Trao đổi với GS-TS Nguyễn Phú Trọng về "một số dẫn giải về kinh tế thị trường định hướng XHCN"!??!

 • Bởi Admin
  27/05/2010
  12 phản hồi

  Phúc Lộc Thọ

  Mới đây, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng (GSTSNPT) đã công bố một công trình lý luận quan trọng được ghi rõ học hàm-học vị Giáo sư-Tiến sĩ và cả cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội của ông. Một bài được đăng trên TTXVN (*) và một trên báo Người đại biểu nhân dân (**). Công trình đề cập tới nhiều vấn đề liên quan tới công cuộc phát triển kinh tế xã hội nước ta. Một trong những nội dung hết sức quan trọng trong công trình lý luận của ông đó là: một số dẫn giải, kiến giải về khái niệm Kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trong bài viết sau đây, Phúc Lộc Thọ tôi muốn được trao đổi, đàm đạo với Giáo Sư- Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận hiện được coi là hàng đầu về một số nhận thức, kiến giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo nhận thức chủ quan của bản thân.

  Ý kiến 1:

  Mở đầu bài đăng trên TTXVN, GSTSNPT viết: “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới…”(TTXVN)

  Đọc lời mào đầu này của ông, người đọc cảm thấy ông diễn đạt chưa mạch lạc, nếu không muốn nói là chưa chính xác điều mà có lẽ ông định nói ở một số điểm sau đây:

  - “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta…” câu này đạt về văn phạm nhưng chưa thật chuẩn về mặt khái niệm kinh tế.

  Thứ nhất, khái niệm kinh tế thị trường không phải là một quan niệm mà là một phương thức quản lý kinh tế nảy sinh trong quá trình tích lũy tư bản; Còn phương thức quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chũ nghĩa xuất hiện cùng lúc với việc giai cấp vô sản với đội tiền phong là đảng cộng sản, bắt đầu xuất hiện trên vũ đài chính trị-kinh tế, chuẩn bị sản sinh ra một phương thức sản xuất mời để tống khứ, đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản lỗi thời. Đã là một phương thức sản xuất, quản lý tư bản hay định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó đều chứa đựng những yếu tố thực tiễn đã có kiểm chứng; phương thức nó hoàn toàn khác với quan niệm mang tính chất lý thuyết định hướng.

  Nói nôm na khi một nền kinh tế đã phát triển theo phương thức kinh tế thị trường tức là cung phải theo cầu, nó ngược lại với kinh tế tập trung quan liêu: Cầu do cung chỉ định áp đặt. Không thể duy danh nó là quan niệm được!


  Định hướng về đất của Lang Liêu, Hoàng tử của Hùng Vương thứ 18...

  Chỉ có thể nói thế này, theo quan niệm của người Việt Nam thời Hùng Vương thì: trời tròn đất vuông, do vậy nên Lang Liêu đã làm nên chiếc bánh chưng (vuông), bánh tét (tròn) để làm quà mừng thọ Vua cha; Lang liêu có ý nịnh công của vua cha to như trời đất....

  Như vậy, nội hàm của quan niệm và nội hàm của một phương thức quản lý kinh tế xã hội là hai cặp phạm trù khác nhau. Quan niệm là ý tưởng định hướng còn phương thức thì nó chứa đựng các nội hàm thực tiễn. Kinh tế thị trường là một phương thức điều hành quản lý kinh tế chứ không phải là một ý niệm như GSTSNPT đề dẫn.

  Còn vế sau dấu phấy tiếp theo thì không biết GSTSNPT định nói gì: ”là thành quả lý luận quan trọng qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991”? Câu này có thể hiểu: vế trước dấu phẩy là thành quả lý luận quan trọng của 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 chăng? Nếu hiểu như vậy là không đúng; viết như trên dẫn tới 2 câu này hoàn toàn không liên nghĩa với nhau? Câu này muốn liên nghĩa với câu trước dấu phấy thì phải viết lại.

