Nguyệt Lâm - Đêm qua tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ nói chuyện với quỷ.

 • Bởi Admin
  12/05/2010
  2 phản hồi

  Nguyệt Lâm

  Quỷ và người

  - Trời! không ngờ gặp được anh ở cái thế giới ảo này! Mà sao anh để hình đại diện mặt giống quỷ quá vậy?

  - Đó là bộ mặt thiệt của tôi đó chứ!

  - Trời! bộ anh đã chết rồi sao?

  - Ha! Ha! Nhưng bây giờ tôi đang sống và sống mãi.

  - Nhưng anh là quỷ hay là người?

  - Tôi là uỷ và nằm trong đảng uỷ.

  - Hình như anh viết sai chính tả.

  - Tôi không quan tâm điều đó. Điều tôi quan tâm là đảng của tôi đời đời bền vững.

  - Người ta biết anh là quỷ họ sẽ xa lánh anh.

  - Anh lầm rồi, họ biết tôi là quỷ họ càng lân la đến gần, vì họ biết sức mạnh của đảng tôi.

  - Đảng của anh làm được những gì?

  - Làm những việc mà con người có lương tri không dám làm, làm những việc làm của quỷ. Ha! Ha!

  - Anh đã giết hại con người.

  - Tôi không giết, tôi chỉ đàn áp họ để họ phải sống tù túng trong căn nhà của mình, tôi không cho họ nhìn thấy ánh mặt trời, sống tối tăm như cõi âm ty.

  - Con người sẽ không bao giờ chịu sống chung với quỷ, họ sẽ tìm cách tận diệt quỷ.

  - Ha! Ha! Khối người theo quỷ để hưởng lợi, chính họ sẽ thay quỷ triệt tiêu những người muốn chống lại quỷ. Thế giới này sẽ chỉ còn trong bóng tối.

  - Hoang tưởng! không có gì gọi là bền vững, không có gì gọi là đời đời. Quỷ có thể tiêu diệt trái đất này nhưng đừng hòng tiêu diệt ánh mặt trời. Những kẻ sợ ánh sáng sẽ trở về bóng tối.

  - Thực tế bây giờ con người đang sống trong thế giới của quỷ. Ha! Ha!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Quỷ tha ma bắt là ta,
  Khối thằng câm điếc bất tài hợp doanh.
  Bu vào một đảng 'hám ăn',
  Bươi moi móc lủm rỉa dần dân đen.
  Ta mơ thế giới đại đồng,
  Tiến dần khô héo dân khôn chết mòn.
  Quỷ 'ta' khôn nhất trần gian,
  Chỉ người nước 'Vệ' dần tàn theo ta...
  12/5/2010
  T.N