Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ Hải Triều

 • Bởi Khách
  01/06/2010
  15 phản hồi

  Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

  BVN vừa nhận được lá đơn dưới đây của TS Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo tội trạng và đề nghị khởi tố Trung tướng Vũ Hải Triều với 3 tội danh nghiêm trọng, xuất phát từ việc ông Triều từng tuyên bố trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, rằng ngành an ninh “đã đánh sập 300 trang mạng và blog xấu” trong thời gian qua.

  Cách đây hai tuần lễ, ngày 16/5/2010, TS Cù Huy Hà Vũ đã gửi một lá thư đến Trung tướng Vũ Hải Triều để chất vấn chuyện thực hư của vấn đề trên, trong đó có yêu cầu ông Triều trả lời công khai trên báo, và nếu trong vòng 7 ngày không thấy trả lời thì coi như ông thừa nhận việc đó. Nay thời hạn đã quá một tuần mà vẫn không có tín hiệu gì về việc hồi đáp của ông Triều, cho nên ông Vũ quyết định làm đơn khởi tố gửi lên các cấp thẩm quyền.

  Là một trang mạng yêu nước vô cớ bị đánh sập vào giữa tháng 12 năm 2009, chúng tôi rất hiểu nỗi đau lòng của 300 chủ nhân mạng và blog thuộc diện bị ông Vũ Hải Triều liệt vào loại “xấu” và cho triệt hạ. Tuy nhiên chúng tôi đã không quan tâm đến những biện pháp tích cực chủ động bảo vệ mình thông qua luật pháp, đó cũng là chỗ thiếu sót không tránh được mà phải với một người am hiểu về luật như TS Cù Huy Hà Vũ mới có khả năng bổ cứu. Dầu thế đi nữa thì khi đăng lá đơn này, chúng tôi vẫn không mảy may nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà chỉ mong sao qua đây, làm cho vấn đề nổi cộm mà TS Cù Huy Hà Vũ nêu lên sớm được giải quyết sáng tỏ trước dư luận.

  Bauxite Việt Nam

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———————————————————–

  Hà Nội ngày 01/6/2010

  TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VÀ TRUY TỐ

  TRUNG TƯỚNG VŨ HẢI TRIỀU

  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN

  VỀ “TỘI HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN”, “TỘI PHÁ HOẠI CHÍNH SÁCH ĐOÀN KẾT” VÀ “TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN”

  Kính gửi:

  - Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết

  - Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng

  - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

  - Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trần Quốc Vượng

  - Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh

  Đồng kính gửi:

  - Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh

  - Thường trực Ban bí thư TƯ ĐCSVN Trương Tấn Sang

  - Trưởng Ban tuyên giáo trung ương ĐCSVN Tô Huy Rứa

  Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội xin gửi tới Quý Vị lời chào trân trọng.

  Căn cứ Điều 74 Hiện pháp (Công dân có quyền tố cáo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất. Nghiêm cấm việc trả thù người tố cáo, lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác…) và Luật Khiếu nại, tố cáo, bằng Đơn này tôi tố cáo và đề nghị khởi tố và truy tố Vũ Hải Triều, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an về các hành vi phạm tội như trình bày sau đây.

  Từ hơn hai tuần nay, website Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đưa lại thông tin mà rất nhiều trang thông tin điện tử hay trang mạng (website và blog) cá nhân khác đã đăng tải theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu!

  Nếu thông tin nói trên là đúng sự thật thì:

  1. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài;

  2. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm Tuyên bố quốc tế về Nhân quyền, xâm phạm “Quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại Khoản 2 Điều 19 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982 (Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia) và ngang nhiên xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác bởi chắc chắn nhiều máy chủ trong số “300 báo mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập nằm ở nhiều nước ngoài.

  Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)!

  Tuy nhiên không loại trừ các thế lực thù địch với Tổ quốc Việt Nam, thù địch với Dân tộc Việt Nam, các thế lực rắp tâm phá hoại uy tín và sức mạnh của Lực lượng an ninh Việt Nam trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, kiên quyết chống lại các thế lực “phản Nước hại Dân” đã bịa đặt thông tin tày trời nói trên. Do đó, ngày 16/5/2010 tôi đã gửi bằng đường bưu điện một bức thư cho Trung tướng Công an Vũ Hải Triều đồng thời nhờ Bauxite Việt Nam đăng bức thư này trong đó ghi rõ: “Sau một tuần kể từ hôm nay mà tôi không nhận được thư trả lời của ông, điều này đồng nghĩa với việc ông công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” là đúng sự thật!

  Điều 2 Hiến pháp quy định: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và Điều 3 Hiến pháp quy định: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân”. Vì vậy, công dân có quyền chất vấn công chức khi có chứng cứ cho rằng công chức đó đã, đang và sẽ có hành vi xâm phạm lợi ích của Nhân dân đồng nghĩa xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Như vậy, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh – Bộ Công an phải có nghĩa vụ trả lời chất vấn của công dân Cù Huy Hà Vũ.