  Bởi vì: Thông thường câu đặt sau dấu phấy nó thường liên ý, liên nghĩa với câu trước dấu phẩy. Khi đặt một dấu phấy sau một câu, có nghĩa câu đó còn liên quan, liên đới nghĩa với câu sau. Nếu muốn nó liên nghĩa, lôgich nghĩa thì phải chỉnh sửa câu này như sau: “Đưa ra phương thức phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận-thực tiễn rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, thành quả lý luận và thực tiễn quan trọng này đã được kiểm chứng qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đây là thành quả xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới…” (Những chỗ tô đậm là những từ chúng tôi bố sung vào câu của GSTSNPT để vừa để làm sáng ý vừa đúng văn phạm theo cách đặt câu của ngữ pháp tiếng Việt).

  Không rõ chúng tôi chỉnh sửa như vậy có đúng ý của ông không? Phúc Lộc Thọ tôi đang sợ GSTSNPT hiểu Kinh tế thị trường giống như Lang Liêu quan niệm về trời đất; từ quan niệm này mà dẫn đến việc nặn ra những chiếc bánh chưng, bánh tét và giải thích đây là trời đất đã được sản sinh của thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… thì gay quá!


  Định hướng về Trời, về Vụ trụ của Lang Liêu...

  Trong ý kiến mào đầu này của GSTSNPT, có một ý kiến theo Phúc Lộc Thọ tôi là chưa chuẩn. Thế giới mới chỉ có mô hình, phương thức quản lý kinh tế thị trường chứ chưa có mô hình hay phương thức quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy Gs-Ts NPT cần chỉ rõ sự tiếp thu, chọn lọc kinh nghiệm thế giới ở đây là kinh nghiệm quản lý kinh tế thị trường hay kinh nghiệm quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nếu là kinh nghiệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì thế giới phải học Việt Nam, nước đã có 20 năm kinh nghiệm theo ý kiến của GSTSNPT; thế giới làm gì đã có mô hình thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để Việt Nam tiếp thu, rút kinh nghiệm?

  Ý kiến thứ 2:

  Đại hội VIII (tháng 6/1996) đưa ra quan niệm mới, rất quan trọng về kinh tế hàng hóa và chủ nghĩa xã hội: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”.

  Cái sự định nghĩa này có vẻ đao to búa lớn nhưng lại rỗng, lép về dẫn giải, lập luận. Con người sinh ra thì phải ăn, mặc, ở... mà muốn có những thứ đó thì phải lao động, phải sản xuất ra hàng hóa để bán, để có tiền làm phương tiện trao đổi: một chân lý giản đơn: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ…(Ngạn ngữ)

  Cách trình bày có vẻ đại ngôn và sực chất lý luận kinh tế của GSTSNPT thực ra không có kiến giải gì mới, hơn nữa lại đem nó gán cho là thành quả của ý thức hệ kinh tế học xã hội chủ nghĩa là không chuẩn.

  Nếu viết như GSTSNPT thì hóa ra có một mô hình, thiết chế xã hội nào được thiết lập lại đi đối lập với nền kinh tế sản xuất hàng hóa ư? Làm gì có trên đời này, từ cổ chí kim lại có kể cả thời chưa xuất hiện đồng tiền, kể cả khi còn ăn lông ở lổ, kể cả thời tập trung quan liêu? Nếu định nghĩa thị trường theo kiểu đó có mà định nghĩa cả ngày mà vẫn không trúng, nếu kể như vậy coi là ưu việt của thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì không có sức thuyết phục!

  Bổ sung, dẫn giải thêm cho luận cứ trên của mình, GSTSNPT viết tiếp: ”Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của cơ chế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (vì mục đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội), và cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (vì chúng ta còn đang trong thời kỳ quá độ).

  Thưa với GSTSNPT, cơ chế tích lũy thị trường tư bản chủ nghĩa là một cơ chế đã hình thành từ bốn, năm trăm năm nay; còn tinh thần xã hội chủ nghĩa có từ thời tiền sử có từ thời ăn lông ở lổ, cái thời mà các nhà triết học gọi là cộng sản nguyên thủy. Tuy ra đời sớm, nhưng chưa có nhà kinh bang tế thế nào tìm ra được chế quản lý để nó tiết ra được chất hương hoa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới tuyên bố: Sẽ xây dựng mô hình kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Mà tinh thần xã hội chủ nghĩa trong quan hệ ứng xử trong điều tiết kinh tế, quản trị xã hội nó khác với về chất với cơ chế tích lũy thị trường tư bản chủ nghĩa như Nước và Lửa. Một bên đặt và tuân thủ theo quy luật giá trị và một bên đặt vấn đề quan hệ nhân văn tương thân tương ái giữa con người với con người làm mục đích tối thượng. Câu cửa miệng của anh chàng d’Artagnan trong tiểu thuyết Ba chàng ngự lâm pháo thủ của nhà văn Alexandre Dumas đó là câu: "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì một người" được coi là câu khẩu hiệu mang tính tuyên ngôn của chủ nghĩa xã hội...

