi Admin
  13/06/2010
  11 phản hồi

  Everywhere Land

  Nguyễn Sinh Hùng đăng đàn nói phét về kinh tế Việt Nam

  images1980955_IMG_0784.jpg
  Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

  Sau Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thì lại đến lượt Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đăng đàn, nói phét về kinh tế Việt Nam.

  Theo VNN, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhận định về tương lai kinh tế Việt Nam “Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".

  Chúng ta cứ giả định là con số thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1200 USD mặc dù theo ước tính của cả WB, IMF và CIA thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam đều chỉ khoảng 1060 USD trở xuống. Nhưng cứ giả định là con số của ta tốt hơn của Mỹ, tức là GDP bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, chúng ta thử tính xem tới năm 2020 liệu con số này có lên tới 3000 USD không?

  Có thể tính tốc độ tăng GDP đầu người bằng cách lấy tốc độ tăng trưởng bình quân trừ đi tốc độ tăng dân số. Trong năm 2005, tốc độ tăng dân số của Việt Nam là 1,35%. Giả sử rằng trong 10 năm tới, dân số Việt Nam tăng ổn định ở mức 1% mỗi năm thì tốc độ tăng trưởng GDP cần phải bao nhiêu để đạt tới mức thu nhập bình quân đầu người 3000 USD trong 10 năm tới. Gọi tăng trưởng GDP là g ta sẽ có công thức: 1200*(1+g-0.01)^10=3000.

  Không khó có thể tính ra g=0.106 hay 10,6%. Như vậy chúng ta sẽ phải duy trì tốc độ tăng trưởng GDP thường xuyên liên tục ở mức 10,6% trong 10 năm tới mới có thể đạt được điều này. Không biết ông Hùng dựa vào đâu để tin là Việt Nam có thể lập được kỳ tích này khi trong quá khứ, chưa có năm nào Việt Nam đạt tăng trưởng 2 chữ số cả và tăng trưởng GDP trung bình trong 9 năm qua cũng chỉ vào khoảng 7,2%. Trên thế giới cực kỳ hiếm nước nào có thể đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2 chữ số trong suốt 1 thập niên. Thành tích thần kỳ như Trung Quốc trong thập niên 1990 cũng chỉ đạt 9,5% một năm.

  Cũng lưu ý là cách tính này được áp dụng với mức giá không đổi, tức là tăng trưởng GDP thực tế chứ không phải tăng trưởng GDP danh nghĩa. Bởi nếu tính theo tăng trưởng GDP danh nghĩa thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào biến động của đồng USD trên thị trường. Lấy một ví dụ không có thực là nếu sang năm 2011, Chính phủ quyết định nâng giá đồng VN lên 10 lần so với đồng USD thì lúc đó GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng đạt luôn $12000 mà chẳng cần phải làm gì, hehe. Nhưng rõ ràng đó không phải ý của Phó Thủ tướng mà ở đây, ông muốn nói tới $3000 trong năm 2020 là $3000 theo thời giá hiện nay.

  Chính sự phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái danh nghĩa này cũng là lý do ngày nay người ta không hay dùng GDP theo tỷ giá chính thức mà dùng theo ngang giá sức mua (PPP). Nếu tính theo ngang giá sức mua thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện ở mức 2700-2900 USD.

  Đến lượt phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

  Hình như các nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam hiện nay đều gặp phải vấn đề với số thống kê?

  Trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết [ông Thuyết kỳ này được hỏi nhiều nhỉ- ông này có lẽ là đại biểu có trình độ và có các câu hỏi sát và sắc nhất trong Quốc hội hiện nay], Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “So với năm 2006, đến nay (2010), lương giáo viên đã tăng gấp 2,1 lần, vào khoảng 2,5 - 4 triệu đồng/tháng, cao hơn so với các ngành khác".

  images1978140_IMG_8906.jpg
  Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

  Không phải quá khó để kiểm định câu nói này của ông Nhân được đưa ra để chứng minh cho thành công của ông trong thời gian ông làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Câu này có hai mệnh đề, thứ nhất là lương giáo viên tăng gấp 2,1 lần và thứ hai là lương giáo viên cao hơn so với các ngành khác. Còn có một cách hiểu trong mệnh đề thứ 2 là mức tăng lương giáo viên cao hơn các ngành khác nhưng có vẻ như ông Nhân muốn nói theo cách hiểu thứ nhất vì mệnh đề “cao hơn các ngành khác” được đưa ra sau khi ông nêu ra mức lương giáo viên hiện nay "vào khoảng 2,5-4 triệu đồng/tháng". Ở đây có vấn đề không nhỏ là tại sao ông Nhân lại đưa ra một khoảng quá rộng như vậy, thay vì nêu ra mức lương trung bình của giáo viên.

  Chúng ta thử kiểm định hai mệnh đề trên. Ở mệnh đề thứ nhất, vì hiện nay mới là giữa năm 2010 nên TCTK chưa có số liệu về năm 2010 mà chỉ có số liệu về năm 2009. Theo số liệu của TCTK thì tiền lương trong giai đoạn 2006-2009 của một số ngành như sau:

  Bảng sau là Thu nhập trung bình hàng tháng của lao động ở khu vực Nhà nước được lấy từ Niên giám thống kê tóm tắt 2009 của TCTK. Cột 2 và 3 là thu nhập các ngành trong hai năm 2006 và 2009. Cột 4 là mức tăng trong 4 năm này. Cột 5 là mức tăng thực tế sau khi trừ đi lạm phát. Lạm phát được tính bằng cách tính dồn chỉ số CPI các năm 2007, 2008 và 2009 do năm 2006 được chọn làm mốc. Tính trung bình, giá cả năm 2009 sẽ cao hơn 42,3% so với năm 2006. Sau khi trừ đi lạm phát thì mức thu nhập trung bình toàn xã hội trong năm 2009 tăng 12% so với năm 2006, còn ngành giáo dục tăng 18,2%. Do hầu hết người lao động trong ngành giáo dục đều thuộc khu vực Nhà nước nên con số này sẽ phản ánh thu nhập hàng tháng của người lao động trong ngành giáo dục.

  So sánh kết quả này với phát biểu của ông Nhân, có thể thấy hai điều:

  - Thứ nhất, thu nhập danh nghĩa (chứ không chỉ lương) của ngành giáo dục trong năm 2009 chỉ tăng 68% so với năm 2006. Sau khi loại trừ yếu tố lạm phát thì thu nhập này chỉ tăng 18,2%, thấp hơn nhiều con số tăng 2,1 lần mà ông Nhân đưa ra. Nếu kể cả năm 2010 thì thu nhập của người làm giáo dục cũng chỉ tăng chừng 25% là cùng.

  - Thứ hai, thu nhập người làm trong ngành giáo dục tuy được nâng lên và có tốc độ cao hơn tốc độ tăng của đa số các ngành khác nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của tất cả các ngành. Tiền lương trung bình của ngành giáo dục năm 2009 là 2.7 triệu trong khi trung bình của tất cả các ngành là 3,1 triệu. Như vậy mệnh đề “cao hơn so với các ngành khác” của ông Nhân là không chính xác.

  Có thể phát biểu của ông Nhân căn cứ vào số liệu chi trả lương của Bộ giáo dục. Thật tiếc là hiện nay những số liệu này chưa được công khai và thuận tiện cho tiếp cận nên khó kiểm định. Nhưng theo số liệu của TCTK thì rõ ràng phát biểu của ông Nhân không thể đúng, nếu không nói là rất sai.

  thongke_giaoduc.jpg

  Nhìn bảng này, còn có thể có một số nhận xét khác như việc thu nhập thực tế của một số ngành còn giảm. Cũng lưu ý là bảng này chỉ dành riêng cho khu vực Nhà nước. Thu nhập thực tế trung bình của khu vực tư nhân trong nước có lẽ còn thấp hơn.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  sao các đại biểu QH có lương tri như ông Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết,..không bỏ cha nó cái chức danh ĐBQH vô nghĩa đó đi nhỉ? Nếu có chừng chục người hành động như thế thì hay lắm, có nhiều trò để xem

  tôi có mấy người bạn làm ở cơ quan quản lý địa phuong, cũng thuộc hàng ngũ lãnh đạo, phó chủ với phó bí cả, đương nhiên đều là đảng viên trẻ, có năng lực, có trình độ. tóm lại là vừa hồng vừa chuyên.
  Ấy thế mà lúc trà dư tửu hậu, khi tôi cố tình đả động đến vài đề tài chính trị-xã hội trong nước, quốc tế ra thử xem quan điểm, nhận thức của họ thế nào thì, hỡi ôi, thường là họ không biết gì, nếu có biết thì cũng loáng thoáng, đại khái kiểu như có nghe ai nói đến. Những vấn đề như Hy Lạp vỡ nợ, Triều Tiên thử tên lửa, Thủ tướng Nhật từ chức vì không ép được Mỹ, quan hệ Ba Lan-Nga,...thì cứ như vịt nghe sấm, tuy vậy cũng cố tham gia ý kiến, bình luận loạn cả lên nghe chuối không chịu được. Đơn giản vì họ chả bao giờ đọc báo và suy ngẫm về những vấn đề đấy cả, họ chỉ học nghị quyết của Đảng, viết thu hoạch về cuộc vđ học tập và làm theo... thôi. Thử hỏi những cán bộ trẻ, những lãnh đạo tương lai của địa phương, đất nước mà như thế thì VN ta bao giờ mới khá nổi.

  Tôi tham dự một lớp học mà người giảng là một giảng viên đại học, một nhân vật khá nổi tiếng và xuất hiện với tần suất khá dày đặc trong các bản tin về tài chính, chứng khoán. Và thật là bất ngờ khi nghe vị giảng viên đó tuyên bố rất hùng hồn trong lớp học rằng nếu không có đảng CSVN thì đất nước VN này sẽ chẳng khác gì Bắc Trièu Tiên hay Cu Ba. Còn bất ngờ hơn nữa khi theo lời vị đó, thông qua nghiệp vụ factoring thì chúng ta có thể vay 100 triệu USD nhưng khi trả thì có thể "xù" 60 triệu USD (tức chỉ trả 40 triệu USD). Từ đó có thể suy ra là chúng ta có thể vay thoải mái, sau này con cháu chúng ta sẽ bảo với các chủ nợ rằng tôi không có tiền trả đủ cho các ông đâu, các ông làm gì đó thì làm.
  Tôi cho rằng với khả năng xù nợ như vậy thì bác NSH có cơ sở để đưa ra tuyên bố về tăng thu nhập bình quân.

  Người Nhật cười ngặt nghẽo bảo tôi, "Mai mốt tụi mày sẽ có Singkansen! Máy bay Sài gòn - Hà nội, 2 tiếng, singkansen 5-6 tiếng; vé singkansen mắc hơn vé máy bay. Tao chọn máy bay!" Tôi cũng chọn máy bay, vì IQ của tôi thấp! Singkansen dành cho Đảng "VĨ ĐẠI" - những người có IQ "cao"!

  Các bác đừng lo quá. Đảng Ta cao thủ nên đã có cách và tính toán hết rồi. Bọn tư bản chúng nó đang giãy chết, thích "mơi" Đảng ta bằng ODA thì cho chúng nó chết luôn. Đảng Ta vận dụng Định Luật " Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ túi Tư Bản Nhật sang túi Đảng Ta" tài tình lắm. Cũng chẳng có chuyện trả triếc gì đâu. Đời nào Đảng Ta mà lại chịu để cho bọn Tư Bản đòi nợ à? Đảng Ta không đào hố trôn chúng nó là may cho chúng nó rồi. Bọn Tư Bản Nhật sợ chết nên phải dúi tiền cho Đảng Ta đấy. Thế thì có gì mà sợ. Vô tư đi, cứ để đó Đảng Ta lo hết mà.

  Việc chính phủ hoặc vài thành viên của nó tính toán sai lầm là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra ở bất kỳ nước nào ví dụ như Hy Lạp.
  Vấn đề nghiêm trọng ở VN là chính phủ lấn át hoàn toàn quốc hội, không có một lực lượng phản biện chính thức nào có đủ sức để ngăn cản những điên rồ của chính phủ nếu có.

  Mấy câu trả lời của Nguyễn Sinh Hùng cho thấy ông ta không những có cái nhìn sai lầm mà còn lộ bộ mặt độc đoán và vô trách nhiệm.

  Điều này cho thấy quốc hội VN, nơi quyền lực cao nhất của đất nước có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn mỗi khi một thế lực phản động nào đó trong đảng muốn, gây nguy hiểm cho đất nước và dân tộc

  Để tránh lặp lại những trò nguy hiểm này, phải tách rời hoàn toàn hành pháp (chính phủ) ra khỏi lập pháp (quốc hội). Những đại biểu nào là thành viên của chính phủ thì phải rời khỏi quốc hội, trả lại ghế đại biểu cho người mới

  Như vậy tránh gian lận một người đội hai ba nón theo kiểu vừa đá banh vưa thổi còi

  Tránh việc đại biểu quốc hội có nhiều hạng từ cao cấp như trong BCT, chính phủ cho đến các đại biểu hạng bét chẳng có quyền gì ngoài quyền bấm nút ủng hộ ... chính phủ và các quyết định của đảng

  Tôi thấy mấy ông CS nói nhiều, máu đổ nhiều, nước nghèo đi nhiều, dân khổ nhiều, chẳng ai được nói, oan trái nhiều, dân bị bắn giết nhiều, đất nước mất dần nhiều vào tay thù....
  Nước ta hàng chục năm qua vẫn chỉ sản xuất bằng kỹ thuật thô sơ và khai phá chặt đào hủy hoại thiên nhiên.
  Vay nợ nhiều, chồng chất, tham nhũng lớn, lãng phí to, nhưng làm được thì ít, sản phẩm thô sơ, mãn kiếp nghèo.
  Tham nhũng, hủy hoại môi trường, bán tài nguyên đất đai, để lại cơ đồ rách nát chồng chất nợ nần cho con cháu là một tội ác sẽ bị đời đời nguyền rủa.
  Chính các vị và gia đình sẽ bị quả báo, sẽ không được yên thân đâu.

  Nói chuyện với mấy thằng bạn người Séc về việc Đảng và Chính phủ Ta vẫn quyết chọn đi theo con đường Mác-Lê đã chọn, chúng nó bảo:" Mẹ kiếp, trước đây chúng tao cũng thế, đi mãi, đi mãi theo các bố ấy mấy chục năm trời, bây giờ lại về đúng chỗ các bố ấy đứng trước khi chọn đường, bọn Việt Nam chúng mày rồi cũng như tụi tao thôi."

  Đây là bọn mặt dầy, nói mà không nghĩ. Chúng nó lừa phỉnh mọi người không biết ngượng mồm. Không biết con cháu chúng nó nghĩ sao nhỉ??? Nếu tôi có người nhà nói phét như thế chắc tôi không dám đi là quá. Cũng thật xót xa! Dân mình sao cứ phải khổ thế! Suốt ngày bị chúng nó cho ăn bánh phỉnh. Thật ngán ngẩm cho mấy thằng cha đại biểu quốc hội

  Hì hì, nếu cứ kể đến thông kê thì nhà nước mình là ..... vua bịa. Cũng không trách được nhà nước vì hệ thống thu thập thông tin lại tùy thuộc vào những cây viết chì (có thể bôi xoá nhanh được).... bên dưới "bất khả kiểm định".

  Nội cái chuyện rạch ròi có hợp đồng hẳn hoi là cho nước ngoài thuê rừng không thôi cũng đã chênh nhau giữa số liệu ông đại biểu Quốc Hội và số liệu ông Bộ trưởng Nông nghiệp hằng 100.000 ha, cái hay là ông đại biểu còn cho biết ông thu thập số liệu theo một ..... KÊNH khác (??????), mà thử hỏi bây giờ ai rảnh hơi mà ngồi thống kê ngoài ... "mấy chả"?

  Mấy ông quan thời CS thì lại mắc cái bệnh ... tỏ ra trí thức, , ông nào ngoài cái PGS,TS trước tên thì cũng ráng chêm thêm mấy .... con số, rồi phong cho nó là ..... chỉ số,là thông số v.v.... kẻo chúng nó bảo mình nói bừa, mà mấy cái con số này thì có ..... trời mới biết từ đâu ra và .... thực hư thế nào. Mấy ông bà đại biểu khác thì chỉ nghe mấy con số và mấy cái "thuật ngử" ... chỉ số, thông số thôi là tai ù , đầu váng, ù ù cạc cạc ngay, nên hoặc im như thóc hay bấm chuông thông qua cho lẹ vì .... "khoa học" và "khách quan" quá.

  Chuyện này cũng không lạ vì đã có những Giáo Sư Tiến sỉ oanh oanh liệt liệt tuyên bố năm 2020 (hay đại khái thế, ko nên lưu vào bộ nhớ vì lưu vào bộ nhớ sẽ làm ô nhiễm bộ nhớ) Việt nam sẽ có trường Đại học tốp đầu thế giới, hoặc Việt Nam sẽ là một trong 15 (hay 10 gì đó, ko nên nhớ kẻo làm nhiểu bộ nhớ!) nền kinh tế lớn nhất thế giới (nghe sướng cả tai!). Kiểu nói này hay lây lắm và mang tính AQ, đến nổi có vị nhiễm nặng còn tuyên bố "vở nợ tôi chịu"? Xin lổi chẳng biết ông lấy cái gì mà chịu vì thân ông ngay bây giờ chưa được giá "ba đồng một mớ đàn ông!", bỏ ông ra khỏi chức vụ và "thế lực ngầm thì chỉ có nước .... ăn mày.

  Nhưng khổ cái là người dân Việt nghe một chiều riết cũng thành tính, hể "TV nói là .... đúng hết", bất cứ con số nào đưa ra cũng thành .... pháp lệnh, thành "chủ tịch Kim Bắc Triều đã nói" hết, kiểu như nếu cộng dồn hết các máy bay MỸ bị bắn hạ thời chiến tranh thì nước Mỹ phải .... sản xuất thêm vài năm mới đủ số. Tai hại hơn là cứ một anh lảnh đạo nói tiếng gì hơi ... lạ là cả đám hùa theo lập đi lập lại thành ....ranh ngôn, kiểu này thấy nhiều qua "bức xúc", " có tâm có tầm", "đúc (hay đút) rút", "phân hoá nội bộ Obama", "canh giữ hoà bình thế giới".

  Thế nên chúng ta đang sống trong một xã hội đầy "huyễn hoặc" hay nôm na kiểu dân Nam bộ "COI ZẬY MÀ HỔNG PHẢI ZẬY". Thế nên mới có chuyện một đám "KHÔNG TIỀN" nói chuyện TIỀN CHÙA và "ĐẾM CUA TRONG LỔ", cười cợt trên tấm lưng còng vì nợ nần, mưu sinh của công nông và cả của những thế hệ chưa sinh ra. Dân xích lô xe ôm chúng tôi thì cách tính đơn giản lắm: lương tăng hay ko tăng gì tuỳ thuộc vào một cuốc xe chúng tôi ăn được bao nhiêu ...gói xôi hay sang hơn là mấy phần (1/2, 1/3 hay 1/4)của ... tô phở, chứ chúng tôi chả dám mơ màng (để ăn không khí à?) với cái con số và cái phần trăm mấy chả đưa ra, bởi thục tế một điều mà mấy chả đâu có khái niệm gì về .... LƯƠNG, mà chỉ am tường về BỔNG (hay LẬU) thôi, điển hình nhất là cách trả lời của ông Ninh về ...LƯƠNG CỦA ÔNG NINH Ở SCCI.

  Bên cạnh các khái niệm về các con số THỐNG KÊ, về LƯƠNG (bổng,lậu) thì còn khái niệm quan trọng khác là TRÁCH NHIỆM. Hảy nghe bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng (gia đình ta đấy, kêu ông Sắc bằng gì gì đấy)tuyên bố sao nghe quen quen giống ông Tổng thống Trần văn Hương của chế độ "Nguỵ miền Nam (????)" xưa: "Làm sai ko có nghĩa là chặt chém ngay, như vậy thì hết người , không có người để làm!!!!????". Ủa chế độ ra ưu việt mà sao mà ít người tài thế?. Trời đất, một ông thủ tướng thì "ba năm không kỉ luât một ai", một ngài Phó thủ tướng thì "chặt chém thì ko có người để làm". Quái, cái chính phủ này phục vụ ai nhỉ, mà 80 triệu dân sao ngu dốt quá thể, chỉ vỏn vẹn mấy quan thuộc dòng thuộc giống là có năng lực thôi sao? Nước Nhật mạnh là nhờ họ đào tạo sẳn sàng các "chuẩn thủ tướng, chuẩn bộ trưởng, chuẩn ..... chủ tịch ....v.v. đến nổi họ từ chức liền tù tì (thuộc hạng cao nhất thế giới) ngay khi có lổi mà nước Nhật vẫn cứ cấp viện cho .... Việt Nam anh hùng! Nói sao mà coi khinh cả dân tộc như vậy mà nói được hả trời, chỉ dòng họ nhà anh là đáng mặt lảnh đạo hay sao mà sợ hết người???

  Nói tóm lại, mấy chả chí nói lấy được thôi, dân tình bàn cải cho vui chút rồi cuối cùng cũng .... THÔNG QUA thôi, ai mà chả biết. Chuyện rừng bô xít, chuyện biên giới, chuyện biển tàu lạ tông/bắt tàu ta ngộn ngộn thế mà còn thông qua 16 chữ vàng được, chuyện chiếc tàu Vinashin ngàn tỉ trùm mền còn sờ sờ ra đó cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của .... lảnh đạo xài tiền ....dân, chuyện tàu cao tốc chở trẻ con đi học và đàn bà đi chợ ở các xứ sở có IQ cao như một trình độ kiến thức và lý luận "đẳng cấp" vẫn còn mới tinh tính thời sự, chuyện dừng tàu cao tốc như dừng xe đạp ở quê choa còn nóng hổi, thì xá gì láp záp ba cái câu nói vô thưởng vô phạt của mấy cái miệng 'có gang có thép", biết tỏng "lời nói gió bay", "để lâu cứt trâu hoá bùn"! Chỉ còn đọng lại nổi buồn muôn đời nhược tiểu cho dân tộc bất hạnh này mà thôi .