  Tuy nhiên đã quá hạn một tuần (từ 24/5/2010) nhưng tôi, Cù Huy Hà Vũ, không hề nhận được văn bản trả lời của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều và điều này có nghĩa Trung tướng Công an Vũ Hải Triều đã chính thức công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” là đúng sự thật!

  Với tố cáo trên, tôi đề nghị Quý vị:

  1. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố bị can và truy tố Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục an ninh – Bộ Công an về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân – Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), hành vi “chia rẽ dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật hình sự (Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Các Tội xâm phạm an ninh quốc gia) và hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân” theo Điều 143 Bộ Luật hình sự (Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Các tội xâm phạm sở hữu) bởi các trang thông tin điện tử cá nhân (website và blog) cá nhân là tài sản cá nhân.

  Mức án cho người phạm “Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật hình sự là từ 12 năm đến tử hình. Mức án cho người người phạm “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Bộ Luật hình sự là từ 5 năm đến 15 năm.

  Tính trung bình một trang thông tin điện tử hay trang mạng (website, blog) cá nhân có giá trị tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu VND) thì giá trị thiệt hại mà Vũ Hải Triều gây ra cho các chủ sở hữu 300 trang thông tin điện tử bị Vũ Hải Triều chỉ đạo phá sập là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu VND). Do đó, mức án cho người phạm “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 4 Điều 143 Bộ Luật hình sự (gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) là từ 12 năm đến tù chung thân.

  Tổng hợp các hình phạt của 3 tội danh trên, tôi đề nghị án tù chung thân cho Vũ Hải Triều. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, tôi sẵn sàng tham gia hỏi cung Vũ Hải Triều về các hành vi phạm tội của Vũ Hải Triều như trên đã đề cập!

  2. Tước cấp bậc hàm sĩ quan Công an, cách chức của Vũ Hải Triều theo Điều 25 và tước Công an hiệu của Vũ Hải Triều theo Khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân.

  Đó là chưa nói về mặt nghiệp vụ, bắt buộc phải sa thải Vũ Hải Triều. Thực vậy, sĩ quan an ninh là “sống để bụng, chết mang theo” chứ với cái kiểu “chưa khảo đã xưng” như Vũ Hải Triều thì An ninh quốc gia của Việt Nam đã, đang và chẳng mấy chốc bị “phá sập”!

  Tôi chân thành cảm ơn và đề nghị Quý vị giải quyết Tố cáo này của tôi theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

  NGƯỜI TỐ CÁO

  24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

  ĐT: 0904350187

  Email: [email protected]

  Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

  Phụ lục:

  - Biên lai bưu điện gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

  - Văn bản gốc được sao chụp lại.

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  15 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đề nghị giới luật sư trong nước cũng như ở hải ngoại nên có những bài phân tích trên phương diện nghề luật mỗi khi ts CHHV có một đơn kiện như thế này.Xin chân thành cám ơn.

  Phản hồi: 

  "Ví dụ, tôi sau 15 phút có thể lập đuợc một blog, vậy có thể bán đuợc ở đâu, với giá 2 triệu?" --> ngụy biện một cách khá ngu xuẩn. Blog mà bác lập lên sau 15 phút có bao nhiêu công sức, ngày giờ, giá trị quái gì mà đòi bán 2 triệu?

  Một blog "lề trái" ai đó lập lên, họ tốn bao nhiêu là thời gian đọc, viết, phân tích, phản hồi.... quy ra giá trị tiền bạc (một cách ghê tởm) thì 2 triệu là quá bèo (và có phần xem thường công sức chủ blog). Bác tạo ra một blog để hô "đảng csvn muôn năm" thì có giá trị mẹ gì mà đòi bán với chác?

  Phản hồi: 

  http://phdvn.org/everyday-life/1207-cu-huy-ha-vu-lai-kien.html#post13219

  Trước hết, tôi xin phép được cảm ơn TS vì đơn kiện rất thủ vị của ông. Thực sự tôi đã học được rất nhiều từ đó. Tôi xin phép được phân tích lại những luận điểm ông sử dụng thuần túy dựa trên quan điểm về Luật Pháp mà ông ưa thích mà không dựa vào quan điểm cá nhân.

  Toàn văn của đơn kiện của TS được dựa trên luận chứng sau:
  [QUOTE]Từ hơn hai tuần nay, website Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đưa lại thông tin mà rất nhiều trang thông tin điện tử hay trang mạng (website và blog) cá nhân khác đã đăng tải theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu![/QUOTE]Trước hết, theo đúng thông lệ thường thấy thì trước hết tôi đề nghị TS verify luận chứng này. Cụ thể hơn, hi vọng TS đưa ra đuợc bằng chứng chứng minh sự xác đáng của luận điểm này. [1]
  Tuy nhiên, giả sử rằng đây là một luận điểm chính xác, tôi xin tiếp tục thảo luận đơn kiện của TS.

  [QUOTE]1. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài;

  2. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều làTội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm Tuyên bố quốc tế về Nhân quyền, xâm phạm “Quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại Khoản 2 Điều 19 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982và ngang nhiên xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác bởi chắc chắn nhiều máy chủ trong số “300 báo mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập nằm ở nhiều nước ngoài.[/QUOTE]Truớc hết, khi ra tòa, thì bằng chứng khẳng định dựa vào chi tiết [1] là hoàn toàn không đủ bằng chứng để kết tội. Thật vậy, TS CHHV hoàn toàn chưa chỉ ra đuợc cụ thể VHT tấn công những trang web nào, dù là một trang. Khi anh không chỉ ra đuợc vật chứng, không chỉ ra đuợc trang web bị hại thì luận điểm buộc tội của anh là vô giá trị.

  Một ví dụ không tầm thường, giả sử ngày mai, tôi tuyên bố với bạn tôi "Trong tháng này tôi đã giết tất cả 20 người", nhưng không một ai chỉ ra đuợc cụ thể là những người nào, không đưa ra đuợc phuơng tiện gây án và chứng minh đuợc mối liên hệ trực tiếp bằng các tội chứng tuờng minh (dấu vân tay, nhân chứng), thì chỉ có thể kết luận là tôi nói chơi chứ không thể nào lấy 20 người bất kỳ bị giết trong thời gian đó trong toàn bộ bang California để xử tội tôi. Vậy, luận điểm của TS là weak và invalid. [2]l

  Tiếp theo, trong chi tiết đuợc tô đỏ, dựa vào đâu mà TS CHHV khẳng định một cách vô căn cứ rằng "chắc chắn" của người việt ở nứoc ngoài, trong khi chính TS cũng không thể cung cấp đuợc cụ thể danh sách 300 trang web và blog đó là của những ai, tại địa chỉ nào, theo [2]. Hi vọng TS CHHV hiểu đuợc ý nghĩa của từ "chắc chắn" mà mình đang sử dụng.

  Tiếp theo, CHVH đã khẳng định VTH công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người tốt xấu, tuy nhiên theo luận chứng thu đuợc, VTH chỉ khẳng định "blog cá nhân xấu", không hề đưa ra bất cứ một tuyên bố nào về phân loại con người. Có một sự khác nhau rất lớn giữa blog và con người, ví dụ tôi có thể có nhiều blog trở lên, và không thể dựa vào luận điểm này để khẳng định sự liên hệ trực tiếp mà TS CHHV đã ngộ nhận khi gán phân loại blog và phân loại con người. [3]

  Dựa vào các weak argument mà tôi đã chỉ ra, TS CHHV đã kết tội:
  [QUOTE]Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)![/QUOTE]Theo định nghĩa về tội danh "lật đổ chính quyền nhân dân"
  [QUOTE]Theo Điều 79 BLHS, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là phạm “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.[/QUOTE]thì VHT hoàn toàn không tham gia hoặc thành lập bất cứ một tổ chức nào, do đó không cấu thành tội phạm.

  Luận điểm của TS CHHV sai ở chỗ, không phải bất cứ hành động nào nhằm vô tình hoặc cố ý gây mất uy tín quốc gia đều là lật đổ chính quyền nhân dân. Để chứng minh sự ngộ nhận, tôi xin hỏi, phải chăng bất cứ một hacker nào, một kẻ cắp nào, nếu như thực hiện hành vi đó đối với một người nuớc ngoài, một tổ chức nuớc ngoài mà gây ra sự phá hoại hình ảnh của nhà nuớc cũng nên khởi tố theo bộ luật này?

  Hành động của VTH nếu có thì chỉ có thể gây ra việc mất hình ảnh ít nhiều, nhưng không thể kết luận là xâm phạm an ninh quốc gia.

  Sau đó, TS CHHV đã gửi thư yêu cầu xác nhận trên phưong tiện thông tin đại chúng trong vòng một tuần, và khẳng định hành vi tội phạm của TT VHT sau khi không nhận đuợc câu trả lời sau thời hạn này, với luân cứ rằng, TT VHT phải của nghĩa vụ trả lời chất vấn của TS vì là "nô bộc của dân".
  Tuy nhiên, luận điểm này của TS đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về luật pháp. Cụ thể hơn, theo tôi đuợc biết trong luật pháp của NN CHXHCNVN, không hề có bất cứ một luật nào cho phép TS CHHV đặt deadline cho bất cứ người nào phải trả lời trong vòng một tuần. Tôi đề nghị TS CHHV trích dẫn luật tuơng ứng mà TS sử dụng, và nếu như tôi không nhận đuợc câu trả lời chi tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, tôi xin hỏi có thể tự đưa ra khẳng định về luận điểm của TS CHHV hay không?
  Tôi đuợc biết, tôi có quyền im lặng, quyền không nói không trả lời những người tôi không muốn, ngoại trừ cơ quan chức năng. Việc TS yêu cầu bất cứ ai phải trả lời chất vấn của mình trong một khoảng thời gian do chính mình định sẵn, là hành động xâm phạm Nhân Quyền một cách nghiêm trọng.

  Sau một loạt các sai lầm nghiêm trọng về logic, TS CHHV đã đề nghị khởi tố các tội danh“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân – Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), hành vi “chia rẽ dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật hình sự (Tội phá hoại chính sách đoàn kết - Các Tội xâm phạm an ninh quốc gia) và hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân”.

  Tuy nhiên, như tôi đã chứng minh tại [2] và [3], các tội danh theo điều 79 và điều 87 không thể áp dụng đuợc.
  Vì vậy, tôi sẽ thảo luận cụ thể về tội danh cuối cùng của VHT. Truớc hết, TS CHHV đã định giá các website
  [QUOTE]Tính trung bình một trang thông tin điện tử hay trang mạng (website, blog) cá nhân có giá trị tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu VND) thì giá trị thiệt hại mà Vũ Hải Triều gây ra cho các chủ sở hữu 300 trang thông tin điện tử bị Vũ Hải Triều chỉ đạo phá sập là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu VND).[/QUOTE]Đề nghị TS đưa ra luận điểm để định giá website, blog cá nhân của mình là dựa vào điều luật nào, ngoài khẳng định một cách khơi khơi vô căn cứ. Cụ thể hơn, có rất nhiều blog/website là hoàn toàn vô giá trị và tôi không cho rằng TS CHHV có thể đưa ra đuợc một danh sách cụ thể để chứng minh thiệt hại.

  Ví dụ, tôi sau 15 phút có thể lập đuợc một blog, vậy có thể bán đuợc ở đâu, với giá 2 triệu?

  Hệ quả, khẳng định của TS CHHV về hành vi [QUOTE]“Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 4 Điều 143 Bộ Luật hình sự (gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) là từ 12 năm đến tù chung thân.[/QUOTE] là hoàn toàn không có cơ sở. Tôi không bình lận về [QUOTE]
  Điều 25 và tước Công an hiệu của Vũ Hải Triều theo Khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân.[/QUOTE] do hoàn toàn chưa biết về điều khoản này, cũng như TS CHHV không cite trực tiếp trong đơn kiện. Tôi hi vọng nhận được bổ sung của TS trong lá đơn kiện đuợc viết lại.

  Hi vọng rằng, là một người có hiểu biết về luật, TS CHHV cũng thống nhất với tôi "it's not what you believe, it's what you can prove in court".

  Tổng kết lại, cho đến nay, chỉ có thể đủ chứng cớ để khởi tố VHT vì hành vi "nói chơi" trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010.
  Kính chúc TS sức khỏe và thành công.

  Whitebear

  Phản hồi: 

  Bài viết phản hồi của Cù Huy Hà Vũ truy tố trung tướng Vũ Hải Triều.