  Nếu quan niệm tích lũy thị trường nói chung và thị trường tư bản nói riêng thường được coi là lửa thì tinh thần xã hội chủ nghĩa như nước. Nước với lửa đã từng được Lưu Bị thời Tam Quốc ví: Tháo khác với ta như Nước khác với Lửa; Tháp cấp ta khoan, tháo bạo ta nhu, Tháo dối ta thực...

  Nếu nước quá mạnh sẽ dập tắt bóp chết lửa; điều này đã xảy ra vào thời kỳ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu; nhưng nước yếu, nước không chế ngự được lửa thì thậm chí còn làm cho lửa cháy hung dữ hơn...

  GSTSNPT dẫn giải thêm về luận thuyết của mình: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của cơ chế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

  Theo Phúc Lộc Thọ tôi, thế giới cận đại đã trải qua các mô hình kinh tế: Thị trường tư bản hoang dã (Từ thế kỷ XVI tới thế ký XVII) ; Thị trường tư bản nhà nước (Thế kỷ XVIII tới thế kỷ XX) là giai đoạn nảy nòi chủ nghĩa đế quốc; Thị trường tư bản nhân dân (Thuật ngữ do Phúc Lộc Thọ tôi tạm đặt) xuất hiện vào cuối thế kỷ XX ở một số nước Bắc Âu; Những quốc gia này mà rất nhiều người dân, người lao động có cố phần, cổ phiếu chi phối tại nhiều tập đoàn tư bản hàng đầu…

  Người viết bài này chờ đợi và quan tâm tới các kiến giải cụ thể về mô hình quản trị kinh tế mới ưu việt như thế nào mà GSTSNPT là người đang dẫn giải, phân tích để được tâm phục, khẩu phục. Còn nếu chỉ dẫn giải như trên thì khác gì quan niệm của Lang Liêu về trời đất…

  (còn nữa)

  ____________________________

  (*) http://bee.net.vn/channel/1983/201005/GSTS-Nguyen-Phu-Trong-noi-ve-kinh-...

  (**) http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Su-phat-trien-nhan-thuc-cua-Dang-ta-tu...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  Kinh tế xã hội chủ nghĩa >< Kinh tế thị trường.
  Vậy KT thị trường định hướng XHCN là cái gì vậy?

  Kiểu nói (viết) của ông NPT chỉ là tìm mọi cách bảo vệ địa vị thống độc tôn của ĐCS mà thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Thật xứng đáng là một (trog những) vị lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

  Nguyen tôi xin cúi đầu trước cái "tư tưởng và lý luận của ngài".[/quote]

  Ông Trọng viết cho ai đọc vậy bác Khách ?

  Tôi là dân đen bình thường, kha khá nhưng cũng không nắm bắt được ý của ông ta. Tôi hiểu theo ý của tôi nhưng không chắc là bác Trọng có ý như vậy !

  Chà nếu bác Khách hiểu hết thì xin bác giải thích bằng cách minh hoa qua các vi dụ cụ thể, định nghĩa rõ ràng các chữ được xử dụng, ... thì hay quá

  Viết về kinh tế thì phải có ví dụ minh họa, đồ thị, số liệu ... thì các đại biểu quốc hội mới hiểu chứ ? Nếu không, họ lại là nghị gật

  Nếu bác Phạm Văn Điệp cùng bác Khách và các bác khác giải thích cho mọi người nắm rõ hơn

  Xin cám ơn

  Phản hồi: 

  Thật xứng đáng là một (trog những) vị lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

  Nguyen tôi xin cúi đầu trước cái "tư tưởng và lý luận của ngài".

  Phản hồi: 

  Lập luận như đồng chí GS-TS ủy viên Bộ CT, chủ tịch QH và chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ Nguyễn Phú Trọng thì chứng tỏ lý luận đảng ta đã phát triển đến giai đoạn "lý sự cùn" rồi.

  Đồng chí cho rằng hễ để mặc cho thị trường phát triển thì sẽ dẫn tới chủ nghĩa tư bản. Nói bậy đến thế là cùng. Chính chủ nghĩa tư bản khi phát triển đến giai đoạn cao đã dùng luật pháp để thị trường phục vụ tối đa lợi ích của sự phát triển, hạn chế tối đa mặt xấu. Những vụ VN nhận hối lộ là do cơ chế thị trưởng tư bản (không có đuôi XHCN) phát hiện đấy chứ?

  Phe XHCN biết bao lần dùng toàn lực "xóa bỏ" thị trường mà không nổi, nay đành sử dụng nó, nói lên cái sai cơ bản về lý luận. Thế là đành "sáng tạo" để chữa thẹn. Riêng VN, trời nứt ra đồng chí Phú Trọng giúp đảng CS đề xuất lý luận gắn cái đuôi XHCN cho thị trường. Chưa thấy đảng CS nào khác trên thế giới ca ngợi cái trò sáng tạo này. Chỉ thấy thị trường ở VN ngày càng vô đạo đức, đầy hàng giả, lừa lọc...
  Đồng chí Trọng và phe nhóm sao không gửi đăng dăm bày bài ở những tạp chí Kinh Tế nổi tiếng thế giới để tôi bái phục?.

  Phản hồi: 

  Ôi! Sáng tạo! Có mà sáng tạo cái chết tiệt. Lú như Trọng quả là không oan.
  Quan niệm của Mác và Lenin vẫn coi thị trường gắn liền với bản chất của chủ nghĩa tư bản. Những người ăn phải cái bả này đã bao phen quyết liệt xóa bỏ thị trường, để đoạn tuyệt với chủ nghĩa tư bản thối nát và đang giãy chết. Khốn nỗi, các bậc tiền bối của ông Phú Trọng càng xóa thị trường thì càng gây thảm cảnh. Lớp tuổi như ông Phú Trọng đã nếm trải những ngày đen tối đó rồi.
  Không phải chủ nghĩa tư bản không nhận ra những tiêu cực của cơ chế thị trường, theo nguyên tắc cái quái gì mà chẳng có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Nhưng con người vẫn sử dụng mọi thứ trên đời, miễn là sử dụng mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Thị trường cũng vậy thôi. Chủ nghĩa tư bản (và cả ông cha ta ngày xưa) vẫn sử dụng thị trường và có nhưng quy định (về đạo đức, dư luận, pháp luật) để hạn chế tối đa tiêu cực của thị trường. Thế là thông minh. Còn muốn xóa bỏ thị trường là ngu muội.
  Muốn dùng cơ chế thị trường thì cứ cúc cung làm theo bài học khôn của các bậc tiền bối (gồm cả chủ nghĩa tư bản). Khốn nỗi học theo thì cảm thấy nhục nhã, do vậy phải "sáng tạo" và độc quyền phát ngôn chân lý phịa. Gắn cái đuôi XHCN (khái niệm còn mù mờ) vào cái đã định hình vững chắc thì có phải là điên và lú không?

  Phản hồi: 

  Ông NPT là một lãnh đạo lý luận tư tưởng của đảng. Ông ta là chủ biên văn kiện ĐH 11.
  Ông ta cũng là một nhà bảo thủ giáo điều mac xít xôi thịt nhất.
  Quốc hội dưới sự điều hành của ông ta là một QH thậm tệ nhất, ngủ gật nhất, ậm ừ nhất, nhiều lúc như một nồi cháo thiu....

  Phản hồi: 

  Người Việt cần phải học người Mỹ: Nói là làm.
  Người Mỹ sợ người Nhật: Làm rồi mới nói.
  Người Nhật sợ người Trung Quốc: Không nói mà làm.
  Người Trung Quốc sợ người Việt Nam: Nói một đằng làm một nẻo.
  GSTSNPT là người Việt Nam mà, mong các bác "nông zin" lượng thứ.
  Nói hay thì em cung nói được chứ việc gì đã dám phiền đến bác Trọng. Cái thằng tư bản nói mà chối tai: "Nói thì dễ - làm thì khó" lưỡi không xương mà, cứ uốn thế nào "càng mị được nhiều dân" càng dễ bề tham nhũng... Bác nào chưa tin thì hãy đi vào các vùng quy hoạch mà xem. VD: Mở rộng thủ đô chẳng hạn. Lên Hòa Lạc mà xem.

