Chuyện hai lá cờ

 • Bởi Admin
  22/05/2010
  0 phản hồi

  Một độc giả Dân Luận

  Một bạn nói trong diễn đàn này như sau:

  Tôi nhớ không lầm hồi bắt đầu chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979), ông đại sứ VN tại Canada đã từng tuyên bố rằng ĐCS VN rất tự hào về đường lối "hai lá cờ" trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Tay phải cầm lá cờ "đấu tranh giành độc lập" giơ lên để tranh thủ sự ủng hộ của đông đáo các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba và dân chúng Mỹ. Tay trái phất lia lịa "lá cờ Xã Hội Chủ Nghĩa" để lấy lòng các nước XHCN anh em, đặc biệt là Liên Xô và TQ.

  Tôi xin cải chính lại tác dụng của cái chuyện "Giương cao hai ngọn cờ...". Đảng CSVN một thời gian rất dài đã tự hào về sự sáng suốt và hiệu quả khi nêu cao "hai ngọn cờ".

  Cụ Bùi Tín chắc là rất biết chuyện này.

  Cả miền Bắc được tuyên truyền cực kỳ hiệu quả rằng Mỹ thay Pháp tiếp tục xâm lược Việt Nam (đúng là có nửa triệu quân Mỹ ở miền Nam, trong khi đánh Pháp chỉ có 150 ngàn quân Pháp hiện diện trên cả nước). Mỹ dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam. Dân miền bắc nhất tâm theo Đảng chống xâm lược Mỹ. Càng chống hăng, khi thấy chính dân Mỹ cũng phản đối chiến tranh (có người tự thiêu). Ngọn cờ chống Mỹ quả là có tác dụng cực kỳ. Cha tôi chỉ lo lỡ cơ hội vào Nam chiến đấu chống xâm lược!!!

  Những năm đó, bất cứ ai được sang các nước XHCN khi về nước đều rủng rỉnh tiền của, hàng hoá. Cả miền Bắc thấy cuộc sống ở các nước XHCN là rất cao (so với miền Bắc) nhưng lại mù tịt về đời sống các nước tư bản và miền Nam (Chính vì vậy mà bà Dương Thu Hương khi vô Sài Gòn (1975) đã phát khóc vì mình bị lừa: đi đánh một chế độ phát triển cao hơn). Do vậy, những năm trước 1975 việc giương cao "ngọn cờ XHCN" không hẳn để lấy lòng phe ta, mà là để dân miền bắc có một giấc mơ đẹp. Tác dụng của nó rất lớn: Hễ đuổi được Mỹ thì Việt Nam sẽ thành thiên đường như Liên Xô và Đông Âu. Nay nghe vậy thấy mỉa mai, nhưng trước 1975 là niềm tin mãnh liệt, dám đổi cả tính mạng đấy.

  Ngọn cờ XHCN đến nay vẫn chưa bị hạ đâu. Việc kêu gào lý tưởng XHCN còn ầm ỹ lắm. Khốn nỗi, ngọn cờ đã bị tã rồi mà không có cái thay thế.

  Xin các bạn lưu ý: Đảng CSVN rất muốn chứng minh rằng cụ Hồ chính là người trao lá cờ XHCN cho thế hệ sau để hô hào mọi người xúm lại giương lá cờ này lên. Sự thật, 70% vẫn coi cụ Hồ là có công lớn. Một Sự thật khác: sinh thời Hồ Chí Minh rất ít nói tới XHCN, trừ khi không thể tránh nổi.

  Giới trí thức trong nước đang cố chứng minh Hồ Chí Minh "không phải nhà Mác-xít" chính là để gián tiếp hạ bệ cái là cờ XHCN xuống.

  Tầm nhìn sẽ hạn chế, ít góp sức vào mục tiêu chung (của các nhà dân chủ quốc nội), nếu chúng ta chỉ biết chửi Hồ Chí Minh là đặc sệt CS (chỉ để cho bõ tức, hả giận). Nhưng thôi, ai có mồm nấy nói.

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi