Đông A - Politically incorrect

 • Bởi Admin
  06/06/2010
  6 phản hồi

  Đông A

  Đầu tuần Tổng thống nước Đức từ chức. Ông Koehler từ chức Tổng thống, theo tôi, là do phát biểu politically incorrect của ông. Trong một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh sau khi từ Afganistan trở về, ông Koehler nói rằng đối với những nước dựa trên xuất khẩu, như nước Đức thì đôi khi cũng cần thiết triển khai quân sự để bảo vệ quyền lợi của mình, ví dụ như những con đường thương mại tự do. Tôi nghĩ rằng phát biểu của ông Koehler không sai về mặt sự thật, nhưng lại sai về mặt chính trị. Có những thứ là sự thật, nhưng về mặt chính trị thì không thể phát biểu công khai. Đó là đặc điểm của chính trị và người làm chính trị phải biết rõ điều này.

  Đọc tin về Tổng thống Đức từ chức, tôi chợt nhớ ra rằng những người làm chính trị ở Việt Nam khá nhiều khi phát biểu politically incorrect. Ví dụ như ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trong một cuộc họp báo phát biểu rằng "Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương [khai thác bauxite ở Tây Nguyên] lớn này". Trong khi đấy Quốc hội vẫn chưa họp, chưa ai biết các đại biểu Quốc hội có ý kiến như thế nào, và dư luận xã hội thì lại đang xôn xao về chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên của Chính phủ, phát biểu của ông Trần Đình Đàn là một phát biểu politically incorrect. Phát biểu này rất tệ hại và tạo ra những dư luận xấu về hệ thống chính trị ở Việt Nam. Gần đây nhân chuyện dự án xây đường sắt cao tốc, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Luật pháp Quốc hội phát biểu rằng: "Tuy Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ đồng ý chủ trương nhưng có bắt QH làm ngay đâu." Đây cũng là một phát biểu politically incorrect. Phát biểu này còn đặc biệt tệ hại ở chỗ người phát biểu là Chủ nhiệm Ủy ban Luật pháp của Quốc hội, bởi vì phát biểu như vậy cho thấy luật pháp ở Việt Nam không còn ở Quốc hội nữa, mà ở Bộ Chính trị và BCHTW Đảng.

  Các phát biểu politically incorrect của các quan chức Việt Nam, như hai ví dụ tôi kể ra ở trên, để lại hậu quả rất nặng nề mà tôi nghĩ chính chủ nhân của các phát biểu đấy cũng chưa nhận thức ra được sai lầm trầm trọng do mình gây ra. Đơn cử, chẳng hạn, những phát biểu như vậy đã đẩy các nhà lý luận tư tưởng của hệ thống chính trị vào thế tịt họng, không thể tranh luận được gì về những vấn đề đang đặt ra trong xã hội Việt Nam. Ví dụ như vấn đề dân chủ chẳng hạn. Một mặt các nhà lý luận chính thống này công nhận vai trò cần thiết của dân chủ về mặt nguyên tắc, nhưng mặt khác lại cho rằng cần phải tính đến đặc điểm đặc thù và thực tiễn của Việt Nam. Do đó mô hình dân chủ ở Việt Nam vẫn phải là dân chủ tập trung thể hiện qua Quốc hội, Đảng lãnh đạo chứ không làm thay. Lý luận của các nhà lý luận chính thống này, một mặt cho thấy khi bàn về dân chủ họ muốn quy về thực tiễn và không đặt nặng vấn đề "hàn lâm" của dân chủ. Nhưng mặt khác chính cái thực tiễn mà họ muốn vin vào đấy lại là một thứ thực tiễn suông, thứ thực tiễn lý thuyết và rặt tính hàn lâm. Bởi vì cái thực tiễn thực sự, cái đang thực sự xảy ra ở chính xã hội Việt Nam là cái thực tiễn thể hiện qua các phát biểu politically incorrect mà tôi dẫn ra ở trên. Và không chỉ thể hiện qua các phát biểu đấy, cái thực tiễn thực sự đấy còn thể hiện rất rõ ở chỗ Quốc hội X chỉ có một đại biểu duy nhất tự ứng cử là được trúng cử. Vậy đâu mới thực sự là thực tiễn đích thực, đâu mới chính là cái mà lý luận cần phải tập trung và làm rõ, hơn là các hình thức ngụy biện trá hình và tự ru ngủ mình và ru ngủ nhau?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Khách viết:
  Các phát biểu của các ông Đàn, Thuận hay của ông Lê Hồng Anh.... không hề có sai lầm đó là thực tế, đó là bản chất.
  Khi cần che dấu lấp liếm thì nó dùng các mỹ từ "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Khi không thể, không cần che dấu thì nó huỵch toẹt trắng trợn trước cả nước, cả thế giới.
  Thực ra nhà nước và chính phủ cũng chỉ là bộ máy thừa hành của Đảng, nhân dân đi bầu cũng như cầm giấy lộn bỏ vào thùng rác để hợp thức đương nhiên quyền đảng trị thối nát....

  " Khi cần che dấu lấp liếm thì nó dùng các mỹ từ "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". "

  Bác Khách,
  Thực tế ra các mỹ từ "đảng lãnh đạo" là đã sai về nguyên tắc dân chủ và pháp quyền.

  Bởi lẽ một đất nước dân chủ và pháp quyền có thể đi theo đường lối chính trị của một đảng chứ không thể để một đảng lãnh đạo được

  Quyền lãnh đạo một nước của một nhóm người phải do dân bầu ví dụ chính phủ, quốc hội

  Đảng CSVN không hề do dân bầu cho nên về mặt pháp lý của một thể chế dân chủ họ không có quyền lãnh đạo đất nước VN

  Khách viết:
  Trích dẫn:
  nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201024/20100609165015.aspx
  Về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết, nếu sau khi tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành, QH không đồng ý tổ chức thí điểm nữa và được phép của Ban chấp hành Trung ương thì phải sửa Hiến pháp ngay trong kỳ họp cuối năm nay. Và chỉ sửa những nội dung liên quan đến tổ chức HĐND huyện, quận, phường để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

  Thế nầy thì đúng là Ban Chấp hành Trung ương Đảng là to nhất chứ không phải là Quốc Hội như Hiến pháp quy định.

  Như vậy có thể tố cáo đảng CSVN vi phạm hiến pháp không bác Khách ?

  http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/502918/Bao-dam-quyen-to-cao-cua-cong-dan.html

  Bảo đảm quyền tố cáo của công dân

  Ngày 9/6, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Hội thảo về Dự án Luật Tố cáo.

  Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 đã góp phần tạo lập khung pháp lý quan trọng để người dân tích cực tham gia phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết tố cáo. Tuy nhiên qua tổng kết cho thấy, công tác giải quyết tố cáo còn nhiều hạn chế, hiệu quả giải quyết các vụ việc tố cáo chưa cao.

  Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó có nguyên nhân là do các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo còn nhiều hạn chế, bất cập.

  Việc xây dựng Dự án Luật Tố cáo lần này nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác giải quyết tố cáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

  Dự thảo Luật gồm 74 điều chia thành 9 chương. Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền tố cáo của công dân cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết tố cáo, vì vậy Luật Tố cáo được coi là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản điều chỉnh chung đối với việc tố cáo và giải quyết các loại tố cáo.

  Đồng thời để đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Tố cáo với Bộ luật hình sự, Tố tụng hình sự, Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật khác thì trong dự thảo luật cần quy định những vấn đề chung, có tính nguyên tắc về quyền tố cáo của công dân, thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết tố cáo của các cơ quan tổ chức…

  Đại biểu Nguyễn Phước Thọ (Văn phòng Chính phủ) đánh giá tố cáo là một quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp khẳng định rất rõ. Thực hiện quyền cơ bản này là công dân thực hiện quyền tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo vệ lợi ích chung, thể hiện ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân đối với cộng đồng.

  Đại biểu Thọ cho rằng mục tiêu chung của Luật Tố cáo là cụ thể hóa quyền tố cáo của công dân, đổi mới công tác giải quyết tố cáo, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện tốt quyền tố cáo.

  Quan điểm này cũng được đại biểu Đinh Văn Minh- Phó Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra chia sẻ. Theo đại biểu điều quan trọng nhất dự thảo Luật Tố cáo cần phải làm được đó là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tố cáo và có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thông tin tố cáo.