  Phản hồi: 

  BÁc NPT nói khác nghĩ khác. đa số nhân dân Việt Nam cũng phải "nói zay mà không phải zay (chữ â không đanh được)
  Đảng cộng sản VN nhưng hiện nay không biết phải gọi đúng là Đảng gì cho đúng bản chất, phải cố tạo ra một cái mới nên mới đẻ ra một loạt khái niệm mà từ GSTS, chức nọ chức kia nói rồi cũng chẳng hiểu mình nói thế là thế nào.
  ví dụ pháp quyền XHCN là gì ??? là về mọi người đều tuân theo và bình đẳng trước pháp luật trừ Đảng viên (thế mới tạo ra những vụ án nổi tiếng thế giới: PMU 18, Đại lộ đông tây, nông trường sông Hậu ...); kinh tế thị trường định hướng XHCN là trước khi làm gì phải xin ý kiến của Đảng (Đ), Đ bảo khai thác bo xit la khai thác, Đ bảo mở rộng HN to ơi là to, là mở nếu không mở thì bao nhiêu tiền của ĐV mua đát ở Hà tây cũ mất không à.bây giờ là đường cao tốc 60 tỷ USD, theo tỷ lệ chung thất thoát trong XDCB là 40% vậy 24 tỷ USD thì CP phải làm chớ Đại biểu QH nào không ấn nút hoặc trí thức nào phản đối (nếu là Bác Mao hay Ông Xtalin thì cho tiêu luôn) Nói chung là còn nhiều lắm "biết rồi khổ lắm"

  Phản hồi: 

  THỊ TRƯỜNG

  Phú Trọng học thói Lang Liêu,
  Dọn thêm cổ xúy đìu hiu 'cứng còng'.
  Còn anh Phúc Lộc Thọ thông,
  Khi xưa đánh rớt bài bồng 'Học Cao'?
  Bác Trọng chắc nhặt hôm nào,
  Trình thi Tiến Sỹ ôm nhào vươn lên?
  *
  Chết rồi bài viết liêu xiêu,
  Thiếu tùm lum chữ bớt tiêu thêm hành.
  Lên trang chẳng có mấy hôm,
  Lộc Thọ ra Phúc chỉ 'gôm' chỗ 'nầy'.
  Chỗ kia bác 'ẵm' của xây,
  Múa 'bay' gắn lại giờ đây của mình.
  *
  Giáo sư với khoản 'tiến rinh',
  Việt Nam hết nói như xình sau mưa.
  Ngồi vội chiếc ghế được trau,
  Chuốt thêm học vị làm màu thế nhân.
  Khốn thay không chỉ dân 'lần',
  Cho đời bớt khổ 'rinh lầm' búa liêm.
  *
  Bước theo chốn tối đường nghiêng,
  Còn bày bao vẽ 'dần điên' dân lành.
  Trời xanh mây nước mênh mang,
  Bác thích thì cứ một mình thênh thang.
  Thị trường bắt mắt lắm 'hàng',
  Dân nhà không chuộng 'chung hàng' bác đâu !!!
  27/5/2010
  GÓP GIÓ

  Phản hồi: 

  Trích :
  " GSTSNPT dẫn giải thêm về luận thuyết của mình: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của cơ chế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…” "

  Nói nổ đùng đùng thế này thì mấy thằng dân đen như tôi hiểu thế nào được ! Mập mờ đánh lận con đen chăng ?

  Nếu bác Trọng (hoặc bác nào đó) có thể cho vài ví dụ cụ thể trong đó chỉ rõ sự khác biệt sinh hoạt giữa kinh tế thị trường tư bản của giai đoạn 1950-2000 và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nói chung chung kiểu "nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… " thì thằng nào nói chẳng được, cần gì đến mấy giáo sư, tiến sĩ !

  Ở các nước đa đảng, khi vận động tranh cử, chỉ có thằng nào điên lắm mới không muốn " mục tiêu dân giàu, nước mạnh, ... "
  Mục tiêu là chung như vậy cho tất cả các nước nhưng thực hiện được và thành công bền vững thì lại là chuyện khác