  Muốn phản biện với anh thật là khó, vì những lời anh nói lên đều hợp với lòng dân ý đảng chẳng lộng ngôn chút nào. Trong tâm thức sâu kín người dân Việt chỉ có kêu trời!
  Thấp cổ bé miệng mở mồm bị bóp cổ ngay chụp mũ phản động có chữ Tạo kèm theo…đối với đảng bác Hồ từng dạy “ lấy dân làm gốc hay không có gì quý hơn độc lập tự do, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lí đó không bao giờ thay đổi”
  Chỉ đau lòng và khốn nạn cho dân tộc, những người làm quan hưởng bổng lộc của muôn dân đúng ra họ phải ngày đêm vắt óc suy nghĩ tìm đủ mọi cách để làm cho dân giàu nước mạnh, trọng dụng người hiền tài bảo vệ được giang san tiền nhân đã đổ xương máu để lại. Họ phải sống một cách minh bạch lấy gương của Trần Bình Trọng hay Võ Tánh , Trần Hưng Đạo, Quang Trung… để đời cho hậu duệ, nay một lũ tham quan làm ngược lại. Gia tài của mẹ chỉ một lũ lộng ngôn không tài không đức không coi pháp luật ra gì tự đặt cho mình là bậc Chí Tôn đứng trên nhân dân trên pháp luật, xem tài sản quốc gia như món hàng bỏ túi không có ai trơi đời hợm hĩnh như họ, bảo vệ bao che thành hệ thống pháp luật hiến pháp vất vào sọt rác làm quê hương đất mẹ điêu tàn.
  Chức càng cao độc quyền càng lớn, thì càng tỏ rằng họ không đại diện cho ai khinh bỉ dân ra mặt tổ quốc không còn hiện hữu trong họ chỉ còn lại túi tham không đáy vô liêm sĩ
  , coi dân chỉ là một đám dân đen ngu dốt, lũ nô lệ vô hồn.
  Tôi đã từng đặt tên cho anh “ Tiến Sĩ Hiệp Sĩ Kiến Càng” anh có lí tưởng, cách hoạt động đặc thù không giống ai là người giàu tình cảm đầy nhiệt huyết, nếu nước Việt nầy có người lãnh đạo như anh…thì phúc chín đời cho dân tộc. Cả dân tộc đang ngày đêm cầu nguyện có được một minh quân để lèo lái đất nước qua vùng vực thẳm!
  Nhìn lại thấy buồn, trong nét kêu hùng đó tôi ái ngại sự cô đơn đầy nguy hiểm đang rình rập từng giờ từng phút trên con đường anh đã dấn thân, đáng lẽ ra hội đồng luật sư toàn quốc phải sát cánh bên anh để bảo vệ công lý mặc dầu dáng đứng đầy kiêu hùng hiên ngang của anh trước Bộ Công An vẫn còn đó.
  Những điều kết tội của anh đối với vị tướng kia là đúng theo hiến pháp thuận với lòng dân ý Đảng, ý trời. Không ai có quyền hay đủ sức phản bác ngoại trừ họ thuộc những băng nhóm phản động mà thôi. Mặc dầu những việc anh làm rất mong manh dể bị trù dập nhưng người dân Việt Nam vẫn hy vọng rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu có Trời Phật có Thánh Thần xin các ngài phù hộ cho những con người có chính nghĩa đã một lòng vì nước vì dân và đồng thời tiêu diệt kẻ phản dân hại nước…
  UM MA NI BAT ME HUM!!!
  HQ

  Phản hồi: 

  Không nghe, không thấy, không biết là một lựa chọn tối ưu của những người cầm quyền. Họ sợ sự thật trần trụi.
  Tôi khuyên ông Triều hãy lên tiếng đi, dù là tiếng nói yếu ớt. Hoàng Anh.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Tôi rất cảm phục lòng dũng cảm của ông Cù Huy Hà Vũ. Tôi chúc ông được nhiều sức khỏe, những người dân yêu tự do luôn dỏi bước theo ông.[/quote]

  Tôi nghe nói ông Cù Huy Hà Vũ có ý định ra ứng cử chức phó bộ trưởng (không nhớ bộ gì).

  Với hiểu biết sâu rộng về luật, tôi ủng hộ ông Vũ ra ứng cử một trong các chức vụ sau (ưu tiên theo thứ tự nêu ra) :

  1- đại biểu và là chủ tịch quốc hội : thúc đẩy soạn thảo luật và điều chỉnh hiến pháp theo tinh thần tự do và dân chủ

  2- bộ trưởng bộ tư pháp : thi hành luật, thúc đẩy soạn thảo luật và điều chỉnh hiến pháp theo tinh thần tự do và dân chủ

  3- Viện trưởng VKSNDTC hoặc chánh án tòa án tối cao : điều tra, xét xử án công bằng, tuyển thẩm phán trung thực theo người có tài

  4- chủ tịch nước : đưa nước ta ra quốc tế với gương mặt tôn trọng quyền con người, minh bạch, tôn trọng báo chí (thật sự chứ không giả dối như bây giờ)

  Dĩ nhiên các chức vụ này cần có nhiều ứng cử viên tự do ra tranh cử công khai và công bằng, có chương trình hoạt động để đạt mục đích cụ thể

  Tôi bỏ một phiếu cho ông Cù Huy Hà Vũ vào chức vụ "đại biểu và là chủ tịch quốc hội" nước VN

  Phản hồi: 

  Anh CHHV ơi!Có anh lên tiếng trong những vấn nạn quốc gia thì thật tuyệt vời.Nhưng tôi vẫn sợ rồi sẽ có một ngày anh bị đâm từ trong bóng tối.Mong anh hãy cẩn thận với những kẻ ném đá dấu tay.
  Người quen mới-BUUGIANG

  Phản hồi: 

  Tính riêng năm 2009, BV đã phải tiếp nhận tới 12.000 ca bệnh mới. Cơ cấu giường bệnh điều trị nội trú cho bệnh nhân là 300 người, nhưng hiện nay, con số thực tế đã lên đến hơn 400 người. Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tại quận Thủ Đức cũng đã quá tải. Với thiết kế chỉ khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú, nhưng đến nay trung tâm đang phải chăm sóc cho gần 1.300 người. Nhưng đầu năm nay (2010), tính trung bình mỗi ngày đã có trên 400 lượt người tới khám. (1)

  Theo số liệu mới nhất của Bệnh viện tâm thần TPHCM cho biết thì số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần chỉ trong hai tháng đầu năm 2010 đã bằng với con số của cả năm 2009.(2)

  Tình hình quản lý chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại Việt Nam:
  + Có 23/64 tỉnh có Bệnh viện (BV) Chuyên khoa Tâm thần với khoảng 4.500 giường bệnh nội trú.
  + Có 35/64 tỉnh có Trạm Tâm thần độc lập trực thuộc SYT.
  + Có 28/64 tỉnh có Khoa Sức khỏe Tâm thần nằm trong Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội.
  + Có 14/64 tỉnh có cơ sở điều dưỡng BN tâm thần mãn tính thuộc ngành Lao động –Thương binh và Xã hội với khoảng 2.500 giường bệnh kế hoạch nhưng phải quản lý trên 4.500 BN (3)

  Thưa anh (thưa chú ), ở Việt Nam ta hiện nay có bao nhiêu đồng bào mình bị mắc các chứng bệnh về tâm thần?”. Không một ai trả lời chính xác được, dẫu họ đều nằm trong “top” vài chuyên gia hàng đầu của nước nhà về lĩnh vực này. Lý do đơn giản: chúng ta có quá ít khảo sát đánh giá về vấn đề này

  Thế là sau một hồi mỏi mắt tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi tạm thở phào để biết rằng... chẳng phải mình tôi không biết được số lượng người điên ở Việt Nam là bao nhiêu (!)nhất là, tôi chẳng có trách nhiệm gì trong cái việc "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" này!

  Nghe khá là vô trách nhiệm đấy chứ nhỉ? Ừ , có lẽ vậy! dù sao, đó không phải là công việc của tôi!

  Vậy tại sao tôi phải tốn cả mấy tiếng đồng hồ vàng ngọc để cố đi tìm cái mà ngay những cơ quan và những người có trách nhiệm cũng chẳng ai quan tâm? Vì tôi tò mò khi thấy xã hội Việt Nam hiện nay hình như càng ngày người điên càng nhiều!!!

  Tuy nhiên, các số liệu thống kê nêu trên cũng làm tôi giật mình vì số lượng bệnh nhân tâm thần và cơ sở điều trị không tương xứng. Nói nghiêm túc, đó là điều đáng để xã hội lưu tâm đấy chứ!

  Cứ nghĩ mà xem, nếu trong cả nước, số bệnh nhân tâm thần là khoảng (ước đoán theo số liệu nêu trên)150.000 - 200.000 bệnh nhân tâm thần, quả là con số rùng mình cho cả xã hội! Điều đáng lo hơn là ý kiến của các nhà chuyên môn cho rằng con số này càng ngày càng tăng nhanh, còn nguyên nhân vì sao thì hãy để các bác sĩ, các nhà tâm lý học, xã hội học phân tích, đánh giá và giải quyết như thế nào là việc của... Nhà nước (?!).

  *********

  Bạn Nguyễn Ngọc Tư sau khihoang mang đi hỏi ông Trời với thắc mắc vô số kể, thì kết bằng cái câu nghe chừng còn "vô trách nhiệm" hơn cả tôi :"Dường như bạn hiểu được chút nào, dường như càng hiểu càng ngơ ngác…"

  Mà ngẫm cũng đúng! Ngọc Tư nói :"Người bi quan nói con người đã lên đến đỉnh cao nên giờ thoái hóa mất rồi, đi một vòng luẩn quẩn từ thú thành người giờ từ người thành thú."

  Thú thật (với mọi người), theo suy nghĩ hồ đồ của tôi, con người Việt Nam hiện nay thật thú! Quá thú là khác! Dù sao Ngọc Tư cũng "ác mồm, ác miệng" hơn tôi, tôi thì tôi cho rằng, xã hội này hình như đang bị... điên!

  Điên thật! Mẹ giết con, chồng giết vợ, trò giết thầy, người yêu giết nhau, thiện hạ giết nhau, người giết chó, chó giết người hầm bà lằng và vô số kể. Giết bằng mọi kiểu, giết bằng mọi hung khí, giết vào mọi thời điểm trong ngày, và... giết môt cách... không băn khoăn cho lắm, cũng như khá bình thản và tỏ ra chút ít hối hận sau khi... giết xong (!) Ôi Trời! vậy có điên không? Có. Điên nặng hơn là đi ăn trộm, ăn cắp của người ta mà còn về oang oang cái họng để khoe mới chi là thiệt ngộ!

  Ước gì có tổ chức nào thống kê và công bố cho người dân biết được người điên hiện nay là bao nhiêu? Người điên chiếm "tỉ lệ, cơ cấu" trong người tỉnh, độ tuổi, giới tính là bao nhiêu? Để làm gì? Hỏi đến lạ! Để chữa cho bà con mình, để người tỉnh biết mà tránh người điên!

  ************

  Dù sao những người điên cũng là những người đáng thương hơn đáng trách và còn đáng phải được xã hội cứu chữa cũng như chăm sóc để làm sao họ có thể hòa nhập lại với cộng đồng, đó là trách nhiệm quan trọng không riêng ngành y tế.

  Điều cần nhận rõ có những kẻ giả điên, mà dân dã , chúng ta hay nói :"Điên gì mà khôn dữ vậy!".

  Ha ha ha! Tiếng Việt mình thật hay!

  Đúng vậy, hiện nay nhiều kẻ giả điên, giả dại để "làm bậy" với đất nước mà dư luận hay nói họ là "kẻ điếc, kẻ mù".

  Ai đó có nói :"Tự nhiên như người điên" Ồ! quả là hay! Người điên thật thì chẳng có gì là không tự nhiên, thậm chí họ trần truồng đi lang thang khắp nơi. Thật ra họ đáng thương vì họ... điên thật!

  Những kẻ giả điên mới đáng cười, bởi vì họ "tự lột sạch sẽ" từ trong ra ngoài cho thiên hạ coi mà chẳng mắc cỡ, còn tự khoe "tấm thân mỹ miều" của mình mới ghê! giống ông Trung tướng Vũ Hải Triều đó! Ôi chao!

  Nếu bạn có tí óc hài hước thì trêu ghẹo họ thử nhé! Xem họ phản ứng có giống... người điên không?

  Đinh Mạnh Vĩnh

  Tham khảo:

  http://tintuc.xalo.vn/00-1581276948/benh_vien_tam_than_qua_tai_benh_nhan... (1)
  http://www.zend2.com/Go.php?u=Oi8vd3d3LnJmYS5vcmcvdmlldG5hbWVzZS9WaWV0bm... (2)
  http://bvtamthanbd.com.vn/?655=5&658=53&657=118&654=4 (3)
  http://www.suckhoetamthan.net/detail.php?article_id=4179
  http://www.bvtt-tphcm.org.vn/index.php?option=com_content&task=blogcateg...
  http://www.bvtttw1.com.vn/?lang=V&func=news&NewsID=638&CatID=22&MN=2
  http://www.nmh2.gov.vn/ttbh/vn/portal/index.jsp

  Phản hồi: 

  Tôi rất cảm phục lòng dũng cảm của ông Cù Huy Hà Vũ. Tôi chúc ông được nhiều sức khỏe, những người dân yêu tự do luôn dỏi bước theo ông.

  Phản hồi: 

  Chúng ta hãy hy vọng ban lãnh đạo nhà nước VN sớm có câu trả lời về lá thư:Tố cáo và đề nghi Khởi tố và Truy tố của Ông Tiến Sĩ Họ Cù ra sao ...

  Phản hồi: 

  Tôi không rành về tố tụng luật pháp cho nên phải có nhiều thời giờ để đọc kỹ đơn của TS Cù Huy Hà Vũ và một số điều luật

  Riêng về con người tôi phải công nhận là ông Vũ là người rất can đảm vì dám chọc vào tổ kiến lửa của đảng CSVN.

  Nên nhớ là cái đám an ninh của những thể chế độc tài như CS, phát xít, ... có quyền sinh sát trong tay để bắt trực tiếp hoặc thủ tiêu ngầm những ai chống họ mà không cần ra mặt. Bọn an ninh này là thế giới ngầm, không tôn trọng luật lệ gì cả và ngay cả các chính khách cũng sợ chúng nếu không được chúng hậu thuẫn ! Bộ chính trị cũng phải trông cây vào chúng để giữ ngai vàng

  Chính vì lý do trên, tôi nghĩ chúng sẽ bác đơn của ông Vũ.

  Không biết đơn này của ông Vũ đã được phổ biến trên nhiều forum khác chưa ? Cần phổ biến rộng rãi để ủng hộ ông Vũ

  Phản hồi: 

  DV tôi hiểu Luật như dưới đây có gì sai và thiếu không (?), xin quý vị dạy bảo thêm:

  1-Cụ Trương Tấn Sang và Bác Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị nghe rõ bác Vũ Hải Triều tuyên bố đã phá sập 300 trang blogs mà đến nay 2 vị này vẫn im lặng thì phải quy vào tội Bao che tội phạm, hoặc tội Không tố giác tội phạm; hoặc cả hai tội đó.

  2- Hai vị nói trên (và các vị khác "chưa bị lộ") nếu trên thực tế đã chỉ đạo Vũ Hải Triều phá sập các trang mạng thì phải bị truy tố như thủ phạm. Còn tướng Vũ Hải Triều là kẻ chủ yếu thực hiện tội phạm đến cùng mà không tự vấn lương tâm (huyênh hoang khoe thành tích) và đó là tình tiết tăng nặng.

  3-Việc hỏi cung Vũ Hải Triều có thể dẫn đến sự kiện một nhóm tội phạm ở cấp cao hơn bị lôi ra ánh sáng. Vì xét ra Vũ Hải Triều chỉ là một trung tướng, tổng cục phó, không thể tự tiện, tự ý hành động để phạm tội lớn đến như vậy.

  4-Nếu nhóm cấp trên của Vũ Hải Triều hành động có tổ chức, có kế hoạch và lấy danh nghĩa một tổ chức để chỉ đạo Vũ Hải Triều phạm tội thì có thể kết luận: Đó là một tập đoàn tội phạm.

  5-Néu Vũ Hải Triều kịp thời khai đầy đủ mọi tình tiết phạm tội của bản thân, đồng thời đưa chứng cứ vạch mặt những kẻ ra lệnh và chỉ đạo mình, thì được coi là những tình tiết nhẹ tội.

  4-Những người dưới quyền của Vũ Hải Triều bị Vũ Hải Triều sai khiến mà phạm tội có thể lập công chuộc tội trước khi quá muộn; bằng cách gứi tài liệu, chứng cứ tố cáo âm mưu và hành động của cấp trên trực tiếp và của tập đoàn tội phạm. Họ nên tự suy nghĩ để thấy rằng họ chỉ là những con tốt để bị "thí" đầu tiên khi tập đoàn tội phạm âm mưu chạy tội.

  5-Khi hồ sơ vụ án đã được điều tra đầy đủ, nếu thấy tập đoàn tội phạm gồm cả những nhân vật đang nắm giữ những chức vụ cao nhất của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam (gồm hành pháp, tư pháp, lập pháp) thì Quốc Hội cần họp khẩn cấp để lập Tòa Án Đặc Biệt để xét xử nghiêm minh.

  ...Thôi, tôi hồi hộp quá.
  Phen này bọn nghĩ ra Luật để đàn áp tự do, dân chủ sẽ bị xét xử bằng chính những điều luật do chúng làm ra. Gậy ông lại đập lưng ông.

  Có thể tập đoàn tội phạm thoát tội bằng cách "thí tốt". Nhưng chúng không thể thoát được tòa án dư luận. Trước mắt, từ nay cho đến đại hội XI của đảng CSVN, hãy liên tục luận tội chúng trên mọi phương tiện thông tin đại chúng cái đã. Xin các Tòa Soạn hãy mở một forum chuyên để.
  Mong quý vị hưởng ứng.

  Phản hồi: 

  Trên cả tuyệt vời!
  Xin cám ơn và ngã mũ cuối chào anh CHHV!Anh đã làm nức lòng công dân mạng tai VN và trên khắp thế giới tự do!

  Phản hồi: 

  Đây là lá đơn tố cáo kiêm đề nghị khởi tố và truy tố hay nhất mà tôi từng được đọc.

  Không những lý luận sắc bén, dẫn luật rất chuẩn mà còn hay ở bút pháp chặt chẽ mà lại vô cùng hóm hỉnh của bác Cù Huy Hà Vũ. Quả là Sĩ phu đất Bắc!

  Có 2 đoạn mà tôi cười muốn bể bụng vì cái hóm hỉnh, lém lỉnh kết hợp với việc vạch trần sự ngu đần, vi phạm pháp luật của Vũ Hải Triều và cái giả hiệu "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" :

  [quote="CHHV"]Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài;[/quote]

  [quote="TCHHV"]Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)![/quote]

  Hổng biết mấy ông : Mạnh, Dũng, Triết, Trọng, Sang, Anh, Rứa, Vượng khi đọc xong đơn tố cáo kiêm đề nghị xử Hải Triều nghĩ sao nhỉ?!

  Mắc cười nhất là cái đoạn: " nếu Nhà nước Việt Nam là chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)! Cười chết được, xin lỗi chịu hổng nổi! ha ha ha!

  Đảng và Nhà nước này ngày càng biến thành NHÓM HÀI nổi tiếng nhất thế giới!

  Ừ quên, mấy danh hài Hoài Linh, Thúy Nga sao hổng rủ mấy ông này tham gia, hái ra tiền và nổi tiếng trên sân khấu là cái chắc!!! hơ hơ hơ!!! Rủ qua tham gia luôn chương trình Paris by night của Nguyễn Ngọc Ngạn hay là Asia của Nam Lộc, chắc đắt Show lắm à nghen!

  Hải Triều ơi là Hải Triều! Miệng ông, ông bụm đã không kịp mà còn hại lây đến cả 8 "ông lớn nhà mình" thì chết thôi! chết thôi!

  Coi thử phen này, Nhà nước này ăn nói sao với thế giới và dân đen VN!!! Quá đã, quá hay! Cám ơn bác Cù Huy Hà Vũ nhiều lắm!

  Nguyễn Ngọc Già