  Vụ trưởng vụ Khiếu tố - Viện kiểm sát nhân nhân tối cáo Nguyễn Thị Yến cùng một số ý kiến khác thống nhất cho rằng Luật Tố cáo phải được coi là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản điều chỉnh chung đối với việc tố cáo và giải quyết các loại tố cáo.

  Đại biểu đề nghị cần phân biệt rõ tố cáo với thông tin tố giác tội phạm. Đại biểu Yến cũng có quan điểm thống nhất với Ban soạn thảo cho rằng phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo; quản lý về công tác giải quyết tố cáo; giám sát công tác giải quyết tố cáo.

  Đại biểu cũng tán thành đối tượng áp dụng của Luật là công dân trong việc tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp giải quyết tố cáo…

  Một số đại biểu tán thành với các hình thức tố cáo trong dự thảo Luật gồm tố cáo trực tiếp; gửi đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; tố cáo qua điện thoại; tố cáo bằng thông điệp dữ liệu.

  Khách viết:
  Trích dẫn:
  nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201024/20100609165015.aspx
  Về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết, nếu sau khi tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành, QH không đồng ý tổ chức thí điểm nữa và được phép của Ban chấp hành Trung ương thì phải sửa Hiến pháp ngay trong kỳ họp cuối năm nay. Và chỉ sửa những nội dung liên quan đến tổ chức HĐND huyện, quận, phường để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

  Thế nầy thì đúng là Ban Chấp hành Trung ương Đảng là to nhất chứ không phải là Quốc Hội như Hiến pháp quy định.

  Đúng là đảng CSVN vi phạm hiến pháp và quốc hội bù nhìn !
  Vâng quyền làm chủ của nhân dân và thực sự tự do và dân chủ ở VN, ha ha ..., mỉa mai nhỉ

  Ai có thể tố cáo đảng CSVN về việc chúng vi phạm hiến pháp ?

  Đảng CSVN ngồi trên đầu tất cả dân tộc và nhà nước VN, rất trắng trợn.

  Bác Điệp có ý kiến gì không ?

  Trích dẫn:
  nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201024/20100609165015.aspx
  Về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết, nếu sau khi tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành, QH không đồng ý tổ chức thí điểm nữa và được phép của Ban chấp hành Trung ương thì phải sửa Hiến pháp ngay trong kỳ họp cuối năm nay. Và chỉ sửa những nội dung liên quan đến tổ chức HĐND huyện, quận, phường để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

  Thế nầy thì đúng là Ban Chấp hành Trung ương Đảng là to nhất chứ không phải là Quốc Hội như Hiến pháp quy định.

  Các phát biểu của các ông Đàn, Thuận hay của ông Lê Hồng Anh.... không hề có sai lầm đó là thực tế, đó là bản chất.
  Khi cần che dấu lấp liếm thì nó dùng các mỹ từ "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Khi không thể, không cần che dấu thì nó huỵch toẹt trắng trợn trước cả nước, cả thế giới.
  Thực ra nhà nước và chính phủ cũng chỉ là bộ máy thừa hành của Đảng, nhân dân đi bầu cũng như cầm giấy lộn bỏ vào thùng rác để hợp thức đương nhiên quyền đảng trị thối nát....

  Bác Đông A hơi bị... cả tin.
  Dẫu sao, bài của bác vẫn có tác dụng để những ai không nhận ra những phát biểu hớ hênh (về chính trị) của một số chính khách thì nhận ra.

  Có những phát biểu của những nhà chính trị VN thể hiện trình độ rất èng èng, ba láp. Nhưng không thiếu những phát biểu giả vờ đần độn để tố cáo "trong chăn có rận". Ví dụ, tố cáo bộ Chính Trị là đám vua chúa độc quyền, coi "cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước" chỉ như đám sai vặt, chuyên hô khẩu hiệu làm đẹp mặt chế độ.

  Báo chí cũng vậy. Thỉnh thoảng có bài mất lập trường tồn tại không quá 24 giờ rồi bị bóc ngay đi. Nhờ vậy, Tòa Soạn không bị sờ gáy. Nhưng 24 giờ là thời gian quá đủ để bài báo được copy lại và phát tán rộng trong dân, kể cả gửi cho những tranh in "lề trái".

  Mạt vận không xa đâu.